woensdag 8 april 2020 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 November 2006
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  NIEUW OP DE SITE  >  ARCHIEF  >  JAAR 2006
 >  NOVEMBER 2006 
NIEUW OP DE SITE - ARCHIEF NOVEMBER 2006


vrijdag 10 november 2006

Nieuw op de site (in volgorde van plaatsing vandaag):

'Afschaffen'

Reacties en commentaren

 • Reactie Landelijk Bureau ter  bestrijding van Rassendiscriminatie (LBR) op uitspraak Verdonk over afschaffing CGB (lbr.nl, 9 november 2006). Het LBR heeft kennis genomen van de uitspraak van minister Verdonk van Vreemdelingenzaken en Integratie in het programma Nederland Kiest, dat zij wil overwegen om de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) op te heffen. Zij deed deze uitlating naar aanleiding van het recente oordeel van de CGB over een Utrechtse docente die weigert om mannen een hand te geven. Het LBR heeft grote moeite met de uitspraak van mw. Verdonk. Het lijkt erop dat zij haar zwaarwegende standpunt baseert op een enkel oordeel van de CGB dat volgens de minister ‘niet bevorderlijk voor de integratie’ is. De regering is op dit moment bezig om de Algemene wet gelijke behandeling, op grond waarvan de CGB haar oordelen baseert, te evalueren. Daarbij worden ook de werkzaamheden van de CGB betrokken. Wanneer deze evaluatie is afgerond, is het moment geschikter om een oordeel over de werkzaamheden van de Commissie uit te spreken.
 • De kwestie-handenschudden mag niet met dooddoeners worden afgedaan (Trouw, Commentaar, 10 november 2006). In een samenleving met verschillende culturen is het verstandig, zelfs logisch dat scholen een gedragscode opstellen waaraan iedereen in de schoolgemeenschap zich behoort te houden. Wat dertig jaar geleden vanzelfsprekend was, zoals de gewoonte elkaar ter begroeting een hand te geven, hoeft dat nu niet meer te zijn.
 • Frits Abrahams: Afschaffen (NRC-Handelsblad, 9 november 2006). [...] Gisteravond kwam Rita Verdonk met haar nieuwste variant van niet-willen-luisteren. De Commissie Gelijke Behandeling (CGB) heeft een haar onwelgevallig advies uitgebracht over een moslimdocente die geen hand wil geven aan mannen. Dat hoeft ook niet, zegt de commissie tegen de openbare school die deze docente heeft geschorst. Daar is een interessante discussie over mogelijk, maar wat zegt Rita? Afschaffen die commissie. Ze praat erover alsof de CGB een vuurrood, door jihadstrijders geïnfiltreerd orgaan is. In werkelijkheid is die commissie een gezelschap van brave juristen die zich uitputtend over allerlei maatschappelijk zeer relevante kwesties buigen, zoals: moet u uw zwangerschap tijdens uw sollicitatiegesprekken melden (nee, en de werkgever heeft ook niet het recht ernaar te vragen); mag een mannelijke collega in dezelfde functie en met dezelfde opleiding meer verdienen dan een vrouw? (in beginsel niet, maar de commissie onderzoekt elk geval op de werkplek.
 • Michiel de Hoog: 'Handen geven is de kern van de samenleving' (De Volkskrant, 9 november 2006). De Commissie Gelijke Behandeling oordeelde dat het Vader Rijn College in Utrecht een docente die handen weigert niet mag schorsen. Directeur Bart Engbers wil het er niet bij laten zitten.
 • Folkert Jensma: Hand of knik - het gaat om respect (NRC-Handelsblad, 8 november 2006). Een lerares mocht niet geschorst worden omdat zij geen handen meer wil schudden. De Commissie Gelijke Behandeling vindt dat respectvol groeten ook op een andere manier kan.

