woensdag 19 januari 2022 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 172
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  NIEUW OP DE SITE  >  NIEUWSBRIEF  >  171-180
 >  172 
NIEUWSBRIEF 172
hspace=0

Nieuwsbrief 172 (31 januari t/m 6 februari 2005)
Alle nieuwe links van de afgelopen periode, gesorteerd op rubriek.
        

NIEUWS

hspace=0

half februari online

emancipatie.nl bestaat 8 maart 2005 vijf jaar. Dat vieren we met de opening van de website vrouwendag.nl, een verzelfstandiging van de rubriek Focus > Internationale Vrouwendag.

Natuurlijk wachten we niet tot 8 maart; we gaan al half februari van start. Tot die tijd vindt u alle informatie over Internationale Vrouwendag 2005 nog op deze pagina. En zodra plannen bekend zijn, kunt u ze melden !

 • abortus > andere landen:
  • In Australië groeit verzet tegen abortus (ND, 4 februari 2005). Met een niet eerder vertoonde eensgezindheid hebben religieuze groeperingen in Australië de handen ineengeslagen om abortus in hun land terug te dringen. Zowel christenen als joden als moslims in Australië willen abortus weer hoog op de politieke agenda. In Australië vinden per jaar naar schatting 70.000 tot 100.000 abortussen plaats.
 • anticonceptie:
  • Condoomstandpunt Vaticaan verschuift (ND, 2 februari 2005). De Vaticaanse Curie bereidt een pauselijke uitspraak voor over het gebruik van condooms in 'specifieke, extreme omstandigheden'. Die lijkt een versoepeling in te luiden van het pauselijk verbod op het gebruik van voorbehoedmiddelen, inclusief condooms.
 • arbeid en zorg:
  • Voorlichting moet gebruik van verlofmogelijkheden uit Wet arbeid en zorg verbeteren (persbericht SZW, 4 februari 2005). De mogelijkheden die de Wet arbeid en zorg aan werknemers biedt om verlof op te nemen, zijn nog niet voldoende bekend en worden daardoor ook onvoldoende gebruikt. Het kabinet hoopt door middel van voorlichting de werking van de wet te verbeteren, zo staat in het kabinetsstandpunt over de evaluatie van de Wet arbeid en zorg. noot redactie: het kabinetsstandpunt is nog niet online.
 • arbeidsmarkt > huisartsen:
  • Behoefte aan huisartsen minder groot (NRC-Handelsblad, 4 februari 2005). Het tekort aan huisartsen is minder groot dan verwacht. De groei van het aantal werkzame huisartsen komt vrijwel geheel voor rekening van vrouwen die in deeltijd werken. De huisartsen die stoppen met werken zijn vooral voltijds werkende mannen.
 • eerwraak:
  • Donner ziet in eerwraak een gewoon misdrijf (Volksrkant, 5 februari 2005). Minister Donner van Justitie verwerpt het idee van Kamerlid Hirsi Ali (VVD) om eerwraak te bestrijden met informatie van de geheime diensten: Eerwraak is geen terrorisme maar een 'gewoon misdrijf'. Donner beaamt dat eerwraak een ernstig misdrijf is, maar meent dat de gewone strafwet afdoende is om daders op te pakken.
  • Hirsi Ali: eerwraak harder aanpakken (AD, 4 februari 2005). De overheid moet eerwraak veel harder aanpakken, vindt Tweede-Kamerlid Hirsi Ali van de VVD. Via de inlichtingendiensten kan ook de familie worden aangepakt, vindt ze. Landelijk coördinator eerwraak bij de politie Haaglanden, W. Timmer, ziet  niets in het idee om de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) in te schakelen. ,,Ik heb nog nooit een beroep op die bronnen hoeven doen''.
  • Raoul du Pré: Eerwraak bestrijden als terroristische daad (Volkskrant, 4 februari 2005). Stel, zegt Ayaan Hirsi Ali, dat er in Nederland honderd mannen onder erbarmelijke omstandigheden vast zouden zitten in safe houses of Blijf van m'n Lijfhuizen. Mannen, op de vlucht voor hun eigen familie omdat die serieuze plannen maakt om hen te ontvoeren of te doden. 'In dat geval was de wereld te klein. Maar nu gaat het dus om vrouwen. Hónderd vrouwen en waarschijnlijk nog veel meer. Voor hen gelden andere wetten. Zij lijden in stilte en de rest van Nederland vindt het kennelijk niet zo belangrijk. Dit is nog steeds een mannensamenleving.'
