donderdag 20 januari 2022 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 179
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  NIEUW OP DE SITE  >  NIEUWSBRIEF  >  171-180
 >  179 
NIEUWSBRIEF 179
hspace=0

Nieuwsbrief 179 (21 t/m 28 maart 2005)
Alle nieuwe links van de afgelopen periode, gesorteerd op rubriek.
        

NIEUWS

 • aids > Zuid-Afrika:
  • Mandela: AIDS isoleert vrouwen (RefD, 21 maart 2005). Miljoenen vrouwen zitten opgesloten op hun eigen Robbeneiland, vaak in eenzake oplsuiting, tengevolge van het aidsvirus, aldus Mandela. Vrouwen dragen het grootste kruis, zowel  wat betreft de infecties als de zorg voor zieken.
 • arbeid > discriminatie:
  • Klacht per dag over discriminatie op de werkvloer (Telegraaf, 21 maart 2005). Het meldpunt discriminatie van de FNV heeft in drie maanden tijd 88 klachten binnengekregen over discriminatie op de werkvloer. Werknemers worden bijvoorbeeld geweigerd omdat zij een hoofddoek dragen of een buitenlands klinkende achternaam hebben.
 • arbeid > sociale zekerheid:
  • Vermogenstoets voor IAOW-ers tussen 50 en 55 jaar. Persbericht dd. 21 maart 2005 van het ministerie van SZW. Bij de beoordeling van het recht op IOAW van mensen die tussen hun 50ste en 55ste jaar werkloos worden, gaat vanaf 1 juli 2005 het eigen vermogen meetellen. Spaargeld tot een bedrag van 5.105 euro blijft buiten beschouwing. Ook vermogen dat uit een eigen huis bestaat telt daarbij niet mee.
 • arbeid > sociale zekerheid > passende arbeid:
  • ''Prostitutie kan passend werk zijn' (De Telegraaf, 22 maart 2005). Prostitutie kan beschouwd worden als 'passende arbeid', maar een prostituee in de WW wordt niet gedwongen dit werk opnieuw te gaan doen. Dat blijkt uit een brief van minister De Geus (Sociale Zaken) aan de Tweede Kamer.
  • Toezeggingen AO plan van aanpak ordening en bescherming prostitutiesector Brief dd. 21 maart 2005 van minister De Geus (SZW) aan de Tweede Kamer. Alleen zij die gericht (blijven) zoeken op het woord 'prostitutie'zullen uiteindelijk beschikbare vacatures uit deze branche voorgeschoteld krijgen. Onbedoelde confrontatie is daarmee uitgesloten. Voorts:  het UWV is niet verplicht op voorhand een aanbod van werk als prostituee als passend uit te sluiten, bij voorbeeld als betrokkene daar in het verleden in heeft gewerkt en er geen bijzondere bezwaren bestaan.
 • emancipatiebeleid:
  • Emancipatiebeleid. Antwoord dd. 24 maart 2005 van minister De Geus (SZW) op vragen van TK-lid Tonkens (GL). Hieruit: Een tussenrapportage door de Visitatiecommissie Emancipatie (VCE) is voorzien voor september. Ik wacht dat met belangstelling af. En: Een werkweek van 40 uur moet het orientatiepunt worden voor CAO's van overheidssectoren. Dat betekent niet dat iedereen 40 uur moet werken. Het is belangrijk dat deeltijd werken een keuze is en niet een noodzakelijkheid.
 • ENOVA:
 • genitale verminking:
  • Kim van Keken: 'Ik ga niet kijken of mijn buurmeisje besneden is' (Volkskrant, 24 maart 2005). Een nieuw advies over vrouwenbesnijdenis bepleit onder meer een meldingsplicht voor artsen. Maar Afrikaanse vrouwen in Nederland vinden dat niet ver genoeg gaan. Een meldingsplicht voor artsen is te theoretisch. 'Hoe ga je daar in de praktijk mee om? Ik kan mijn beroepsgeheim niet schenden.' Betere voorlichting: 'We moeten alle Afrikaanse vrouwen vertellen wat het risico van besnijdenis is', zegt de arts Abdulrehman. 'Ze moeten weten wat de medische en psychische gevolgen zijn. Dat wisten wij ook niet voordat we naar Nederland kwamen.'
  • Kinderen genitaal onderzoeken (Volkskrant, 24 maart 2005). Jaarlijks worden ten minste vijftig in Nederland wonende meisjes besneden. Om deze mishandeling te voorkomen moet de Jeugdgezondheidszorg genitaal onderzoek doen bij alle meisjes, stelt de speciale commissie Bestrijding Vrouwelijke Genitale Verminking in een woensdag gepresenteerd advies. Minister Hoogervorst van Volksgezondheid neemt dit advies over. De uitvoering 10 tot 14 miljoen euro. Hoogervorst vertelde niet of dat geld er komt.
