dinsdag 29 september 2020 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 Juli 2007
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  NIEUW OP DE SITE  >  ARCHIEF  >  JAAR 2007
 >  JULI 2007 
NIEUW OP DE SITE - ARCHIEF JULI 2007

zondag 15  juli 2007

Nieuws (berichten in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Universiteit van Tilburg: tekort vrouwen aan de top (Brabants Dagblad, 14 juli 2007). De Universiteit van Tilburg (UvT) laat wetenschappelijk onderzoeken waarom vrouwen nauwelijks doorstromen naar hogere wetenschappelijke functies. De universiteit sukkelt achteraan als het gaat om vrouwelijke hoogleraren.
 • Axel Veldhuizen: Kamer tegen burkaverbod van Wilders (Algemeen Dagblad, 12 juli 2007). PVV-leider Wilders krijgt in de Tweede Kamer geen steun voor zijn initiatiefvoorstel om burka’s en nikaabs te verbieden. CDA, VVD en ChristenUnie zien alleen iets in een verbod op het dragen van gezichtsbedekkende kleding. ,,Met het verbieden van alleen religieuze kleding schieten we niets op. En het is juridisch niet houdbaar,’’ zegt CU-woordvoerder Sjirk Kuiper. CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg noemt Wilders’ voorstel ‘symboolpolitiek’. ,,Hier los je niets mee op, zeker niet de emancipatie van de vrouw. Moslimvrouwen die onder de plak zitten zouden met zo’n plan hoogstens nog meer thuis worden gehouden.’’


Bericht van de redactie, 12 - 14 juli 2007: tot onze spijt kunnen onze sites - als gevolg van een stevig netwerkprobleem - voorlopig niet worden geactualiseerd. Ook zullen mails naar redactie@emancipatie.nl of emancipatie.nl@planet.nl slechts met vertraging kunnen worden beantwoord. 
woensdag 11 juli 2007

Nieuws (berichten in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Elsbeth Stoker: Salariskloof tussen man en vrouw slinkt licht (De Volkskrant, 11 juli 2007). De salarissen van vrouwen zijn het afgelopen jaar harder gestegen dan die van mannen. Kreeg de gemiddelde vrouw er 3,53 procent bij, mannelijke werknemers kwamen niet verder dan 3,39 procent extra op hun loonstrookje. Dat blijkt uit de Beloningsindex 2007 van onder meer ADP, dat de loonstrookjes van een miljoen Nederlanders verzorgt.
 • Lokagentes in strijd tegen intimidatie van vrouwen (De Pers, 11 juli 2007). Lokagentes moeten in Rotterdam worden ingezet in de strijd tegen jongeren die vrouwen lastig vallen. De fracties van de PvdA en Leefbaar Rotterdam melden woensdag in De Telegraaf heil te zien in dat middel in de strijd tegen geweld en seksisme. De fracties komen met het idee naar aanleiding van de mishandeling van twee meisjes door een groep jongeren in de Rotterdamse binnenstad.
 • Londen: beloning voor melding vrouwenbesnijdenis (De Volkskrant, 11 juli 2007). De politie in Londen heeft een beloning uitgeloofd van 20.000 pond (29.500 euro) voor elke tip die leidt tot de aanhouding van mensen die zich schuldig maken aan vrouwenbesnijdenis.Volgens de politie wordt vrouwenbesnijdenis, waarbij bij meisjes een deel van de genitaliën wordt weggesneden, vooral uitgevoerd in de zomerperiode, omdat de meisjes dan de hele vakantie hebben om te herstellen van de ingreep.

Nieuwsarchief:
dinsdag 10 juli 2007

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

Gelijke beloning m/v

 • Beloningsongelijkheid tussen mannen en vrouwen groot (Personeelsnet.nl, 9 juli 2007). Er blijft sprake van een groot verschil in beloning tussen mannen en vrouwen in dezelfde functie. Gemiddeld genomen verdienen mannen 18% meer dan vrouwen. Wel is de salarisstijging voor vrouwen dit jaar hoger (3,53%) dan die van de mannen (3,39%. Dit blijkt uit het jaarlijkse beloningsonderzoek van ADP Nederland en Mercer Human Resource Consulting, gepubliceerd in de Beloningsmonitor 2007.
 • Eduard Voorn: 'Vrouwen kijken te weinig naar geld' (Algemeen Dagblad, 9 juli 2007). Dames, verhuis naar het noorden; uw salaris stijgt er sneller dan dat van mannelijke collega’s, blijkt uit de Beloningsmonitor 2007. Vijf vragen aan Denise Tollens van Mercer Human Resource Consulting.
 • Salarisgat vrouwen en mannen wordt kleiner (Trouw, 9 juli 2007). Vrouwen zijn vorig jaar ingelopen op het loon van hun mannelijke collega's. Wel verdienen ze gemiddeld nog altijd achttien procent minder. Dat stelt het adviesbureau Mercer Human Resource Consulting op basis van de Beloningsindex 2007.
 • Vrouwen onderbetaald (Het Parool, 9 juli 2007). Vrouwen worden nog altijd minder betaald dan mannen. Gemiddeld verdienen mannen 18 procent meer dan vrouwen in dezelfde functie.
 • Vrouwen nog steeds minder betaald dan mannen. Man Vrouw Beloningsindex 2007. Persbericht dd. 9 juli 2007 van Beloningsindex. Gemiddeld genomen verdienen mannen 18% meer dan vrouwen. De hoogste uitschieter: vrouwelijk hoofd boekhouding verdient bijna 30% minder dan mannelijke collega. Vrouwelijke manager kwaliteitszorg verdient 11,72% meer dan mannelijke collega

