zondag 18 april 2021 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 September 2007
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  NIEUW OP DE SITE  >  ARCHIEF  >  JAAR 2007
 >  SEPTEMBER 2007 
NIEUW OP DE SITE - ARCHIEF SEPTEMBER 2007

Naar het archief van deze rubriek ''Nieuw op de site''
zaterdag 29 september 2007

Nieuws:

Emancipatienota 2008-2011 Vrouwen meer kansen geven

 • Plasterk bepleit bredere aanpak seksueel geweld (RefD, 29 september 2007). Meisjes en vrouwen moeten weerbaarder worden gemaakt tegen seksueel geweld. Volgens de bewindsman komen zowel jongens als meisjes via allerlei media op steeds jongere leeftijd in aanraking met „openlijke seksuele handelingen, toespelingen en toenaderingen.” Daarmee worden deze „steeds meer een ’gewoon’ onderdeel van de jeugdcultuur”, aldus Plasterk. In de emancipatienota staan verder maatregelen die het kabinet wil nemen om de arbeidsparticipatie van vrouwen in Nederland te verhogen.
 • Kabinet wil andere seksuele moraal (NRC-Handelsblad, 29 september 2007). Jongeren moeten leren meisjes en vrouwen niet alleen als lustobject te zien. Ook moeten ze leren hun eigen seksuele grenzen te stellen en die van anderen te respecteren. In de emancipatienota van minister Plasterk staat dat het er nu op lijkt dat de „nu heersende seksuele moraal onder jongeren tot een verruwing van seksuele omgangsvormen [leidt], waardoor de lichamelijke integriteit en veiligheid van meisjes in gevaar komt”. kabinet onderzoeken of er een soort mediacode moet komen, met gedragsregels.
  • discussie: Heeft Nederland een andere seksuele moraal nodig? Wat vindt u? Is er een verruwing van seksuele omgangsvormen onder jongeren, en zo ja, komt dat door de seksuele moraal? Of valt het allemaal wel mee? En is het een taak van de overheid om over de seksuele moraal te beslissen?
 • Axel Veldhuizen, Job van de Sande: Werken maakt je nog geen ontaarde moeder (AD, 29 september 2007). Volgens minister Plasterk moeten zoveel mogelik vrouwen de kans krijgen aan het werk te komen.En het liefst een volwaardige baan die perspectief biedt op een carričre. 'Nederland is nogal dubbelhartig als het om vrouwenemancipatie gaat,' stelt Plasterk. Vrijwel iedereen vindt dat mannen en vrouwen gelike rechten  hebben maar vrouwen verdienen nog steeds gemiddeld 4% minder dan hun mannelike collega's.
 • Sara Berkeljon, Marcel van Lieshout: Kabinet: Vrouw is geen lustobject (Volkskrant, 29 september 2007). Het kabinet bindt de strijd aan met de ‘seksualisering van de samenleving’. Vooral in de beeldcultuur leidt die er vaak toe dat meisjes en vrouwen als ‘lustobject’ worden geportretteerd, vindt het kabinet. Volgens minister Ronald Plasterk (Emancipatie) is het tijd jongeren via hun ‘eigen media’ (internet, muziekzenders) te waarschuwen voor de beeldvorming. Ook wil hij dat omroepen een gedragscode afspreken. Het media-aanbod moet ‘veiliger’ voor jongeren worden, vindt hij.
  •  ‘Als het om de gevaren van beeldcultuur gaat, hebben gelovig rechts en links elkaar altijd weten te vinden’, zegt Stine Jensen, betrokken bij de actie ‘Beperkt Houdbaar’ die, naar aanleiding van de gelijknamige documentaire, een discussie ontketende over schoonheidsidealen die vrouwen worden opgedrongen. Jensen vindt het ‘prima’ dat het kabinet in actie komt tegen wat zij noemt de ‘pornoficatie’ van de samenleving.
  • Oppositiepartij D66 noemt het een ‘misvatting’ dat de overheid jongeren kan controleren met regels en codes. ‘Ouders moeten op hun kinderen letten, niet de overheid’, zegt Kamerlid Koser Kaya. Zij zegt de analyse van Plasterk te delen, maar voegt daaraan toe: ‘Echt niet ieder tienermeisje wil een schaamlipcorrectie.’
 • Kabinet tegen beeld meisjes als lustobject (Volkskrant, 29 september 2007). Jongeren moeten af van het beeld van meisjes en vrouwen als lustobject. Het kabinet wil de jeugd via hun school en via internetsites, muziekzenders en tv-programma's weerbaar maken tegen seksueel geweld. Dat heeft het kabinet vrijdag besloten. Plasterk wil geweld tegen vrouwen bestrijden en hun positie wereldwijd bevorderen. ... Volgens de bewindsman is werk de sleutel tot volledige gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen. ...Alle maatregelen samen moeten ervoor zorgen dat in 2016 74 procent van alle vrouwen tussen de 20 en 64 jaar een baan heeft.
 • Seksuele voorlichting wordt toegankelijker (Nieuws,nl, 28 september 2007). Acht GGD's in Nederland bieden jongeren tot 25 jaar vanaf volgend jaar seksuele voorlichting en hulpverlening. Staatssecretaris van Volksgezondheid Jet Bussemaker (PvdA) stelt daarvoor 3,5 miljoen euro beschikbaar. Het doel is het voorkomen van latere problemen op het gebied van seksualiteit zoals seksueel overdraagbare aandoeningen, ongewenste zwangerschap en seksueel geweld.
 • Nota: driekwart vrouwen aan de slag in 2016 (De Pers, 28 september 2007). In 2016 moet bijna driekwart van de vrouwen in Nederland aan het werk zijn. Deze stijging van de arbeidsdeelname van vrouwen met tien procent staat in de emancipatienota 2008-2011, 'Meer kansen voor vrouwen'. Het streven moet onder meer worden gehaald door het aanbieden van goede kinderopvang en het verruimen van openingstijden van dienstverlenende instellingen, zoals de huisartsenpraktijk en de apotheek. Zo moet het voor werkenden eenvoudiger worden ze te bezoeken.
 • Kabinet tegen beeld meisjes als lustobject (Telegraaf, 28 september 2007). Jongeren moeten af van het beeld van meisjes en vrouwen als lustobject. Het kabinet wil de jeugd via hun school en via internetsites, muziekzenders en tv-programma's weerbaar maken tegen seksueel geweld. Dat heeft het kabinet vrijdag besloten. Plasterk keert zich tegen de „huidige seksualisering van de samenleving waarbij meisjes en vrouwen als lustobject worden geportretteerd”. (red.: al 82 reacties van lezers)