De reactie van de Commissie gelijke behandeling

 • Reactie Commissie gelijke behandeling op uitspraak Verdonk over opheffing (cgb.nl, 9 november 2006). De Commissie Gelijke Behandeling (CGB) is een bij wet ingesteld, onafhankelijk juridisch college. Zij biedt burgers en organisaties een laagdrempelige mogelijkheid om zaken aan de wet te toetsen. “De wetgever heeft ons in 1994 in het leven geroepen om toe te zien op gelijke behandeling in met name arbeid en onderwijs; de terreinen die bepalend zijn voor maatschappelijke participatie,” zegt Alex Geert Castermans, voorzitter van de CGB. 'Doel van de Algemene wet gelijke behandeling is om te zorgen dat mensen ongeacht zaken als afkomst, geloof, geslacht, leeftijd of politieke voorkeur volwaardig kunnen deelnemen aan de Nederlandse samenleving. Dat onze oordelen niet altijd begrepen of opgevolgd worden, is een gegeven. Maar de opheffing van de CGB, zoals minister Verdonk die suggereert, is in strijd met internationale verplichtingen. Bovendien gaat dat voorbij aan de honderden oordelen per jaar waarin wij loonverschillen op grond van geslacht of discriminatie op grond van leeftijd of handicap onderzoeken. In 70% van de zaken waarin sprake is van discriminatie, worden onze oordelen ook daadwerkelijk opgevolgd en dat vinden wij een mooie score.'

De berichtgeving over de uitspraak van Verdonk

 • Michiel de Hoog: Verdonk: overwegen Commissie gelijke behandeling af te schaffen (De Volkskrant, 9 november 2006). Minister Verdonk van Integratie vindt dat er ‘sterk moet worden overwogen’ om de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) af te schaffen.
 • Verdonk wil commissie kwijt na uitspraak (NRC-Handelsblad, 9 november 2006). De Commissie Gelijke Behandeling moet worden opgeheven. Dat zei minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie, VVD) gisteren in Nova. Verdonk reageerde op een uitspraak van de Commissie waarin wordt gesteld dat een Utrechtse vmbo-school niet van een islamitische lerares mag eisen dat ze mensen een hand geeft.

De campagne-uitspraak van Verdonk

De commissie-uitspraak

 • Persbericht | Wet stelt handenschudden niet verplicht (cgb.nl, 7 november 2006). Een VMBO-college in Utrecht mag niet van een islamitische docente eisen dat ze handen geeft. Dat oordeelt de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) na een verzoek van beide partijen. De vrouw besloot met ingang van het nieuwe studiejaar om geloofsredenen mannen niet meer de hand te geven, waarop de school haar schorste. De docente heeft overigens aangegeven mannen en vrouwen op gelijke wijze te zullen begroeten.
 • Uitspraak Commissie gelijke behandeling van 7 november 2006 in een zaak van een VMBO-docente tegen een VMBO-school inzake haar godsdienstvrijheid.

 • Een miljoen voor vrouwen in de wetenschap (De Volkskrant, 9 november 2006). Minister Van der Hoeven (Onderwijs) stelt een miljoen euro beschikbaar aan een stichting die wil dat er meer vrouwen in de top van de wetenschap worden benoemd. Van der Hoeven heeft dat donderdag in Utrecht laten weten.donderdag 9 november 2006

