donderdag 2 juli 2020 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 September 2005
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  NIEUW OP DE SITE  >  ARCHIEF  >  JAAR 2005
 >  SEPTEMBER 2005 
NIEUW OP DE SITE - ARCHIEF SEPTEMBER 2005

vrijdag 9 september 2005

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • EP stemt tegen gelijke gezondheidszorg voor mannen en vrouwen (SP, 8 september 2005). In een meer dan telleurstellende stemming vanochtend verwees het Europees Parlement voorstellen voor meer seksegelijkheid in gezondheidsvraagstukken naar de prullenbak. Het rapport van de Zweedse Eva-Britt Svensson was zelfs geen wetgevend voorstel, maar slechts een aanbeveling om de bestaande ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in gezondheidsvraagstukken op te lossen. SP-parlementariër Liotard: “Svensson wilde een uitspraak van het Parlement dat het leven en de gezondheid van een vrouw evenveel aandacht waard is als dat van een man. Ik had niet durven vermoeden dat daar massaal een probleem van gemaakt zou worden”.

Staat moet subsidie aan SGP staken zolang deze vrouwen blijft discrimineren [3]

 • Uitspraak van Rechtbank Den Haag in SGP-zaak: Staat handelt in strijd met Vrouwenverdrag  (NJCM.nl, 7 september 2005). De Rechtbank Den Haag heeft vandaag uitspraak gedaan in een rechtzaak die was aangespannen door de Stichting Proefprocessenfonds Clara Wichmann, het NJCM en anderen tegen de Staat. De rechtbank oordeelde in deze zaak dat de Staat in strijd handelt met artikel 7 van het Vrouwenverdrag door de discriminatie van vrouwen binnen de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) te laten voortbestaan en financieel te ondersteunen. De rechtbank beval de Staat art. 2 van de Wet subsidiëring politieke partijen jegens de SGP buiten toepassing te laten zolang vrouwen niet op gelijke voet met mannen lid mogen worden van deze partij.
 • Stelling Standpunt.nl van donderdag 8 september: Het stopzetten van subsidie aan de SGP is terecht (Standpunt.nl, 8 september 2005). Stand per 8 september 23.40 uur : 5146 stemmen zijn uitgebracht, waarvan 54% voor en 46% tegen.
 • ''Staken subsidie ernstige schending'' (Reformatorisch Dagblad, 8 september 2005). Het abrupt dichtdraaien van de subsidiekraan voor de SGP zou een grove schending van de rechtszekerheid zijn, adus advocaat Voogt van de SGP. Volgens het ministerie van BZK ligt het zeer in de rede om in hoger beroep te gaan. In afwachting daarvan mag de staat de SGP geen geld geven, zo heeft de rechter beslist.
 • Uitspraak raakt voortbestaan SGP (NRC-Handelsblad, 8 september 2005). In veel opzichten, zegt Gerrit Voerman (Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen), is de uitspraak van de Haagse rechtbank over de subsidiëring van de SGP historisch. ,,Het is in de recente geschiedenis nooit eerder voorgekomen dat de rechter een uitspraak doet over de organisatie van een politieke partij.'' Binnen de SGP is het standpunt altijd omstreden geweest. De SGP-jongeren zijn het niet eens. Uit een peiling van vorig jaar blijkt dat de meeste lokale bestuurders van het 'vrouwenstandpunt' af willen.
 • Verbazing en bezorgdheid (Christen Unie, 7 september 2005). Rouvoet reageert verbaasd en bezorgd over de uitspraak over de SGP. Rouvoet: “Iedereen weet dat de ChristenUnie heel anders tegen de politieke participatie van vrouwen aankijkt dan de SGP, maar hier zijn de grondrechten van minderheden in het geding”.
 • VVD tevreden met rechterlijke uitspraak over SGP (VVD, 7 september 2005). ,,Ik ben heel erg blij dat het non-discriminatiebeginsel het zwaarst heeft gewogen bij de rechter’’, zo reageert Luchtenveld. ,,We moeten echt af van discriminatie bij politieke partijen. Als ze onderscheid maken, is het meer dan terecht dat de overheid bij deze partijen de geldkraan dichtdraait.’’ Luchtenveld en collega Hirsi Ali hebben schriftelijke vragen gesteld die u hieronder treft. Hieruit: Welke consequenties verbindt de minister van BZK aan de uitspraak voor wat betreft de aan de SGP verstrekte subsidies?

