maandag 17 januari 2022 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 133
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  NIEUW OP DE SITE  >  NIEUWSBRIEF  >  131-140
 >  133 
NIEUWSBRIEF 133

hspace=0

Nieuwsbrief 133 (19 januari t/m 1 februari 2004)
Alle nieuwe links van de afgelopen periode, gesorteerd op rubriek.   


JOKE BLOM OVERLEDEN
hspace=0

Maandagavond 26 januari bereikte ons het vreselijke bericht van het plotselinge overlijden van onze dierbare Joke Blom, directeur van het Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging. Joke was 46 jaar en stond op het punt - na 8 jaar succesvol directeurschap bij het IIAV - wethouder te worden in haar woongemeente Alkmaar. Zie ook:


NIEUWS
 • Allochtone vrouwen| Arbeidsmarkt
  • Helft immigrantes zonder baan (AD, 30 januari 2004). Meer dan de helft van de allochtone vrouwen heeft geen baan, amper contact met andere Nederlanders en houdt er nogal traditionele opvattingen op na over de verhouding tussen mannen en vrouwen. Het gaat vooral om de eerste generatie Turkse en Marokkaanse vrouwen, maar ook om vrouwen die onlangs als bruid naar Nederland zijn gehaald.
  • Ruim helft allochtone vrouwen kansarm; bijna kwart succesvol (persbericht dd. 29 januari 2004 van het ministerie van SZW). Onderzoek van SCP en ISEO: 53% van de allochtone vrouwen bevindt zich in een kansarme positie, voor het overgrote deel van Turkse en Marokkaanse afkomst en relatief veel alleenstaande moeders van Surinaamse en Antilliaanse afkomst. 22% daarentegen bevindt zich een maatschappelijk succesvolle positie.
  • Brief dd. 29 januari 2004 van minister De Geus (SZW) - mede namens minister Verdonk (VI) - aan de Tweede Kamer ter aanbieding van het rapport Emancipatie in Estafette.
  • Emancipatie in Estafette, de positie van vrouwen uit etnische minderheden. Rapport van het SCP en het ISEO onder redactie Merovť Gijsberts en Ans Merens, februari 2004
 • Allochtone vrouwen | Gezinsbeleid
  • De emancipatie van allochtone vrouwen geholpen met krachtig gezinsbeleid (persbericht Nederlandse Gezinsraad, 29 januari 2004). Het integratiebeleid heeft te lang de ogen gesloten voor de positie van vrouwen, zo concludeerde vorige week de commissie Blok. De commissie zou echter te weinig concrete oplossingen voorstellen om hun emancipatie te bevorderen.
  • Trees Pels (Verweij-Jonkerinstituut): Emancipatie en gezin: in alle diversiteit een goed span. Essay voor de discussie georganiseerd door NGR, E-Quality en het ministerie van SZW/DCE. Haar stelling: Naast het emancipatiebeleid moet er een sterk gezinsbeleid komen.
  • Allochtone meisjes trouwen minder jong (Nederlands Dagblad, 20 januari 2004). Van de Turkse meisjes die naar Nederland emigreren om te trouwen is 60%  20 jaar of jonger. Van de Marokkanse meisjes ligt dit op 40%. Wel neemt het trouwen op jonge leeftijd onder Turkse en Marokkaanse meisjes gestaag af. Onder Marokkaanse meisjes wint het samenwonen aan populariteit.
 • Allochtone vrouwen | Sociale zekerheid
  •  hspace=0  Allochtone vrouwen en de WAO (novatv.nl, 24 januari 2004). Allochtonen komen sneller in de WAO dan Nederlandse vrouwen en melden zich ook vaker ziek. Donderdag berichtte NOVA over een nieuw onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Daaruit blijkt dat het totaal aantal allochtone vrouwen in de WAO snel stijgt. Niemand weet hoe dit probleem moet worden aangepakt. NOVA ging kijken bij een Amsterdams schoonmaakbedrijf waar het ziekteverzuim drie keer zo laag is als bij andere bedrijven in deze sector. Bijna al het personeel is allochtoon en de helft van hen is vrouw.
 • Anticonceptie | Terug in het ziekenfonds
  • Feministische minister van gezondheid (Indymedia.nl, posting door ''Open je bekje op elk plekje'', 29 januari 2004). De feministische minister van gezondheidszorg, die vanmiddag zitting nam in het debat over emancipatie, is ontevreden over de voorwaarden voor vrijheid en gelijkberechtiging van vrouwen. Ze ging daarom aan tafel zitten bij de Geus en de andere afgevaardigden om in 7 minuten uit te leggen wat er anders moet. Helaas werd deze minister verwijderd uit het gebouw voor ze alles gezegd had wat ze op haar lever had.
  • Janna: Hoogervorst bevordert emancipatie, vindt hij (Indymedia.nl, posting 20 januari 2004). Ik kreeg zojuist een brief van Wever, namens Hoogervorst van volksgezondheid, waarin hij (in antwoord op mijn brief van drie en een halve maand geleden) zijn bezuinigingsmaatregel op anticonceptie als een bijdrage aan verworvenheden op gebied van emancipatie benoemt.
 • Arbeidsmarkt
  • Autochtone man vindt sneller goede baan (Reformatorisch Dagblad, 23 januari 2004). Vrouwen en allochtonen met een universitaire opleiding doen er langer over een passende baan te vinden dan autochtone Nederlandse mannen die van de universiteit komen. Vrouwen verdienen na het afstuderen 2 tot 3 procent minder dan mannen, maar allochtonen valt een gelijke beloning ten deel als autochtonen.
