zaterdag 27 februari 2021 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 September 2007
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  NIEUW OP DE SITE  >  ARCHIEF  >  JAAR 2007
 >  SEPTEMBER 2007 
NIEUW OP DE SITE - ARCHIEF SEPTEMBER 2007

zaterdag 22 september 2007

Onze andere sites > vrouwenverdrag.nl:

 • Margreet de Boer: Plasterk: "Dat Comité zit er niet voor niets" (Blog op Hyves, 17 september 2007). "Namens het Netwerk VN-Vrouwenverdrag zijn Saskia Bakker en ik donderdag jl. bij minister Plasterk op bezoek geweest. Dat er een afspraak zou komen stond als sinds maart. De minister kon toen niet aanwezig zijn bij de publieksbijeenkomst naar aanleiding van de –toen recente- aanbevelingen van het Vrouwenverdrag-Comité. [...] Gelukkig kwam van uitstel deze keer geen afstel, en op 13 september zaten we dan toch bij de minister, voor een afspraak van een half uur. [Tevoren konden we] op de gang ook nog even kort konden spreken met de ambtenaren van de Directie Emancipatie. Zij leken werkelijk niet te snappen waarom wij de reactie van het kabinet op de aanbevelingen van het Comité zo teleurstellend vinden. Ze hebben alles toch goed uitgelegd, nog wat nieuwe ontwikkelingen geschetst, en verder zijn er nu eenmaal een paar punten waarop er een principieel meningsverschil met het Comité bestaat. En in de volgende rapportage aan het Comité zullen we er uitgebreider op in gaan. Prima toch? Gelukkig begreep minister Plasterk wel dat wij verwachten dat het kabinet in zijn reactie aangeeft tot welke beleidsevaluaties en beleidswijzigingen de aanbevelingen van het CEDAW-Comité leiden. ‘Dat Comité zit er niet voor niets’ waren zijn woorden. Maar ook Plasterk gaf aan het op een aantal punten anders te zien dan het Comité. Zo zei hij dat de door het Comité gewenste wettelijke maatregelen om te voorkomen dat politieke partijen vrouwen kunnen uitsluiten (zoals de SGP doet) er wat hem betreft niet komen: de vrijheid van vereniging en culturele diversiteit is voor hem belangrijker. De tijd ontbrak om hier inhoudelijk dieper op in te gaan; het lijkt een goede zaak wanneer een gezaghebbend mensenrechtenjurist hier nog eens een boom met hem over opzet (Cees Flinterman?) [...]."vrijdag 21 september 2007