Gesignaleerd:

 • Nederlandse man nijverste in EU (RefD, 8 september 2005). In geen ander EU-land zijn zoveel werkende mannen als in Nederland: 8 van de 10 doen betaald werk, zo blijkt uit cijfers van Eurostat. Poolse mannen zijn het meest thuis te vinden: 6 op de 10, tegen een gemiddelde van 7. Nederlandse vrouwen zijn ook heel nijver maar ze staan niet aan de Europese top en moeten de Deense en Finse vrouwen laten voorgaan.donderdag 8 september 2005

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Advies: Maak uithuwelijken strafbaar (Elsevier, 8 september 2005). De Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken adviseert VVD-minister Rita Verdonk (Vreemdelingenzaken) om uithuwelijking strafbaar te stellen.Een gedwongen huwelijk is verwerpelijk en zo ernstig dat het strafbaar moet worden, concludeert de commissie in een vandaag verschenen rapport. Wel moet eerst worden onderzocht of de maatregel werkt, vindt de commissie die is ingesteld om adviezen te geven aan de minister en het parlement.

Staat moet subsidie aan SGP staken zolang deze vrouwen blijft discrimineren [2]

 • Rechter schrapt subsidie SGP (Trouw, 8 september 2005, actualisering eerder bericht). Met lezersreacties.
 • hspace=0  Den Haag Vandaag: SGP verliest subsidie (novatv.nl, 7 september 2005). De Nederlandse overheid mag de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) geen subsidie meer geven. Dat heeft de rechtbank in Den Haag woensdag bepaald. De partij laat geen vrouwen als volwaardig lid toe en dat is in strijd met het Vrouwenverdrag, meent de rechtbank. In de studio in Den Haag reageert Bas van der Vlies, voorzitter van de SGP-fractie in de Tweede Kamer.
 • Rechtbank: rijkssubsidie aan discriminerende SGP onwettig (De Volkskrant, 8 september 2005). De overheid moet haar subsidie aan de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) staken. Dat heeft de rechtbank in Den Haag woensdag bepaald omdat de SGP vrouwen discrimineert. Minister Remkes (Binnenlandse Zaken) overweegt in hoger beroep te gaan.
 • Yvonne Doorduyn: 'Geen principes overboord omwille van geld' (De Volkskrant, 8 september 2005). De rechter verbiedt de staat om de SGP nog langer te subsidiëren. De partij weert vrouwen en dat is discriminatie. SGP-fractievoorzitter Van der Vlies maakt zich zorgen over de vrijheid van meningsuiting.
 • Door vonnis krijgt SGP een pariastatus toegedeeld (Trouw, commentaar, 8 september 2005). Hieruit: '...Het vonnis houdt in dat aan de SGP een pariastatus wordt toegedeeld: ze mag er nog wel zijn, maar wordt anders behandeld dan andere gekozen partijen. Dat is uiterst onbevredigend en in een democratie goed beschouwd onacceptabel'.
 • Emiel Hakkenes: Boos en gelaten zijn we. SGP en vrouwen (Trouw, 8 september 2005). De SGP mag geen overheidssubsidie meer krijgen, oordeelde de rechter gisteren, want de partij behandelt mannen en vrouwen niet gelijk. Actieve SGP’ers uit Veenendaal reageren een tikkeltje boos, maar gelaten op het vonnis. „Ook een onchristelijke overheid moet je gehoorzamen.'

Geisgnaleerd:

 • Mannen vallen voor zwangere partner (AD, 8 september 2005).Een zwangere vrouw is voor haar partner mooier dan ooit. Dat blijkt uit een representatief onderzoek van het tijdschrift Beter. Zeker 70% van de mannen gloeit zelfs van trots, als zijn partner zwanger is en voelt 40% de behoefte haar te beschermen. woensdag 7 september 2005

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

Staat moet subsidie aan SGP staken zolang deze vrouwen blijft discrimineren [1]