  • Werkloosheid in 2003 sterk gestegen (persbericht CBS, 20 januari 2004). In vergelijking met een jaar geleden is de werkloosheid gestegen van 4,2 naar 5,5%. Er zijn nu meer werkloze mannen dan vrouwen. De werkloosheid onder vrouwen is in 2003 nog steeds hoger dan onder mannen: 6,1% tegen 4,7%.
 • Emancipatiebeleid
  • GroenLinks vindt emancipatiebeleid mislukt (GroenLinks.nl, persbericht TK-fractie, 29 januari 2004). GroenLinks is van mening dat het emancipatiebeleid is mislukt. Het emancipatiebeleid is al jaren te vrijblijvend. Vrouwen hebben daardoor nog steeds een grote achterstand. De Geus moet op de bres voor de emancipatie van vrouwen.
  • Sytske van Aalsum: Emancipatie blijft een kwestie van doorzetten (Trouw, 28 januari 2004). Witte vrouwen zijn klaar met hun emancipatie, vindt CDA-minister De Geus. Alleen zwarte vrouwen hebben nog een duwtje nodig. En over drie jaar is emancipatiezaken een overbodige portefeuille. De vrouwenbeweging hoont en vraagt zich af of Aart Jan het licht mag uitdoen. Binnenkort legt De Geus de Tweede Kamer zijn plannen op emancipatiegebied voor.
  • Uitstel kabinetsreactie op adviezen Stuurgroep Dagindeling en Commissie Dagarrangementen. Brief van Minister van SZW aan Tweede Kamer(Ministerie van SZW, 27 januari 2004). 
  • Aart Jan de Geus: Emancipatiebeleid is nooit ''af'' (Ministerie van SZW, column, 26 januari 2004). Vrouwen zijn tegenwoordig op vrijwel alle plekken in onze samenleving aanwezig: op de arbeidsmarkt, in de politiek of in het hoger onderwijs. En dat vinden we vanzelfsprekend. Is de emancipatie daarmee voltooid? Is het emancipatiebeleid dus Ďafí? Nee, integendeel; er blijft nog heel wat te wensen over.
  • Annet de Jong en Roelien Wierstra: ''Emancipatie is nooit klaar''. Minister De Geus nuanceert gewraakte uitspraken (De Telegraaf, 24 januari 2004). Het was even slikken voor Aart Jan De Geus toen er een storm van kritiek losbarstte nadat hij op een feestje ter ere van het 25-jarig bestaan van de vrouwenbeweging had geopperd dat de emancipatie ''af'' is. De Geus trekt zich alle kritiek aan en neemt daarom een beetje gas terug. In essentie blijft hij bij zijn pleidooi: de minister voor Emancipatie is een achterhaald concept en alle bewindslieden krijgen wat hem betreft emancipatie op hun bordje. ''Wanneer is de emancipatie klaar ? Volgens mij nooit'', nuanceert hij zijn woorden.
 • Emancipatiebeleid | Subsidies
  • Vrouwen Alliantie bedreigd in voortbestaan (VA, persbericht 23 januari 2004). De Vrouwen Alliantie (VA) is verbijsterd door het besluit van minister De Geus van Sociale Zaken om de subsidie aan de Vrouwen Alliantie na 2004 stop te zetten. Hij vindt het geen taak van het kabinet om belangenbehartigende organisaties te subsidiŽren. Met dit besluit staat het voortbestaan van een van de grootste koepelorganisaties van de vrouwenbeweging in Nederland op het spel.  Bovendien staat dit beleid haaks op het VN-Vrouwenverdrag dat Nederland heeft ondertekend.
  • Emancipatiesubsidies voor projecten voor vrouwen in achterstandsituaties (Ministerie van SZW, persbericht 23 januari 2004). Emancipatiesubsidies gaan voortaan vooral naar projecten en veel minder naar instellingen. Het gaat daarbij om projecten voor vrouwen die een achterstand hebben op andere vrouwen als het gaat om werk, deelname aan besturen of aan het sociale leven. De vrouwen zelf moeten betrokken zijn bij het initiatief tot het project en bij de uitvoering ervan.
  • Brief van Minister De Geus aan de Tweede Kamer over het nieuwe emancipatiesubsidiebeleid 
 • Emancipatiebeleid | Visitatiecommissie
  • Emancipatie-politie op alle ministeries (De Telegraaf, 23 januari 2004). CDA-coryfee Tineke Lodders gaat de komende drie jaar in opdracht van minister De Geus (Sociale Zaken) alle ministers en staatssecretarissen achter hun broek zitten om emancipatiebeleid op alle departementen meer prioriteit te geven.
  • Commissie brengt emancipatiebeleid departementen in kaart (Ministerie van SZW, persbericht 23 januari 2004). Een speciale commissie onder leiding van voormalig CDA-senator Tineke Lodders-Elfferich gaat vanaf 1 april 2004 bij alle departementen langs om het emancipatiebeleid in kaart te brengen. Dit is besloten door minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en coŲrdinerend minister voor het emancipatiebeleid. Deze visitatiecommissie bekijkt of en hoe emancipatiedoelen in het beleid van de verschillende ministeries tot uitdrukking komen.
  • Brief van minister De Geus over de visitatiecommissie gender mainstreaming
 • Gelijke beloning (mannen/vrouwen en autochtonen/allochtonen):
 • Genitale verminking
  • Jaco van Lambalgen: ''Dreigende besnijdenis reden voor verblijfsvergunning'' (Rotterdams Dagblad, 30 januari 2004, tijdelijke link). In sommige Afrikaanse landen worden meisjes vaak al op zeer jonge leeftijd besneden. Mishandeling, vindt PvdA'er Jeroen Dijsselbloem. Minister Verdonk (Asielzaken) moet daarom meisjes uit die landen die als asielzoeker naar Nederland zijn gekomen, automatisch een verblijfsvergunning geven. Ook als dat betekent dat er 7.500 SomaliŽrs, Soedanezen en EthiopiŽrs hier mogen blijven, stelt Dijsselbloem.
