vrijdag 25 september 2020 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 Oktober 2007
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  NIEUW OP DE SITE  >  ARCHIEF  >  JAAR 2007
 >  OKTOBER 2007 
NIEUW OP DE SITE - ARCHIEF OKTOBER 2007

woensdag 24 oktober 2007

Nieuws (berichten in volgorde van plaatsing vandaag):

 • 'GGD kan controle kinderopvang niet aan' (Volkskrant, 24 oktober 2007). De GGD kan vooral in grotere gemeenten de controle van kinderopvang niet meer aan. Sinds dit jaar zijn basisscholen verplicht opvang voor leerlingen te regelen buiten lesuren. Hierdoor zijn er volgens de GGD zoveel nieuwe kinderopvangplaatsen bijgekomen dat het moeilijk is de kwaliteit ervan overal te controleren
 • Stichting WAHO beeindigt haar aktiviteiten. WAHO, oktober 2007. Stichting WAHO gezond werken voor jonge hoger opgeleide vrouwen is opgeheven. De in 2001 opgerichte stichting heeft zes jaar lang een bijdrage geleverd aan het verminderen van het aantal vrouwen in arbeidsongeschiktheidsregelingen. Daarnaast heeft Stichting WAHO gewerkt aan het vergroten van inzicht bij werkgevers, leidinggevenden en bedrijfsartsen dat gezond werken ook voor jonge hoger opgeleide vrouwen belangrijk is. Voor Stichting WAHO is het lastig te beoordelen of de situatie voor jonge hoger opgeleide vrouwen ook inderdaad beter is geworden op de werkvloer zélf. Een nieuwe generatie komt weer nieuwe dilemma’s tegen. Stichting WAHO geeft graag het stokje aan hen door om nieuwe initiatieven te ontplooien. De informatie van stichting WAHO is overgedragen aan www.vrouwenreintegratie.nldinsdag 23 oktober 2007

Nieuws (berichten in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Annette Birschel: Pakistan in de polder (De Nieuwe Reporter, 23 oktober 2007). Dat Nederlandse vrouwen geëmancipeerd zijn is een van de grote mythes over dit land in het buitenland. De reden is simpel. Veel vrouwen werken en eerder dan in andere landen was abortus gelegaliseerd, prostituees zijn legale zelfstandige ondernemers en hebben zelfs een eigen vakbond. Maar met emancipatie heeft dat niet zo veel te maken en de realiteit is dan ook minder rooskleurig.... blijft de vraag waarom vrijwel niemand de toch principiële vraag stelde. Namelijk: hoe kan worden bereikt dat vrouwen ook de helft van de macht krijgen of tenminste toch de kans hiertoe?

Agenda:

 • donderdag 25 oktober 2007: Aan de poorten van het gezag. Bijeenkomst georganiseerd door Al Nisa i.s.m. onder meer E-Quality. In het eerste deel van het programma staat de politiek-maatschappelijke context van
  emancipatie centraal. In het tweede deel wordt gesproken over de invloed en het gezag van vrouwen in religieuze kringen. Met minister Vogelaar, Fatos Ipek-Demir, Naima Azough en Anne Marie Korte.Plaats: Theater Concordia - Hoge Zand 42, Den Haag. Tijd: 13.30 - 18.30 uur
 • dinsdag 6 november 2007: Women in the trafficking-migration continuum: from the perspective of human rights and social justice, lezing door dr. Yu Kojima. Plaats: IIAV, Obiplein, Amseterdam. Tijd: 16.00 - 18.30 uur. Na afloop discussie over de Emancipatienota 2008-2011. Aanmelden: pr@iiav.nlof per telefoon: 020- 665 1318.maandag 22 oktober 2007

Nieuws (berichten in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Bijna half miljoen personen zonder uitkering en zonder werk wil aan de slag (CBS.nl, 22 oktober 2007). In 2006 wilden 453 duizend personen zonder werk, zonder uitkering, die geen scholier of student waren aan het werk. Het zijn voornamelijk samenwonende of gehuwde vrouwen. 44 procent van hen is actief op zoek naar werk.
 • Rob Pietersen: Allochtone mannen leren emanciperen. De remmende kracht van vaders (Trouw, 22 oktober 2007). Voor allochtone mannen, die niet mee-emancipeerden met hun vrouwen, komt er een project mannenemancipatie. Drie vaders zien het helemaal zitten.
 • Abortusartsen in de bres voor seksuele voorlichting (Volkskrant, 21 oktober 2007). Het Nederlands Genootschap van Abortusartsen is boos dat mensen boven de 25 jaar straks niet meer terecht kunnen in voorlichtingscentra seksualiteit, anticonceptie en abortus, de vroegere Rutgershuizen. Het ministerie heeft besloten per 1 januari 2008 de aandacht te richten op jongeren tot en met 25 jaar. Wie ouder is kan alleen nog bij de huisarts terecht voor de zogenoemde eerstelijnsvoorlichting: mensen met bijvoorbeeld een seksueel overdraagbare aandoening of erectieproblemen.zondag 21 oktober 2007

