woensdag 2 december 2020 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 September 2006
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  NIEUW OP DE SITE  >  ARCHIEF  >  JAAR 2006
 >  SEPTEMBER 2006 
NIEUW OP DE SITE - ARCHIEF SEPTEMBER 2006

vrijdag 22 september 2006

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • 'Regels moeten homodiscriminatie voorkomen' (AD, 22 september 2006). Op scholen moeten duidelijke regels komen om homodiscriminatie te voorkomen, vindt 60% van de scholieren, zo bleek donderdag uit een onderzoek over seksualiteit en tolerantie van de Nationale Jeugdraad. Van de islamitische jongeren is 43%  voor duidelijke regels, terwijl 11% er tegen is.
 • Bezoekers EO-jongerendag: abortus mag soms (ND, 22 september 2006). Van de bezoekers van de EO-jongerendag vindt 38% dat abortus nooit mag. De overige 62% is minder prolife. De meeste bezoekers van de EO-jongerendag zitten in de leeftijdscategorie dertien tot en met zestien jaar. Tweederde is vrouw.
 • Uitkering voor ex zonder pensioen (Volkskrant, 22 september 2006). Een meerderheid in de Tweede Kamer wil een eenmalige uitkering voor ongeveer 30.000 vrouwen die vóór 1981 zijn gescheiden en daardoor naast een pensioen grijpen. Het CDA schat dat de compensatiemaatregel zo’n 50 tot 60 miljoen euro zal kosten. Deze gescheiden vrouwen hebben veelal niet gewerkt omdat ze het huishouden deden en voor de kinderen zorgden. Zij hebben dus ook geen eigen pensioen opgebouwd en vallen buiten een overgangsregeling die in de jaren tachtig werd geïntroduceerd.
 • Beleidsdoorlichting arbeid en zorg. Brief dd. 19 september 2006 van minister De Geus (SZW) aan de Tweede Kamer. De Beleidsdoorlichting beziet de doeltreffendheid en de doelmatigheid van de beleidsinstrumenten, waarbij ook nationale en internationale, vergelijkende studies over verlof- en kinderopvangbeleid worden betrokken.
  • Beleidsdoorlichting arbeid en zorg, september 20006. Een evaluatie van artikel 25 van de begroting van het ministerie van SZW. Hieruit o.m.:
   • De effecten van het kinderopvangbeleid voor wat betreft de arbeidsdeelname van vrouwen zijn naar verwachting in het algemeen goed.
   • Of het kinderopvangbeleid dat de aansluiting tussen school en buitenschoolse opvang wil bevorderen ook sterk positieve arbeidsparticipatie-effecten zal hebben, is nog onduidelijk.
   • Over de doelmatigheid van het kinderopvangbeleid is door het ontbreken van gekwantificeerde informatie over met name de baten van kinderopvang nog geen uitspraak mogelijk.
   • Uit oordeel deskundige Prof K.P. Goudswaard: Volgens OESO-cijfers worden Nederlandse gezinnen nog steeds relatief zwaar belast als de vrouw meer gaat werken, vooral als gevolg van de financieringwijze van de kinderopvang. Deze zogeheten doorstroomval heeft een drukkend effect op de participatie.
   • Uit oordeel deskundige S. Keuzenkamp: Dat vaders meer vrije dagen opnemen dan het wettelijk kraamverlof biedt en dat dit geen aanwijzing voor een knelpunt hoeft te zijn, is te gemakkelijk gesteld. .. Het verlofbeleid richt zich niet op zelfstandigen. Om het combineren van arbeid en zorg ook in deze categorieën werkenden te ondersteunen lijken extra beleidsinspanningen dan ook op zijn plaats.

Tweede-Kamerverkiezingen:

Aktueel > Agenda:

 • donderdag 12 oktober 2006 (17:00-19:00 uur):  Mama Cash Netwerkborrel - Groningen. Locatie: Pentascope, Herebinnensingel 2, Groningen. Voor alle vriendinnen en vrienden van Mama Cash in het noorden is er op 12 oktober a.s. een netwerkborrel in Groningen. De borrel wordt georganiseerd door Het Noordelijk Initiatief; een groep enthousiaste donateurs die Mama Cash meer bekendheid in de noordelijke provincies wil geven en geld wil genereren voor haar projecten.donderdag 21 september 2006

