donderdag 22 april 2021 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 September 2006
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  NIEUW OP DE SITE  >  ARCHIEF  >  JAAR 2006
 >  SEPTEMBER 2006 
NIEUW OP DE SITE - ARCHIEF SEPTEMBER 2006

Overzichtspagina archief ''Nieuw op de site''
zaterdag 30 september 2006

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Bekkeninstabiliteit hardnekkige mythe (De Volkskrant, 30 september 2006). Eén op de tien zwangere vrouwen in Nederland zegt last te hebben van bekkeninstabiliteit, zoveel pijn in het bekken dat lopen haast onmogelijk wordt. Medici gaan er tegelijk al jaren vanuit gaan dat deze aandoening in de strikte zin niet bestaat. Dat schrijft de vrouwenarts Geerte van de Pol in haar proefschrift, waarop ze op 2 oktober in Utrecht promoveert.
  • Tien procent zwangeren vindt zichzelf 'bekkeninstabiel' (Universiteit Utrecht, aankondiging promotie van Geerte van de Pol op 2 oktober 2006).Hoewel bekkeninstabiliteit een medisch onbewezen syndroom is, vindt bijna tien procent van de Nederlandse zwangere vrouwen dat ze bekkeninstabiel zijn. Bekkeninstabiliteit wordt in het gewone spraakgebruik vaak gebruikt om bekkengordelpijn aan te duiden die tijdens de zwangerschap ontstaat. Vrouwen die van zichzelf zeggen ‘bekkeninstabiel’ te zijn, zijn minder mobiel dan vrouwen die dat niet vinden of die alleen rugpijn hebben. Dit zijn conclusies uit het proefschrift van Geerte van de Pol. Zij concludeert verder dat een goede emotionele relatie met de partner, het ontbreken van depressieve klachten of specifieke persoonlijkheidskenmerken de kans voor een zwangere vrouw niet kleiner maken op een vaginale kunstverlossing of spoedkeizersnede.vrijdag 29 september 2006

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Oudergeld voor Duitse ouders (Nederlands Dagblad, 29 september 2006). De Duitse Bundestag (Tweede Kamer) heeft vrijdag ingestemd met een voorstel ouders die besluiten tijdelijk te stoppen met werken een salaris te geven voor het opvoeden van hun kind.Met dit zogenoemde oudergeld wil de regering het aantal geboorten in het land stimuleren.
 • Nog steeds weinig vrouwen in de ICT (Automatiserings Gids, 29 spetember 2006). De participatie van vrouwen in ICT-beroepen is nog steeds gering. Vrouwelijke ICT’ers in dienst bij Nederlandse organisaties zijn het vaakst actief als helpdeskmedewerker of systeembeheerder. Dat blijkt uit onderzoek van Ergo in opdracht van HBO-I, Loket MBO-ICT en branchevereniging ICT~Office onder 279 bedrijven. Maar liefst 64 procent van de ondervraagde organisaties zegt geen vrouwelijke ICT’ers in dienst te hebben.

