vrijdag 25 september 2020 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 Oktober 2007
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  NIEUW OP DE SITE  >  ARCHIEF  >  JAAR 2007
 >  OKTOBER 2007 
NIEUW OP DE SITE - ARCHIEF OKTOBER 2007

maandag 1 oktober 2007

Nieuws:

 • Amsterdamse wethouder Asscher wil pooierverbod (Trouw, 1 oktober 2007).  De Amsterdamse wethouder Economische Zaken Lodewijk Asscher pleit voor een pooierverbod. 'Pooiers zijn de bron van het kwaad'. De huidige wetgeving biedt volgens de PvdA-wethouder onvoldoende mogelijkheden om de misstanden aan te pakken waarbij prostituees door mannen worden geëxploiteerd.  'De prostitutiewetgeving wordt binnenkort geëvalueerd en zowel de PvdA als het CDA is voor een verbod. Dat pooierverbod komt er op korte termijn.'

Emancipatienota 2008-2011 Vrouwen meer kansen geven

 • Gerrie van der List: Seksualisering: Plasterk is veel te betuttelend (Elsevier, 1 oktober 2007). PvdA-bewindsman Ronald Plasterk trekt ten strijde tegen de seksualisering van de samenleving en het portretteren van de vrouw als lustobject. Maar niets wijst erop dat een blote bil op TMF schade berokkent.
 • Sheila Sitalsing: Vrouwenemancipatie 2007: Zedig aan het werk (Volkskrant, 1 oktober 2007). De geëmancipeerde Nederlandse vrouw anno 2007 kleedt zich zedig en gaat werken voor haar geld – hard en lang. Ziehier de opvatting van het kabinet-Balkenende over de verheffing van de vrouw. Werken, en weerbaar zijn tegen seksueel en eergerelateerd geweld, zijn de pijlers in de vrijdag gepresenteerde Emancipatienota. Voorts:
  • Omdat economische zelfstandigheid geldt als het alfa en omega van de zelfbeschikking, krijgt de mantra ‘meer meedoen op de arbeidsmarkt’ in de nota de grootste nadruk. Meer vrouwen moeten werken en ze moeten vooral meer uren maken.
  • Bevorderen dat mannen meer gaan zorgen is als beleidsdoel geschrapt. ‘Dit kabinet wil niet sturen op een herverdeling van de zorgtaken tussen mannen en vrouwen thuis.’
  • Ook het behalen van zijn streefcijfers laat het kabinet goeddeels aan anderen over. Het treft wel enkele rechtstreekse maatregelen, zoals uitbreiding van het ouderschapsverlof van 13 naar 26 weken, het fiscaal ontmoedigen van thuisblijven, en het financieel aantrekkelijker maken van méér werken. Maar verder blijft het bij aansporen van derden.
  • Raken door alle inspanningen vrouwen aan het werk? Hooguit een beetje, schrijft het Centraal Planbureau in de pas verschenen Macro-economische Verkenningen: ‘Naar verwachting zal het aantal gewerkte uren van werkende vrouwen niet aanzienlijk stijgen in de nabije toekomst.’
 • Marcel van Lieshout: 'Seksmoraal is geen zaak overheid' (Volkskrant, 1 oktober 2007). In plaats van te ‘moraliseren’ over seksualisering van de samenleving kan het kabinet de positie van vrouwen wél verbeteren met maatregelen waartoe een overheid bevoegd is: bestrijding van armoede, bevorderen van arbeidsparticipatie. ‘De seksuele moraal laat zich niet of nauwelijks door een overheid reguleren en dat moet ook niet,’ aldus GroenLinks-fractievoorzitter Femke Halsema. ‘Plasterk moet oppassen dat hij niet de minister van luchtballonnetjes wordt’. Ze noemt de nota ‘zwaar teleurstellend’ en ‘vaag’. De positie van vrouwen moet beter. Dat vindt Halsema belangrijker dan ‘een soort nieuwe preutsheid te bepleiten’.
 • Halsema laakt emancipatienota Plasterk (Trouw, 1 oktober 2007). Minister van Onderwijs Ronald Plasterk (PvdA) moet niet moraliseren over seksualisering van de samenleving. Het kabinet moet de positie van vrouwen verbeteren door armoede te bestrijden en meer vrouwen aan het werk te helpen. Dat zegt fractievoorzitter van GroenLinks Femke Halsema maandag in de Volkskrant. Ze betitelt de emancipatienota van Plasterk als 'zwaar teleurstellend' en 'vaag'.
 • 'Meisjes steeds meer lustobject' (Parool, 29 september 2007). Jongeren hebben zoveel seksuele vrijheid gekregen, dat ze er zelf door in gevaar komen. Meisjes en vrouwen worden steeds meer als lustobject gezien en gaan zich er ook naar gedragen. Daarvoor waarschuwt minister Ronald Plasterk (Onderwijs en Cultuur) in zijn Emancipatienota 2008-2011. De vrouwen en meisjes zijn er volgens de bewindsman zelf ook schuldig aan, omdat zij zichzelf en andere vrouwen steeds meer tot seksobject willen maken.
  De bewindsman maakt zich ook zorgen over ongeplande tienerzwangerschappen. Het lukt een deel van de ouders niet om seksuele voorlichting te geven, stelt Plasterk. Hij wijt dat aan de generatiekloof of de culturele of religieuze achtergrond. Daarom moet er ook op school meer aandacht aan worden besteed.
 • 'Weerbaarheid van meisjes vergroten' (ND, 29 september 2007). De nu heersende seksuele moraal in Nederland ,,lijkt te leiden tot een verruwing van seksuele omgangsvormen''. Jongeren moeten af van het beeld van meisjes en vrouwen als lustobject, aldus minister Plasterk (Onderwijs) in zijn gisteren door het kabinet goedgekeurdeemancipatienota 2007-2011 'Meer kansen voor vrouwen'. De verruwing van seksuele omgangsvormen kan de lichamelijke integriteit van meisjes in gevaar brengen. In dat geval is volgens minister Plasterk een rol weggelegd voor de overheid om bij te dragen aan de ,,bescherming van jongeren wanneer ouders hier zelf niet in slagen''.

 • Extra geld voor seksualiteitshulpverlening (VWS, 28 september 2007). De ministerraad stelt 3,5 miljoen euro per jaar beschikbaar voor laagdrempelige eerstelijns seksualiteitshulpverlening voor jongeren. Deze hulpverlening moet (latere) problemen op het gebied van seksualiteit voorkomen, zoals seksueel overdraagbare aandoeningen (soa), ongewenste zwangerschap en seksueel geweld. Acht coördinerende GGD’en voeren de regeling uit.


Naar het archief van deze rubriek ''Nieuw op de site''[ Pagina: <<< 1 2 3 4 5 ]