woensdag 2 december 2020 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 September 2006
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  NIEUW OP DE SITE  >  ARCHIEF  >  JAAR 2006
 >  SEPTEMBER 2006 
NIEUW OP DE SITE - ARCHIEF SEPTEMBER 2006


woendag 13 september 2006

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Donner: sharia moet kunnen (AD, 12 september 2006). Wat minister Donner (Justitie) betreft, mag in Nederland de islamitische wetgeving (sharia) worden ingevoerd. ,,Voor mij staat vast: als tweederde van alle Nederlanders morgen de sharia zou willen invoeren, dan moet die mogelijkheid toch bestaan? Zoiets kun je wettelijk toch niet tegenhouden?''  
 • Plan minimumloon van de baan (ND, 12 september 2006). Het kabinet ziet ervan af de hoogte van het minimumloon te koppelen aan een 40-urige werkweek. Het plan zou te negatief uitpakken voor mensen die nu het minimumloon verdienen.
 • Gé Meulmeester en Marija Scheeve: Trends in fondsenland. ''Met simpelweg aanvragen schrijven kom je tegenwoordig niet meer binnen'' (LOVER, jaargang 33, nummer 3, september 2006). Waar is het geld, en hoe krijgen wij dat? Een prangende vraag voor vrouwenorganisaties anno 2006. De geldstromen voor specifieke ‘vrouwendoeleinden’ zijn de laatste tien jaar behoorlijk opgedroogd. Ellen Sprenger, auteur van Where is the money for women’s rights?, geeft tips hoe je tóch fondsen binnen kunt slepen. ‘Benader financiers met een houding van “ik weet wat jij nodig hebt”. Je vraagt niet alleen om geld, maar je hebt ook iets te bieden.’

Gesignaleerd:

 • Man shopt en smeert vrouw voorbij (AD, 12 september 2006). De Nederlandse man verschilt steeds minder van de Nederlandse vrouw als het gaat om typische vrouwenzaken. Mannen geven per maand gemiddeld meer geld uit aan kleding dan vrouwen. Bovendien besteedt hij per maand ook al meer geld aan verzorgingsproducten. Daarnaast neemt de ’vrouwelijke onzekerheid’ bij de man toe, aldus nationaal onderzoek van mannenblad Men’s Health en onderzoeksbureau Trendbox. Een man legt voor verzorgingsproducten gemiddeld 27 euro per maand op tafel, een vrouw 23 euro.

Actueel > Tijdschriftenrek:

 • LOVER, jaargang 33, nummer 3, september 2006. Thema: Money makes the world go round.
  Geld? Veel diepe gedachten worden aan dat onderwerp vaak niet gewijd. Je hebt het, je wilt het hebben of je hebt het nodig, en that’s that. Vooral vrouwen zijn vaak geneigd zich niet met geldkwesties bezig te houden, onder het motto dat er toch belangrijker zaken zijn.
  Was het maar zo simpel. Geld is een belangrijk middel om behoeften of verlangens te stillen. En vrouwen hebben er wereldwijd vaak beduidend minder van dan mannen.
  In dit nummer draait het dan ook voor één keer allemaal om de poen. Wat hebben vrouwen met geld? Waarom zorgen sommigen zo slecht voor hun eigen financiële zekerheid? En hoeveel minder dan mannen verdienen vrouwen in Nederland nu precies?
  Maar ook: hoe kunnen vrouwenorganisaties het beste geldschieters werven voor de projecten die ze willen realiseren? Onder welke voorwaarden bieden microkredieten nu echt een stimulans voor vrouwelijk ondernemerschap in ontwikkelingslanden? En wat moet je doen als slachtoffer van aanranding om ervoor te zorgen dat de rechter je een schadevergoeding toewijst?
  Als visueel extraatje becommentarieert Farida Laan de preutse houding van veel vrouwen ten opzichte van geld bij monde van de vileine Olga. Kortom: deze LOVER zorgt voor een flinke dosis economische empowerment, en dat voor maar € 5,99 (en nog minder als je abonnee bent!).dinsdag 12 september 2006

