donderdag 1 oktober 2020 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 December 2007
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  NIEUW OP DE SITE  >  ARCHIEF  >  JAAR 2007
 >  DECEMBER 2007 
NIEUW OP DE SITE - ARCHIEF DECEMBER 2007

dinsdag 11 december 2007

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Meer geld voor slachtoffers van geweld (Ministerie van VWS, nieuwsbericht, 10 december 2007). Staatssecretaris Bussemaker gaat extra investeren in de bescherming en weerbaarheid van slachtoffers van ‘geweld in afhankelijkheidsrelaties’. Hiervoor zet ze de komende kabinetsperiode extra geld in, bovenop het huidige budget: bijna 18 miljoen euro in 2008 oplopend tot ruim 32 miljoen euro in 2012. Onder geweld in afhankelijkheidsrelaties verstaat de staatssecretaris niet alleen huiselijk geweld. ‘Ik vind het belangrijk dat niet alleen slachtoffers van huiselijk geweld, maar ook slachtoffers van eergelateerd geweld, mensenhandel en vrouwelijke genitale verminking tijdig goede opvang en hulp krijgen’, schrijft zij vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.
 • Liesbeth Sijsling: Emancipatie moet worden versneld (Parool, 10 december 2007). Bijvoorbeeld door verplicht percentage vrouwen op kandidatenlijst. ...Emancipatie scoort dus weer hoger in de politieke pikorden en er zijn nieuwe vrouwennetwerken die flink op de trom slaan. Maar iedereen is het eens dat de emancipatie stagneert. .    Na 25 jaar emancipatiebeleid is het noodzakelijk hardere maatregelen te nemen.maandag 10 december 2007

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Jonge vrouwen vaker vakspecifiek opgeleid (CBS webmagazine, 10 december 2007). Jongeren, en dan vooral jongere vrouwen, zijn vaker dan gemiddeld vakspecifiek opgeleid: zij hebben vaker een vervolgopleiding in het mbo of hoger onderwijs afgerond. De jongere bevolking (25-44 jaar) heeft vaker een vakspecifieke opleiding gedaan dan de 45–64-jarigen. Dit komt uitsluitend door de jongere vrouwen. Vooral het aantal vrouwen met alleen basisonderwijs is afgenomen. Bij de mannen zijn er nauwelijks verschillen tussen deze twee generaties.
 • Huiselijk geweld wordt voortaan gemeld (Rotterdam, 8 december 2007). Rotterdam verklaart de oorlog aan huiselijk geweld. Op maandag 10 december overhandigt wethouder Jantine Kriens (Volksgezondheid, Welzijn en Maatschappelijke Opvang) de Rotterdamse Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling aan minister Ernst Hirsch Ballin van Justitie. De Rotterdamse Meldcode is de eerste integrale meldcode voor huiselijk geweld in Nederland. ..Voor een succesvolle aanpak is één integrale meldcode noodzakelijk en een hulpverleningsaanbod voor zowel slachtoffer en getuige als dader.
 • Abortusboot en klinieken verwezen tot voor kort vrouwen door naar Spanje (De Stentor, 8 december 2007). Belangenorganisatie Women on Waves, bekend van de abortusboot, en Nederlandse abortusklinieken hebben tot voor kort zwangere vrouwen doorverwezen naar de omstreden abortusklinieken in Barcelona. Het ging om vrouwen die langer dan 24 weken zwanger waren en toch de zwangerschap wilden afbreken. In Nederland is dat verboden. .. Deskundigen en gynaecologen maken zich ernstig zorgen over de beslissing van het OM om de vrouw te vervolgen.
 • Annemiek Jorritsma: Ambassadeursnetwerk Vrouwen in Hogere Logistieke functies opgericht (Logistiek, 6 december 2007). Om het project “De Glazen Muur” vervolg te geven is er een ambassadeursnetwerk opgericht wat zich bezighoudt met de instroom en het behoud van vrouwen in hogere logistieke functies. Uitgangspunt van het Ambassadeursnetwerk is dat diversiteit geen ‘vrouwending’ is, maar een economisch belang.
 • Onrust VVD over subsidiëring SGP (ND, 8 december 2007). Bij de VVD bestaat grote onrust over de uitspraak van de Raad van State van afgelopen week dat de SGP toch overheidsubsidie moet krijgen. De Tweede Kamerfractie van de VVD kreeg de opdracht nader onderzoek te doen naar de kwestie, die volgens veel leden de liberale grondbeginselen raakt. De fractie gaat bekijken of de wet aangepast dient te worden, zodat discriminerende politieke partijen aangepakt kunnen worden.zondag 9 december 2007

