donderdag 20 januari 2022 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 170
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  NIEUW OP DE SITE  >  NIEUWSBRIEF  >  161-170
 >  170 
NIEUWSBRIEF 170
hspace=0

Nieuwsbrief 170 (17 t/m 23 januari 2005)
Alle nieuwe links van de afgelopen periode, gesorteerd op rubriek.
        

NIEUWS

 • arbeid > werkloosheid:
  • Werkloosheid loopt op (CBS, 20 januari 2005). De werkloosheid vertoont een stijgende lijn: in de afgelopen 3 maanden gemiddeld 6,3% tegen 5,5% een jaar eerder. Hij steeg zowel bij vrouwen (met 43.000) als bij mannen (met 41.000) en in alle leeftijdsgroepen.
 • beeldvorming:
  • Mooie boerinnen aan de muur (ND, 20 januari 2005). Pikante kalenders zijn er in alle soorten en maten. Uitzendbureau Licent in Enschede stuurde zijn zakenrelaties eind 2004 een kalender met halfnaakte monteurs. Nu is er een verjaardagskalender met mooie boerinnen die het leven op de boerderij promoten.,,Niet pikant of vrouwonvriendelijk'', vertelt Niek Groot Wassink van het bedrijf farmbabe.nl. Dan nuchter: ,,Boerinnen lopen op de boerderij ook niet naakt tussen de dieren.''
 • Beijing + 10:

hspace=0

Zaterdag 15 januari 2005: Conferentie Beijing +10 - Tijd voor aktie ! (Utrecht). Programma. Website.

Beijing + 10 - Tijd voor actie !

Voor een uitgebreid verslag van de conferentie met foto’s kunt u kijken op de digitale dagkrant. Voorts nu online: de speeches, de workshops, interviews met conferentiebezoeksters en het verslag van de gesluierde monologen.

