vrijdag 25 september 2020 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 Oktober 2007
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  NIEUW OP DE SITE  >  ARCHIEF  >  JAAR 2007
 >  OKTOBER 2007 
NIEUW OP DE SITE - ARCHIEF OKTOBER 2007

Op woensdag 17 oktober  is jokesmit.nl online gegaan: een website waarop we alle publicaties van en over de feministe Joke Smit (1933-1981) verzamelen. Met scans van haar beroemde artikel 'Het onbehagen bij de vrouw' in De Gids (november 1967) en van de lezing uit maart 1967, die de aanleiding voor dat artikel zou zijn. En met de tekst van een gesprek met Joke Smit kort voor haar dood in 1981, waarin zij terugkijkt op de periode rond 1967.
dinsdag 16 oktober 2007

Nieuws (berichten in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Grote m/v-verschillen arbeidsmigratie - weinig aandacht voor gezin (E-Quality, 16 oktober 2007). Op 17 oktober, spreekt de Tweede Kamer in een algemeen overleg over het arbeidsmigratiebeleid, met name over het SER-adviesen de kabinetsreactie daarop. E-Quality: Zowel bij de kennismigranten als bij de 'gewone' arbeidsmigranten is slechts een kwart van de toegelaten migranten vrouw. De Nederlandse arbeidsmarkt loopt wellicht waardevolle krachten loopt doordat vrouwen kennelijk minder snel naar Nederland komen. Voor domestic workers, vooral vrouwen, is een speciale regeling nodig.
 • Geen taakstraf na zeden- of geweldsmisdrijf (Volkskrant, 16 oktober 2007). De Tweede Kamer wil wettelijk vastleggen dat plegers van gewelds- en zedendelicten niet in aanmerking komen voor een taakstraf. Een initiatiefvoorstel hiertoe van VVD-Kamerlid Teeven kan rekenen op steun van CDA en PvdA. Teeven wil dat vergrijpen waarop meer dan zes jaar celstraf staat, nooit met een taakstraf worden afgedaan. Ook bij recidive zou deze lichte vorm van strafafhandeling verboden moeten worden.
 • Elsbeth Stoker: Aantal werkende 55-plussers stijgt flink (Volkskrant, 16 oktober 2007). Het percentage werkende ouderen is afgelopen decennium bijna verdubbeld. Werkte in 1996 nog geen 30 procent van de 55-plussers, in 2006 was bijna de helft actief op de arbeidsmarkt. De stijging is vooral te danken aan vrouwen. Sinds begin jaren tachtig werken steeds meer vrouwen. Degenen die destijds begonnen en nu nog steeds een baan hebben, zijn grotendeels verantwoordelijk voor deze groei, aldus het CBS. Het aandeel vrouwen tussen de 55 en 60 jaar op de arbeidsmarkt verdubbelde in tien jaar tot 45 procent.
 • Embryo's worden afgestaan ter adoptie (ND, 16 oktober 2007). Embryo's die na een reageerbuisbevruchting overblijven, zijn de afgelopen jaren in Nederland al verscheidene keren ter adoptie afgestaan aan onvruchtbare paren. Voor zover bekend heeft deze terugplaatsing van embryo's van Nederlandse stellen nog niet tot een succesvolle zwangerschap geleid. maandag 15 oktober 2007

