woensdag 8 april 2020 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 November 2006
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  NIEUW OP DE SITE  >  ARCHIEF  >  JAAR 2006
 >  NOVEMBER 2006 
NIEUW OP DE SITE - ARCHIEF NOVEMBER 2006

vrijdag 24 november 2006

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):
 • Vandaag is de website www.declarationofmontreal.org gestart. Afgelopen zomer vond in het kader van de Outgames in Montreal de Internationale Conferentie over LGBT Human Rights plaats. Daar is de de zgn. Declaration of Montreal aangenomen, een poging de eisen van de internationale homobeweging samen te vatten en toe te lichten.Aangezien de Declaratie niet altijd eenvoudig te vinden was op internet, is nu deze website gelanceerd. Deze bevat ook een uitleg van de achtergronden . Bovendien is nu een lijst opgenomen van de gekozen lichamen (zoals gemeenteraden) en politieke partijen die de Declaratie inmiddels hebben ondersteund of waar een voorstel daartoe op de agenda is gezet. De gedachte is dat door middel van deze website het gebruik van de Declaratie als lobbyinstrument kan worden vergemakkelijkt.
 • Boerkaverbod onverstandig (RefD, 24 november 2006). Een onverstandig besluit, omdat zo een verdere polarisering tussen bevolkingsgroepen optreedt. Arif Potmis (Islam Democraten): Dit is stemmingmakerij. Hafizullah Hazim (Unie van Afghaanse Verenigingen in Nederland): Eigenlijk een prima idee, in Nederland is het niet nodig een boerka te dragen. Joan Ferrier, directeur E-Quality: De emancipatie van de moslimvrouwen is niet gediend met een verbod op een boerka of niqaab gediend is, wel met taallessen. Johan van Berkum (SGP): Een besluit om boerka’s te verbieden is op de rand van scheiding van kerk en staat.
 • Daan van Seventer: Bisschop Muskens: boerka-verbod is volstrekt overbodig (De Volkskrant, 24 novembr 2006). Een boerka-verbod is volstrekt overbodig. Minister Verdonk overdrijft het gevaar van de boerka en moslima’s zullen vanzelf de gezichtsbedekkende kleding afdoen. Dat zei bisschop Muskens donderdag op Radio 1.
 • Minder vrouwen en allochtonen in Kamer (De Telegraaf, 24 november 2006). In de Tweede Kamer zitten minder vrouwen en etnische minderheden na de verkiezingen. Voor woensdag bestond de Kamer voor 39 procent uit vrouwen. Dat is volgens de officieuze uitslag nu gedaald tot 36 procent. De vertegenwoordiging van vrouwen en mannen uit etnische minderheden is afgenomen van 11 naar 7 procent.
 • VN aanvaardt Nederlandse resolutie over uitbanning geweld tegen vrouwen (Ministerie van Buitenlandse Zaken, 23 november 2006). De Verenigde Naties heeft op 22 november unaniem een Nederlands-Franse resolutie aanvaard gericht op de uitbanning van alle vormen van geweld tegen vrouwen. De resolutie die werd aangenomen in de VN Commissie voor Sociale, Humanitaire en Culturele aangelegenheden, komt aan de vooravond van de internationale dag tegen vrouwengeweld, 25 november aanstaande.

Agenda > Aktueel:

 • donderdag 14 december 2006 (13.00 - 17.00 uur): Uitreiking Lantaarnprijs 2006 voor de gemeente met het beste homo-emancipatiebeleid. Den Haag, Ministerie van VWS. Organisatie: het Kenniscentrum Lesbisch- en homo-emancipatiebeleid, dat per 1 januari 2007 zal opgaan in het nieuwe Kennisinstituut voor Maatschappelijke Inzet dat begin 2007 in Utrecht van start zal gaandonderdag 23 november 2006

