donderdag 22 april 2021 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 Juni 2007
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  NIEUW OP DE SITE  >  ARCHIEF  >  JAAR 2007
 >  JUNI 2007 
NIEUW OP DE SITE - ARCHIEF JUNI 2007

Naar het archief van deze rubriek ''Nieuw op de site''
zaterdag 30 juni 2007

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):
vrijdag 29 juni 2007

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Plasterk: Emancipatienota gaat uiterlijk dinsdag 2 oktober naar Tweede Kamer (Ministerie van OCW, 28 juni 2007). De Tweede Kamer heeft op 24 mei aan minister Plasterk (OCW) gevraagd de in het Coalitieakkoord aangekondigde Emancipatienota en de kabinetsreactie op de eindrapportage van de Visitatiecommissie Emancipatie te vervroegen. De minister schrijft nu terug dat hij tot half juli met de departementen in gesprek is, dat de Visitatiecommissie nog een ronde langs de bewindspersonen maakt en dat begin julli nog een consultatie plaatsvindt van maatschappelijke organisaties. De Emancipatienota gaat 'uiterlijk 2 weken na Prinsjesdag' naar de Kamer.
 • Aanbieding eindrapportage Plan van aanpak 'Emancipatie en integratie'. Brief van 27 juni van Minister Plasterk (OCW) en Minister Vogelaar (WWI) aan  de Tweede Kamer.
  'Hierbij bieden wij u de eindrapportage van het Plan van aanpak “Emancipatie en Integratie” aan. Dit Plan van aanpak, dat eind 2003 door het toenmalige kabinet is gestart en tot doel had de maatschappelijke participatie van allochtone vrouwen en meisjes te bevorderen, is eind 2006 afgerond. Eerdere rapportages over de voortgang zijn aan de Tweede Kamer aangeboden in november 2004 en in november 2005. De Tweede Kamer heeft er, bij de start van het Plan van aanpak, op aangedrongen dat in de rapportages met name inzichtelijk zou worden gemaakt welke kwantitatieve resultaten er zijn behaald. Wij kunnen u melden dat de doelstelling om 20.000 vrouwen en meisjes te activeren ruimschoots is gehaald: ruim 29.000 allochtone vrouwen en meisjes hebben deelgenomen aan activiteiten die onderdeel uitmaakten van het Plan van aanpak. Dit is onder andere het resultaat van een forse inspanning van de betrokken gemeenten en van de doelgroep zelf. In de bijlage treft u de volledige informatie over de uitvoering en de resultaten van het Plan van aanpak aan'.

Nieuwsarchief:

 • Kamer en Donner oneens over mate van emancipatie bij Sociale Zaken (Staatscourant, 22 juni 2007). 'Formeel hebben we het in Nederland voor elkaar. Maar de juridische gelijkheid tussen mannen en vrouwen betekent in de praktijk geen materiële gelijkheid.' Dat zei Tweede Kamerlid Jonker van het CDA donderdag in het overleg met minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Aan de orde was de reactie van de minister op de eindrapportage van de Visitatiecommissie Emancipatie (VCE). Die was volgens de Kamer 'formeel en defensief' en onterecht.
 • Motie om te onderzoeken hoe gender-budgeting kan worden toegepast in de verantwooring van het buitenlandbeleid (Kamerstukken II, 2006/07, 31031 V, nr. 19 d.d. 26 juni 2007). 
  In een debat op 14 juni 2007 over de financiële verantwoording van het Ministerie van Buitenlandse Zaken dienden de Kamerleden Peters (GL) en Gill'ard (PvdA) een motie waarin wordt gevraagd om 'gender-budgeting'. Minister Koenders, die blijkens het verslag van het betreffende wetgevingsoverleg (no. 15, zie pp. 18-19) zei sympathiek tegenover de motie te staan, ontraadde haar toch, omdat hij de beschikbare capaciteit liever wilde inzetten voor het beleid zelf. De indieners van de motie zwakten de aanvankelijke tekst (no. 14) vervolgens enigszins af; de gewijzigde motie no. 19 (zie hierboven) was het resultaat. Deze motie werd op 26 juni door de Kamer aanvaard; de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD en het CDA stemden voor deze gewijzigde motie en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.donderdag 28 juni 2007

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Participatietop: een belangrijke stap vooruit (regering.nl, 27 juni 2007). Het kabinet, de sociale partners en gemeenten hebben op de Participatietop een belangrijke stap gezet om meer mensen aan het werk te helpen, zoals jongeren, vrouwen, ouderen, allochtonen en gedeeltelijk arbeidsgeschikten. Zij hebben hierover afspraken gemaakt in een gezamenlijk participatiedocument dat op de top is vastgesteld. De ambitie van de partijen is om de komende periode grote groepen mensen extra aan het werk te helpen. Het gaat onder meer om maatregelen voor arbeid en zorg, stimulering van langer doorwerken van ouderen en bestrijding van jeugdwerkloosheid. [...] Om vrouwen meer te laten werken, stelt het kabinet een taskforce Deeltijd Plus in voor 1 januari 2008. De aandacht van deze taskforce zal uitgaan naar cultuuraspecten, grotere deeltijdbanen, arbeidsparticipatie door niet-werkende vrouwen, scholing en de verdeling van zorgtaken.woensdag 27 juni 2007