  • Onderzoek: voorlichting en training helpen bij voorkoming van meisjesbesnijdenis (Ministerie van SZW, persbericht 22 januari 2004). Het voorkomen van besnijdenis van meisjes is vooral gebaat bij voorlichting en training van de betrokken bevolkingsgroepen, hulpverleners, politie en justitie.  Hoewel meisjesbesnijdenis in Nederland en veel andere landen strafbaar is, blijkt dat voor de preventie weinig uit te maken. Desondanks stellen de onderzoekers voor dat besnijdenis in Nederland ook strafbaar wordt als het plaatsvindt in een land waar meisjesbesnijdenis wel is toegestaan. De onderzoekers verwachten dat hiervan een belangrijke signaalwerking uitgaat.
  • GroenLinks wil genitale verminking in het buitenland strafbaar stellen (GroenLinks.nl, 22 januari 2004). Vrouwen- en meisjesbesnijdenis in het buitenland is op dit moment niet strafbaar, zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. Gezien de ingrijpende, inhumane en verschrikkelijke gevolgen van genitale verminking voor vrouwen en meisjes pleit GroenLinks voor snelle strafwetgeving die besnijdenis in het buitenland strafbaar stelt. GroenLinks pleit voor snelle actie om te voorkomen dat het gruwelijke lot van genitale verminking in het buitenland nog iemand ten deel valt
  • VVD: extra inspectie tegen besnijdenis (De Volkskrant, 22 januari 2004). Er moet een landelijk controlesysteem komen ter bestrijding van vrouwenbesnijdenis. Dat vindt de VVD. Meisjes uit 'risicolanden' als SomaliŽ, Sudan en Egypte zouden jaarlijks een medische inspectie moeten krijgen.
  • VVD: Betrouwbaar controlesysteem genitale verminking noodzakelijk (VVD.nl, 21 januari 2004). VVD-woordvoerder Ayaan Hirsi Ali reageert op de uitslag van het onderzoek van Sociale Zaken naar genitale verminking als volgt: ,,Het is op zichzelf een goed onderzoek, maar het loopt vast op het vlak van controlesystemen. Het is te vrijblijvend. Wat moet er dan wel gebeuren? Ik vind dat een controlesysteem ter bestrijding van genitale verminking noodzakelijk is.Ē
   • Het betreffende rapport is donderdag 22 januari online gekomen op de site van SZW. Zie hierboven.
 • Gezondheidszorg | Verschillen naar herkomstgroep en m/v
  • Verschil ziekenhuisopname naar herkomstgroep (CBS Webmagazine, 26 januari 2004). Naar verhouding zijn er meer ziekenhuisopnamen onder Turken dan onder Marokkanen, Surinamers of autochtone Nederlanders. Bij vrouwen is het gemiddeld aantal klinische opnames het hoogst bij Marokkanen en Turken. Als besnijdenissen buiten beschouwing worden gelaten, daalt het aantal dagopnamen vooral bij de Marokkanen, gevolgd door resp. de Turken en Surinamers.
 • Glazen plafond | Ambassadeursnetwerk 2003
 • Homoseksualiteit | Etnische minderheden
  • Kustaw Bessems: Allochtone homo's : wel doen niet zeggen (Trouw, 31 januari 2004). De homowereld 'verkleurt' snel. Surinaamse, Antilliaanse en Marokkaanse jongeren treffen elkaar in de uitgaanswereld. Maar thuis vertellen dat je homo bent, dat is wat anders. Allochtonen komen liever stilletjes uit de kast.
 • Hoofddoek | Frankrijk
  • Demonstratie tegen Frans hoofddoekverbod(Telegraaf, 24 januari 2004). Ongeveer 200 mensen demonstreren zaterdagmiddag in Den Haag tegen het aanstaande verbod op het dragen van hoofddoekjes in Frankrijk. De betogers zijn mannen, vrouwen met hoofddoek, kinderen en een groep Sikhs.  <
  • Vrijheid, gelijkheid en broederschap. Tekst van een petitie die op zaterdag 24 januari 2004 in Den Haag wordt aangeboden aan de Franse ambassadeur, bij de afsluiting van een demonstratie van moslimvrouwen.
  • Henk Glimmerveen: Hoofddoek-affaire loopt uit de hand (Rotterdams Dagblad, 23 januari 2004). Luc Ferry, de Franse minister van Onderwijs, wil dat in de klas les wordt gegeven, liefst op fatsoenlijk niveau, en dat kinderen naar hun juf of meester luisteren. Nu heeft hij geregeld de indruk dat sommige kinderen niet in de eerste plaats naar school gaan om te leren, maar om godsdienstoorlogje te voeren.
  • Pieter van den Blink: Frankrijk | Gesprek van de dag: reli-tekens (Trouw, 23 januari 2004, tijdelijke link). De ''opzichtige religieuze tekens'', lees: de hoofddoeken, zijn nu het gesprek van de dag in Frankrijk. Diverse parlementariŽrs zijn na de moslimdemonstraties in verwarring, aan de voor avond van het debat over een wettelijk verbod.
  • Frankrijk worstelt met hoofddoekjes (Nederlands Dagblad, 21 januari 2004). Kan uitbundige ,,harigheid'' op of rond het hoofd een opzichtige religieuze uiting zijn? Met dergelijke vragen worstelen dezer dagen de Franse volkvertegenwoordigers.