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Afspiegeling verder weg (E-Quality, 23 november 2006). Uit de verkiezingsuitslag van 22 november 2006 blijkt dat de leden van de Tweede Kamer nog geen afspiegeling van de bevolking vormen. Integendeel, vergeleken met 2003 is de diversiteit onder kamerleden minder geworden, zo concludeert E-Quality. Het percentage vrouwen is gezakt van 39% tot 36%. De vertegenwoordiging van vrouwen en mannen uit etnische minderheden is gedaald van bijna 11% tot 7%: 5% vrouwen en 2% mannen.
 • Manifest moslima's gepresenteerd (Het Parool, 22 november 2006). Islamitische vrouwen in Nederland gaan collectief de strijd aan tegen ongelijkheid en onrechtvaardigheid binnen de moslimgemeenschap. De opstellers van het manifest willen samen met andere moslimvrouwen in Nederland ''een beweging op gang brengen om bewustwording te stimuleren van patriarchale (waar het mannelijke de norm is) denkwijzen en praktijken, zoals die zich in de huidige moslimgemeenschap in ons land voordoen''.
 • Eduard Padberg: Egypte | Billenknijpers steeds brutaler (Trouw, 23 november 2006). Vrouwen worden in Egypte steeds vaker op straat lastiggevallen door gefrustreerde jongeren. „De overheid steekt de kop liever in het zand”, zegt Abier El Barbary, psychologe van de Amerikaanse universiteit van Caïro. „Maar seksuele intimidatie is een groeiend probleem in Egypte.”
 • Zetelverdeling Tweede Kamer (Volkskrant, 23 november 2006). Alle uitslagen, ook per gemeenten. Zetelverdeling: CDA 41, PvdA 32, SP 26, VVD 22. Partij van de Vrijheid 9, GroenLinks 7, Christen Unie 6, D66 3, SGP 2, Partij voor de Dieren 2. [NB: deze cijfers zijn later gecorrigeerd: PvdA 33, SP 25].

Tweede Kamerverkiezingen 2006:

 • Aantal vrouwelijke Kamerleden : vooralsnog 53. Een eerste berekening leert dat het aantal vrouwelijke Tweede Kamerleden op 53 komt. Namelijk: CDA 12 (van de totaal 41), PvdA 16 (32), SP 9 (26), VVD 7 (22), Partij van de Vrijheid 1 (9), GroenLinks 4 (7), Christen Unie 2 (6), en Partij voor de Dieren 2 (2). Nieuw : een fractie die alleen uit vrouwen bestaat, namelijk die van de Partij voor de Dieren.
  Overigens: het aantal vrouwen kan nog stijgen door voorkeurstemmen resp. regionale kandidaten van de SP.  woensdag 22 november 2006

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

De politieke verlanglijst van vrouwen: stem mee

 • De politieke verlanglijst van vrouwen (Opzij.nl, december 2006). Emancipatie was bepaald niet de eerste prioriteit tijdens de verkiezingsdebatten van de afgelopen periode. Toch zijn er vanuit vrouwenorganisaties, partijen en andere belangstellenden heel wat ideeën gelanceerd om de emancipatie van vrouwen te versterken. Op basis van al die verlanglijstjes heeft Opzij een top-10 samengesteld van wensen die wat ons betreft zo in het regeerakkoord kunnen worden overgenomen. Laat ons via bijgaand stemformulier weten welk punt wat jou betreft de hoogste prioriteit heeft en wat je eventueel mist. In een volgend nummer van Opzij zullen we de resultaten van deze enquête publiceren.

 • Jan Slomp: Gelukkig zie ik nog geen boerka's (Trouw, 22 november 2006). Hoewel boerka’s in Nederland gelukkig nog niet gedragen worden, leren mijn ervaringen in Pakistan hoe ongewenst dit kledingstuk is. Het woord ’boerka’ komt van het Arabisch barqa’ sluieren.
 • Carien Evenhuis: Emancipatie in verkiezings- en formatietijd: beslist niet vanzelfsprekend ! (E-Quality Matters, november 2006). Gratis kinderopvang: onverwacht bracht de VVD dit afgelopen augustus als prominent issue in de verkiezingsstrijd 2006. Een week later pakte de PvdA dit over, al beperkte die partij het tot drie dagen per week. De felle discussie daarover (‘goed idee!’, ‘eindelijk!’, ‘goedkope verkiezingsstunt’, ‘niet effectief’, ‘fatsoenlijke financiële vertaling ontbreekt’) is al weer geluwd. Welke rol hebben emancipatiekwesties vroeger in tijden van verkiezingen en kabinetsformaties gespeeld? E-Quality Matters vroeg Carien Evenhuis om een terugblik.

