woensdag 27 oktober 2021 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 038
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  VARIA  >  BERICHTEN  >  2003
 >  001 - 050  >  031 - 040  >  038 

VOORTBESTAAN CLARA WICHMANN INSTUUT BEDREIGD. JUSTITIE STOPT SUBSIDIE

hspace=0

In een persbericht van 25 september 2003 heeft het Clara Wichmann Instituut (CLWI) bekend gemaakt dat het Ministerie van Justitie de subsidie snel gaat beŽindigen: dit jaar was het nog Ä 555.000, in 2004 wordt het Ä 371.000, in 2005 nog maar Ä 185.000 en daarna is het afgelopen.

Het instituut is een actie begonnen om de subsidie te behouden. Onderdeel daarvan is de verzameling van handtekeningen onder een petitie aan de Tweede Kamer en aan Minister Donner van Justitie. Dat kan op de website van het CLWI: online petitie of door de petitie met handtekeningenlijst te downloaden en in te vullen.

Een eventueel einde van het Clara Wichmann Instituut betekent niet zonder meer dat het Proefprocessenfonds Clara Wichmann zal ophouden te bestaan. Het Proefprocessenfonds is namelijk een aparte stichting - los van het Clara Wichmann Instituut. Uw donatie blijft daarom hoe dan ook zeer welkom op postbankrekening 64 34 64, ten name van Proefprocessenfonds Clara Wichmann, Amsterdam. Zie het betreffende bericht.

Berichten en reacties (chronologisch / teruglopend):

  • Bij brief van 17 november 2003 heeft de Minister van Justitie aan de Tweede Kamer een reactie gegeven op de motie-van der Ham, waarin werd gevraagd, alvorens een definitief besluit te nemen over de subsidie aan het Clara Wichmann Instituut, in overleg te treden met dat instituut over de vraag hoe de expertise daarvan behouden kan blijven, en de Kamer daarover in de eerste helft van 2004 te rapporteren. De minister ontraadde de motie voor zover deze een uitstel van de besluitvorming over de subsidie betreft, maar zegde wel overleg toe over mogelijkheden tot behoud van expertise; daarover wordt de Kamer vervolgens geÔnformeerd. De Kamer verwierp vervolgens op 18 november 2003 de motie-van der Ham.
  • Tweede Kamer | Behandeling Justitiebegroting 2004, 13 november 2003: derde termijn van Kamer en regering [zoek op ''motie-van der Ham'' of zie uittreksel]
  • Tweede Kamer | Behandeling Justitiebegroting 2004, 29 oktober 2003: eerste termijn van de regering, tweede termijn van Kamer en regering [Zoek  op ''Clara''].
  • Tweede Kamer | Behandeling Justitiebegroting 2004, 28 oktober 2003: eerste termijn van de Kamer. [Zoek  op ''Clara''].
  • Tweede Kamer | Amendement Vos (GroenLinks), strekkende tot voortzetting van de subsidie aan het Clara Wichmann Instituut
  • Bezuiniging op Justitiesubsidies 2004 (Ministerie van Justitie, brief aan Tweede Kamer van 24 oktober 2003). In deze brief wordt de Kamer geÔnformeerd over de uitgevoerde werkzaamheden op het terrein van (bezuinigingen op) subsidies 2004. Deze werkzaamheden zijn in oktober 2002 aangevangen en worden nu afgerond.
    • Deze tekst ook in PDF.
  • Beantwoording schriftelijke vragen over Justitiebegroting 2004 (Kamerstukken II, 2003/04, 29200 VI, nr. 21 d.d. 20 oktober 2003). Zie onder meer antwoorden 2 (subsidie Clara Wichmann Instituut), 130 (gender mainstreaming binnen departement Justitie en op zijn werkterrein), 131 (subsidie Clara Wichmann Instituut).

hspace=0

De voorzitter van het Clara Wichmann Instituut, Carien Evenhuis, overhandigt de petitie (ondertekend door meer dan 800 personen) aan de waarnemend Voorzitter van de Vaste Tweede Kamercommissie voor Justitie, Gerdi Verbeet.