zondag 18 april 2021 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 Oktober 2006
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  NIEUW OP DE SITE  >  ARCHIEF  >  JAAR 2006
 >  OKTOBER 2006 
NIEUW OP DE SITE - ARCHIEF OKTOBER 2006

Naar het archief van deze rubriek ''Nieuw op de site''
dinsdag 31 oktober 2006

Nieuws (berichten in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Motie-Verburg inzake vrijwilligerswerk kansarme vrouwen. TK-lid Verburg (CDA) heeft bij de begrotingsbehandeling SZW/emancipatie een motie ingediend om 2,5 miljoen euro uit het emancipatie-budget vrij te maken om per 2010 100.000 in plaats van 50.000 kansarme vrouwen in het vrijwilligerswerk te krijgen. Reactie minister De Geus (SZW): Gevolg van deze motie is dat er in 2007 naast de al aangegane verplichtingen voor E-Quality en IIAV geen nieuwe emancipatie-aktiviteiten kunnen worden uitgevoerd. Er zal ook een stop gelden voor projectsubsidies die gericht zijn op versterking van de positie van allochtone vrouwen, zoals vermindering eergerealteerd geweld. Dat lijkt mij onwenselijk.  maandag 30 oktober 2006

Nieuws (berichten in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Veel Nederlanders werken, maar wel in deeltijd (CBS webmagazine, 30 oktober 2006). Het percentage Nederlanders met een betaalde baan ligt internationaal gezien behoorlijk hoog. Daar staat tegenover dat er nergens zoveel mensen in deeltijd werken als in Nederland. Dit geldt zowel voor mannen als vrouwen.
  • de arbeidsparticipatie in Nederland is 73%, tegen gemiddeld 65% in de EU. Nederland ligt ongeveer gelijk met de Verenigde Staten Zweden en Engeland
  • de arbeidsparticipatie van mannen behoort met zelfs 80% tot de hoogste ter wereld - samen met Denemarken en IJsland
  • de arbeidsparticipatie van vrouwen ligt op 66%
  • Nederland = deeltijdkampioen: 50% werkt in deeltijd. Bij vrouwen ligt dat percentage op 75% tegen gemiddeld 33% in de Europese Unie.  Bij mannen is het 23%, het hoogste ter wereld.
 • Krijgsmacht hannest met traditioneel rollenpatroon van mannen en vrouwen (Trouw, 30 oktober 2006, hoofdredactioneel commentaar). In juni van dit jaar zag het emancipatorische perspectief voor de krijgsmacht er rooskleurig uit. Vorige week nam de Tweede Kamer een motie aan, die het jonge vaders mogelijk maakt buitenlandse missies te weigeren. Maar vrijdag al lieten Van der Knaap en minister Kamp de Kamer weten dat het feest niet door kan gaan: het vrijstellen van deze groep heeft te verstrekkende gevolgen voor de inzetbaarheid en uitzendbaarheid van de operationele eenheden, zo concluderen beide bewindslieden.
 • Annelieke Dijkstra: 'Hulpverlening huiselijk geweld faalt' (AD, 29 oktober 2006). Slachtoffers van huiselijk geweld zoeken vaak vergeefs naar hulp. Door wachtlijsten, ondeskundige hulpverleners en gebrek aan samenwerking tussen instanties staan de voornamelijk vrouwelijke slachtoffers nog herhaaldelijk in de kou, zegt Jandirk Veenstra van TransAct. In hun programma’s besteden Politieke partijen volgens hem nauwelijks iets over huiselijk geweld.

Actueel > Agenda:

 • vrijdag 17 november 2006 (14.00 - 18.00 uur): Debriefing Europese Vrouwenlobby. Den Haag, Nieuwspoort. Tijdens deze bijeenkomst brengen de Nederlandse vertegenwoordigers in de Europese Vrouwenlobby verslag uit van de recente ontwikkelingen én discussiëren we over een toekomstige versterking van de samenwerking.


Door omstandigheden konden wij van half februari t/m oktober 2006 geen nieuwsbrief emancipatie.nl verzenden. Rond 1 november 2006 hervatten wij de verzending. Hebt u nog geen abonnement ? Dan kunt u zich hieronder aanmelden. Oude abonnees ontvangen de nieuwsbrief automatisch.