Rapport Staal
donderdag 28 september 2006

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Kustaw Bessems: Integratie : Er zijn nog genoeg hete hangijzers (Trouw, 28 september 2006). Het gaat in de landelijke politiek minder over integratieproblemen dan een paar jaar geleden. Terecht? Hieruit o.m.: Neem een onderwerp als huiselijk geweld onder allochtonen. Kom bij Caliskan niet aan met het cliché dat huiselijk geweld in alle lagen van de bevolking voorkomt en niets te maken heeft met afkomst. .. En dat gaat volgens haar pas beter als er veel aandacht van Haagse politici voor is. Omdat vrouwen zich bewuster moeten worden van hun rechten, maar ook omdat politieagenten de voorzichtige signalen moeten leren herkennen van allochtone vrouwen in nood.
 • Ook mannen slachtoffer van eerwraak (ND,28 september 2006). Mannen zijn vaker het slachtoffer van eerwraak dan werd aangenomen. Zij krijgen vooral te maken met ernstig geweld, zoals zware mishandeling, zo blijkt uit cijfers van de unit Multi Etnisch Politiewerk (MEP) van de politie Haaglanden. In minstens veertig zaken, met 42 slachtoffers, was er inderdaad sprake van eerwraak. Acht maal waren de slachtoffers van het mannelijke geslacht. In de meeste gevallen ging het daarbij om fysiek geweld.
 • En de seksbaas, hij ploeterde voort (AD, 27 september 2006).  Zes jaar na de opheffing van het bordeelverbod (1 oktober 2000) kampen seksclubs met steeds legere zaken. Schouten: ,,De legalisering schrikt vrouwen die in de seksbranche willen werken alleen maar af. Ze willen geen zelfstandige zijn, maar ook niet in loondienst werken. Dat is de praktijk.''
 • Gerard Reijn: Nederland slaat slecht figuur met vrouwelijke hoogleraren (Volkskrant, 28 september 2006). Nederland bungelt in Europa in de onderste regionen als het gaat om de aanstelling van vrouwelijke hoogleraren. Alleen België, Duitsland en Malta doen het nog slechter. Het percentage vrouwelijke hoogleraren is vorig jaar slechts marginaal toegenomen: van 9,3 naar 9,9 procent. Minister Van der Hoeven van Onderwijs wil dat in 2010 15% van alle hoogleraren vrouw is, maar zonder maatregelen wordt dat volgens de Monitor niet meer dan 12,5%.
 • Monitor Vrouwelijke hoogleraren 2006 (stichtingdebeauvoir.nl, 28 september 2006). Stichting de Beauvoir brengt in samenwerking met het EQUALproject Participatie als Prioriteit, het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren en de VSNU de Monitor Vrouwelijke Hoogleraren 2006 uit. De tekst is bedoeld als handreiking voor overheid, universiteiten en wetenschappelijke organisaties die actief beleid willen voeren om de participatie van vrouwen in de wetenschap te verbeteren.
 • CDA laat 'aanrechtsubsidie' los (Trouw, 28 september 2006). Christen-democraten nemen afscheid van het kostwinnersmodel. De kleine christelijke fracties constateerden het gisteren tijdens de algemene beschouwingen als verwijt: het CDA neemt afscheid van het kostwinnersmodel. CDA-fractievoorzitter Verhagen bekeek het nuchterder: Een goed gezinsleven is ook mogelijk als beide partners werken. In het CDA-verkiezingsprogramma wordt de (overdraagbare) algemene heffingskorting nog in tien jaar afgeschaft.

Aktueel > Agenda:
woensdag 27 september 2006

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Hoofdlijnen van het emancipatiebeleid voor het begrotingsjaar 2007 (Kamerstukken II, 30800 XV, nummer 2, beleidsartikel 35). Minister De Geus van SZW is de coördinerend bewindspersoon emancipatiebeleid. De hoofdlijnen van het emancipatiebeleid van het kabinet worden daarom jaarlijks neergelegd in de begroting van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, in casu in beleidsartikel 35.
 • VVD tegen omkering bewijslast bij beschuldiging seksuele intimidatie (VVD.nl, 26 september 2006). In het wetsvoorstel dat nu aan de orde is in de Eerste Kamer wordt de bewijslast bij de werkgever gelegd, als de werknemer hem beticht van seksuele intimidatie. Hij of zij moet bewijzen dat het niet zo is. Deze wet kan het bedrijfsleven ernstig schaden. De werknemer kan zelfs de werkgever chanteren. Hierdoor kan het risico ontstaan dat de werkgever minder bereid is vrouwen aan te nemen. In de Nederlandse wetgeving is het uitgangspunt: degene die stelt moet bewijzen. Aan dat uitgangspunt wenst de VVD-fractie vast te houden.
 • hspace=0  Sites die anorexia propageren zijn levensgevaarlijk (novatv.nl, 26 september 2006). 'Pro ana sites' heten ze: internet sites waarop bezoekers elkaar aansporen om door te gaan met afvallen, hoe ongezond dat ook is. Uit recent Amerikaans onderzoek blijkt nu dat die sites een gevaarlijk effect hebben. Regelmatige bezoekers van pro ana sites maken drie keer zoveel kans in het ziekenhuis te belanden. In de VS zijn de internetpagina's al langer verboden, in Nederland niet.dinsdag 26 september 2006

