donderdag 22 april 2021 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 Juni 2006
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  NIEUW OP DE SITE  >  ARCHIEF  >  JAAR 2006
 >  JUNI 2006 
NIEUW OP DE SITE - ARCHIEF JUNI 2006

Overzichtspagina archief ''Nieuw op de site''
vrijdag 30  juni 2006

Nieuws (berichten in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Joop Schippers: Kijk eens naar de Belgische levensloopregeling (Staatscourant, 28 juni 2006). Hoewel veelal buiten de focus van de Nederlandse media lijkt België Nederland voor met maatregelen die de arbeidsparticipatie bevorderen en de combinatie van arbeid en zorg in het spitsuur van het leven vergemakkelijken.De ervaringen in België leveren enkele belangrijke aanknopingspunten op voor Nederlandse beleidsmakers.
 • Yvonne Doorduyn: Advies: kinderopvang betalen uit belasting (De Volkskrant, 29 juni 2006). Kinderopvang moet een basisvoorziening worden, betaald uit belastinggeld. Dat stelt de Raad van State, het belangrijkste adviesorgaan van het kabinet, in een advies aan minister De Geus van Sociale Zaken.

Abortuswetgeving

 • Overleg Wet afbreking zwangerschap (Ministerie van VWS, 30 juni 2006). Brief van Staatssecretaris Ross-Van Dorp van VWS aan de Tweede Kamer, n.a.v. een overleg over de (evaluatie van de) Wet afbreking zwangerschap.
 • Abortusrechten in Nederland teruggedraaid (Women on Waves, persbericht 29 juni 2006). Voor het eerst sinds de legalisering van abortus ruim 30 jaar geleden zijn tegenstanders van abortus erin geslaagd om de toegang en het recht op abortushulpverlening in te perken.
  Hoewel deze regering beweert individuele verantwoordelijkheid hoog in het vaandel te hebben staan, grijpt zij nu diepgaand in zowel in de privé-sfeer als in de beslissingsvrijheid van de vrouw.
  Staatssecretaris Ross-van Dorp (CDA) heeft vorige week ziekenhuizen en abortusklinieken schriftelijk laten weten dat vanaf dat ogenblik de overtijdbehandeling (vroege zwangerschapsafbreking) onder de Wet Afbreking Zwangerschap (WAZ) valt. Dit betekent dat vrouwen die nog maar kort 'over tijd'zijn, met andere woorden bij wie de menstruatie bijvoorbeeld 1 of 2 weken is uitgebleven, nu worden gedwongen om 5 dagen na te denken voordat zij een behandeling mogen ondergaan om de zwangerschap af te breken. De afgelopen ruim 30 jaar viel deze 'overtijdbehandeling' tot 16 dagen na het uitblijven van de menstruatie niet onder de abortuswet, en daarvoor gold geen 5 dagen bedenktijd.

 • She has e-news # 01 > juni 2006. Het allereerste e-zine van Mama Cash. Je leest het allereerste e-zine (she has e-news) van Mama Cash! Speciaal ontwikkeld om je snel te kunnen informeren over actueel nieuws. Zodat je meteen nieuwe Mama Cash-publicaties kunt lezen, evenementen kunt bijwonen en aan acties kunt deelnemen. Wil jij net als Mama Cash de wereld veranderen? Spread the word en mail (she has e-news) door naar je vrienden!

Actueel > Tijdschriftenrek: • Donderdag 29 juni a.s. organiseren Stichting Vrouw en Muziek en Stichting voLsap de eerste Nederlandse versie van de International Women's Electroacoustic Listening Room Project: een dag lang elektro-akoestische muziek van internationale vrouwelijke componisten. Meer informatie op vrouwenmuziek.nl > Activiteiten.donderdag 29  juni 2006

Nieuws (berichten in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Bedenktijd voor overtijdbehandeling (NOS Teletekst, donderdag 29 juni 2006, volledige bericht). Vrouwen die een overtijdbehandeling willen, zijn voortaan gebonden aan een bedenktijd van vijf dagen. Het kabinet wil de bedenktijd voor de behandeling gelijktrekken aan die voor een abortus.
  Vrouwen die minder dan twee weken over tijd zijn, komen in aanmerking voor een overtijdbehandeling. In Nederland wordt die zo'n 5000 keer per jaar uitgevoerd.
  De koepel van abortusklinieken heeft kritiek op het kabinetsvoorstel, omdat de overtijdbehandelng voor een aantal vrouwen dan te laat zal komen. De Kamer gaat morgen een debat aan met minister Hoogervorst over de invoering van de verplichte bedenktijd.