  • Eveline Brandt: Meisjesbesnijdenis opsporen en stoppen (Trouw, 24 maart 2005). De jeugdzorg is hét middel om gevallen van meisjesbesnijdenis en andere vormen van kindermishandeling op te sporen. Schoolkinderen moeten hiervoor vaker lichamelijk onderzocht worden, aldus de Commissie bestrijding vrouwelike genitale verminking. Vrouwelijke genitale verminking is verboden in Nederland maar komt wel voor. ,,Minstens vijftig keer per jaar'', schat de commissie.
  • Reactie VVD op rapport over genitale verminking (VVD.nl, 23 maart 2005). VVD-woordvoerder Ayaan Hirsi Ali vindt het advies van de Commissie Bestrijding Vrouwelijke Genitale Verminking teleurstellend. De maatregelen zijn volgens Hirsi Ali te vrijblijvend, waardoor genitale verminking bij vrouwen en meisjes niet wordt voorkomen.
  • Vrouwen kritisch over rapport meisjesbesnijdenis (RefD, 23 maart 2005). Veel vrouwen die zich inzetten voor bestrijding van meisjesbesnijdenis zijn kritisch over het rapport van de Commissie bestrijding vrouwelijke genitale verminking. Ze missen de inbreng vanuit de Afrikaanse samenleving, deinzen terug voor de meldplicht van artsen of zijn ietwat beledigd dat de voorzitter een (blanke) man is. 
  • Jeugdartsen betwijfelen nut controle meisjesbesnijdenis (Volkskrant, 23 maart 2005). Jeugdartsen betwijfelen of het vaker uitgebreid onderwerpen aan lichamelijk onderzoek van schoolkinderen meisjesbesnijdenissen kan voorkomen en kan helpen bij het opsporen van seksueel misbruik. Bovendien vrezen de jeugdartsen dat meer kinderen hierdoor de school- of jeugdarts zullen mijden, aldus het bestuur van de Artsenvereniging Jeugdgezondheidszorg Nederland (AJN).
  • Preventie meisjesbesnijdenis door vroegtijdige signalering, voorlichting en begeleiding van de risicogroep. Deskundigheidsbevordering is noodzakelijk. (persbericht AJN, 23 maart 2005). De AJN betwijfelt of frequenter lichamelijk onderzoek van de schooljeugd, in het bijzonder inspectie van de uitwendige genitaliën bij meisjes, besnijdenis kan voorkomen. In het rapport wordt een direct verband gelegd met het gelijktijdig opsporen van seksueel misbruik. Het onderzoek is niet alleen zeer belastend voor de meisjes, zeker lerlingen 2e klas voortgezet onderwijs, maar levert eveneens veel foutieve resultaten in de beoordeling op. 
  • Advies: actie tegen meisjesbesnijdenis (RefD, 23 maart 2005). Om meisjesbesnijdenis en andere vormen van misbruik te signaleren moet de jeugdgezondsheidzorg alle meisjes jonger dan 13 jaar geregeld controleren. Ook moeten medische hulpverleners worden verplicht alle vormen van kindermishandeling aan te geven bij Meldpunten kindermishandeling, aldus de Commissie Bestrijding Vrouwelijke Genitale Verminking.
  • Bestrijding vrouwelijke genitale verminking. Advies CBVGV, 23 maart 2005. En:
 • geweld tegen vrouwen en meisjes:
  • Ruud van Haastrecht: Helft Kaapverdiaanse meiden misbruikt (Trouw, 25 maart 2005). Een op de vijf Rotterdamse tienermeiden is slachtoffer van huiselijk geweld, blijkt uit een onderzoek. Van de Kaapverdische meiden wordt zelfs meer dan de helft seksueel misbruikt door hun vader of stiefvader. Dat is een van de schokkende uitkomsten van een onderzoek van de Rotterdamse PvdA naar opgroeiende meiden in de havenstad. De PvdA wil een meldingsplicht voor hulpverleners. Beleidsmedewerker Helena Kosec (Scala) vindt dat geen goed idee. Ze vreest dat de tienermeiden dan minder snel over het misbruik zullen vertellen.