 • Hirsi Ali (VVD) wil behalve SGP ook andere organisaties aanpakken (Reformatorisch Dagblad, 7 september 2005). De overheid zou, behalve de SGP, ook andere organisaties moeten aanpakken die vrouwen of homo’s discrimineren. Ook die organisaties, of ze zich nu op christelijk, joods of islamitisch gedachtengoed baseren, mogen geen overheidssubsidie meer ontvangen.
 • Verbaasd en teleurgesteld. Reactie van de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP.nl, openingsbericht 7 september 2005). De uitspraak van de rechtbank in de zaak van het Clara Wichmannfonds tegen de SGP is in lijn met eerdere uitspraken. Daar heeft de SGP dan ook niets aan toe te voegen. De SGP is verbaasd en teleurgesteld over de uitspraak tegen de staat. Die komt erop neer dat de subsidiekraan moet worden dichtgedraaid.
 • Rechter haalt streep door subsidie SGP. 'Gereformeerde partij discrimineert vrouwen' (NRC-Handelsblad, 7 september 2005). De overheid moet van de rechtbank in Den Haag de subsidie aan de SGP (Staatkundig Gereformeerde Partij) opschorten. Volgens de rechtbank steunt de staat met de subsidie discriminatie van vrouwen.
 • Stop op subsidie SGP door vrouwenstandpunt (Trouw, 7 september 2005). De Nederlandse staat moet per direct stoppen met het subsidiëren van de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP), zolang de partij 'vrouwen niet op gelijke voet met mannen toelaat tot het lidmaatschap van de partij'. Dat heeft de rechtbank in Den Haag woensdag bepaald. Een platform van negen vrouwen- en mensenrechtenorganisaties daagde de staat voor de rechter, omdat vrouwen geen volwaardig lid kunnen worden van de politieke partij. Ook zijn vrouwen niet verkiesbaar voor SGP-zetels in gemeenteraden of bijvoorbeeld de Tweede Kamer Volgens de organisaties is sprake van vrouwendiscriminatie en handelt de SGP in strijd met de Nederlandse Grondwet en het VN-vrouwenverdrag.
 • Rechter wil beëindiging subsidie SGP (Reformatorisch Dagblad, 7 september 2005). De rechtbank in Den Haag vindt dat de rijksoverheid bij de subsidieverstrekking aan de SGP in strijd handelt met het Vrouwenverdrag van de VN. De staatkundig gereformeerden discrimineren vrouwen, aldus de rechtbank. De SGP als partij-organisatie ontvangt jaarlijks zo’n 780.000 euro subsidie.
 • SGP verbaasd en teleurgesteld over uitspraak rechter (De Volkskrant, 7 september 2005). De SGP is verbaasd en teleurgesteld over de uitspraak van de rechtbank in Den Haag dat de overheid de partij niet meer mag subsidiëren omdat ze weigert vrouwen toe te laten als volwaardig lid. ‘Het zal helder zijn dat de uitspraak opnieuw druk zet op de discussie in de partij over het lidmaatschap van vrouwen’, aldus voorzitter Kolijn en fractievoorzitter in de Tweede Kamer Van der Vlies in een persverklaring. Het terugdraaien van de subsidiekraan betekent volgens hen ‘een forse aderlating voor de partij’. De SGP ontvangt nu circa 1,1 miljoen euro per jaar, aldus een woordvoerder.
 • SGP verliest subsidie wegens vrouwenstandpunt (De Volkskrant, 7 september 2005). De Nederlandse overheid mag de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) geen subsidie meer geven, omdat de partij vrouwen discrimineert. Dat heeft de rechtbank in Den Haag woensdag bepaald. De partij laat geen vrouwen als volwaardig lid toe en dat is in strijd met het Vrouwenverdrag, meent de rechtbank. Minister Remkes van Binnenlandse Zaken overweegt in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak, zo meldde zijn woordvoerder woensdag. Hij sprak van een ‘heldere beslissing’. Het ministerie gaat de uitspraak zorgvuldig bestuderen. Maar gelet op het principiële karakter, die raakt aan de houding van de Staat ten opzichte van politieke partijen, ligt het volgens de zegsman 'in de rede om in hoger beroep te gaan'.