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Werkloosheid gedaald naar 400.000 (CBS, 21 september 2006). In de periode juni-augustus 2006 was 5,3% van de beroepsbevolking werkloos. Een jaar eerder was dit 6,5%. Bij mannen zakte het percentage van 5,6 naar 4,4. Bij vrouwen van 7,8 naar 6,5.
 • Gelukkig is er eindelijk protest tegen de vrouw als wandelende kleerhanger (Trouw, 21 september 2006, commentaar). Een verbod op graatmagere modellen is misschien wel erg kras. Toch is het op zijn minst verfrissend dat zich nu wereldwijd een opstand aftekent tegen het dictaat van de modewereld. De heroïnelook regeert de catwalk waarop modellen zich presenten en dat wil men in verschillende hoofdsteden niet meer, zo bleek.
 • Elma Drayer: Tegenwoordig delen kinderen moeders met een betaalde baan. Zo dramatisch is dat niet (Trouw, 21 september 2006).  Zeker eens per jaar is het raak. Nu eens roept een pedagoog dat crèches heel slecht zijn, dan weer beklaagt een spiritueel toegewijde zich over de masculinisering der vrouw, en dezer dagen lees ik overal dat het emancipatiebeleid hoon verdient omdat het te weinig rekening houdt met de ’diepgewortelde verschillen’ tussen de seksen.  ... Uiteraard wijzen de beide hoogleraren (Van de Velde en Brinkgreve) het feminisme aan als de hoofdschuldige voor de misstanden. Het maandblad OPZIJ zorgt ervoor dat de overheid de sekseverschillen negeert. Gelukkig, zou ik zo zeggen. Je hoeft alleen maar naar de vrouwengeneraties vóór je te kijken om dankbaar je zegeningen te tellen. Zonder dappere eenlingen als Joke Kool-Smit – deze week trouwens precies een kwarteeuw geleden overleden – had ons bestaan er precies zo uitgezien. ..Eindelijk kunnen we, zoals Henriëtte Roland Holst het al in 1914 formuleerde, ’moeder én geheel mensch’ zijn. En zij was, voor de goede orde, géén feministe. Er is niets wat ons tegenhoudt. Behalve misplaatste schuldgevoelens. En hooggeleerden die ons het malle sprookje van de dubbele belasting maar blijven inpeperen.

Aktueel > Tijdschriftenrek:
woensdag 20 september 2006

Nieuws (berichten in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Rijksbegroting 2007: Samenvatting. Hieruit o.m.:
  • Ministerie van SZW:
   • Meer vrouwen en mannen moeten de keus kunnen maken om arbeid en zorg te combineren. Het kabinet wil daarom in 2007 fors investeren in regelingen die de combinatie arbeid en zorg makkelijker maken.
   • Maatregelen:
    •  Het kabinet wil vanaf begin 2007 werkgevers verplichten om bij te dragen in de kosten van de kinderopvang. Nu krijgt ruim een derde deel van alle werknemers geen of onvoldoende bijidrage voor kinderopvang. Met de verplichte werkgeversbijdrage wordt het voor ouders eenvoudiger om de financile tegemoetkoming aan te vragen.
    • In 2007 komt 125 miljoen euro extra beschikbaar voor kinderopvang, bovenop de extra tweehonderd miljoen euro in 2006. Hiermee worden vooral de middeninkomens tegemoet gekomen.
    • Door de verplichte werkgeversbijdrage aann kinderopvang neemt de administratie voor ouders en bedrijven af.
    • Basisscholen krijgen vanaf het schooljaar 2007/2008 de wettelijke taak om voor voorschoolse en naschoolse opvang de aansluiting te regelen met de kinderopvang.
    • De arbeidskorting gaat 20 euro omhoog, de aanvullende combinatiekorting stijgt met 80 euro.
    • Kinderbijslag gaat omhoog met gemiddeld 35 euro per kind.
   • Emancipatie. Operationele doelstellingen:
    • Operationele doelstelling 1: Het aanjagen van de verankering van het man/vrouw-perspectief in beleidsontwerp en -uitvoering van alle departementen (gendermainstreaming).
     • Indicatoren: Afzonderlijke eindrapportages per departement van de Visitatiecommissie Emancipatie en samenvattende eindrapportage Visitatiecommissie Emancipatie t.b.v. de coördinerend bewindspersoon. Deze rapportages geven een kwalitatief oordeel over de mate van gendermainstreaming op alle departementen en de wijze waarop de coördinerende directie dit proces ondersteunt. In de kabinetsreactie op de samenvattende eindrapportage zal aangegeven worden of, en op welke wijze het visiteren op de verankering van het emancipatiebeleid bij departementen een meer structureel karakter kan krijgen.
    • Operationele doelstelling 2: Het aanjagen en ondersteunen van het emancipatieproces op lokaal, nationaal, Europees en internationaal niveau.
 • Evelien Tonkens: Met Joke Smit op het Museumplein (De Volkskrant, 20 september 2006). Niet eerder in de geschiedenis hadden werkende moeders zoveel macht. De toekomst van de arbeidsmarkt hangt meer dan ooit van hen af. Zij maken het verschil. Zij bepalen of demente bejaarden de komende decennia verhongeren of niet. Zij bepalen of de kennissamenleving gesmoord wordt in lege klaslokalen ten gevolge van docententekorten, of dat Nederland de meest vooraanstaande kennissamenleving wordt. Gratis kinderopvang is het nieuwe panacee om de moeders te lokken en zo massale arbeidstekorten in zorg en onderwijs te voorkomen.dinsdag 19 september 2006

