donderdag 20 januari 2022 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 137
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  NIEUW OP DE SITE  >  NIEUWSBRIEF  >  131-140
 >  137 
NIEUWSBRIEF 137
 hspace=0

Nieuwsbrief 137 (23 t/m 29 februari 2004)

Alle nieuwe links van de afgelopen periode, gesorteerd op rubriek.   
NIEUWS

 • Algemene wet gelijke behandeling | Leeftijd
  • Mogelijke uitbreiding wet gelijke behandeling leeftijd. Brief dd. 23 februari 2004 van minister de Geus (SZW) aan de Tweede Kamer. De minister acht uitbreiding van de werkingssfeer van de Wet gelijke behandeling leeftijd bij de arbeid met ook goederen en diensten, wonen en onderwijs vooralsnog niet gewenst. Zie ook de bijlage, waarin de betrokken ministeries nadere informatie aanleveren.
 • Allochtone vrouwen | Maatschappelijke positie
 • Allochtone vrouwen | Religie als identificatiefactor
  • Godsdienst bepaalt identiteit allochtonen (Nederlands Dagblad, 24 februari 2004). Allochtone vrouwen in Nederland zijn steeds minder godsdienstig, maar zien hun religie nog wel als belangrijk onderdeel van hun identiteit. De vrouwen grijpen de islam nog altijd graag aan om zich te onderscheiden van de Nederlandse bevolking.
 • Anticonceptie
  • Vrouw in Nederland is pilmoe (Het Parool, 24 februari 2004). Steeds minder vrouwen gebruiken een anticonceptiepil. De laatste vijf jaar is het gebruik onder vrouwen tussen de 25 en 34 jaar met tien procent gedaald. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
  • Anticonceptiepil verliest terrein (CBS-Webmagazine, 23 februari 2004). Tussen 1998 en 2003 is het pilgebruik gedaald. Vooral minder vrouwen tussen de 25 en de 34 jaar gebruikten dit anticonceptiemiddel: een daling van 10%. Achtergrond daarvan is dat het aandeel vrouwen rond de 30 jaar dat zwanger was of een kinderwens had sinds 1998 is gestegen, met 5 procentpunt.
  • Implanon | 'Anticonceptiestaafje gebrekkig ontworpen' (Trouw, 23 februari 2004).  dr. ir. J. Remmerswaal, hoofddocent bij de faculteit Industrieel Ontwerpen van de Universiteit Delft concludeert:  Het apparaat waarmee artsen bij vrouwen het anti-conceptiemiddel Implanon inbrengen, deugt niet. De methode om te controleren of het staafje met de werkzame stof wel in de bovenarm zit, is onbetrouwbaar.
 • Arbeidsbemiddeling | Prostitutie
  • Mogelijke bemiddeling door CWI naar banen in de prostitutie (Ministerie van SZW, 25 februari 2004). Antwoord minister De Geus op Kamervragen van Gerda Verburg (CDA). Het CWI in Groningen heeft per abuis aan een verpleegkundige een baan als prositutee aangeboden. Dat is in strijd met de regels. Het CWI heeft excuses aangeboden en maatregelen genomen om dit verder te voorkomen.
 • Arbeidsrecht | Klachtregelingen
 • Emancipatie m/v | Glazen plafond
  • Joost van Velzen: Bedrijfsleven nog lang niet uitgeëmancipeerd (Trouw, 24 februari 2004). Nederland bungelt internationaal onderaan als het gaat om de positie van vrouwen in de bedrijfstop. En dat terwijl minister De Geus (sociale zaken) vorig jaar nog vond dat Nederland wel zo'n beetje 'uitgeëmancipeerd' is. ,,En dat is dus beslist niet het geval'', zegt Yvonne Benschop, die als hoofddocent aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen verbonden is. Volgens Benschop is de structuur van Nederlandse bedrijven helemaal op mannen ingericht.
 • Emancipatiebeleid
  • Femke van Zeijl: Best belangrijk (Opzij, Zijkrant, maart 2004). Verslag van het Algemeen Overleg over emancipatiebelelid, dat de Tweede Kamer op 29 januari 2004 hield.
 • Europa | Homorechten
  • Sophie in 't Veld: Europa belangrijk voor homo- en vrouwenrechten (nieuwsbericht D66, 24 februari 2004). Reactie op de oproep van Krol in OPZIJ, februari 2004, om ''nee'' te zeggen tegen de Eurpese Grondwet. De Gronwet versterkt juist de homo- en vrouwenrechten.
 • Gezinsbeleid
 • Gezondheid | Jongens / meisjes
  • Meerderheid kinderen vindt zichzelf gezond (persbericht dd. 26 februari 2004 van TNS NIPO). In Nederland heeft 68% van de kinderen tussen 5 en 16 jaar wel eens last van stress. Meisjes blijken hiervan meer last te hebben dan jongens (73% versus 63%). Ouders en huiswerk blijken de grootste stressfactoren. Jongens geven het meeste geld uit aan spelletjes, meisjes aan kleding.
