zondag 18 april 2021 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 November 2007
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  NIEUW OP DE SITE  >  ARCHIEF  >  JAAR 2007
 >  NOVEMBER 2007 
NIEUW OP DE SITE - ARCHIEF NOVEMBER 2007

Naar het archief van deze rubriek ''Nieuw op de site''Focusvrijdag 30 november 2007

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • John Wanders: Rotterdamse code huiselijk geweld (De Volkskrant, 30 november 2007 - mogelijk instabiele link). Rotterdam gaat vanaf 10 december werken met een vergaande meldcode, gericht op een effectievere aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. De code werkt als een checklist die dwingend voorschrijft hoe beroepskrachten moeten handelen als zij denken dat een cliënt, patiënt, leerling of pupil (of diens gezin) thuis wordt mishandeld.
 • Amsterdam zet vrouwenemancipatie hoog op agenda (De Telegraaf, 29 november 2007). De emancipatie van vrouwen in Amsterdam is de afgelopen vijf jaar gestagneerd. Het college van burgemeester en wethouders wil daarom dat dit onderwerp weer hoog op de agenda komt in de hoofdstad, zo liet het woensdag weten.
 • 'Meer vrouwen en minderheden in adviescolleges Rijk' (Parlementaire nieuwsbrief, 29 november 2007, niet online, abonnement is wel gratis). In adviescolleges van het Rijk zitten nog te weinig vrouwen en leden van minderheden. Het kabinet gaat daarom vanaf nu werken met streefcijfers: 50 procent van de leden van adviescolleges moet bestaan uit vrouwen en 10 procent moet lid zijn van een minderheidsgroep. In de praktijk komt dit neer op tenminste één lid van een minderheidsgroep per adviesraad. Dat schrijft minister Vogelaar van Wonen, Wijken en Integratie mede namens haar collega's Van der Horst van Binnenlandse Zaken en Plasterk van OCW vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Benoeming van leden van adviescolleges loopt via de verantwoordelijke minister en de ministerraad. In de ministerraad is afgesproken dat bij adviescolleges waar de streefcijfers nog niet zijn gehaald de benoeming van een voorzitter of een lid in principe dient bij te dragen aan het bereiken van streefcijfers. Overigens schrijft de Kaderwet Adviescolleges voor dat adviescolleges moeten streven naar een evenredige participatie van vrouwen en leden van minderheden. Het gaat om benoemingen voor adviescolleges zoals de Wetenschappelijke raad voor het Regeringsbeleid, de Gezondheidsraad, de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken, de Adviesraad Gevaarlijke Stoffen, de Kiesraad en de Raad voor Cultuur.
Boek Mageeq
 • Mieke Verloo (Ed.) - Multiple Meanings of Gender Equality. A Critical Frame Analysis of Gender Policies in Europe.
  This book aims to map the diversity of meanings of gender equality across Europe and reflects on the contested concept of gender equality. In its exploration of the diverse meanings of gender equality it not only takes into account the existence of different visions of gender equality, and the way in which different political and theoretical debates crosscut these visions, but also reflects upon the geographical contexts in which visions and debates over gender equality are located. The contextual locations where these visions and debates take place include the European Union and member states such as Austria, the Netherlands, Hungary, Slovenia, Greece, and Spain. In all of these settings, the different meanings of gender equality are explored comparatively in relation to the issues of family policies, domestic violence, and gender inequality in politics, while specific national contexts discuss the issues of prostitution (Austria, Slovenia), migration (the Netherlands), homosexual rights (Spain), and antidiscrimination (Hungary). The multiple meanings of gender equality are studied through Critical Frame Analysis, a methodology that builds on social movement theory and that was refined further with elements of gender and political theory within the context of the MAGEEQ research project (http://www.mageeq.net).donderdag 29 november 2007