In memoriam Joke Smit (27 augustus 1933 - 19 september 1981)


Foto: Ronald Sweering, Amsterdam,1979.

Zie onze rubriek Emancipatie algemeen > Feministes > Joke Smit.

Nieuws (berichten in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Raymond Vermeulen: Crèche niet gratis, wel langer open (Algemeen Dagblad, 19 september 2006). Bijna alle partijen behalve de christen- democraten willen de kinderopvang gratis maken. CDA-staatssecretaris en jonge moeder Karien van Gennip lanceert nu haar plan. De openingstijden in de kinderopvang moeten sterk worden verruimd. Volgens CDA-staatssecretaris Karien van Gennip (Economische Zaken) zal dat het gebruik meer stimuleren dan het gratis maken van de opvang. Van Gennip zal haar plannen voor de kinderopvang vandaag toelichten op een partijbijeenkomst.
 • Madrid weert magere mannequins (Teletekst, 18 september 2006, volledige bericht). Op de jaarlijkse modeshow van Madrid zijn vijf modellen geweigerd omdat ze te mager zijn. Nieuwe regels bepalen dat meisjes die onder een bepaald gewicht zitten de catwalk niet op mogen. Daarmee wil Spanje anorexia bestrijden, zowel bij de beroepsgroep als bij meisjes die eruit willen zien als een model. Als grens geldt een body-mass-index van 18. De BMI is het gewicht gedeeld door het kwadraat van de lengte. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is iemand met een BMI lager dan 18 ondervoed. In Groot-Brittannië en Italië zijn al stemmen opgegaan om de Spaanse regels voor modeshows over te nemen.maandag 18 september 2006

Nieuws (berichten in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Vincent Duindam en Ed Spruijt: Niet in elke man schuilt een huisman (De Volkskrant, 16 september 2006). Het combinatiemodel in het Nederlandse huishouden is allesbehalve mislukt. Mannen kunnen en willen meer zorgen, als de maatschappij meewerkt. Datscheelt ook scheidingen.

Doelgericht begroten en de rijksbegroting

De interesse voor doelgericht begroten neemt de laatste tijd toe. Bewust kijken naar de effecten van beleid op mannen én vrouwen, met verschillen in etniciteit, leeftijd, seksuele voorkeur, opleidingsniveau, leidt tot beter gefundeerde beslissingen en effectiever beleid. Een van de instrumenten om doelgericht te kunnen begroten is gender budget analyse (gba). Gba geeft meer inzicht in de verdeling van bestedingen aan mannen en vrouwen. Daardoor draagt het bij aan een transparanter en effectiever beleid. Wat ligt er in deze tijd meer voor de hand dan ook delen van de rijksbegroting eens aan een gba te onderwerpen ?

E-Quality legde vier deskundige economen de vraag voor op welk onderwerp uit de rijksbegroting zij graag een gender budget analyse zouden willen toepassen en waarom. Deze interviews, die dezer dagen worden gepubliceerd in het septembernummer van E-Quality Matters, zijn vanwege Prinsjesdag vandaag al beschikbaar op de website van E-Quality.