 • Glazen plafond | Internationale vergelijking
  • Where Are Women Bosses Most Common? (Reuters, February 23, 2004, tijdelijke link). Women are included in the senior management of nearly 90 percent of Russian companies, the highest rate among major countries, a survey showed on Sunday. [...] The Netherlands and Pakistan, each with 27 percent, were at the bottom, while in Japan the figure was 29 percent.
 • Grootwinkelbedrijf | Doelgroepen
  • V&D voortaan voor Vrouwen & Dames (Algemeen Dagblad, 27 februari 2004). V en D moet een warenhuis voor vrouwen worden die er met hun kinderen en hun partner komen shoppen. Directeur Dirk Goeminne presenteerde gisteren zijn nieuwe plannen. ,,We moeten af van ons koopjesimago.''
 • Homohuwelijk | Verenigde Staten
  • Marc Chavannes: Homo's inzet nieuwe ''waardenstrijd'' VS (NRC-Handelsblad, 28 februari 2004). Het homohuwelijk ontketent een nieuwe strijd over waarden in de VS. Wat is heiliger: het huwelijk of de grondwet?
  • Verzet tegen Amerikaans verbod homohuwelijk (Nederlands Dagblad, 28 februari 2004).  Amerikanen verzetten zich tegen een mogelijk verbod op het homohuwelijk: homoactivisten proberen de lesbische dochter van vice-president Dick Cheney onder druk te zetten en televisiester Rosie O'Donnel trouwde gisteren met haar vriendin.
  • George Bush op campagne tegen het homohuwelijk (Het Parool, 25 februari 2004). President George W. Bush heeft gisteren het initiatief genomen tot een grondwetswijziging om het homohuwelijk onmogelijk te maken. Het rechts-christelijke deel van zijn achterban reageert opgetogen, maar er klinken uit conservatieve kringen ook waarschuwingen tegen een ''culturele oorlog'' die gematigde kiezers zou kunnen afschrikken.
  • Bush steunt amendement tegen homohuwelijk (Volkskrant, 24 februari 2004). ''Als wij willen voorkomen dat de betekenis van het huwelijk voor altijd verandert, moet onze natie een amendement op de grondwet doorvoeren om het huwelijk in Amerika te beschermen'', zei de president. Hij liet in zijn toespraak ruimte over voor staten om andere vormen van verbintenissen tussen twee personen van dezelfde sekse mogelijk te maken.
 • Hoofddoeken | Frankrijk & Nederland
  • Demonstratie tegen verbod op hoofddoeken (Sp!ts, 23 februari 2004). Honderden mensen, onder wie vooral vrouwen met hoofddoeken, hebben zondag in Amsterdam gedemonstreerd tegen het Franse verbod op hoofddoeken op scholen. Het protest was georganiseerd door de Arabisch-Europese Liga (AEL).
  • Annieke Kranenberg: ''Wat betekende die Marokkaanse kreet ?'' (De Volkskrant, 23 februari 2004). Vooral jonge vrouwen liepen zondag mee in de demonstratie tegen de Franse wet die hoofddoeken op openbare scholen verbiedt. Ze willen zelf kunnen kiezen.
 • Huisartsen | Tekort
 • Immigratie
  • Ferry Haan: Liberalen willen (huwelijks)migratie beperken (Volkskrant, 23 februari 2004). Vrouwen vormen de ''sleutel'' tot de emancipatie van minderheden. Daarom vindt de VVD het belangrijk dat die minderheden hun partners voortaan in Nederland. zoeken.
  • Examen voor alle migranten (Trouw, 24 februari 2004). Minister Verdonk in een vertrouwelijke notitie: alle migranten, ook als ze al lang in Nederland wonen, moeten een inburgeringsexamen doen. Dat geldt ook voor Antillianen en Arubanen, al hebben zij een Nederlands paspoort. Bij het aanbieden van cursussen moeten gemeenten wel voorrang geven aan werkloze migranten met een uitkering en vrouwelijke migranten in een achterstandspositie.
  • Froukje Santing: Streng voor de buitenlander (NRC-Handelsblad, 23 februari 2004). In de notitie die de VVD over integratie heeft geschreven, wordt veel aandacht besteed aan het zoveel mogelijk beperken van huwelijksmigratie. Volgens het rapport Emancipatie in Estafette heeft 70% slechts de basisschool afgerond. Ook onderhouden deze vrouwen geen sociale contacten met autochtonen. Meer dan de helft van de vrouwen uit etnische minderheidsgroepen bevindt zich in een ,,kansarme positie''. Om minderheden te dwingen hun huwelijkspartners vooral in Nederland te zoeken wil de VVD dat de inburgering verplicht al in het land van herkomst begint en dat het recht op verblijf in Nederland wordt losgekoppeld van de toegang tot de verzorgingsstaat.