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Sandra Donker en Hanneke Keultjes: Geen vrouw neemt besluit tot abortus uit nonchalance (De Stentor, 8 december 2007). Het meisje was nog erg jong, vijftien of zestien jaar, en had haar zwangerschap angstvallig voor haar familie verborgen gehouden. De zwangerschap van de tiener, van Chinese komaf, zou een ultieme schande zijn. De baby mocht er gewoonweg niet komen. Het intelligente meisje had precies uitgerekend wat het uiterste moment was om met haar 'probleem' naar de abortuskliniek te komen. Maar daar wachtte haar een enorme teleurstelling. 'Ik kon niets voor haar doen', verzucht abortusarts Willem Beekhuizen. 'Ze bleek 24 weken zwanger en hoewel dat nog binnen de Nederlandse wet valt, wordt in de praktijk 22 weken als uiterste termijn gerekend.' De deceptie van het Chinese meisje herinnert hij zich als 'heel erg'.
 • Onrust VVD over subsidiëring SGP (De Telegraaf, 8 december 2007). Bij de VVD bestaat grote onrust over de uitspraak van de Raad van State van afgelopen week dat de SGP toch overheidsubsidie moet krijgen. Dat bleek zaterdag tijdens een partijcongres in Rotterdam.zaterdag 8 december 2007

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Julie van Traa, Ksar el Kébir: Marokkaanse volkswoede om homohuwelijk (Trouw, 8 december 2007). Een filmpje op YouTube, met een als bruid verklede man, veroorzaakte een hetze tegen homo’s in het noorden van Marokko. Tegen de betrokkenen zijn celstraffen geëist.
 • Jan Michiel Otto: Islam is niet 'de' oorzaak van achterstelling vrouw (Trouw, 8 december 2007). Vrouwen hebben het in veel landen slecht, maar niet alleen in moslimlanden. Reactie op het artikel van Nahed Selim is ervan overtuigd: ’Nergens is de kloof tussen de seksen zo groot als onder moslims’. Uit het Human Development Report 2007 blijkt dat godsdienst überhaupt geen sterke verklarende factor is. Vrouwen hebben het volgens de VN-index slechter in het hindoeïstische India (113) en Nepal (128) dan in de strenge moslimstaten.
 • Dorien Pels: Verre van bevrijd : de meid een hoer, de jongen stoer (Trouw, 8 december 2007). Breezerseks, groepsverkrachtingen en meisjes die steeds jonger seksueel actief zijn. Hoe is het gesteld met de seksuele moraal onder jongeren? „Als je niet wil schuren, hoef je niet te komen.”
 • Yteke de Jong: Vrouwen willen nog geen quotum aan de top (Financieele Dagblad, 8 december 2007). Nederland is nog niet klaar om een quotering voor vrouwen aan de top in te voeren, zegt Mirella Visser, voorzitter van het European Professional Women’s Network, waarin 3000 professionals zijn verenigd. Uit haar onderzoek blijkt dat het aantal topvrouwen van 2004 tot 2006 slechts met 0,5-procentpunt gegroeid is naar 8,5%. Nederland zit daar onder met 6,5%. De Scandinavische landen, met Noorwegen voorop, zijn de koplopers. Maar volgens Visser zijn de randvoorwaarden nog niet aanwezig om een quotumsysteeem succesvol in Nederland in te voeren.