 • Irene van Staveren, Institute of Social Studies (Den Haag) en hoogleraar Faculteit der Managementwetenschappen Radboud Universiteit Nijmegen: Landbouwsubsidies.
  •  “De landbouwsubsidies werken verschillend uit voor de Nederlandse boeren en boerinnen, simpelweg omdat ze een andere positie hebben.”
 • Janneke Plantenga , hoogleraar economie Utrecht School of Economics: Jeugdbeleid.
  • “Als het overheidsbudget meer ten goede komt aan jongens dan aan meisjes, hoeft dat niet automatisch tot een bijstelling te leiden. Wel kan het een aanleiding zijn om opnieuw naar het beleid te kijken. Misschien zijn er wel nieuwe taakstellingen nodig.”
 • Thera van Osch , auteur boek ‘Begroten met een menselijke bril’: Defensie.
  • “[...] om erop toe te zien dat de afspraken die Nederland heeft gemaakt bij ondertekening van de VN-resolutie 1325 wel worden nagekomen. Die resolutie kent een grotere rol toe aan vrouwen bij vredesopbouw in conflictgebieden.”
 • Fieke van der Lecq, gastonderzoeker Erasmus Universiteit in Rotterdam: Veiligheid.
  • “Kijk maar naar al die agenten die worden ingezet bij voetbalwedstrijden om de orde te bewaken. Hoeveel geld zit daar niet in? En welke mensen zouden we met een deel van dat geld meer veiligheid kunnen bieden?”

Tweede-Kamerverkiezingen 2006:

 • GroenLinks presenteert kandidaten Tweede Kamer (groenlinks.nl, persbericht 18 september 2006). GroenLinks heeft vandaag haar kandidaten voor de Tweede Kamer gepresenteerd. De nieuwe lijst bestaat uit een mooie mix van continuïteit en vernieuwing. Voor de plekken 2 tot en met 6 zijn de volgende kandidaten voorgedragen: Naïma Azough (34), Tofik Dibi (25), Isabelle Diks (41), Wijnand Duyvendak (48), Ineke van Gent (49), Mariko Peters (37), Jolande Sap (43) en Kees Vendrik (42). Er zijn dus acht kandidaten geschikt bevonden voor de plaatsen 2 tot en met 6.
  Commissievoorzitter Roozemond: 'Acht mensen voor vijf plaatsen; het congres heeft echt wat te kiezen en dat wordt nog moeilijk met deze goede mensen'. Verder staan op de lijst bekende namen als Jaap Dirkmaat en Kees Corvinus. Beiden zijn op dit moment nog niet beschikbaar, maar komen later graag in aanmerking om eventueel vertrekkende Kamerleden op te volgen. Vincent Bijlo en Kathalijne Buitenweg zijn 'lijstduwer'.Femke Halsema is blij met de nieuwe lijst: 'Kamerleden met bewezen kwaliteiten keren terug, jonge en frisse nieuwkomers geven de lijst extra élan. De lijst als geheel straalt ambitie uit. Wij willen groeien om van Nederland een socialer, groener en toleranter land te maken.' Dr ie Kamerleden van de zittende fractie zijn niet beschikbaar voor de nieuwe lijst: Paul Jungbluth, Farah Karimi en Nevin Özütuk.Het congres van GroenLinks bepaalt op 1 oktober de definitieve samenstelling van de lijst.
 • Raoul du Pré: PvdA-kandidatenlijst stoelt vooral op ervaren krachten (De Volkskrant, 18 september 2006). Nebahat Albayrak is de hoogste vrouw op de kandidatenlijst van de PvdA. Het Tweede-Kamerlid staat meteen na partijleider Wouter Bos op de tweede plek. Na Albayrak volgen Aleid Wolfsen, de huidige justitiespecialist in de fractie, en Jet Bussemaker, die sinds 1998 in de Kamer het woord voert over de sociale zekerheid. De hoogste nieuwkomer op de lijst is vice-voorzitter Ton Heerts van de vakcentrale FNV. Hij staat vijfde. Ook in de toptien staan de huidige Kamerleden Sharon Dijksma, Bert Koenders, Mariëtte Hamer en Martijn van Dam, die in 2005 door de pers werd gekozen tot politiek talent van het jaar. Op de tiende plek staat Marianne Besselink. Zij is oud-lid van het landelijk bestuur.vrijdag 15 september 2006