  • Raoul du Pré: Hirsi Ali: Niets onder het tapijt vegen (Volkskrant, 4 februari 2005). Minister Donner treedt laks op tegen eerwraak. Minister Van der Hoeven staat alleen pal voor haar eigen achterban. En premier Balkenende maakte een 'misplaatste' opmerking toen hij zei dat het land aan de beterende hand is. Ayaan Hirsi Ali is terug op het Binnenhof en het Binnenhof zal het weten.Haar eerste prioriteit: de strijd tegen het oprukkende verschijnsel van de eerwraak.
  • Veel slachtoffers van eerwraak (AD, 2 februari 2005). Eerwraak komt in Nederland op grote schaal voor. Alleen al in Den Haag en omstreken zijn jaarlijks vermoedelijk meer dan 150 vrouwen en mannen het slachtoffer van deze vorm van geweld, intimidatie, moord of ontvoering. Dat blijkt uit een eerste inventarisatie van de politie Haaglanden die coördinator W. Timmer gisteren openbaar maakte bij een hoorzitting in de Tweede Kamer over de problemen met eerwraak.
  • Eerwraak veel te weinig onderkend (RefD, 2 februari 2005). Eerwraak wordt veel te vaak niet onderkend, zo bleek tijdens overleg in de Tweede Kamer. Coordinator Timmer (Haaglanden) zei dat het ook niet aantrekkelijk is voor de politie om zich intensief met eerwraak bezig te houden. De politie kan soms voorkomen dat iemand wordt gedood die de eer van de (allochtone) familie heeft geschonden, maar dat telt niet mee in de prestatiecontracten. 'Lossen we een gewone moord op dan telt dat wel mee.'
 • emancipatiebeleid > PAVEM:
  • Emancipatiecommissie allochtone vrouwen stopt (Telegraaf, 1 februari 2005). De commissie-PaVEM voor de emancipatie van allochtone vrouwen houdt deze zomer op te bestaan. Het is nu aan de gemeenten om de voorstellen van de commissie, waarin prinses Máxima zit, uit te voeren, aldus minister De Geus. Eerder pleitte de Tweede Kamer er voor de commissie langer in stand te houden.
  • PAVEM-cocktail voor allochtone vrouwen (RefD, 31 januari 2005). Een cocktail van maatregelen is nodig om allochtone vrouwen aan het werk te helpen. Pavem heeft bestaande goede initiatieven van gemeenten gemixed tot een Pavem-cocktail. De helft van de 30 grotere steden is aan de slag met de cokctail, de rest is bezig met uitvoering.
 • extremisme > gender:
  • Janny Groen en Annieke Kranenberg: ''Vrouw zal Hirsi Ali vermoorden'' (Volkskrant, 5 februari 2005). In radicaal-islamitische kringen in Nederland, die aanleunen tegen het gedachtegoed van Mohammed B., hebben ''nieuwe broeders'' de plaatsen ingenomen van de leden van het Hofstadnetwerk die sinds november vastzitten. Binnen de groep worden plannen beraamd om het Tweede-Kamerlid Ayaan Hirsi Ali (VVD) door een vrouw te laten vermoorden. Fatima, Naima en Khadisja, die zelf deel uitmaken van wat zij noemen ''de vriendenclub die de AIVD betitelt als Hofstadgroep'': ''Als Hirsi Ali door een vrouw wordt vermoord, zal dat een nog grotere impact hebben''.
 • genitale verminking:
  • Het vergt moed om dochter niet te laten besnijden (RefD, 4 februari 2005). Projectleider Verhulst (Pharos): ''Om te besluiten je dochter niet te laten besluiten moet je heel moedig zijn. Je riskeert dat je dochter niet aan een man komt ..''  Pharos is een van de organsatoren van de bijeenkomst Zero tolerance to female genital mutilation in Den Haag. Dinsdag stemt de Tweede Kamer over een wetsvoorstel om het laten besnijden van een Nederlands ingezetene in het buitenland strafbaar te stellen.
 • gedumpte vrouwen:
  • In Marokko gedumpte vrouwen alsnog naar Nederland (Metro, 1 februari 2005). Vier Marokkaanse vrouwen die in hun land van herkomst waren achtergelaten, mogen alsnog terugkeren naar Nederland, zo schrijft minister Verdonk aan de Tweede Kamer. Verdonk benadrukt dat ze ook toekomstige aanvragen van achtergelaten vrouwen voor verblijf in Nederland zorgvuldig zal beoordelen. De Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken zal in maart advies aan Verdonk uitbrengen. Zie ook:
  • In land van herkomst achtergelaten vrouwen en kinderen. Brief dd. 30 januari 2005 van minister Verdonk (VI) aan de Tweede Kamer. Nu de ACVZ nog geen advies heeft uitgebracht, acht zij het AO van 10 maart 2005 hierover niet opportuun.
 • geweld tegen vrouwen:
  • Willeke Bezemer: Groepsverkrachters keihard aanpakken (AD, 1 februari 2005). Jonge daders die wegens groepsverkrachtingen worden gepakt, krijgen maar lage straffen, vinden sommige mensen. Ik ben het met hen eens. Minister Donner ziet meer in op de dader gerichte behandelingen en leerstraffen, en ook in het vergroten van de weerbaarheid van mogelijke slachtoffers. Ik denk niet dat de minister de term 'een meisje ploegen' kent. Ik denk ook dat hij niet weet hoe een jong meisje eraan toe is als dat met haar is gebeurd.
  • Ellen de Visser: Op jezelf wonen valt vaak nog niet mee (Volkskrant, 1 februari 2005). Laatste aflevering in de serie over Blijf-huizen. Sinds hun binnenkomst in het Blijfhuis werken de vrouwen er naar toe om weer op eigen benen te staan. Desondanks hebben veel vrouwen ook na hun vertrek nog begeleiding nodig. Acht woningen per jaar krijgt het Haarlemse Blijfhuis toegewezen. Dat is veel voor een stad met een gebrek aan goedkope huurhuizen, maar eigenlijk is het dubbele nodig, zegt directeur Jacqueline Dingemanse.
 • gezondheid > reproductie:
  • Ellen de Visser: Artsen moeten hun verantwoordelijkheid nemen (Volkskrant, 4 februari 2005). Het afgelopen decennium is het aantal meerlingen dat werd geboren na een onvruchtbaarheidsbehandeling enorm gestegen. En meerlingen worden vaker te vroeg geboren, hebben een grotere kans op aangeboren afwijkingen en lopen een groter risico om te overlijden. Moeders hebben meer gezondheidsproblemen tijdens de zwangerschap. Ze ondergaan ook vaker een keizersnede.
  • Ellen de Visser: Inseminatie groot risico voor baby's (Volkskrant, 4 februari 2005). Hormoonbehandeling bij vrouwen leidt tot een grote toename van het aantal meerlingen, en daarmee tot grotere gezondheidsrisico's. Jaarlijks ondergaan duizenden vrouwen een zogenoemde iui-behandeling, waarbij de kans op meerlingen zeer groot is. De risico's zijn niet langer acceptabel, aldus professor Bart Hauser.
 • glazen plafond:
  • Toptalent vindt rolmodel. Speed dating voor topmanagers en potentiële vrouwelijke toppers (VROM.nl, 28 januari 2005). Als lid van het Ambassadeursnetwerk van Opportunity in Bedrijf organiseerde Marjanne Sint, secretaris-generaal van het ministerie van VROM, een speed dating. Doel was om op onconventionele wijze potentiële topvrouwen te koppelen aan topmanagers uit bedrijfsleven en overheid. Dat is gelukt: tientallen topmanagers hebben nu talentvolle vrouwen onder hun hoede.
 • inburgering(-seisen):
  • In Rif-gebergte alvast leren over Máxima (AD, 4 februari 2005). Wie naar Nederland wil emigreren, moet weten dat hier 16 miljoen mensen op een minuscuul lapje grond bij elkaar wonen en vrouwenmishandeling verboden is. De nieuwe eisen die deze zomer moeten ingaan, moeten ervoor zorgen dat nieuwkomers, vooral importbruiden en gezinsherenigers, zich sneller thuisvoelen in hun nieuwe land.
 • kinderopvang:
  • Martine Borgdorff: Vooral ouders klagen over crèche (Trouw, 5 februari 2005). De nieuwe Wet Kinderopvang zou minder vraag naar opvang en meer financiële nood teweegbrengen. De branche haalt na een maand opgelucht adem. Maar een hausse van klachten kwam bij het meldpunt kinderopvang. Over gestegen kosten, weigerachtige werkgevers en over de administratieve rompslomp, zegt coördinator Linda Rigters. Juist de kwetsbare groepen krijgen te maken met de scherpe kantjes van de nieuwe Wet Kinderopvang, zegt Jellesma (BOINK) . Mensen die voorheen een gesubsidieerde opvangplaats kregen, kloppen nu vergeefs aan bij hun gemeente.
