woensdag 2 december 2020 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 September 2006
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  NIEUW OP DE SITE  >  ARCHIEF  >  JAAR 2006
 >  SEPTEMBER 2006 
NIEUW OP DE SITE - ARCHIEF SEPTEMBER 2006


dinsdag 5 september

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Somajeh Ghaeminia: Steeds meer opa's en oma's laten zich betalen voor het oppassen op hun kleinkinderen (Trouw, 5 september 2006). Wie weet komt een nieuw kabinet met gratis kinderopvang, maar voorlopig kost het nog handenvol geld. Veel ouders vragen hun ouders om hulp om de kosten te drukken. Dat oppasopa’s en -oma’s geld van de overheid kunnen krijgen voor hun wekelijkse diensten, is vaak onbekend. Steeds meer bedrijven spelen in op deze oppassubsidie.
 • Parttimer extra belonen (AD, 5 september 2006). Premier Jan Peter Balkenende wil dat parttimers die meer uren gaan werken, financieel extra beloond worden. Wie een kleine deeltijdbaan verruilt voor een grotere, zou volgens hem eenmalig recht moeten hebben op een participatiepremie.

Tweede Kamerverkiezingen:

 • Groei mee! Presentatie van het concept-verkiezingsprogramma van Groen Links, 4 september 2006. Onder de 10 belangrijkste resultaten die GL wil boeken: meer dan de helft van de vrouwen wordt economisch zelfstandig (is nu 40%). Uit de 10 belangrijkste maatregelen: Kinderopvang wordt gratis voor ouders én werkgevers. Vaders en moeders krijgen ruimer zorgverlof.
  • Groei mee. Concept-verkiezingsprogramma van Groen Links, 4 september 2006maandag 4 september

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • PvdA snijdt in ambtenarij ten bate van gratis opvang (Volkskrant, 4 september 2006). De PvdA wil in haar verkiezingsprogramma de komende jaren ruim 3,5 miljard euro bezuinigen op de overheid. De kosten die bespaard worden door het schrappen van ambtenaren, bestuurslagen en bureaucratie, hevelt de partij vooral over naar de kinderopvang, het onderwijs en de zorg. 'Kinderen eerst' is het motto.
 • Minder allochtone tiernermoeders (CBS webmagazine, 4 september 2006). In 2005 zijn 2795 kinderen geboren bij een moeder die jonger was dan 20 jaar, tegen 3004 in 2004. Het aantal tienermoeders is relatief het grootst onder niet-westerse allochtonen. Dankzij preventiecampagnes is het aantal nieuwe tienermoeders onder meisjes van 17 jaar of jonger sinds 2001 met 39% gedaald. Met name het aantal niet-westers allochtone tienermoeders is fors afgenomen, van 1736 (2001) naar 1059 (2005).
 • Meer vrouwen economisch onafhankelijk (CBS webmagazine, 4 september 2006).Het aandeel financieel onafhankelijke vrouwen (inkomen 10.300 euro en hoger) is tussen 2001 en 2004 toegenomen tot 44%, bij mannen is dit aandeel juist gedaald, tot 76%. Verklaring bij vrouwen is hun toenemende arbeidsdeelname. De daling bij mannen wordt mede veroorzaakt door de toename van het aantal mannen dat in de periode 2000–2004 een werkloosheidsuitkering heeft gekregen.
  • Verschillen in financiële onafhankelijkheid ontstaan al vroeg in de arbeidslevens van mannen en vrouwen. Op 30-jarige leeftijd zijn negen op de tien mannen en zes op de tien vrouwen financieel onafhankelijk. Op 60-jarige leeftijd is nog steeds 90% van de mannen financieel onafhankelijk. Bij vrouwen zet kort na het 25e jaar een daling in die aanhoudt tot ze ongeveer 40 jaar zijn. Vanaf dat moment stijgt het aandeel licht tot ongeveer 45-jarige leeftijd.
 • Deelname volwassenen aan onderwijs stagneert (CBS webmagazine, 4 september 2006). In 2005 deed 13,5% een cursus of opleiding, tegen 15% in 2003. Vijf jaar geleden namen vrouwen minder aan post-initieel onderwijs deel dan mannen. Deze achterstand hebben zij inmiddels weggewerkt.

