dinsdag 19 november 2019 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 Nr. 03
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  VARIA  >  BERICHTEN  >  2005
 >  NR. 03 

PERSBERICHT 16 januari 2005

Schaduwrapportage toont stagnatie in emancipatieproces
Overheid verbloemt falen emancipatiebeleid
 

Utrecht – In haar rapport The Netherlands Ten Years after Beijing geeft de regering een veel te positief beeld van haar inspanning aan de VN-Commission on the Status of Women. Dit is de conclusie van de Nederlandse NGO-schaduwrapportage Zijn de verwachtingen van Beijing uitgekomen? [vanaf donderdag 20 online op beijing10.nl]

De initiatiefgroep Beijing+10 Nederland, Tijd voor Actie ! presenteerde deze schaduwrapportage afgelopen zaterdag tijdens een drukbezochte conferentie in Utrecht. 650 vrouwen (en enige mannen) daar aanwezig, maken zich zorgen over de stagnatie van het emancipatiebeleid.

In de schaduwrapportage staan de bevindingen van de afgelopen tien jaar Nederlands emancipatiebeleid, zowel op nationaal als internationaal gebied. Onderzoeker Wendy van der Tol beoordeelde het nationale emancipatiebeleid, genderexpert Welmoed Koekebakker nam de rapportage van het internationale emancipatiebeleid voor haar rekening. Wendy van der Tol: “De implementatierapportage van de regering geeft een veel te positief beeld van het huidige emancipatiebeleid van de regering. Dit geldt vooral sinds 2002, na het aantreden van de regering Balkenende I en II. Zij doen geen moeite om doelstellingen en resultaten van Beijing tien jaar na dato op een rij te zetten. Zestig pagina’s lang blijft het ‘Report Beijing+10’ steken in algemeenheden, zonder zelfs het internationale emancipatiebeleid aan te roeren. De regering laat na om werkelijk relevante informatie te verstrekken aan de VN-Commission on the Status of Women. Deze schaduwrapportage levert een bijdrage aan het opvullen van deze lacunes.” Minister De Geus denkt dat er geen behoefte meer is aan een gecoördineerd emancipatiebeleid, want alle ministers nemen wel hun eigen verantwoordelijkheid. Uit het schaduwrapportage blijkt dat dus niet het geval.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken is verantwoordelijk voor het internationale emancipatiebeleid van de Nederlandse overheid. Hierover stelt de schaduwrapportage: “Anno 2004 ontbreekt het overzicht over het beleidsterrein Vrouwen & Ontwikkeling in Nederland. Er is geen zicht op wat wel en niet goed ging en waarom. De hooggespannen verwachtingen in 1995 dat de 4de VN Wereldvrouwenconferentie een nieuwe impuls zou geven aan het internationale emancipatiebeleid is dus niet waargemaakt.”

Agenda voor de Toekomst

Op 8 maart – Internationale Vrouwendag – zal minister De Geus een Agenda voor de Toekomst ontvangen, met zo’n vijftien actiepunten. Deze actiepunten komen voort uit de schaduwrapportage en de workshops tijdens de conferentie Beijing+10, Tijd voor Actie! Leontine Bijleveld , namens de initiatiefgroep: “Wij – als vrouwenbeweging - hebben veel bereikt maar het gaat niet goed genoeg meer. We moeten nieuwe doelen formuleren en nieuwe eisen. Met deze actiepunten moeten we de politiek tot actie bewegen.”


Zie ook:


hspace=0

Zaterdag 15 januari 2005: Conferentie Beijing +10 - Tijd voor aktie ! (Utrecht). Programma. Website.

Beijing + 10 - Tijd voor actie !
De zaterdag 15 januari gehouden conferentie Beijing + 10 - Tijd voor actie werd bezocht door meer dan 650 vrouwen.