  • Beleidsnotitie niet-westerse immigranten in Nederland. VVD-Kamerfractie, 21 februari 2004.
  • Vooral links uit kritiek op VVD-plan (Volkskrant, 23 februari 2004). Regeringspartijen CDA en D66 zijn redelijk positief, maar oppositiepartijen en organisaties van allochtonen in Nederland wijzen delen van het plan af. NCB-directeur Akel: ' Het betekent dat vrouwen, ook als ze onderdrukt worden door hun partner, gedurende tien jaar volledig afhankelijk zijn.'
  • Halt aan import-bruiden (AD, 23 februari 2004). Het moet voor allochtonen veel moeilijker worden hun bruid of bruidegom uit hun land van herkomst te halen. VVD: 'Importbruiden' zouden jarenlang geen recht moeten hebben op een WW-uitkering of bijstand. Ook zouden ze pas na lange tijd een zelfstandig recht moeten krijgen in Nederland te blijven.
  • VVD gaat terug naar Bolkestein (Trouw, 23 februari 2004).  De VVD-fractie wil door het opwerpen van nieuwe hindernissen de huwelijksmigratie vanuit Turkije en Marokko krachtig afremmen. Fractieleider Van Aartsen zei gisteren dat dit verschijnsel voor de integratie een 'gigantisch probleem' oplevert. Hij wil met de maatregelen stimuleren dat de mannen hun bruiden dichter bij huis zoeken. ,,Vrouwen zijn vaak de sleutel in het proces van integratie.''
 • Internet | Meisjes
  • Arie van Driel: Meisje van 12 jaar vindt gat in de markt (Algemeen Dagblad, 24 februari 2004). Wat begon als hobby, groeide in twee jaar uit tot een hype. Zonder dat zij het zelf in de gaten had, vond Channa (12) uit Almere een gat in de markt: het met de muis van je computer aankleden van poppen. 
 • Islam | Koran / Positie vrouwen
  • Dirk Verhofstadt: Nahed Selim: Mannen misbruiken de koran om vrouwen uit te buiten (Liberales, 27 februari 2004). Volgens vers 4:34 van de koran mag een moslim zijn vrouw slaan. In dat vers staat het volgende: ‘Maar zij van wie jullie opstandigheid vrezen, vermaant haar, laat haar alleen in bed en slaat haar’. Elke vrouw die zichzelf en de koran serieus neemt, moet zich bij het lezen hiervan verraden voelen. Juist daarom zeg ik dat we ons niet letterlijk aan die teksten moeten houden. Misschien was het 14 eeuwen geleden ‘normaal’ dat vrouwen geslagen werden maar nu kunnen we dat niet meer accepteren. Hetzelfde met de slavernij. Dat was toen ook heel gewoon maar is niet meer van deze tijd.
 • Kinderen | Omgangsrecht
  • hspace=0  Omgangshuis voor gescheiden vaders (Netwerk, 23 februari 2004). Vaders die na een forse ruzie scheiden van hun vrouw, lopen vaak de kans dat ze hun kind niet meer mogen zien. In Netwerk vanavond een reportage over een omgangshuis voor gescheiden vaders.
 • Levensloopregeling
 • Literatuur | Hella Haasse
  • hspace=0  Interview Hella Haasse (TweeVandaag, 26 februari 2004). Een gesprek met Hella Haasse naar aanleiding van de documentaire die over haar, de Grande Dame van de Nederlandse literatuur, gemaakt is.
 • Ontwikkelingssamenwerking
  • Gerard van Westerloo: Het zijn geen asielzoekers (Amnesty International. 26 februari 2004)  Interview minister Van Ardenne Ontwikkelingssamenwerking. Hirsi Ali heeft een punt: in de islamitische cultuur bestaat een laag die geweld tegen vrouwen ‘heel vanzelfsprekend’ vindt. Minister van Ardenne: ‘We proberen ons er nog steeds voor af te schermen. En dan gaat het dus niet.' 
 • Openbare toiletten
  • Yvonne Keunen: Plasgids pleidooi voor meer openbare toiletten (Rotterdams Dagblad, 27 februari 2004, tijdelijke link). Meer dan een miljoen Nederlanders heeft blaasproblemen. Speciaal voor die groep is ''Kleine kamers in grote steden'' ontwikkeld, een plasgids met plattegronden van de centra van Rotterdam en negen andere steden waarop toegankelijke toiletten staan aangegeven. Het boekje is niet alleen bedoeld als service voor mensen die vaak snel een toilet moeten zien te vinden, maar ook als pleidooi voor meer openbare wc's. Als ze er al zijn, dan zijn ze vaak alleen bestemd voor de man; een vrouw moet vaak maar zien waar ze haar plas kwijtraakt. Bestelinformatie.