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Caroliijne Vos: 'Terugkeer wachtlijsten door gratis kinderopvang' (Volkskrant, 11 september 2006). De wachtlijsten in de kinderopvang zullen spoedig terugkeren als de voorziening gratis wordt, zoals de grote partijen in hun verkiezingsprogramma’s beloven. Het vinden van geschikte locaties en voldoende gekwalificeerd personeel vormt een groot struikelblok voor uitbreiding van de capaciteit op korte termijn, aldus de branchevereniging..
 • Nicole Gommers: Meisjes: eerst prikken, dan vrijen (AD, 11 september 2006). In de strijd tegen baarmoederhalskanker komen verschillende farmaceutische bedrijven in het najaar met een vaccin op de markt voor meisjes vanaf 12 jaar. ‘Zo zijn ze beschermd tegen de tijd dat ze het virus onvermijdelijk oplopen.’ Het lijkt jong: op je twaalfde al bezig zijn met baarmoederhalskanker. Volgens deskundigen kun je er echter niet vroeg genoeg bij zijn om je te wapenen tegen deze ziekte.
 • Vervanging zwangere politici eindelijk mogelijk (PvdA, 7 september 2006). Het heeft bijna twintig jaar geduurd, maar eindelijk kunnen politici die in verwachting zijn, tijdelijk in hun functie vervangen worden. Deze week stemde vrijwel de volledige Eerste Kamer in met het wetsvoorstel van PvdA Tweede-Kamerlid Jet Bussemaker, dat de vervangingsregeling concreet invulling geeft. PvdA-senator Mies Westerveld sprak van  ‘een bescheiden mijlpaal voor de vrouwenemancipatie.’  ‘Dit wetsvoorstel is geen kwestie meer van hoog tijd, het wetsvoorstel is zwaar over tijd.’maandag 11 september 2006

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • SCP-rapport over homoseksualiteit te optimistisch (ABVAKABO, 8 september 2006). Vincent Lorijn (ABVAKABO): “Het persbericht van het SCP spreekt van brede acceptatie. Wij signaleren echter dat homoseksualiteit minder wordt geaccepteerd dan voorheen. Er is vaak sprake van kwetsende grapjes en vervelende opmerkingen. Daarnaast wordt van homo’s en lesbo’s regelmatig verwacht dat ze hun gedrag aanpassen Deze uitkomst noem ik schrikbarend.”
 • Homoseksualiteit breed geaccepteerd, maar wel onder voorwaarden. Persbericht SCP, 8 september 2006. Vrijwel de gehele Nederlandse bevolking is van mening dat homoseksuelen hun leven moeten kunnen leiden zoals zij dat willen. Ook onder allochtonen is een meerderheid die mening toegedaan. Een opvallende uitzondering is de kleine groep zeer godsdienstige Nederlanders; zij wijzen in grote meerderheid homoseksualiteit af. 22% van de Nederlanders tegen openstelling van het burgerlijk huwelijk voor homoseksuelen. Onder Turken en Marokkanen ligt dit percentage resp. op 55% en 48%. Van homoseksuelen wordt verwacht dat zij open zijn over hun seksuele voorkeur, maar ook dat zij zich in het openbaar zo ‘gewoon’ mogelijk gedragen.
 • Homoseksualiteit binnen de krijgsmacht: acceptatie met beperkingen. Persbericht SCP, 8 september 2006. Het merendeel van het Defensiepersoneel is van mening dat homoseksuelen hun leven moeten kunnen leiden zoals zij dat willen. 15% van het Defensiepersoneel is erop tegen dat homoseksuelen kunnen trouwen; 30% heeft bezwaar tegen de mogelijkheid van adoptie door homoseksuele paren. Homoseksuele personeelsleden vinden het werkklimaat bij Defensie over het algemeen homovriendelijk, ondanks soms vervelende opmerkingen en zogenaamde grapjes.
 • Vrouwelijke hoogleraren voeren actie voor meer vrouwelijke hoogleraren (RU Groningen, 1 september 2006). Bij de opening van het academisch jaar zullen in Groningen op 4 september zoveel mogelijk vrouwen in toga aanwezig zijn. Het is de bedoeling dat de Aula een beeld biedt alsof het minimumpercentage vrouwelijke hoogleraren dat de RUG volgens internationale afspraken zou moeten hebben, reeds gehaald is, nl. 25%. Maar in Groningen zijn er slechts 10,23% vrouwelijke hoogleraren. En de Nederlandse overheid heeft het streefpercentage naar beneden bijgesteld tot 15%.
 • HIV-geïnfecteerde illegale zwangere vrouwen. Antwoord van minister Hoogervorst (VWS) op vragen van TK-leden Arib en de Vries dd. 8 september 2006. Hieruit: Het lijkt mij daarom onwaarschijnlijk dat er een toename is van 22% onder zwangere hiv-geïnfecteerde illegale vrouwen. .... De vertrekplicht geldt ook voor illegale zwangere vrouwen die HIV-geïnfecteerd zijn en waarbij door de IND is geoordeeld dat er geen aanleiding is om alsnog rechtmatig verblijf hier te lande toe te staan. ... Ik zie geen reden het beleid te veranderen.
 • Wil van Meteren: FNV: Betaal jongeren en vrouwen beter (Trouw, 11 september 2006). De lonen van jongeren in bepaalde sectoren moeten omhoog. En bedrijven moeten streven naar een gelijke beloning van man en vrouw, zo stelt Henk van der Kolk, voorzitter van FNV Bondgenoten in reactie op het AWVN. Volgens de AWVN ondernemingen best iets doen aan de ondervertegenwoordiging van jongeren en vrouwen op hun werkvloer, maar dan moeten de bonden geen loonsverhoging eisen over de hele linie.
 • Meer vraag naar flexibele arbeid (CBS webmagazine, 11 september 2006). In 2005 telde Nederland ruim een half miljoen werknemers met een flexibele dienstverband ruim meer dan in 2004. 49%van de flexwerkers was vrouw, tegen 44% vrouwen onder werknemers met een vast dienstverband. Van de inval- en oproepkrachten was 65% vrouw, zij werkten overwegend in de horeca en de zorg. Uitzendkrachten waren vaker man.

