donderdag 20 januari 2022 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 167
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  NIEUW OP DE SITE  >  NIEUWSBRIEF  >  161-170
 >  167 
NIEUWSBRIEF 167
hspace=0

Nieuwsbrief 167 (20 december 2004 t/m 2 januari 2005)
Alle nieuwe links van de afgelopen periode, gesorteerd op rubriek.
        

NIEUWS

 • allochtone vrouwen > zelforganisaties:
  • De lokale overheid en zmv-zelforganisaties (E-Quality, factsheet december 2004). De rol en de functie van zmv-zelforganisaties staat in de samenleving enorm in de belangstelling. De toenemende verharding in de samenleving zorgt ervoor dat de spanningen tussen burgers van verschillende etnische achtergronden toenemen. De overheid wordt steeds kritischer als het om zmv-zelforganisaties gaat.
 • arbeid en zorg:
  • Carine Ex: Moeten vrouwen zich suf werken ? (NRC-Handelsblad, 27 december 2004). Wie niet werkt naast het runnen van een huishouding en het opvoeden van kinderen is ongeëmancipeerd, zo laten we elkaar graag geloven. Maar hiermee wordt heel wat zelfvertrouwen gebroken.
  • Huishoudelijke hulp werkt vaak zwart (Ministerie van SZW, persbericht 23 december 2004). Veel huishoudens regelen huishoudelijke hulp, kinderopvang en klussen in huis informeel, via familie of kennissen. Vaak gebeurt het werk dan zwart. Vooral bij huishoudelijke hulp is dat het geval. Van de 1,2 miljoen huishoudens die een werkster hebben, regelt 72 procent dat informeel. Kinderopvang wordt vooral voor wat oudere kinderen (van 4 tot 12 jaar) informeel geregeld. Vaak is dat onbetaald. Klussen in huis regelt 44 procent van de 2 miljoen huishoudens via via. Het gaat dan vooral om de eenvoudiger klussen (zoals schilderen of het repareren van apparaten). Overigens worden deze klussen niet alleen zwart, maar ook vaak onbetaald verricht. Voor verdere informatie, zie:
 • Ayaan Hirsi Ali:
  • Raoul du Pré: Ayaan Hirsi Ali, bejubeld en omstreden (Volkskrant, 23 december 2004). Bejubeld en omstreden, hartstochtelijk geliefd én gehaat. Ayaan Hirsi Ali laat zich de mond niet snoeren. Ze staat model voor Nederland, dat in twee jaar transformeerde tot een samenleving vol polarisatie. 'Het merendeel van de islamitische vrouwen hier wordt onderdrukt', zei ze. 'Dat is mijn thema voor de komende twintig jaar.'
  • Lezer kiest Hirsi Ali tot Nederlander van het jaar (Volkskrant, 23 december 2004). Het VVD-Tweede-Kamerlid Ayaan Hirsi Ali is door lezers van de Volkskrant gekozen tot Nederlander van het Jaar. Zij volgt de Tilburgse burgemeester Johan Stekelenburg op, die vorig jaar postuum met deze eer ging strijken. Hirsi Ali veroverde 10.071 punten en liet de Amsterdamse wethouder Ahmed Aboutaleb (tweede, 9749 punten) en prins Bernhard (derde, 9595 punten) achter zich. Aan de peiling deden 9503 lezers mee - tegen ruim 2500 vorig jaar.
 • Ben Bussink:
  • Ben Bussink onverwacht overleden. Dinsdag bereikte ons het bericht van het overlijden van drs. Ben Bussink, van 1979-2004 verbonden aan de Directie Coördinatie Emancipatiebeleid. In oktober 2004 ging hij met vervroegd pensioen.
 • discriminatiebestrijding:
  • discriminatie.nl. Persbericht 22 december 2004. E-Quality, kenniscentrum voor emancipatie in de multiculturele samenleving LBR, Landelijk Bureau ter bestrijding van Rassendiscriminatie
   Kenniscentrum lesbisch en homo-emancipatiebeleid LBL, expertisecentrum leeftijd en maatschappij.
  • Vier organisaties openen een gecombineerde website: www.discriminatie.nl
   Op 22 december 2004 hebben vier organisaties, alle vier betrokken bij het tegengaan van discriminatie, negatieve beeldvorming en vooroordelen, een gecombineerde website geopend. De website informeert iedereen die beleidsmatig betrokken is bij het voorkomen en bestrijden van onderscheid op grond van leeftijd, sekse, seksuele voorkeur, ras, afkomst, nationaliteit, godsdienst, levensbeschouwing, handicap, burgerlijke staat en leefvorm.
   De website brengt de vele vormen van discriminatie met elkaar in verband en geeft een breed beeld van de maatschappelijke en politieke ontwikkelingen op dit terrein. De redactie www.discriminatie.nl is in handen van de gezamenlijke organisaties.
 • (echt)scheiding > omgangsrecht:
  • Harriët Salm: Niet alle Dwaze Vaders zijn blij met Zorro (Trouw, 29 december 2004). Twee partijen tekenen zich af onder de 'dwaze vaders', die strijden voor het recht om na een scheiding hun kinderen te mogen zien. De één wil actie voeren, de ander gelooft meer in diplomatie.
 • emancipatiebeleid:
  • Aart Jan de Geus: Emancipatie gaat gestaag door, met steun (De Volkskrant, 24 december 2004). Voert het kabinet een conservatief en anti-emancipatoir beleid? Nee, zegt Aart Jan de Geus, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Er is meer geld voor kinderopvang en allochtone vrouwen krijgen een steun in de rug. Een reactie op het artikel ''Anti-emancipatie loopt prima'' van TK-lid Evelien Tonkens (GroenLinks)  in De Volkskrant van 21 december 2004).
  • Evelien Tonkens: Het krachtdadige anti-emancipatiebeleid van Balkenende 2 (volledige tekst van een artikel dat onder de titel ''Anti-emancipatie loopt prima'' verscheen in De Volkskrant van 21 december 2004). De emancipatie van vrouwen stagneert, zo blijkt uit de emancipatiemonitor van SCP. De doelen die de regering zich gesteld heeft – bijvoorbeeld dat in 2010 60 % van de vrouwen economisch zelfstandig is, (tegenover 41% nu) en dat 65% werkt (tegenover 55% nu) - worden niet gehaald. De belangrijkste oorzaak van deze stagnatie is volgens het SCP het weinig krachtdadige beleid van dit kabinet. Te verwachten was dat verantwoordelijk minister De Geus in reactie hierop extra maatregelen zou aankondigen om deze doelen alsnog te halen. Maar nee. De Geus mompelde weliswaar dat het beleid wel een tandje meer kon, maar noemde daarbij niet één concreet voornemen. Geen wonder. Het kabinet is helemaal niet bezig met emancipatie, wel met anti-emancipatiebeleid.