Nieuws (berichten in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Anneke Ribberink: Het belang van de biografische vergelijking. Gro Harlem Brundtland als voorbeeld (Biografie Bulletin, 2007, jaargang 17, zomernummer). Tot voor kort was het geen vanzelfsprekendheid dat vrouwen een opvallende rol vervulden in de publieke sfeer. Toch waren er de vorige eeuw enkele vrouwen in het westen die hun hoofd boven het maaiveld uitstaken: Gro Harlem Brundtland was er een van. Wat bewoog haar en sommige andere vrouwen om die stap te wagen en hoe verging het haar in haar politieke loopbaan?De biografische methode nader bekeken.
 • hspace=0  Kan Ploumen Pronk verslaan? (EénVandaag, 20 september 2007). Jan Pronk wordt de nieuwe voorzitter van de PvdA. Iedereen denkt dat, maar is het ook zo? Hoogleraar politicologie Joop van Holsteijn denkt dat het nog heel spannend gaat worden. Het kiessysteem van de PvdA kan Pronk namelijk flink opbreken, want een minder omstreden kandidaat zou daarin meer kans maken op winst. De strijd met Lilianne Ploumen, de nummer twee op de kieslijst, is dus nog lang niet gestreden. Een analyse en een portret van Ploumen.
 • VN-Vrouwenverdrag. Commentaar van het Netwerk VN-Vrouwenverdrag op de kabinetsreactie inzake de Concluding Comments van het CEDAW. Brief dd. 17 september 2007 aan de vaste Kamercommissie OCW. Hieruit o.m.: Het Netwerk is teleurgesteld over het onbreken van ambities om het VN-Vrouwenverdrag uit te voeren. In de kabinetsreactie ontbreken nieuwe passende maatregelen. En: het kabinet moet de juridische status van het verdrag uitdrukkelijk onderkennen en daarover zo spoedig mogelijk aan de Kamer berichten.
 • Legaliseren prostitutie heeft niet gewerkt (Volkskrant, 20 september 2007). De afschaffing van het bordeelverbod in 2000 heeft de positie van prostituees niet verbeterd, aldus de Amsterdamse burgemeester Job Cohen.'We lopen nog steeds aan tegen schrijnende situaties waarin vrouwen worden misbruikt. Een grondige evaluatie van de prostitutiewet is hoog nodig’. Hij pleitte voor een verbod op het souteneurschap, ofwel op pooiers. Bij het verlenen van vergunningen moeten strengere voorwaarden gelden. De belangenvereniging De Rode Draad liet weten weinig onder de indruk te zijn. Er moeten juist minder regels komen voor prostituees, waardoor ze gemakkelijker voor zichzelf kunnen beginnen en minder afhankelijk zijn van derden.
 • Senay Ozdemir: Te weinig aandacht voor emancipatie op Prinsjesdag (Volkskrant, 20 september 2007). Het emancipatiebeleid dat ons is beloofd laat op zich wachten. ... Een paar klassieke vrouwenwensen zijn ten dele gehonoreerd. Maar zonder een fundamentele verandering van cultuur en mentaliteit zullen de fiscale maatregelen en het noodplan kinderopvang niet de nodige vruchten afwerpen. Het kader ontbreekt en daarom achten wij vooralsnog de kans dat ze succesvol zijn eerder een kwestie van toeval dan van een gerichte inzet op emancipatie. Het zijn dure doekjes voor het bloeden. Waar is het echte emancipatiebeleid van het kabinet? Waar zijn de beloofde plannen om een kwart van de topfuncties in de Rijksoverheid door vrouwen te laten bezetten? En de plannen om de beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen bij de overheid te halveren?
 • Mirjam Schöttelndreier: Gun ouders puberschapsverlof (Volkskrant, 19 september 2007). Het kabinet bemoeit zich veel met jonge kinderen, maar het opvoeden houdt niet op als ze 12 zijn. ‘Het is gek, maar ze hebben me nu meer nodig dan vroeger', zegt de een. ‘Oppas werkt helaas niet meer op deze leeftijd', meent de ander. ‘Ja, ze kunnen hun brood smeren, maar nu wordt het pas echt moeilijk', zegt weer een ander. Daarom gaan vrouwen dus niet massaal veel langer werken als het zogenaamd kan, omdat het namelijk nog helemaal niet kan...waarom ouders in plaats van tot het 12de, niet tot en met het 16de jaar ouderschapsverlof gegund?
 • SGP: praat op school open over homofilie (COC, 19 september 2007). Reformatorische en gereformeerde scholen doen er volgens SGP-leider Bas van der Vlies goed aan zelf te beginnen met het bespreekbaar maken van homoseksualiteit. Hij wil zo voorkomen dat het ministerie van Onderwijs de scholen dwingende voorschriften oplegt in het kader van het homobeleid dat minister Plasterk gaat voeren.donderdag 20 september 2007