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Nigel Morris: Reforms give rape victims right to video evidence (The Independent, 29 november 2007). Video recordings of statements made to police by alleged rape victims can now be used as their main evidence in court, ministers announced yesterday. Details of their initial complaint to friends or relatives can also be disclosed to juries, regardless of how long after an alleged attack they are made. Judges will be told a woman can be too drunk to consent to sex even if she is still conscious. The plans to reform rape trials aim to tackle 'myths' surrounding the crime in an attempt to increase low conviction rates. Fewer than 15 per cent of attacks are reported and only 5.7 per cent result in a conviction – the lowest rate in Europe.
 • Sanderijn Cels: Sunny Bergman is geen zeurpiet (Trouw, 29 november 2007). Je kunt op je klompen aanvoelen dat vrouwen een complex krijgen van het huidige schoonheidsideaal.... Bergmans poging om het alsnog te proberen in deze domeinen is dus niet gestrand omdat dat een uitdrukking zou zijn van slachtofferfeminisme, zoals wordt beweerd. Daar had het volstrekt niets mee van doen. Haar poging was een uitdrukking van weinig inzicht – en van veel moed.
Tegen grenzen
 • Kris van der Veen: Tegen grenzen. In het kader van de 'Week zonder Geweld' die van start ging op 25 november, is dit boek officieel overhandigd aan Naïma Azough, lid van de Tweede-Kamerfractie van GroenLinks, die zich bezighoudt met het integratiebeleid. Deze week wordt in RTL 4 ('4 in het land') aandacht besteed aan dit boek.
  'Tegen grenzen' gaat over zes vrouwen en hun kinderen die een gemeenschappelijk verhaal hebben. Ze komen uit het buitenland, hebben geen eigen verblijfsstatus én ze zijn slachtoffer van huiselijk geweld.
  Door hun 'statusloosheid' hebben ze in principe geen recht op voorzieningen, zoals bijvoorbeeld de vrouwenopvang. Ze lopen overal tegen grenzen aan. Vijf van de zes vrouwen in dit boek hadden het geluk dat ze uiteindelijk werden opgevangen in Toevluchtsoord. Maar niet zonder slag of stoot. Want ook de vrouwenopvang loopt tegen grenzen aan. Grenzen van eigen beleid, dat weer voortkomt uit gemeentelijk en/of landelijk beleid.woensdag 28 november 2007