Nieuws (berichten in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Wildgroei in taakstraffen (NRC-Handelsblad, 15 oktober 2007). Rechters leggen vaak taakstraffen op bij ernstige delicten, zo blijkt uit onderzoek van Zembla. Volgens richtlijnen van het Openbaar Ministerie (OM) komen verdachten van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven, zoals zware mishandeling en verkrachting, mishandeling, verkrachting en doodslag niet in aanmerking voor een taakstraf. Toch legden rechters in 2006 54 keer een taakstraf op voor verkrachting en 225 keer voor aanranding. In totaal kregen 883 daders van zedenmisdrijven dat jaar een werkstraf opgelegd.
 • Seksualisering gaat christenen niet voorbij (RefD, 13 oktober 2007). Jongeren zijn veel verder uit koers geraakt dan volwassenen denken.
 • Relatief meer ouderen dan jongeren aan het werk (CBS webmagazine, 15 oktober 2007). De bruto arbeidsparticipatie van ouderen (55-64 jaar) is tussen 1996 en de eerste helft van 2007 bijna verdubbeld tot ruim 47%. In 2006 was de arbeidsparticipatie van ouderen voor het eerst zelfs hoger dan van jongeren (15–24 jaar).
  • De grootste stijging van de ouderenparticipatie deed zich voor onder de 55- tot 60-jarigen,  vooral door de vrouwen: hun participatiegraad verdubbelde tussen 1996 en 2006 tot ruim 45%. De participatiegraad van de mannen van deze leeftijd deed eind 2006 met bijna 77% zelfs niet onder voor het gemiddelde voor alle Nederlandse mannen.
  • Al sinds 2002 ligt de bruto arbeidsparticipatie van ouderen in Nederland hoger dan het gemiddelde van de Europese Unie, maar kan nog niet tippen aan de percentages actieve ouderen in de Scandinavische landen en Groot-Brittannië.

Onze Vrouw in New York:

 • Regina Smit: 'Alle meisjes naar school'. Er is onvoldoende vooruitgang geboekt i onderwijs voor vrouwen. We moeten onze inspanningen intensiveren om ervoor te zorgen dat in 2015 alle meisjes naar school gaan. De afspraken zoals in de tweede en derde Millennium Doelstellingen (onderwijs en gendergelijkheid) zijn neergelegd zijn nog lang niet gehaald. Regina Smit, de Nederlandse Vrouwenvertegenwoordiger, gaf deze conclusie op maandag 15 oktober 2007 in haar statement mee aan de Derde Commissie van de Algemene Vergadering van de VN.
 • Dagboeken van Regina Smit, vrouwenvertegenwoordiger bij de VN 2007: zondag 14 oktober 2007