  • Franse radicalen kapen hoofddoekje. Relatie christendom-islam staat op het spel (Rotterdams Dagblad, 19 januari 2004). In verschillende plaatsen in Frankrijk is het afgelopen weekeinde gedemonstreerd tegen het aangekondigde verbod van het dragen van islamitische hoofddoekjes op openbare scholen. In andere Europese steden, Noord-Amerika en in de Arabische wereld betuigden moslims hun solidariteit. De betogers stelden dat de nieuwe Franse wet ingaat tegen de vrijheid van meningsuiting en de religieuze vrijheid beperkt.
  • Protest verbod hoofddoekjes (Het Parool, 19 januari 2004). ''Aan de demonstraties tegen het verbod op hoofddoeken deed slechts een radicale minderheid van de Franse moslimgemeenschap mee. De gematigde zwijgende meerderheid moet zich laten horen.'' Dat zei de voorman van de Franse Raad voor het Moslimgeloof, Dalil Boubakeur, in een interview met de krant Le Parisien.
  • Nederlandse moslims betogen in Brussel voor hoofddoek (Reformatorisch Dagblad, 19 januari 2004). Ongeveer driehonderd leden van de islamitische organisatie HizbĖut Tachir, van wie het merendeel afkomstig uit Nederland, hebben zondag in Brussel gedemonstreerd voor het recht van moslimvrouwen overal een hoofddoek te mogen dragen. De demonstratie vond plaats voor de Franse ambassade in Brussel, omdat Frankrijk het dragen van de hoofddoek op scholen en in officiŽle instellingen wil verbieden.
 • Hoofddoek | Nederland
  • LR: Verbied hoofddoekjes ambtenaren Rotterdam(Reformatorisch Dagblad, 27 januari 2004). Fractievoorzitter Sorensen (Leefbaar Rotterdam) wil ambtenaren verbieden een hoofddoekje te dragen en dient daartoe binnenkort een initiatief-voorstel in. VVD-leider Van Gent is het daar absoluut niet mee eens.
  • ''Mijn hoofddoek is het toppunt van emancipatie'' (Rotterdams Dagblad, 26 januari 2004, tijdelijke link). Ze draagt een trendy groen legerjasje met grote letters 'peace' erop. De slobberige zwarte ribbroek is al even hip. Het lijkt in tegenspraak met de traditionele zwarte hoofddoek die Masite (18) strak om het hoofd heeft geknoopt. Zelf ziet de vwo-scholiere dat anders. Haar donkere ogen blikken fel de wereld in. ,, Een ander kan zeggen dat het niet hoort, maar dit is mijn keuze. Ieder kiest zijn eigen weg.''
  • Leefbaar Rotterdam wil hoofddoekjesverbod ambtenaren(De Telegraaf, 23 januari 2004). Leefbaar Rotterdam (LR) bereidt een voorstel aan de gemeenteraad voor om religieuze uitingen in overheidsgebouwen te verbieden. Als ik mijn paspoort ga halen, wil ik niet geconfronteerd worden met de opvattingen van de ambtenaar. Ik kom voor een dienst en de ambtenaar moet die dienst verlenen , aldus fractieleider SŲrensen.
 • Huishouden
  • Barbara de Jong: Strijken wordt gemakkelijker (Algemeen Dagblad, 20 januari 2004). Gladde blouses en pantalons in een handomdraai? Misschien maakt de nieuwste uitvinding van Philips en Unilever, die zij vanmiddag presenteren, dit wel mogelijk. De gebruikers hopen op lichtgewicht met veel stoom.
 • Integratie | Huwelijkspartners uit thuislanden
  • Ferry Haan: Bruid uit thuisland remt emancipatie (Volkskrant, 30 januari 2004). Meer dan 70% van de vrouwen die Nederland als huwelijksmigrant binnenkomt, heeft hoogstens de lagere school doorlopen en heeft nauwelijks kans op de Nederlandse arbeidsmarkt, aldus het SCP in het rapport Emancipatie in Estafette. Het SCP is somber over de toekomstperspectieven voor een grote groep allochtone vrouwen.
 • Integratie | Positie Islamitische vrouwen
  • Dirk Verhofstadt: De derde feministische golf (Liberales, column, 23 januari 2004). Mensen, welke religie ze ook aanhangen, mogen aan geen enkele vorm van discriminatie of onderdrukking onderworpen worden. Dat vloeit voort uit de strijd die we sinds de Verlichting voeren. Een derde feministische golf, zoals voorgesteld door Ayaan Hirsi Ali, is dan ook broodnodig. De derde feministische golf zou een inhaalbeweging zijn voor islamitische en andere vrouwen die dit niet hebben meegekregen. Ze verdienen de steun van alle ware progressieven. Omdat het niet langer kan dat vrouwen die geen hoofddoek dragen of zich niet schikken naar de wensen van de man, wereldwijd vernederd, geslagen, verkracht, verstoten en vermoord worden.
 • Integratie | Rapport Kamercommissie-Blok
  • Tweede Kamer | Op onze site gelijkebehandeling.nl vandaag en de komende periode veel berichten over het eindrapport van de Tijdelijke Commissie Integratiebeleid. Op deze plaats alleen een verwijzing naar de pagina waarop het hele rapport kan worden gedownload, naar hoofdstuk 7, Emancipatie van vrouwen en meisjes en naar de Samenvatting, conclusies en aanbevelingen.
  • En omdat ''het hoofddoekje'' voortdurend aandacht krijgt in de media hier ook de aanbeveling die de commissie terzake heeft gedaan:
   • ''Het dragen van een hoofddoek of andere religieuze uitingen in de kleding is een eigen keuze en verantwoordelijkheid. Uitsluitend indien er functionele gronden voor zijn, is de inperking van dit basisprincipe acceptabel. Discriminatie op deze grond is vanzelfsprekend verboden'' (Rapport, p. 545).