Aktueel > Agenda:

 • donderdagmiddag 27 september 2007, 13.00 - 16.00 uur: Symposium 'Gekleurde plafonds' (Utrecht, Fortis). Deze bijeenkomst vindt plaats in het kader van het Europees Jaar van Gelijke Kansen voor Iedereen! Met bijdragen van Lynne Rutherford (Director Talent Manager Fortis), Halleh Ghorashi (bijzonder hoogleraar Management van Diversiteit en Integratie), Jan van Zijl (voorzitter van Raad voor Werk en Inkomen), Agnes Jongerius (voorzitter FNV), Michaël van Straalen (vice-voorzitter MKB Nederland).maandag 9 juli 2007

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Autochtonen blijven vaker zitten in beroepsgerichte vmbo (CBS webmagazine, 9 juli 2007). Niet-westers allochtone leerlingen blijven in de eerste jaren van het voortgezet onderwijs gemiddeld vaker zitten dan autochtone leerlingen. .. Van de niet-westers allochtone leerlingen doen de meisjes het overigens beter dan de jongens. 10% van de meisjes stroomt af van het avo naar het beroepsgerichte vmbo (van de jongens 3%, van de meisjes stroomt vanuit het beroepsgerichte vmbo op naar het avo (5% van de jongens).
 • Seada Nourhussen: De alimentatie houdt eens op, en dan? (Trouw 2 juli 2007). Het huidige alimentatiebeleid remt de persoonlijke ontwikkeling van de vrouw, zegt schtscheidingsadvocate Julia Bergkamp. „Het huidige systeem, waarbij vrouwen automatisch recht hebben op partneralimentatie, verleidt vrouwen ertoe zich afhankelijk op te stellen en vooral de aandacht te vestigen op alles wat ze niet kunnen”,.
 • Steeds meer ouderen werken langer door. Persbericht dd. 2 juli 2007 van het ministerie van SZW. Hieruit: Vooral vrouwen tussen 55 en 59 jaar werken steeds vaker: in 2005 werkte 38,3 procent van hen, in 2006 42,7 procent. Dit percentage is de afgelopen tien jaar zo goed als verdubbeld.
  • Derde voortgangsrapportage kabinetsstandpunt 'stimuleren langer werken ouderen. Hieruit nog:
   • De stijgende trend is vooral aan de arbeidsparticipatie van vrouwen is toe te schrijven, in het bijzonder in de leeftijdscategorie 55-59 jaar. De netto-arbeidsparticipatie van deze categorie vrouwen steeg tussen 2003 en 2006 met 9,0%-punt, te weten van 33,7 naar 42,7%.
   • Het verschil in de omvang van de werkloosheid onder 55-64 jarigen tussen vrouwen en mannen dat tot 1999 nog relatief groot was, is vanaf 2003 vrijwel verdwenen. In maart 2007 is de werkloosheid onder vrouwen van 55-64 jaar voor het eerst zelfs iets lager dan onder mannen van 55-64 jaar (5,0% tegenover 5,2%).
 • Tweede evaluatie Wet Flexibiliteit en Zekerheid. Brief dd. 2 juli 2007 van minister Donner (SZW) aan de Tweede Kamer. Hieruit: De populatie flexwerkers is de afgelopen jaren sterk veranderd. Het aandeel vrouwen is toegenomen (naar 65,8%), de gemiddelde leeftijd is gedaald (naar 32,2 jaar) en het opleidingsniveau is gestegen (ongeveer 20% heeft een lager opleidingsniveau, 50% een middelbaar niveau en 30% een hoger niveau).
  • Knegt, Klein Hesselink, Houwing, Brouwer: Tweede evaluatie Wet flexibliteit en zekerheid. Hugo Sinzheimerinstituut/TNO, maart 2007. Hieruit onder meer: Waren het vijf jaar geleden voor een groot deel herintredende vrouwen die oproepwerk verrichtten, nu zijn er meer studerende jongeren. En: Het blijkt dat in een economisch moeilijke tijd (2000 tot en met 2004) het aandeel mannen met een flexbaan verhoudingsgewijs hoog is of stijgt en in dat economisch betere tijden (1998-2000 en 2004-2006) juist het aandeel vrouwen met een flexbaan verhoudingsgewijs hoog is of stijgt. Alleen bij de oproepkrachten is het aandeel vrouwen consequent hoger dan bij mannen. En: .... kan het wel eens betekenen dat juist door de invoering van de Flexwet de mogelijkheden van oproepwerk als opstapbaan voor herintredende vrouwen is komen te vervallen.