Nieuws (berichten in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Marja Vuijsje over de betekenis van Joke Smit voor de emancipatiebeweging. Zondag 21 oktober 2007, Radio 1, OVT (VPRO), tussen 11.00 en 11.25 uur. 'De Nederlandse vrouw is zeer tevreden en weinig ambitieus' was de uitkomst van een onderzoek van Opzij en Margriet naar het (on)behagen bij de Nederlandse vrouw. Het onderzoek werd gepresenteerd veertig jaar na het geruchtmakende artikel 'Het onbehagen bij de vrouw' van Joke Smit in De Gids, waarmee de tweede feministische golf begon. Marja Vuijsje, de biografe van Joke Smit, over Joke Smit en haar betekenis voor de emancipatiebeweging.
 • Serena Hofman: Praten over uithuwelijken nog taboe (Algemeen Dagblad, 21 oktober 2007). Het vinden van een geschikte huwelijkskandidaat en vooral op welke manier met die persoon in contact moet worden gekomen, is een punt waar veel jongeren van Marokkaanse afkomst hun hoofd over breken.
 • Myrthe Hilkens: Niet geschikt voor jonge lezers (De Pers, 20 oktober 2007). [...] Mijn laptop piept en attendeert mij op binnenkomende mail. In mijn inbox mail van het ministerie van Onderwijs. De afdeling Emancipatie organiseert een Ronde Tafelgesprek en ik behoor tot de genodigden. Ze zouden graag gebruik maken van mijn ‘expertise’. Ook weerbaarheidstrainers, seksuologen en onderwijzers zullen komen. Ik ga niet, maar laat me na afl oop informeren over het verloop van de dag. De overheid verbiedt niks, fl uisteren bronnen. De ambtenaren weten zelf nog niet zo goed wat de volgende stappen zullen zijn. ‘En nu?’, was de centrale vraag. Ze benadrukken dat het ministerie past voor de rol van zedenmeester. In plaats daarvan kijkt men liever naar een bijdrage op educatief niveau. Ze willen inzetten op onderwijs en voorlichting. Op een moderne manier praten over seks en seksualiteit.

Actueel > Tijdschriftenrek:
 vrijdag 19 oktober 2007

Nieuws (berichten in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Margreet de Boer: Slachtoffers mensenhandel beter beschermd: blij met een dode mus? (Blog, 18 oktober 2007). De koppen van de berichten in de Volkskrant en in het persbericht van Justitie zijn veelbelovend: 'Soepeler regels voor slachtoffers uitbuiting' en: 'Betere bescherming voor slachtoffers mensenhandel'.
  Maar verandert er eigenlijk wel zoveel? Dat wat Albayrak aangeeft als mogelijkheid (een verblijfsvergunning op humanitaire gronden in schrijnende gevallen) behoort ook nu al tot de mogelijkheden. ... Ik hoop ... dat zij vervolgens de stap neemt om het beleid zodanig aan te passen dat deze bescherming ook onder een volgende staatssecretaris voldoende gewaarborgd is.
 • Slachtoffers mensenhandel beter beschermd (Justitie, 18 oktober 2007). Staatssecretaris Albayrak wil betere bescherming voor slachtoffers van mensenhandel. Ook als er geen aangifte is gedaan komen slachtoffers van mensenhandel in aanmerking voor een verblijf op humanitaire gronden. Er moet dan wel sprake zijn van schrijnende omstandigheden. In het huidige beleid zijn zij verplicht aangifte te doen om voor rechtmatig verblijf in aanmerking te komen (de B9-regeling). Bovendien zal zij na drie jaar legaal verblijf op grond van de B9-regeling zal toetsen of er ook zonder een veroordeling van de dader kan worden overgegaan tot verlening van een zelfstandige verblijfsvergunning.
 • Jn Hunin:  Polen - Vrouwenpartij is stil over abortus (Volkskrant, 18 oktober 2007). Toen Helena Ibrahim in haar stad handtekeningen aan het ronselen was voor de Vrouwenpartij, was de eerste reactie van veel vrouwen: ‘Even aan mijn man vragen.’ De Vrouwenpartij is hoognodig, meent Barbara Maj (29), nummer acht op de plaatselijke lijst en moeder van een zoontje van 15 maanden. Vrouwen met kinderen worden in Polen volgens haar gediscrimineerd. De kinderbijslag moet omhoog, het zwangerschapsverlof beter geregeld. Zwangere vrouwen dreigen in Polen nog al te vaak hun werk te verliezen.
 • Werkloosheid neemt verder af (CBS, 18 oktober 2007). In de periode juli-september 2007 waren gemiddeld 328 duizend personen werkloos, ofwel 4,3%.
  N.B. Uit de statistiek blijkt intussen dat de werkloosheid onder vrouwen 5,4% bedraagt, en onder mannen 3,4%.
 • Daphne van Faassen:  Ik wil wel maar .... (Intermediair, 17 oktober 2007). Hoogopgeleide ‘nuggers’ willen alleen werken van negen tot drie, om de hoek en op niveau. Ze zijn hoogopgeleid, vaak vrouw en hebben geen baan. Ze willen best werken, maar alleen op hun voorwaarden. Volgens de Raad voor Werk en Inkomen is het reservoir aan niet-werkenden dé oplossing voor het personeelstekort. Moeten werkgevers ze gewoon een beetje tegemoet komen?
 • Jessica de Jong: Geef vaders een dag zorgverlof (Managerscope, 18 oktober 2007). In de maatschappelijke discussie over werk en zorg gaat alle aandacht uit naar langere werkweken van vrouwen en betere opvangfaciliteiten voor kinderen, terwijl het verstandig zou zijn als de werkgever vaders een dagje vrijaf geeft. Adviesbureau & Samhoud is een van de eerste bedrijven met een bewust vaderschapsbeleid: bij elke pasgeboren baby krijgt de vader 2 maanden verlof. 