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Tweede Kamer wil dat minister pooiers aanpakt (Volkskrant, 27 november 2007). De Tweede Kamer wil het werk van pooiers strafbaar stellen. Een verbod op het zogenoemde souteneurschap kan volgens een Kamermeerderheid helpen bij de bestrijding van gedwongen prostitutie.
  • Een verzoek van de SGP om te onderzoeken hoe het souteneurschap strafbaar kan worden gesteld, kreeg dinsdag steun van een ruime meerderheid in de Kamer.
  • Ook steunde een Kamermeerderheid een motie van de ChristenUnie om het onderzoek naar strafbaarheid van prostitutiebezoek breder te trekken. De christelijke partij wil dat het kabinet ook bekijkt hoe het grondrecht op onaantastbaarheid van het lichaam zich verhoudt tot legale prostitutie.
 • Elsbeth Boor overleden. De Amsterdamse juriste Elsbeth Boor was jarenlang verbonden aan het Clara Wichmann Instituut en de drijvende kracht achter het proces tegen de SGP wegens diens uitsluiting van vrouwen als lid. In 2005 ontving zij de Harriet Freezerring van OPZIJ.
 • Minister wil ook verzwijgen seksueel misbruik gehandicapten aanpakken (Volkskrant, 27 november 2007). Minister Ab Klink (Volksgezondheid) wil instellingen die seksueel misbruik van verstandelijk gehandicapten niet melden, strenger aan gaan pakken. Hij zei geschrokken te zijn van het aantal van 325 meldingen van seksueel misbruik van verstandelijk gehandicapten in anderhalf jaar. Hij  beloofde met zijn collega Ernst Hirsch Ballin van Justitie te gaan overleggen over een betere vervolging.
 • Veel vrouwen hebben pensioengat (Volkskrant, 27 november 2007). Vrouwen bereiden zich slecht voor op hun pensioen. Bijna een derde heeft nog nooit nagedacht over de oudedagsvoorziening. Wel willen zij bijna allemaal (83 procent) eerder stoppen met werken, maar bijna de helft spaart daar niet voor. Dit blijkt uit onderzoek van verzekeraar Delta Lloyd onder ruim vijfhonderd vrouwen tussen de 25 en 65 jaar.
 • 83% vrouwen wil vervroegd met pensioen, 1 op 8 vertrouwt op een erfenis (APS/Delta Lloyd, 27 noveber 2007). Bijna eenderde van de vrouwen heeft nog nooit over haar oudedagvoorziening nagedacht. de onwetendheid over het pensioen bij vrouwen zeer groot is. Zij realiseren zich niet dat zij een pensioengat creëren door bijvoorbeeld hun werksituatie (parttime dienstverband, eerder stoppen, zorg- of ouderschapsverlof). Ruim 40% van de vrouwen bouwt geen aanvullend pensioen op, en 12% weet niet eens of ze extra spaart.
 • Homocommissie Christen Unie aan de slag (Volkskrant, 27 november 2007). De commissie die moet adviseren of homo's namens de ChristenUnie actief kunnen zijn in bestuursfuncties gaat aan de slag. Haar Haar advies zal volgens voorzitter Janco Cnossen ‘een bredere strekking hebben dan uitsluitend het onderwerp homoseksuele geaardheid en levenswijze’.
 • Linda Huijsmans: Wie werkt én zorgt, is gelukkiger en gezonder. De combinatie werk en zorg levert juist energie op (De Volkskrant, 27 november 2007). ]'Als je om 5 uur de kinderen moet ophalen, werk je in de uren daarvoor efficiënter. Je verlummelt je tijd minder en komt niet in de verleiding te lange dagen te maken. Iemand die voldaan van zijn werk thuiskomt, heeft meer aandacht voor de kinderen, waardoor de sfeer thuis er beter op wordt.' Elianne van Steenbergen (27) promoveert morgen aan de Universiteit Leiden op een onderzoek waarin ze aantoont dat mensen die rollen combineren, daar meer energie van krijgen. Mits ze thuis en op het werk steun krijgen. De combinatie maakt ze gelukkiger, gezonder en productiever.
 • De win-win van werk en gezin. Medwerker en organisatie kunnen profiteren van een goede werk-provécombinatie. Elianne van Steenbergen promoveert op woensdag 28 november 2007: Samenvatting en conclusies
 • Franse wet tegen onderbetalen vrouwen (Nu.nl, 27 novemer 2007). De Franse regering wil volgend jaar een wet aannemen die het illegaal maakt vrouwen minder te betalen dan dan mannen voor hetzelfde werk, aldus minister Bertrand volgens Le Monde. Bedrijven die deze wet overtreden kunnen hoge boetes tegemoet zien. Bedrijven moeten voor 31 december 2009 een plan hebben geïntroduceerd om de scheve inkomens gelijk te trekken. In 2002 verdienden vrouwen in Frankrijk gemiddeld 19 procent minder dan hun mannelijke collega's voor hetzelfde werk, bij bedrijven waar meer dan tien personen werken.
 • CGB adviseert minister over kledingvoorschiften politie (CGB, 26 november 2007). Voor politieagenten in functie is het van groot belang dat zij gezag uitstralen en vertrouwen wekken. Het is echter de vraag in hoeverre de zogenoemde ‘life style-neutraliteit’ van nieuwe uniformvoorschriften hiervoor het aangewezen middel is. Voorzitter Alex Geert Castermans: 'Wij vragen de minister de voorbeelden van Canada (tulband is toegestaan) en Engeland (tulband en hoofddoekje zijn toegestaan) in haar afweging te betrekken om te voorkómen dat de beoogde neutrale uitstraling leidt tot onnodige uitsluiting van politiebeambten omwille van hun geloof.”
  • Pluriform Uniform. Advies van de Commissie Gelijke Behandeling inzake uitlijke verschijningsvormen politie. November 2007.

Agenda:

 • zondag 16 december 2007: Vrouwensalon 2007. Thema: Moeders en Dochters. Organisatie: FORUM. Met Trees Pels over  ‘de Emancipatie van Islamitische Moeders en Dochters in Nederland’. Voorts: workshops en een optreden van de Naziaband. Plaats:  ‘Educatorium Uithof’ van de Universiteit Utrecht, Leuvenlaan 19 te Utrecht. Tijd: 11.00-17.00 uur . Aanmelden: m.roche@forum.nl of 030-2974260dinsdag 27 november 2007