Nieuwsarchief:

 • Jolande Sap en Joop Schippers: Op de participatietop gaat het vooral over ouderen die aan het werk moeten blijven. Maar zorg eerst dat vrouwen meer werken. Daar zit veel meer winst (Trouw, 26 juni 2007, onder de titel Maak meer werk van vrouwen opnieuw gepubliceerd in Nieuwsbrief Expertisecentrum LEEFtijd, juli 2007). Ouderen zijn volgens Ed Nijpels van de Regiegroep GrijsWerkt een belangrijk onderwerp voor de participatietop. Behalve ouderen verdienen wat ons betreft vooral vrouwen een centrale plek op de agenda. Momenteel zijn er ruim 1,9 miljoen vrouwen onder de 65 jaar die niet of minder dan 20 uur werken. Als deze vrouwen meer uren gaan werken, neemt het draagvlak voor de vergrijzende verzorgingsstaat toe. Volgens gegevens van het ministerie van SZW valt bij vrouwen zelfs de grootste participatiewinst te halen. Meer nog dan bij uitkeringsgerechtigden of ouderen. Als vrouwen meer uren werken, neemt bovendien de armoede af en de economische zelfstandigheid toe. Alle reden dus om topprioriteit te geven aan bevordering van de arbeidsdeelname van vrouwen.

Actualisering:

Actueel > Tijdschriftenrek:

 • Nieuwsbrief Emancipatieweb, 2007/4, 6 juli 2007. Met de volgende berichten:
  • Minister Plasterk is trots
  • Participatietop
  • Koplopers tekenen overeenkomst
  • Zwangerschapsverlof voor zelfstandigen [*]
  • Nieuwe subsidieronde
  • 1001 Kracht in Nijmegen
  • Gaming voor meisjes
  • Cursus voor managers
  • Slotconferentie meisjes & techniek
  • Symposium over doorbreken plafonds
  • Na 100 dagen (column Ferdi Licher)
   [*] Het volledige bericht luidt: Zwangerschapsverlof voor zelfstandigen. Per 1 januari 2008 komt er een wet die een uitkering regelt voor zwangere vrouwelijke ondernemers, zelfstandigen en freelancers. Dat heeft de Kamer besloten na een motie van GroenLinks. Op dit moment moeten vrouwelijke ondernemers nog zelf geld reserveren voor zwangerschapsverlof. In september 2007 komt het kabinet met een wetsvoorstel.
   De redactie van emancipatie.nl tekent aan: deze informatie is onjuist. De Kamer heeft weliswaar de betreffende GL-motie aangenomen, maar de verantwoordelijke minister (Donner, SZW) heeft bij brief van 28 juni aan de Kamer gemeld dat het niet mogelijk is in september 2007 een wetsvoorstel in te dienen.

Onze andere sites > emancipatie.startpagina.nl > zelf aangemelde homepages:
zaterdag 7 juli 2007

Nieuws (berichten in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Plasterk tikt topambtenaar op de vingers (COC.nl, 6 juli 2007). Topambtenaar Roel Bekker noemde homo-emancipatiebeleid in een interview ‘achterhaald’ – dat beleid kon wel ‘geschrapt worden als topprioriteit’. In antwoord op Kamervragen van Boris van der Ham (D66) tikt minister Plasterk de topambtenaar op de vingers. Bekker zelf krabbelde al terug in zijn reactie op een kritische brief van het COC over zijn standpunt. In de antwoorden op de Kamervragen maakt minister Ronald Plasterk duidelijk dat hij het eens is met Boris van der Ham en dat ‘homo-emancipatiebeleid verre van achterhaald’ is, maar ‘juist keihard nodig is om te komen tot een volledige acceptatie en gelijkberechtiging’ van homoseksuele mannen, lesbische vrouwen, biseksuelen en transgenders ‘in Nederland en daarbuiten’.vrijdag 6 juli 2007

Nieuws (berichten in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Nieuwsbrief project De Glazen Muur, no. 4, 6 juli 2007. Het project De Glazen Muur wil de talenten van meisjes en vrouwen beter benutten. Op dit moment zijn er in verschillende delen van het land pilots gaande waarin meisjes en vrouwen (scholieren, werkneemster, herintreedsters), kennis kunnen maken met opleidingen en banen in ‘mannelijke’ sectoren.
 • Japke-d. Bouma: 'Nederlandse vrouwen zijn zo schaapachtig'. Heleen Mees: Hoogopgeleide vrouwen verkwanselen hun talent als ze niet werken (NRC-Handelsblad, 5 juli 2007). Hoogopgeleide vrouwen moeten aan het werk, en de kinderen naar de opvang brengen, vindt feministe en econoom Heleen Mees. „Ik snap het niet, dat vrouwen werken niet leuk vinden.” Het afgelopen jaar zwengelde Heleen Mees, onder meer in haar columns in deze krant, de discussie aan over hoogopgeleide vrouwen die parttime werken of thuisblijven voor de kinderen. Vrouwen moeten carrière maken, vindt Mees (38), minstens vier dagen in de week. Anders zullen de belangrijke banen altijd aan mannen voorbehouden blijven.


[ Pagina: <<< 1 2 3  >>>]