donderdag 22 april 2021 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 Maart 2007
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  NIEUW OP DE SITE  >  ARCHIEF  >  JAAR 2007
 >  MAART 2007 
NIEUW OP DE SITE - ARCHIEF MAART 2007

Naar het archief van deze rubriek ''Nieuw op de site''
zaterdag 31 maart 2007

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • 'Meer vrouwen aan de top, meer mannen voor de klas' (BredeSchool, 30 maart 2007).  Het is positief en uitdagend dat Sharon Dijksma van het primair onderwijs hét paradepaardje van het onderwijs wil maken. Maar dan is twintig miljard euro extra echt te weinig, concludeert de Besturenraad na een gesprek met de staatssecretaris. Om het dreigende lerarentekort op te lossen heeft de Besturenraad (christelijk onderwijs)gesuggereerd: meer vrouwen aan de top en meer mannen voor de klas.
 • Weinig groei aantal vrouwen in top ABN-AMRO (Telegraaf, 30 maart 2007). ABN Amro heeft nog steeds weinig vrouwen in leidinggevende posities: het schommelt de afgelopen drie jaar rond 18%. Het totaal aantal vrouwen bij het bankconcern was vorig jaar 52%.vrijdag 30 maart 2007

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Boerkastudentes 'reinigen' Pakistan (Trouw, 30 maart 2007). Radicale studentes in Pakistan hebben een berouwvolle bordeelhoudster vrijgelaten. Critici zijn bang dat Pakistan een Talibanstaat wordt.
 • Homo's tegen weigerambtenaren (AD, 29 maart 2007). Homo's houden zondag bij het homomonument in Amsterdam een protest tegen ambtenaren die weigeren homohuwelijken af te sluiten. Zondag is het precies zes jaar geleden dat het huwelijk werd opengesteld voor paren van gelijk geslacht. Tijdens de 'Ja, ik wil'-actie presenteert de homobelangenorganisatie de definitieve resultaten van een landelijke inventarisatie van weigerambtenaren.
 • Introductie emancipatie (OCW, eind maart 2007). Nieuwe tekst op de site van OCW inzake emancipatie. Hieruit:
  • Het Nederlandse emancipatiebeleid gaat er vanuit dat een voortdurende inzet nodig is om emancipatie te bevorderen.
  • Uitgangspunt is dat meer vrouwen meer uren gaan werken en hun talenten en kwaliteiten optimaal benutten.
  • Concrete doelen zijn:
   • Economische zelfstandigheid
   • Veiligheid, door geweld tegen vrouwen en meisjes tegen te gaan
   • Maatschappelijke participatie, om sociale uitsluiting van vrouwen in kwetsbare posities te voorkomen
   • Een evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in besluitvormende posities
   • Mensen ondersteunen om werk en zorgtaken makkelijker te kunnen combineren (dagindeling)
  • Het ministerie van OCW coördineert het Nederlandse emancipatiebeleid. OCW bevordert het emancipatiebeleid dat verschillende ministeries ontwikkelen en uitvoeren. Daarbij onderhoudt OCW contacten met alle ministeries, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Ook geeft het ministerie impulsen aan het beleid en wisselt kennis uit.
 • Women's Leaders put ERA back on the agenda (Women's e-news, 29th March 2007). After a weekend meeting in Washington of key figures in the women's rights movement, federal lawmakers reintroduced the long-dormant Equal Rights Amendment. Supporters of the ERA say its time has finally come.


 • Op maandagmiddag 16 april 2007 (13.00 - 17.30 uur) organiseert de Visitatiecommissie Emancipatie een openbare conferentie ter afsluiting van de visitatierondes 2005-2006. Met onder meer: Minister Ronald Plasterk van OCW, de nieuwe coördinerend bewindspersoon emancipatiebeleid. En: Tineke Lodders, Secil Arda, Christien Brinkgreve, Agnes Jongerius, Trude Maas, Joop Schippers, Astrid Feiter, Saskia Keuzenkamp en Joyce Outshoorn. Belangstelling ? Lees de uitnodiging en meld u aan.
donderdag 29 maart 2007

