woensdag 19 januari 2022 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 174
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  NIEUW OP DE SITE  >  NIEUWSBRIEF  >  171-180
 >  174 
NIEUWSBRIEF 174
hspace=0

Nieuwsbrief 174 (14 t/m 20 februari 2005)
Alle nieuwe links van de afgelopen periode, gesorteerd op rubriek.
        

NIEUWS

hspace=0

nu online !

emancipatie.nl bestaat 8 maart 2005 vijf jaar. Dat vieren we met de opening van de website vrouwendag.nl, een verzelfstandiging van de rubriek Focus > Internationale Vrouwendag.

Natuurlijk wachten we niet tot 8 maart; we zijn op 15 februari van start gegaan.

 • abortus > Polen:
  • Geen versoepeling Poolse abortuswet (RefD, 15 februari 2005). Het Poolse parlement heeft besloten het wetsvoorstel ter versoepeling van de huidige strenge abortuswet niet in behandeling te nemen. De regerende Democratische Alliantie wilde abortus toestaan tot 12 weken na de conceptie, seksuele voorlichting invoeren op basisscholen en minderjarigen zelf laten beslissen of zij een abortus willen.
 • anticonceptie:
  • Petra Noordhuis: Morning-afterpil moeilijk voor christelijke apothekers (ND, 19 februari 2005). De verkoop van de morning-afterpil kan christelijke apothekers, drogisten en winkelpersoneel in gewetensnood brengen. Het blijft tot nu toe stil. De RMU adviseert gewetensbezwaarden open te zijn tegenover hun werkgever. Sinds 1 januari is de morning-afterpil vrij te verkrijgen ,zonder doktersrecept.
 • anticonceptie > verstandelijk gehandicapten:
  • Gedwongen prikpil is soms antwoord op uitzonderlijke omstandigheden (Trouw, 19 februari 2005, hoordredactioneel commentaar). Voor gedwongen anticonceptie bij verstandelijk gehandicapten moet dat - nl. beslissing voor hen nemen omdat zij dat zelf niet kunnen - mogelijk ook gelden, als al het andere faalt. Nooit als standaardbehandeling, maar soms -en uitsluitend na tussenkomst van de rechter- als het beste antwoord op bijzondere omstandigheden.
  • Kinderwens (RefD, 19 februari 2005, hoofdredactioneel commentaar). Ouders zijn er in eerste instantie voor hun kinderen en niet omgekeerd. Ouders die door eigen onvermogen een kind niet kunnen opvoeden, zouden geen kinderen moeten hebben. Als andere sociale verbanden tekortschieten om het ouderschap van verstandelijk gehandicapten te voorkomen, zit er niets anders op dan dat de overheid hen daartoe dwingt. Al blijft het een uiterst gevoelig terrein, waarop heel behoedzaam gemanoeuvreerd moet worden.
  • Aimée Kiene: Wel of geen verstandelijk gehandicapte ouder? (Volkskrant, 17 februari 2005). De Kamer wil verplichte anticonceptie voor geestelijk gehandicapten die geen kind kunnen opvoeden. Zinvol? Anne, op de website van de club voor kinderen van verstandelijk beperkte of gehandicapte ouder(s): 'Kinderen van verstandelijk gehandicapte ouders kunnen normaal begaafd zijn. Ook al bedoelt de ouder het nog zo goed, een ouder die verstandelijk niet volwassen is, kan onmogelijk een kind meegeven wat hij of zij niet heeft.'
  • Kamer wil zwangerschap verstandelijk gehandicapte voorkomen (Volkskrant, 16 februari 2005). Een Kamermeerderheid van CDA en PvdA wil verplichte anticonceptie voor verstandelijk gehandicapten die niet in staat zijn een kind op te voeden. De VVD verzet zich hiertegen. De liberalen vrezen dat straks ook tienermoeders of mensen met een erfelijke ziekte tot anticonceptie worden gedwongen.
  • CDA niet tegen prikpil gehandicapte (NRC-Handelsblad, 15 februari 2005). De CDA-fractie in de Tweede Kamer sluit het verplicht toedienen van anticonceptie aan verstandelijk gehandicapten niet langer uit. Woordvoerder Aasted-Madsen (CDA) wil dat hierover zo snel mogelijk een maatschappelijk debat wordt gevoerd. De PvdA-fractie in de Tweede Kamer vindt verplichte anticonceptie (de prikpil) of ,,groepsgewijze sterilisatie'' geen optie.