 • Staat mag SGP niet langer subsidiëren (persbericht Clara Wichmann Proefprocessenfonds, 7 september 2005. Niet online, daarom hier de integrale tekst).Vandaag is vonnis gewezen in de procedures die het Proefprocessenfonds Clara Wichmann en zeven andere maatschappelijke organisaties* hadden ingesteld tegen de Staat en de SGP. De SGP is een partij die vrouwen uitsluit van volwaardig lidmaatschap en aan vrouwen het passief kiesrecht onthoudt. De Staat laat dit toe en ondersteunt de partij door middel van subsidies. Volgens de eisende organisaties is deze handelwijze van de Staat en de SGP in strijd met de Nederlandse Grondwet en met internationale verdragen. Het Proefprocessenfonds c.s. zijn in deze procedures bijgestaan door advocaten van Stibbe die deze procedures tegen een zeer geringe financiële tegenprestatie hebben behandeld in het kader van het Stibbe Pro Bono Project.
  • Procedure tegen de Staat. De rechtbank heeft vandaag in haar uitspraak bepaald dat de Staat onrechtmatig handelt door niet actief op te treden tegen de discriminatie van vrouwen door de SGP. De Staat is veroordeeld om met onmiddellijke ingang de subsidiëring van de SGP te staken, zolang de SGP vrouwen blijft uitsluiten van volwaardig lidmaatschap van de partij. Het gaat om een subsidie van ongeveer € 1.100.000,- per jaar.
  • Procedure tegen de SGP. De rechtbank heeft het Proefprocessenfonds Clara Wichmann c.s. niet-ontvankelijk verklaard in hun vorderingen tegen de SGP. De rechtbank is van oordeel dat deze vorderingen wel mochten worden ingesteld door of namens de vrouwen die daadwerkelijk lid willen worden van de SGP, maar niet namens alle vrouwen die door de SGP worden gediscrimineerd. Dit betekent dat de rechtbank geen inhoudelijk oordeel heeft menen te kunnen geven over de vraag of de SGP haar discriminerende handelen zou moeten staken.
  • Als medeprocespartijen treden op: het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten, de Nederlandse Vrouwenraad (52 lidorganisaties), Tiye International (21 lidorganisaties), de Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen, Vrouwenarbeid en Gelijk Staatsburgerschap, het Humanistisch Overleg Mensenrechten, E-Quality en de FNV Vrouwenbond. Samen vertegenwoordigen deze organisaties circa twee miljoen mensen.
 • Uitspraken in zaken Proefprocessenfonds e.a. tegen de Staat en de SGP (rechtspraak.nl, 7 september 2005). In de zaak tegen de Staat heeft de rechtbank Clara Wichmann in het gelijk gesteld: de Staat is zijn verplichtingen op grond van het Vrouwenverdrag niet nagekomen omdat hij niet alleen niets heeft ondernomen om aan de discriminatie van vrouwen door de SGP een einde te maken, maar zelfs de SGP ondersteunt door middel van het verlenen van subsidie. Zij heeft de Staat opgedragen geen subsidie meer aan de SGP toe te kennen, zolang deze partij vrouwen niet op gelijke voet met mannen toelaat tot het lidmaatschap van de partij.  De uitspraak is bij voorraad uitvoerbaar. In de zaak tegen de SGP is Clara Wichmann niet-ontvankelijk verklaard:  Bij deze procedure waren geen SGP-vrouwen betrokken. Die hadden de voorkeur uitgesproken de discussie binnen de SGP te voeren.