Tweede Kamerverkiezingen:
vrijdag 1 september 2006

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Deskundigencommissie late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij pasgeborenen geïnstalleerd (Ministerie van VWS, persbericht 1 september 2006). Op 1 september 2006 wordt de centrale deskundigencommissie Late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij pasgeborenen geïnstalleerd. Tot voorzitter wordt benoemd prof.mr.dr. J.H.A.M. Hubben.
  De commissie gaat meldingen beoordelen van levensbeëindiging bij pasgeborenen vanwege uitzichtloos en ondraaglijk lijden. Ook kijkt de commissie naar meldingen van zwangerschappen die in een laat stadium worden afgebroken, omdat de ongeborenen weinig kans hebben te overleven vanwege ernstige en niet te herstellen functiestoornissen.
  De commissie beoordeelt de meldingen op zorgvuldigheid van het handelen van de arts. Zij informeert het College van procureurs-generaal over haar oordeel. Levensbeëindiging bij ernstig lijdende pasgeborenen en late zwangerschapsafbreking blijft strafbaar.
  De commissie begint op 1 november met haar inhoudelijke werkzaamheden.
 • Agnes Jongerius: Bij VVD mag kind straks één dag in opvang (De Volkskrant, 1 september 2006). In het VVD-universum wordt de rijke met een wortel gelokt, de arme met de stok bedreigd. En gratis kinderopvang is een illusie.
 • SER-akkoord herstelt ravage (ND, 1 september 2006). Het SER-akkoord dat woensdagavond na maanden onderhandelen tot stand kwam, zet in op werk voor iedereen. Zo moeten de kosten van de vergrijzing worden opgevangen. FNV-leider Agnes Jongerius vindt het akkoord ,,een doorbraak''. ,,De afgelopen vijf jaar konden we niet praten over investeringen in een individuele scholingsregeling. Of over massale inzet van kinderopvang om vrouwen in staat te stellen te werken. Nu wel. ...Het regelen van goede kinderopvang, waar we het nu over eens zijn, is voor de arbeidsdeelname vele malen belangrijker dan versoepelen van het ontslagrecht.''
 • CNV: ontzie gezinnen met één kostwinner (ND, 1 september 2006). Als het aan de Sociaal-Economische Raad (SER) ligt, verdwijnt de dubbele heffingskorting. Daarmee komt een belangrijk voordeel voor gezinnen met één kostwinner op de tocht te staan. Het CNV protesteert, want ,,deze ingreep kost gezinnen 1900 euro per jaar''. Het afwijkende standpunt van het CNV is expliciet in het SER-advies opgenomen.
 • SER wil honderduizenden banen creëren (NRC-Handelsblad, 31 augustus 2006). De arbeidsdeelname in Nederland moet de komende jaren fors stijgen om de kosten van de vergrijzing op te vangen. .. Daartoe zou de dubbele algemene heffingskorting voor gezinnen waarin een van de partners niet werkt, volgens de SER geleidelijk moeten worden afgebouwd en worden vervangen door een individuele korting. Andere maatregelen die de SER voorstelt liggen op het terrein van onderwijs, scholing, kinderopvang, preventie van ziekteverzuim en reïntegratie van arbeidsgehandicapten en werklozen. Deze maatregelen zullen nader uitgewerkt worden in een tweede middellangetermijnadvies, dat na de verkiezingen van 22 november zal verschijnen.
 • Werk: Huismoeders. Gratis kinderopvang is niet het wondermiddel om vrouwen meer te laten werken (Elsevier.nl, 31 augustus 2006, volledige artikel alleen voor abonnees). Over één ding zijn de drie grote politieke partijen het roerend eens: kinderopvang moet drastisch goedkoper. Het CDA wil de opvang van kinderen van tweeverdieners nog meer subsidiëren. PvdA en VVD willen de kinderopvang zelfs gratis maken. Dat terwijl de overheid al ongeveer 1 miljard euro aan de opvang van kinderen tot 12 jaar meebetaalt.

Tweede Kamerverkiezingen:Overzichtspagina archief ''Nieuw op de site''[ Pagina: <<< 1 2 3 4 ]