  • Meindert van der Kaay: CDA: verplichte anticonceptie bespreekbaar (Trouw, 15 februari 2005). Verplichte anticonceptie bij licht verstandelijk gehandicapten is voor de CDA-kamerfractie niet meer onbespreekbaar. In het uiterste geval zou een rechter na advies van deskundigen een verplichte prikpil mogen voorschrijven.
 • arbeid > arbeidsduur:
  • Langer werken nodig om welvaart op peil te houden  (Haagsche Courant, 15 februari 2005) Nederlanders moeten langer gaan werken. Dat is nodig om de welvaart op peil te houden. Dat zei premier Balkenende in een toespraak voor Futur, een club van jonge ambtenaren.
 • arbeid > intimidatie:
  • Geweld op werk bestrijden door beter beleid (FNV-e-magazine, 16 februari 2005). Bijna twintig procent van alle ziekmeldingen is het gevolg van 'onheuse bejegening' tijdens het uitoefenen van het beroep, zegt Arboned. De dienst gaat met scholing proberen werkgevers en werknemers te leren omgaan met geweld. FNV-beleidsmedewerker Wim van Veelen noemt de melding van ArboNed opvallend, omdat de dienst nog niet zolang geleden, samen met de Arbo-diensten, heeft gepleit voor het schrappen van Arbo-regels. “Uit recent onderzoek blijkt nu juist dat Arbo-regels helpen om dit probleem te verkleinen en daar hoor je ArboNed niet over.”
  • Eduard Sloot: Geweld hoort er niet bij (ND, 15 februari 2005). De op één na grootste Arbodienst, Arboned, start deze week een voorlichtingscampagne over geweld en agressie op het werk. ,,Bij veel bedrijven is er wel beleid tegen agressie, maar in de praktijk blijkt dat niet te werken.'' De campagne is hoofdzakelijk gericht op agressie en intimidatie door het publiek, vertelt woordvoerster Inge Weels. ,,Vooral in de zorgsector speelt dit sterk. Denk aan patiënten of familie daarvan, bij wie de emoties hoog op kunnen lopen. Zoiets is wel te begrijpen, maar geweld en intimidatie zijn daarmee niet goed te praten.''
 • arbeid > ontslag > discriminatie hiv-besmetting:
  • Ontslag wegens hiv kan niet (Trouw, 17 februari 2005). Verzwijgen van een hiv-besmetting is geen grond voor ontslag. Deze rechterlijke uitspraak is een opsteker voor mensen met het aidsvirus. Oók in Nederland nog kampen zij met discriminatie. De kantonrechter in Utrecht heeft dat nu nog eens 'klip en klaar' bevestigd en weer een schadevergoeding toegekend voor psychisch leed, aldus Witlox, directeur HIV-vereniging. ,,Het geeft aan dat een werkgever op geen enkele manier een werknemer mag discrimineren wegens zijn medische situatie.''
 • arbeid > werkloosheid:
  • Nederland telt bijna 480.000 werklozen (CBS, 17 februari 2005). In de periode november 2004-januari 2005  telde Nederland gemiddeld 479.000 werklozen, ofwel 6,4%, tegen 6% een jaar eerder. Voor mannen lag het percentage op 5,6 % (tegen 5,5 % een jaar eerder), voor vrouwen lag het percentage hoger, nl. op 7,4% (tegen 6,8% een jaar eerder).
 • integratie:
  • Maximá: We moeten de rijkdom van integratie willen zien (Volkskrant, 14 februari 2005). Het integratieproces moet positiever worden benaderd, aldus prinses Máxima maandagavond in NOVA. 'Er is zoveel te halen in de verschillende culturen in Nederland.' Ze wil zich ook in de toekomst, na haar werk voor de PAVEM ten behoeve van allochtone vrouwen, op integratie richten: 'Ik ben zelf ook een allochtoon. Heel veel vrouwen kijken naar mij en denken: jij moest ook de taal leren. Ze kunnen zich deels met mij identificeren.'
 • gesluierde monologen:
  • Gesluierde monologen in de Tweede Kamer (GroenLinks, persbericht 17 februari 2005). De positie van moslimvrouwen staat hoog op de politieke agenda. Bijna wekelijks komen problemen van achterstand en uitsluiting, mishandeling en onderdrukking aan de orde. Zelden tot nooit zijn moslimvrouwen zelf aan het woord of zijn hun ervaringen en belevingswereld het uitgangspunt in het politieke debat. Om hierin verandering te brengen, hebben Femke Halsema (GroenLinks), Mirjam Sterk (CDA), Nebahat Albayrak (PvdA), Ayaan Hirsi Ali (VVD), Agnes Kant (SP), Lousewies van der Laan (D66), Margot Kraneveldt (LPF) en Tineke Huizinga (ChristenUnie) initiatief genomen tot opvoering van De Gesluierde Monologen in de Kamer. De uitvoering vindt plaats aanstaande dinsdag, 22 februari. Aansluitend op de (besloten) voorstelling vindt een debat plaats tussen maaksters, speelsters en zaal, o.l.v. Hanneke Groenteman. Over De Gesluierde Monologen schreef bijvoorbeeld de Telegraaf: De monologen zijn elk inhoudelijk van een zeldzame intensiteit. Het voelt als een voorrecht om werkelijk diep in het binnenste van een moslimvrouw te mogen kijken. Adelheid Roosen wilde met haar Gesluierde Monologen bereiken dat moslimvrouwen met een zachtere blik worden bekeken en in die opzet is zij ruimschoots geslaagd. Het toneelstuk heeft een zeer succesvolle tournee langs de theaters achter de rug. Het wordt nu opgevoerd op plaatsen waar moslimmeiden goed de kans krijgen te komen kijken: in buurthuizen en op scholen.
  • Marc Janssens: Gesluierde monologen in de Tweede Kamer (ND, 18 februari 2005). Komende dinsdag zal in de Tweede Kamer een opmerkelijke gebeurtenis plaatsvinden. Dan wordt in de Oude Zaal de toneelvoorstelling Gesluierde Monologen van Adelheid Roosen opgevoerd. Het stuk gaat over de intieme belevingswereld en persoonlijke ervaringen van moslimvrouwen.
 • geweld tegen vrouwen > Soedan:
  • Seksueel geweld in Darfur (UNICEF, 14 februari 2005). In Darfur worden tientallen baby's geboren bij vrouwen die seksueel misbruikt zijn, tijdens het voortdurende geweld in het westen van Sudan. Dit meldt een recent verschenen rapport van de Verenigde Naties over oorlogsmisdaden in deze regio. Vrouwen en meisjes, soms zelfs pas tien jaar oud, krijgen veelvuldig te maken met seksueel geweld.
 • homohuwelijk > Canada:
  • Canada | Prof dr A.A. Moens: Homolobby (RefD, 15 februari 2005, commentaar). Het ziet ernaar uit dat Canada Nederland spoedig zal volgen en de volledige huwelijksstatus, de rechten en de voordelen, zal geven aan immorele relaties die tegenwoordig ”same sex” genoemd worden. In een recente peiling van de publieke opinie zei 59% van de Canadezen echter de traditionele definitie van een huwelijk, namelijk tussen één man en één vrouw, niet te willen veranderen. De oppositie in West-Canada is zelfs meer dan 70%.
 • Hunger Project:
  • Verkeerd begrepen (De Volkskrant, 16 februari 2005). Over de commotie rond de affiches van The Hunger Project.
 • kinderopvang:
  • Toine Huysmans: Ouder krijgt klacht over kinderopvang terug (Volkskrant, 19 februari 2005). Ouders met klachten over kinderopvang kunnen niet terecht bij de onafhankelijke geschillencommissie, die per 1 januari had moeten beginnen. Door onenigheid tussen brancheorganisaties, de belangenvereniging van ouders en de Consumentenbond over de opzet zal de commissie pas per 1 april aan het werk kunnen. Jellesma (Boink): 'Het gaat om geld', d.w.z. de mate waarin de brancheorganisaties financieel kunnen worden aangesproken door uitspraken van de commissie.