Staatssubsidie SGP

 • Minister Ter Horst: weer subsidie voor SGP (Ministerie van BZK, 7 december 2007). Minister Ter Horst zal gevolg geven aan de uitspraak van de Raad van State en de SGP weer subsidie toekennen. Haar voorganger, minister Remkes, was in september 2005 door een uitspraak van de civiele rechter gedwongen de subsidie stop te zetten. De SGP krijgt met terugwerkende kracht de subsidie over 2006 en 2007 en net als andere partijen binnenkort bij voorschot de subsidie over 2008.
 • Hans Goslinga: De gesloten SGP vergt het uiterste aan tolerantie (Trouw, 8 december 2007).   ...Wat zich hier blijkens de commotie wreekt, is dat in het politieke debat nooit echt de confrontatie met de SGP is gezocht. De onverschilligheid en meewarigheid over haar opvattingen, met name haar vrouwenstandpunt, is in één keer omgeslagen in vervolging en knevelarij naar Hollandse maat, door het onthouden van subsidiecenten. Daardoor heeft de, toch al tamelijk gesloten en in zichzelf gekeerde partij zich voor haar afwijkende visie nimmer publiekelijk hoeven te verantwoorden en heeft, omgekeerd, de hoofdstroom de kans laten lopen de mannenbroeders de nieren te proeven. In de minder overzichtelijke immigratiesamenleving is een grotere openheid van orthodoxe organisaties noodzakelijk.
 • SGP krijgt alsnog subsidie (Telegraaf, 7 december 2007). Minister Guusje ter Horst (Binnenlandse Zaken) geeft de SGP alsnog subsidie voor de jaren 2006 en 2007. Daarnaast krijgt de christelijke partij bij voorschot de subsidie voor volgend jaar. Dat maakte Ter Horst vrijdag bekend.
 • Discriminatie (brief Vandaag, Volkskrant, 7 december 2007). Stelling Hans Weggen:  Als de SGP vrouwen mag blijven weigeren omdat deze op een andere manier aan hun trekken kunnen komen (er zijn immers meer christelijke partijen) dan kan bijvoorbeeld een discotheekeigenaar met deze uitspraak elke burgemeester onderuit halen als een vergunning wordt ingetrokken omdat de disco Turken en Marokkanen weigert.
 • SGP, mannen, vrouwen en verdraagzaamheid (Friesch Dagblad, 7 december 2007,hoofdredactioneel commentaar). ... De vraag waarover de verontwaardigde vrouwenorganisaties over zouden moeten nadenken is waarom zij nu zo boos zijn. In de kern zou het er wel eens over kunnen gaan of de organisaties kunnen (samen)leven met minderheden over onderwerpen die voor hen de achilleshiel zijn. Ofwel: hoe verdraagzaam willen we zijn in dit land?
 • Piet de Jong: SGP-subsidie (ND, 6 december 2007, hoofdredactioneel commentaar). De Raad van State heeft ondubbelzinnig recht gesproken. De SGP mag geen subsidie worden onthouden. De Raad maakt korte metten met de gedachte als zou het VN-Vrouwenverdrag belangrijker zijn dan andere grondrechten envindt dat er in Nederland ruimte is en moet blijven voor een partij die afwijkt van de hoofdstroom als het gaat om vrouwenrechten.
 • Arendo Joustra: Zeer terecht dat SGP weer subsidie krijgt (Elsevier, 6 december 2007). Zeer terecht heeft de Raad van State woensdag bepaald dat de SGP, de Staatkundig Gereformeerde Partij, net als andere politieke partijen gewoon subsidie moet krijgen van de overheid. .. Het gevaar voor de SGP is nog niet geweken, want een paar fanatieke vrouwenorganisaties en mensenrechtenorganisaties (!) gunnen de SGP niet haar recht om de eigen partijorganisatie naar haar eigen normen en waarden in te richten, dat wil zeggen zonder vrouwen. Het gerechtshof in Den Haag moet zich half januari in hoger beroep over de kwestie uitspreken.
 • Dick Hofland: 'SGP blijft met vrouwen in gesprek' (BN/De Stem, 6 december 2007). SGP-fractievoorzitter Bas van der Vlies: 'Het vrouwenstandpunt is de laatste jaren dominanter geworden en door de rechtszaak die het Clara Wichman Instituut vorig jaar heeft aangespannen, is er meer over gepraat. Maar wij zijn altijd met kritische vrouwen in gesprek geweest en dat zullen we ook blijven.'
vrijdag 7 december 2007

