donderdag 16 juli 2020 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 Maart 2008
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  NIEUW OP DE SITE  >  ARCHIEF  >  JAAR 2008
 >  MAART 2008 
NIEUW OP DE SITE - ARCHIEF MAART 2008
 • dinsdag 18 maart 2008, 20.00 uur (Amsterdam, De Balie): Vrij van geest. Tussen Belle van Zuylens laatste publicatie Drie vrouwen (1796) en Simone de Beauvoirs debuut Uitgenodigd (1943) ligt bijna 150 jaar. Toch hebben deze twee vrouwelijke denkers dezelfde filosofische begrippen - vrijheid en gelijkheid - centraal gesteld in hun werk.dinsdag 18 maart 2008

Nieuws (berichten in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Eén op de vijf werknemers: 'Echte man werkt full-time' (FNV Bondgenoten, 18 maart 2008). Status, een lager salaris en angst om niet door te groeien weerhouden mannen van parttime werk. Dit blijkt uit onderzoek dat TNS Nipo in opdracht van FNV Bondgenoten deed onder duizend deelnemers. Momenteel werkt 1 op de 7 mannen parttime, zo blijkt uit het onderzoek. Van alle fulltime werkende mannen geeft 16 procent aan minder te willen werken. Van de fulltime werkende mannen met kinderen wil zelfs 65 procent in deeltijd werken.
 • Van der Hoeven feliciteert Zakenvrouw van het Jaar (Ministerie van Economische Zaken, 18 maart 2008). Architect Francine Houben is Zakenvrouw van het Jaar 2007. Minister Van der Hoeven maakte de winnares bekend op 17 maart 2008 in Den Haag. Houben studeerde bouwkunde aan de Technische Universiteit Delft. Zij richtte in 1983 het  architectenbureau Mecanoo op in Delft, waarvan ze tegenwoordig directeur is. Een in het oog springend ontwerp van haar hand is het gebouw FiftyTwoDegrees, dat vorig jaar in Nijmegen is gebouwd.
zondag 16 maart 2008

Nieuws (berichten in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Heeft u nog recht op het pensioen van uw voormalige partner ? (MAX.nl, 14 maart 20008). [...] Het huwelijk is voor veel mensen een gelukkige dag in hun leven. Helaas loopt 1 op de drie huwelijken uit op een scheiding. Als beide partijen dan niets meer van elkaar te vorderen hebben, gaan ze ieder weer hun eigen weg. Wat vaak in de echtscheiding niet wordt meegenomen is de verdeling van het ouderdomspensioen. Als u de scheiding binnen twee jaar meldt bij de pensioenuitvoerder, moet deze het pensioendeel van de ex rechtstreeks uitbetalen. U bent dan niet afhankelijk van de welwillendheid van uw voormalige partner. Meldt u scheiding later, dan vervalt het recht op rechtstreekse uitbetaling door de pensioenuitvoerder. Het recht op uitbetaling blijft, maar het aandeel moet u dan zelf bij de ex opeisen.
 • Duizenden gescheiden vrouwen gedupeerd (Blik op Nieuws, 13 maart 2008). Het consumentenprogramma 'In de Knip' van Omroep MAX besteedt vrijdag 14 maart 2008 aandacht aan vrouwen die geen aanspraak kunnen maken op het pensioen van hun ex-partner. Voor die groep is er in december 2006 een tegemoetkomingsregeling van Euro 4500 in het leven geroepen. Nu blijkt dat waarschijnlijk enkele duizenden vrouwen die in 2005 van de bijstand leefden geen gebruik kunnen maken van die regeling, omdat hun bruto-inkomen in dat jaar boven de vastgestelde grens van Euro 12.822,- was.
 • Eén op drie vrouwen in leger VS lastiggevallen (Planet Internet, 15 maart 2008). Een op de drie vrouwen in de Amerikaanse strijdkrachten zegt seksueel te zijn lastig gevallen. Zes procent van de mannen zegt hetzelfde, blijkt uit een vrijdag gepubliceerd onderzoek van het Amerikaanse ministerie van defensie. In 2002 meldde 24 procent van de vrouwelijke militairen te zijn lastiggevallen; in 1995 was dat percentage 45 procent.
 • Ter Horst: meer allochtonen en vrouwen bij politie benoemen (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, persbericht 14 maart 2008). Minister Ter Horst zal nauwgezet volgen of politiekorpsen er voldoende in slagen om meer allochtonen en vrouwen aan te trekken. Ter Horst heeft met de korpsbeheerders afgesproken dat de komende drie jaar de helft van de vacatures in de top van de Nederlandse politiekorpsen vervuld wordt door vrouwen en allochtonen. Naar verwachting gaat het tot 2011 om ongeveer tien vrouwen of allochtonen. Bij vacatures voor andere hogere functies - buiten de korpsleiding - is het de bedoeling dat 30 procent van de vacatures door vrouwen of allochtonen wordt vervuld. Naar schatting gaat het hier om ongeveer 10 van de verwachte 35 vacatures.