Actueel > Tijdschriftenrek:

Onze andere sites > emancipatie.startpagina.nl:

 • mybody.nl - MYBODY is het label waaronder de World Population Foundation (WPF) campagne voert in Nederland. MYBODY steunt projecten van lokale organisaties in ontwikkelingslanden om nieuwe generaties, vrouwen en mannen, in staat te stellen om zelf te beslissen over hun seksuele leven en het krijgen van kinderen. Zo kunnen zij zich beter beschermen tegen ziekten zoals hiv/aids, tegen ongewenste zwangerschap en seksueel geweld en krijgen zij de kans om de cirkel van armoede te doorbreken.woensdag 28  juni 2006

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Eric Vrijsen: 'VVD moet pleiten voor burqaverbod' (Elsevier, 28 juni 2006). De VVD moet streven naar een burqaverbod. Ook zouden islamitische meisjes tot 18 jaar niet gesluierd mogen worden. Dat zegt Patrick van Schie, directeur van het wetenschappelijke bureau van de VVD deze week in Elsevier.
 • FNV-voorzitter: Vrouwen moeten meer werken (Elsevier, 28 juni 2006). Om te compenseren voor de toenemende vergrijzing moeten vrouwen meer gaan werken, zegt FNV-voorzitter Agnes Jongerius. Ze doet een 'moreel appèl' op vrouwen in kleine banen om meer uren te gaan werken.
 • Inhaalslag meisjes in onderwijs (Volkskrant, 28 juni 2006). Meisjes zijn bezig aan een inhaalslag in het onderwijs. Ze blijven minder zitten dan jongens, studeren sneller en zijn hoger opgeleid. Dat blijkt uit een internationaal onderzoek naar schoolloopbanen in een aantal westerse landen dat onderzoeksinstituut ITS van de Radboud Universiteit Nijmegen heeft uitgevoerd. Niet langer het geslacht bepaalt verschillen in onderwijsprestaties, maar veeleer het inkomen en de afkomst. Alleen in studiekeuze blijft er een hardnekkige scheiding der seksen bestaan.
 • Resultaat pilotproject gepresenteerd aan minister. Persbericht ENOVA dd. 26 juni 2006). De resultaten van het pilotproject Cyberspace voor meisjes van 10-12 jaar zijn gepresenteerd aan minister Van der Hoeven (Onderwijs).
 • Jongerius: Vrouwen moeten meer werken (Trouw, 28 juni 2006). Vrouwen moeten langer werken. De maatschappij moet een 'moreel appèl' doen op vrouwen in deeltijdbanen om meer te gaan werken. De 'aanstormende' vergrijzing rechtvaardigt een dergelijke oproep. Dat zegt FNV-voorzitter Agnes Jongerius woensdag in een interview met Trouw. 'Doe een appèl op deeltijdwerkers om langer te werken. En werk vervolgens mee om het ook mogelijk te maken.'
 • Levensloop Nieuwe Stijl. Persbericht dd. 27 juni 2006 CNV. Hieruit: Storting in Levenslooppot bij geboorte kind: Het CNV stelt voor dat de overheid bij de geboorte van een kind een storting doet van maximaal 10.000 euro in de Levensloopregeling van de werknemer. Ouders kunnen dit bedrag samen verdelen, waardoor het voor een gezin met een modaal inkomen bijvoorbeeld mogelijk wordt om gedurende anderhalf jaar tezamen één dag in de week op te nemen voor zorg. En: Om ook jongeren te laten profiteren van de Levensloopregeling, stelt het CNV voor dat zij een voorschot op hun Levenslooptegoed kunnen krijgen.