 Gesignaleerd:

 • Mannen in nesten? stem vrouw! Femistyle, september 2006. Met de boodschap ‘Mannen in nesten? Stem vrouw!’ moedigt Chris Dusauchoit de kiezer aan om voor de komende gemeente- en provincieraadsverkiezingen voor vrouwen te stemmen. Waarom een stem-vrouw-actie? Quotawetten zorgden er voor dat de lijsten uit de helft vrouwelijke kandidaten moeten bestaan. Maar de beste plaatsen op de lijst zijn nog altijd vooral voor mannelijke kandidaten.
 • Aukje Delahaye: Houd de ogen open (NRC-Handelsblad, 9 september 2006, carrièrecoach). ,,Ik heb gewoon even niet opgelet en nu ben ik al zesendertig. Een dijk van een carrière, dat wel. Maar vroeger stelde ik mezelf altijd voor als een moeder met vier kinderen!'

  • vrijdag 15 en zaterdag 16 september 2006: The art of global networking. Tweedaags internationaal congres in Rotterdam, georganiseerd namens de Stichting Zwarte Zaken Vrouwen Nederland (ZZVN). Plaats: World Trade Center, Rotterdam.
 • maandag 25 september 2006: Prinsjesdagborrel 2006. Organisatie: E-Quality. Plaats: Sociëteit de Witte, Plein, Den Haag. Aanvang: 15.00 uur. Met debat o.l.v. Ruben Maes: Verkiezingsprogramma's gescreend. Wie betaalt voor wie? Aanmelding via formulier of via telefoonnummer: (070) 3659 777.vrijdag 8 september 2006