  • Dramatische daling werkgeversbijdrage kinderopvang schreeuwt om actie (persbericht Groenlinks, 3 februari 2005). Recente CAO's laten een dramatische daling zien - van 50% naar 15% - in de werkgeversbijdragen aan kinderopvang. GroenLinks heeft hiervoor gewaarschuwd, en vraagt minister De Geus (SZW)  om de nieuwe Wet kinderopvang snel te wijzigen en werkgevers een plicht op te leggen. Tk-lid Tonkens heeft vragen gesteld aan minister De Geus.
  • FNV: ouders dupe van nieuwe Wet kinderopvang (Telegraaf, 3 februari 2005). Bedrijven en instellingen zijn steeds minder bereid de kosten van kinderopvang te dekken als de werkgever van een van de ouders weigert hiervoor te betalen. De FNV wijt de verslechtering aan de nieuwe Wet kinderopvang. Eind vorig jaar bleek al uit onderzoek van Towers Perrin dat een flink aantal werkgevers de nieuwe regels aangrijpt om hun tegemoetkoming te schrappen.
  • Werkgevers halveren bijdrage kinderopvang (FNV, 3 februari 2005). De nieuwe Wet Kinderopvang is voor veel werkgevers aanleiding om hun werkgeversbijdrage aan de ouders te halveren, zo blijkt uit de eerste 95 CAO-afspraken die bij de FNV zijn binnengekomen. Vorig jaar gaf nog ongeveer de helft van de werkgevers ook een bijdrage als de werkgever van de partner niet meebetaalde. Nu is dat nog maar 15 procent. Bijna alle gemeenten, het Rijk, de UWV en de IND zijn per 1 januari teruggegaan naar kostendeling. In de CAO's voor het beroepsgoederenvervoer en de schoonmaak is nog steeds niets geregeld voor de kinderopvang.
 • levensverwachting:
  • Longkankersterfte bij mannen blijft hoger (CBS Webmagazine, 31 januari 2005). De levensverwachting bij de geboorte ligt voor vrouwen op bijna 81 jaar. Voor mannen ligt die zo’n 5 jaar lager. Sinds 1970 is de levensverwachting bij mannen met ruim 5 jaar gestegen tegen ruim 4 jaar voor vrouwen. Door veranderd rookgedrag daalt het aantal mannen dat aan longkanker sterft, tegen een stijging bij vrouwen. Bovendien lijkt het schadelijk effect van roken op de levensverwachting voor vrouwen sterker dan voor mannen.
 • onderwijs > schooltijden:
  • Van der Hoeven haalt bakzeil: geen vier dagen naar school (Trouw, 4 februari 2005). De Tweede Kamer is unaniem van mening dat scholen meer hun eigen koers mogenvaren. Maar kinderen moeten wel vijf dagen per week naar school, geen vier. De tegenstanders - PvdA, VVD, SP, GroenLinks en D66 - vinden onder meer dat deze werkende ouders voor problemen plaatst. CDA en LPF vinden het voor tweeverdieners geen probleem, omdat een van de partners vaak parttime werkt.
  • VVD blijft zich verzetten tegen vrije schooltijden (ND, 3 februari 2005). De Tweede Kamer debatteert vandaag over het wetsvoorstel van minister van der Hoeven (OCW) dat scholen de mogelijkheid geeft om zelf te bepalen hoelang een schooldag duurt. Alleen CDA, LPF, ChristenUnie en SGP steunen Van der Hoeven, de overige partijen zijn tegen. Balemans (VVD): ''Maar ik zal niet ontkennen dat veel ouders in de VVD-achterban, maar ook daarbuiten, tegen ons zeggen: doe ons dit niet aan. Veel ouders zijn twee- of anderhalfverdieners en moeten dus meer oppas regelen.''
 • relaties > andere landen:
 • reproductieve rechten > verstandelijk gehandicapten:
  • Meindert van der Kaay: Pleidooi voor prikpil bij falend ouderschap (Trouw, 3 februari 2005). Mensen die hebben bewezen niet in staat te zijn een kind veilig op te voeden, moeten door de rechter gedwongen kunnen worden tot het gebruik van anticonceptie. Volgens PvdA-kamerlid Marjo van Dijken gaat het recht van een kind op een veilige en beschermde jeugd boven dat van ouders op een kind. Van Dijken -die niet namens iedereen in haar fractie spreekt- realiseert zich dat zij hiermee het taboe doorbreekt dat de staat niet tornt aan het zelfbeschikkingsrecht van burgers, waaronder het krijgen van kinderen valt.
  • Dwang bij anticonceptie schaadt vertrouwen (ND, 2 februari 2005). PvdA-kamerlid Marjo van Dijken pleit voor gedwongen anticonceptie bij mensen met een verstandelijke beperking als er situaties zijn ontstaan waarbij de rechter moet ingrijpen. Zorgverleners en belangenorganisaties lopen er niet warm voor.
  • PvdA: gedwongen anticonceptie mogelijk maken (RefD, 31 januari 2005). TK-lid van Dijken (PvdA) stelt dat rechters verstandelijk gehandicapten tijdelijk gedwongen anticonceptie moeten kunnen opleggen. 'Je moet er wel heel voorzichtig mee zijn,' nuanceerde ze. 'Het gaat heel erg ver, het is het laatste wat je moet willen.'
 • vaderschap:
  • Vader heeft recht op zekerheid biologisch vaderschap (Telegraaf, 3 februari 2005). Bijna de helft van de Nederlanders (48%) vindt dat de vader het recht heeft om zonder de toestemming van de moeder zekerheid te krijgen over zijn biologische vaderschap. Vooral mannen en vrouwen van 18 tot 34 jaar zijn het eens met deze stelling (58 %).  
 • vrouwenrechten > andere landen:
  • Turkije | PvdA: Turkije moet nog veel doen voor vrouwen (RefD, 2 februari 2005). Vrouwen in Turkije hebben in praktijk te weinig rechten, concludeert Eruoparlementarier Bozkurt. Mishandelde vrouwen ontberen voldoende opvanghuizen, meisjes krijgen te weinig toegang tot scholen en bovendien zitten er amper vrouwen in de politiek. 'We hebben wel bereikt dat er een  parlementscommissie voor vrouwenrechten wordt opgericht.'
 • vrouwen in topposities > Agnes Jongerius:
  • Agnes Jongerius gaat FNV leiden (NRC-Handelsblad, 2 februari 2005). Voor het eerst in de geschiedenis van de Nederlandse vakbeweging krijgt de grootste vakcentrale een vrouwelijke voorzitter. Met Jongerius benoemt de vakbeweging een vrouw die bekendstaat als een harde, inhoudelijk sterke, soms wat emotionele onderhandelaar. Ruud Vreeman, de huidige burgemeester van Tilburg en oud-voorzitter van de PvdA, zei eerder over haar: ,,Agnes heeft een sterk denkvermogen, maar is geen groot redenaarstalent.''
  • Briesende vrouw als hoogste baas (AD, 2 februari 2005). Agnes Jongerius wordt de eerste vrouwelijke voorzitter van de FNV, in het jaar dat de bond het 100-jarig bestaan viert. Ze is dolblij. ,,Ik vind het een ongelooflijke eer het stokje van Lodewijk over te nemen.'' Jongerius gaat tot het uiterste om het onderste uit de kan te halen voor haar achterban. Ze heeft dossierkennis, is bestuurlijk goed op de hoogte en kan zware onderhandelingen tot een goed einde brengen.
  • Gijs Herderscheê: Surfend op de plank van de emancipatiegolf (Volkskrant, 2 februari 2005). Na honderd jaar is de vakbeweging zo geëmancipeerd dat een vrouw voorzitter kan worden. Agnes Jongerius volgt in mei Lodewijk de Waal op. Jongerius weet haar positie als vrouw in een mannenwereld uit te buiten. 'Werkgevers zijn bijna alleen maar mannen. Je kunt ze van hun stuk brengen, omdat ze het ingewikkeld vinden nee te zeggen tegen een vrouw.' En: 'Als iemand mij onredelijk vindt: dikke lul, drie bier. Leden betalen contributie om mij onredelijk te laten zijn.'
  • Strijdbare vrouw aan top FNV (RefD, 2 februari 2005). Voor het eerst in 100 jaar komt er een vrouw aan het roer bij de vakbeweging. Politici en werkgevers krijgen opnieuw te maken met een strijdbare onderhandelaar. Voor Jongerius is haar kandidatuur een doorbraak in een mannenwereld. 'De FNV is voor mij vooral een emancipatiebeweging die erop gericht is mensen een beter leven te laten leiden.'  