  • Bert Creemers: Het stille verdriet van opgroeiende meiden in Rotterdam (PvdA Rotterdam, 25 maart 2005). PvdA fractie Rotterdam pleit voor meldingsplicht. Bij de toenemende aandacht voor huiselijk geweld blijft één groep onderbelicht: opgroeiende meiden in de puberteit. Gesprekken hierover leverden een indringend en schrijnend beeld van de problemen waar opgroeiende meiden met verschillende culturele achtergronden mee te maken krijgen. Een beeld van opsluiting, mishandeling, seksueel misbruik en onoplosbare dilemma’s.
 • geweld tegen vrouwen > Verenigde Naties:
  • VN: seksueel misbruik hard aanpakken (RefD, 24 maart 2005). Militairen die zich tijdens vredesimissies schuldig maken aan seksueel misbruik moeten veel harder worden aangepakt, aldus een rapport dat aan de Algemene Vergadering wordt voorgelegd.
 • inburgering/integratie:
  • Rotterdam stuurt 20.000 allochtone vrouwen op taalles (Volkskrant, 24 maart 2005). Rotterdamse allochtone moeders die het Nederlands gebrekkig beheersen, moeten vanaf volgend jaar verplicht op taalcursus om in 5 jaar de taal te beheersen. Maken ze de cursus niet af dan draaien ze zelf op voor de kosten (6.000 euro).
  • Zoenende homo's uit inburgeringsfilm (AD, 23 maart 2005). Geen blote borsten en geen zoenende homo's in beeld. Het ministerie van Justitie heeft een introductiefilm over Nederland, waarin immigranten de geschiedenis en cultuur van ons land wordt bijgebracht, flink gekuist.  Sommige beelden worden in een aantal landen als pornografie beschouwd. De film is binnenkort verplichte kost voor mensen die naar Nederland willen emigreren.
 • kinderopvang:
  • De Geus: extra geld kinderopvang nu niet aan de orde (RefD, 23 maart 2005). Minister De Geus (SZW) trekt voorlopig geen extra geld uit voor kinderopvang, zo zei hij tijdens een bijeenkomst van MKB-Nederland. De roep om meer overheidsgeld is te gemakkelijk, vindt hij.
 • levensloop:
  • Werkgevers mijden levensloopregeling (RefD, 23 maart 2005). Er is veel sympathie om samen met de werknemer geld pzij te zetten voor scholing, sabbatical of vroegpensioen, maar  werkgevers doen niet mee omdat de sturing ontbreekt.  
 • moslima's:
  • Romaike Zuidema: Kleine revolutie moslima's nodig (Noordhollands Dagblad, 21 maart 2005). Van Ayaan Hirsi Ali wordt gezegd dat zij in haar kruistocht tegen de islam de moslimvrouwen niet bereikt. Yeter Akin en Seren Dalkarin denken dat wel te kunnen. In hun documentaire 'Verdwaalde gezichten van de zwarte tulp' brengen de Turks-Koerdische vrouwen beladen onderwerpen als eerwraak, huiselijk geweld en uithuwelijking in beeld.
  • Annieke Kranenberg: De ''vriendelijke knipoog'' van het moslimfeminisme (Volkskrant, 21 maart 2005). De Balie getransformeerd tot vrouwenmoskee. ''Kunnen vrouwen volgens de islam vrij en intellectueel zijn?'' De imama gaat op de armleuning van de preekstoel zitten als zij zich tot de mannen op de achterste rijen richt. ''In de vrouwenmoskee geven we jullie - de mannen - de eigen eer terug. Na veertien eeuwen lang de mannelijke eer van onze families onderdak te hebben geboden in onze meest edele organen, bedanken we nu voor de eer.''
 • polygamie:
  • Frank Renout: 1 man, 2 vrouwen en 17 kinderen (AD, 24 maart 2005). Getrouwd zijn met twee of meer vrouwen en een dozijn kinderen hebben. Polygamie is in tientallen landen normaal, maar wie met zo'n gezin naar Frankrijk verhuist, stuit op problemen. Formeel is polygamie sinds 1993 verboden, maar 'tweede vrouwen' worden nog steeds het land binnengelaten. Eenmaal in Frankrijk hebben ze weinig rechten. De vrouwen krijgen bijvoorbeeld geen uitkering en mogen vaak niet werken.  
 • religieuze symbolen > Irak:
  • Ook in moslimstaat Irak hoeven vrouwen geen sluier (Volkskrant, 21 maart 2005). De toekomstige premier van Irak wil de islamitische sharia-regels invoeren, 'maar slechts als één van de bronnen van de rechtspraak'. Vrouwen zullen nooit worden gedwongen de sluier te dragen: 'Dat blijft een vrije keuze.' Dat zegt kabinetsformateur Ibrahim al-Jaafari.
 • vrouwelijke artsen:


NIEUWSARCHIEF (berichten van voor 21 maart 2005)

 • vrouwenappel:
  • Azough biedt Verdonk Vrouwenappel tegen radicalisering aan (GroenLinks, 17 maart 2005). Tijdens het overleg over allochtone meisjes en vrouwen biedt TK-lid Azough (GL) minister Verdronk het al door 7.000 vrouwen ondertekende Vrouwenappel tegen radicalisering aan. De vrouwen roepen niet alleen de overheid op om maatregelen te nemen, maar geven ook aan wat zij zelf doen om radicalisering tegen te gaan.

hspace=0

zoekt

hspace=0

Kijk je regelmatig op emancipatie.nl ? Met een donatie help je ons deze site overeind te houden. Want we draaien op vrijwilligerswerk en krijgen geen subsidie. Meer informatie.


ONZE ANDERE SITES

emancipatie.pagina.nl:

 • Vrouw in Zaken,  Academie voor vrouwen met Ambitie. Ondersteunt en faciliteert vrouwelijke ondernemers en vrouwelijke managers op hun weg naar succes. Vrouw in Zaken biedt daartoe korte coachingstrajecten, trainingen en workshops aan. De trainingen en workshops worden zowel als open inschrijving aangeboden als in maatwerk oplossingen.

vrouwendag.nl > Perspublicaties over en verslagen van Vrouwendag 2005:


SERVICEPAGINA

Oproepen:

 • [inmiddels ingetrokken wegens voldoende respons] E-Quality wil contact met parttime werkende moeders. Ten behoeve van een onderzoek naar factoren die van invloed zijn op de arbeidsparticipatie met betrekking tot het aantal uren van parttime werkende moeders zoekt E-Quality vrouwen die:
  • samenwonen of gehuwd zijn met een partner,
  • kinderen van 12 jaar of jonger hebben,
  • werkzaam zijn in deeltijd (minimaal 12 uur en maximaal 25 uur),
  • maximaal MAVO/Vbo-opleiding hebben of een niet-voltooide Mbo-opleiding.