  • Toine Huysmans: Uitbetaling opvang kind chaotisch (Volkskrant, 17 februari 2005). Ouders krijgen het geld dat ze betalen voor kinderopvang niet of veel te laat terug van hun werkgevers. De bemiddelingsbureaus die de uitbetaling regelen, kunnen hun taak niet aan. Dat brengt mensen in financiële problemen, concludeert belangenvereniging Boink, waar dagelijks klachten binnenkomen. 'Het is een chaos', zegt voorzitter Gjalt Jellesma. 'Er zijn grote betalingsachterstanden, de bemiddelaars zijn onbereikbaar. Dit neemt vervelende vormen aan.'
  • Meld klachten kinderopvang ! (GroenLinks.nl, 10 februari 2005). De wet Kinderopvang is per 1 januari 2005 van kracht. De wet is ingegaan, maar de problemen zijn nog lang niet opgelost. GroenLinks, PvdA, FNV en de VrouwenAlliantie zetten daarom het meldpunt kinderopvang voort. GroenLinks Kamerlid Evelien Tonkens roept ouders op om te melden hoe de wet in de praktijk uitpakt. Mail uw ervaring naar: kinderopvang@vc.fnv.nl. GroenLinks wil graag weten wat de knelpunten van de wet zijn. Is de kinderopvang nog betaalbaar, hoe staat het met de werkgeversbijdrage voor kinderopvang en tenslotte: maakt de Wet Kinderopvang het combineren van arbeid en zorg gemakkelijker? Alle problemen zal GroenLinks aan de kaak stellen bij minister de Geus. Op Vrouwendag (8 maart), zullen GroenLinks, PvdA, FNV en de VrouwenAlliantie uw ervaringen met de wet Kinderopvang in de publiciteit brengen. Wij zullen dan een dringend appèl doen op de minister om de problemen op te lossen.
 • levensloop:
  • Senaat twijfelt over levensloopregeling (Haagsche Courant 15 februari 2005). Het is nog onzeker of de levensloopregeling per 1 januari 2006 van kracht kan worden. De fracties van het CDA en de VVD in de Eerste Kamer twijfelen of pensioenfondsen en verzekeraars de regeling op tijd kunnen invoeren. De levensloopregeling moet de huidige VUT- en prepensioenregelingen vervangen
 • maatschappelijke zorg en ondersteuning:
  • 'Zorg kwetsbare burgers in gevaar' (RefD, 18 februari 2005). Meer dan duizend dak- en thuislozen, drugsverslaafden, prostituees, psychiatrische patiënten, tienermoeders en andere kwetsbare burgers in Utrecht en Amsterdam dreigen per 1 maart verstoken te blijven van zorg. Beide gemeenten lieten weten dat het ministerie van Volksgezondheid dit jaar veel te weinig geld uit de AWBZ ter beschikking stelt.
 • nieuwsvoorziening:
  • Mannen blijven het nieuws bepalen (Telegraaf, 17 februari 2005). Mannen blijven het nieuws beheersen. Dat is de uitkomst van een peiling van het internationale expertisecentrum voor media en ontwikkeling (RNTC), dat is verbonden aan de Wereldomroep. Van de mensen in het nieuws is driekwart van het mannelijk geslacht. Opvallend is dat op de radio verhoudingsgewijs de minste vrouwen aan het woord kwamen, namelijk 13%. Bij de kranten was het percentage 22 en in de journaals op televisie 30.
 • onderwijs > seksuele intimidatie:
  • Meer seksuele intimdaite op scholen (ND, 19 februari 2005). De Onderwijsinspectie heeft over 2004 meer meldingen van seksuele intimidatie op scholen binnengekregen dan in 2003. De cijfers worden pas in april bekend, maar er is al een stijging geconstateerd. ,,De stijging kan ook veroorzaakt zijn doordat het meldpunt toegankelijker is geworden'', aldus een woordvoerder.
 • religieuze symbolen:
  • Ron Meerhof: Charlois wil geen hoofddoekjes achter loketten (Volkskrant, 19 februari 2005). De meeste inwoners van Charlois hebben geen probleem met ambtenaren met hoofddoek. 'Als ze maar snel zijn.' PvdA-bestuurder Schrijer denkt daar anders over. Een eerder pleidooi van LR voor een hoofddoekjesverbod sneefde kansloos in de gemeenteraad. Maar nu Schrijer het weer op de agenda plaatst, zijn de reacties hier en daar opvallend gematigd. 'Een precaire maar zinvolle discussie', zet het Rotterdams Dagblad.