 • Gemeente Den Haag zet emancipatie weer op de kaart (residentie-net, 28 september 2007). Wethouder van Alphen (Welzijn, Volksgezondheid & Emancipatie) constateert in de nota ‘Gelijk Doen’ dat het emancipatieproces van de Haagse vrouw nog niet is voltooid. In zijn ogen is er de laatste jaren te weinig vooruitgang geboekt. Met een Tienpuntenplan, dat is opgenomen in de nota, (pdf) wil Van Alphen de emancipatie een extra impuls geven. Zo komen er in de stad acht buurtkamers voor vrouwen, start de gemeente een proef met een aparte emancipatieadviseur en wordt met behulp van microkrediet de economische zelfstandigheid van vrouwen bevorderd.
  • Gelijk Doen. Emancipatienota van de gemeente Den Haag, 27 september 2007
 • Peter Bergwerff: Afwijzen homoseksualiteit is geen strafbare discriminatie (ND, 29 september 2007). Ingekorte versie van de eerste Anton de Kom-lezing, georganiseerd door het Verzetsmuseum en Art. 1, de landelijke vereniging ter voorkoming en bestrijding van discriminatie en genoemd naar de Surinaamse verzetsstrijder van die naam.
 • Annelieke Dijkstra: Voor vrouwenliefde is geen plaats (AD, 29 september 2007). Als het Wageningse raadslid aan collega's van de Christen Unie vertelt over haar lesbische relatie is een deel van haar steunfractie not amused.
 • Martine Boelsma: 'Doe geen eigen borstonderzoek' (AD, 29 september 2007). Oncologen raden vrouwen aan niet meer maandelijks hun borsten te onderzoeken op afwijkingen. Het levert geen gezondheidswinst op. 
 • Taskforce deeltijd plus voor uitbreiding uren deeltijders. Persbericht SZW, 28 september 2007). Het kabinet gaat stimuleren dat mensen met kleine deeltijdbanen meer uren kunnen werken. Een speciale Taskforce Deeltijdplus start het debat over het maatschappelijke belang hiervan. De Taskforce kijkt daarnaast naar mogelijke knelpunten bij bedrijven en in arbeidsvoorwaarden. De Taskforce gaat op 1 januari 2008 voor twee jaar aan de slag. Het kabinet trekt hiervoor 5 miljoen euro uit.vrijdag 28 september 2007

