donderdag 20 januari 2022 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 178
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  NIEUW OP DE SITE  >  NIEUWSBRIEF  >  171-180
 >  178 
NIEUWSBRIEF 178
hspace=0

Nieuwsbrief 178 (14 t/m 20 maart 2005)
Alle nieuwe links van de afgelopen periode, gesorteerd op rubriek.
        

NIEUWS

 • arbeid > allochtone vrouwen:
  • D66 wil taskforce allochtone vrouwen (Telegraaf, 17 maart 2005). Een taskforce moet allochtone vrouwen aan het werk gaan helpen, in navolging van de Taskforce Jeugdwerkloosheid onder leiding van oud-MKB-voorzitter H. de Boer, zo luidt het voorstel van D66-Tweede-Kamerlid Koser Kaya.
  • Kustaw Bessems: Allochtone moeder wil blijven werken (Trouw, 15 maart 2005). Jonge Turkse en Marokkaanse moeders hebben nauwelijks andere opvattingen over het combineren van werk en zorg dan vrouwen uit andere bevolkingsgroepen. Hun mannen wel. Uit onderzoek van de Nederlandse Gezinsraad blijkt dat veruit de meeste jonge Turkse en Marokkaanse moeders het prima vinden als een vrouw met kinderen blijft werken.
  • Werkloosheid vrijwel onveranderd (CBS, 17 maart 2005). De werkloosheid onder vrouwen was in het laatste kwartaal 7,7% (vorig jaar: 7,2%). Die onder mannen 5,8% (vorig jaar 5,7%). Voor de leeftijdscategorie 15-24 jaar lagen voor vrouwen en mannen de percentages gelijk (13,1%). In de hogere leeftijdscategorieën loopt het voor vrouwen naar 7,3% (25-44 jaar) en 6,2 (45-64 jaar). Voor mannen liggen de percentages lager: 5,3% en 4,7%.  
  • Arbeidsdeelname vrouwen gestegen (ND, 16 maart 2005). Het aantal vrouwen op de Nederlandse arbeidsmarkt is de afgelopen jaren fors gegroeid. Nederland behoort in dat opzicht tot de best presterende landen van de belangrijke industrielanden. Dat blijkt uit een rapport van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), de denktank van dertig industrielanden.
  • 40 uur goed voor iedereen? Korte impressie van het debat op 15 maart 2005 (E-Quality, 16 maart 2005). Conclusies:
   • Over het algemeen is men het erover eens dat er meer gewerkt moet worden als we ons huidige welvaartsniveau willen behouden. De gemiddelde arbeidsduur moet dus omhoog, maar flexibiliteit in arbeidstijden moet behouden blijven.VNO-NCW geeft wel aan dat zij de 40-urige werkweek voor voltijders belangrijk vinden als ‘symbolische norm’.
   • De focus op vrouwen, ouderen en jongeren blijft nodig, en veel debaters gaven het belang aan van de randvoorwaarden voor een verhoogde arbeidsparticipatie van deze groepen.
   • De samenwerking tussen sociale partners, politici en kenniscentra blijft hierbij essentieel.
 • arbeid > seksuele intimidatie > Duitsland:
  • Wallmart: geen seks op het werk (AD, 16 maart 2005). Wat was bedoeld als een richtlijn ethisch handelen op de werkvloer, is in Duitsland opgevat als 'seksverbod op het werk'.
 • arbeid > sociale zekerheid:
  • Bram Pols: Geen hand? Dan geen uitkering (ND, 17 maart 2005). Moslims die principiëel weigeren - vrouwelijke - ambtenaren van de Haagse sociale dienst de hand te schudden of op andere wijze 'respectvol te begroeten', krijgen strafkorting op hun uitkering. Inmiddels loopt ten minste één bezwaar van een handweigeraar, wiens uitkering is stopgezet.