 • Opvoeding | Allochtone moeders
  • Opvoeden allochtonen is vrouwenzaak (Noordhollands Dagblad, 24 februari 2004). Allochtone moeders staan er vaak alleen voor bij de opvoeding van hun kinderen. Het is één van de bevindingen uit het rapport 'Opvoeden tussen twee culturen', dat is uitgebracht door Multiple Choice, een bureau voor multiculturele vraagstukken in Beverwijk. Zie ook:
 • Oudere werknemers
 • Pensioenen | Vrouwen
  • Pensioengat doemt op voor veel werkende vrouwen (Loonwijzernieuws, februari 2004). Vrouwen lopen structureel achter bij mannen als het om pensioenopbouw gaat. Zo verwacht een op de tien mannen vanaf 65 alleen van de AOW te moeten rond komen. Maar bij vrouwen is dat het dubbele: ruim een op de vijf verwacht niet meer dan AOW. Ruim de helft van de mannen boven de 45 denkt straks voldoende pensioen te hebben (AOW, bedrijfspensioen, onroerend goed, koopsompolissen en dergelijke). Van de werkende vrouwen van 45 jaar en ouder verwacht maar een kwart over voldoende pensioen te zullen beschikken.
 • Politiek | Hirsi Ali
  • Hirsi Ali hangt omstreden hommage aan zichzelf op (Nederlands Dagblad, 26 februari 2004). Ayaan Hirsi Ali is er zeer verguld mee, maar tegelijkertijd vreest het VVD-kamerlid de ophef een beetje die het levensgrote schilderij kan veroorzaken. Sinds kort hangt het werk op een prominente plaats in de wandelgangen van de Tweede Kamer: de Hommage aan Ayaan Hirsi Ali.
 • Prostitutie
  • Loverboys in Rotterdam veroordeeld (De Volkskrant, 23 februari 2004). De rechtbank in Rotterdam heeft maandag drie zogenoemde ''loverboys' veroordeeld tot gevangenisstraffen van maximaal 2,5 jaar.
  • Tweede opvanghuis voor ex-prostituees (Friesch Dagblad, 23 februari 2004). De overgang van anonieme opvang naar zelfstandig wonen bleek in de praktijk te groot. In het nieuwe huis zullen de vrouwen worden klaargestoomd voor hun terugkeer in de gewone maatschappij.
 • Relaties | De foute man
  • De foute man: een gokkast waar nooit iets uitkomt (UT-Nieuws, 26 februari 2004). Interview met Carolien Roodvoets, die op 8 maart een lezing houdt op de UT-Twente. ''De vrouw die op hem valt blijft in hem investeren en hopen dat hij zal veranderen - wat zelden gebeurt omdat hij zelf niet lijdt onder zijn eigen gedrag''.
 • Sport | Dammen
 • Telewerken
  • Luciane Opdeweegh: E-mama Patricia Ceysens over De Combinatie (Divazine, 26 februari 2004). ''Het huishouden moet je organiseren, kinderen moet je koesteren''. Om dat mogelijk te maken moeten we meer gaan e-werken, schrijft Patrica Ceysens (VLD) in haar pas verschenen boek E-mama, E-werken, kids koesteren. Daarin stelt ze een reeks structurele maatregelen voor die de combinatie job en gezinshuishouding moeten vergemakkelijken.
  • Dirk Verhofstadt: Op de bres voor thuis- en telewerken (politics.be, artikel overgenomen uit liberales.be, 19 januari 2004). Interview met Patricia Ceysens, Vlaams parlementslid.
   • Zie ook de site van Ceysens: e-mama
 • Uithuwelijken
  • GroenLinks: Verbod op gearrangeerde huwelijken (Trouw, ANP-Nieuws, 24 februari 2004, tijdelijke link). Het moet verboden worden dat ouders huwelijkspartners zoeken voor hun kinderen. Dit heeft fractievoorzitter Halsema van GroenLinks dinsdag gezegd in het radioprogramma De Ochtenden op Radio 1.
 • Verenigde Staten | Presidentsverkiezingen
  • Petra Janbroers: Toekomstige first lady zal haar mannetje staan (Sp!ts, 27 februari 2004). Teresa Heinz Kerry, de 65-jarige echtgenote van de tot nu toe uitverkoren democratische kandidaat die het in november tegen president George W. Bush moet opnemen, neemt geen blad voor de mond, is fel voorvechtster van vrouwen-issues, is stinkend rijk, draagt prominent de naam van haar eerste echtgenoot vóór die van haar huidige. Zij is 9 jaar ouder dan Kerry.