Nieuws:

 • Emancipatienota. Brief dd. 28 september 2007 van minister Plasterk (Emancipatie) aan de Tweede Kamer ter aanbieding van:
 • Beleidsdoorlichting emancipatiebeleid. Brief dd. 28 september 2007 van minister Plasterk (Emancipatie) aan de Tweede Kamer ter aanbieding van:
 • Meer kansen voor vrouwen (persbericht OCW,  28 september 2007). De arbeidsparticipatie van vrouwen in Nederland moet omhoog. Vanuit het oogpunt van vergrijzing kan vrouwelijk talent niet gemist worden. Het combineren van arbeid en zorg moet aantrekkelijker worden, onder meer door het beschikbaar stellen van kwalitatief goede kinderopvang, het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs, opvang, sport en culturele activiteiten en het realiseren van handige openingstijden van dienstverlenende instellingen. Aldus de emancipatienota 2008-2011 'Meer kansen voor vrouwen' van minister Plasterk (Emancipatie) waar de ministerraad vandaag mee instemde. Voorts:
  • doelstelling voor de arbeidsparticipatie van vrouwen is 74% in 2016. Daartoe zal met fiscale maatregelen het niet-werken worden ontmoedigd en werk meer lonend wordt gemaakt. Het combineren van arbeid en zorg wordt eenvoudiger door verruiming van kinderopvang en van ouderschapsverlof tot 26 weken
  • het streven is om over vier jaar minimaal 25% vrouwen in de Algemene Bestuursdienst bij het rijk te hebben benoemd. Voorts zijn doelstellingen:
  • het bieden van kansen aan en benutten van talenten van vrouwen uit etnische minderheden
  • het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en
  • het wereldwijd structureel bevorderen van de positie van vrouwen.
  • jongeren weerbaar maken tegen (seksueel) geweld, mede gezien de seksualisering van de samenleving waarin vrouwen en meisjes als lustobject worden geportretteerd.
 • 'Plasterk wil meer vrouwen aan de slag hebben' (Elsevier, 27 september 2007). De Nederlandse vrouw moet aan de slag. Dat schrijft minister Ronald Plasterk (OCW) volgens RTL Nieuws in zijn nieuwe emancipatienota, waarover de omroep zegt te beschikken. De nota wordt vrijdag besproken in de ministerraad. Op de universiteiten zouden er 143 vrouwelijke hoogleraren bij moeten komen. In 2011 zou een kwart van alle topambtenaren een vrouw moeten zijn. Kamerleden Ineke van Gent (GroenLinks) en Sadet Karabulut (SP) reageerden in het RTL Nieuws sceptisch op de plannen.De doelstellingen zijn niet haalbaar. 'Als ik dit lees, moet ik concluderen dat ze het er compleet bij laten zitten', zei Van Gent.donderdag 27 september 2007

Nieuws:

 • 'Proeftuinen' voor bedreigde mannen (Volkskrant, 27 september 2007). Staatssecretaris Jet Bussemaker (VWS) wil beginnen met opvangplaatsen voor mannen die het slachtoffer zijn van eergerelateerd geweld. Zij heeft dat geantwoord op schriftelijke Kamervragen van Krista van Velzen (SP). De proeftuinen dienen niet alleen als opvangplaats maar ook als een centrum waar methodes ontwikkeld worden om hulp te kunnen bieden.
 • Vaginale pil voor nabootsen van maagendbloeding (Trouw, 27 september 2007). Wie tijdens de huwelijksnacht gegarandeerd wil bloeden, kan in het Universitair Medisch Centrum Utrecht een vaginale zetpil halen. De pil, gemaakt van onschuldige gelatine, geeft een half uur na het inbrengen een slijmerige, rode afscheiding. De pil is een alternatief voor een hersteloperatie van het maagdenvlies.
 • Ziekteverzuim in kwart eeuw ruim gehalveerd (Volkskrant, 27 september 2007). Het ziekteverzuim is de afgelopen 25 jaar meer dan gehalveerd, van 10 procent in 1980 tot ruim 4 procent in 2005. Vrouwen verzuimen nog altijd meer dan mannen, maar het verschil is wel kleiner geworden.
 • Beter aan het werk. Trendrapportage ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en werkhervatting' (persbericht SCP, 27 september 2007). Hieruit: In 25 jaar tijd is het ziekteverzuim in Nederland meer dan gehalveerd, van 10% in 1980 naar ruim 4% in 2005. Het ziekteverzuim van vrouwen is nog altijd hoger dan dat van mannen, maar in de laatste jaren wel sneller gedaald. Vrouwen worden vaker arbeidsongeschikt verklaard dan mannen, maar de laatste jaren is de instroom van vrouwen in de WAO sterker gedaald.
  • Gerda Jehoel-Gijsbers (red.): Beter aan het werk. Trendrapportage ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en werkhervatting. Hieruit (slotbeschouwing): Vrouwen zijn niet langer een probleemgroep. De forse daling in ziekteverzuim en in wao-instroom is voor een belangrijk deel te danken aan een daling bij vrouwen, met name bij specifi eke groepen onder hen. .... Het beleid lijkt effectiever te zijn geweest voor vrouwen dan voor mannen. Toch is het de vraag of de relatief sterke daling aan het ‘vrouw-zijn’ zelf is toe te schrijven. Vrouwen werken relatief vaak in de sectoren overheid en zorg, sectoren waarin – met name vanwege het relatief hoge verzuim – veel aandacht is besteed aan terugdringing van verzuim en terugkeer naar werk. Dit onderzoek heeft laten zien dat voor het ‘verdwijnen’ van het verschil tussen mannen en vrouwen wat betreft de uitstroom uit de wao een belangrijke verklaring ligt in de sector waarin men werkt. Met andere woorden: er is niet alleen sprake van een sekse-effect, maar vooral ook van een sectoreffect.
 • 'Vrouwenrechten zijn mensenrechten' (regering.nl, 26 september 2007). Nederland trekt de komende drie jaar 125 miljoen euro extra uit voor gezondheid in ontwikkelingslanden. De positie van vrouwen moet sterker worden, aldus minister-president Balkenende op 26 september 2007 in New York bij de lancering van de 'Global Campaign for Health Millennium Development Goals'.
 • WRR: wisseling perspectief nodig bij nationale identiteit (WRR, 24 september 2007). De WRR bepleit een benadering die het venster openzet naar de toekomst en bevordert dat mensen met uiteenlopende achtergronden en opvattingen zich in Nederland ‘thuis voelen’, een benadering die identificatieprocessen centraal stelt.
  • Identificatie met Nederland. Advies WRR aan het kabinet, september 2007. redactie: het begrip 'gender' komt in de tekst niet voor. Wel wordt uitvoerig bericht over de discussie inzake huwelijk en hoofddoek. Verwijzingen naar discussies / knelpunten over bv. huwelijkswetgeving, echtscheiding, gezinshereniging, eerwraak, vrouwenbesnijdenis, seksueel en huiselijk geweld, achtergelaten vrouwen ontbreken vrijwel geheel.woensdag 26 september 2007

Nieuws:

 • Klink: extra controle op vrouwenbesnijdenis (Nieuws.nl, 26 september 2007). De Inspectie voor de Gezondheidszorg gaat in alle klinieken waar plastische chirurgie wordt uitgevoerd onderzoeken of er vrouwenbesnijdenissen plaatsvinden. De resultaten van dit onderzoek worden in oktober aan de Tweede Kamer gepresenteerd, aldus de toezegging van minister van Volksgezondheid Ab Klink aan TK-lid Arib tijdens het wekelijkse vragenuurtje in de Kamer.
 • Vrouwen weten niets van afschaffing AOW partnertoeslag (FNV vrouwenbond, 25 september 2007). De FNV Vrouwenbond en emancipatieadviesbureau Enova luiden de noodklok over het gebrek aan informatie onder vrouwen over de afschaffing van de AOW-partnertoeslag in 2015. Vanaf dat jaar heeft een gepensioneerde geen recht meer op een toeslag voor een jongere partner met weinig inkomen. ..... Er bestaat een groot gat tussen wetgeving en de mate van emancipatie van vrouwen. De afschaffing van de partnertoeslag is gebaseerd op de gedachte dat in het jaar 2015 vrouwen grotendeels economisch zelfstandig zullen zijn waardoor deze toeslag niet meer nodig is. Het emancipatieproces van vrouwen loopt echter achter bij de prognose waarop de afschaffing van de partnertoeslag is gebaseerd, afschaffing van de toeslag lijkt hierdoor veel te voorbarig. 
 • Naakte strijd tegen seksisme (Telegraaf, 25 september 2007). Zeven blote Poolse vrouwen strijden tegen het 'mannelijk chauvinisme' dat hun land bedreigt. De poster maakt onderdeel uit van een reclamecampagne van de Vrouwenpartij om de aandacht op het 'echte probleem' in Polen te brengen. Partijleider Manuela Gretkowska. ,,De positie van Poolse vrouwen is verslechterd, vooral door het nationalistische beleid van president Jaroslaw Kaczynski.'
 • Onderzoek naar ongewenste zwangerschappen (Trouw, 25 september 2007). Het aantal ongewenste zwangerschappen is vorig jaar weer toegenomen na een geleidelijke daling in de drie jaren daarvoor, zo blijkt uit onderzoek van de Rutgers Nisso Groep en NIVEL. De toename vindt vooral plaats bij vrouwen onder de 25. Na een eerdere daling is ook het aantal ongewenste tienerzwangerschappen in de leeftijd tussen 10 en 14 jaar weer iets gestegen.
 • Minister Vogelaar: afspraken eergerelateerd geweld (VROM, 24 september 2007). Vier grote koepels voor minderheden (VON, IOT, SMN en STO) bundelen de komende jaren hun krachten om de preventie van eergerelateerd geweld te versterken. Binnen het kabinetsbrede beleidsprogramma eergerelateerd geweld 'Aan de goede kant van de eer' is minister Vogelaar verantwoordelijk voor het onderdeel maatschappelijke preventie.