Agenda > Aktueel:

 • zaterdag 22 maart 2008, 13:00 tot 16.30 uur: de Vrouwenvereniging Ladjna Ima’illah, regio's ‘s-Hertogenbosch en Eindhoven hebben het genoegen, u uit te nodigen tot het bijwonen van een informele bijeenkomst welke als thema heeft: Internationale Vrouwendag. Dit programma zal worden gehouden  in Buurthuis ’t Bellefort, Iepenlaan 40, 5616 NS Eindhoven. Meer informatie.


vrouwendag.nl

Dit jaar zijn er in meer dan 100 gemeenten activiteiten rond  Internationale Vrouwendag (8 maart). Je vindt ze op www.vrouwendag.nl . Jullie activiteit ontbreekt nog ? Mail dan meteen naar : redactie@vrouwendag.nl. Zetten we jullie er ook bij !

hspace=0  Onder het motto Bommoeders en andere Dolle Mina’s zendt /Geschiedenis TV op 8 maart en ook de rest van de week portretten, reportages en documentaires uit over krachtige vrouwen en vrouwenemancipatie.

vrouwendag.nl

WO=MEN in New York - Dagboek van de Commission on the Status of Women
vrijdag 14 maart 2008

Nieuws (berichten in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Vrouwelijke auteurs nog altijd ondervertegenwoordigd in het literaire veld (RUG.nl, 25 februari 2008). De literaire wereld was van oudsher een echt mannenbolwerk. Totdat in de jaren zeventig en tachtig de vrouwelijke auteurs ineens oprukten; het mannelijk bastion werd doorbroken. Althans, volgens de media. Want in verhouding met het aantal mannen in het literaire veld waren vrouwelijke schrijvers helemaal niet in opkomst, ontdekte Lenny Vos. ‘Absoluut gezien nam het aantal vrouwelijke auteurs toe, maar dat ging gelijk op met het aantal mannen. Procentueel gezien bleef de verhouding gelijk. Pas sinds de jaren negentig is daadwerkelijk sprake van een inhaalslag.’ Vos promoveert op 6 maart 2008 aan de Rijksuniversiteit Groningen.
 • Carlijne Vos: Moeders werken al veel meer (De Volkskrant, 14 maart 2008). Moeders stoppen steeds minder vaak met werken als zij kinderen krijgen. Ook zijn ze meer gaan werken. In tien jaar tijd is de arbeidsinspanning van moeders met 50 procent toegenomen. Dit blijkt uit berekeningen die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op verzoek van de Volkskrant maakte. Moeders werkten in 1996 nog gemiddeld 11,3 uur per week, in 2006 was dit 16,4 uur. Moeders met een baan werkten in 2006 gemiddeld 22,9 uur. Omdat vrouwen zonder kinderen meer in deeltijd zijn gaan werken, wordt hierdoor de gemiddelde arbeidsduur minder. De gemiddelde Nederlandse vrouw heeft een baan van 26 uur. Toch is het kabinetsbeleid sterk gericht op de verhoging van de arbeidsdeelname van moeders.
 • Carlijne Vos: 'Groei opvang niet afremmen' (De Volkskrant, 14 maart 2008). Kinderopvang is goedkoper dan ooit, zodat moeders ook meer kunnen werken. Doen ze dat ook? Leidt de spectaculaire groei van de kinderopvang ook tot een grotere arbeidsparticipatie van moeders? Dat is de vraag die iedereen bezighoudt nu blijkt dat het budget voor de tegemoetkoming in de kosten voor kinderopvang van staatssecretaris Dijksma van Onderwijs met ruim 1 miljard euro wordt overschreden.

