zondag 5 december 2021 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 039
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  VARIA  >  BERICHTEN  >  2004
 >  031-040  >  039 


Enquête Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland (ca. 500-1850)

Sinds 1 september 2003 wordt er onder leiding van historica Els Kloek aan de Universiteit Utrecht gewerkt aan het Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland (DVN), een biografisch woordenboek van alle vrouwen die ooit naam hebben gemaakt in de Nederlandse geschiedenis van de vroegste tijden tot circa 1850. In aanmerking komen die vrouwen die actief zijn geweest in Nederland of zijn overzeese gebiedsdelen, ongeacht de vraag
of zij binnen of buiten de (huidige) landsgrenzen zijn geboren. Ook opgenomen worden vrouwen die beschouwd kunnen worden als Nederlandse van geboorte, maar naam hebben gemaakt in het buitenland. Voor opname gelden twee inhoudelijke criteria:

1. Prestatie: vrouwen die een opmerkelijke prestatie hebben geleverd op een of meer terreinen van het
maatschappelijk leven: politiek, kerkelijk, cultureel, wetenschappelijk, economisch.
2. Reputatie: vrouwen die om een of andere reden naam hebben gemaakt bij hun tijdgenoten of in  de latere geschiedschrijving de aandacht op zich hebben weten te vestigen.

Het DVN is een samenwerkingsproject van het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (ING) in Den Haag en het
Onderzoeksinstituut voor Geschiedenis en Cultuur (OGC) van de Universiteit Utrecht. Uiteindelijk zullen ongeveer duizend vrouwen in het lexicon worden opgenomen. Meer informatie over  dit project en de groslijst van in het lexicon op-te-nemen vrouwen (nu circa 1250 namen) is te vinden op de site van het ING: http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/DVN.

Om de wensen ten aanzien van een dergelijk naslagwerk te  peilen en de kennis over specifieke vrouwen te inventariseren organiseert het DVN een grootschalige enquête onder historici in den lande. Ook deze enquete en het reactieformulier waarmee geïnteresseerden zich kunnen aanmelden als zij willen meewerken aan dit project, zijn via de genoemde site te downloaden. U kunt het hele pakket (informatiebrochure, enquête en reactieformulier) ook  via de reguliere post toegezonden krijgen. Stuurt u in dat geval een email naar: dvn@let.uu.nl met het verzoek om het ''pakket enquête DVN''. Vergeet niet uw volledige adres te vermelden.

Dr. E.M. Kloek
Opleiding Geschiedenis UU
Kromme Nieuwegracht 66
3512 HL Utrecht
tel. 030-2536451 of 2536457.