 • discriminatie > etniciteit:
  • Vragen over Verdonks ontkenning van discriminatie (GroenLinks.nl, 20 januari 2005). De uitspraak van Verdonk waarin zij aangeeft geen geval van discriminatie op de arbeidsmarkt te kennen is te bizar voor woorden. Het toont niet alleen de gebrekkige kennis van de minister, maar is ook beledigend voor allochtonen die steeds weer merken bij voorbaat minder kansen te hebben. Naïma Azough heeft Kamervragen gesteld.
  • Kustaw Bessems: Verdonk ziet afwijzen door afkomst niet (Trouw, 19 januari 2005). Minister Verdonk voor integratie moet de eerste zaak nog tegenkomen waarin is bewezen dat iemand puur en alleen op grond van zijn afkomst een sollicitatiegesprek is geweigerd. In haar toespraak had zij aangekondigd dat zij komend jaar meer allochtonen aan het werk wil helpen. Zij tekende aan dat dan ook discriminatie van allochtonen op de arbeidsmarkt moet worden tegengegaan.
 • (echt)scheiding:
  • Michiel Kruyt: Donner blijft tegen flitsscheiding (Volkskrant, 22 januari 2005).Minister Donner van Justitie houdt vast aan het schrappen van de flitsscheiding, ook al is een Kamermeerderheid daartegen. Hij volgt wel de wens van de Kamer ten aanzien van het zogenoemde ouderschapsplan.Volgens Donner moeten echtscheidingen te allen tijde worden getoetst door de rechter, omdat ze grote juridische gevolgen hebben.
  • Na scheiding contact met beide ouders (ND, 20 januari 2005). Kinderen hebben het recht na een echtscheiding hun beide ouders te blijven zien. Ouders blijven na een scheiding samen verantwoordelijk voor hun kinderen. Dit is de kern van een wetsvoorstel dat minister Donner (Justitie) binnenkort bij de Tweede Kamer zal indienen. De ouder die de dagelijkse zorg heeft (vaak de moeder) is verplicht ervoor te zorgen dat een kind ook met de andere ouder blijft omgaan. Als ze willen scheiden moeten ouders daartoe een zogeheten ouderschapsplan opstellen. Als de ouders er samen niet uitkomen kan de rechter hen naar een bemiddelaar sturen.
  • Verplicht ouderschapsplan bij echtscheiding (persbericht ministerie van Justitie, 20 januari 2005). Kinderen hebben na een echtscheiding het recht allebei hun ouders te blijven zien. Ouders blijven na een echtscheiding samen verantwoordelijk voor hun kinderen. Gescheiden  ouders worden verplicht de afspraken over verzorging, ontwikkeling en opvoeding van hun kinderen in een zogeheten ouderschapsplan vast te leggen. Dat is de kern van een wetsvoorstel van minster Donner (Justitie).
 • emancipatiebeleid:
 • emancipatiebeleid > subsidiebeleid:
 • geestelijk ambt > islam:
  • Moslimvrouw wordt geestelijk verzorger (RefD, 17 januari 2005). De moslimvrouw Mualla Kaya werkt sinds 1 januari als geestelijk verzorger in het Medisch Centrum Haaglanden (MCH). Zij is voorzover bekend de eerste islamitische vrouw die deze functie in een ziekenhuis bekleedt. Voorzitter C. Pektas-Weber van de islamitische vrouwenorganisatie Al Nisa verwacht dat moslimvrouwen in de toekomst steeds vaker in zulke functies terecht zullen komen. Daar bestaan geen religieuze bezwaren tegen.
 • geweld tegen vrouwen > groepsverkrachting:
  • Groepsverkrachtingen. Antwoord dd. 18 januari 2005 door minister Donner (Justitie) op vragen van TK-leden Grifftih en Orgu (VVD). Hieruit: Ik zie thans geen aanleiding voor een nader onderzoek gelet op de reeds ontplooide activiteiten en ontwikkelde instrumenten zoals genoemd bij de beantwoording van vraag 3. Het Openbaar Ministerie acht de wettelijke bewijsregeling met betrekking tot de relevante delictsbepalingen toereikend.
  • Aanrandingen en verkrachtingen in groepsverband. Antwoord dd. 17 januari 2005 door minister Donner (Justitie) op vragen van TK-lid Arib (PvdA). Hieruit: Het is inderdaad juist dat het precieze aantal verkrachtingen door jongeren in groepsverband niet bekend is in verband met het feit dat hiervan niet altijd door het slachtoffer aangifte wordt gedaan. Ook is juist dat rechtszaken vaak uitmonden in vrijspraak. Justitie heeft de brochure Seksueel misbruik van kinderen uitgebracht, waarin onder meer uitgeweid wordt over de signalen die kunnen wijzen op seksueel geweld. Daarnaast zijn er andere maatregelen genomen.
 • geweld tegen vrouwen > vrouwenopvang:
  • Ellen de Visser: Angst zit vaak in het hoofd van vrouwen (Volkskrant, 19 januari 2005). Aflevering 6 in een serie over Blijf-van-mijn-lijfhuizen. Vrouwen krijgen bij binnenkomst een lijst met veiligheidsregels: ze mogen niemand doorgeven waar het huis staat, geen bezoek ontvangen, zich niet bij het huis laten afzetten en hun kinderen de voordeur niet laten openen. Op de binnenzijde van de gepantserde toegangsdeur hangt een waarschuwing: altijd controleren of de ingang dicht is.
 • geweld tegen vrouwen > pastorale relaties:
  • Meldpunt misbruik in  pastorale relaties vrij uniek (Reformatorisch Dagblad, 21 januari 2005). De recent opgerichte stichting Meldpunt seksueel misbruik in pastorale relaties is een gezamenlijk initiatief van drie kerkverbanden: de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, de Nederlands Gereformeerde Kerken en de Christelijke Gereformeerde Kerken. Kennen andere denominaties een dergelijk meldpunt ook? Een inventarisatie.