 • Femke van Zeijl: Prinsessenland. Column op CNV.nl. Willen ze eigenlijk wel, die vrouwen? Dat vraagt een lezer zich af na mijn vorige column, waarin een pleidooi voor een verplichte papa-dag voor iedere vader. In zijn reactie betwijfelt hij of de dames zoiets zouden accepteren. Zorgen (beter gezegd, moederen) is het vrouwelijk privilege en daar mogen mannen niet aankomen.
 • Overdraagbaarheid bevallingsverlof. Brief dd. 23 juni 2006 van minister De Geus (SZW) aan de Tweede Kamer, in reactie op het AO Emancipatie van 29 maart 2007. Hieruit: Moederschapsverlof, zoals het zwangerschaps- en bevallingsverlof in veel landen wordt genoemd, is normaliter gedefinieerd als een verlof ten behoeve van de gezondheid en het welbevinden van moeder en kind. Daarom is het alleen beschikbaar voor moeders en beperkt tot een periode vlak vóór en na de geboorte van een kind. Alleen Spanje en Portugal kennen een (deels) overdraagbaar bevalllingsverlof. In de Beleidsdoorlichting en –verkenning arbeid en zorg die ik u tegelijkertijd met de Begroting 2007 van mijn ministerie met Prinsjesdag zal toezenden, zal ik verder ingaan op het meer algemene vraagstuk van individuele of gezinsrechten voor verlof.
 • Pensioenverevening bij scheiding: motie Mosterd Brief dd. 23 juni 206 van minister De Geus (SZW) aan de Tweede Kamer. Hieruit: De motie Mosterd (begroting 2006) vraagt een groep van circa 30.000 mensen, merendeels vrouwen, die vóór 1981 gescheiden is en geen gebruik kan maken van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (VPS), in kaart te brengen en een regeling te treffen die tegemoetkomt aan de problemen van deze groep. Nu al is duidelijk dat het niet zal lukken de groep exact en volledig in kaart te brengen. Ik verwacht de Tweede Kamer in oktober 2006 te kunnen berichten over de uitkomsten van het gevraagde onderzoek en de reactie van het kabinet daarop.
 • Kabinetsstandpunt 'Wegnemen van belemmeringen voor doorwerken na 65 jaar'. Brief dd. 23 juni 2006 van staatssecretaris Van Hoof (SZW) aan de Tweede Kamer ter aanbieding van:
  • Wegnemen van belemmeringen voor doorwerken na 65 jaar. Kabinetsstandpunt. Zie ook het persbericht : Stoppen bij 65 moet geen automatisme zijn. Hieruit: Het kabinet wil dat werkgever en werknemer stil staan bij de mogelijkheid om de arbeidsverhouding na het bereiken van de 65-jarige leeftijd voort te zetten. Nu wordt het dienstverband vaak automatisch beëindigd. Op voorstel van staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat het kabinet werkgevers, werknemers en afdelingen personeelszaken actief informeren over de mogelijkheden.
  • U hoeft toch niet meer te werken? Onderzoek naar belemmeringen van 65+-ers bij betaalde arbeid. Astri, 26 mei 2006. Hieruit o.m.:
   • Onder de werkzame 65-plussers zijn mannen overduidelijk in de meerderheid: 72% is man, 28% is vrouw.
   • 1% is van niet-westerse allochtone herkomst.
   • Werkzame 65-plussers blijken vaker getrouwd dan de niet-werkende 65-plussers (70% versus 59%). Daarnaast blijkt deze groep ook vaker gescheiden en minder vaak weduwe of weduwnaar.
   • Het opleidingsniveau onder de werkende 65-plussers is gemiddeld hoger dan onder de niet-werkende 65-plussers.