Tweede Kamer > Agenda:

 • donderdag 1 november 2007: Rondetafelgesprek van de vaste Kamercommissie OCW e.a. met vertegenwoordigers van vrouwen- en emancipatieorganisaties inzake de Emancipatienota 2008-2011. Tijd: 16.00 - 18.00 uur. Plaats: Troelstrazaal, Tweede Kamergebouw Den Haag.

Agenda:
donderdag 18 oktober 2007

Nieuws (berichten in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Reactie op Eindrapportage Visitatiecommissie Emancipatie. Brief dd. 17 oktober 2007 van minister Bos (Financiën) aan de Tweede Kamer. Hieruit:  Wij nemen de aanbevelingen van de commissie ter harte. Wij onderschrijven het belang van het meewegen van emancipatie-aspecten bij de voorbereiding van beleid. ... Wat betreft onze interne organisatie : de bestaande regels en structuren zijn toereikend. ... Op een aantal punten hebben wij een andere zienswijze dan de commissie, zoals ten aanzien van het instrument gender-budget analyse (GBA): dat heeft op zichzelf geen meerwaarde ten opzichte van het bestaande beleidsinstrumentarium.
 • Vrouw is niet ambitieus (NRC-Handelsblad, 17 oktober 2007).  Vrouwen vinden kinderen minder belangrijk, hebben geen zin in een zware baan en zijn naïef over hun eigen financiën. Dat blijkt uit onderzoek ter gelegenheid van het 35-jarig jubileum van Opzij. Hoofdredactrice Cisca Dresselhuys ziet de uitkomsten als een bevestiging dat beide bladen „hard aan de slag” mogen om meer vrouwen aan het werk te krijgen.
 • Henk Noort: Wie niet zorgen wil, moet werken (Financieele Dagblad, 17 oktober 2007). Mannen krijgen vaak de klacht dat ze thuis voornamelijk op de bank hangen. Ja, een substantiële groep mannen steekt inderdaad geen poot uit. Maar of vrouwen daarom noodgedwongen thuisblijven, zoals wordt beweerd, valt te betwijfelen.
 • Vrouwen lopen niet tegen glazen plafond aan maar verdwalen in glazen doolhof  (Managers online, 17 oktober 2007). Het beeld van de ambitieuze vrouwelijke manager die tegen een glazen plafond aanknalt, is achterhaald. In plaats daarvan belanden vrouwen eerder in een doolhof van obstakels, van lange werkdagen tot een macho werkcultuur, waardoor ze er niet eens aan toe komen een gooi naar de top te doen. Dit staat te lezen in het boek ‘Through the Labyrinth: the Truth about How Women Become Leaders’ van Alice Eagly, hoogleraar psychologie.
 • P&O-vrouwen krijgen er meer bij dan mannen (Personeelsnet, 17 oktober 2007). HR-managers zien in 2007 hun salaris stijgen met 4,6%, eenzelfde stijgingspercentage als vorig jaar. Vrouwelijke P&O-professionals krijgen er meer salaris bij dan hun mannelijke collega’s. Wel liggen de nominale salarissen van vrouwen nog steeds lager dan van de mannen die in het vak werken. Geen enkel onderzocht verband, zoals leeftijd en opleiding, verklaart dit verschil.woensdag 17 oktober 2007

