zaterdag 27 februari 2021 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 September 2007
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  NIEUW OP DE SITE  >  ARCHIEF  >  JAAR 2007
 >  SEPTEMBER 2007 
NIEUW OP DE SITE - ARCHIEF SEPTEMBER 2007


vrijdag 7 september 2007

Nieuws (berichten in volgorde van plaatsing vandaag):

 • D66: verbod op discriminatie homo's in Grondwet (De Volkskrant, 7 september 2007). D66 wil dat een verbod op de discriminatie van homoseksuelen wordt opgenomen in de grondwet. D66-Kamerlid Boris van der Ham heeft vrijdag een wetsvoorstel gepresenteerd om seksuele geaardheid op te nemen in artikel 1 van de grondwet, dat gaat over discriminatie.donderdag 6 september 2007

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Van der Hoeven: 36-urige werkweek niet heilig (Volkskrant, 6 september 2007). De 36-urige werkweek is niet heilig. Dat geldt ook voor het eerder met werken stoppen dan op het 65e levensjaar, aldus minister Maria van der Hoeven (EZ). Van der Hoeven kondigde aan dat het kabinet op Prinsjesdag met maatregelen komt om langer doorwerken te stimuleren. Ze wilde niet zeggen welke.
 • Yvonne Doorduyn: Vraag naar buitenschoolse opvang explosief gegroeid (Volkskrant, 6 september 2007). Meer dan 20 duizend kinderen tussen 4 en 11 jaar staan op dit moment op een wachtlijst van gemiddeld zes maanden voor buitenschoolse opvang. Het probleem is daarmee twee keer zo groot als eerder geschat. Aldus het rapport Groeistuipen! dat de Taskforce Bestrijding Wachtlijsten Buitenschoolse Opvang woensdag presenteerde aan PvdA-staatssecretaris Dijksma van Onderwijs. Voorzitter Bruins: ‘Het capaciteitsgebrek speelt ons nog zeker drie tot vijf jaar parten.’
 • Eric Helder: Verlos scholen van het regelen van kinderopvang (Trouw, 3 september 2007). Het is veel logischer om de voor- en naschoolse opvang te laten verzorgen door de gemeenten. Zij zijn veel beter in staat dan de scholen om de contacten te onderhouden met kinderopvangcentra, muziekscholen, sportclubs, bibliotheken en andere aanbieders van activiteiten. De lokale overheid kan gebouwen beschikbaar stellen en de verschillende partijen bij elkaar brengen.
 • Kliniek wil leeftijdsgrens plastische chirurgie  verhogen (Volkskrant, 6 september 2007). De Velthuiskliniek met vestigingen in Eindhoven, Rotterdam, Hilversum en Enschede wil dat de regering de leeftijdsgrens voor schoonheidschirurgie ophoogt van 16 naar 21 jaar. Ook zouden er grenzen moeten komen aan de maat van borstprothesen en vaginale ingrepen bij jonge meisjes. Volgens directeur Peter Velthuis zijn sommige jonge vrouwen erg onzeker over hun uiterlijk. Ze laten zich volgens hem bijvoorbeeld via geretoucheerde foto's in tijdschriften aanpraten dat hun eigen lichaam niet mooi genoeg is.
 • Nieuwe wijze van aanbesteden kost thuiszorg 5000 banen. (Volkskrant, 6 september 2007). Ongeveer vijfduizend medewerkers in de thuiszorg raken dit jaar hun vaste baan als huishoudelijke hulp kwijt. Bij 24 instellingen dreigt collectief ontslag, zo schrijft staatssecretaris Bussemaker (Volksgezondheid) aan de Tweede Kamer. Een deel van van hen zal in de thuiszorg als alfahulp blijven werken, veelal in een soort freelance-aanstelling met (veel) slechtere arbeidsvoorwaarden.
 • Deeltijd in de bouw op een Drents presenteerblaadje (FNV Bouw, 5 september 2007). De bouwnijverheid krijgt vanuit Drenthe op een presenteerblaadje aangeboden hoe deeltijdwerken kan worden gepromoot en georganiseerd. Op 6 september sluit de succesvolle pilot 'Deeltijd in de bouw' af met een uitgetest en werkbaar model.


hspace=0 NA BEPERKT HOUDBAAR  - donderdag 6 september 2007 - 20.25-21.55 uur - VPRO - Nederland 3. De documentaire Beperkt houdbaar maakte veel emoties los en hield de gemoederen van voor- en tegenstanders flink bezig. Vanavond de herhaling, gevolgd door een follow up. Programmamaker Sunny Bergman en regisseur Leo Wentink tonen wat de documentaire teweeg heeft gebracht en maken de balans op. Zie ook de website http://www.beperkthoudbaar.info/ 
woensdag 5 september 2007

