zondag 24 januari 2021 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 Nr. 05
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  VARIA  >  BERICHTEN  >  2006
 >  NRS. 01 - 10  >  NR. 05 

Overnemen bevallingsverlof door vaders geen oplossing voor ongelijke taakverdeling tussen mannen en vrouwen

Nieuwsbericht E-Quality, 30 maart 2006

Tijdens het Algemeen Overleg Emancipatiebeleid op woensdag 29 maart in de Tweede Kamer is voorgesteld dat mannen een deel van het bevallingsverlof van vrouwen over zouden moeten kunnen nemen, om zo een gelijkwaardiger taakverdeling tussen ouders te stimuleren.

De ongelijke taakverdeling tussen mannen en vrouwen is een taai probleem. Opvallend is bijvoorbeeld dat vaders na de geboorte van een kind gemiddeld meer uren gaan werken dan voordien. Volgens E-Quality is het overnemen van bevallingsverlof echter geen oplossing.

Vrouwen hebben recht op 6 weken zwangerschapsverlof voor de geboorte en 10 weken bevallingsverlof na de geboorte omdat ze dit nodig hebben om te herstellen van de bevalling. Dit is een recht dat alleen vrouwen hebben omdat alleen vrouwen kinderen kunnen baren. Dit recht is ook vastgelegd in internationale verdragen van de Internationale Arbeids Organisatie (ILO), die door Nederland geratificeerd zijn.

Tijdens het AO werd erop gewezen dat veel vrouwen minder tijd nodig zouden hebben om te herstellen van de bevalling, dan de tien weken die ze minimaal aan verlof krijgen. Bij E-Quality is geen Nederlands onderzoek bekend waar dit uit blijkt. Een kwart van de vrouwen in Nederland heeft daarentegen verlengd bevallingsverlof nodig, omdat ze na 10 weken nog niet in staat zijn om te gaan werken (FNV, 2006). De Wereld Gezondheids Organisatie beveelt op basis van haar internationale onderzoek zelfs een bevallingsverlof van 16 weken aan, ten behoeve van de gezondheid van moeder en kind (WHO, 2000). De benodigde herstelperiode van de moeder hangt onder andere af van de gezondheid van de moeder voor de geboorte en eventuele complicaties bij de geboorte. Aangezien vrouwen in Nederland steeds later kinderen krijgen neemt de kans op complicaties toe, waardoor eerder een langere dan een kortere herstelperiode te verwachten is. De Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) vroeg onlangs nog aandacht voor de toename in gezondheidsproblemen van vrouwen zoals het uit- en afstellen van ouderschap, gestoorde vruchtbaarheid en risicovolle zwangerschappen (NVOG, 2006).

E-Quality ziet meer mogelijkheden in het stimuleren van de zorgparticipatie van mannen door uitbreiding van het kraamverlof voor mannen (momenteel twee dagen) en (volledig) betaald ouderschapsverlof. In landen en sectoren waar ouderschapsverlof (volledig) wordt betaald is de opname van het ouderschapsverlof door mannen hoger. In Scandinavische landen is geen sprake van uitruil van bevallingsverlof, maar van uitgebreidere mogelijkheden voor betaald ouderschapsverlof en uitruil hiervan. Een welwillender beleid van werkgevers m.b.t. deeltijdwerk voor mannen zou ook bijdragen aan meer gelijkheid.

Aanvullende links:


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Agnes Jansen: (070) 3129780.

E-Quality is het kenniscentrum voor emancipatievraagstukken in de multiculturele samenleving. Hét centrum waar feiten, cijfers, onderzoeksgegevens en praktijkvoorbeelden samenkomen. Wat resulteert in onafhankelijke en objectieve analyse en advies voor politici en beleidsmakers bij rijksoverheid, provincie en gemeente. Met als doel de kwaliteit en effectiviteit van het beleid te verbeteren en ongelijkheden tussen vrouwen en mannen van verschillende etnische achtergronden verder te verkleinen.

E-Quality, kenniscentrum voor emancipatie in de multiculturele samenleving- Postbus 85 808 - 2508 CM Den Haag - T: (070) 3129 767 - F: (070) 3469 047- Meer informatie over E-Quality: www.e-quality.nl