 • Vrij spel voor vrouwenhandel (Nederlands Dagblad, 7 september 2005). Mensenhandelaren hebben in Nederland vrij spel omdat de politie te weinig controle uitoefent op bordelen en andere seksgelegenheden. Enkele honderden, veelal buitenlandse vrouwen worden gedwongen zich te prostitueren.
 • 'Groningen moet loverboys aanpakken' (Nederlands Dagblad, 7 september 2005). Loverboys in de stad Groningen worden binnenkort beter aangepakt. Gemeente, hulpverleningsdiensten, scholen en politie gaan samenwerken. Die actie moet worden uitgebreid naar de hele provincie, vindt Statenlid Jan Hilverts van de ChristenUnie.dinsdag 6 september 2005

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • SGP'er hoopt via rechter op discussie over vrouw (ND, 6 september 2005). SGP-burgemeester A. Noordergraaf hoopt dat de rechter het vrouwenstandpunt van zijn partij ter discussie zal stellen. Dat kan volgens hem het begin van een hervorming zijn. Zijn partij heeft vanwege het vrouwenstandpunt last van een negatief beeld.
 • Nieuw SGP-debat over vrouw nodig (RefD, 6 september 2005). SGP-burgermeester Noordergraaf hoopt dat de rechter de SGP zal vragen een nieuwe discussie te voeren over het vrouwenstandpunt. Wat hem betreft mag die leiden tot volledige gelijkstelling van man en vrouw. 'Ik kan mijn dochter van 21 niet uitleggen waarom zij geen lid van de partij zou mogen worden.'
 • Strijd om vrouw in SGP woedt sinds 1982 (RefD, 6 september 2005). Morgen doet de Haagse rechtbank uitspraak in de procedure van het Clara Wichmann Proefprocessenfonds inzake de SGP. Inzet is: de SGP moet vrouwen toelaten. De overheid moet de subsidiëring van de partij stopzetten. Een overzicht van de belangrijkste momenten.
 • Uitgetreden 55-plusser zoekt weer naar werk (RefD, 6 september 2005) 'Het zijn vooral mannen met een arbeidsverleden van tientallen jaren. Zij melden zich soms vanwege te lage inkomsten, maar ook omdat zij graag een werkkring hebben', aldus Janine van den Biggelaar van uitzendbureau Aktief 65-plus.
 • Planbureau: ongelijkheid groeit (NRC-Handelsblad,5 septemer 2005). Hieruit: Op een van de belangrijkste punten, deelname aan het arbeidsproces, valt die toets somber uit. Volgens het kabinet moet in 2010 70% van de vrouwen een baan hebben. Het percentage vrouwen met een baan is het afgelopen jaar echter afgenomen van 65 naar 64%. Het SCP acht de kans gering dat het kabinet de doelstelling haalt.
 • Sinds 2002 neemt maatschappelijke ongelijkheid weer toe (persbericht SCP, 5 september 2005). Hieruit o.m.: Tussen 1994 en 2000 steeg het  gemiddeld besteedbaar inkomen van huishoudens met in totaal 9%. Tussen 2001 en 2003 was sprake van een daling met gemiddeld 3%. De daling was het sterkst bij paren (éénverdiener) met kinderen (-5%) , alleenstaanden tot 65 jaar (-4%),  het laagste kwart van de inkomensgroepen (-4%) en de groep niet-westerse allochtonen (-6 tot -8%)... Arbeidsdeelname van vrouwen, allochtonen en jongeren blijft achter bij streven. .... Eén op de 3 jongens en 1 op de 10 meisjes heeft een drankprobleem.

Aktueel > Agenda:

 • vrijdag 30 september: Stedelijk debat over ''Het maakbare lichaam'' (Rotterdam, Nationaal Onderwijsmuseum, Nieuwemarkt 1a. Aanvang 14.00 uur). Doel van deze door Scala, expertisecentrum voor emancipatie en participatie, georganiseerde bijeenkomst is om te onderzoeken hoe vrouwvriendelijk vrouwen eigenlijk zijn als het over hun uiterlijk gaat. Het is de eerste van vier debatten onder de noemer ‘Doe jezelf geen geweld aan’.maandag 5 september 2005