NIEUWSARCHIEF (berichten van voor 31 januari 2005)

 • Irak > vrouwelijke parlementskandidaten:
  • Geen doorslaggevend keerpunt (RefD, 28 januari 2005). Verkiezingen in Irak: Officieel hebben meer dan 120 partijen de gelegenheid gekregen kandidaten voor het parlement voor te dragen. Daarbij moest elke derde persoon op de lijst een vrouw zijn, om er zeker van te zijn dat ten minste 25 procent van de zetels door vrouwen zal worden bezet.
 • Verenigde Naties > Vrouwenverdrag > CEDAW:
  • Women's anti-discrimination Committee concludes 32th session, having examined situation of women in eight countries (persbericht VN, 28 januari 2005). Hieruit: There was a strong sense among the members of the Commission on the Status of Women that the 10-year anniversary of the Beijing Conference must not be “business as usual”, but an occasion to clearly reaffirm the Platform’s goals and objectives, she added.  The upcoming session would provide an opportunity for sharing national experiences and best practices and exchange lessons learned.
  • UN Women's Rights Committee issues first findings under optional protocol (persbericht VN, 27 januari 2005). The Committee on the Elimination of Discrimination against Women today issued a report concerning the abduction, rape and murder of more than 320 women over the last 12 years in the Ciudad Juarez area of Chihuahua State, Mexico.  The report is the result of an inquiry under the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women Optional Protocol. The Mexican inquiry is the first of its kind since the adoption of the Optional Protocol to the Convention in 1999.

