donderdag 20 januari 2022 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 176
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  NIEUW OP DE SITE  >  NIEUWSBRIEF  >  171-180
 >  176 
Nieuwsbrief 176
hspace=0

Nieuwsbrief 176 (28 februari t/m 6 maart 205)
Alle nieuwe links van de afgelopen periode, gesorteerd op rubriek.
        

hspace=0

nu online !

emancipatie.nl bestaat 8 maart 2005 vijf jaar. Dat vieren we met de opening van de website vrouwendag.nl, een verzelfstandiging van de rubriek Focus > Internationale Vrouwendag.

Natuurlijk wachten we niet tot 8 maart; we zijn op 15 februari van start gegaan.


NIEUWS

 • arbeid > arbeidsduur:
  • 'Is Nederland lui?' (Nieuwsoverzicht ministerie van Economische Zaken, maart 2005). ''Nederland is niet lui, we werken alleen te weinig”, aldus minister Brinkhorst op 28 februari 2005 in debat met Henk van der Kolk, voorzitter van FNV Bondgenoten in café Dudok in Den Haag. Hij pleitte voor langer, harder en slimmer werken in een zaal vol FNV’ers.
  • Yvonne Noorduyn: 'U houdt hardnekkig vast aan oude idealen' (Volkskrant, 1 maart 2005). De vraag is of Nederland lui is. Nee, zegt FNV Bondgenoten, wij willen werken. Ja, vindt minister Brinkhorst. En hij is geen 'verrechtste aap die zijn verleden verloochent'.  Brinkhorst: 'U spreekt van solidariteit, maar u laat jongeren de rekening betalen. U bent ouderwets, houdt hardnekkig vast aan oude idealen.' Van der Kolk (FNV-Bondgenoten): 'We hebben nog genoeg werklozen die aan de slag willen, en parttimers die meer uren willen maken.' De Bondgenoten-voorzitter stelt voor te investeren in kinderopvang. 'Dat helpt een stuk meer dan je druk maken over een paar lullige uurtjes per week.'
  • Harder werken (RefD, 28 februari 2005). Minister Brinkhorst (EZ) heeft nooit gezegd dat Nederlanders lui zijn, maar wel dat ze 'langer, harder en slimmer' moeten werken. Brinkhorst gaf aan te willen praten over extra beloning voor overwerken en over meer kinderopvang, met name in het middaguur. Dan moet er echter wel meer financiële ruimte zijn.
 • arbeid > intimidatie:
  • Meer beleid tegen ongewenste omgangsvormen (FVN-e-magazine, 2 maart 2005). De FNV wil werkgevers verplichten om beleid te voeren tegen seksuele intimidatie, agressie, geweld, pesten of discriminatie op het werk. Werknemers in elk bedrijf moeten de mogelijkheid hebben een vertrouwenspersoon te raadplegen en een beroep te doen op een goede klachtenprocedure en klachtencommissie, zo schrijft FNV aan de Tweede Kamer.
 • arbeid > reïntegratie > etniciteit:
  • Verwoorden medische klachten soms lastig voor allochtonen (persbericht SZW, 1 maart 2005). Bedrijfs- en verzekeringsartsen benaderen allochtone werknemers bij ziekte en arbeidsongeschiktheid soms anders dan autochtone werknemers. Dit blijkt uit het SZW-onderzoek ‘Arbeidsongeschiktheid, reïntegratie en etniciteit’. Vanwege het hogere WAO-risico van allochtonen, heeft het UWV al in 2003 maatregelen genomen. Zo loopt er voor allochtone vrouwen een speciaal proefproject waarin ze worden geholpen een eigen bedrijf te starten.
   • Onderzoeksrapport Arbeidsongeschiktheid, reïntegratie en etniciteit. Aanbiedingsbrief dd.1 maart 2005 van minister De Geus (SZW) aan de Tweede Kamer. Hieruit o.m.: Wat betreft de reïntegratie van allochtonen is de meerjarendoelstelling dat zij in dezelfde mate kunnen reïntegreren als vergelijkbare autochtonen. UWV houdt bij het ontwikkelen van reïntegratieactiviteiten rekening met de resultaten van PaVEM.
   • A. Meerhoek, A. Kumeich en L. Desain: Arbeidsongeschiktheid, reïntegratie en etniciteit'. Augustus 2004.  Onderzoek door de Universiteit van Maastricht, sectie gezondheidsethiek en wijsbegeerte.
 • benoemingen:
  • UvA-hoogleraar Mieke Bal benoemd tot akademiehoogleraar (persbericht UvA, 1 maart 2005). De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) heeft prof. dr. Mieke Bal benoemd tot ‘Akademiehoogleraar’. Dat houdt in dat zij 5 jaar lang zich geheel kan wijden aan innovatief onderzoek en de begeleiding van jonge onderzoekers. De internationale beoordelingscommisie: 'Een belangrijk voorbeeld van Bals bijdrage op het terrein van de narratologie is haar trilogie over de bijbel vanuit feministisch perspectief.'
 • glazen muur > krijgsmacht:
  • Lex Oomkes: Defensie | Onderzeeër niks voor vrouw, ervaart PvdA'er (Trouw,28 februari 2005). PvdA-kamerlid Angelien Eijsink was vorige week aan boord van de onderzeeër Hr. Ms. Dolfijn. Eén vrouw met 52 mannen in een kleine ruimte. Eijsinks conclusie: op een onderzeeër is geen ruimte voor vrouwelijk personeel. Staatssecretaris Van der Knaap (Defensie) kondigde onlangs aan dat vrouwelijk personeel bij elite-eenheden moest kunnen optreden. De onderzeebootdienst is zo'n elite-eenheid. Eijsink is na een weekje onder water tot de conclusie gekomen dat gemengde bemanningen, louter om aan de eis van gelijke behandeling te voldoen, een onzalig idee is.
  • Anoinette Reerink: Vrouw op onderzeeboot, dat  kan niet (AD, 28 februari 2005). Vrouwen op onderzeeërs brengen de veiligheid in gevaar. Tot die conclusie komt het PvdA-Kamerlid Angelien Eijsink na een verblijf van vijf dagen op de Nederlandse onderzeeër de Dolfijn.
 • glazen plafond:
  • Glazen plafond of plakkende vloer (Advocatie, 2 maart 2005). Het aantal vrouwen bij de top van de advocatuur blijft nog steeds achter bij het aantal mannen. Over de oorzaken lopen de meningen uiteen. Ligt het aan henzelf, zoals onder meer Elsevier in januari suggereerde? Of zouden de kantoren meer kunnen doen om de carrière van vrouwen een impuls te geven? Een belrondje langs verschillende kantoren.
  • Gert-Jan van Teeffelen: Aantal vrouwen in top Philips blijft gelijk (Volkskrant, 1 maart 2005). Het is Philips niet gelukt het aantal vrouwen in de top te vergroten. Van de 775 hoogste managers was vorig jaar 5% vrouw, net zo veel als een jaar eerder. In 2008 moet het aandeel vrouwelijke managers zijn verdubbeld. 'In onze interne kweekvijver, enkele honderden talentvolle mensen van boven de dertig, is wel al 10% vrouw', zegt De Bruin, verantwoordelijk voor duurzaam ondernemen.
 • goede doelen:
  • Mariëtte Huisjes: Opkomst van de vrouwelijke filantroop (Het Financieele Dagblad, 4 maart 2005). Nederland telt steeds meer vermogende vrouwen, door erfrecht maar ook door eigen onderneming. Met hen is een nieuw slag betrokken filantropen opgestaan: mondige gevers die liefst nog tijdens hun leven resultaat willen zien.
 • inkomen:
  • Toekomstige inkomenspositie van vrouwen. Brief dd. 2 maart 2005 van minister De Geus (SZW) aan de Tweede Kamer. Er kan nog geen antwoord worden gegeven op vragen van de themacommissie Ouderenbeleid over de toekomstige inkomenspositie en pensioenvoorziening van vrouwen ouder dan 65 jaar. Het CPB zal bij de actualisering van de studies 'Ageing in the Netherlands' hierover pas eind dit jaar een nieuw beeld kunnen schetsen.
 • islam:
  • Emile Hakkenes: Lesbiennes voelen de afkeer van moslims (Trouw, 4 maart 2005). Sally en Suzanne vormen een zeldzaam koppel. De een was man en werd vrouw, de ander was rooms-katholiek en werd moslim. Beiden worden als lesbiennes niet geaccepteerd door de islamitische gemeenschap. ,,Wij bestáán, is dat zo raar?''
  • Janny Groen: Uitspraken Hirsi Ali voor rechter uitgevochten (Volkskrant, 2 maart 2005). Moslims nemen handschoen op tegen politica die hen voortdurend 'beledigt' en 'zwartmaakt'. Ayaan Hirsi Ali moest zich voor de rechter verweren tegen moslims die vinden dat zij moet ophouden te kwetsen.
 • kosten van kinderen:
  • Bijstandsouders moeten met belastingmaatregel geholpen worden (Trouw, 1 maart 2005). Om rond te komen moeten gezinnen met een minimuminkomen vaker een beroep doen op bijzondere bijstand. Maar die tijdelijke oplossing is niet bij alle gezinnen op bijstandsniveau bekend. Voorzitter Thissen (DIVOSA): ''Uiteindelijk moet een overheidsmaatregel als een hogere kinderkorting of een andere fiscale tegemoetkoming deze groep verlichting geven.''
  • Wim Schoutendorp: Minima met kind financieel in de knel (Trouw, 26 februari 2005). Gezinnen met kinderen die van een inkomen op bijstandsniveau moeten rondkomen, kunnen dat haast niet meer. Als ze zich niet in de schulden willen steken, moeten ze welhaast op de gekste dingen bezuinigen. ,De kinderbijslag blijkt voor de lagere inkomensgroepen niet toereikend'', concludeert Nibud-directeur Gerjoke Wilmink. ,,Voor het eerst zien we bij de sociale minima dat huishoudens met meerdere schoolgaande kinderen tekortkomen.''
  • Minima met kind zijn slecht af (AD, 26 februari 2005). Gezinnen met kinderen die alleen een bijstandsuitkering hebben, kunnen nauwelijks rondkomen. Minima met drie schoolgaande kinderen komen elke maand zelfs geld tekort, zo blijkt uit onderzoek van het NIBUD.
 • participatie > allochtone vrouwen:
  • Kleurrijk Talent (PaVEM, 4 maart 2005). Op 8 maart, internationale vrouwendag, geeft de commissie PaVEM (Participatie van Vrouwen uit Etnische Minderheidsgroepen) de aftrap voor de landelijke vrouwenestafette ’Kleurrijk talent’. Op 8 maart zijn er drie bijeenkomsten: in Den Haag (ontbijt), Amsterdam (middag) en in Nijmegen (vanaf 17.00 uur).
 • religieuze symbolen > Groot-Brittannië:
  • Brits moslimmeisje mag in djilhab naar school (Trouw, 3 maart 2005). Een Brits moslimmeisje mag naar school haar djilbab dragen, een katoenen wikkeldoek die het haar en de hals bedekt. Dat heeft het hof van beroep gisteren beslist. Het hof vond dat ze wel degelijk recht heeft om op haar manier blijk te geven van haar geloof.
  • Britse scholiere mag moslimgewaad dragen (AD, 2 maart 2005). Een Brits meisje mag op school een traditioneel moslimgewaad dragen in plaats van het typische schooluniform. De 15-jarige Shabina Begum is onterecht van school gestuurd, oordeelde een Britse rechtbank woensdag in hoger beroep.
 • spaarloon:
  • Sparen met spaarloonregeling loopt terug (CBS-Webmagazine, 28 februari 2005). Sparen met spaarloon komt vooral voor bij voltijders en hogere lonen: van de voltijders heeft meer dan de helft een spaarloon, van de deeltijders ruim één op de drie, en vam werknemers met een flexibel dienstverband slechts 4%. Ook is deelname afhankelijk van het loonniveau: hoe hoger het loon, hoe minder deelname. Van de werknemers die 48.000 euro per jaar verdienen doet 70% mee.
 • vaderschap:
  • Hanan Nhass: De jacht op de vinex-vader (Trouw, 4 maart 2005). De jacht op de Vinex-vader verloopt moeizaam. Opvoedbladen krijgen de man nauwelijks aan het lezen. Hoe doe je dat eigenlijk, vaders een opvoedblad laten lezen? Maandblad Kinderen boekt met zijn aanpak succes. ,,Sinds we in september zijn begonnen met naast een baby ook een moeder op de cover te zetten is het bereik onder mannen gestegen, zo is gebleken uit ons lezersonderzoek. Ik denk dat ze een blad sneller inkijken als er een mooie vrouw op de cover staat'', zegt hoofdredactrice Marieke 't Hart.
  • Marloes de Koning: Crimineel wordt huisman (ND, 28 februari 2005). Met een enkelband en een zendertje zaten vorig jaar ruim tweeduizend criminelen hun straf thuis uit. ,,Hij leert nu verantwoordelijkheid nemen'', zegt de vrouw van een gevangene. Zij beschouwt de 68 dagen elektronische detentie (ED) van haar man, veroordeeld wegens inbraak, als één grote test van zijn verantwoordelijkheidsgevoel en zelfbeheersing. Voor het eerst in hun zeven jaar huwelijk is hij degene die iedere ochtend hun dochters naar school brengt en de boodschappen doet.