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Forse toename honderdplussers (Volkskrant, 27 juni 2007). Het aantal mannen en vrouwen dat meer dan honderd jaar oud wordt, is de afgelopen decennia fors toegenomen tot bijna 1400 mensen. In de meeste gevallen gaat het om vrouwen. Per 1 januari 2007 zijn er bijna zes keer zoveel vrouwen van honderd jaar en ouder als mannen.
 • Kamer: korten op bijstand om boerka moet kunnen (Volkskrant, 27 juni 2007). Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat de overheid zeker stelt dat gemeenten bijstandsgerechtigden kunnen korten als ze door het dragen van een boerka niet aan de slag komen, volgens de aangenomen motie hierover van VVD-Kamerlid Atzo Nicolaï en zijn PvdA-collega Hans Spekman. Eerder oordeelde de rechter in een voorlopige voorziening dat de gemeente Diemen ten onrechte een moslima met een boerka had gekort op haar uitkering, omdat zij na vier sollicitaties nog geen werk had kunnen krijgen.
 • 'Aanrechtsubsidie houdt vrouw van werk' (Volkskrant, 27 juni 2007). Een Taskforce Vrouwen moet meer vrouwen aan het werk helpen. Dat zijn kabinet en sociale partners overeengekomen voor de Participatietop die vandaag plaatsvindt. Agaath Beuk (E-Quality): 'Het gaat erom dat de taskforce niet alleen plannen bedenkt die gericht zijn op vrouwen, maar daarin ook onderscheid maakt tussen de verschillende doelgroepen zoals ouderen, allochtonen en jongeren. Als je die niet specifiek meeneemt, dan schiet je je doel voorbij. De cijfers laten zien dat die doelgroepen de grootste achterstanden hebben. Je zag dat ook bij de Taskforce Jeugdwerkloosheid gebeuren; laagopgeleide allochtone meisjes werden niet bereikt door de werkgroep.’
 • Kamer kraakt idee anoniem solliciteren (AD, 27 juni 2007). Minister Ter Horst (Binnenlandse Zaken) krijgt nagenoeg geen steun voor haar idee om anoniem solliciteren in te voeren bij het Rijk. Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer schoot gisteren haar voornemens op dit punt onverbiddelijk af. Ook haar CDA-collega Donner (Sociale Zaken) is tegen. Volgens hem is het geen effectief middel om discriminatie tegen te gaan.

Biografische berichten:

 • FENNY HEEMSKERK, 1919 - 2007
  • Esther Hageman: Fenny Heemskerk, 1919 - 2007. Fenny Heemskerk was decennia lang Nederlands vrouwelijke kampioen schaken. Maar voor brood op de plank stond ze op de markt.
 • Majoor BOSSHARDT, 1913 - 2007
  • Herman Anelink: Barmhartige samaritaan (NRC-Handelsblad, 26 juni 2007). Alida Margaretha Bosshardt (1913-2007), zonder twijfel de bekendste Utrechtse evangelist in Amsterdam. Ze was het boegbeeld van het Leger des Heils in de hoofdstad. Ze bracht de boodschap van het evangelie aan zwervers en prostituees, niet met het opgeheven vingertje, maar met een kop soep en een bed.
  • Majoor Bosshardt overleden (Trouw, 26 juni 2997). Bosshardt was decennialang het boegbeeld van het Leger. Hoewel zij luitenant-kolonel was, bleef zij voor het volk altijd 'majoor Bosshardt'.dinsdag 26 juni 2007