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Ekke Overbeek: 'Ook verkrachte vrouw moet baren' (Trouw, 29 maart 2007). Liberalisering Poolse abortuswet is verder weg dan ooit. De Polen gingen gisteren de straat op. Zij demonstreerden voor én tegen aanscherping van de abortuswet. Die is zo restrictief, dat abortus alleen bij hoge uitzondering is toegestaan.
 • Plan voor eenvoudiger echtscheidingsprocedure (Volkskrant, 28 maart 2007).  Echtparen zonder minderjarige kinderen die uit elkaar willen en het verder over alles eens zijn, moeten op een makkelijkere manier kunnen scheiden, aldus een voorstel waarover de ministers Ernst Hirsch Ballin (Justitie) en André Rouvoet (Jeugd en Gezin) het woensdag eens zijn geworden. De PvdA en onder meer oppositiepartij VVD wilden een alternatief voor de flitsscheiding en drongen aan op een andere vorm van een administratieve scheiding.

Onze andere sites > vrouwenverdrag.nl:
woensdag 28 maart 2007

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • 50 jaar EU en nog geen loongelijkheid vrouwen en mannen (Femistyle, 27 maart 2007). >Artikel 119 ‘Gelijk loon voor gelijk werk’ van het Verdrag van Rome blijft na 50 jaar nog steeds dode letter. De Vrouwenraad geeft de beleidsmakers alvast wat huiswerk mee via haar aanbevelingen.
 • Belgische loonkloof kleiner dan in andere EU-landen (Trendsbe. 27 maart 2007). De loonkloof tussen voltijds werkende mannen en vrouwen bedraagt gemiddeld 15%. Bij mannen en vrouwen die deeltijds werken neemt de loonkloof zelfs nog toe. Dat blijkt uit een rapport van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen en van de federale overheidsdienst Werkgelegenheid.
 • Instituut voor de gelijkheid tussen vrouwen en mannen: De loonkloof tussen vrouwen en mannen in Belgie 2007 (28 maart 2007)
  • De loonkloof tussen vrouwen en mannen in Belgie. Rapport 2007. (pfd) Hieruit: 
   • Tussen 1999 en 2004 kan er een licht dalende trend worden waargenomen in de loonkloof bij voltijdse werknemers, al is die niet erg uitgesproken. Bovendien is er een stijging van het aandeel deeltijdse werknemers. Bij deeltijdwerkers neemt de loonkloof toe.
   • De totale loonkloof, berekend op basis van de verdeling van de loonkosten, bedraagt voor 2004 3,267 miljard EUR. Dat wil zeggen dat alle vrouwelijke werknemers samen 3,267 miljard EUR te weinig verdienden om gelijk verloond te worden per gepresteerde werkdag. Als er niet gecorrigeerd wordt voor de ongelijke verdeling van deeltijds werk, verdienden vrouwen 5,816 miljard te weinig.
   • Vrouwen situeren zich procentueel gezien vaker in de lagere looncategorieën. 10,3% van de voltijds werkende vrouwen in de industrie en diensten verdient maandelijks minder dan 1.500 EUR bruto.
 • Advies: rollator voortaan zelf betalen (Volkskrant, 27 maart 2007). Hieruit: Advies COTG: . Ook penisinjecties om erectiestoornissen te verhelpen, dienen dan voor eigen rekening te komen. Volgens het CVZ is een erectiestoornis ‘een aandoening met een lage ziektelast’ en zijn de kosten per persoon laag. Daarentegen zou de behandeling tegen ongewenst urineverlies (via bekkenfysiotherapie) wel vergoed moeten worden.
 • Kabinet, luister naar gynaecologen: overtijdbehandeling hoort niet in abortuswet (GroenLinks, 27 maart 2007).  Gynaecologen zeer kritisch over het plan van het kabinet om de overtijdbehandeling brengen onder de abortuswet te brengen: er bestaat geen enkele medische reden voor, de overtijdbehandeling (tot 16 dagen na het uitblijven van de menstruatie) wordt nu door vrouwen als minder belastend ervaren. Wie deze ingreep gelijk stelt aan een abortus spant het paard achter de wagen. Naïma Azough wil dat staatssecretaris Bussemaker in gaat op de kritiek van gynaecologen.
 • Opmars rijbewijsbezit voor vrouwen en ouderen (CBS webmagazine, 27 maart 2007). In 2005 was zo’n 46% van de totaal 10 miloen rijbewijsbezitters is vrouw, tegen 41% in 1985. De toename ligt vooral onder 45-64-jarige vrouwen. Onder de 65-plussers: 81% van de mannen en 40% van de vrouwen heeft een rijbewijs, tegen resp. 53% van de mannen en 13% van de vrouwen in 1985.