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • hspace=0'Emancipatiebeleid mislukt' (EénVandaag, 14 september 2006). Het leek zo mooi: samen geld verdienen en de zorg voor de kinderen en het huishouden delen. Maar volgens oud-hoogleraar Te Velde is dit mislukt. Het verschil tussen mannen en vrouwen is te groot. In EénVandaag komen Te Velde en Cisca Dresselhuys aan het woord.
  Te Velde publiceert vandaag samen met sociologe Christien Brinkgreve het boek 'Wie wil er nog moeder worden'. Volgens Te Velde en Brinkgreve stellen mannen en vrouwen andere prioriteiten, waar beleidsmakers en politici geen aandacht aan besteden. Ze menen bijvoorbeeld dat gratis kinderopvang geen hulp voor vrouwen biedt. De gratis opvang is vanuit economische belangen bedacht, om meer vrouwen aan het werkt te krijgen. Maar hierbij is niet nagedacht over de belangen van de vrouw, aangezien Nederlandse vrouwen vinden dat ze hun kinderen te kort doen door ze naar de crèche te sturen.
 • Kunstopdracht Joke Smit Prijs (Ministerie van SZW, advertentie september 2006). Het Ministerie van SZW roept op tot het ontwerpen van een kunstwerk dat deel uitmaakt van de Joke Smit Prijs.donderdag 14 september 2006

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Margreet Vermeulen: 'De man wil niet stofzuigen, de vrouw wil geen carrière' (Volkskrant, 14 september 2006). Samen geld verdienen? Zorg voor de kinderen en het huishouden eerlijk delen? Niet in Nederland, zeggen socioloog Brinkgreve en oud-hoogleraar Te Velde. Het combinatiemodel is een denkfout. ‘Het combinatiemodel is mislukt. Er zijn nauwelijks mannen en vrouwen die samen het geld verdienen en die samen de zorg voor de kinderen en de huishoudelijke taken eerlijk delen. De overheid jaagt een illusie na.’ Hieruit ook:
  • over gratis kinderopvang:  ‘Dat is louter vanuit economische belangen bedacht, omdat de arbeidsmarkt nu eenmaal die vrouwen nodig heeft. Maar er is absoluut niet nagedacht over het belang van de vrouw. Om over de kinderen maar te zwijgen. Wat het beste is voor kinderen, speelt in het debat al helemaal geen rol. Helaas.’
  • ‘We maken het vrouwen veel te moeilijk om kinderen te krijgen. De gemiddelde vrouw in Nederland krijgt nog maar 1,6 kind. En een op de vijf vrouwen blijft kinderloos. Dat is echt een maatschappelijk probleem aan het worden.
 • CDA wil verbod shari'apartij en pedopartij (Volkskrant, 14 september 2006). Het CDA wil een verbod op alle politieke partijen die de huidige rechtsorde omver willen werpen of waarvan de opvattingen daartegen indruisen. Dat geldt bijvoorbeeld voor een partij die de sharia (islamitische wetgeving) wil invoeren, maar ook voor de pedofielenpartij of een neofascistische partij.
 • Excellence scholarships voor ruim 50 UVT-studenten (Universiteit Tilburg, september 2006). Op vrijdag 15 september ontvangen 53 bachelors uit handen van rector magnificus Frank van der Duyn Schouten een zogeheten excellence scholarship, een beurs van bijna 3000 euro. Opvallend is het grote aantal vrouwen: van de 53 studenten zijn er 42 van het vrouwelijk geslacht.
 • Donner wil geen verbod shari'a (NRC-Handelsblad, 13 september 2006). Radicale moslims moeten hun eigen vertegenwoordiging kunnen krijgen in het politieke bestel. Donner: „Als tweederde van alle Nederlanders morgen de shari’a zou willen invoeren, dan moet die mogelijkheid bestaan.” In het CDA-rapport ‘Alles van waarde is weerbaar’ staat wel dat de shari’a niet verenigbaar is met de democratische rechtstaat.

Gesignaleerd:

 • Vrouwen taboe op mannendag in supermarkt (Volkskrant, 13 september 2006). Supermarkt Jumbo in Dokkum weigert volgende week woensdag vrouwen in de zaak. Eigenaar Titus Vogt zegt vooral vrouwen in zijn winkel te krijgen. Door een speciale mannendag te organiseren wil hij ook mannen laten kennismaken met het winkelen in een supermarkt, met mannenproducten’ zoals scheerschuim en bier.


[ Pagina: <<< 1 2 3 4  >>>]