Actueel > Tijdschriftenrek:

 • E-Quality Matters, november 2006. Artikelen in dit nummer: Aanmoediging migrantenstem; AOW, armoede en kinderopvang; Emancipatie in verkiezings- en formatietijd; Els Veenis, beleidsmedewerker bij het ministerie van SZW: 'Verleiden is de basis van communicatie over emancipatie'; Becijferd: Emancipatie wereldwijd; Vraaggesprek met Marika Zervos.dinsdag 21 november 2006

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Kroes reageert op brief Buitenweg over stemoproep vrouwelijke lijsttrekker (groenlinks.nl, 19 november 2006). 'Eurocommissaris Kroes doet een stemoproep aan de Nederlandse kiezers voor GroenLinks-lijsttrekker Femke Halsema, zodra de bezetting van het hoogste politieke ambt aan de orde is. Dit belooft zij in een e-mail aan GroenLinks-europarlementariër Kathalijne Buitenweg' Aldus dit bericht op de GroenLinks-site. Maar zò zei mevrouw Kroes het niet. Gelukkig staat de letterlijke tekst van haar brief erbij. Daaruit: 'Om op uw uitdaging te antwoorden, ik beloof u, dat zodra in Nederland de bezetting van het hoogste politieke ambt aan de orde is en zich de mogelijkheid tot de benoeming van een vrouw tot Premier voordoet, zal ik mij wederom uiten in de geest van mijn interventie voor Angela Merkel met betrekking tot het Bondskanselierschap'.
 • Emancipatie in de verkiezingen (emancipatieweb.nl, nieuwsbrief 2006-5). Wat betekent een centrum links of rechts kabinet voor de emancipatie in Nederland? DCE screende de verkiezingsprogramma’s. Wat blijkt?
  Wat voor kabinet er ook komt, komende vier jaar is er in ieder geval aandacht voor modern gezinsbeleid, de levensloopsregeling, het bestrijden van vrouwenhandel en huiselijk geweld. Dat geldt ook voor het verbeteren van de kinderopvang, het verruimen van het zwangerschapsverlof, het afbouwen van kostwinnersvoorzieningen en de participatie van allochtone vrouwen. Veel partijen steunen verder de brede school, topfuncties in deeltijd en het stimuleren van diversiteitsbeleid binnen bedrijven.
  Bij een paars of links kabinet ligt de nadruk op verruiming van openingstijden, het ‘7 tot 7-concept’, gratis kinderopvang, het doorbreken van het glazen plafond en antidiscriminatiebeleid. Een links kabinet zal sowieso focussen op de brede school, diversiteitsbeleid, deeltijdwerk in hogere functies, betaald ouderschapsverlof en het bestrijden van seksueel geweld. Bij een centrum links kabinet zal het accent liggen op het verbeteren van de positie van vrouwelijke ondernemers, het faciliteren van deeltijdwerk en het stimuleren van vrijwilligerswerk en mantelzorg. Een centrum rechts kabinet heeft aandacht voor het kindgebonden budget, hogere kinderbijslag en vrijstelling van de sollicitatieplicht van alleenstaande ouders.
 • Minister De Geus: Kinderopvang volwassen geworden (Ministerie van SZW, persbericht 20 november 2006). Met de verplichte werkgeversbijdrage per 1 januari zorgt de overheid voor een solide basis in de kinderopvang. Daarmee is de kinderopvang volgens minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, volwassen geworden: beter betaalbaar en gemakkelijker geregeld. ‘Nu is het zaak voor de kinderopvangorganisaties om ook de kwaliteit blijvend op een hoog peil te houden’. De Geus zei dit in Amsterdam bij de bekendmaking van de manager van het jaar in de kinderopvang.
 • D66 lanceert plan voor combineren kind en carrière (Trouw, 20 november 2006). Jonge vaders moeten meer betaald ouderschapsverlof krijgen. Ook is het hoog tijd voor meer kwalitatief goede kinderopvang die langer openblijft. Verder moeten ouders opvang aan huis krijgen als hun kind ziek is. Dat staat in een tienpuntenplan van D66 voor het succesvol combineren van een modern gezinsleven met een carrière. D66 vindt het zorgelijk dat het thema emancipatie in de verkiezingscampagne nauwelijks aan bod komt.
 • Een neutrale overheid (NRC-Handelsblad, 20 november 2006, hoofdredactioneel commentaar). Het dragen van een boerka, een gezichtsbedekkende sluier, in de publieke ruimte is in Nederland omstreden. Het maakt normale communicatie onmogelijk. Het werkt intimiderend en benadrukt ongelijkheid. Niet alleen tussen man en vrouw, maar ook bij menselijk contact. ... Het is van essentieel belang dat die vrijheden, of het nu om het dragen van religieuze symbolen gaat of het recht anderen te bekeren, zorgvuldig tegen elkaar worden afgewogen. Veiligheid en openbare orde horen daar zeker bij. Maar onpartijdigheid en neutraliteit dienen daarbij het handelen van de overheid te kenmerken. Of een landelijk boerkaverbod die toets kan doorstaan, is zeer de vraag.
 • 'Bloot mag wel en boerka niet' (NRC-Handelsblad, 20 november 2006). Het lijkt erop dat in het buitenland heftiger wordt gereageerd op een mogelijk boerkaverbod dan in Nederland zelf. De Maleisische minister van Buitenlandse Zaken: „Schaars geklede mensen veroordelen jullie niet”.
 • Michiel Kruyt: Boerkaverbod nog lang geen feit (Volkskrant, 20 november 2006). Het kabinet heeft besloten dat er ‘zo spoedig mogelijk’ een wetsvoorstel komt dat leidt tot een algemeen verbod voor het dragen van gezichtsbedekkende kleding. Komt dat verbod er ook? Er zijn beletselen voorstelbaar, denk maar aan de godsdienstvrijheid. Om niet te discrimineren, pleit het kabinet voor een algemeen verbod tot gezichtsbedekking, maar dat roept weer praktische problemen op: mag een van top tot teen verklede carnavalvierder of een gesluierde bruid dan nooit meer over straat? Overigens: Het CDA is vóór een verbod, de PvdA is tégen. Als deze partij de coalitiepartner wordt, verdwijnt het wetsvoorstel misschien wel in een la.
 • Kroes belangrijkste Europese vrouw in zakenwereld (Volkskrant, 20 november 2006). Europees Commissaris Neelie Kroes (Mededinging) is de enige politica en hoogst genoteerde Europese vrouw in de jaarlijkse Top 50 Women to Watch van The Wall Street Journal. De Nederlandse staat als zesde genoteerd.