Agenda:

Gesignaleerd:

 • Rosemarie Buikema, Iris van der Tuin (red.): Gender in media, kunst en cultuur. september 2007. Gender in media, kunst en cultuur plaatst het proces dat genderstudies heeft doorgemaakt binnen een academische en maatschappelijke context .   De onderwerpen in dit boek strekken zich uit van biologie en ethiek, tot seksualiteit en postkolonialisme.maandag 24 september 2007

Nieuws:

 • 7,2 miljoen huishoudens (CBS webmagazine, 24 september 2007). Op 1 januari 2007 waren er 7,2 miljoen huishoudens, bijna 600.000 meer dan 10 jaar geleden. Voorts:
  • Het aantal paren mét kinderen is even groot als het aantal paren zónder kinderen (2,1 miljoen)
  • Het aantal gehuwde paren met kinderen nam af tot 1,8 miljoen
  • Het aantal alleenstaande ouders steeg met 90.000 tot 460.000
  • Het aantal alleenstaanden steeg met 380.000 tot 2,5 miljoen
 • Meeste vijftigplussers op internet (Volkskrant, 19 september 2007). Twee op de drie vijftigplussers beschikten in 2005 over een computer. Ruim de helft van hen (58 procent) had een internetverbinding. Mannen en hoger opgeleiden hebben vaker een computer dan vrouwen en lager opgeleiden. Maar dit verschil is de afgelopen jaren wel kleiner geworden. Vooral het aantal jaren dat iemand een computer gebruikt is bepalend voor de verschillen in vaardigheden. Leeftijd en geslacht spelen daarin een minder belangrijke rol.
 • Meerderheid senioren op internet (SCP, 19 september 2007). Hieruit:
  • Mannen bezitten vaker een pc en internet dan vrouwen en hoger opgeleiden vaker dan lager opgeleiden, maar dit verschil is de afgelopen jaren kleiner geworden.
  • Het aantal jaren computergebruik is belangrijker voor verschillen in computergebruik- en vaardigheden dan geslacht, leeftijd of opleiding.
  • Vooral laagopgeleiden en vrouwen verwerven hun digitale vaardigheden via een cursus. Engels taalgebruik is met name voor lager opgeleide senioren een probleem.zondag 23 september 2007

Nieuws:

 • Bert Steinmetz: Vrouwen lopen groter risico als fietser (Het Parool, 22 september 2007). Vrouwen lopen op de fiets een veel groter risico te verongelukken door een afslaande vrachtwagen dan mannen. Sinds 2004 zijn in Amsterdam zeven fietsers verongelukt in de dode hoek van een vrachtwagen. Onder de slachtoffers waren zes vrouwen. Een onderzoek in Londen heeft uitgewezen dat van de vrouwen die op de fiets in de Britse hoofdstad verongelukten, 86 procent omkwam door een afslaande vrachtwagen. Bij de mannen was dat 47 procent. Zowel de Londense onderzoekers als Natascha van Bennekom van de Fietsersbond veronderstellen dat de vrouwen het slachtoffer zijn van hun nette verkeersgedrag.

Aktueel > Agenda:[ Pagina: 1 2 3 4 5  >>>]