 • gelijke beloning:
  • Vrouwen krijgen eenvijfde minder loon dan man (Volkskrant, 21 december 2004). Oudere vrouwen met als hoogste opleiding een havo- of vwo-opleiding verdienen 40 procent% minder dan mannen met hetzelfde opleidingsniveau. Dat blijkt uit het Loonstructuuronderzoek 2002 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vrouwen verdienden in 2002 per uur gemiddeld 19% minder dan mannen.
  • Gelijke opleiding, gelijk uurloon? (CBS Webmagazine, 20 december 2004). Het uurloon van werknemers bedroeg eind 2002 gemiddeld ruim 17 euro. Vrouwen verdienden per uur 19% minder dan mannen. Voor alle opleidingsniveaus blijkt het uurloon van vrouwen lager dan dat van mannen. Het verschil is het grootst bij werknemers met basisonderwijs: 25%, en het kleinst bij werknemers met een mavo-diploma: 13%. Voor jongeren zijn de verschillen in uurloon tussen mannen en vrouwen relatief klein. Onder 25-44-jarigen verdienden vrouwen op alle niveaus (uitgezonderd mavo) tussen de 10 en 20 procent minder dan mannen.
 • integratie:
  • Kamer dwingt Verdonk tot wijziging inburgering (RefD, 21 december 2004). Minister Verdonk van Vreemdelingenzaken en Integratie moet haar plannen voor een nieuw inburgeringsstelsel aanpassen. De Kamer wil geen autochtonen laten inburgeren en wil meer actie voor allochtone vrouwen.
 • levensloop:
  • MKB draagt niet bij aan levensloop (ND, 22 december 2004). Werknemers van middelgrote en kleine bedrijven hoeven wat MKB-Nederland betreft niet te rekenen op een bijdrage voor de levensloopregeling van hun werkgever. Voorzitter L. Hermans van MKB-Nederland zei gisteren bij de presentatie van de CAO-inzet voor 2005 van zijn organisatie dat verlofsparen ,,een eigen verantwoordelijkheid'' is van de werknemer.
 • onderwijs > studieduur:
  • Vrouwen studeren sneller af dan mannen (CBS Webmagazine, 20 december 2004). Vrouwen in het wetenschappelijk onderwijs studeren binnen elke onderwijssector sneller af dan mannen. 35% van de mannen die in 1997 een universitaire studie begonnen hadden in 2003 een doctoraaldiploma op zak, tegen 50% van de vrouwen die in 1997 startten. Ook in de technische sector, waar slechts een op de zes studenten vrouw is, studeren vrouwen sneller af dan mannen. Bij vrouwen is rechten de populairste studie, bij mannen is dat bedrijfskunde.
 • opvoeding en onderwijs:
  • Opvoeding steeds vaker taak van school (Volkskrant, 21 december 2004). Verschuiving mede door werkende moeder. Ouders besteden te weinig tijd aan de opvoeding en laten deze taak te vaak over aan scholen. Dat zeggen docenten uit het basis- en voortgezet onderwijs in het rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau 'Ouders over opvoeding en onderwijs'.
  • Meeste ouders positief over school van hun kind (persbericht SCP, 21 december 2004). Bij de schoolkeuze zeggen ouders de kwaliteit van het onderwijs het belangrijkste te vinden. Toch geven bij de uiteindelijke keuze ‘sfeer’ en ‘bereikbaarheid’ de doorslag. Een kleine meerderheid (53%) van de ouders vindt dat de school een opvoedkundige taak moet vervullen.
 • religieuze symbolen > andere landen:
  • Oostenrijk | Arjan Paans: Hoofddoekjes in het land van Haider (AD, 20 december 2004). Oostenrijk als succesmodel voor geslaagde integratie van moslims? Sinds de moord op Theo van Gogh prijzen moslims 'het land van Haider' als voorbeeld voor de rest van Europa. 'Holland kan van Oostenrijk leren om te gaan met integratie moslims'.
 • Rita Verdonk:
  • 'Een vrouw  met ballen!' (AD, 20 december 2004). Spannend gevecht om de politicus van het jaar. De toch best wel robuuste minister Rita Verdonk stormt vanuit het niets de top-10 van beste politici binnen. Maar is de VVD-minister nou een sterke man of een sterke vrouw? ,,Een wijf met kloten. Daar zouden we er meer van kunnen gebruiken'', zegt Kees Noks.
 • seksueel geweld > vrouwenopvang:
  • Ellen de Visser: Uithuilen boven een pan soep, welnee (Volkskrant, 20 december 2004). De Blijf-van-mijn-Lijfhuizen zitten overvol. De Volkskrant koos er domicilie en doet daarvan in acht afleveringen verslag. Vandaag aflevering 1: de tuinbroeken zijn de deur uit. Opvanghuizen blijven bouwen is geen optie. Bovendien keert ruim de helft van de mishandelde vrouwen terug naar de partner of kiest een nieuwe vriend van hetzelfde type. Daarom is de afgelopen jaren de werkwijze veranderd: van opvang na huiselijk geweld naar de preventieve aanpak van dat geweld, waarbij het hele gezin wordt geholpen.
 • seksuele voorkeur > andere landen:
  • Frankrijk | Fransen verbieden homohaat (Volkskrant, 23 december 2004). Seksistische opmerkingen worden in Frankrijk niet meer getolereerd en hatelijkheden jegens homo's al helemaal niet. De beledigde mag voortaan naar de rechter stappen om een boete of celstraf te eisen, zo heeft de in meerderheid conservatieve Franse senaat besloten. De socialisten en communisten onthielden zich van stemming. De homobeweging heeft verheugd gereageerd op het besluit, omdat er nu geen verschil meer is tussen rassenhaat en homohaat.