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

Staatssubsidie SGP

 • Uitspraak Raad van State over SGP bevredigt niet (De Volkskrant, 7 december 2007). Politieke partijen zijn essentieel voor het goed functioneren van een pluriforme, democratische samenleving. Op deze vaststelling door de Raad van State in zijn uitspraak over de SGP is weinig af te dingen. Dat geldt evenzeer voor de toevoeging dat ook partijen die standpunten verkondigen die ingaan tegen heersende opvattingen over de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen, onbelemmerd aan het publieke debat moeten kunnen deelnemen. De kwestie waar het om draait, is of dit ook betekent dat dergelijke partijen recht hebben op overheidssubsidie. De Raad van State meent van wel en heeft daarom de minister van Binnenlandse Zaken gelast de subsidieverlening aan de SGP te hervatten. Daar is wél wat op af te dingen. [...] Nu van immigranten terecht wordt geëist dat zij respect tonen voor de rechten van vrouwen en homo’s, kan de overheid het zich niet permitteren steun te verlenen aan een politieke partij met een boodschap die daar haaks op staat. Het vonnis dwingt daarom de subsidieregeling zo snel mogelijk te herzien.
 • Vrouwen bij de SGP (NRC-Handelsblad, 6 december 2007, hoofdredactioneel commentaar). Vrouwen zijn niet gelijk aan mannen, maar wel gelijkwaardig. Door dit  beginsel van de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) mogen vrouwen wel lid zijn van de partij, maar een functie als bestuurslid of volksvertegenwoordiger is voor hen niet weggelegd.  Zwijgen en contributie betalen, daarmee is de rol van de vrouw in de  partij wel samengevat [...] De Raad van State wijst erop dat de Wet subsidiëring politieke partijen erin voorziet dat een partij haar subsidie kwijtraakt als zij strafrechtelijk is veroordeeld. Dat is bij de SGP niet het geval, maar met het oog op haar discriminerende opvattingen wel een mogelijkheid.  Een andere en betere optie is wijziging van deze wet zelf: door helder te bepalen dat een partij die bepaalde grondwettelijk vastgelegde rechten wil aantasten haar aanspraak  op staatssteun verspeelt.
 • Derk Stokmans: Vrouwenstandpunt SGP verdeelt nu juristen (NRC-Handelsblad, 6 december 2007). De SGP mag vrouwen gesubsidieerd uit bestuursfuncties weren, vindt de Raad van State. Maar wat vindt de civiele rechter ervan ?

 • Vrouwen aan de top (NRC-Handelsblad, 6 december 2007, hoofdredactioneel commentaar). Met slechts 6,5 procent vrouwen in topfuncties van de belangrijkste beursgenoteerde bedrijven sukkelt Nederland achteraan in de rij. Ter vergelijking: het Europese gemiddelde ligt op 11 procent. Vrouwen zijn in Nederland in alle lagen van bedrijfsleven, publieke sector en wetenschap vertegenwoordigd, maar nauwelijks in de hoogste functies. Deze achterstand op andere Westerse landen is te groot.  Een samenleving kan het zich niet veroorloven de helft van het beschikbare talent uit te sluiten van de hoogste regionen. Want het gemiddelde opleidingsniveau van vrouwen is sinds kort wat hoger dan dat van mannen. Deze nieuwe verhouding is een van de redenen waarom organisaties als Women Inc. en New Girls Network nu terecht ernst van de zaak maken.
 • Vrouw vast voor illegale (late) abortus in Spanje (NRC-Handelsblad, 6 december 2007). Voor het eerst is in Nederland een vrouw gearresteerd wegens overtreding van de abortuswet en (kinder)moord ten laste gelegd. Op 14 november werd een 24-jarige vrouw uit Boxtel in Nederland aangehouden omdat zij een illegale abortus in Spanje zou hebben ondergaan. Het Openbaar Ministerie zegt dat de vrouw langer dan 24 weken zwanger was, de uiterste termijn waarop abortus in Nederland nog wettelijk is toegestaan. donderdag 6 december 2007