 • glazen plafond:
  • Topvrouw moet het hebben van androgyn leiderschap (Management Team, 19 januari 2005). Een vrouw aan de top bezit geen overwegend mannelijke of vrouwelijke eigenschappen. Om als leider succesvol te zijn, geven juist androgyne kenmerken de doorslag. De stereotypering een goede manager is een mannelijke lijkt dus niet juist. Dit blijkt uit onderzoek van Carlijn Gerritsen. Karakter en doorzettingsvermogen zijn belangrijk, menen de zeventien Nederlandse topvrouwen - voornamelijk afkomstig uit het bedrijfsleven - die meewerkten aan het onderzoek van Gerritsen.
 • integratie:
  • Marokkanen hekelen anti-terreurbeleid (Telegraaf, 19 januari 2005). In een manifest van Marokkanen wordt opgeroepen tot met name een gelijkwaardige plaats van Marokkanen in de Nederlandse samenleving. Zo valt er nog veel te verbeteren aan de rechts- en arbeidspositie van vrouwen, zei voorzitter F. Ulichki van de Marokkaanse vrouwenvereniging. De Nederlandse overheid zou er volgens haar voor moeten zorgen dat Marokko echtscheidingen die in ons land zijn uitgesproken, gaat erkennen.
 • kinderopvang:
  • Kinderopvang. Antwoord dd. 17 januari 2005 van minister De Geus (SZW) op vragen van TK-leden Hamer, Stuurman en van TK-lid Gerfkens. Hieruit: een deel van de doelgroepouders heeft de tegemoetkoming laat of nog niet ingediend, maar in de meeste gevallen is door gemeenten een vangnet op maat gecreeerd. Voor de doelgroep met sociaal-medische indicatie zal ik in de loop van 2005 in overleg met de VNG besluiten over een meer structurele vormgeving. En: uitkeringsgerechtigden hoeven niet zelf de ouderbijdrage voor te schieten. Ik verwacht geen grote ontslaggolf voor de kinderopvangsector.
 • loverboys:
  • Helga Kormos: Kijk uit voor loverboy (AD, 20 januari 2005). 'Loverboys' palmen jonge meisjes op uiterst geraffineerde wijze in om hen vervolgens op geslepen wijze seksueel en/of financieel uit te buiten. Met dramatische gevolgen voor de slachtoffers en hun familie. Wat wordt er aan gedaan?
  • Wat je moet weten over loverboys (AD, 20 januari 2005). Loverboys zijn 'mooie jongens' in dure kleren. Net als hun slachtoffers hebben ze vaak - maar zeker niet altijd - een allochtone achtergrond. Kwetsbare meiden vanaf een jaar of 13 lopen het meeste risico, net als scholieres uit lagere schooltypen. Maar er vallen ook slachtoffers onder havo- en vwo-leerlinges. Een meisje met een loverboy als 'vriend' verandert ineens opvallend. Ze heeft geheimen, liegt, is onbenaderbaar, agressief of juist uitzonderlijk meegaand. Ze doet het slecht op school en kleedt zich anders.
 • moslima's > bedevaart:
  • Ton Crijnen: In het kielzog van manlief naar Mekka (Trouw, 20 januari 2005). Wat mannen tijdens de bedevaart naar Mekka dragen weet iedereen: twee witte, ongezoomde lappen stof. Hoe zit het echter met de pelgrimerende moslima's? Een kleine, maar boeiende tentoonstelling in Leiden geeft uitsluitsel. Er gaan elk jaar ook talloze moslima's op bedevaart. Dat mag overigens alleen in het kielzog van een mannelijk familielid.  Alleenstaande moslimvrouwen huren via islamitische reisbureaus een imam in die in Mekka tijdelijk als 'voogd' optreedt. ,,De kledingvoorschriften voor de hadja' zijn veel minder strikt en uniform dan die voor de hadji, aldus Vogelsang-Eastwood.
 • (on)vruchtbaarheid:
  • Onvruchtbaarheidsbehandelingen vaak onterecht (Medisch Contact, 21 januari 2005). Hoogleraar Bart Fauser in zijn inaugurele rede aan het UMC Utrecht: 'Het lijkt er steeds meer op dat de revolutie van de zestiger jaren ‘seks zonder nageslacht’ is vervangen door een geheel nieuwe focus ‘nageslacht zonder seks’. Bij de meeste IVF-behandelingen is er sprake van een onbegrepen onvruchtbaarheid. Deze is onlosmakelijk verbonden met het gegeven dat vrouwen tegenwoordig vaak eerst carrière maken. Je kunt je afvragen of hier sprake is van onvruchtbaarheid of van normale veroudering.'
 • sociale zekerheid > WAO:
  • Minder mensen om psychische klachten in WAO (Sp!ts, 19 januari 2005). Het aantal mensen dat door psychische problemen in de WAO terechtkomt, neemt af. Vooral bij vrouwen is een afname te zien. Dit blijkt uit een rapport dat de werkgroep Psychische Problematiek vandaag presenteert aan minister De Geus (SZW). Per 1.000 werknemers kwamen in 2001 ruim 7 vrouwen en 4 mannen in de WAO terecht. In 2003 liep dit terug tot 4 vrouwen en ongeveer 3 mannen per 1.000.
 • vrouw en recht:
 • zwangere vrouwen:
  • Zwangere vrouwen streepje voor (ND, 20 januar 2005). Zwangere vrouwen krijgen in Enschede een streepje voor bij het parkeren. De gemeente reserveert vier parkeerplaatsen voor zwangere vrouwen. De speciale plaatsen liggen pal naast de lift, opdat de aanstaande moeders nooit ver hoeven te sjouwen. Speciale bordjes markeren de vier vrouwen-parkeerplaatsen.