 • Japan | Schoolmeisjesprostitutie
  • Peter van Nuijsenburg: ''Slimme prostitutie'' van schoolmeisjes in Tokyo (Rotterdams Dagblad, 21 januari 2004, tijdelijke link). De nieuwste kruistocht van de gouverneur van Tokyo, Shintaro Ishihara,  is gericht tegen de schoolmeisjesprostitutie. Dat is in Tokyo een groot probleem. Volgens een ruwe schatting verleent eenderde van de meisjes tussen dertien en zestien jaar regelmatig seksuele diensten.
  • Loverboys
   • Bart Jungmann: ''Donner negeert loverboy'' (De Volkskrant, 28 januari 2004). Een Kamermeerderheid is boos op minister Donner van Justitie omdat hij het probleem van zogenoemde loverboys niet serieus zou nemen. GroenLinks: ''Ernstig waardeloos.'' PvdA: ''Getuigend van ongelooflijk weinig betrokkenheid.'' VVD: ''Zo komen we nooit verder.''
  • Mannen | Huishouden en zorgtaken
   • Amanda Kluveld: Wie doet wat ? (NRC-Handelsblad, column, 30 januari 2004). Kritische bespreking van de overheidscampagne ''Wie doet wat ?''
   • Taakverdeling tussen man en vrouw blijft ongelijk ondanks verbeteringen (MKB-net Nieuws, 30 januari 2004). De emancipatie van mannen lijkt redelijk goed op koers te liggen. Steeds meer `moderne mannen` dragen hun steentje bij aan het huishouden: stofzuigen, koken, luiers verschonen en andere taken die zij voorheen liever aan de vrouw overlieten. Wel geven veel mannen aan dat zij de zaken graag op hun eigen wijze aanpakken en niet zitten te wachten op ''advies'' van hun partner.
   • De man wil geen bemoeizuchtige vrouw (AD, 29 januari 2004). UIt onderzoek van minister de Geus over het succes van de campagne Mannen in de Hoofdrol blijkt:  Stofzuigen, ramen lappen en luiers verschonen. Steeds meer 'moderne' mannen draaien hun hand er niet voor om, maar ze willen het op hun eigen manier doen en meer ruimte van de vrouwen krijgen.
   • Tussentijdse impressie van wiedoetwat.nl. Brief dd. 27 januari 2004 van minister De Geus aan de Tweede Kamer ter aanbieding van een tussentijdse impressie wiedoetwat.nl .De campagne wiedoetwat is bekend bij 55% van de Nederlanders. 58% van hen vindt de campagne leuk. De bekendheid en waardering hebben er toe geleid dat mensen met elkaar thuis over de taakverdeling spreken (32% van de respondenten), daarover afspraken maken (70% van de 32%) en op zoek gaan naar ondersteunende informatie (72% van de 32%). De effecten zijn bij lager opgeleiden groter dan bij hoogopgeleiden.
  • Marokko | Familiewet
   • Nieuwe familiewet Marokko door parlement (De Telegraaf, 23 januari 2004). Marokko heeft met de goedkeuring vrijdag door de senaat een nieuwe familiewet. De wet versterkt de juridische positie van de vrouw in het patriarchaal ingestelde islamitische koninkrijk.
  • Mensenhandel
   • Voortijdig uitzetten slachtoffers van mensenhandel. Antwoord dd. 20 januari 2004 van minister Verdonk (VI) op vragen van TK-lid Vos (Groenlinks). Veel slachtoffers willen geen aangifte doen en komen dus niet in aanmerking van een tijdelijke B9-verblijfsvergunning, aldus Verdonk. Ze wijst een regeling zoals in BelgiŽ af. Daar krijgt een slachtoffer als zij meewerkt aan het strafproces een permanente verblijfsvergunning.
  • Opvoeding | Babyverzorging
   • Vroeger had je geen huilbaby's (Rotterdams Dagblad, 30 januari 2004, tijdelijke link). Ouders hebben een huilbaby aan zichzelf te wijten. Ze zijn te druk, te onzeker en hebben te weinig rust en regelmaat. Dat stelde de Utrechtse kinderpsychologe M. L'Hoir gisteren tijdens het tweedaags symposium 'Het kind onder druk' van het Wilhelmina Kinderziekenhuis van het Universitair Medisch Centrum (UMC) Utrecht.
  • Ouderen
   • Eťn van de vijf ouderen beperkt in bewegingsvrijheid (CBS Webmagazine, 19 januari 2004).Ondanks de vergrijzing daalde het aandeel personen met ernstige mobiliteitsbeperkingen van 9% in 1989 naar 7% in 2002. De daling is het grootst bij ouderen. Oudere vrouwen kampen vaker met mobiliteitsproblemen dan oudere mannen: een kwart van de vrouwen van 75 jaar en ouder heeft serieuze problemen met voortbewegen. Dat is twee keer zo veel als bij de mannen in deze leeftijdsgroep.
  • Ruimtevaart | Sekse
   • Ellen de Bruin en Paul Steenhuis: Kunnen vrouwen naar Mars? Of zeuren ze te veel? (NRC-Handelsblad scholierensite, 26 januari 2004). De Amerikaanse president Bush heeft ruimtereizen naar Mars in het vooruitzicht gesteld. Er moeten zelfs mannen naar Mars. En vrouwen?
  • Seksueel geweld | Herinneringstherapie
   • Herinneringstherapie (Hoofdartikel NRC-Handelsblad, 28 januari 2004). De Gezondheidsraad waarschuwt in niet mis te verstane bewoordingen dat de resultaten van herinneringstherapie niet thuishoren op het politiebureau of in de rechtszaal. Therapeuten dienen zich ook te onthouden van getuigenverklaringen over patiŽnten.