Nieuw op de site (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Yvonne Wiggers: 'Durf keihard vrouw te zijn' (AD, 8 november 2006). Het zijn doorzetters, ze zijn ambitieus en bepaald niet vies van de camera. Rita Verdonk, Maria van.der Hoeven, Nebahat Albayrak en Femke Halsema: politicus én vrouw. ,,Ik was laatst met Femke Halsema en Agnes Kant in debat,’’ zegt Albayrak. ,,Toen het een beetje fel werd, was het meteen: wat een kippenhok. Bij mannen heet zoiets een goed debat.’’
 • Balkenende: homo kan CDA-leider zijn (Telegraaf, 8 november 2006). Een homoseksueel kan leider zijn van het CDA. Partijleider Jan Peter Balkenende, die als Tweede Kamerlid tegen het homohuwelijk stemde, zei ook dat hij het zou accepteren als zijn dochter, mocht zij lesbisch blijken te zijn, met een vrouw zou willen trouwen.
 • Verdonk: Commissie Gelijke Behandeling afschaffen (AD, 8 november 2006). Minister Rita Verdonk (Vreemdelingenzaken) vindt dat overwogen moet worden de Commissie Gelijke Behandeling af te schaffen. Ze heeft zich zeer gestoord aan een recente uitspraak van de commissie. Die bepaalde dat een VMBO-school niet van een islamitische docente mag eisen dat ze mannen een hand geeft.Verdonk noemde dat ,,te gek voor woorden''.
 • Michiel de Hoog: 'Handen geven is de kern van de samenleving' (Volkskrant, 8 november 2006).  De Commissie Gelijke Behandeling oordeelde dat het Vader Rijn College in Utrecht een docente die handen weigert niet mag schorsen. Directeur Bart Engbers wil het er niet bij laten zitten. ‘We hebben vrijwel uitsluitend leerlingen uit kansarme wijken. Die hebben het al moeilijk genoeg om aan werk te komen. Dan helpt het niet bij een sollicitatie als ze geleerd hebben dat ze geen hand hoeven te geven.’
 • Verdonk wil eerwraak harder bestraffen (AD, 8 november 2006). Plegers van eerwraak moeten net als terroristen een extra zware straf kunnen krijgen. Daders met een buitenlandse identiteit moeten eerder het land worden uitgezet dan nu het geval is, zei minister Rita Verdonk (VI) bij de presentatie van een boek over eergerelateerd geweld, dat is uitgegeven door het Inspraak Orgaan Turken (IOT). Verder wil ze dat uitlokkers van eerwraak vervolgd worden, zoals vaders die hun zonen ophitsen, omdat die als minderjarigen minder zwaar gestraft worden.
 • Dossier Handleiding Europees emancipatiebeleid (v/m). E-Quality, 8 november 2006. Een nieuw webdossier dat u de weg wijst naar documenten – van beleidsvoorstellen tot wetgeving, van resoluties tot achtergrondstudies – over emancipatie, gelijke behandeling m/v, gender, gender mainstreaming en non-discriminatiebeleid op diverse gronden.
 • Directeur Robert Mul, Rekenkamer Rotterdam: Gender budget analyse: “Een prachtig instrument!” (emancipatieweb.nl, november 2006). Deze zomer zijn de sportbegrotingen van zes gemeenten tegen het licht gehouden: wie trekt het meest profijt van het overheidsbeleid? Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van de gender budget analyse, een tamelijk nieuw instrument voor doelgericht begroten. Directeur Robert Mul van de Rekenkamer Rotterdam, lid van de klankbordgroep, ziet kansen.

Tweede Kamerverkiezingen 2006:

 • Kieswijzer IkVader. Kinderopvang, onderwijs, kinderbijslag, gezinsbeleid - de lijststrekkers raken niet uitgepraat over deze 'vaderthema's'. Aan de hand van achttien stellingen kun je ontdekken hoe zij werkelijk denken over de onderwerpen die voor jou als vader van belang zijn.woensdag 8 november 2006