Opmerkelijk:

 • Verdachten van groepsverkrachting vrijgelaten (Brabants Dagblad, 27 juni 2006). De rechtbank in Den Bosch heeft gisteren twee broers (18 en 19) uit Zwolle, die terecht stonden voor een groepsverkrachting, vrijgelaten. De rechters twijfelen er niet aan dat de seks tegen de zin van het 15-jarige meisje plaatsvond, maar omdat zij dat niet duidelijk te kennen heeft gegeven is er waarschijnlijk onvoldoende bewijs voor verkrachting.dinsdag 27  juni 2006

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Een impuls van 50 miljoen voor voor- en naschoolse opvang (OCW, 26 juni 2006). Om scholen bij de invoering van de voor- en naschoolse opvang te ondersteunen, stelt de minister éénmalig 50 miljoen euro beschikbaar. Hiermee kan op iedere basisschool een medewerker een jaar lang ongeveer vijf uur per week (afhankelijk van de schoolgrootte) de coördinerende werkzaamheden doen.
 • 'SGP-vrouwenbesluit revolutionair tussenstation' (ND, 27 juni 2006). In september vorig jaar kwamen in het Nederlands Dagblad vier vrouwen aan het woord over hun positie binnen of inmiddels buiten de SGP. Ze reageren nu op de wijziging van de SGP-statuten. Vrouwen kunnen voortaan wel lid worden van de partij, maar geen politieke functies vervullen.
 • Uiteenlopende reacties op SGP-besluit inzake vrouw (RefD, 26 juni 2006).  De reacties op het SGP-besluit om vrouwen toe te laten als lid, lopen uiteen. Bij velen overheerst opluchting.
 • Michiel de Vries: SGP | Over vrouwen is compromis onmogelijk (Trouw, 24 juni 2006). Het compromis dat de SGP heeft bedacht over het lidmaatschap van vrouwen, is dubieus en zal niet lang stand houden. ... De beginselen van de SGP staan namelijk evenzeer op gespannen voet met het internationale vrouwenverdrag, als de huidige statuten, zolang daarin staat dat voorzitters- en publieke functies zijn voorbehouden aan mannen.
 • Jongeren voelen zich vaker onveilig dan ouderen (CBS webmagazine, 26 juni 2006). Bijna een kwart van de Nederlanders van 15 jaar en ouder voelt zich wel eens onveilig. Dit geldt vooral voor jongeren en vrouwen. Vrouwen voelen zich vaker onveilig dan mannen. Dit geldt voor alle leeftijdsgroepen. Jonge vrouwen voelen zich ongeveer twee keer zo vaak onveilig als jonge mannen. Vooral voor vrouwen geldt dat de onveiligheidsgevoelens sterk afnemen met de leeftijd. Jonge vrouwen voelen zich bijna tweemaal zo vaak onveilig als vrouwen boven de 65.
 • Bij 6 op de 10 echtscheidingen kinderen betrokken (CBS webmagazine, 26 juni 2006). Bij ruim zes op de tien scheidingen in 2005 waren minderjarige kinderen betrokken. In bijna negen van de tien echtscheidingen blijft het ouderlijk gezag van beide ouders gehandhaafd. Bij 80% van de echtscheidingen wonen de kinderen bij de moeder.. In ruim 10% van de gevallen wonen de kinderen bij de vader en bij 4% is er sprake van co-ouderschap.

Gesignaleerd:

 • Meeste mannen vinden seks ingewikkeld en onbevredigend (Volkskrant, 27 juni 2006). Een flink deel slaagt er maar niet in de ‘G-spot’ van de partner te lokaliseren, een net zo groot aantal wil vaker seks en maar liefst 85 procent is ronduit ontevreden als hun vrouw niet is klaargekomen. De Nederlandse man heeft, zo blijkt uit een grote sekstest, behalve veel wensen ook nog veel te leren.


maandag 26 juni 2006: Equality in Cyberspace. Overheid, onderwijs en bedrijfsleven gezamenlijk in actie. Dinerbijeenkomst, Assen, Drenthecollege, Cicero Kenniscentrum, 17.00 - 22.00 uur.
maandag 26 juni 2006: De juiste vrouw op de juiste plaats. Laatste debat in de serie 'De stad als laboratorium'. Rotterdam, Arminius, Museumpark 3, 20.00 uur.[ Pagina: 1 2 3 4  >>>]