NIEUWSARCHIEF (berichten van voor 23 februari 2004)

 • Arbeidsmarkt | Werkloosheid
  • Werkloosheid stijgt fors (Sp!ts, 20 februari 2004). De groei van de werkloosheid van 4,3% tot 5,9% doet zich voor over de hele linie, aldus het CBS. Bij zowel mannen als vrouwen en in alle leeftijdsgroepen is de werkloosheid opgelopen. Volgens de CBS-cijfers zit 5,4 procent van de mannen en 6,6 procent van de vrouwen zonder baan.
 • Emancipatiesubsidiebeleid
  • Evaluatie E-Quality (Research voor beleid, 16 februari 2004). In opdracht van SZW/DCE heeft Research voor Beleid in 2002 onderzocht of E-Quality in de vorige subsidieperiode aan haar doelstellingen heeft voldaan. Onder andere op basis van dit onderzoek is besloten de subsidie nog tot 2007 te verlengen.
  • Eindevaluatie E-Quality. Eindrapport (31 januari 2003).
 • Kinderopvang
  • Veiligheid in kinderdagverblijven. Antwoord dd. 20 februari 2004 van minister De Geus (SZW) op vragen van TK-lid Tonkens (GL). De gemeente Eindhoven handelt niet in strijd met de wet door veiligheidseisen voortaan over te laten aan de professionals op de werkvloer.
 • Pornografie
  • Margreet Fogteloo: De pornonorm (De Groene, 21 februari 2004). Seks is in de huidige cultuur alomtegenwoordig. Maar welke gevolgen heeft de «pornonorm», en wat is de invloed op mannen, vrouwen en hun relaties? Opgroeien in de geseksualiseerde samenleving.
 • Prostitutie
 • Wetenschap | Nobelprijzen


ONZE ANDERE SITES

emancipatie.pagina.nl:

 • Heksennacht - een overzicht van alle activiteiten rond deze jaarlijkse actie (meeestal rond 19 mei)
 • Castora - (beleids)onderzoek, emancipatie, gender mainstreaming, gender budgetting, interactief beleid, training, coaching en scholing.
 • Bureau Meesters en Oudejans - o.a. onderzoek / training inzake gender mainstreaming, emancipatie-effectrapportages, diversiteit.


AKTUEEL

In ons Tijdschriftenrek :

Agenda (voor activiteiten op en rond Vrouwendag, zie hieronder bij Focus):


FOCUS

Internationale Vrouwendag 2004: [zie ook het  aktueel overzicht]