AKTUEEL 

In ons Tijdschriftenrek :

Agenda > Toegevoegd:

 • donderdag 28 april 2005: Jaarcongres Opportunity in Bedrijf, tevens Slotmanifestatie Ambassadeursnetwerk. Tijd: 13.30 - 17.15 uur. Plaats: Van Nelle Ontwerpfabrieken, Rotterdam
 • vrijdag 23 t/m zondag 25 september 2005: Women inc  (eerder:  her world LIVE) is een ontmoeting van vrouwen die voor vernieuwing staan. Vrouwen met lef die inspireren omdat ze grenzen verleggen en risico’s nemen. Women inc. een weekend lang diverse en bijzondere programmering met de vrouw in de hoofdrol. Debat, lezingen en workshops, theater en muziek, beeldende kunst en nieuwe media, fotografie en film, literatuur, muziek en nog veel meer. Women inc. doet live verslag van wat vrouwen in Nederland beweegt, dwars door alle leeftijden, culturen en sociale lagen van de samenleving heen. Plaats: Beurs van Berlage, Amsterdam.

Activiteiten in komende periode ? Zie de lopende agenda


EMANCIPATIE ALGEMEEN

Prijzen en lezingen > Zakenvrouw van het jaar:

 • Yvonne Swaans zakenvrouw van het jaar (De Telegraaf, 21 maart 2005). Yvonne Swaans is gekozen tot Zakenvrouw van het Jaar 2005. In het Scheveningse Kurhaus kreeg zij de bijbehorende Prix Veuve Clicquot. De 36-jarige algemeen directeur van verhuurmakelaar Direct Wonen is volgens de jury ' een zakenvrouw met power' en toont maatschappelijke betrokkenheid.

Vrouwen in en uit het nieuws:

 • hspace=0 Claudy Jongstra - textielontwerper: radio-interview (NPS-radioprogramma Kunststof, 23 maart 2005). Van ruwe materialen en met behulp van eeuwenoude technieken maakt ze verrassend vernieuwende stoffen. Textielontwerper Claudy Jongstra ontwierp stoffen voor topontwerpers als John Galliano, Donna Karan, Alexander van Slobbe en voor de film Star Wars I. Zelf houdt ze het meest van vilt. Om het te maken heeft ze wol nodig, veel wol. Daarom heeft ze haar eigen kudde schapen.
 • hspace=0 Diana Ozon - dichter / schrijver / performer / beeldend kunstenaar: radio-interview (NPS-radioprogramma Kunststof, 24 maart 2005). Ze begon haar carrière in de punkscene als zangeres en tekstschrijver in bandjes, oprichter van een punkclub, een alternatieve boekhandel en een graffitigalerie. Diana Ozon werd in de jaren tachtig een veelgevraagd performer en in de jaren negentig was ze een van de eerste auteurs die werk uitbracht via internet. Onlangs verscheen sinds lange tijd weer een nieuwe dichtbundel, Bronwater.


VARIA

 Audio/video:

 • hspace=0  De Keizerinnen (VPRO-tv-programma Andere Tijden, 8 maart 2005). Hoe vier feministen eind jaren '70 besloten dat ze geen mannen meer nodig hadden en in het gekraakte Amsterdamse Handelsbladgebouw de keuken, de klerenkast en de slaapkamer met elkaar deelden: De Keizerinnen. Een vol jaar woonden ze met elkaar samen en de vijfentwintig jaar daarna zagen of spraken ze elkaar niet. Andere Tijden bracht ze weer bij elkaar.


ABONNEMENTEN OP DEZE NIEUWSBRIEF

 • Inschrijven / opzeggen door vanaf het aan of af te melden mailadres een mailtje te zenden aan redactie@emancipatie.nl met de tekst ''begin abonnement nieuwsbrief'' of ''stop abonnement nieuwsbrief''.
 • Deze nieuwsbrief wordt ook wekelijks toegezonden aan de Feminisme-lijst. Abonnees van die lijst kunnen zich niet apart afmelden voor deze nieuwsbrief.