NIEUWSARCHIEF (berichten van vóór 17 januari 2005)

 • abortus:
  • Abortusboot zoekt ook plek aan wal (Volkskrant, 16 januari 2005). De stichting Women on Waves, die met een boot naar landen reist waar abortus verboden is, wil ook in Amsterdam actief worden. De noodlijdende stichting is op zoek naar een plek op de wal voor de mobiele container met de behandelruimte. Rebecca Gomperts: 'We hebben in Nederland veel te bieden door de kaalslag in de -seksuele- gezondheidszorg.'
 • Aletta Jacobs:
  • Erna Jansen: De koloniale stem van Aletta Jacobs. Reisbrieven uit Afrika en Azië (LOVER 1997, nummer 4). Aletta Jacobs is de meest beroemde feministe uit de Nederlandse geschiedenis. Ze staat bekend als eerste vrouwelijke dokter en als vurig pleitbezorgster van kiesrecht voor vrouwen. Begin deze eeuw maakte Jacobs een wereldreis om de kiesrechtstrijd ook buiten Europa aan te wakkeren. Ena Jansen las de reisbrieven die ze schreef vanuit Zuid-Afrika en Nederlands-Indië. De krachtige, autoritaire houding die Jacobs als feministe zo gedenkwaardige maakte, krijg in het licht van de koloniale verhoudingen in beide landen een wrange bijsmaak. Haar verhalen over energieke blanken, raszuivere zwarten en beschaafde inlanders verraden een onvervalste koloniale blik.
 • Europese Unie > gelijke behandeling:
 • gelijke behandeling > adviesaanvragen aan Commissie gelijke behandeling
  • Verzoeken aan Commissie gelijke behandeling om advies (Cgb.nl, 10 januari 2005). De Commissie Gelijke Behandeling (CGB) heeft in de maand december twee verzoeken om advies ontvangen.
   • Het eerste verzoek komt van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en gaat over ongelijke beloning. SZW heeft in de Vierde Voortgangsbrief gelijke beloning een aantal maatregelen genoemd om ongelijke beloning tegen te gaan. Onder meer wordt hierin de suggestie gedaan om voor één jaar een ‘Equal Pay Force’ in het leven te roepen. SZW vraagt de CGB om haar visie te geven op de aangekondigde maatregelen. Daarnaast wil SZW graag weten op welke wijze de ‘Equal Pay Force’ kan worden opgericht en welke taken deze op zich zou moeten nemen. Het advies moet voor 1 april 2005 klaar zijn.
   • Het tweede verzoek gaat over het huisvestingsbeleid van Rotterdam. Een federatie van woningcorporaties legt aan de CGB de vraag voor of het stellen van een inkomenseis van 120% van het minimumloon bij de toewijzing van woningen tot indirect onderscheid leidt. Hierbij worden als mogelijk gedupeerden bijstandmoeders, studenten, ouderen, gehandicapten en bepaalde groepen allochtonen genoemd. Aan de CGB is gevraagd om hier vóór 1 april 2005 advies over uit te brengen.
 • mantelzorg:
  • Mantelzorg economisch bezien (Erasmus Universiteit, persbericht 13 januari 2005). Economische evaluaties van de gezondheidszorg moeten meer rekening houden met mantelzorg: zorg verleend door familie en vrienden. Dit om te voorkomen dat zorglasten verschuiven van de collectieve sector naar de private sfeer van zorgvragers en hun mantelzorgers. Dit stelt Bernard van den Berg, die op 14 januari 2005 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam promoveert, in zijn proefschrift Mantelzorg: een economische benadering.
 • ouderschap:
  • Ziekenhuis begint adviesbureaus voor a.s. ouders (Volkskrant, 15 januari 2005). Aanstaande ouders moeten al voor de mogelijke bevruchting adviezen krijgen over zwangerschap en een gezonde leefstijl. In Rotterdam zullen hiervoor zogeheten preconceptiebureaus worden geopend, aldus prof. dr. E. Steegers, hoogleraar verloskunde en prenatale geneeskunde. Maar volgens een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid kunnen mensen voor advies gewoon langs bij de huisarts. Toch is VWS geïnteresseerd in de mogelijke positieve effecten van de advisering aan ouders in spé.
 • uithuwelijking:
  • hspace=0  Taboe op uithuwelijking doorbroken. NOVA, 14 januari 2005. Veel moslims vinden nu zelf dat de discussie maar eens op gang moet komen. Het Platform van Islamitische-organisaties Rijnmond organiseert zondag een conferentie voor moslimmeisjes. Thema is: 'Moslima, hoe kies jij je man?'
 • Verenigde Naties > zeebeving:
  • UN calls for empowering women to adress tsunami's gender-specific needs (UN News Centra, 14th january 2005). The Indian Ocean tsunami may have made no distinction between men and women in the grim death toll it reaped with its waves but it has produced some very gender-specific after-shocks, ranging from women’s traditional role in caring for the sick to increased cases of rape and abuse, a United Nations agency reported today. FAO calls for the empowerment of women by recruiting them for assessments and ensuring their full representation in community groups and meetings to ensure that they play a full role in decision-making about relief.

hspace=0

zoekt

hspace=0

Kijk je regelmatig op emancipatie.nl ? Met een donatie help je ons deze site overeind te houden. Want we draaien op vrijwilligerswerk en krijgen geen subsidie. Meer informatie.