 • Alkmaar | maandag 8 maart (12.00 - 22.00) : De verborgen geschiedenis van Alkmaarse vrouwen. Middag georganiseerd door Stichting Vrouwencentrum Alkmaar, avond door de gemeente. Met o.m. Karin Bloemen.
 • Amstelveen | maandag 8 maart 2004  (09.00 - 16.00 uur): Internationale Vrouwendag in het Vrouwenhuis Amstelveen.
 • Amsterdam | geactualiseerd bericht | maandag 8 maart 2004 (15.00 -21.30 uur): ''Kleurrijke ontmoetingen in Amsterdam-Oost''. Feestelijke viering van Internationale Vrouwendag met workshops, lezingen, film en eten. Organisatie: Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging (IIAV). Plaats: IIAV, Obiplein 4, Amsterdam. Informatie bij Babette Roelandschap, telefoon 020 - 665 13 18 of b.roelandschap@iiav.nl
 • Amsterdam | zondag 7 maart 2004 (15.15): Emancipatie voorbij: wat willen we nog meer ? Drie korte lezingen en gesprekken. Mirjam de Rijk (voorzitter Vrouwen Alliantie) over eigen schuld of eigen keus, Bertien Minco (Bureau Beeldvorming en Diversiteit Publieke Omroep) over vrouwen in of buiten beeld en  Ceylan Weber (Vereniging van Nederlandse Moslimvrouwen) over de  emancipatie van moslimvrouwen. Met reacties van Jens van Tricht, Anja Meulenbelt en Karima Belhaj. Locatie: De Balie, Kleine-Gartmanplantsoen 10 / 1017 RR / Amsterdam. Info kaartverkoop.
 • Amsterdam | maandag 8 maart (20.00 ) Lachen met OPZIJ. Met een paneldiscussie en optredens van Marijke Boon, Mylène d'Anjou en Lenette van Dongen. Plaats: Felix Meritis.
 • Amsterdam | zaterdag 6 maart: Vrouwenlevens, vrouwendromen. Wensen, verlangens, dromen en daden van vrouwen van nu. Bijeenkomst, georganisaeerd door het PvdA-vrouwennetwerk (PVN) en het  Multi Etnisch Vrouwennetwerk (MEV) van de PvdA. Plaats: Het Vervolg(Onivo), Grand café Brasserie, De corridor 2,1101 BD Amsterdam Zuidoost. Tijd: 13.30 - 17.00 uur. Aanmelding: PvdA: 020-5512295 (nr 5113) .
 • Apeldoorn | maandag 8 maart 2004 (09.30-16.00 uur). Viering Internationale Vrouwendag 2004. Plaats: Burgerzaal, Gemeentehuis Apeldoorn. Organisatie: samenwerking van de Apeldoornse Vrouwenraad, Vrouwen voor Vrede, Vrouw & Geloofsgroep uit Maten, Amnesty International en Turkse Vrouwengroep Maasstraat. Informatie bij Mirjam Jansen-Brok, 055-5419324 of de Brug 055-5225147. Balk | maandag 8 maart (19.30 - 23.00): Voorlichtingsavond met politiek café. Locatie: Gemeentehuis Balk, Dubbelstraat 1, 8561 BC Balk.
 • Breda | zondag 7 maart 2004 (12.00 - 17.00): Vrouwenstad Breda. Viering Internationale Vrouwendag 2004.
 • Brussel | Vrije Universiteit | woensdag 3 maart 2004 (12.00-18.00): ''Van jeansbroek tot hoofddoek'', een namiddag over vrouwen in de wereld. Met een quiz, modeshow, tentoonstellingen, workshops, debat, films,... Dit alles in het kader van de wereldvrouwendag. Plaats: STOA (naast het restaurant), Vrije Universiteit Brussel, Pleinlaan 2, 1050 Brussel, België.
 • Bussum | zondag 7 maart (11.00 - 17.00) Internationale vrouwendag in Uit-wijk, georganiseerd door Versa en Bibliotheek Naarden-Bussum 
 • Capelle a.d.IJssel | maandag 8 maart (20.30) School voor vrouwen. Opvoering van het toneelstuk van Moliére door theatergroep De Kern. 
 • Delft | zondag 7 maart (14.00 - 17.00) Workshop. Georganiseerd dor de Nieuwe Vrouw.
 • Delft | zaterdag 6 maart 2004 (14.30): Uitreiking van de Delftse Roos 2004. Filmhuis Lumen.
 • Den Haag | Integrale 8-maartkrant, met alle activiteiten in de week van  1 - 8 maart, met workshops, wijkvieringen, culturele activiteiten en een centrale viering.
 • Den Haag | maandag 8 maart 2004 (16.30 - 18.00) : Opening van de tentoonstelling Portretten van wilskracht door Farah Karimi. Tweede Kamerlid voor GroenLinks. Met Gitta van Buuren, Shakila Azizza en Naijla Wassie. Plaats: Centrale Bibliotheek.