Nieuws (berichten in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Het Turkse verbod op hoofddoek wordt terecht geschrapt (Trouw commentaar, 20 september 2007). Het hoofddoekje is opnieuw middelpunt van strijd in Turkije. Premier Erdogan wil af van de ban op dit kledingstuk op universiteiten. De universiteit moet voor iedere jonge vrouw toegankelijk zijn, of ze nu een hoofddoek draagt of niet. Dat argument valt te prijzen. ... In dit licht is het schrappen van een hoofddoekverbod winst voor de Turkse studentes, die zelf willen bepalen wat ze dragen. Vooropgesteld dat van de hoofddoek op zijn beurt geen dwingende sociale norm wordt gemaakt.
 • CPB: vrouwen gaan niet meer werken (NU.nl, 19 september 2007). Naar verwachting zullen vrouwen in de nabije toekomst niet meer uren gaan werken. Ook als de overheid speciaal beleid ontwikkelt, zal de participatie en het aantal gewerkte uren van vrouwen maar weinig stijgen. Dat zegt het Centraal Planbureau (CPB) in de Macro Economische Verkenning 2008, die dinsdag verscheen.  De arbeidsparticipatie van vrouwen is de afgelopen jaren sterk gestegen, van 43 procent in 1987 naar 62 procent in 2005. Door deze stijging zit Nederland internationaal gezien tegenwoordig hoog in de middenmoot. Maar onderzoeken laten namelijk zien dat het werken in deeltijd voor veel Nederlandse vrouwen een bewuste keuze is.
 • Vrouwen met plakbaarden (Financieele Dagblad, 19 september 2007). De emancipatie aan de top is een schijnvertoning. Henk Noort legt uit waarom het anders moet. De schaarse vertegenwoordiging van vrouwen in de top is het grootste emancipatorische struikelblok. Dat mannen aan de meeste touwtjes trekken, is vervelend voor ambitieuze vrouwen en pakt negatief uit voor álle werkende vrouwen. Als we willen dat zij zich in de maatschappelijke arena thuisvoelen, hebben we meer vrouwelijke managers nodig.
 • Senioren beginnen proces om borstkankeronderzoek (Volkskrant, 20 september 2007). Vrouwen ouder dan 75 moeten ook het recht krijgen op preventief onderzoek naar borstkanker. Dat vinden drie vrouwen in die leeftijdscategorie. Het trio begint een proefproces tegen de Staat. Zij krijgen de steun van Proefprocessenfonds Clara Wichmann. De zaak dient op 19 oktober in Den Haag.
 • Ook borstkankerscreening voor oudere vrouwen (Proefprocessenfonds Clara Wichmann, 19 september 2007). Drie vrouwen van 75+ spannen samen met het Clara Wichmann Fonds een kort geding aan tegen de Staat. Inzet: ook oudere vrouwen moeten het recht krijgen zich precentief te laten onderzoeken op bostkanker.
 • Hester Otter: Ondernemen in deeltijd (Trouw, 14 september 2007). De zekerheid van loondienst combineren met een eigen bedrijf. Het klinkt heel aantrekkelijk, maar verwacht geen gouden bergen. Er zijn meer dan 20 deelnemers op de informatiebijeenkomst ’Starten als parttime-ondernemer’ afgekomen. Het gros bestaat uit vrouwen.„Maar ik tref weinig vrouwen die er een baantje ’bij willen, omdat het niet anders kan’, zoals vroeger vaak gebeurde. Er zitten nu geïnteresseerden die écht graag voor zichzelf willen beginnen”, zegt Loes Hol.

Gesignaleerd:

 • Els de Baan: Kleding van stand (Trouw, 20 september 2007). Voor leden van de hofhouding, en dan vooral de vrouwen, luisterde het uiterst nauw hoe ze erbij liepen. De tentoonstelling ’Haagse Hofmode’ licht een tipje van hun sluiers op.