Actueel > agenda:

 • dinsdag 12 december 2006: Manifestatie voor recht op abortus: 'Geen vrouw in de cel vanwege abortus!' (integrale bericht, nog niet elders online). 11.30: Ministerie van Buitenlandse zaken, Den Haag. Vanaf 12.15 lopen we naar het Plein waar we tot 14.00 blijven. Met spreeksters (o.a. van Women on Waves) en muziek. Solidariteitsmanifestatie met vrouwen die in landen wonen waar een totaalverbod op abortus is.Waar een totaalverbod is is het leven van vrouwen in gevaar. In El Salvador is dat al sinds 1998 zo, met funeste gevolgen voor de gezondheid en vrijheid van vrouwen. In Nicaragua is sinds kort ook een totaalverbod op abortus. In Polen dreigt hetzelfde te gebeuren. Er ligt namelijk een verzoek tot grondwetswijziging bij het parlement wat beschermwaardigheid van het leven vanaf de conceptie in de grondwet wil opnemen. Organisatie: Comité voor recht op abortus.
 • zondag 17 december 2006: Vrouwensalon. Een evenement voor moslimvrouwen in Nederland. Een discussieprogramma over opvoeding en emancipatie. Praat met andere vrouwen over: werk, emancipatie, onderwijs, religie, opvoeding en jongeren. Tijd: 12.00 uur tot 18.00 uur. Plaats: Educatorium
  Universiteitscentrum De Uithof, Leuvenlaan 19, Utrecht. Organisatie: FORUM. Aanmelden:  m.roche@forum.nl , tel: 030 297 42 60.