 • Verenigde Naties > CSW-vergadering:
  • Gender discrimination's disastrous effects on starkly illustrated by HIV/AIDS pandemic, women's commission told (Persbericht UN, 3 maart 2005). Nothing illustrated the disastrous effects of gender discrimination more starkly than the HIV/AIDS pandemic, and in every part of the world the number of women with the virus had increased, the United Nations High Commissioner for Human Rights, Louise Arbour, told the Commission on the Status of Women today.
  • International Women's Day 8 March 2005 (UN Events, maart 2005). Informatie over internationale vrouwendag 2005 in het VN-gebouw, met programma en boodschap van de secretaris-generaal. Thema: Gender Equality beyond 2005: building a secure future.
  • Empower women: 30 years of the UN efforts to promote gender equality' exhibition opens 4 March (persbericht UN, maart 2005). The exhibition will open in the General Assembly Visitors’ Lobby.
  • UNICEF roept op seksueel geweld tegen vrouwen en meisjes te stoppen (Unicef, 1 maart 2005). Een betere positie voor vrouwen en meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Tien jaar geleden beloofden 189 landen hieraan te werken, tijdens de Wereld Vrouwen Conferentie in Beijing. Gisteren kwamen wereldleiders bijeen in New York om gedurende een aantal dagen de voortgang tot nu toe te bespreken. Unicef stelt systematische verkrachting en seksueel geweld tegen vrouwen en meisjes in gewapende conflicten aan de kaak.
  • Progress in advancing women's rights, expanding economic opportunities highlighted, as Women's Commission starts high-level debate (UN, 1 maart 2005). The time had come for a concerted effort by the international community to ensure that women were accorded the status that was rightfully theirs and for which they had worked so hard, the Commission on the Status of Women was told today, as it commenced its high-level debate aimed at a broader and more systematic implementation of the Platform for Action adopted in Beijing in 1995.
  • Logboek Mathilde van den Brink, vrouwenvertegenwoordigster bij de CSW-vergaderingen 2005. Eerste rapportage: 27 en 28 februari 2005 
  • Women's situation has improved, but serious challenges remain, say UN-officials (UN, 28 februari 2005). Women have gained ground in the struggle for equality with men over the past 10 years, but serious challenges remain, including the rise in trafficking of women and girls and their disproportionate representation in the ranks of the poor and those infected with HIV/AIDS, senior United Nations officials said today. They were addressing the opening session of the Commission on the Status of Women (CSW), which this year is conducting a 10-year review of the implementation of the Declaration and Programme of Action of the Fourth World Conference on Women in Beijing ('Beijing+10').
   • Empowering women the most important tool, Annan says (UN, 28 februari 2005). Since the founders of the United Nations noted their faith in “the equal rights of men and women” on the first page of the UN Charter 60 years ago, studies have shown that “there is no tool for development more effective than the empowerment of women,” said Secretary-General Kofi Annan.
  • CSW-briefing kort maar krachtig (E-Quality, 28 februari 2005). De briefing voor de bijeenkomst van de Commission on the Status of Women (CSW) op 17 februari jl. was dit jaar kort maar krachtig. Mathilde van den Brink, dit jaar vrouwenvertegenwoordigster wil zich in haar statement vooral richten op het belang van samenwerking en contact tussen de jonge en oudere generatie vrouwen.