Onze andere sites > emancipatie-lokaal.startpagina.nl:

 • Internationaal Vrouwen Centrum Nijmegen - Centrum voor emancipatie en participatie voor allochtone vrouwen. Het IVC is een activiteitencentrum van en voor vrouwen. Onze cursussen en trainingen ondersteunen de vrouwen in het ontdekken en gebruikmaken van eigen mogelijkheden. Het versterken van hun zelfredzaamheid en vergroten van hun leefwereld staat voorop. Wij verzorgen onder andere praktische- en sociale trainingen zoals taal- en spreeklessen, inburgeringtrajecten, empowerment trainingen en ontmoetingsactiviteiten.dinsdag 4 september 2007

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Bezuiniging kinderbijslag treft vooral hogere inkomens (Volkskrant, 4 september 2007).  De kinderbijslag gaat in 2010 omlaag. Dat komt doordat het kabinet dan geld overhevelt van de kinderbijslag naar het kindgebonden budget. Dat is, in tegenstelling tot de kinderbijslag, een inkomensafhankelijke regeling. Het kindgebonden budget wordt volgend jaar ingevoerd en komt in de plaats van de fiscale kinderkorting.
 • Toch zwangerschapsverlof voor zwangere onderneemsters (Volkskrant, 4 september 2007). Zelfstandig werkende vrouwen krijgen toch recht op een publieke regeling voor zwangerschaps- en bevallingsverlof. Zij krijgen zestien weken recht op een uitkering, maximaal het minimumloon.  Donner en Van der Hoeven willen nu met een publieke regeling voorkomen dat onverzekerde vrouwen zo lang mogelijk doorwerken tot de bevalling en zo snel mogelijk weer aan de slag gaan. Dat zou namelijk ten koste kunnen gaan van de gezondheid van moeder en kind. Bovendien willen ze met de regeling nadelen voor vrouwelijke ten opzichte van mannelijke ondernemers ongedaan maken.
 • Ook betaald verlof voor zwangere zelfstandigen ! (Proefprocessenfonds Clara Wichmann, persbericht 4 september 2007).
  • Integrale tekst: Zwangere zelfstandigen kunnen binnenkort op een arbeidsongeschiktheidsregeling van de overheid rekenen. Dat hebben ministers Donner (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en Van der Hoeven (Economische Zaken) op 3 september laten weten. Het Proefprocessenfonds Clara Wichmann is buitengewoon blij dat de regering hiermee tegemoet is gekomen aan argumenten die het Fonds eerder in de rechtszaal gebruikte, namelijk dat het onrechtvaardig is om zwangere onderneemsters alleen voor de kosten van tijdelijke arbeidsongeschiktheid te laten opdraaien. Dit is sinds afschaffing van de WAZ in 2004 het geval. Zelfstandigen krijgen vanaf halverwege 2008 - net zoals werkneemsters – recht op 16 weken betaald zwangerschaps- en bevallingsverlof. Dat is een goede, maar ook hoognodige ontwikkeling. Het kabinet neemt deze maatregelen omdat vrouwelijke ondernemers, vanwege het feit dat ze kinderen kunnen krijgen, in het nadeel zijn ten opzichte van hun mannelijke collega's. Rondom de bevalling kúnnen vrouwen eenvoudigweg niet werken en dat brengt de continuïteit van hun bedrijf in gevaar. Dit geldt voornamelijk voor kleine zelfstandigen. Verder vindt de regering het vanuit gezondheidsoogpunt belangrijk dat vrouwen rondom de bevalling niet hoeven te werken. Een zwangerschapsregeling past bovendien naadloos in de 'participatielogica' van dit kabinet. Iedereen moet meedoen en dus is het logisch om zelfstandigen tijdelijk te ondersteunen in de periode van zwangerschap en bevalling. Het Proefprocessenfonds Clara Wichmann spande eerder dit jaar samen met de FNV een rechtszaak om de Staat te dwingen opnieuw een arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor zwangere zelfstandigen in te voeren. Hoewel de rechterlijke uitspraak in juli jongstleden negatief was, voelde de regering onder druk van de rechtszaak kennelijk wel aan dat een publiek vangnet voor zwangere zelfstandigen noodzakelijk is. Ten slotte is Nederland nu het enige land in Europa dat geen verlofvoorziening heeft voor zwangere onderneemsters. Gelukkig komt aan die bizarre uitzonderingspositie nu snel een einde.
 • Kabinet regelt eindelijk zwangerschapsuitkering zelfstandigen (GroenLinks.nl, nieuwsbericht 3 september 2007). Het kabinet gaat ervoor zorgen dat er een zwangerschapsregeling komt voor vrouwelijke ondernemers. Hiermee gaat een langgekoesterde wens van GroenLinks in vervulling. In de afgelopen jaren hebben Femke Halsema en Ineke van Gent hierover tot drie keer toe een motie ingediend die door een kamermeerderheid werd gesteund.
 • Kabinet komt met uitkeringsregeling voor zwangere zelfstandigen (Ministerie van SZW, persbericht 3 september 2007). Het kabinet komt met een publieke uitkeringsregeling voor zwangerschaps- en bevallingsverlof voor zelfstandigen. Vrouwelijke zelfstandigen krijgen 16 weken recht op een uitkering. De hoogte van de uitkering hangt af van de inkomsten van de zelfstandige in het voorafgaande jaar en bedraagt maximaal het wettelijk minimumloon (1317 euro bruto per maand). De regeling wordt uit algemene middelen betaald. Vrouwelijke zelfstandigen hoeven dus geen aparte premie te betalen.