Aktueel > Tijdschriftenrek:
woensdag 19 september 2007

Nieuws (berichten in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Stijntje Blankendaal: Ik ben vrouw, geen transseksueel )Trouw, 19 sepotember 2007). Brazilië heeft op last van de rechter deze maand chirurgische, sekseveranderende ingrepen voor transseksuelen opgenomen in de openbare, gratis gezondheidszorg.
 • Eerlijk delen luidt het devies (Trouw, 19 september 2007) . Hieruit:
  • 29 miljoen extra voor wachtlijsten buitenschoolse opvang
  • 41 miljoen extra voor kindgebonden budget, dat in plaats komt van de fiscale kinderkorting
 • Belangrijkste punten uit de miljoenennota (Volkskrant, 19 september 2007). Hieruit:
  • 2,5 Miljoen euro voor homo-emancipatie en aanpak geweld
  • Afschaffen overdraagbaarheid algemene heffingskorting (‘aanrechtsubsidie’)
  • Vrijstelling sollicitatieplicht alleenstaande moeders met kinderen tot 5 jaar
  • De anticonceptiepil, de tandartscontrole voor 18-21-jarigen, en extra uren kraamzorg in het basispakket
  • Geen hulp meer bij het boodschappen doen of hulp bij de administratie voor mensen met lichamelijke klachten als reuma of diabetes
 • Arbeidsparticipatie van vrouwen vraagt om consequent beleid (E-Quality, 18 sptember 2007). Verhoging van de arbeidsparticipatie van vrouwen is een belangrijke doelstelling uit de vandaag gepresenteerde Rijksbegroting van het kabinet. E-Quality constateert dat niet alle beleidsvoorstellen van het kabinet effectief zijn voor het bereiken van deze doelstelling.
 • Miljoenennota hoopvol? NVR, 18 september 2007. De Nederlandse Vrouwen Raad is - na eerste lezing van de miljoenennota - hoopvol gestemd. “Wij verwachten van dit kabinet dat wij als vrouwenorganisaties zelf in staat worden gesteld onze maatschappelijke functie uit te oefenen en de zo noodzakelijk geachte emancipatie ter hand te nemen. Het zou vanzelfsprekend moeten zijn dat de overheid de randvoorwaarden hiervoor schept en voldoende middelen hiervoor opneemt in haar begroting.” Over het hoofdstuk emancipatie is de Nederlandse Vrouwen Raad echter minder positief.

Rijksbegroting 2008 : een eerste scan

Emancipatie (OCW): emancipatie is niet af

 • de overheid gaat een voorbeeldrol vervullen door meer vrouwen in topposities te benoemen en beloningsverschillen te verkleinen
 • combinatie arbeid en zorg: investeren in brede scholen, kinderopvang en kwalitatief goede buitenschoolse opvang
 • in oktober verschijnt de emancipatienota die dit uitwerkt. Ook zal in oktober een homo-emancipatienota verschijnen

Verder bij OCW:

 • 29 miljoen voor aanpak wachtlijsten buitenschoolse opvang. Er komt een bedrag van 29 miljoen euro voor 2008 beschikbaar om de wachtlijsten in de buitenschoolse opvang te bestrijden. Het geld gaat naar uitbreiding van de capaciteit op zeer korte termijn, naar de uitwisseling van kennis en good practices en naar gemeenten. Naast dit bedrag wordt ook 10 miljoen euro uitgetrokken voor voldoende en gekwalificeerd personeel.

Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

 • Alleenstaande ouders in de bijstand met kinderen tot 5 jaar hoeven niet meer te solliciteren. Wel krijgen ze een scholingsplicht.
 • Vrouwelijke zelfstandigen krijgen het recht op een publieke zwangerschaps- en bevallingsvoorziening van zestien weken. De uitkering gaat uit van het inkomen van het voorgaande jaar met een maximum van 100 procent van het wettelijk minimumloon. De maatregel gaat naar verwachting tweede helft 2008 in.
 • De aanvullende combinatiekorting (aanvullende fiscale tegemoetkoming voor werkende ouders) en de arbeidskorting (fiscale tegemoetkoming voor werknemers) worden verhoogd.

Justitie:

 • Er komt een Kaderwet voor de prostitutiebranche om ernstige misstanden met kracht te kunnen aanpakken. Deze wet verplicht gemeenten om protitutiebedrijven te onderwerpen aan een vergunningenstelsel. Gemeenten die geen bordelen of escortbedrijven binnen hun grenzen willen, kunnen kiezen voor een ‘nuloptie’.