BELGIË

 • Petitie voor meer vrouwen in de volgende regering (Knack, 14 maart 2008). De belangenorganisatie voor vrouwen, Soroptimist, heeft een petitie gelanceerd voor meer vrouwen in de volgende federale regering. '50 procent van de Belgische belastingbetalers en consumenten zijn vrouwen, het is dus niet meer dan normaal dat dit gegeven zich vertaalt in 50 procent ministerposten voor vrouwen', vindt de belangengroep.

Meer vrouwen in de regering
 
[klik hier voor het wisselbeeld]

 
donderdag 13 maart 2008

Nieuws (berichten in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Minister Ter Horst in gesprek met topvrouwen Rijk (Algemene Bestuursdienst, nieuwsbericht 13 maart 2008). In samenwerking met Bureau Algemene Bestuursdienst (ABD) initieert minister Ter Horst een bijeenkomst met topvrouwen binnen het Rijk. Meer vrouwen op ABD-niveau staat hoog op haar agenda. Het aantal benoemingen van vrouwen op dit niveau is de laatste jaren zeker gestegen. Dat is mooi, maar het is nog niet voldoende. De minister heeft de vrouwelijke DG’s en pSG’s uitgenodigd voor een open gedachtewisseling en het delen van kennis en ervaring over dit onderwerp. Wat is er nodig om de beleidsdoelstelling 25% vrouwen op ABD-niveau in 2011 te halen? Het laten instromen, maar ook het doorstromen, behouden en optimaal laten functioneren van topvrouwen die al werken bij het Rijk, zijn belangrijke gespreksonderwerpen.

Agenda > Aktueel:

 • Donderdag 3 en vrijdag 4 april 2008: Gelijke behandeling in arbeidssituaties: wetgeving en praktijk. Tweedaags seminar voor NGO's en vakbondenArt.1, de landelijke vereniging ter voorkoming en bestrijding van discriminatie, organiseer in samenwerking met Movisie, LEEFtijd en E-Quality, een tweedaags seminar over gelijke behandeling en non-discriminatie bij de arbeid. Dit seminar, nog gefinancierd door de Europese Commissie in het kader van het Europees Jaar van Gelijke Kansen voor Iedereen (2007), richt zich op NGO’s en vakbonden. Het seminar vindt plaats in Vergadercentrum Vredenburg 19 in Utrecht.dinsdag 11 maart 2008

Nieuws (berichten in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Mannen domineren het nieuws (DAG.nl, 10 maart 2008). Het lijkt een ultiem vrouwenonderwerp: de stilettorun. Vrouwen die op hoge hakken door de PC Hooftstraat rennen voor 10.000 euro. Maar in het AD van 6 maart komt bij dat bericht geen vrouw aan het woord. Het hele artikel gaat alleen over een orthopedisch therapeut die zegt hoe slecht rennen op hoge hakken is voor de voeten dat hij de run wil verbieden. Het is een typisch voorbeeld van de mannelijke mediadominantie. Bijna 80 procent van de binnenlandse berichtgeving gaat namelijk over mannen. Dat blijkt uit een onderzoek van DAG onder de Nederlandse dagbladen. In de aanloop naar Internationale Vrouwendag, 8 maart, telde DAG het aantal namen van vrouwen en mannen in de binnenlandse nieuwsberichten. Na vier dagen turven blijkt dat vrouwen slechts voor 22 procent deel uitmaken van het nieuws.


[ Pagina: <<< 1 2 3 4  >>>]