E-mail adres:
Selecteer uw interesses:
Nieuwsbrief emancipatie.nl:
Nieuwsbrief gelijkebehandeling.nl:
Perslijst stichting emancipatie online:
zaterdag 28 oktober 2006

Nieuws (berichten in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Joop Schippers: Wouter Bos als deeltijdpremier (HRM, september 2006, samenvatting). Wouter Bos was de afgelopen jaren deeltijd-partijleider: één dag in de week zorgde hij voor zijn kind.Het is dan ook niet verwonderlijk dat premierskandidaat Bos tijdens een bijeenkomst over emancipatie de vraag kreeg: hoe gaat u dat dadelijk doen als u premier wordt? Zie in dit verband ook:
  • Premier: ik ben nooit thuis (ND, 28 oktober 2006). Premier Balkenende (50) heeft nauwelijks tijd voor zijn gezinsleven. ,,Ik eet bijna nooit thuis’’, bekent de CDA-lijsttrekker in een persoonlijk getoonzet gesprek in ND. Het CDA beschouwt zich als gezinspartij, maar voor Balkenende heeft de politiek vooralsnog voorrang. Voor de volledige tekst van het interview, zie:
  • Ap van den Berg: Premierschap is een opdracht (Nederlands Dagblad, 28 oktober 2006). Jan Peter Balkenende (50) praat honderd-uit over politiek. Over zijn privéleven is hij aanzienlijk minder spraakzaam. Zijn vrouw Bianca en dochter Amelie blijven gewoonlijk op de achtergrond: 'Zij moeten een zo gewoon mogelijk leven kunnen leiden'. Voor één keer mag het gaan over Jan Peter Balkenende privé. Voor wie zich zorgen mocht maken: 'Het gaat geweldig goed met mij en m’n gezin.'
 • 'Afghaanse en Iraakse vrouwen meer mishandeld' ( RefD, 27 oktober 2006). Vrouwen in Irak, Afghanistan en Somalië worden in toenemende mate slachtoffer van geweld, met name als ze zich openlijk inzetten voor vrouwenrechten, aldus Noeleen Heyzer, directeur van het Ontwikkelingsfonds voor Vrouwen van de Verenigde Naties (Unifem). Ze pleit voor maatregelen om voor de fysieke veiligheid zorg te dragen van vrouwen in landen waar conflicten heersen of hebben geheerst, bv. het scheppen van banen en het waarborgen van rechtsbescherming.

Onze vrouw in New York:
vrijdag 27 oktober 2006

Nieuws (berichten in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Marieke van Doorninck: Seksindustrie: Prostitutie is niet normaal, maar wel legaal (Trouw, 26 oktober 2006). Zes jaar na afschaffing van het bordeelverbod is het nog steeds bar gesteld met de positie van prostituees. Net als iedereen moeten zij veilig kunnen werken. Dat prostitutie geen normaal werk is, zoals Karina Schaapman stelt, betekent niet dat ze de voorstellen van GroenLinks om de positie van prostituees te verbeteren principieel kan verwerpen.
 • Nieuwe levensloopregeling van het FNV (samenvatting, 24 oktober 2006). De levensloopregeling moet worden omgebouwd tot een regeling voor zowel tijd als geld. Daarbij moet er een wettelijk recht zijn om zes maanden verlof op te nemen, stelt de FNV in reactie op de voorstellen van een Kamermeerderheid die de levensloop aantrekkelijker moeten maken. FNV-bestuurde Wind Wind noemt het positief dat de Kamer de fiscale korting bij ouderschapsverlof uitbreidt en deze ook geeft bij scholingsverlof. Bovendien is het 'winst' dat de Kamer de levensloopregeling 'eindelijk' openstelt voor zelfstandigen zonder personeel.
  • De verplichte keuze tussen sparen voor tijd (levensloop) of geld (spaarloon) vervalt.
  • Bovendien moet in de wet een verlofrecht van minimaal 6 maanden worden vastgelegd zodat de werkgever het verlof niet zomaar kan weigeren. Nu geldt dit recht alleen bij de opname van ouderschapsverlof.
  • Verder wil de FNV met een hogere belastingkorting de regeling ook aantrekkelijker maken voor de lagere- en middeninkomens.
 • Signaal FNV-leden aan politiek: 40-urige werkweek is 3x niks (FNV, 25 oktober 2006). Politici die denken dat een 40-urige werkweek een oplossing is voor de vergrijzing, kunnen dat idee beter laten varen. Althans dat vind de overgrote meerderheid van de FNV-leden. Zo is 73% het oneens met de stelling dat de 40-urige werkweek een goede oplossing is om de gevolgen van de vergrijzing te tackelen Vooral vrouwen (80%) en 35- tot 44-jarigen (78%) zijn deze mening toegedaan.
 • Jeugdwerkoosheid daalt. Persbericht SZW dd. 24 oktober 2006. Het aantal werkloze jongeren is de afgelopen twee jaar teruggelopen,met 2 procentpunt 15 naar 13%. Ook het aantal WW- uitkeringen is met een daling van 47% bijna gehalveerd, terwijl het aantal bijstandsuitkeringen aan jongeren daalde met 30%. 
  • Nota Jeugdwerkloosheid. Redactie: nog in de analyse noch in de oplossingsrichtingen worden sekse-verschillen genoemd. In het cijfermateriaal blijkt het volgende:  
   • Op dit moment zijn er 24.000 meisjes van 15-22 jaar tegen 21.000 jongens buiten het volledig dagonderwijs die niet participeren. Van de meisjes hebben er 14.000 geen startkwalificatie (ca, 58%), van de jongens 11.000 (ca. 48%)
   • De werkloosheid onder niet-westerse allochtonen is gemiddeld 2x zo hoog als gemiddeld, nl. 28% tegen 14%.
   • Binnen de groep niet-westerse allochtonen is de werkloosheid onder meisjes iets sterker gestegen dan onder jongens.