 • arbeid > Verenigde Staten:
  • Eén op de drie Amerikanen chronisch overwerkt (BNR Nieuwsradio, 18 maart 2005, ANP-bericht).  Eenderde van de Amerikanen is chronisch overwerkt. Dat constateert het instituut voor gezin en werk, het Families and Work Institute in New York. Het bureau heeft ruim duizend werknemers in loondienst ondervraagd en een index gemaakt waaruit blijkt dat een op de drie overwerkt is.
 • buitenlands beleid:
 • criminaliteit:
  • Meerpersoonscellen: meer gedetineerden (CBS webmagazine, 14 maart 2005). Het aandeel vrouwen in de totale gevangenispopulatie is met 30% gestegen (van 840 naar 1 085), het aantal gedetineerde mannen met 17% (van 13 140 naar 15 370). Bijna eenderde van de vrouwen - 345 in totaal - zit voor een drugsdelict. 43% van de mannen zit in de gevangenis vanwege geweldsmisdrijven, dat zijn vooral jonge mannen.
 • (echt)scheiding:
  • Notariaat: afschaffing flitsscheiding is onjuist (ND, 15 maart 2005). De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) vindt het argument van minister Donner (Justitie) dat deze vorm van scheiding niet in het buitenland wordt erkend ,,weinig overtuigend''. Dat bezwaar kan door een kleine aanpassing in de wet worden weggenomen. Bovendien gaat Donner voorbij aan de wens van velen om te scheiden zonder dat er een rechter aan te pas komt.
 • inburgering/integratie:
  • Geen inburgeringstoets familie van vluchtelingen (RefD, 15 maart 2005). CDA en PvdA vinden dat familieleden van vluchtelingen niet een inburgeringstoets in het land van herkomest hoven te doen als zij naar Nederland willen komen. Zij zouden in het land van herkomst dan te veel risico lopen.
 • gelijke beloning:
 • geweld tegen vrouwen > huiselijk geweld:
  • Ellen de Visser: In stoepkamer 110 ben je veilig (Volkskrant, 14 maart 2005). De noordelijke provincies boeken succes bij de bestrijding van huiselijk geweld. Het geheim? 'Bij de eerste klap onmiddellijk ingrijpen.' politie, justitie en maatschappelijk werk tot jeugdzorg werken nauw samen. De vrouwen krijgen hulp, de mannen kunnen naar therapie, voor de kinderen is er de verwerkingsgroep 'Met je vingers in je oren'.
 • geweld tegen vrouwen > andere landen:
  • Nadine Ancher: Vrouwen vogelvrij in Midden-Amerika (AD, 15 maart 2005). Sinds 1993 zijn in de Mexicaanse grensstad Ciudad Juárez meer dan 350 jonge vrouwen vermoord. Dat leidde tot ophef, maar over moorden op vrouwen in andere Midden-Amerikaanse landen werd gezwegen. Behalve de kennelijke straffeloosheid, spelen volgens sociaal-antropoloog Eduardo Liendro het machismo en vrouwenhaat een rol bij de moorden. 
  • VN straffen personeel wegens seksueel misbruik Congo (De Volkskrant, 18 maart 2005). Wegens seksueel misbruik van minderjarigen in het Afrikaanse Congo hebben de Verenigde Naties (VN) een medewerker op staande voet ontslagen. Zes andere niet-militaire werknemers zijn geschorst en krijgen niet doorbetaald. Een medewerker stapte zelf op om een mogelijke straf te ontlopen.