Nieuws (berichten in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Margreet Vermeulen, Carolijne Vos: Vrouwen werken steeds korter (Volkskrant, 13 oktober 2007). Werkende vrouwen zonder kinderen gaan steeds minder uren werken. Zij beginnen met een deeltijdbaan, en bouwen die verder af als er kinderen komen. Dat blijkt uit doorberekeningen van de Macro Economische Verkenningen (MEV). In 1992 waren vrouwen met een baan gemiddeld 26,8 uur per week actief. In 2005 was dat teruggelopen naar 25,5 uur, tegen gemiddels 32,9 uur in Europa.
  • De werkweek van vrouwen met en zonder kinderen groeit naar elkaar toe.  ‘Het leeuwendeel van de Nederlandse vrouwen werkt in deeltijd, ongeacht of ze kinderen hebben’.
  • Onderzoekster Roman:  ‘De verwachting dat een parttime baan een opstapje is naar een fulltime baan blijkt definitief een sprookje. Ook als de kinderen groot zijn, blijven vrouwen parttime werken.’ Volgens Román willen vrouwen niet méér werken, zoals wel wordt gesuggereerd. ‘Integendeel’.
 • Veel stress bij hogeropgeleide vrouwen (AD, 13 oktober 2007). Hoogopgeleide werkende vrouwen van 50 jaar en ouder lopen een groot risico op stressklachten zoals een burnout, zo blijkt uit onderzoek van SBK.Meer dan een derde ervaart te grote psychische belasting als gevolg van het werk. Onderzoekster Louise Boelens denkt dat de grotere vermoeidheid te verklaren is doordat bij vrouwen het spanningsveleid tussen tijd investeren in werk en gezin eerder gaat wringen. 
 • Vivienne Westerhoud: Baan van 9 tot 3 is een redelijke eis (Trouw, 12 oktober 2007). Na twee jaar ruime aandacht in de media voor iedereen die vindt dat vrouwen niet moeten zeuren en gewoon méér moeten werken, komt nu de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) met een verfrissend advies: er moeten meer oplossingen komen om flexibel parttime werken en werken vanuit huis mogelijk te maken. De raad heeft een half miljoen ’vergeten’ vrouwen herontdekt voor de arbeidsmarkt. Het zijn deze vrouwen die het probleem van de krappe arbeidsmarkt kunnen helpen oplossen.
 • VN luidt noodklok over moedersterfte (AD, 12 oktober 2007). Wereldwijd komen meer dan een half miljoen vrouwen jaarlijks om als gevolg van complicaties tijdens de zwangerschap of in het kraambed. 90% daarvan in de ontwikkelingslanden, zo blijkt uit een onderzoek van de VN en de Wereldbank. Er is een 'verbijsterend'gebrek aan vooruitgang om de moedersterfte te verminderen.
 • Broer Scholtens: Aantal abortussen daalt wereldwijd (Volkskrant, 13 oktober 2007). Het aantal niet-spontane abortussen daalt wereldwijd, blijkt uit een rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). In 2003 werden 42 miljoen abortussen gepleegd. De helft van alle abortussen zijn onveilig. In 1995 waren dat er bijna 46 miljoen, aldus de WHO in een vandaag verschenen publicatie in het Britse blad The Lancet. De daling is het grootst in Europa, vooral in Oost-Europese landen
 • Abortusverbod heeft geen afschrikkend effect (Elsevier, 12 oktober 2007). Een abortusverbod schrikt vrouwen die een abortus willen niet af. In landen waar abortus verboden is wordt de ingreep even vaak toegepast als in landen waar abortus is toegestaan. Dat blijkt uit een onderzoek dat vrijdag verscheen in het medische tijdschrift The Lancet.
 • Leonie Breebaart: Nobelprijs Literatuur| Tegen de hokjesgeest.(Trouw, 12 oktober 2007). Doris Lessing is een verrassende winnaar van de Nobelprijs voor literatuur. En ook een licht teleurstellende. Ze heeft wel een indrukwekkend oeuvre op haar naam staan, maar dat is wisselend van kwaliteit. Als symbool voor de emancipatie van de vrouw verdient ze de prijs wél: dubbel en dwars.
 • Nobelprijs voor Britse schrijfster Doris Lessing (NRC-Handelsblad, 12 oktober 2007). De Engelse schrijfster Doris Lessing heeft als elfde vrouwe de 104de Nobelprijs voor Literatuur gewonnen, omdat zij volgens de Academie „als epica van de vrouwelijke ervaring, met scepsis, vuur en visionaire kracht een verdeelde beschaving aan onderzoek heeft onderworpen”.
 • Emancipatiebeleid. Bijdrage van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Brief dd. 11 oktober 2007 van bewindspersonen Eurlings en Huizinga (V&W) aan de Tweede Kamer.
 • Annelies Vlaanderen: Myrthe Hilkens (BN-De Stem, 9 oktober 2007). Interview met Myrthe Hilkens die samen met nog vier andere vrouwen onder de naam Beperkt Houdbaar de controversiële aanval plegen op de (vermeende) seksualisering van de samenleving. De invloed op jongeren van onder meer seksadvertenties op tv en wiegelende borst- en bilpartijen hiphopclips met bijpassende teksten als 'Can you control your hoe' en 'hey bitch, wait till you see my dick' wordt door hen aan de kaak gesteld.

Onze Vrouw in New York: • donderdag 11 oktober 2007: Vrouwbeeld anno 2010. Debat met o.a. Sunny Bergman en Ronald Giphart. Dante building zaal DZ 1 Universiteit Tilburg, Warandelaan 2, Tijd: 15.30 - 18.00 uur
 • vrijdag 12 oktober 2007: Wat heeft mevrouw Banayad aan emancipatie-onderzoek?  Oratie Prof dr S. Keuzenkamp. Tijd: 15.45 uur. Plaats: Aula Vrije Universiteit,  De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam.vrijdag 12 oktober 2007

Nieuws (berichten in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Benoeming Gabriella Bekman tot directeur Nationale ombudsman (nationaleombudsman.nl, persbericht 11 oktober 2007). Per 1 januari 2008 wordt mevrouw Gabriëlla Bekman directeur van het Bureau van de Nationale ombudsman. Bekman is op dit moment werkzaam als Programmadirecteur Eenduidig Toezicht, een rijksbreed programma dat een vermindering van de toezichtlast bij bedrijven en instellingen tot doel heeft. Eerder was zij directeur Coördinatie Emancipatiebeleid bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Plaatsvervangend Directeur Generaal en Directeur Luchtvaart bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Bekman neemt de taken over van interim-directeur Henk Tankink.donderdag 11 oktober 2007