Tweede Kamerverkiezingen:

 • Kieskompas, initiatief van Trouw met de Vrije Universiteit

Gesignaleerd:
donderdag 26 oktober 2006

Nieuws (berichten in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Dikke onvoldoende voor minister De Geus (GroenLinks, 25 oktober 2006). GL geeft minister de Geus een dikke onvoldoende voor het emancipatiebeleid. In de afgelopen jaren is de positie van vrouwen verslechterd. Tegelikertijd presenteert GL een vacature voor een nieuwe minister van Emancipatiebeleid: in ieder geval moet zij (V/M) ambitieuzer en daadkrachtiger ziijn dan de huidige minister.
 • Kamer wil meer verlof ouders en scholing (AD, 25 oktober 2006). Een meerderheid van de Tweede Kamer van CDA en PvdA wil het recht op ouderschapsverlof uitbreiden. Ook moet de overheid werknemers financieel ondersteunen als zij verlof opnemen voor scholing.
 • Kamer: meer geld voor kinderbijslag (RefD, 25 oktober 2006). Het CDA wil de kinderbijslag fors verhogen. De PvdA wil niet zo ver gaan, maar wil wel de bezuinigingen op de kinderbijslag in 2004 en 2005 ongedaan maken.
 • Japke-d. Bouma: School moet makelaar in kinderopvang worden (NRC-Handelsblad, 25 oktober 2006). Vanaf 1 augustus 2007 moet het voorbij zijn: het ‘gesleep met kinderen’ van basisschool naar kinderopvang, en van opvang naar huis. Vanaf die datum kunnen ouders die dat wensen, hun kinderen om 7.30 uur naar school brengen. En hoeven ze hen pas weer om 18.30 uur op te halen. Aldus de nieuwe Wet op het primair onderwijs. Maar zal het echt helpen?
 • Schoolleiders: meer vrouwen in management school (RefD, 25 oktober 2006). Acht op de tien leraren in het basisonderwijs zijn vrouw, maar niet meer dan een op de vier heeft een leidinggevende functie. De AVS organiseert op 30 november hierover een conferentie. 'Er zit veel meer potentieel in vrouwen, maar dit wordt niet benut', zegt AVS-voorzitter Duif.
 • FNV: bijdrage ouders in kinderopvang (AD, 25 oktober 2006). Ouders moeten een inkomensafhankelijke bijdrage betalen voor de kinderopvang, staat in een FNV-voorstel. De FNV wil een basisvoorziening voor alle soorten opvang. Ouders met een inkomen boven de 10.000 euro zouden maximaal vijf procent van de kosten zelf moeten betalen. Voor alleenstaande ouders is het drempelbedrag 20.000 euro. Zie ook:
 • FNV ontvouwt plan basisvoorziening kinderopvang. Persbericht dd. 24 oktober 2006. De kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en de voorschoolse educatie moeten opgaan in een brede basisvoorziening voor kinderopvang. De nieuwe kinderopvang moet openstaan voor alle kinderen tot 13 jaar, ongeacht of de ouders een betaalde baan hebben. Er geldt een inkomensafhankelijke ouderbijdrage met een maximum van 5 procent van het netto-inkomen.
 • Kamer steunt SP: vrijstelling missies ook voor jonge vaders (SP.nl, 24 oktober 2006). SP-Kamerlid Krista van Velzen is blij met de steun van de meerderheid van de Tweede Kamer voor haar motie om de discriminatie tussen vaders en moeders in de Krijgsmacht op te heffen. De motie eist dat mannelijke militairen met een kind tot 5 jaar vrijstelling kunnen krijgen van buitenlandse missies, net zoals dat al geldt voor vrouwelijke militairen. 

Tweede Kamerverkiezingen 2006:[ Pagina: 1 2 3 4 5  >>>]