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties:

 • De minister streeft naar een toename van het aantal allochtonen in de publieke sector met 50%. De nieuwe instroom in topfuncties zou voor 30% uit vrouwen moeten bestaan.(trendnota arbeidszaken)
dinsdag 18 september 2007

Nieuws (berichten in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Onderzoek: gen gevonden mannelijke onvruchtbaarheid (Volkskrant, 18 september 2007). Onderzoekers van Universitair Medisch Centrum St Radboud in Nijmegen hebben de oorzaak van een bijzondere vorm van mannelijke onvruchtbaarheid ontdekt. Het gaat om een mutatie van een gen, dat uitsluitend betrokken is bij de productie van zaadcellen. Volgens de onderzoekers kan de vondst aanknopingspunten bieden voor de ontwikkeling van een anticonceptiepil voor mannen.
 • Proef alleenstaande ouders in de bijstand gaat niet door (SZW, 4 september 2007). De proef om alleenstaande ouders in de bijstand te prikkelen om (meer) te gaan werken gaat niet door. Hij is afgelast op advies van de Raad van State die kritiek had op zowel de vorm als inhoud van de proef. Staatssecretaris Aboutaleb vindt het wel belangrijk dat er vanuit de Wet werk en bijstand een proef wordt gedaan met inkomensondersteuning voor alleenstaande ouders met een deeltijdbaan in de bijstand.maandag 17 september 2007

Nieuws (berichten in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Noël van Bemmel: Eerste vrouw voor het zware werk op slagveld (Volkskrant, 17 september 2007). De Landmacht stuurt voor het eerst vrouwen naar de voorste linie. Vandaag ontvangt de 21-jarige korporaal Suzanne Koudijs haar diploma als tirailleur. Zij behoort daarmee tot de groep infanteriesoldaten die het zware werk doen en bijvoorbeeld te voet onder vuur voorwaarts moeten.donderdag 13 september 2007

Nieuws (berichten in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Coen Springelkamp: Vrijverlof voor KLM'ers (Telegraaf, 13 september 2007). Stewardessen en piloten van de KLM kunnen officieel 'vrij' krijgen om thuis een kind te verwekken. De regeling moet vliegende KLM'ers die lang van huis zijn in staat stellen om hun partner te bevruchten. Hoewel de regeling onder KLM-vliegers en stewardessen een hoop bijnamen heeft, gaat de maatregel formeel door het leven als 'ovulatieverlof'.
 • Yvonne Noorduyn: Hoger loon voor beter opgeleide docenten (Volkskrant, 13 september 2007). Beter opgeleide leraren kunnen binnenkort een hoger salaris tegemoet zien. Ook docenten in regio’s, vakken en scholen waar zich een lerarentekort voordoet, gaan meer verdienen. Voorzitter Rinnooy Kan pleit voor crisismaatregelen op korte termijn. Werknemers uit bedrijven en promovendi kunnen lessen geven, parttimers kunnen meer uren draaien en oudere docenten kunnen langer doorwerken.
 • Rapport Leerkracht. Brief dd. 12 september 2007 van de Commissie Leraren ter aanbieding aan minister Plasterk (OCW) van:
  • Rapport Commissie Leerkracht, september 2007. Hieruit (enige passage waarin m/v resp. gender aan de orde komt):
   • Samenstelling van de lerarenpopulatie. De leraren in het primair en voortgezet onderwijs en studenten van lerarenopleidingen zijn vooral autochtone vrouwen. Het aantal vrouwelijke werknemers in het onderwijs stijgt. Bekend is dat een dergelijke ‘feminisering’ het beroep bij mannen er niet aantrekkelijker op maakt. Daarmee beperkt men zich in de werving voor het beroep van leraar dus feitelijk steeds meer tot slechts de helft van de aanstaande) beroepsbevolking.
 • Saskia Keuzenkamp, David Bos: Out in the Netherlands. SCP, 12 september 2007. The study describes the present attitudes of the Dutch population as well as trends in the past, and gives a brief history of homosexuality in the Netherlands. It is based on opinion research, interviews with gays and lesbians and an analysis of Internet forums containing discussions on homosexuality.

Agenda:[ Pagina: <<< 1 2 3 4 5  >>>]