Nieuw op de site (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Dorien Pels: Amsterdamse meisjes worden steeds vaker slachtoffer eerwraak (Trouw, 8 november 2006). Amsterdamse hulporganisaties zien dat eerwraak onder jonge meisjes steeds vaker voorkomt. De Amsterdamse PvdA slaat alarm. Hoe vaak een meisje door haar eigen familie wordt gestraft omdat ze zich te losbandig zou gedragen, weet niemand. De Amsterdamse politie meldt enkele recente zaken, waaronder moord, zelfmoord, bedreiging en vermissing. Scholen zien meisjes na de vakantie soms niet terug.
 • Stuitende subsidie (NRC-Handelsblad, 7 november 2006), hoofdredactioneel commentaar). Voor een zwangere vrouw met een complicatie moet het onrustbarend zijn dat verloskundigen extra subsidie krijgen als ze niet doorverwijzen naar een specialist. Dat gebeurt helaas wel. Dat is het verkeerde soort marktwerking, die gericht is op het welzijn van de zorgverzekeraar en niet van de patiënt. ... Een subsidie van zorgverzekeraars die de behandelwijze van verloskundigen probeert te beïnvloeden, is een vorm van onethische belangenverstrengeling. Zie ook:
  • Bonus verloskundigen voor beperken keizersnee (NRC-Handelsblad, 4 november 2006). Verloskundigen kunnen extra geld krijgen van verzekeraars als zij minder vrouwen voor een keizersnede doorverwijzen naar een gynaecoloog. Dat heeft de organisatie van verloskundigen (KNOV) afgesproken met Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Voorzitter prof. Jan Nijhuis van de vereniging van gynaecologen NVOG noemt het onveilig als verloskundigen op eigen houtje kinderen gaan draaien. Hij is bang dat er ongelukken zullen gebeuren.

handen schudden

 • Docent niet verplicht tot handenschudden (RefD, 7 november 2006). Openbare scholen mogen niet van docenten eisen dat ze mensen van het andere geslacht de hand schudden, als de docenten daar moeite mee hebben. Leerkrachten zelf mogen geen onderscheid maken tussen het begroeten van mannen en vrouwen. .. Met haar jongste uitspraak zwicht de commissie niet voor kritische geluiden van onder anderen Kamerlid Wilders op haar eerdere uitspraken.
 • Commissie: Moslimdocente mag hand weigeren (Volkskrant, 7 november 2006). Het Vader Rijn College in Utrecht mag niet van een islamitische docente eisen dat ze handen geeft, aldus oordeelde de Commissie Gelijke Behandeling (CGB). Het kan in bepaalde functies noodzakelijk zijn, maar net als in eerdere gevallen oordeelde de CGB dat die noodzaak nu niet is aangetoond. ‘Per geval beoordelen wij in hoeverre een werkgever de afweging heeft gemaakt tussen de verplichting te zorgen voor een discriminatievrije werkvloer en ruimte te laten voor invulling van het geloof door werknemers’, aldus CGB-voorzitter Alex Geert Castermans.
 • Wet stelt handenschudden niet verplicht (CGB, 7 november 2006). Een VMBO-college in Utrecht mag niet van een islamitische docente eisen dat ze handen geeft, zo oordeelt de Commissie Gelijke Behandeling (CGB). De vrouw besloot met ingang van het nieuwe studiejaar om geloofsredenen mannen niet meer de hand te geven, waarop de school haar schorste. De docente heeft overigens aangegeven mannen en vrouwen op gelijke wijze te zullen begroeten.

 • Shell zoekt vrouw (MKBnet, 4 november 2006). De doelstelling om 20% van het Shellmanagement uit vrouwen te laten bestaan staat nog steeds, alleen het oorspronkelijke tijdsdoel, per 2008, is inmiddels losgelaten. Er zijn simpelweg te weinig vrouwen voor de hoeveelheid aangeboden banen. De Exexcutive Committee heeft dan ook het Shell Professional Women`s Network in Nederland geïnitieerd. Het is een studie waarbij onderzoek werd gedaan naar manieren waarop Shell succesvoller vrouwen kan aantrekken.

Gesignaleerd:

 • Een vertrouwd adres. welke opvattingen hebben Turkse en Marokkaanse ouders over kinderopvang in Nederland en welke beweegredenen spelen mee bij het besluit al dan niet voor een bepaald type kinderopvang te kiezen? Vertrouwen lijkt een sleutelbegrip bij de keuzes die worden gemaakt. Vertrouwen in de opvang door familie brengt een hoog informeel kinderopvanggebruik met zich. Wantrouwen in formele kinderopvang lijkt een reden voor de lange twijfel van ouders om te kiezen voor een kinderdag-, gastouder- of buitenschoolse opvang en een motief om hiervan geen gebruik te maken.dinsdag 7 november 2006