  • Milities kookten meisjes levend (AD, 17 maart 2005). Militieleden in het noordoosten van Congo maken zich schuldig aan grove schendingen van mensenrechten, waaronder kannibalisme, aldus een rapport van de Verenigde Naties.
 • Hirsi Ali:
  • Hirsi Ali hoeft niet te zwijgen (AD, 15 maart 2005). De rechter in Den Haag beperkt VVD-Tweede-Kamerlid Ayaan Hirsi Ali niet in haar uitingen over de islam. Een aantal individuele moslims had in een kort geding geëist dat Hirsi Ali zich voortaan niet meer kwetsend, grievend of godslasterlijk over hun geloof zou mogen uitlaten, en ook dat ze geen vervolg zou maken op de film Submission. Hirsi Ali laat weten dat ze voortaan andere woorden dan 'pedofilie' zal gebruiken, omdat het niet haar bedoeling is te kwetsen maar om iets aan de kaak te stellen. Zie ook:
  • Reactie Hirsi Ali op uitspraak rechter (VVD.nl, 15 maart 2005). Ayaan Hirsi Ali is tevreden met de uitspraak van de rechter dinsdag dat zij met haar standpunten en uitlatingen binnen de perken van het toelaatbare blijft. Het vonnis van de rechter heeft Hirsi Ali dan ook niet verrast.
 • homohuwelijk > Verenigde Staten:
  • Tegenslag in strijd homohuwelijk (ND, 16 maart 2005). Tegenstanders van het homohuwelijk in de Verenigde Staten hebben een tegenslag te verwerken gekregen. Een rechtbank in de Californische staat San Francisco heeft uitgesproken dat een Californische wet die bepaalt dat het huwelijk een exclusief verbond tussen een man en een vrouw is, in strijd is met de Amerikaanse grondwet.
 • IIAV:
  • Dr. Saskia Wieringa nieuwe directeur Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging (IIAV) (IIAV.nl, persbericht 14 maart 2005). Per 1 april 2005 krijgt het Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging (IIAV) in Amsterdam een nieuwe directeur: Dr Saskia Wieringa. Het IIAV heeft in haar een uitstekende persoon gevonden om de recentelijk ingeslagen nieuwe koers vorm te geven. Wieringa heeft jarenlange ervaring als docent en onderzoeker op het terrein van vrouwenstudies – voornamelijk in derdewereldlanden – en heeft daarnaast veel ervaring in het managen van onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten.
 • kinderopvang:
  • D66: meer geld voor kinderopvang (RefD, 16 maart 2005). D66 wil dat er nog dit extra geld, 200 miljoen euro, beschikbaar komt voor kinderpvang. Het zou in de plaats moeten komen van de werkgeversbijdrage, en gefinancierd uit het WW-fonds.
  • Martine Borgdorff: Kinderopvang | Leidster is helaas zelden een man (Trouw, 16 maart 2005). Van de werknemers in de kinderopvang is een half procent man. De lage status van het werk en de matige betaling trekt weinig mannen, met alle gevolgen van dien voor opgroeiende jongetjes. Er is geen man in de kinderopvang die het prettig vindt 'leidster' te worden genoemd. Dan liever groepsleider. Of begeleider. Of beter nog: pedagogisch medewerker.
 • kraamzorg:
  • Kraamcentra vechten om klussen door veiling zorg (Trouw, 15 maart 2005). De vraag naar kraamzorg daalt, terwijl het aanbod juist stijgt: voor de verzekeraars, inkopers van zorg, een mooi moment om een veiling in te voeren. Kraamcentra zullen voor hun klussen moeten vechten.