Onze andere sites > emancipatie.startpagina.nl:
maandag 20 november 2006

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Job van de Sande: Woede moslims dreigt (AD, 19 november 2006). Nederland moet ernstig rekening houden met woedende reacties vanuit moslimlanden op het besluit het dragen van een burka op straat te verbieden. aldus een interne notitie van het ministerie van Buitelandse Zaken.  Een eerste voorbeeld van buitenlands protest komt van de Maleisische minister van Buitenlandse Zaken Syed Hamid Albar, die sprak van ‘een belemmering van de persoonlijke vrijheid en de integratie van moslims’. . Zie ook:
  • Frank Bogaard: Burka-verbod succes in België  (AD, 19 november 2006). Het burka-verbod, dat Nederland overweegt in te voeren, bestaat in de Belgisch-Limburgse gemeente Maaseik al twee jaar.
 • Fokko Obbema: Mannen maakten er een zooitje van, het is tijd voor Ségolène Royal (Volksrkant, 19 november 2006). Voor het eerst maakt een vrouw in Frankrijk serieus kans op het presidentschap. ... Sommigen dagdromen al over de eerste Frans-Duitse top, volgend jaar mei, wanneer bondskanselier Angela Merkel op bezoek komt bij president Ségolène Royal. Maar voordat het zover is, moet de PS-kandidate nog flink wat obstakels nemen.
 • Alleen vrouwen welkom in de bus (AD, 19 november 2006).  Om een eind te maken aan ongewenste betasting van vrouwen in drukke bussen wil de Braziliaanse stad Goiania bussen voor alleen vrouwelijke passagiers laten rijden. ,,De prachtige vrouwen van Goiania worden constant seksueel geïntimideerd in onze overvolle bussen door mannen die niet in staat lijken zichzelf te beheersen.’’
 • Elsje Jorritsma en Ben Vollaard: Krapte op de arbeidsmarkt: helemaal terug (NRC-Handelsblad, 18 november 2006). De geboortegolfgeneratie zwaait af, het aantal vacatures staat op recordhoogte en de vakbonden bereiden hogere looneisen voor. Wie gaan deze mensen vervangen? .. Als vrouwen meer gaan werken – de meesten werken parttime – is dat geen oplossing voor alle tekorten, zegt Frank Cörvers, arbeidsmarkteconoom (Universiteit Maastricht). „De participatie van vrouwen mag toenemen, maar wat hebben bouwbedrijven daaraan?”

Actueel > Agenda:

 • dinsdag 21 november 2006: Islamitisch feminisme 14.00 uur, De Balie Amsterdam. Discussiebijeenkomst over de stand van zaken van het islamitisch feminisme met als speciale gast Asma Barlas (VS). Organisatie: Zina platform/UvA/Al Nisa.

Tweede Kamerverkiezingen 2006:

 • Vrouwen in de PvdA kiezen zelf ! (PvdA, 14 november 2006). Gelijke kansen, rechten en plichten voor vrouwen en mannen. Participatie en economische onafhankelijkheid zijn speerpunten. Daarom wil  de PvdA  dat vrouwen (en mannen) zelf kunnen kiezen hoe ze hun leven inrichten. Economisch zelfstandigheid voor vrouwen is daarbij belangrijk.

Nieuwsbrieven:
zondag 19 november 2006

Aktueel > Agenda:

 • donderdag 30 november 2006: Digitaal ganzenborden voor scholieren. De vrouw beslist (IIAV, persbericht 17 november 2006). Wie de maatschappelijke en politieke inrichting van het Nederland van vandaag beter wil leren begrijpen en het verband tussen de wetten en de werkelijkheid wil doorgronden, kan niet om de Tweede Feministische Golf heen. Met name in het voortgezet onderwijs is aandacht voor deze periode daarom geen luxe maar noodzaak. Het Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging (IIAV) ontwikkelde een digitaal lespakket in de vorm van het beroemde vrouwenganzenbord uit de jaren zeventig.
  Vanaf 30 november kan het spel op www.devrouwbeslist.nl gespeeld worden. De lancering is op die dag op het A. Roland Holst College in Hilversum.