Nieuw op de site (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Dwarse agenten gelauwerd (Het Parool, 7 november 2006). De agenten Mos Florie en Nico Sukel krijgen de Clara Meijer-Wichmann Penning 2006 voor hun verdediging van de mensenrechten in Nederland. De twee onderzochten op de Wallen jarenlang vrouwenhandel en trokken aan de bel omdat met hun bevindingen te weinig werd gedaan.
 • Aimée Kiene en Mariken Smit: Eerwraak miskend in Amsterdam (Volkskrant, 7 november 2006). Amsterdam loopt hopeloos achter in de aanpak van eerwraak. Dat blijkt uit een onderzoek onder politie, scholen, jeugdzorg en vrouwenopvang, verricht door de PvdA-fractie in Amsterdam. Alle instanties signaleren een toename van dit soort geweld. Toch houdt de politie geen cijfers bij. Samenwerking tussen hulpverleners ontbreekt en er is een groot gebrek aan opvang voor minderjarigen die worden bedreigd.
 • Blinde vlek voor eerwraak (Het Parool, 7 november 2006). Hulpverleningsinstanties in Amsterdam doen te weinig om eerwraak te voorkomen, en de politie weet te weinig van het verschijnsel. Dat zegt PvdA-raadslid Karina Schaapman in een rapport dat ze later deze week presenteert. ''Hulpverleners, opvangcentra, scholen: niemand heeft de expertise in huis om te signaleren dat eergerelateerd geweld in het spel is, laat staan dat men het ziet als alleen nog maar sprake is van dreiging,'' zegt Schaapman. In Den Haag en Rotterdam wordt meer gedaan.
 • Borstfabrikant vergoedt na jaren schade aan vrouwen (Trouw, 7 november 2006). De Amerikaanse fabrikant van borstimplantaten Dow Corning heeft de eerste schadevergoedingen uitbetaald aan Nederlandse vrouwen die ziek werden van protheses van het bedrijf. Zie ook:
  • Nicole Lucas: Fabrikant had een flinke kluif aan implantatenzaak (Trouw, 7 november 2006). Van Ginkel (Consumentenbond): „De schaderegeling geldt alleen voor vrouwen die voor 1 juli 1993 een prothese hebben gekregen. Inmiddels zijn er echter veel medische dossiers vernietigd.
 • Balkendende: CDA werkt niet mee aan 'staatscrèche' (Volkskrant, 6 november 2006). Het CDA zal niet meewerken aan het gratis maken van de kinderopvang, iets waar PvdA en VVD voor zijn. ‘De boodschap is: u moet uw kinderen naar de staatscrèche sturen en we straffen ouders die dat niet doen met fiscale maatregelen door de combinatiekorting af te schaffen. Dat is een miskenning van de keuzevrijheid van de ouders . Daar gaan wij als CDA nooit, nooit mee akkoord’, aldus Balkenende. 
 •  'Gratis kinderopvang onbespreekbaar' (AD, 6 november 2006). CDA-lijsttrekker Balkenende heeft maandag hard uitgehaald naar de plannen van PvdA en VVD voor gratis kinderopvang. Volgens Balkenende ontnemen die partijen ouders hun keuzevrijheid. „Daar zullen we nooit, maar dan ook nooit, mee akkoord gaan.”
 • Meeste werknemers willen geen langere werkweek (CBS webmagazine, 6 november 2006). Vier van de vijf werknemers zijn tevreden met de lengte van hun werkweek. Voltijders zijn vaker tevreden dan deeltijders. Vooral mensen met een kleinere deeltijdbaan willen meer uren gaan werken. Vijftigplussers geven juist aan minder te willen werken. Er zijn nauwelijks voltijders met ADV of ATV die terugwillen naar een 40-urige werkweek.
 • Rob Zoutberg: Moslima's praten over feminisme (NOS journaal, 3 november 2006). In Barcelona start vandaag een internationaal congres over islamitisch feminisme. Er worden honderden deelneemsters verwacht, afkomstig uit islamitische landen uit de hele wereld. Het thema is drie dagen lang vrouwenstrijd en discriminatie uit naam van de Koran. Ook ‘lastige’ onderwerpen als polygamie, echtscheiding, abortus, seksuele rechten en leiderschap door vrouwen worden niet geschuwd.