Nieuws (berichten in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Hieke Snijders-Borst: Women's right to birth control is a human right (womenonweb.org, septemer 2007). ‘Liberty is the right to be left alone.’ In the Western world law students learn this slogan by heart. For women, however, being left alone by authorities is not enough to achieve liberty, they need protection from the unwanted consequences of human fertility as well. [...] Prohibition of legal and medically safe abortion will only lead to illegal, shady and risky practices. Moreover, the outcome of penalization is a rise of the abortion rate. Medical abortion is followed by good contraceptive advice or –at the woman’s wish– sterilization. Only rarely another unwanted pregnancy follows, whereas illegal abortions are often a recurrent event in a woman’s life. Consequently, abortion occurs much more frequently in countries where abortion is penalized and prosecuted than in countries where abortion is legal. Laws should be just and effective. Anti-abortion laws are neither. Can invoking human rights effectively establish women’s access to perfect birth control?
 • Ariane Mantel: School moet sekscultuur aanpakken (Telegraaf, 11 oktober 2007). Het onderwijs moet grenzen stellen aan de toenemende seksualisering binnen de schoolmuren, aldus het Algemeen Pedagogisch Studiecentrum (APS) donderdag op tijdens de scholenconferentie 'Bimbo's, bro's en coole collega's'. De grenzeloze seksualiteit maakt scholen er niet veiliger op', aldus Anke Visser van de projectgroep preventie seksuele intimidatie.
 • Laura van Baars: Van de vader moet je het niet hebben (Trouw, 11 oktober 2007). Twintig jaar emancipatiebeleid heeft niet geleid tot een betere zorgverdeling tussen ouders. En daar lijkt minister Plasterk zich in de nieuwe emancipatienota bij neer te leggen. Onderzoekster Erna Hooghiemstra: ’Het gezin is een systeem, en dat wordt genegeerd.’
 • Onderbetaling vrouwen bestrijden met meer scholing in bedrijfstakken (FNV, 10 oktober 2007). Het rapport 'Dicht de loonkloof!' van STZ advies & onderzoek en de Universiteit van Amsterdam stelt dat de onderbetaling van vrouwen kan worden verminderd met gerichte maatregelen binnen bedrijfstakken. Belangrijk is goed personeelsbeleid en het aanbieden van scholing die vrouwen opleidt tot hogere of middenkaderfuncties. De mogelijkheden om die functies in grotere deeltijdbanen uit te oefenen moet worden uitgebreid. Ook moeten vrouwen worden gestimuleerd niet helemaal te stoppen met werken als ze kinderen krijgen.
 • VN-Vrouwenverdrag. Tijdens een Algemeen Overleg heeft minister Plasterk (Emancipatie) is een aantal toezeggingen gedaan, met name:
  • toezending vóór 7 november a.s. van een notitie inzake de juridische status van het VN-Vrouwenverdrag
  • toezending vóór 7 november a.s. van een notitie inzake de coördinatie van gendermanstreaming (zie ook Concluding Comments van het CEDAW)

Onze Vrouw in New York:

Gesignaleerd:

 • Doe mee met de Haagse Vrouwenweek! De voorbereidingen voor de Haagse Vrouwenweek 2008, die zal lopen van 6 tot en met 12 maart, zijn inmiddels al weer van start gegaan. Om de samenwerking beter te stroomlijnen en de organisatie van de Haagse Vrouwenweek nog meer te verbeteren, is er een aantal zaken gewijzigd.

Agenda:

 • woensdag 17 oktober 2007: Intimate Truths: Theorising Sexuality. Met Henrietta Moore, Gloria Wekker en Rosa Braidotti. Plaats: Drift 21, Utrecht. Tijd: 10.00 - 12.30 uur. Entrance is free but registration is required by sending an email before October 11 to: nov@let.uu.nl or 030-253 6001


[ Pagina: <<< 1 2 3 4 5  >>>]