  • Hoofddoekjes | De regel is duidelijk: gezichtsbedekking mag niet (Trouw, 19 februari 2005). De Rotterdamse deelgemeente Charlois acht de hoofddoek in strijd met de neutrale overheid. Mag een ambtenaar een religieus symbool dragen? Deelgemeente Charlois pleit er voor dat Rotterdam een code opstelt voor ambtenaren die in werktijd religieus-ge oriënteerde kleding willen dragen. ''Er is sprake van een verzwaring in religieuze kleding'', zegt PvdA-bestuurder Dick Lockhorst van Charlois. ,,Dat merk je in de maatschappij, dat merk je ook onder ambtenaren. Wij willen niet nog zwaardere vormen dan de gewone hoofddoek.''
  • Charlois wil verbod hoofddoekjes baliemedewerkers (RefD, 17 februari 2005). De Rotterdamse deelgemeente Charlois wil voor baliemedewerkers hoofddoekjes verbieden, zo schrijft het Dagelijks Bestuur aan het College van B&W. Aanleiding was een medewerkster die een hoofddoekje wilde dragen. 'We hebben toen gezegd: het is niet verboden, maar wel ongewenst'. 
 • seksuele voorkeur: 
  • Fred Kramer: Burgemeester geeft toe homo te zijn (AD, 17 februari 2005). Burgemeester Frans Buijserd van Wijk en Aalburg heeft de inwoners via internet laten weten dat hij homoseksueel is. Op de website van de gemeente kondigt hij aan dat hij en zijn vriend zich binnenkort als parners zullen laten registreren. De open brief van Buijserd is in het hervormde Wijk en Aalburg met gemengde gevoelens ontvangen.
 • terrorismebestrijding:
  • Anneliek Dijkstra: AIVD volgt groep moslimvrouwen (AD, 15 februari 2005). De Algemene Veiligheids- en Inlichtingendienst (AIVD) houdt sinds kort een groep moslimvrouwen in de gaten die zich mogelijk bezig houdt met terroristische activiteiten.Volgens AIVD-woordvoerder Vincent van Steen zijn deze moslima's net zo gevaarlijk als hun mannelijke 'broeders'. Steeds meer vrouwen zijn actief in terreurnetwerken.
 • verenigingsleven:
  • Michèle de Waard: Jongeren keren verenigingen de rug toe (NRC-Handelsblad, 17 februari 2005). Traditionele organisaties zoals vakbonden, kerken, politieke partijen, omroep- en huisvrouwenverenigingen verliezen volop leden. Vooral jongeren zien weinig in deze vormen van organisatie. Maar het vrijwilligerswerk en lidmaatschap van ideële organisaties bloeit in Nederland, dat samen met de Scandinavische landen tot de koplopers in Europa hoort. Het aantal leden van verenigingen die actief zijn op het gebied van euthanasie en abortus, groeide van 171.000 tot 200.000.
  • Bart Jungmann: 'Geweldige club, maar nu even niet' (Volkskrant, 17 februari 2005). De SCP heeft becijferd dat met name de traditionele vrouwenclubs het moeilijk hebben. Is de vrouwen- emancipatie voltooid? Pokky Cath van voorheen de Vereniging van Huisvrouwen: 'Ik weet zeker dat we nog bestaansrecht hebben.' Van alle traditionele organisaties die onder druk staan, hebben de vrouwenclubs het erg zwaar.
  • Nederlanders minder vaak lid en minder vaak actief lid van een organisatie (persbericht SCP, 17 februari 2005). Tussen 1994 en 2003 liep het ledental van de politieke partijen terug met 17%. Bij de kerken was dit 9% en bij de vrouwenorganisaties 33%. De organisaties signaleren een afname van het percentage actieve leden onder hun achterban.
 • vrouwen in mannenberoepen:
  • Loek Mulder: Vrouwen als p.c.dokter aan de slag (AD, 17 februari 2005). Nu zijn ze nog werkloos, maar als het een beetje meezit hebben twintig vrouwen uit Groningen straks een eigen it-bedrijfje. Dan zijn ze 'pc-moeders', die zeven dagen in de week klaar staan om mensen met computerproblemen te helpen. Maud Diemer van Compucor over de 20 werkloze Groningse vrouwen die worden opgeleid tot it-ondernemer : ,,Wat ze nodig hebben is een flinke portie lef in hun billen.''
 • vrouwengeschiedenis:


NIEUWSARCHIEF (berichten van voor 14 februari 2005)

 • glazen plafond:
  • Tips voor carrièrebewuste vrouwen (DFT, 11 februari 2005). Mannen die weigeren onder een vrouw te werken, behoren tot een uitstervend ras. Vrouwen hebben het ook aan zichzelf te wijten dat zij weinig promotie maken, vindt de FNV Vrouwenbond. Zij moeten leren geloven in zichzelf. De bond is daarom vrijdag begonnen met ’ratelbandcursussen’ om vrouwen carrièrebewust te maken.
  • Henk Snijders: Ermers op zoek naar vrouwen (Brabants Dagblad, 2 februari 2005). De Osse wethouder C. Ermers is ’vrouwenambassadeur’ geworden. Hij moet vrouwen, met name allochtone, gaan stimuleren zitting te nemen in besturen van organisaties en politieke organen. Ermers heeft al vier ideeën om dat voor elkaar te krijgen.
  • Femke van Zeijl: Kom maar op met die vrouwen (CNV, 18 januari 2005). Zou er al een lijstje van Neelie rondgaan in vakbondskringen? Een top twintig van geschikte vrouwelijke kandidaten voor al die voorzittersposten die vrijkomen in de vakbeweging de komende tijd? Het probleem met het vinden van een vrouw voor de top is dat je ze wat harder moet zoeken.
 • maatschappelijke ondersteuning:
  • Ministerraad stemt in met Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Ministerie van VWS, persbericht 11 februari 2005). De ministerraad heeft vandaag op voorstel van staatssecretaris Ross (VWS) ingestemd met de ontwerp-Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Het is de bedoeling dat de wet vanaf 2006 stapsgewijs wordt ingevoerd. Gemeenten worden met de WMO verantwoordelijk voor het organiseren van de lokale maatschappelijke ondersteuning. Het doel van de WMO is zoveel mogelijk mensen te laten meedoen in de samenleving. Gemeenten krijgen bijvoorbeeld de taak sociale samenhang te bevorderen, mantelzorg te ondersteunen en voorzieningen aan te bieden voor mensen met een beperking, zoals huishoudelijke hulp.
 • prostitutie/mensenhandel:
  • Korpsmonitor prostitutie/mensenhandel. Brief dd. 8 februari 2005 van minister Donner (Justitie) aan de Tweede Kamer ter aanbieding van de Korpsmonitor prostituie/mensenhandel. De Korpsmonitor 2004 bevestigt een aantal trends die al in de Korpsmonitor 2003 werden gesignaleerd. Zo blijken gemeenten steeds beter in staat hun prostitutie- en vergunningenbeleid bestuurlijk te handhaven. Met de opheffing van het bordeelverbod is gekozen voor een integrale en multidisciplinaire aanpak van de seksindustrie. Een dergelijke samenwerking werkt, maar een adequate informatiehuishouding en (mogelijkheid tot) uitwisseling van informatie is daarbij wel cruciaal. redactie: de Korpsmonitor zelf staat (nog?) niet online.
 • relaties, seksualiteit en partnerkeuze:
  • Allochtone en autochtone jongeren over relaties, seksualiteit en partnerkeuze (RutgersNissogroep, februari 2005). Uit een eerste onderzoek blijkt, dat zowel allochtone als autochtone jongeren over het algemeen vinden dat meisjes evenveel seksuele vrijheid moeten hebben als jongens. Ook denken de jongeren over het algemeen niet negatief over homo’s en lesbo’s. Er zijn wel grote verschillen gevonden in de opvattingen in de verschillende groepen jongeren over seks vóór het huwelijk.Van de Nederlanders keurt 84% dat goed en van de Turken en Marokkanen nog geen 25%.
 • vrouwen in mannenberoepen > doorbraak bij apothekers:
  • Lichte stijging aantal openbare apotheken (Zorgverzekeraars Nederland, 11 februari 2005). Hieruit: Van de werkzame apothekers zijn 1.495 personen (55%) van het mannelijke en 1.239 personen (45%) van het vrouwelijke geslacht. In tegenstelling tot hun mannelijke collega’s zijn de vrouwelijke apothekers overwegend jong. 61% van alle apothekers tot 41 jaar is een vrouw. De feminisering binnen de farmacie zal de komende tijd doorzetten, gegeven het feit dat meer vrouwen dan mannen de opleiding farmacie volgen.