Actueel > Agenda:

Gesignaleerd:
maandag 6 november 2006

Nieuwsbrieven:

Nieuw op de site (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Rob Pietersen: Iedereen mag homo zijn, behalve voetbalidolen (Trouw, 4 november 2006). Toen de keeper van Feyenoord hardop de wens uitsprak voortaan graag in een roze shirt te willen spelen, brak in Rotterdam de pleuris uit. Maar er wonen niet alleen macho’s aan de Maas. Conservatisme kent geen tijd in het voetbalwereldje, waar homo’s in de kast blijven en struisvogels hun kop in het gras steken.
 • Meer jongeren in de prostitutie (AD, 3 november 2006). Er zijn de eerste zeven maanden al meer meldingen in Rotterdam gedaan van jongeren die vermoedelijk onder dwang in de prostitutie werken dan over heel 2005. Het zijn veelal jonge meisjes die door zogeheten 'loverboys' worden verleid geld te verdienen met betaalde seks. PMW is tevreden over de verbeterde opvang voor slachtoffers. Maar het aanpakken van de daders laat te wensen over.zondag 5 november 2006

Nieuw op de site > Nieuwsbrief:

 • Nieuwsbrief 215 van emancipatie.nl (23 t/m 29 oktober 2006). Door een samenloop van omstandigheden konden wij over de periode januari t/m september 2006 geen nieuwsbrief emancipatie.nl verzenden. Gelukkig kan dat nu weer wel. Eén van de problemen die we inmiddels hebben opgelost is het in- en uitschrijven van abonnees: dat is nu geheel geautomatiseerd. Onderaan elke nieuwsbrief en elk attenderingsmailtje vindt u voortaan een link voor adreswijzigingen of voor het uitschrijven.zaterdag 4 november 2006

Nieuws (berichten in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Véronique Timmerhuis nieuwe algemeen secretaris SER (SER, 3 november 2006). Het dagelijks bestuur van de SER heeft de raad voorgesteld om mevrouw dr. V.C.M. (Véronique) Timmerhuis te benoemen in de functie van algemeen secretaris. De ondernemingsraad heeft hierover positief geadviseerd. Als algemeen secretaris krijgt zij de leiding over het SER-secretariaat waar ongeveer 125 mensen werken.
 • Nederlandse Vereniging van Banken: Levensloop dient aantrekkelijker te worden (Ernst & Young, 3 november 2006). De levensloopregeling heeft het in beginsel in zich een succes te worden. De regeling dient dan wel met enkele gerichte aanpassingen aantrekkelijker te worden gemaakt. Dat stellen de banken, die inmiddels ne-gen maanden ervaring hebben met dit nieuwe product. Op basis van die ervaring en de reacties van klanten doet de Nederlandse Vereniging van Banken een aantal concrete voorstellen om tot verbetering van de regeling te komen.
 • MKB-Nederland ondersteunt zwangere zelfstandigen (MKB.nl, 2 november 2006). MKB-Nederland is zeer content dat minister Wijn van Economische Zaken overweegt om een zwangerschapsuitkering van drie maanden te introduceren voor zelfstandigen. De minister wil hier deze kabinetsperiode nog een besluit over nemen. Het alternatief van Wijn, een acceptatieplicht voor verzekeraars waarmee vrouwen zich kunnen verzekeren voor de periode dat ze uit de running zijn, acht MKB-Nederland minder gepast. Vrouwen in loondienst krijgen immers 100 procent doorbetaald tijdens hun zwangerschaps- en bevallingsverlof, terwijl zelfstandig ondernemers een dure verzekering moeten afsluiten.

Actueel > Nieuwsbrieven:[ Pagina: <<< 1 2 3 4 5  >>>]