hspace=0

zoekt

hspace=0

Kijk je regelmatig op emancipatie.nl ? Met een donatie help je ons deze site overeind te houden. Want we draaien op vrijwilligerswerk en krijgen geen subsidie. Meer informatie.


ONZE ANDERE SITES

gelijke behandeling.nl:


AKTUEEL 

Agenda > Toegevoegd:

 • Utrecht | Themaweek Vrouwenrechten in beweging (vrouwendomein.info). De gemeente Utrecht organiseert van 14 tot en met 18 februari 2005 een unieke themaweek over vrouwenrechten. Op het programma  staan de conferentie ‘Vrouwenrechten in beweging’, twee voorlichtingsbijeenkomsten voor Turkse en Marokkaanse vrouwen en diverse werkbezoeken. Het thema van de week is de (rechts)positie van allochtone vrouwen in Nederland. Speciaal voor de themaweek komen vier vrouwenrechtenactivisten uit Turkije en Marokko over naar Nederland. Dit zijn onder andere Seyhan Eksioglu uit Turkije en Zhour al Horr uit Marokko. Seyhan Eksioglu is advocaat en algemeen secretaris van de vrouwenorganisatie Ka-Der. Zhour Al Horr is rechter en lid van de koninklijke commissie ‘Herziening Familierecht‘. Zij geven informatie over de juridische ontwikkelingen in deze landen. Daarnaast vertellen zij over de rol die vrouwenorganisaties spelen bij het totstandkomen van de veranderingen.
 • donderdag 17 februari 2005: Briefing Commission on the Status of Women. Briefing met de regeringsdelegatie voor de jaarlijkse vergadering van de VN Commission on the Status of Women (CSW). Tijd en locatie: 16.00-1800, ministerie van Buitenlandse Zaken, Den Haag. Voor meer informatie en aanmelding: ank@e-quality.nl
 • donderdag 21 april 2005: Voorjaarsborrel E-Quality. Op 21 april vindt ’s middags de Voorjaarsborrel plaats in Den Haag. Het programma is nog volop in ontwikkeling, maar er zal in ieder geval uitgebreid gelegenheid zijn tot netwerken. Mocht u geïnteresseerd zijn, laat het ons alvast weten via info@e-quality.nl.

Activiteiten in komende periode ? Zie de lopende agenda


FOCUS

Internationale Vrouwendag 2005):