Nieuws (berichten in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Elsbeth Stoker: 'Laat bijstandsmoeders en -vaders niet met rust' (Volkskrant, 17 oktober 2007). De gemeenten Den Haag en Utrecht zijn het oneens met het kabinetsplan de sollicitatieplicht voor alleenstaande ouders met jonge kinderen af te schaffen. Het kabinet wil degenen met jonge kinderen maximaal 6 jaar vrijstellen van deze plicht. ‘Dan zetten we de klok terug’, zegt de Haagse PvdA-wethouder Henk Kool. Uit zijn ervaring blijkt dat alleenstaande ouders graag willen reïntegreren als ze hulp krijgen. ‘Hulp bij het zoeken naar werk is succesvoller bij degenen met jonge kinderen die nog niet zo lang een uitkering hebben.’
 • Oudere vrouw heeft vaker werk (Parool, 16 oktober 2007). Voor het eerst zijn er meer 55-plussers aan het werk dan jongeren onder 24 jaar. Van de ouderen heeft 47 procent een baan, onder de jongeren is dit 45 procent. De inhaalslag van de ouderen is vooral een gevolg van het feit dat vrouwen massaal aan de slag gaan.
 • Koenders komt op voor verkrachte vrouwen (Telegraaf, 16 oktober 2007). Minister Bert Koenders (Ontwikkelingssamenwerking) wil volgende week in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties aandacht vragen voor geweld tegen vrouwen. In landen als Congo worden tienduizenden vrouwen door militairen verkracht.
 • Moederschap voor vrouw geen levensdoel (RefD, 17 oktober 2007). Het krijgen van kinderen is voor steeds minder vrouwen een grote levenswens. Uit een enquête van de tijdschriften Margriet en Opzij blijkt dat 12 procent van de vrouwen vindt dat het krijgen van kinderen het belangrijkste in het leven is. Volgens de twee tijdschriften denken vrouwen veel te rooskleurig over hun financiële positie als hun partner zou wegvallen.
 • Aaf Brandt Corstius: Wat een mal, pardon mysterieus wijf, die Nederlandse vrouw (NRC-next, 17 oktober 2007). Opzij bestaat vijfendertig jaar en dat wordt gevierd. En met een onderzoek over de tevredenheid van de Nederlandse vrouw dat Opzij samen met Margriet had uitgevoerd, de vroegere ‘aartsvijandin’ in de woorden van Cisca Dresselhuys. Wat bleek: de Nederlandse vrouw is heel tevreden. Ze geeft haar leven een 7,8. Erg ambitieus is ze niet. .. Na een lange paneldiscussie kwamen La Dresselhuys en de anderen eruit: misschien zijn Nederlandse vrouwen wel gewoon lui. Hier schrok La Dresselhuys wel van. ‘Zouden ze dan enorm veel… ténnissen?’ Uit de stand van haar mond bleek dat ze dat maar niks vond. Maar het nam mij in voor de Nederlandse vrouw.
 • Frans Regtien: Nederlandse vrouw is niet ambitieus (Wereldomroep, 16 oktober 2007). Kinderen en een carrière zijn niet zo belangrijk voor de Nederlandse vrouw. Ze zijn gelukkig en geven hun leven zelfs gemiddeld een 7,8 als rapportcijfer, zo blijkt uit onderzoek van Opzij en Margriet.
 • DAG-stelling | De emancipatie van de vrouw is mislukt (dag.nl, 16 oktober 2007) Uit een enquête van Opzij blijkt dat vrouwen niet ambitieus zijn. De Nederlandse vrouwen zijn niet ambitieus en kinderen krijgen is voor maar een klein deel het belangrijkste in het leven. Ook denken vrouwen veel te rooskleurig over hun financiële positie als hun partner zou wegvallen. Dat zijn de belangrijkste conclusies uit een enquête ter gelegenheid van het 35-jarige jubileum van Opzij.
 • Nederlandse vrouwen niet erg ambitieus (dag.nl, 16 oktober 2007). Slecht 37 procent vindt een carrière belangrijk. Nederlandse vrouwen zijn niet ambitieus en kinderen krijgen is voor maar een klein deel het belangrijkste in het leven. Ook denken vrouwen veel te rooskleurig over hun financiële positie als hun partner zou wegvallen.


[ Pagina: <<< 1 2 3 4 5  >>>]