Emancipatie algemeen > Biografische berichten:

Onze andere sites > emancipatie.startpagina.nl > zelf aangemelde homepages:
zaterdag 18 november 2006

Nieuws (berichten in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Toch algemeen verbod op gezichtssluier (De Volkskrant, 17 november 2006). Er komt toch een algemeen verbod op gezichtsbedekkende kleding in de semi-openbare ruimte, zoals op straat en in de busaldus meldde minister Rita Verdonk (V&I). Volgens de minister zijn er toch geen juridische belemmeringen om een dergelijk verbod in te stellen.
 • Algemeen verbod gezichtsbedekkende kleding (persbericht Ministerie van Justitie, 17 november 2006). De ministerraad heeft ingestemd met een voorstel van minister Verdonk voor Vreemdelingenzaken en Integratie om zo spoedig mogelijk een wetsvoorstel in te dienen om te komen tot een algemeen verbod voor het dragen van gezichtsbedekkende kleding in de (semi) openbare ruimte. Het kabinet vindt het namelijk onwenselijk dat gezichtsbedekkende kleding - waaronder de boerka - wordt gedragen in de openbare ruimte uit overwegingen van openbare orde, veiligheid en bescherming van (mede) burgers.
 • Haci Karacer: Terug bij af (NRC-Handelsblad, 17 november 2006). Integrale tekst van de Etty Hillesum-lezing.
 • Fel debat en aanvaringen (Het Parool, 16 november 2006). CDA-lijsttrekker Jan Peter Balkenende en zijn PvdA-collega Wouter Bos hebben elkaar woensdag fel onder vuur genomen tijdens het lijsttrekkersdebat van het tv-programma EénVandaag. [Verderop in dit bericht:] Ook GroenLinks-lijsttrekker Femke Halsema en André Rouvoet (ChristenUnie) namen aan het debat deel. Halsema zei dat het ''emancipatiebeleid de afgelopen jaren stilstond''. ''Nederland heeft een achterhoedepositie in de wereld'' als het gaat om werkende vrouwen. Zij wil af van ''subsidie'' op thuisblijven van vrouwen door de niet-werkende partner een belastingvoordeel te gunnen. Rouvoet vindt dat er meer mogelijkheden moeten komen voor vrijwilligerswerk.
 • Werkloosheid vrijwel ongewijzigd (CBS, 16 november 2006). Na een eerdere snelle daling is de werkloosheid in de periode augustus-oktober 2006 vrijwel gelijk gebleven. Het percentage werkloze mannen bedraagt 4,2%, dat van vrouwen ligt een stuk hoger: 6,4%.

Tweede Kamerverkiezingen 2006:

 • Michiel Kruyt: Integratie blijft grote uitdaging (De Volkskrant, 17 november 2006). De Volkskrant vergelijkt de verkiezingsprogramma’s. Probleem 8: hoe zorgt Nederland ervoor dat immigranten beter integreren? Hieruit o.m:
  • Vier partijen willen ook iets veranderen aan de eisen die worden gesteld aan gezinsvorming. GroenLinks wil de inkomenseis van 120% van het minimumloon afschaffen, SP vindt dat die op het minimumloon moet worden gesteld. EénNL stelt daarentegen dat de eisen moeten worden verscherpt.
  • Een betere bestrijding van discriminatie blijft in geen partijprogram ongenoemd. PvdA wil dat undercover recherchewerk wordt toegestaan om ongeoorloofd onderscheid op te sporen, en pleit ook voor een naming and shaming-beleid ten aanzien van discriminerende bedrijven. De VVD wil dat de sollicitant bij discriminatie zelf naar de kantonrechter kan stappen. SP stelt een hogere strafmaat voor. GroenLinks wil dat de Commissie Gelijke Behandeling de bevoegdheid krijgt om bestuurlijke boetes op te leggen bij ernstige overtredingen. De partij wil ook bij de overheid anoniem solliciteren invoeren.
  • PvdA, SP, GroenLinks, D66 en ChristenUnie willen een generaal pardon voor asielzoekers die onder de oude Vreemdelingenwet vallen.


[ Pagina: <<< 1 2 3 4 5  >>>]