   • ''Getuigenis van misbruik onbruikbaar'' (NRC-Handelsblad, 27 januari 2004). Herinneringen aan seksueel misbruik die tijdens therapie naar boven komen, kunnen niet worden gebruikt in een juridisch proces. Therapeuten dienen ook geen getuigenverklaringen af te leggen over hun eigen patiŽnt. Juridische waarheidsvinding is geen taak van de therapeut.
   • Esther Rosenberg: Adviesraad wil einde aan oorlog over geheugen. Therapie leidde tot stroom aan hervonden herinneringen (NRC-Handelsblad, 27 januari 2004). De laatste jaren speelden in diverse rechtszaken hervonden herinneringen over seksueel misbruik een rol. De Gezondheidsraad keurt dit af.
   • Ellen de Visser: Beroepscode geŽist bij incesthulp (Volkskrant, 27 januari 2004). Therapeuten moeten richtlijnen opstellen om te voorkomen dat bij patiŽnten fictieve herinneringen aan seksueel misbruik worden opgeroepen. Behandelaars weten te weinig van de nieuwste inzichten uit geheugenonderzoek. Zij gebruiken 'riskante technieken' als hypnose, die het risico op vervormde herinneringen sterk verhogen.
   • Therapeut | Hervonden herinnering telt niet (Trouw, 27 januari 2004). De Gezondheidsraad concludeert in het advies ''Hervonden herinneringen'': Een tijdens therapie bovengekomen herinnering aan seksueel misbruik tijdens de jeugd kan nooit gelden als maatschappelijk of juridisch feit. Een therapeut dient zich voor de rechter te onthouden van uitspraken over de feitelijke betrouwbaarheid van een verklaring van een patiŽnt.
  • Sociale zekerheid | Aandeel vrouwen
   • hspace=0  Meer vrouwen in de WAO  (novatv.nl, 22 januari 2004). Het aantal WAO-ers daalt. Dat was de blijde boodschap van het kabinet eind vorig jaar. Maar uit onderzoek van NOVA blijkt dat die daling alleen geldt voor Nederlandse mannen. Het aantal Nederlandse vrouwen en het aantal allochtonen in de WAO was vorig jaar groter dan het jaar daarvoor. Het valt op dat juist het aantal allochtone WAO-vrouwen is gestegen. En het lijkt vrijwel onmogelijk om deze vrouwen, die al jaren in de WAO zitten, weer aan het werk te krijgen. In Oost-Nederland is een speciaal project gestart dat daar verandering in wil brengen.
  • Strafrecht | Vrouwelijke gevangenen
   • ''Apart beleid in vrouwengevangenis'' (Limburgs Dagblad, 17 januari 2004). Er moet een apart beleid komen voor vrouwendetentie in Nederland. Het vasthouden van vrouwen in een gevangenis is namelijk niet te vergelijken met dat van mannen.
  • Tienerzwangerschappen
   • Eveline Brandt: Tienerzwangerschap | Het is prijsschieten voor die meiden (Trouw, 26 januari 2004). Tienermeisjes worden weer vaker zwanger. Maar ze kunnen zij haast nergens meer terecht voor anonieme voorlichting en gratis anticonceptie. Een gespecialiseerde verpleegkundige in een jongerencentrum probeert abortus, die treurige uitkomst van de tienerseks, een stap voor te blijven. Tegen de klippen op, veelal, want er wordt wat afgerommeld. Een middag op het anticonceptiespreekuur voor jongeren in Rotterdam.
  • Verenigde Staten | Homohuwelijk
   • Bush pleit voor verbod homohuwelijk (Rotterdams Dagblad, 21 januari 2004). De Amerikaanse president Bush heeft in zijn State of the Union het traditionele huwelijk tussen man en vrouw met kracht verdedigd. Hij liet doorschemeren mogelijk een grondwetswijziging te zullen voorstellen waarin het homohuwelijk nadrukkelijk wordt verboden.
   • Vrouwelijke ondernemers | Vrouwennetwerk
    • Op naar een groot vrouwennetwerk (Trouw, 27 januari 2004). Een op de drie ondernemers in Nederland is inmiddels vrouw. Dat is, ook Europees gezien, een hoge score. Toch organiseerde de Federatie Zakenvrouwen samen met de ondernemersacademie Vrouw in Zaken een tweedaags congres in De Flint in Amersfoort.
    • Christine Lucassen: ''Vrouwen in zaken dragen bij'' (Het Financieele Dagblad, 27 januari 2004). Zo'n 40%van de beroepsbevolking in Nederland bestaat uit vrouwen.Maar relatief weinigen van hen hebben een eigen bedrijf. Te weinig,vindt Ingrid Verheul,die begin 2005 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam hoopt te promoveren op vrouwelijk ondernemerschap.
   • Vrouwelijke uitvinders
    • Sandi Toksvig: And woman creates ... (The Guardian, January 23, 2004). Female inventors have been denied their place in history for far too long. A new book sets the record straight.
   • Vrouwen in politiek en openbaar bestuur
    • Vrouwen strijden om burgemeesterschap (De Telegraaf, 23 januari 2004, tijdelijke link). Twee vrouwen zijn in de race voor het burgemeesterschap van Delfzijl. Dat heeft een woordvoerder van de gemeente vrijdag gezegd. Voor het eerst gaat de strijd in een burgemeesterreferendum tussen twee vrouwen.
   • Vrouwenlevens | Lexicon
    • Onderzoeksbudget voor Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland (Universiteit Utrecht, 21 januari 2004). De historica Els Kloek krijgt extra budget voor haar Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland (DVN). Het DVN beoogt een biografisch overzicht te geven van vrouwen die vůůr 1850 een rol hebben gespeeld in de Nederlandse geschiedenis.
   • Wiegendood