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Kim van Keken: Grof geweld om de familie-eer (Volkskrant, 5 september 2005). Allochtone vrouwen die niet uitgehuwelijkt willen worden, vreemdgaan, of scheiden, schenden de eer. Ook als ze vluchten, kan één moment van heimwee hun fataal worden. Over eerwraak is volgens expertisecentrum Transact nog veel onduidelijk.
 • Beloning universitair geschoolde vrouwen trekt aan (Nobiles.nl, september 2005). Koepelorganisatie VSNU constateert in haar jaarlijkse ‘WO-monitor’ dat afgestudeerde mannen nog altijd meer verdienen dan vrouwen. Factoren om te beginnen zijn vrouwen oververtegenwoordigd in bijvoorbeeld de sector taal en cultuur, waar relatief weinig wordt verdiend. Daarnaast is gemiddelde leeftijd van werkende vrouwen lager. Ook doen vrouwen minder vaak dan mannen ervaring op in het buitenland, en dat blijkt in de slechte arbeidsmarkt een belangrijke voorwaarde voor succes. Toch is er een kentering: hoogopgeleide vrouwen  jonger dan 24 jaar verdienden volgens onderzoek van het CBS in 2002 zelfs meer dan mannen van dezelfde leeftijd.
 • Vrouwvriendelijk beleid helpt niet (Intermediair, 1 september 2005). Vrouwvriendelijk overheidsbeleid betekent niet automatisch dat vrouwen vaker de top bereiken in het bedrijfsleven, zoblijkt uit een vergelijking tussen de Verenigde Staten en Europa. In de VS is het beleid veel vrouwonvriendelijker dan in Europa. Er is bijvoorbeeld geen wettelijk vastgelegd recht op zwangerschapsverlof. Toch ligt het aantal vrouwen in de top van het bedrijfsleven er veel hoger dan in Europa. Finland echter met een extreem vrouwvriendelijk beleid telt desondanks zeer weinig topvrouwen en werken veel vrouwen met tijdelijke contracten.
 • Suzanne Mayer: Angela Merkel is een geschenk voor alle vrouwen (Trouw, 1 september 2005). Ze is de eerste Duitse politica die bondskanselier kan worden. Vrouwelijke kiezers, al stemden ze nooit CDU, raken in de verleiding om op Angela Merkel te stemmen. Hebben ze gelijk? Een antwoord in twee delen. Vandaag: ja, stem op Merkel.
 • Discriminatie van homo's door bloedbank Sanguin. Antwoord dd. 31 augustus 2005 van minister Hogervorst (VWS) op vragen van TK-leden Azough (GL). Hieruit: Waarom kunnen hetero’s die risicovol gedrag vertonen wel met een vragenlijst worden geselecteerd en homo’s niet? Mannen die seks hebben met andere mannen vormen blijvend een risicogroep (los van geaardheid) en zullen daarom uitgesloten blijven van bloeddonatie. Dit in het belang van een blijvend veilige Nederlandse bloedvoorziening. Zie ook:
  • Discriminatie van homo's door bloedbank Sanguin ?. Antwoord dd. 9 augustus 2005 van minister Hogervorst (VWS) op vragen van TK-lid Azough (GL). De minister: de Stichting Sanquin Bloedvoorziening sluit donors op grond van risicovol seksueel gedrag uit, en niet op grond van seksuele geaardheid. Deze werkwijze onderschrijf ik.

Gesignaleerd:

 • Vrouwen maakten minder gebruik van Ongevallenwet dan mannen. Bericht UvA voor de promotie van M. van der Klein op 20 september 2005, onder de titel: Ziek, zwak of zwanger. Vrouwen en arbeidsongeschiktheid in Nederlandse sociale verzekeringen, 1890-1940. Hieruit o.m.: Binnen de vroege sociale verzekeringen gaf de Nederlandse staat vrouwelijke kostwinners dezelfde rechten als mannelijke, maar vrouwen maakten in de praktijk minder gebruik van de Ongevallenwetten dan mannen.zondag 4 september 2005

Actueel > Agenda:

 • donderdag 15 september 2005: Lunchen Met: Henk Kummeling. Over de gender-aspecten van het nieuwe kiesstelsel (Utrecht, 12.15 - 13.15 uur).
 • vrijdag 18, zaterdag 19 en zondag 20 november: in totaal 6 voorstellingen 'Belle in de geest van Voltaire' (belletheater.nl). In 2005 is het 200 jaar geleden dat Belle van Zuylen overleed. Een boeiende vrouw die niet voor niets werd genomineerd voor de verkiezing van De Grootste Nederlander aller tijden. Reden voor toneelgroep Maarssen '32 om Belle van Zuylen te herdenken met voorstellingen in een uiterst toepasselijke omgeving: het historische kerkje in Oud Zuilen (bij Utrecht) waar Belle trouwde.

Onze andere sites > emancipatie.pagina.nl:

 • SGPnee.nl, een initiatief van de aktiegroep Anti-SGP.vrijdag 2 september 2005

Nieuws (berichten in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Californische senaat voor homohuwelijk (De Volskrant, 2 september 2005). Voor het eerst zijn parlementariërs in een Amerikaanse staat akkoord gegaan met de openstelling van het huwelijk voor homo's. De senaat van het Californische parlement in Sacramento stemde donderdag met 21 tegen vijftien stemmen voor gelijkberechtiging.

Emancipatie algemeen > Vrouwen in en uit het nieuws:

 • hspace=0  In de serie dubbelportretten (tweevandaag.com, 29 juli 2005) spreken Marco Bakker en Willeke van Ammelrooy vanavond openhartig met verslaggeefster Caroline van den Heuvel over hun gezamenlijke leven.[ Pagina: <<< 1 2 3 4 5  >>>]