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):
 • Ongezien onderscheid in het onderwijs (SARDES, september 2006), De Directie Coördinatie Emancipatiebeleid van het Ministerie van SZW heeft Sardes gevraagd de derde nationale rapportage uit te gaan voeren van het VN-Vrouwenverdrag. Dit verdrag verplicht tot het invoeren van gelijkheid voor de wet, het werken aan de positieverbetering van vrouwen en het doorbreken van de op traditionele rolpatronen en vooroordelen gebaseerde cultuur.
  De derde rapportage richt zich op stereotype rolpatronen ofwel ongezien onderscheid in het onderwijs. Het onderwijs is, naast het gezin, de media en de peergroup, een belangrijke socialisatiefactor voor het bevestigen dan wel doorbreken van rolpatronen. 
  De keuze voor deze thematiek in de derde rapportage is beleidsmatig interessant omdat in het Meerjarenbeleidsplan Emancipatie van 2000 is besloten om emancipatie niet meer als een zelfstandig onderwerp te benoemen in het onderwijs. Emancipatie zou moeten 'inzakken' in het onderwijs. Het is interessant om na te gaan of deze beleidswijziging na zes jaar de stand van zaken heeft beïnvloed.
 • Margaretha Bakker en Marije van Dodeweerd: Vrouwen op (de) weg. Interview met Minister Peijs over mobiliteit en emancipatie. In: DO Koerier, september 2006, pp. 4-5. Sinds vorig jaar weet heel Nederland: Karla Peijs, (demissionair) minister van Verkeer & Waterstaat, 'loves' verkeersregels. Maar ze heeft meer liefdes. Forenzen die trein en fiets combineren zijn haar 'troetelreizigers'. En binnen haar beleid is er extra aandacht voor kwetsbare groepen. Daar horen vrouwen overigens niet bij want 'we moeten onszelf niet zieliger voordoen dan we zijn'.
  Vorig jaar kreeg Karla Peijs de Visitatiecommissie Emancipatie op bezoek. De tUssenrapportage van de commissie is vrij duidelijk: gender mainstreaming heeft binnen het beleid geen prioriteit. Het departement heeft geen beleid om gendergelijkheid te bevorderen.maandag 25 september 2006

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Benoemingen Kiesraad (Ministerie van BZK, persbericht 22 september 2006). Twee benoemingen tot lid van de Kiesraad, waaronder die van mevrouw G. M. M. Blokdijk-Hauwert.  Trudy Blokdijk (60) is werkzaam in het bedrijfsleven en is voormalig plaatsvervangend secretaris-generaal van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Zij is deskundig op het terrein van toezicht in de semi-publieke en commerciële sector en momenteel o.a. vice-voorzitter van de Visitatiecommissie Emancipatie (VCE).
 • Kinderopvang voor 80% gezinnen goedkoper (Ministerie van SZW, persbericht 25 september 2006). De kinderopvang wordt in 2007 voor tachtig procent van de ouders die gebruik maken van opvang aanmerkelijk goedkoper. Het kabinet trekt in 2007 125 miljoen euro extra uit voor kinderopvang. Hierdoor dalen bijvoorbeeld de kosten voor gezinnen van anderhalf keer modaal (45.000 euro) met twee kinderen die drie dagen naar het kinderdagverblijf gaan met 700 euro per jaar. Voor een gezin met evenveel kinderopvang en een gezinsinkomen van drie keer modaal (90.000 euro) dalen de kosten met 1300 euro per jaar. Als deze gezinnen nu nog geen bijdrage van de werkgever krijgen, kunnen zij door de verplichte werkgeversbijdrage vanaf volgend jaar rekenen op een extra kostendaling. Het gezin met een belastbaar inkomen van anderhalf keer modaal gaat er dan nog eens 2200 euro per jaar op vooruit. Een gezin met een inkomen van drie keer modaal gaat er 5500 euro extra per jaar op vooruit. Dit staat in het overzicht dat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid deze week naar organisaties voor kinderopvang stuurt.
 • Minister De Geus: Wet kinderopvang staat als een huis (Ministerie van SZW, persbericht 25 september 2006). De Wet kinderopvang staat als een huis. Dat zei minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bij de opening van het kinderdagverblijf De Kikker in Utrecht.'Er is wederom meer geld beschikbaar waardoor de ouderbijdrage verder omlaag kan. De verplichte werkgeversbijdrage per 1 januari en de centrale inning daarvan door de Belastingdienst maakt de wet bovendien een stuk minder ingewikkeld', aldus minister De Geus.
 • Marije Randewijk: Amper 19 jaar en al een echte killer (De Volkskrant, 25 september 2006). Leontien van Moorsel kreeg zaterdag eindelijk een opvolgster. In Salzburg werd de 19-jarige Marianne Vos wereldkampioene wielrennen.
 • Burgemeester Soest van SGP-lijst na provocaties (De Volkskrant, 25 september 2006). Burgemeester Arie Noordergraaf van Soest komt niet meer voor op de kandidatenlijst van de SGP voor de Tweede Kamerverkiezingen. Het partijbestuur had hem op de vijfde plaats gezet, maar na ingrijpen van de kiesverenigingen is hij van de lijst verdwenen. Volgens de woordvoerder van partijleider Bas van der Vlies hebben veel SGP-leden zich gestoord aan de provocerende manier waarop Noordergraaf zijn afwijkende mening over vrouwen in de politiek naar voren heeft gebracht.


[ Pagina: 1 2 3 4  >>>]