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • 'Verbaasd en teleurgesteld over SGP-subsidie' (Clara Wichmann Proefprocessenfonds, 5 december 2007). De Raad van State heeft op 5 december in een uitspraak bepaald dat de Nederlandse overheid de SGP tóch moet subsidiëren. Het Proefprocessenfonds Clara Wichmann is zeer teleurgesteld dat de Raad van State het oordeel van de rechtbank heeft teruggedraaid. Bovendien is het fonds van mening dat de Raad van State zich ten onrechte heeft gemengd in de lopende civielrechtelijke procedure waarin op 17 januari uitspraak wordt verwacht. Ook heeft de Raad van State volgens het fonds belangrijke argumenten voor het stopzetten van de subsidie miskend, zoals de constante kritische oordelen van het VN-Vrouwencomité.
 • Seada Nourhussen: 'We hebben goede kerels, een vrouw is niet perse nodig' (Trouw, 5 december 2007). De ’SGP-feministe’, zo wordt Riet Grabijn-van Putten ook wel genoemd. Ze is tegen koopzondagen, abortus en euthanasie, maar strijdt ook al jaren voor gelijke rechten van mannen en vrouwen binnen de Staatkundig Gereformeerde Partij.
 • Sinterklaascadeau voor SGP en de democratie (Trouw, 5 december 2007, commentaar). De uitspraak van de Raad van State is niet alleen van belang voor de mannenbroeders, maar ook voor de democratie als geheel. Het intrekken van de overheidssubsidie aan een partij die door burgers in het parlement is gekozen, betekende een vergaande ingreep in het democratische proces. .. Gelukkig komt de raad van de dwaling van de Haagse rechtbank terug.
 • Politieagente mag geen hoofddoekje dragen (NRC-Handelsblad, 5 december 2007). Politieagentes met hoofddoekjes zijn absoluut onaanvaardbaar, vindt een meerderheid in de Tweede Kamer, die instemde met een motie van de PVV om hoofddoekjes voor politieagentes te verbieden.
 • Gezamenlijke aanpak loverboys werkt (ND, 5 december 2007). In Twente zijn politie en maatschappelijke organisaties gestart met een gezamenlijke aanpak van loverboys. Alleen al dit jaar zijn er bijna zeventig slachtoffers bekend in de regio.

Vrouwen in en uit het nieuws:

 • Elsbeth Boor, 1952-2007
  • Maartje Willems: De terriër die de SGP achtervolgde (Parool, 1 december 2007). Standvastig en met een groot doorzettingsvermogen zette Elsbeth Boor zich als juriste in voor de rechten van vrouwen in Nederland. Haar bekendste zaak was die tegen de SGP, de politieke partij die geen vrouwen toeliet tot haar gelederen. Dinsdag is Boor in haar huis in Amsterdam op 55-jarige leeftijd overleden.
  • Femke van Zeijl: Elsbeth Boor: Een partij als de SGP mag je nooit tolereren (OPZIJ, december 2005) ...  ik blijf me mengen in de strijd, hoewel ik graag zou zien dat jongeren het overnemen, ook op juridisch gebied. Ik heb geen 25 jaar gevochten voor vrouwenrechten om mee te moeten maken dat de zaken worden teruggedraaid.’
  • Elsbeth Boor (Wikipedia). Elsbeth Boor (Bussum, 12 juli 1952 - Amsterdam, 27 november 2007) was een Nederlands juriste en voorvechtster van de rechten van vrouwen in Nederland. Zij werd bekend door de rechtzaak die zij namens het Clara Wichmann Instituut (CLWI) aanspande tegen de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) die geen vrouwen als lid accepteerde.woensdag 5 december 2007