 • Deurne | Maandag 8 maart (vanaf 19.30 uur):  Wereldvrouwen in Deurne, viering van Internationale Vrouwendag 2004. De Afghaanse en Marokkaanse vrouwen in Deurne tonen typische gebruiken en kleding uit hun eigen land. Daarnaast wordt er ook aandacht geschonken aan de Chinese cultuur. Ook wordt er een verslag gepresenteerd van de 8 maart viering in onze zusterstad Batouri in Kameroen.Plaats: Aaltje Redingiushuis in Deurne. Informatie: Judith van der Leeuw.
 • Dokkum | maandag 8 maart 2004 (19.00-23.00): Thema-avond ''Vrouwen in beweging'' (De IJsherberg, Harddraversdijk 1, 9101 XA Dokkum).
 • Drachten | maandag 2 februari t/m zaterdag 6 maart 2004: ''Vrouwenverdriet door machtstrijd''. Expositie van houtskool- en krijttekeningen van Elly Cartens-Rijnbout (Beleefbibliotheek Drachten, Museumplein 1, 9203 DD Drachten).
 • Enschede | maandag 8 maart 2004 (12.35): Wise Women Know. Jazzconcert door het Soesja Citroen Trio met Berend van den Berg en Ruud Ouwehand. En 's avonds (19.30): Carolien Roodvoets: Foute mannen. Lezing i.s.m. Studium Generale. Amphitheater Vrijhof, Drienerlolaan 5, 7522 NB  Enschede. Zie ook het interview met Roodvoets.
 • Groningen | maandag 8 maart : Internationale Vrouwendag (19.00 - 21.00), georganiseerd door de afdeling en gewest Groningen PvdA.
 • Groningen | 8 maart 2004:  Uitreiking Aletta Jacobsprijs (Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, 15.00-17.30 uur). Met korte lezingen van:
  • Dr. Paul Eling (neuropsycholoog) over Aletta Jacobs als pionier in het Nederlandse hersenonderzoek,
  • dr. Bauke M. de Jong (neuroloog) over Het lokalisatie-onderzoek een eeuw na Aletta Jacobs,
  • prof.dr. Mineke van Essen (genderstudies): Als de dokter spreekt, zwijgt dan de feministe? Over Aletta Jacobs’ Stelling IX (en XI),
  • prof.dr. Jozien P. Holm (gynaecoloog): Obstetrische opvattingen van Aletta Jacobs anno 2004 en
  • dr. Inge de Wilde (historica): Over Hendrik Jut en Maria van Pruisen.
 • Haarlem | maandag 8 maart 2004 (14.00 uur): Uitreiking keurmerk aan Moedercentrum De Mallemolen, Pestalozzistraat 2, Haarlem.
 • Haarlem | maandag 8 maart 2004: Internationale Vrouwendag 2004 in Haarlem
 • Harlingen | Vrouwenfeest ''Vrouwen in beweging''. Asielzoekerscentrum De Harne, Kon. Wilhelminastraat 41, 8862 SH Harlingen.
 • Heerenveen | maandag 8 maart 2004 (20.00 uur): Politieke avond ''Vrouwen en Europa''. Locatie: Bovenzaal Restaurant Paul Kruger, Oude Koemarkt 12, 8441 EV Heerenveen.
 • Heerenveen | zaterdag 13 maart (19.30 - 23.00): Kleurrijk Vrouwenwerk organiseert een gezellig vrouwenfeest rond het thema ''Vrouwen in Beweging''. Met presentaties van mode, dans en gebruiksvoorwerpen uit verschillende culturen. Vrouwen en meisjes vanaf 10 jaar zijn van harte welkom. De entree is  € 1,50. Locatie:< Wijkcentrum De Kempenaar, Dr. Wumkeslaan 4, 8442 EM Heerenveen.
 • Heerlen | maandag 8 maart 2004 (vanaf 13.00 uur): Ladies First. Internationale Vrouwendag 2004 Heerlen. Plaats: Missionair Centrum, Putgraaf, Heerlen. Zie ook het programmaboekje.
 • Helmond | maandag 8 maart 2004 (11.00-24.00 uur): Zijaanzij onder een dak. Feest ter gelegenheid van de samenwerking van de Vrouwenraad Helmond en de Nederlandse Vrouwen Raad (NVR). Plaats: Molenstraat 58, Helmond. Informatie bij Gerrie Heinemans, 0492-553864.
 • Hilversum | zaterdag 6 maart (19.00 - 23.20) Vuurloop. Conferentieoord De Hoornboeg.
 • Hoorn | zondag 7 maart (12.00 - 22.00): Vrouw en ambitie,  georganiseerd door groep 7152, regio Noordholland Noord. Met o.m. de uitreiking van het Emancipatiespeldje.
 • Leeuwarden | maandag 8 maart (19.15 - 22.30) Internationale Vrouwendag, georganiseerd door ABVA/KABO Friesland Noord.
