donderdag 22 april 2021 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 Augustus 2006
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  NIEUW OP DE SITE  >  ARCHIEF  >  JAAR 2006
 >  AUGUSTUS 2006 
NIEUW OP DE SITE - ARCHIEF AUGUSTUS 2006

Overzichtspagina archief ''Nieuw op de site''
donderdag 31 augustus 2006

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Meisjes lijden onder schoonheidsideaal (AD, 31 augustus 2006). Veel jonge meiden hebben moeite naar school te gaan uit ontevredenheid over hun uiterlijk, aldus 22% van de meisjes die hebben meegedaan aan een Nederlands onderzoek naar schoonheid en de invloed daarvan. ,Veel meisjes ontwikkelen minderwaardigheidsgevoelens over hun uiterlijk, waardoor ze niet hun volle potentieel benutten'', stellen de onderzoekers.
 • 'Meer vrouwen nodig in raad Geldermalsen' (RefD, 31 augustus 2006). De vrouwelijke leden van de gemeenteraad van Geldermalsen gaan hun krachten bundelen. Dat doen ze in de werkgroep met de opmerkelijke naam Virgin: Vrouwen In Raad Geldermalsen Is Noodzakelijk. Doel: nieuwe projecten met een „vrouwelijke bril” bekijken, om op die manier met praktische oplossingen te komen, en meer vrouwen uit de gemeente bij de plaatselijke politiek betrekken.
 • Petra Noordhuis: Allochtonen moeilijk bereikbaar voor jeugdzorg (ND, 31 augustus 2006). Allochtone jongeren bespreken problemen met hun moeder, niet met hun vader. Terwijl de vader de 'poortwachter' is, degene die beslist of er een hulpverlener wordt toegelaten in het gezin.

Gesignaleerd:

 • Deborah Jongejan: Bevallen | Een nieuw gezicht in de verloskamer: de doula (Trouw, 31 augustus 2006). Doula’s - Oudgrieks voor dienende vrouw - worden opgeleid om vrouwen tijdens de bevalling emotioneel bij te staan. Dat helpt, blijkt uit onderzoek. Maar verloskundigen voelen zich buitenspel gezet.

 
woensdag 30 augustus 2006

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Harmen Bockma: Regisseur van films over sterke vrouwen (Volkskrant, 30 augustus 2006). Bij het overlijden van Mady Saks. Voordat Mady Saks speelfilms ging regisseren, maakte ze documentaires met titels als De vrouw en haar vrouwenhuis, Verkrachting en Vrouwen aller landen. Haar werk als regisseur typeerde de generatie vrouwen die zich in de jaren zeventig tot het feminisme wendde. ‘Ik ben een stuk kritischer geworden. Ik ben vrij stereotiep grootgebracht met het idee dat je als vrouw een dienstbare functie had’, zei ze in 1980 tegen Hervormd Nederland. 'De Gulle Minnaar' was haar laatste speelfilm. Saks bleef actief als documentairemaakster. De regisseuse is dinsdagavond in haar woonplaats Amsterdam overleden na een slepende ziekte. Ze is 64 jaar geworden.
 • Aldert van Zoest: Reformatorisch onderwijs weert vrouwen als directeur (ND, 30 augustus 2006). Op reformatorische basisscholen werken vooral vrouwen en op pabo's zijn de vrouwelijke studenten met 85 procent ruim in de meerderheid. Toch zijn vrouwelijke directeuren in het reformatorisch basisonderwijs nog zeer uitzonderlijk. Een van de eersten is Thea van den Berg. J.G. Macdaniel van het VGS weet er nog één en mogelijk zijn er nog meer. ,,Maar het zijn er in ieder geval geen tien.'' Omdat reformatorischen veel waarde hechten aan de gezagsverhouding tussen man en vrouw, zijn in een aantal leidinggevende posities vrouwen omstreden. De functie van directeur op een school is daar één van.
 • Aantal meldingen pesten fors toegenomen (Trouw, 30 augustus 2006). Het aantal meldingen over pesten op scholen in het voortgezet onderwijs is het afgelopen schooljaar ten opzichte van een jaar eerder bijna verdubbeld naar bijna zeshonderd. Bijna negentig keer was sprake van seksuele intimidatie.
 • Maurice Wilbrink en James McGonigal : SER: lagere belasting minima (ND, 30 augustus 2006). De belasting op lage inkomens moet omlaag. Daardoor zullen meer mensen aan het werk gaan. En als ze al een deeltijdbaan hebben, zullen ze meer uren willen werken. Dit is goed voor werknemers en bedrijven, aldus de SER.
 • Ruim 2 miljoen voor betere kinderopvang (AD, 30 augustus 2006). Minister Aart Jan de Geus (SZW) steekt circa 2,3 miljoen euro in veertien projecten van de kinderopvangsector om de kwaliteit van crèches en leidsters te verbeteren. De projecten moeten onder meer een oplossing bieden voor het tekort aan (goed opgeleid) personeel in de kinderopvang. Het aanbod van leidsters is achtergebleven. Bovendien geven opleidingen nog te weinig aandacht aan de ontwikkeling en opvoeding van 0- tot 4-jarigen. Verder moet de invloed van ouders op de pedagogische kwaliteiten worden vergroot.
 • Kinderopvangsector werkt aan verbetering kwaliteit. Persbricht SZW, 29 augustus 2006. Minister De Geus (SZW) heeft met betrokkenen in de kinderopvangbranche afgesproken dat zij vanaf dit najaar veertien projecten starten die de kwaliteit van de kinderopvang zullen verbeteren. De minister draagt daar zo’n 2,3 miljoen euro aan bij.
  • Verbetering kwaliteit kinderopvang. Brief dd. 29 augustus 2006 van minister De Geus (SZW) aan de Tweede Kamer, ter informatie over :
   • resultaten onderzoek naar de oorzaken van de in 2005 gemeten kwaliteitsdaling,
   • stand van zaken onderzoek door het NCKO,
   • tranche 2006 Subsidieregeling kinderopvang en subsidieproject kwaliteitsimpuls voor BOinK, Branchevereniging en MOgroep,
   • bescherming oudercommissieleden / motie-Hamer,
   • onderzoeksresultaten dr. P. Leach.
  • Mogelijkheden ter verbetering van de (proces)kwaliteit in kinderdagverlbijven. Eindrapport door Bureau Bartels, in oopdracht van het ministerie van SZW, 19 juli 2006