hspace=0

zoekt

hspace=0

Kijk je regelmatig op emancipatie.nl ? Met een donatie help je ons deze site overeind te houden. Want we draaien op vrijwilligerswerk en krijgen geen subsidie. Meer informatie.


ONZE ANDERE SITES

gelijkebehandeling.nl


SERVICEPAGINA

Oproepen:

 • Hakuna Matata schreeuwt om hulp ! (De Fabel van de Illegaal, oproep 11 februari 2005). Gabbi Wierenga, oprichtster van de Stichting VAST (Vrouwen Aktie Steunpunt) en sinds 1997 draagster van de Harriët Freezer Ring, is ontslagen als directrice van de stichting door een bestuurslid dat alle drie statutaire bestuursfuncties naar zich heeft toegetrokken. Er komt nu een rechtszaak en Wierenga vraagt morele en financiële steun.


AKTUEEL 

In ons Tijdschriftenrek :

Agenda > Toegevoegd:

Activiteiten in komende periode ? Zie de lopende agenda


EMANCIPATIE ALGEMEEN

Emancipatie algemeen > Biografische berichten:

Vrouwen in en uit het nieuws:

 • hspace=0 Carolina Trujillo Píriz - schrijver - radio-interview (NPS-radioprogramma Kunststof, 27 februari 2004). Ze is van oorsprong Uruguayaans en kreeg voor haar eerste novelle op negentienjarige leeftijd een Argentijnse literaire prijs. Toch mag ze dit weekeind voor haar tweede boek de Geert Lubberhuizenprijs voor het beste debuut in ontvangst nemen, omdat ze nu het Nederlands boven het Spaans verkoos. Carolina Trujillo Píriz schetst in De bastaard van Mal Abrigo de grillige Latijns-Amerikaanse drugswereld van cocaplantages en internationale antidrugs-squads.
 • hspace=0 Lucretia van der Vloot - zangeres - radio-interview (NPS-radioprogramma, 24 februari 2004). Ze zingt al jaren de sterren van de hemel en nu komt zangeres Lucretia van der Vloot met een nieuwe cd, 'Alles wat telt', die geheel gewijd is aan de pure, onvoorwaardelijke, kolkende, alles verzengende liefde. Dat belooft wat, want Lucretia heeft een stem vol soul, die moeiteloos had gepast in de traditionele Motown-school.
 • hspace=0  Esther Apituley - altviolist -  radio-interview (NPS-radioprogramma Kunststof, 9 februari 2005). Ze is zo verstrengeld met haar altviool ''dat er een zaag aan te pas moet komen'' om hen te scheiden. Esther Apituley ging een verslavend verbond aan met haar instrument. Op de cd Violent Viola laat ze horen dat ook de altviool een geschikt solo-instrument is. Behalve haar solorecitals speelt ze met muziek-, theater- en dansgezelschappen.


ABONNEMENTEN OP DEZE NIEUWSBRIEF

 • Inschrijven / opzeggen door vanaf het aan of af te melden mailadres een mailtje te zenden aan redactie@emancipatie.nl met de tekst ''begin abonnement nieuwsbrief'' of ''stop abonnement nieuwsbrief''.
 • Deze nieuwsbrief wordt ook wekelijks toegezonden aan de Feminisme-lijst. Abonnees van die lijst kunnen zich niet apart afmelden voor deze nieuwsbrief.