 • moslimfeminisme:
  • Kustaw Bessems: Moslimfeminisme | Zina betekent schoonheid (Trouw, 19 maart 2005). Zina betekent schoonheid. En is een mooi woord om moslimfeminisme te promoten. Iedereen mag meedoen, zegt projectleider Myriam Sahraoui. ,,Zowel moslims met heel conservatieve ideeën, maar ook mensen die helemaal niet met religie bezig zijn.'' Het gebeurt wel eens dat cultureel centrum De Balie in Amsterdam lange tijd structureel aandacht aan één onderwerp besteedt, zegt haar collega Elly Ludenhoff. Maar drie jaar lang moslimfeminisme is wel bijzonder. ,,We willen een verandering op gang brengen. Dat lukt niet met incidentele activiteiten. We willen ook zelf leren van ieder evenement en dat dan weer gebruiken voor een volgend.''
 • naamrecht:
  • Naamrecht in strijd met internationale verdragen (RefD, 15 maart 2005). Het Nederlandse naamrecht is in strijd met internationale en Europese verdragen, aldus onderzoekster M. Braam. Er bestaat weliswaar keuzevrijheid, maar uitgangspunt in de wet is nog steeds de naam van de vader. Ook het CEDAW heeft geoordeeld dat dit discriminatie is, in strijd met het VN Vrouwenverdrag.
 • onderwijs > Turkije:
 • seksualiteit > jongeren:
  • Seksuele relatie vraagt duurzaamheid (RefD, 17 maart 2005). Hieruit: Christelijke jongeren zijn seksueel actiever dan de gemiddelde ambtsdrager denkt'.
  • Steeds meer jongeren hebben seks (NRC-Handelsblad, 17 maart 2005). Het aantal jongeren onder de achttien dat seks heeft gehad is de afgelopen tien jaar gestegen. In 1995 had een kwart van de jongeren voor hun achttiende seks (alleen coïtus) gehad, nu geldt dat voor eenderde van de jongeren. Ook: 1 procent van de onderzochte meisjes tussen 12 en 25 heeft in het afgelopen jaar abortus ondergaan. 2,6 procent van die groep had een ongeplande zwangerschap.
  • Aimee Kiene: Veel meisjes wel gedwongen tot seks (Volkskrant, 17 maart 2005). Meer jongeren beneden de 18 zijn seksueel actief dan tien jaar geleden. Ze doen niet op jongere leeftijd aan seks. De gemiddelde leeftijd dat jongens en meisjes voor het eerst met iemand naar bed gaan, blijft 15 jaar. Een op de zes meisjes zegt wel eens gedwongen te zijn tot seks, dat geldt ook voor een op de twintig jongens.
  • Jonge vrouwen vaak met tegenzin seks (AD, 16 maart 2005). Bijna een kwart van de vrouwen tot 25 jaar heeft wel eens tegen haar zin seks gehad, zo blijkt uit het rapport Seks onder je 25e, dat onderzoeksbureau Rutgers Nisso publiceerde. Van de meisjes zei 17,3% wel eens onvrijwillig tot seks te zijn aangezet. In de leeftijdsgroep 21 tot 25 jaar ligt dat percentage op 22,3. Van de jongens onderging 4% onder drang geslachtsgemeenschap.
  • Seks onder je 25e. Samenvatting van het onderzoek door Rutgers Nisso Groep en SOA Aids Nederland.
 • zwangerschap > leeftijd:
  • Marlies Mielekamp: Een slimme meid krijgt kind op tijd (Algemeen Dagblad, 17 maart 2005). Nergens ter wereld is de leeftijd waarop vrouwen hun eerste kind krijgen zo hoog als in Nederland.