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Vrouwen worden niet positief gediscrimineerd (Management Team, 6 september 2006). Nederlandse bedrijven doen nauwelijks aan positieve discriminatie van vrouwen op weg naar de top, zo blijkt uit onderzoek van Management Team. Van de managers die deelnamen aan het onderzoek van Management Team zegt slechts 34,4 procent dat hun bedrijven een actief beleid voeren om vrouwen te laten doorstromen naar leidinggevende functies. Bij 43,6 procent van de bedrijven is geen sprake van dergelijke positieve discriminatie. De rest (22 procent) heeft in elk geval geen openlijk beleid ontwikkeld om vrouwen aan de top te krijgen. Volgens de managers (85,4 procent van de respondenten was man) hebben vrouwen wel degelijk andere kwaliteiten dan mannen, die handig zouden kunnen zijn.
 • Sacha Kester: Plan tegen vrouwenbesnijdenis (Volkskrant, 8 september 2006). ‘Alleen straffen werkt niet’, zegt de Somalische sociologe Zahra Naleie over vrouwenbesnijdenis. ‘Als je wilt dat meisjes niet langer worden verminkt, moet je ervoor zorgen dat het geen draagvlak meer heeft binnen de gemeenschap.’ VWS stelt  drie miljoen euro beschikbaar aan de vier grote steden plus Eindhoven en Tilburg om een plan te ontwikelen. In Den Haag komt een coördinatiecentrum Vrouwelijke Genitale Verminking. Volgens wethouder Van Alphen lopen zo’n 2100 meisjes in de stad het risico om te worden besneden.
 • Hans van den Ham: Docente weigert man hand te schudden (AD, 8 september 2006). Een Utrechtse school schorst een islamitische docente die weigert mannen de hand te schudden. De vrouw wil uit geloofsoverwegingen mannen niet langer een hand geven. De vmbo-school vindt dat onacceptabel. De schooldirecteur legt de zaak zelf voor aan de Commissie Gelijke Behandeling.
 • Joyce Keuker: Illegalen | Hoe meer werk hoe beter (Trouw, 8 september 2006). Het CNV gaat zich inzetten voor de 1,2 miljoen werksters die Nederland telt. Eén vijfde van hen is allochtoon en het merendeel daarvan – 60 tot 70 procent – is illegaal in Nederland. Net zoals Marleen.
 • Vrouw voelt zich geïntimideerd op het werk (Management Team, 7 september 2006). Een overgrote meerderheid van de vrouwen gelooft dat organisaties bevooroordeeld zijn tegenover vrouwelijke werknemers. Zij voelen zich vanwege hun sekse geïntimideerd op werk, zo blijkt uit een Brits rapport. Acht van de tien vrouwen geven aan niet naar de baas te gaan als ze lastig worden gevallen op het werk.
 • Gelijke behandeling medisch-wetenschappelijk onderzoek. Commissie Gelijke Behandeling, 4 september 2006. Bij medisch-wetenschappelijk onderzoek bestaat ten onrechte weinig of geen aandacht voor het recht op gelijke behandeling aldus een advies van de CGB. Als mensen vanwege hun geslacht, ras of seksuele voorkeur worden uitgesloten van deelname als proefpersoon, zal dit bijvoorbeeld leiden tot een kennisachterstand over de betrokken groep. Immers, voor de groep die wél heeft geparticipeerd in het onderzoek, is de meeste en beste informatie beschikbaar over de werking van een geneesmiddel.
 • Minder werknemers onderbetaald. Persbericht SZW dd. 4 september 2006. Het aantal werknemers dat minder verdient dan het wettelijk minimumloon is gedaald van 1,1 procent in 2001 tot 0,6 procent in 2004. Vooral jongeren, vrouwen en deeltijders worden onderbetaald.donderdag 7 september 2006

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Claudia Kammer: Als crèche gratis is, kunnen meer vrouwen werken. Gratis opvang is belangrijk onderwerp in verkiezingsprogramma's (NRC-Handelsblad, 7 september 2006). Veel politieke partijen willen dat kinderopvang gratis wordt. Voor ouders die allebei werken, óf voor alle ouders. 'Opvang draagt bij aan de ontwikkeling van een kind.'
 • 'Belang vrouwen in migratie onderschat' (AD, 7 september 2006). Het belang van vrouwen in de wereldwijde migratie wordt nog steeds onderschat. Elk jaar sturen zij honderden miljoenen dollars naar hun families. Vrouwen dragen zo bij aan de economie en het welzijn in zowel het gast- als hun herkomstland. Tegelijk lopen zij meer risico dan mannen het slachtoffer te worden van mensenhandel, uitbuiting en seksueel misbruik.Dat staat in het Wereldbevolkingsrapport 2006 van het Bevolkingsfonds van de Verenigde Naties (UNFPA).
 • Eefje Oomen: Gratis crèche oké, maar werken nee (AD, 7 september 2006). Bij de crèche in Rotterdam-Oost zijn de politieke plannen voor gratis kinderopvang het gesprek van de dag. Martin Speelman, vader van kinderen van 2 en 4, volgt de discussie met grote belangstelling. Volgens deskundigen is het echter nog maar zeer de vraag of gratis crèches moeders massaal de arbeidsmarkt op krijgen. Volgens Wil Portegijs van het SCP speelt geld nauwelijks een rol. Moeders veranderen hun denkbeelden pas als de kinderopvang bewezen goed is, benadrukt ook Marjolijn Distelbrink van de Gezinsraad. ,,Vrouwen kijken vooral naar de kwaliteit. Is die hoog, brengen ze hun kind gemakkelijker naar de kinderopvang.’’
  • Veel hogere kwaliteit kinderdagverblijven (AD, 7 september 2006). Waar in Nederland nog niet eens tien procent van de moeders fulltime werkt, is dat in landen als Denemarken en Zweden maar liefst driekwart. Volgens Monique Kremer, onderzoeker bij de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR), denken moeders daar heel anders over kinderopvang. ,,In deze landen worden kinderen van oudsher als ‘publieke zaak’ gezien. Hier zijn kinderen vooral de verantwoordelijkheid van ouders.’’
  • Drie dagen per week babysitten wordt me te veel (AD, 7 september 2006). Ze kan zich niet voorstellen dat ze minder op haar kleinkinderen zou passen als de crèche gratis zou zijn. ,,Nee, ik denk niet dat mijn kinderen de kleinkinderen dan vaker naar de opvang zouden laten gaan.’’ De 66-jarige Helma Chamuleau, moeder van drie kinderen en grootmoeder van acht kleinkinderen:  ,,Als ik op drie kleinkinderen tegelijk pas, doe ik dat nog maar één dagdeel. Anders is het me echt te vermoeiend. Ik word ook wat ouder, hè?’’
  • Mijn salaris gaat op aan de crèche (AD, 7 september 2006). Als de plannen voor gratis kinderopvang doorgaan, zal er in huize Blom gejuich opstijgen. Want Trudy Blom (37), docente Frans en moeder van dochtertjes van drie jaar en zeven maanden, speelt op dit moment niet eens quitte. ,,Ik werk zo’n veertien uur in het onderwijs en mijn hele salaris gaat op aan de kinderopvang.’’ Ze is duizend euro kwijt aan drie dagen crèche voor beide kinderen. Wordt de opvang gratis, dan is Blom niet van plan meer te gaan werken.
 • Opvang voor slachtoffers mannenhandel op komst (Volkskrant, 7 september 2006). Minister Rita Verdonk (Vreemdelingenzaken) gaat met staatssecretaris Clémence Ross (Volksgezondheid) praten over de opvang van mannelijke slachtoffers van mensenhandel die gevaar lopen. Die zijn nu aangewezen op de crisisopvang, terwijl voor vrouwen in een soortgelijke situatie aparte veilige verblijven (safe houses) bestaan waar ze onderdak en hulp krijgen. De Stichting tegen Vrouwenhandel constateerde eerder dit jaar dat er geen opvang is geregeld voor mannen die ernstig worden bedreigd. Mannen die zich bij de stichting aanmelden, worden vaak uitgebuit in de havens, in fabrieken en de horeca of als huisslaaf.