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Supertaskforce vrouwen (E-Quality, 26 juni 2007). Het Financieele Dagblad berichtte dinsdag dat kabinet en sociale partners het, voorafgaand aan de Participatietop, eens zijn geworden over de instelling van een Taskforce Vrouwen. E-Quality adviseert om van deze taskforce een 'Supertaskforce' te maken: het gaat er niet alleen om dat de taskforce plannen bedenkt die specifiek gericht zijn op vrouwen, maar vooral dat de positie van vrouwen wordt meegenomen in al de andere plannen, projecten en maatregelen voor arbeidsparticipatie. Een Supertaskforce kan daarvoor zorgen.
 • Taskforce om vrouwen meer te laten werken (Telegraaf, 26 juni 2007). Er komt waarschijnlijk een taskforce die ervoor moet zorgen dat meer vrouwen gaan werken. Kabinet, vakbonden en werkgeversorganisaties zijn van plan daarover woensdag tijdens de participatietop afspraken te maken. Ingewijden hebben dinsdag een bericht hierover in Het Financieele Dagblad bevestigd. De taskforce moet 1 januari van start gaan. Wie de voorzitter wordt, is nog niet bekend.
 • Wilma van Meteren: Ondernemerschap | Zwangere zelfstandigen zitten klem zonder verlofregeling (rouw, 26 juni 2007). Zwangere zelfstandigen hebben hun hoop gevestigd op de politiek en de rechter. De meesten van hen hebben nu geen inkomen tijdens het bevallingsverlof. De minister wacht op de rechter en de rechter vraagt zich af of de minister met een regeling komt. Ondertussen zitten zwangere en net bevallen zelfstandigen in de klem.
 • Abortuswet Nicaragua baart Koenders zorgen (Trouw, 26 juni 2007). Minister Koenders (Ontwikkelingssamenwerking) heeft tegenover de Nicaraguaanse president Daniel Ortega zijn zorgen geuit over de nieuwe abortuswetgeving in dat land. Die stelt abortus op medische gronden strafbaar. 'Deze nieuwe wet heeft sinds afgelopen november al onnodig het leven gekost aan tientallen meisjes en vrouwen'.
 • Nieuwsbrief nr. 3 van het project 'De glazen muur' - 25 juni 2007. Het project De Glazen Muur wil de talenten van meisjes en vrouwen beter benutten. Op dit moment zijn er in verschillende delen van het land pilots gaande waarin meisjes en vrouwen (scholieren, werkneemster, herintreedsters), kennis kunnen maken met opleidingen en banen in ‘mannelijke’ sectoren.maandag 25 juni 2007

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Dorien Pels: Sekswerken voor beter leven (Trouw, 25 juni 2007). Prostituees zijn niet altijd zielige slachtoffers van dwang en onderdrukking. ’Sekswerkers’ verdienen genoeg voor een eigen huis en een studie voor de kinderen. Antropologe Marie-Louise Janssen promoveerde op een onderzoek naar Latijns-Amerikaanse vrouwen die in Nederland in de prostitutie werken. 'Het is grote winst voor deze migrantenwerkers dat de prostitutie in Nederland is gelegaliseerd'.
 • Aaldert van Soest: Refo-homo's voor het eerst bij elkaar (ND, 25 juni 2007). RefoAnders, een stichting voor homoseksuelen uit reformatorische kring, hield zaterdag voor het eerst een huiskamerbijeenkomst. ,,Het is niet goed uit angst voor relaties homoseksuele jongeren bij elkaar vandaan te houden.'' Minister André Rouvoet van Jeugd en Gezin, SGP-leider Bas van der Vlies en COC-voorzitter Frank van Dalen spraken de aanwezigen via de video toe.
 • Allochtonen in hoger onderwijs in opmars (CBS webmagazine, 25 juni 2007). In twaalf jaar tijd is het aantal allochtone studenten in het hoger onderwijs verdubbeld tot bijna 125 duizend in het studiejaar 2006/’07, ofwel 20%. Vooral het aantal niet-westers allochtone vrouwen in het hoger onderwijs is toegenomen:. dit studiejaar stonden 38.000 ingeschreven, ruim drie keer zoveel als in 1995/’96.
 • Oudere moeders geven langer borstvoeding (CBS webmagazine, 25 juni 2007).Het aantal vrouwen dat borstvoeding geeft neemt vanaf 1989 toe. Begin jaren negentig kregen twee op de drie baby’s direct na de geboorte borstvoeding, in 2006 waren dit er drie op de vier. Vooral oudere moeders blijven langer zelf voeden.
 • Seada Nourhusen: Solliciteren | Manier van solliciteren is in het nadeel van vrouw en allochtoon (Trouw, 25 juni 2007). Werkgevers zeggen dat ze meer vrouwen en allochtonen binnen hun gelederen willen, maar toch lukt het niet. Volgens diversiteitexpert Paul Abell ligt dat vooral aan een slechte selectie en een onhandige houding tegenover minderheden. '' 'Werkgevers, meestal oudere, witte mannen, zullen de voorkeur hebben voor kandidaten die het meest op henzelf lijken. Dat is vertrouwd. Vrouwen en allochtonen vissen hierdoor al gauw achter het net.”

Gesignaleerd:

 • Stand van het land: De seksen. Bijlage bij De Volkskrant, 25 juni 2007. Gastredacteur Dorien Pessers, rechtsfilosofe, stelde een een speciale bijlage samen over de veranderende posities van vrouwen en mannen in de samenleving. 'Niet de positie van de vrouw, maar juist die van de man roept vragen op. nu het onderscheid tussen de seksen verflauwt,' vindt zij. NIET ONLINE. 


[ Pagina: 1 2 3 4  >>>]