Agenda:
dinsdag 27 maart 2007

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Excuses Abe voor ontkennen van 'seksslaven' (NRC-Handelsblad, 26 maart 2007). Geconfronteerd met zware buitenlandse kritiek heeft de Japanse premier Shinzo Abe vandaag zijn excuses gemaakt voor zijn recente ontkenning van de ‘troostmeisjes’.
  • Renate van der Zee: 'Altijd weer die klop op de deur' (NRC-Handelsblad, 24 maart 2007). Het verhaal van Betsy Nuhoff (85) over haar tijd als troostmeisje op Semarang.
  • Dick Stegewerns: Voor troostmeisjes is geen tijd meer (NRC-Handelsblad, 23 maart 2007). De dubbelzinnige uitspraken van de Japanse regering over de kwestie van de ‘troostmeisjes’ hebben grote beroering gewekt. Alleen niet in Japan zelf. Daar wordt gezwegen.
 • Minstens 101.000 huishoudens hebben betalingsachterstand (SZW, 26 maart 2007). Tussen de 101.000 en 158.000 huishoudens hebben betalingsachterstanden. .. Zo hebben huishoudens met risicovolle schulden vaker meerdere kinderen en een vrouw als hoofdkostwinner. Ook zijn het vaker éénoudergezinnen. ..Zoals aangegeven in het Coalitieakkoord zal de staatssecretaris met de gemeenten spreken over het verruimen van de mogelijkheden voor een gericht armoedebeleid.
 • Voorschotregeling slachtoffers zeden- en geweldsmisdrijven (Justitie, 26 maart 2007). Slachtoffers van zeden- en geweldsmisdrijven moeten in de toekomst van de overheid een voorschot kunnen krijgen op hun schadevergoeding, aldus schrijft minister Hirsch Ballin aan de Tweede Kamer.
 • Nederlander slechts matig tevreden over werk (Emea nieuws, 26 maart 2007). Conclusies uit de Nationale Carrièrecheck, RTL. Hieruit:
  • Assertieve mannen: Dat er verschillen zijn tussen mannen en vrouwen bevestigen ook de uitslagen van de carrièretest. Zo tonen mannen zich een stuk assertiever dan vrouwen. Mannen zeggen meestal meteen waar het op staat terwijl vrouwen in verschillende situaties te verbijsterd zijn om te reageren. Hierdoor verdienen mannen maar liefst 17% meer salaris. Ook denken vrouwen, wanneer ze plotseling ontslagen worden, nooit meer een nieuwe baan te vinden. Mannen daarentegen, zien plotseling ontslag vaak als een groot avontuur.
 • Verschillen in beloning voor werk en in deelname aan bestuursfuncties tussen mannen en vrouwen Vragen van TK-lid Jonker aan minister Plasterk (Emancipatie). Hieruit: Kunt u de termijn aangeven, bijvoorbeeld drie maanden, waarop u denkt uw plannen gereed te hebben en u hierover met de Kamer in debat kunt gaan? Zo niet, kunt u toezeggen op welke termijn dit wel zou kunnen?

Nieuwsarchief:

 • Nog te weinig allochtonen in raden (Trouw, 21 februari 2007). Allochtonen en vrouwen zijn nog steeds ondervertegenwoordigd in adviescolleges. Dat schrijft demissionair minister voor Integratie Rita Verdonk (VVD) woensdag aan de Tweede Kamer. Zij baseert zich op een rapport over de vertegenwoordiging van vrouwen en allochtonen in adviescolleges als de Raad voor de Zorg, de Raad voor Cultuur en de Energieraad.


[ Pagina: 1 2 3 4 5  >>>]