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Michiel van der Plas: Vrouwen schieten met alimentatie niets op (Trouw, 27 november 2007). Mensen die vasthouden aan alimentatie leven in een droomwereld. Het is onmogelijk dat kinderen niet lijden bij een scheiding. Ook geld voorkomt dat niet. Van der Plas reageert op een eedere oproep van Liesbeth Groenhuysen om partneralimentatie te laten bestaan (dit artikel staat niet online)
 • Geen vrouwenbesnijdenis in klinieken aan getroffen (IGZ, 26 november 2007). In Nederland is naar alle waarschijnlijkheid geen plastisch chirurgische kliniek die vrouwenbesnijdenis uitvoert, zegt de Gezondheidszorg (IGZ). Geen van de vijf privéklinieken die de Inspectie heeft onderzocht, is bereid aan een verzoek tot vrouwenbesnijdenis te voldoen. Ook een zogenaamde clitorisreductie wordt niet uitgevoerd. Het is niet overal duidelijk of verzoeken om de voorhuid van de clitoris te verwijderen worden afgewezen.
 • Arbobalans 2006: Arbeidsomstandigheden in Nederland relatief gunstig (SZW, 26 november 2007). Nederland scoort in vergelijking met andere landen in Europa over het algemeen gunstig op het gebied van arbeidsomstandigheden. Wel wordt in Nederland vaker melding gemaakt van ongewenste omgangsvormen, zoals pesten, geweld en intimidatie, dan gemiddeld in Europa. Tweederde van de Nederlandse artsen en verpleegkundigen bijvoorbeeld heeft hier regelmatig mee te maken. Minister Donner heeft de Arbobalans aan de Tweede Kamer gezonden.
  • TNO Kwaliteit van leven - Arbobalans 2006. Hieruit onder meer:
   • Volgens de Europese monitor (EWCS) hebben werknemers in Nederland en Finland relatief vaak te maken met pesten, geweld of intimidatie op het werk (8%) tegen een Europees gemiddelde van 4%.
   • werknemers in de gezondheids- en welzijnszorg hebben vaak te maken met intimidatie door klanten. Ook lichamelijk geweld en ongewenste seksuele aandacht door klanten komen in deze sectoren relatief vaak voor. Bij bejaardenverzorgers, kinderverzorgers, gezinshulpen en alfahulpen is dat bij 35% van de werknemers het geval.
   • In Nederland komt discriminatie onder werknemers niet vaker voor dan in de rest van Europa (EWCS). Discriminatie naar sekse op het werk komt bij 4% regelmatig en bij 11% soms voor. Deze cijfers zijn vergelijkbaar met die voor discriminatie naar huidskleur (3% regelmatig; 11% soms). Discriminatie op grond van seksuele voorkeur komt het minst voor (2% regelmatig; 6% soms.
 • Christen Unie tegen 'hunkerdames' (Telegraaf, 26 november 2007). De Christenunie wil een verbod op seksdatingreclames op televisie. De partij vindt de nachtelijke advertenties verwerpelijk. Fractie-voorzitter Arie Slob vindt dat de hijgerige commercials die de hele nacht doorgaan, bijdragen aan de 'seksualisering van de maatschappij'.
 • Unifem en goodwill ambassadeur Nicole Kidman lanceren internetcampagne om geweld tegen vrouwen te beëindigen (PR newswire, 26 november 2007). Het Ontwikkelingsfonds van de Verenigde Naties voor vrouwen, de UNIFEM, haar goodwill ambassadeur Nicole Kidman en een groot aantal partners, lanceerden vandaag een internetcampagne om het geweld tegen vrouwen te beëindigen onder de titel 'Zeg Nee Tegen Geweld Tegen Vrouwen' . De campagne die loopt tot 8 maart 2008 (Internationale Vrouwendag) nodigt mensen uit om hun namen toe te voegen aan een 'virtueel' boek op een website, dat speciaal voor dit doel in het leven is geroepen: www.saynotoviolence.org.

Agenda:
zondag 25 november 2007

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Merijn de Waal: 'Bisschoppen snappen niets van vrouwen in Mexico' (NRC-Handelsblad, 24 november 2007). In Mexico-Stad is sinds een half jaar abortus toegestaan. Zes op de tien katholieke vrouwen staan achter de legalisering. ‘De kerk kraamt onzin uit.’


[ Pagina: 1 2 3 4 5  >>>]