NIEUWSARCHIEF (berichten van vóór 14 maart 2005

 • (echt)scheiding:
  • Kabinet botst met VVD over flitsscheiding (RefD, 11 maart 2005). Het Kabinet wil de flitsscheiding afschaffen. Het komt daarmee in botsing met de VVD-fractie die een wetsvoorstel wil indienen om echtscheiding zonder tussenkomst van de rechter mogelijk te maken. Een Kamermeerderheid van PvdA, VVD, GroenLinks en D66 wil de flitsscheiding juist in stand laten.
 • Europese Unie > huiselijk geweld:
  • Eurocommisaris zegt Hirsi Ali onderzoek toe (Elsevier, 9 maart 2005). Er komt een Europees onderzoek naar huiselijk geweld tegen vrouwen. Dat heeft Europees Commissaris Franco Frattini (Justitie) gezegd. Hij wil in alle Europese landen gegevens gaan verzamelen om te onderzoeken hoe groot het probleem is. De informatie moet in 2006 leiden tot verschillende voorstellen om huiselijk geweld tegen vrouwen aan te pakken.
 • krijgsmacht:
  • Actieplan Gender Themadag. Toespraak van staatssecretaris Van der Knaap (Defensie) op de Actieplan Gender Themadag, 10 maart 2005, van het Defensie Vrouwennetwerk. 'De opmars van de vrouw stagneert', constateerde het SCP in haar emancipatiemonitor 2004. 'Maar niet bij Defensie', was mijn reactie, met enige trots denkend aan het net tot stand gekomen Actieplan Gender. Sommigen dachten, of denken nog steeds, dat ik gek geworden was: vrouwen bij het Korps Mariniers? Vrouwen bij de Onderzeedienst? Bijstellen van functie-eisen? Hoe haalde ik het in mijn hoofd te tornen aan deze masculiene tradities bij de krijgsmacht?
 • VN-Vrouwenverdrag > CEDAW:
  • Het eerste inhoudelijke oordeel van het CEDAW (het VN-Comité voor de Uitbanning van Discriminatie van Vrouwen) is gepubliceerd: een uitspraak van 26 januari 2005 in de zaak A.T. tegen Hongarije (Communication 2/2003, nog niet gepubliceerd). Aan het NJB van 18 maart 2005, p. 612 ontlenen wij nog het volgende: Dit is het eerste inhoudelijke oordeel van het CEDAW in een klachtprocedure; de eerste uitspraak betrof een ongegrondverklaring. 'De zaak betreft een klacht van een Hongaarse vrouw over onvoldoende overheidsbescherming in een geval van (fors) huiselijk geweld. Het Comité wijst de klacht toe en doet een hele rij aanbevelingen aan de Hongaarse overheid. Dit oordeel is interessant, zowel inhoudelijk (huiselijk geweld, de bescherming die de overheid moet bieden, etc.) als 'strategisch' (rouwen met dergelijke klachten kunnen dus terecht bij het CEDAW). Tegen de zomer wordt het eerste oordeel in een zaak tegen Nederland verwacht.

hspace=0

zoekt

hspace=0

Kijk je regelmatig op emancipatie.nl ? Met een donatie help je ons deze site overeind te houden. Want we draaien op vrijwilligerswerk en krijgen geen subsidie. Meer informatie.


SERVICEPAGINA

Oproepen:

 • Vrouwen op het werk in de tang? (AD, 17 maart 2005). Oproep aan vrouwen om vragen te stellen aan Agnes Jongerius (FNV) en Josine Westerbeek (CNV) die als boogde vakbondsvoorzitters binnenkort de AD-redactie bezoeken.


AKTUEEL 

In ons Tijdschriftenrek :

Agenda > Toegevoegd:

Activiteiten in komende periode ? Zie de lopende agenda


FOCUS

Onze Vrouw in New York::


DOSSIERS

Dossiers van derden > E-Quality:


EMANCIPATIE ALGEMEEN

Biografische berichten:

Vrouwen in en uit het nieuws:

 • Dr. Saskia Wieringa nieuwe directeur Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging (IIAV) (IIAV.nl, persbericht 14 maart 2005). Per 1 april 2005 krijgt het Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging (IIAV) in Amsterdam een nieuwe directeur: Dr Saskia Wieringa. Het IIAV heeft in haar een uitstekende persoon gevonden om de recentelijk ingeslagen nieuwe koers vorm te geven. Wieringa heeft jarenlange ervaring als docent en onderzoeker op het terrein van vrouwenstudies – voornamelijk in derdewereldlanden – en heeft daarnaast veel ervaring in het managen van onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten.


ABONNEMENTEN OP DEZE NIEUWSBRIEF

 • Inschrijven / opzeggen door vanaf het aan of af te melden mailadres een mailtje te zenden aan redactie@emancipatie.nl met de tekst ''begin abonnement nieuwsbrief'' of ''stop abonnement nieuwsbrief''.
 • Deze nieuwsbrief wordt ook wekelijks toegezonden aan de Feminisme-lijst. Abonnees van die lijst kunnen zich niet apart afmelden voor deze nieuwsbrief.