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

Staatssubsidie SGP

 • Alsnog subsidie voor de SGP (weblog Margreet de Boer, 5 december 2007). 'Als er een partij zou zijn die joden, of moslims, of niet-moslims zou uitsluiten van het lidmaatschap zou het land terecht te klein zijn. Waarom wordt het uitsluiten van vrouwen dan wel geaccepteerd?'
 • SGP krijgt alsnog subsidie over 2006 (RefD, 5 december 2007). De SGP krijgt alsnog subsidie over 2006. Dat heeft de Raad van State dinsdag bepaald. De partij reageert verheugd. Het feministische Proefprocessenfonds Clara Wichmann is teleurgesteld. De uitspraak van de Raad van State, waartegen geen beroep meer mogelijk is, houdt in dat de SGP over het jaar 2006 alsnog zo’n 800.000 euro subsidie ontvangt. „De uitspraak schept de broodnodige helderheid over de subsidie waar de SGP recht op heeft”, aldus partijvoorzitter Kolijn. Prof. mr. T. Barkhuysen, advocaat van het Proefprocessenfonds Clara Wichmann, reageert teleurgesteld. „Het verrast mijn cliënt dat de Raad van State ook een inhoudelijk oordeel heeft geveld over het Vrouwenverdrag. Hierdoor zijn we in een machtsstrijd tussen verschillende rechters terechtgekomen.  Dat leidt de aandacht af van de vraag waar het echt om gaat, namelijk het tegengaan van vrouwendiscriminatie”.
 • Alsnog subsidie voor SGP (Volkskant, 5 december 2007). Minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken moet de SGP alsnog subsidie toekennen over 2006. Dat volgt uit een uitspraak in hoger beroep van de Raad van State. De hoogste bestuursrechter van Nederland vernietigt daarmee een vonnis van de rechter in Den Haag. Die had bepaald dat de SGP geen subsidie meer mocht krijgen van de overheid. De SGP weigerde vrouwen toe te laten als lid en maakte het voor hen onmogelijk om gekozen te worden in bestuursfuncties. .. De RvS oordeelt nu dat in de Wet subsidiëring politieke partijen een afweging is gemaakt tussen het belang van gelijke behandeling en het belang van politieke partijen om hun gedachtengoed uit te dragen. Het Vrouwenverdag laat die afweging toe. Bovendien vindt de Raad dat voor vrouwen in Nederland de mogelijkheid bestaat lid te worden van een politieke partij die hen wel op gelijke voet voordraagt voor vertegenwoordigende functies. 
 • Minister van Binnenlandse Zaken moet SGP subsidie verlenen (Raad van State, 5 december 2007). De minister van Binnenlandse Zaken moet de aanvraag van de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) om subsidie op grond van de Wet subsidiëring politieke partijen voor het jaar 2006 alsnog inwilligen. De Raad van State vernietigt  in hoger beroep een eerdere uitspraak van de bestuursrechter in Den Haag van november 2006 die tot een ander oordeel kwam. De Raad is van oordeel dat ‘het Vrouwenverdrag niet noopt tot het buiten toepassing laten van de Wet subsidiëring politieke partijen’ waar het gaat om de subsidieaanvraag van de SGP. Bij de afweging die wetgever heeft gemaakt is bovendien ‘geen sprake van een evidente doorbreking van de vereiste evenwichtige verhouding tussen het verbod van discriminatie en het waarborgen dat vrouwen op gelijke voet met mannen kunnen deelnemen aan het maatschappelijke en politieke leven enerzijds en het waarborgen van het adequaat functioneren van politieke partijen in het democratisch staatsbestel en de hun mede daartoe komende rechten anderzijds’.

 • Fonds voor bestrijding van geweld (ND, 5 december 2007). Minister Bert Koenders (Ontwikkelingssamenwerking) steekt vier miljoen euro in een fonds voor de bestrijding van geweld tegen vrouwen, dat wordt beheerd door het VN-fonds voor de ontwikkeling van vrouwen UNIFEM. Dat bleek bij de ondertekening van het nationale actieplan voor de aanpak van geweld tegen en de verbetering van de positie van vrouwen in conflictgebieden. Ook ministers Middelkoop (Defensie), Plasterk (Onderwijs) en  ter Horst (Binnenlandse Zaken) waren bij de ondertekening aanwezig. Ter Horst wil uitzoeken hoeveel tijd en geld haar ministerie steekt in de uitzending van vrouwelijke agenten en het verbeteren van de kennis op dit terrein. Van Middelkoop belooft meer vrouwen in de krijgsmacht: in 2010 12 procent vrouwen.
 • Amsterdam krijgt expertisecentrum eerwraak (Volkskrant, 5 december 2007). De gemeente Amsterdam begint een een speciaal expertisecentrum in de strijd tegen eerwraak. Het centrum krijgt meldingen binnen van aan eer gerelateerd geweld en verwerkt die. Ook traint het vertrouwenspersonen die slachtoffers bijstaan en leert het huisartsen en docenten hoe ze deze vorm van geweld moeten herkennen. Verder zal het expertisepunt voorlichting geven op scholen en tijdens taal- en inburgeringscursussen.


[ Pagina: <<< 1 2 3 4  >>>]