NIEUWSARCHIEF (berichten van voor 28 februari 2005)

 • buitenlandse werknemers > kenniswerkers > partners
  • Vrijstelling tewerkstellingsvergunning echtgenoten kenniswerkers. Persbericht SZW dd. 25  februari 2005). Ook echtgenoten van zogeheten kenniswerkers uit het buitenland kunnen een vrijstelling krijgen van de tewerkstellingsvergunning. Dit houdt in dat zij zonder meer in Nederland aan de slag kunnen. Dit maakt het voor kenniswerkers aantrekkelijker om in Nederland te gaan werken, omdat bij de keuze voor een bepaald land van belang is dat de partner ook snel een baan kan aanvaarden. De partner van de kenniswerker verliest de vrijstelling als het samenleefverband binnen drie jaar wordt beëindigd.
 • Europese Unie:
  • Nicolien den Boer: Brussel herontdekt de vrouw (Wereldomroep, bericht 10 februari 2005). De Europese Commissie heeft een oud wapen opgepakt in de strijd tegen de kwakkelende economie: de vrouw. 'We kunnen ons niet permitteren om de helft van het menselijk kapitaal niet te gebruiken', vindt eurocommissaris Vladimir Spidla van Werkgelegenheid. De Europese Commissie heeft zichzelf ten doel gesteld om van Europa in 2010 de meest concurrerende economie ter wereld te maken - ook wel het Lissabonproces genoemd. 'En dat kan niet zonder de vrouw', aldus Spidla.  '
 • kinderopvang:
  • Ruim tweederde ouders krijgt werkgeversbijdrage kinderopvang (ND, 26 februari 2005). Ruim tweederde van de werknemers ontvangt zonodig van hun werkgever een bijdrage in de kosten voor kinderopvang. Daarmee is er geen sprake van een teruglopende werkgeversbijdrage sinds de invoering van de Wet kinderopvang dit jaar. Volgens een zegsvrouw van Sociale Zaken ontving voorheen ongeveer de helft van de ouders een bijdrage voor kinderopvang van hun werkgever.
  • Ruim tweederde deel werknemers ontvangt werkgeversbijdrage kinderopvang (persbericht SZW, 25 februari 2005). Ruim tweederde van de werknemers ontvangt van hun werkgever een bijdrage in de kosten voor kinderopvang. Dit komt overeen met de verwachting die het kabinet had bij de invoering van de Wet kinderopvang. Dit betekent dat de wet wordt uitgevoerd binnen de aangegeven financiële grenzen. Volgens minister De Geus is er geen sprake van een teruglopende werkgeversbijdrage. Wel is het zo dat werkgevers minder bereid zijn om extra bij te dragen als de werkgever van de partner niet (voldoende) bijdraagt. Per juli 2005 wordt onderzocht welke afspraken over kinderopvang gemaakt zijn in de CAO’s en bedrijfsregelingen. De resultaten zullen in het najaar aan de Kamer worden gestuurd. Het kabinet streeft ernaar dat in 2008 90% van de werknemers een voldoende werkgeversbijdrage voor kinderopvang krijgt.
 • seksualiteit:
  • Eva van der Plas: Let's talk about sex. Verslag IIAV/LOVER-lezing 8 december 2004 (IIAV.nl). Woensdag 8 december vond op het IIAV een multifunctionele avond plaats. De lezing 'Lustwoorden' maakte onderdeel uit van de IIAV-lezingencyclus, maar vormde tegelijk de omlijsting van de presentatie van het nieuwe themanummer van LOVER over seksualiteit. De avond werd afgesloten.

hspace=0

zoekt

hspace=0

Kijk je regelmatig op emancipatie.nl ? Met een donatie help je ons deze site overeind te houden. Want we draaien op vrijwilligerswerk en krijgen geen subsidie. Meer informatie.