hspace=0

zoekt

hspace=0

Kijk je regelmatig op emancipatie.nl ? Met een donatie help je ons deze site overeind te houden. Want we draaien op vrijwilligerswerk en krijgen geen subsidie. Meer informatie.


AKTUEEL 

In ons Tijdschriftenrek :

Agenda > Toegevoegd:

Activiteiten in komende periode ? Zie de lopende agenda


EMANCIPATIE ALGEMEEN

Vrouwen in en uit het nieuws:

 • hspace=0 Sylvia Witteman - culinair columnist - radio-interview (NPS-radioprogramma Kunststof, woensdag 22 december 2004). Als tiener las ze met rode oortjes kooktijdschriften, want de maaltijden van haar moeder konden haar passie voor eten en koken niet bevredigen. Nu schrijft Sylvia Witteman culinaire columns voor de Volkskrant, die gebundeld zijn in het boek Het bearnaisesyndroom. Haar recepten zijn niet mager, moeilijk of snobistisch. En ze straft modelmoeders die gezonde lollies aanprijzen genadeloos af.
 • hspace=0  Danie Bles - styliste - radio-interview (NPS-radioprogramma Kunststof, 23 december 2004). Ze wil ons best in het nieuw steken, maar dat kost minimaal 1500 euro, ‘en daar kun je veel voor doen, hoor’. Zelf kan Danie Bles geen afstand doen van haar oude spijkerbroek. Acht jaar geleden begon ze als kleedster en naaister tijdens een tournee van de Rolling Stones. Inmiddels kleedt ze bijna heel Bekend Nederland.


ABONNEMENTEN OP DEZE NIEUWSBRIEF

 • Inschrijven / opzeggen door vanaf het aan of af te melden mailadres een mailtje te zenden aan redactie@emancipatie.nl met de tekst ''begin abonnement nieuwsbrief'' of ''stop abonnement nieuwsbrief''.
 • Deze nieuwsbrief wordt ook wekelijks toegezonden aan de Feminisme-lijst. Abonnees van die lijst kunnen zich niet apart afmelden voor deze nieuwsbrief.