Verschenen:

 • Nieuwsbrief emancipatieweb nr 5, met o.a. : Drente aan kop - De school doet er toe - Nieuw: Buurtcontactvrouwen - Allochtone vrouwen & Milieu - Emancipatie & Integratie - Emancipatienota in de maak.


maandag 3 september, 20.00 uur Amsterdam, Piet Heinkade 179, Pakhuis de Zwijger: kick-off wekelijkse talkshow van Women Inc., ‘Wat moet absoluut in de emancipatienota?’ met Samira Abbos en Maria Henneman in aanwezigheid van FNV-voorzitter Agnes Jongerius. Meer informatie: www.womeninc.nl/
maandag 3 september 2007

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Onno Havermans: De tinteling van de seventies (Trouw, 1 september 2007). Bezetting van de universiteit, vrouwenpraatgroepen, de anti-autoritaire kresj, een Vietnam-manifestatie met Jane Fonda. Ach, de jaren ’70. Nijmegen was een broeinest van krejatieve aksie, blijkt uit de tentoonstelling ’Seventies in Nijmegen’. Interview met Frances Nijssen die in 1975 samen met negen anderen ’De Feeks’ oprichtte, een feministische boekhandel en documentatiecentrum met café.
 • Angela Merkel weer invloedrijkste vrouw (ND, 1 september 2007). Het Amerikaanse tijdschrift Forbes heeft de Duitse bondskanselier Angela Merkel voor het tweede achtereenvolgende jaar uitgeroepen tot 'invloedrijkste vrouw ter wereld'. De tweede plaats is voor de Chinese vicepremier Wu Yi en derde is Ho Ching.
 • Aaldert van Zoest: Seksuologen nemen schoonheidsideaal onder vuur (ND, 1 september 2007). Vier maanden geleden publiceerde documentairemaakster Sunny Bergman samen met vier anderen het manifest 'Seks moet weer haute couture worden'. Deze week verklaarden zowel de Nederlandse Vereniging voor Seksuologie (NVVS) als de Rutgers Nisso Groep, een kenniscentrum voor seksualiteit, zich solidair met het manifest. De NVVS pleit ervoor dat de minimumleeftijd voor plastische chirurgie verhoogd wordt van zestien naar achttien.
 • Overleg over wachtlijsten buitenschoolse opvang (Volkskrant, 1 september 2007). De Tweede Kamer overlegt komende week met staatssecretaris Sharon Dijksma (Onderwijs) over de wachtlijsten bij de buitenschoolse opvang.
 • Erasmus Universiteit haalt ervaren vrouwen binnen (Personeelsnet, 31 augustus 2007). De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) heeft vier ervaren vrouwelijke onderzoekers in dienst genomen, dankzij het ‘Mature talent project’. Het project is bedoeld om economietalenten aan te trekken die hun sporen buiten de universiteit hebben verdiend. Met de benoeming van de vrouwen komt de samenstelling van het personeelsbestand meer in evenwicht.

Gesignaleerd:

 • Philips ontdekt de vrouw (Z24, 31 augustus 2007). .. Met design hoopt het concern zich te onderscheiden van de concurrentie. Eindelijk komt de vrouw aan bod, wil Philips-topman Rudy Provoost bijna zeggen. "De realiteit is namelijk dat vrouwen invloed hebben op 89 procent van de beslissingen tot aankoop van elektronica".


[ Pagina: <<< 1 2 3 4 5  >>>]