ONZE ANDERE SITES

emancipatie.pagina.nl:

 • Stichting Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren
 • Stichting Zijweg i.o. is een belangenvereniging van en door vrouwen die slachtoffer zijn geworden van huiselijk geweld en of bedreiging door de ex-partner.
  • Op het gebied van huiselijk geweld wordt er vaak gepraat over onze hoofden heen. Niemand die aan ons vraagt: 'Wat moet er volgens jullie veranderen? Waar lopen jullie tegen aan?' Onze problemen zijn talloos: achterhaalde wetgeving, falende hulpverlening, onvoldoende nazorg, onzorgvuldige instanties, slopende en falende procedures betreffende omgangsregelingen, etc. Om maar te zwijgen over hoe men ons benadert cq. behandelt.
  • Wij, in het verleden mishandelde vrouwen (al dan niet met kinderen) willen gehoord worden en serieus genomen worden. Wij hebben ook een stem en hebben ook rechten.
  • Wij zijn overal aanwezig. Wij zijn de buurvrouwen, de moeders bij school, de collega's, de dochters, de vriendinnen, de voorbijgangsters op straat. Iedereen weet van ons bestaan. Iedereen ziet ons... Het is de hoogste tijd dat wij ons laten horen. Wij willen niet langer meer stilzwijgend toezien hoe er over onze hoofden wordt besloten.
  • Met onze gebundelde stem van Stichting Zijweg i.o. willen wij inspraak.

emancipatie-lokaal.pagina.nl:

vrouwendag.nl > toegevoegd of geactualiseerd:


AKTUEEL 

In ons Tijdschriftenrek :

Agenda > Toegevoegd:

 

Activiteiten in komende periode ? Zie de lopende agenda


FOCUS

Onze vrouw in New York:


EMANCIPATIE ALGEMEEN

Vrouwen in en uit het nieuws:

 • hspace=0  Monique van de Venradio-interview - NPS-radioprogramma Kunststof, 30 november 2004. Bijna dertig jaar geleden brak ze door met Turks Fruit. In de nieuwe speelfilm Amazones vertolkt Monique van de Ven de rol van een lerares van middelbare leeftijd die zich ontpopt als ruige bankovervaller.

Biografische berichten:


VARIA

Signalementen:

 • Wereldvrouwendag 2005 (NMO, 3 maart 2005). In meetingpoint, het radioprogramma van NMO, op zaterdag 5 maart 2005 van 11.00 - 12.00 uur, gaan we dieper in wat wereldvrouwendag betekent voor moslima's in Nederland. Eveneens belichten we enkele projecten voor de emancipatie van de vrouw in Nederland.
 • 'Zeg gewoon dat je zwanger van hem bent' (AD, 25 februari 2005, bij 'Strak'). Stel: je hebt een leuk vriendinnetje, maar de vakantie is in aantocht en ja, je wilt tóch wel ongebonden zijn. Uitmaken dus, maar hoe? Misschien zo: 'maak een erotisch filmpje van jullie twee en zet dit op internet'. Deze niet malse tip komt uit de koker van touroperator GoGo Tours, die startte met www.dumpjeschatje.nl. ,,Het is allemaal met een vette knipoog'', stelt Sylvia Kornet. ,,Het zijn eerder grappen dan echte tips; de jongeren snappen dat naar ons idee ook wel.''
 • Delahay en van der Pool: Alles naar wens en toch verdrietig (NRC-Handelsblad, 26 februari 2005, carrierecoach). ,,Ik ken mezelf na de bevalling niet terug. Ik ben dolblij met mijn tweede kind en ik ben zoals gepland weer aan de slag met mijn werk. Thuis loopt alles op rolletjes en ik heb een fantastische baan. Waarom dan toch al dat gesnotter?''...  Het advies: Bij veel vrouwen kan de hormoonhuishouding het eerste jaar na de bevalling flink van slag zijn, wat maakt dat ze vaker huilen of prikkelbaar zijn dan anders. Het geeft rust om te bedenken dat die gemoedstoestand tijdelijk is....


ABONNEMENTEN OP DEZE NIEUWSBRIEF

 • Inschrijven / opzeggen door vanaf het aan of af te melden mailadres een mailtje te zenden aan redactie@emancipatie.nl met de tekst ''begin abonnement nieuwsbrief'' of ''stop abonnement nieuwsbrief''.
 • Deze nieuwsbrief wordt ook wekelijks toegezonden aan de Feminisme-lijst. Abonnees van die lijst kunnen zich niet apart afmelden voor deze nieuwsbrief.