   NIEUWSARCHIEF (berichten van voor 19 januari 2004)

   • Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging
    • Joke Blom, directeur IIAV, wordt PvdA-wethouder in Alkmaar Na ruim 8 jaar directeurschap neemt Joke Blom afscheid van het Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging (IIAV) te Amsterdam. Per 1 februari treedt zij aan als wethouder in de gemeente Alkmaar. Zij krijgt de verantwoordelijkheid over de portefeuille Welzijn, Cultuur en Sport. Onder haar leiding heeft het IIAV een enorme ontwikkeling doorgemaakt. In 1996 was het een van de eerste organisaties die informatie online beschikbaar stelden. Momenteel is de gehele collectie online raadpleegbaar via www.iiav.nl. De oprichting van de afdeling Internationale Samenwerking heeft de internationale positie van het IIAV versterkt. Al met al heeft Joke Blom het IIAV omgevormd tot een modern kennis- en informatiecentrum en een financieel slagvaardige organisatie (IIAV, aankondiging 14 januari 2004).
   • Mediterrane wereld | Familiestructuren
    • Ieme van der Poel: Eerwraak, sluiers en bruiden uit het land van herkomst (De Groene Amsterdammer, 17 januari 2004). Veertig jaar geleden hield de nu 96-jarige Franse etnologe Germaine Tillion zich al bezig met traditionele familiestructuren die kenmerkend zijn voor het hele Middellandse-Zeegebied, en niet alleen voor de islam, zoals tegenwoordig dikwijls wordt aangenomen. Dat maakt haar tot een voorbeeld voor huidige experts in het integratiedebat.
   • Naamrecht