Tweede Kamerverkiezingen 2006

 • Eske van Egerschot stelt zich niet beschikbaar voor VVD-lijst (VVD.nl, 29 augustus 2006). Eske van Egerschot stelt zich na 2,5 jaar Kamerlidmaatschap niet beschikbaar voor een nieuwe periode. In 2004 kwam zij als kandidaat-notaris de Kamer in als opvolger van Frank de Grave. Van Egerschot is teleurgesteld in de 38e plek die haar op de concept-kandidatenlijst toebedeeld is, dezelfde plek als vier jaar terug. Zij heeft vervolgens besloten zich niet meer verkiesbaar te stellen.
  • Noot redactie emancipatie.nl: Van Egerschot is momenteel de woordvoerder emancipatie van de VVD-fractie. dinsdag 29 augustus 2006

Tweede Kamerverkiezingen 2006
 maandag 28 augustus 2006

Nieuws (berichten in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Driemaal zoveel vrouwelijke promovendi (AD, 28 augustus 2006). Meer vrouwen zijn de afgelopen vijftien jaar gepromoveerd. In het academisch jaar 2004/2005 was 40% van de promovendi een vrouw, driemaal zoveel als in het collegejaar 1990/1991. Het aantal nieuwe mannelijke doctoren nam met 14% toe, aldus het CBS.
 • Kinderopvang vaak door familie en vrienden (CBS webmagazine, 28 augustus 2006). In 2005 maakt 40% van de huishoudens met kinderen van 12 jaar of jonger gebruik van kinderopvang. Bij kinderen jonger dan 4 jaar heeft ruim de helft kinderopvang. Is het jongste kind 4 jaar dan is er bij nog maar 10% formele kinderopvang. Voor het overige kiezen ouders vooral voor opvang door familie en vrienden.
 • VVD stunt met plan gratis kinderopvang (Trouw, 28 augustus 2006). De VVD stunt met een plan voor gratis kinderopvang voor iedereen die werkt. Het staat in het verkiezingsprogramma dat de liberalen vandaag presenteren. Met het kinderopvangplan wil de partij jonge moeders aan het werk helpen. Tegenover het lokkertje voor gezinnen met kinderen staan ook bezuinigingen op de sociale zekerheid, gezondheidszorg en beheerders van sociale woningen. Jongeren tot 27 moeten kiezen tussen werken of leren, maar krijgen geen uitkering. zondag 27  augustus 2006

Nieuws (berichten in volgorde van plaatsing vandaag):
zaterdag 26 augustus 2006

Nieuws (berichten in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Hoogleraarspost voor directeur IIAV (iiav.nl, persbericht 25 augustus 2006). Saskia Wieringa, directeur van het IIAV, is per 1 augustus aangesteld als bijzonder hoogleraar Gender and Women’s Same Sex Relations aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen (voorheen de faculteit Sociale Wetenschappen) van de Universiteit van Amsterdam. Zij zal zich aan de UvA gaan bezighouden met de begeleiding van promotie-onderzoeken op het gebied van gender en seksualiteit en haar eigen lopende onderzoek voortzetten.


[ Pagina: 1 2 3  >>>]