Tweede Kamerverkiezingen:

 • Meer ruimte voor gezin en investeren in duurzame samenleving. Presentatie concept-verkiezingsprogramma Christen Unie, 5 september 2006. De ChristenUnie zet in het verkiezingsprogramma ‘Duurzaam voor elkaar’ met 1 miljard stevig in op kinderen, gezinnen en onderwijs. De partij investeert in betere arbeidskansen voor jongeren, oudere werknemers, langdurig werklozen, herintreders en gehandicapten. Ook: De kinderbijslag gaat omhoog en ouders krijgen volledige keuzevrijheid via het zogenaamde kindgebonden budget. Hiermee kan men zelf uitmaken door wie de kinderen worden opgevoed of opgevangen. En: verhoging van de korting voor alleenstaande ouders (100 mln).  Prostitutie met slachtoffers van mensenhandel wordt strafbaar
 • Nederland weer vrij en vrijzinnig. Presentatie conceptverkiezingsprogramma D66, 5 september 2006. Hieruit: Er moeten meer mensen aan het werk; jonge mensen die nu geen stageplaats kunnen vinden, ouders die geen betaalbare kinderopvang hebben en ouderen die nog de energie hebben om, wellicht in een tweede loopbaan, door te werken. D66 pleit voor gratis kinderopvang voor werkenden, het afschaffen van de ‘thuiszit bonus’ en het zeer geleidelijk verhogen van de AOW leeftijd naar 67 jaar.woensdag 6 september 2006

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Personeelschef (v) onderbetaald (Trouw, 6 september 2006). Een enorme kloof gaapt tussen de beloning van mannen en die van vrouwen die verantwoordelijk zijn voor personeelsbeleid. Gemiddeld ligt het salaris van de mannelijke personeelsmanager ruim 21 procent hoger. Dat blijkt uit de Beloningsindex 2006, het jaarlijkse onderzoek van loonstrookverwerker ADP en Mercer Human Resource Consulting. Een ander lopend onderzoek van Mercer naar de beloning van 1100 personeelsfunctionarissen, staaft deze uitkomst, zegt woordvoerder Peter-Paul Kamerbeek.
 • Eindelijk zwangerschapsverlof voor volksvertegenwoordigers. Einde van een absurde situatie (persbericht PvdA Leiden, 5 september 2006). Vers terug van reces vergaderde de Eerste Kamer op 5 september over het zwangerschapsverlof voor kamerleden, statenleden en gemeenteraadsleden. Met uitzondering van de SGP heeft de hele Eerste Kamer instemd met het voorstel. Hiermee is er eindelijk een einde gekomen aan 'een absurde situatie' volgens de Leidse PvdA-politicus Marije van den Berg.


[ Pagina: <<< 1 2 3 4  >>>]