 • Leiden | maandag 8 maart 2004: Trouw nooit een vrouw met grote voeten. Wereldwijsheid over vrouwen. Mineke Schipper houdt de 15e Annie Romein-Verschoor lezing. Groot Auditorium, Academiegebouw, Rapenburg 73, Leiden.
 • Leiderdorp | maandag 8 maart (11.00 - 18.00 uur) Vrouwenemancipatie over? Kom nou! Organisatie: Stichting Vrouwenoverleg Leiderdorp. Gebouw Sjelter, Heemraadlaan 67 in Leiderdorp.
 • Lemmer | maandag 8 maart 2004 (20.00 uur): Cabaret ''Met de hartelijke grieten''. Het Baken, Nieuwburen 38, 8531 EH Lemmer.
 • Leusden | maandag 8 maart 2004 (20.00-22.30 uur):  ''Het zal hem een zorg zijn''. Debat over het delen van zorg en arbeid. Plaats: gemeentehuis Leusden.
 • Purmerend | maandag 8 maart 2004 (vanaf 15.00 uur): Roze rozen. Damespad.nl viert Internationale Vrouwendag.
 • Rockanje | maandag 8 maart (v.a. 13.15) Vrouwendag, cultureel centrum De Man in Oostvoorne. Organisatie: Plattelandsvrouwen. Met o.m.een lezing over vrouwenbesnijdenis.
 • Rotterdam/IJsselmonde | maandag 8 maart (9.00 - 15.00) Over tien jaar dan ..... Met workshops, theatersport en na afloop feest tot 19.30 uur. 
 • Sneek | maandag 8 t/m dinsdag 16 maart 2003: Voor het vijfde achtereenvolgende jaar is er in Sneek een expositie ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag. Maar liefst 27 vrouwelijke kunstenaars hebben het thema ‘Vrijheid’ op verschillende manieren uitgewerkt in de vorm van schilderijen, keramiek, sieraden en beelden van marmer en brons.  De tentoonstelling wordt op 8 maart om 17.00 uur feestelijk geopend met medewerking van de Sneeker vrouwenpopband Nootweer. De expositie is gratis toegankelijk voor alle geïnteresseerden; mannen worden ook van harte uitgenodigd! Locatie: Antonius Ziekenhuis, Bolswarderbaan 1, 8601 ZK Sneek.
 • Sneek | zaterdag 13 maart 2004 (16.30 - 22.00): Vrouwendagviering met diner. Partycentrum Van der Wal, Grote Kerkstraat 10, 8601 ED Sneek.
 • Soest | zondag 7 maart (v.a. 10.00 uur) Vrouwendag Nederlandse Dames Zitvolleyball Team: Volleyball ontmoet volleyball. Toernooi van vrouwenteams uit het staand en zitvolleyball.
 • Steenbergen | Internationale Vrouwendag in Steenbergen (BN/De Stem, 27 februari 2004). De Vrouwenraad Steenbergen viert op maandag 8 maart Internationale Vrouwendag. Die avond moet een gezellige bijeenkomst worden voor alle vrouwen uit Steenbergen.
 • Utrecht | maandag 8 maart 2004 (10.00 - 17.00) : Haar Toekomst, Onze Zorg. Feestelijk symposium over vrouwenzelfhulp.
 • Utrecht | Stop Aids Now!  (12.00 - 17.30),georganiseerd door Colourful Women samen met het NOGZ en AMC.
 • Utrecht | donderdag 11 maart 2004 (15.00-17.00): Succes begint bij jezelf. Workshop Ken je kwaliteiten.
 • VlissingenMiddag (12.30 - 18.00), georganiseerd door de Stichting Platform Inspraak Allochtonen en de multiculturele vrouwengroep.
 • Wageningen | vrijdag 5 t/m zondag 7 maart 2004: Internationale Vrouwendag 2004 Wageningen. Een bericht over de voorbereidingen.

EMANCIPATIE ALGEMEEN

Vrouwen in en uit het nieuws:

Biografische berichten:


VARIA

Signalement:

 • De Kenau discussielijst voor vrouwen- en gendergeschiedenis bestaat deze maand 5 jaar en als om dit te vieren, zijn alle Kenau-berichten nu raadpleegbaar gemaakt op deze pagina.


ABONNEMENTEN OP DEZE NIEUWSBRIEF

 • Inschrijven / opzeggen door vanaf het aan of af te melden mailadres een mailtje te zenden aan redactie@emancipatie.nl met de tekst ''begin abonnement nieuwsbrief'' of ''stop abonnement nieuwsbrief''.
 • Deze nieuwsbrief wordt ook wekelijks toegezonden aan de Feminisme-lijst. Abonnees van die lijst kunnen zich niet apart afmelden voor deze nieuwsbrief.