   ONZE ANDERE SITES

   emancipatie.pagina.nl:

   gelijkebehandeling.nl:


   SERVICEPAGINA

   Oproepen:


   AKTUEEL 

   In ons Tijdschriftenrek :

   Agenda:


   FOCUS

   Internationale Vrouwendag 2004:


   DOSSIERS

   Onze eigen dossiers:


   EMANCIPATIE ALGEMEEN

   Biografische berichten:

   Prijzen en lezingen:

   • woensdag 28 april 2004 wordt ''De Triomf'' voor de tweede maal uitgereikt: een blijk van waardering voor de bijdrage van een persoon, initiatief of organisatie aan empowerment, het omzetten van de kracht en kwaliteiten van zwarte, migranten- en vluchtelingenvrouwen in het verkrijgen van invloed, zeggenschap en macht. Zie de gegevens op de nieuwe website, die de tweede helft van januari 2004 online gaat.

   DEN HAAG

   Tweede Kamer:

   • De Vaste Commissie voor SZW heeft in haar procedurevergadering van dinsdag 27 januari 2004 besloten dat zij op een datum na 29 januari 2004 nog een apart algemeen overleg met Minister De Geus zal voeren over: het emancipatiesubsidiebeleid, de visitatiecommissie gender mainstreaming, de Derde voortgangsbrief gelijke beloning en de Tweede nationale rapportage over het VN-Vrouwenverdrag.


   VARIA

   Gesignaleerd:


   ABONNEMENTEN OP DEZE NIEUWSBRIEF

   • Inschrijven / opzeggen door vanaf het aan of af te melden mailadres een mailtje te zenden aan redactie@emancipatie., nl met de tekst ''begin abonnement nieuwsbrief'' of ''stop abonnement nieuwsbrief''.
   • Deze nieuwsbrief wordt ook wekelijks toegezonden aan de Feminisme-lijst. Abonnees van die lijst kunnen zich niet apart afmelden voor deze nieuwsbrief.