AKTUEEL 

Agenda > Toegevoegd:

 • 11 januari - 17 april: 'De bedevaart naar Mekka' - galerijtentoonstelling in het Rijksmuseum voor Volkenkunde, Steenstraat 1 Leiden. Openingstijden: di. t/m zo. 10-17uur. Zie ook: www.rmv.nl. Eén maal per jaar gaan bijna twee miljoen mensen op weg naar de heilige stad Mekka in Saoedi-Arabië. De reis is een onderdeel van de pelgrimstocht, de hajj. [...] Over de rol van de man tijdens de hajj is veel geschreven. Dat vrouwen ook een belangrijke rol spelen is minder bekend. De presentatie in deze galerij benadrukt één aspect van vrouwen die aan de hajj deelnemen: hun kleding. In de geschiedenis laat de hajj-kleding een ongebruikelijk fenomeen zien. Vrouwenkleding is namelijk veel minder strikt aan regels gebonden dan mannenkleding.
 • Europees Parlement | 25 Januari 2005 (Brussel, 15.00-18.00) - FEMM - Committee on Women's Rights and Gender Equality Public Hearing on Mid-term review of the Lisbon strategy from the gender perspective - Poster
 • vrijdag 28 januari 2005: Jubileum: Tijdschrift voor genderstudies. 25 jaar. Lezing door prof.dr Barbara Duden (Universiteit van Hannover). In 2005 bestaat Gender, samen met haar voorgangster Tijdschrift voor Vrouwenstudies, 25 jaar. Feest en samen stilstaan bij de ontwikkelingen in het tijdschrift in de afgelopen 25 jaar. Amsterdam. Organisatie: Centrum voor Gender en Diversiteit (UM). Info: 043-388.26.69 (Agnes Andeweg). E-mail: a.andeweg@genderdiversiteit.unimaas.nl
 • vrijdag 28 januari: Vrouwennetwerkdag PvdA (Delft, 14.00 - 17.00 uur).
 • dinsdag 1 februari 2005: Emancipatie en integratie van vrouwen en meisjes uit etnische minderheden. Algemeen overleg in de Tweede Kamer met de ministers Verdonk (VI) en De Geus (SZW), Groen van Prinstererzaal, (15.30 - 16.30 uur).  
 • dinsdag 1 februari 2005: Allochtone vrouwen en eerwraak. Algemeen overleg in de Tweede Kamer met de ministers Verdonk (VI) en De Geus (SZW). Groen van Prinstererzaal, Tweede Kamergebouw. Tijd: 16.30 - 18.30 uur. Behandeld wordt de brief terzake van minister Verdonk (Kamerstuk 29203, nr. 15).

Activiteiten in komende periode ? Zie de lopende agenda


EMANCIPATIE ALGEMEEN

Vrouwen in het uit het nieuws:

 • hspace=0  Annaleen Louwes - fotograaf - radio-interview (NPS-radioprogramma Kunststof, 21 januari 2005). Ze woonde drie maanden in een kunstenaarshuis, op het terrein van een psychiatrische instelling. Daar maakte ze ontroerende portretten van de psychiatrische patiënten. Annaleen Louwes wil hiermee laten zien dat het verschil tussen normaal en niet-normaal eigenlijk heel klein is. De tentoonstelling Het Vijfde Seizoen is t/m 19 maart 2005 te zien in galerie Van Zoetendaal in Amsterdam.

Biografische berichten:

hspace=0


DEN HAAG


ABONNEMENTEN OP DEZE NIEUWSBRIEF

 • Inschrijven / opzeggen door vanaf het aan of af te melden mailadres een mailtje te zenden aan redactie@emancipatie.nl met de tekst ''begin abonnement nieuwsbrief'' of ''stop abonnement nieuwsbrief''.
 • Deze nieuwsbrief wordt ook wekelijks toegezonden aan de Feminisme-lijst. Abonnees van die lijst kunnen zich niet apart afmelden voor deze nieuwsbrief.