 • België | Antwerpen | maandag 7 maart 2005: Vrouwendag provincie Antwerpen. Provinciehuis Antwerpen van 14 tot 18 uur. 7 maart wordt Antwerpen dé ontmoetingsplaats voor alle vrouwen, jong én oud.De provincie Antwerpen organiseert dan, naar aanleiding van de internationale vrouwendag, eenVrouwendag provincie Antwerpen.
 • België | Antwerpen | Women United. Onder dit motto wil IVCA (Intercultureel VrouwenCentrum Antwerpen) op de Internationale Vrouwendag 2005 zoveel mogelijk vrouwen samenbrengen om gestalte te geven aan de kracht van solidariteit en aan het geloof in een gelijkwaardige samenleving. Educating women is educating the world , dat is sinds jaar en dag de grondgedachte van IVCA. Waar vrouwen samenkomen en samenwerken, groeit de mogelijkheid tot verandering. Samen maken vrouwen wel degelijk een verschil ! We got the power to change !
  Waar: IVCA – YWCA, Paleisstraat 39, 2018 Antwerpen, 03/238.16.93. Wanneer: dinsdag 8 maart 2005, 10u00 – 16u00. Deelname: gratis. Graag inschrijven voor 28 februari !
 • Den Haag > Scheveningen: zaterdag 12 maart 2005 (11.00 - 16.00 uur). Internationale Vrouwendag in Scheveningen. Het thema van de vrouwendag voor dit jaar: ''the next generation''. Net als voorgaande jaren zullen weer activiteiten worden georganiseerd in het Trefpunt. Een gastvrije Ontmoeting van meerdere Generaties. Met een keuze uit een keur aan workshops, of kom kijken wie komt!
 • Groningen | dinsdag 8 maart 2005: Viering Internationale Vrouwendag. Thema: Vrouw(en)kracht in mindere tijden. Vinkhuizen, buurthuis 't Vinkhuys, Diamantlaan 94. Feest begin 16.00 uur, eindigt 22.00 uur. Kinderopvang tot 20.00 uur. Info: Shetty James, telefoon 050-3135940.
 • Hardenberg | dinsdag 8 maart 2005: Internationale Vrouwendag met als thema Communicatie ... daar zit muziek in (De Schakel, Lage Doelen 5, 13.00 uur zaal open, programma 13.30 - 16.30 uur).
 • Hellendoorn/Nijverdal | dinsdag 8 maart 2005: Internationale Vrouwendag Hellendoorn/Nijverdal. 17.00 uur t/m 22.00 uur. Plaats: Molukse Stichting Bunga Tandjung, Molukkenstraat 4, Nijverdal. Ontmoeting van Nederlandse vrouwen en vrouwen uit andere culturen. Het is ook mogelijk vanaf 19.00 uur deel te nemen.
 • Hoogezand-Sappemeer: Vrouwengroep 8 maart Hoogezand - Sappemeer
 • Utrecht | In 2005 opnieuw Utrechts festival Internationale Vrouwendag.  In Utrecht zal rond 8 maart 2005 voor de 6e keer het Utrechtse Festival Internationale Vrouwendag plaatsvinden.
  Sinds elf jaar verzorgt het Komitee 8 Maart de stedelijke viering van Internationale Vrouwendag in Utrecht. IDEA coördineert en faciliteert het Komitee dat bestaat uit diverse zwarte-, migranten-, vluchtelingen- en witte(vrouwen)-organisaties uit de stad Utrecht. De stedelijke viering en het Komitee 8 Maart genieten inmiddels bekendheid in Utrecht en omgeving. Sinds 2000 wordt er in Utrecht het Festival Internationale Vrouwendag georganiseerd. Thema van het festival 2005 is: ‘Emancipatie voltooid?.
  Organisaties zijn momentele bezig rond dit thema allerlei activiteiten te organiseren. Op 8 maart zal bijvoorbeeld de openingsconferentie van het project: Dialoog en Beleid gehouden worden, een project dat een samenwerking is tussen de gemeente Utrecht en IDEA en dat gericht is op de ontwikkeling van emancipatiebeleid voor ZMV-vrouwen in de stad Utrecht. 
  Wilt u meer informatie over het festival of wilt u een activiteit organiseren? Neem dan contact op met Charlot Pierik: 030-2347300 of c.pierik@idea-utrecht.info
 • Vlissingen | dinsdag 8 maart 2005 (13.00 - 19.00 uur): Discussiemiddag (met o.a. Hedy d'Ancona en Marije Lafeber) en film. Plaats: Vlissingen, Cinecity. Organisatie: PvdA-vrouwennetwerk Zeeland.

EMANCIPATIE ALGEMEEN

 Vrouwen in en uit het nieuws:

 • Agnes Jongerius (FNV.nl)
 • hspace=0  Judith Herzberg - schrijver/dichter - radio-interview (NPS-radioprogramma Kunststof, 25 januari 2005). Ze zei eens dat haar poëzie tegenwicht voor het leven is. De gedichten van Judith Herzberg werden in verschillende landen vertaald en in 1997 ontving ze de P.C. Hooftprijs voor haar gehele oeuvre. Want behalve gedichten schreef ze ook filmscripts en teksten voor toneelstukken, musicals en televisie. Eind vorig jaar verscheen haar laatste gedichtenbundel Soms Vaak, waarin ze ons wederom laat zien dat alles een aanleiding voor een gedicht kan zijn.


DEN HAAG

Tweede Kamer:

 • Het Algemeen Overleg over de aanpak van eerwraak is uitgesteld tot woensdag 9 februari. Voor verdere informatie zie bovenaan deze pagina.


VARIA

Signalementen:


ABONNEMENTEN OP DEZE NIEUWSBRIEF

 • Inschrijven / opzeggen door vanaf het aan of af te melden mailadres een mailtje te zenden aan redactie@emancipatie.nl met de tekst ''begin abonnement nieuwsbrief'' of ''stop abonnement nieuwsbrief''.
 • Deze nieuwsbrief wordt ook wekelijks toegezonden aan de Feminisme-lijst. Abonnees van die lijst kunnen zich niet apart afmelden voor deze nieuwsbrief.