donderdag 2 juli 2020 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 September 2005
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  NIEUW OP DE SITE  >  ARCHIEF  >  JAAR 2005
 >  SEPTEMBER 2005 
NIEUW OP DE SITE - ARCHIEF SEPTEMBER 2005


vrijdag 23 september 2005

Aktueel > Tijdschriftenrek:

 
donderdag 22 september 2005

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Van koopkracht naar arbeidsparticipatie (E-Quality, persbericht 20 september 2005). Het kabinet laat kansen liggen om de arbeidsparticipatie van vrouwen (waronder zwarte, migranten- en vluchtelingenvrouwen) te stimuleten. Er zijn wel een aantal specifieke projecten, maar het algemene beleid pakt niet gelijk uit voor vrouwen en mannen van uiteenlopende etnische achtergronden. Het  persbericht gaat verder in op mantelzorg, inburgering en discriminatiebstrijding.  
 • Jaarrapport Integratie 2005: Maatschappelijke achterstand allochtonen is hardnekkig (persbericht SCP, 20 september 2005). Redactie: Het persbericht maakt vrijwel nergens onderscheid tussen vrouwen en mannen. Uit het persbericht:
  • Van de Marokkaanse mannen in de leeftijd van 18-24 jaar wordt ruim 18% en van de Antilliaanse mannen van diezelfde leeftijd ruim 13% verdacht van criminaliteit. Bij de autochtone leeftijdgenoten is dit percentage bijna 4%.
  • De deelname van allochtone vrouwen aan het hoger onderwijs is in de meeste etnische groepen sneller gestegen dan die van de mannen.
  • Een groot deel van de Marokkaanse, Somalische en vooral Turkse vrouwen trouwt vroeg en krijgt jong kinderen. Surinaamse, Antilliaanse en Iraanse vrouwen zijn modern in hun relatie- en gezinsvorming, en ook in hun culturele opvattingen.
  • Surinaamse vrouwen hebben ook nog vaker een betaalde baan dan autochtone vrouwen (58% tegenover 56%). Dit staat in schril contrast met de Afghaanse, Iraakse en Somalische vrouwen, van wie niet meer dan 15% een baan van 12 uur per week of meer heeft.
  • De bezorgdheid van de autochtone bevolking spitst zich het meest toe op de positie van moslimvrouwen, die in hun ogen te weinig vrijheden krijgen, terwijl Turken en Marokkanen vooral problemen zien in het gebrek aan wederzijds respect voor elkaars cultuur.
 • Nederlandse vrouw geniet veel vrije tijd (Telegraaf, 20 september 2005). Nederlandse vrouwen zijn minder tijd kwijt aan betaald werk of het huishouden dan vrouwen elders binnen de Europese Unie. Wekelijks besteedt de Nederlandse vrouw gemiddeld vijftig uur aan werk, onderwijs, huishouden en zorg. Dat blijkt uit het rapport Europese tijden van CPB en CBS.
 • Europese Tijden. De publieke opinie over Europa. Persbericht dd. 20 september 2005 van het SCP. Hieruit: In de meeste landen zijn vrouwen drukker bezet met arbeid en zorg dan mannen. In Nederland is dat echter niet het geval. Dit komt door het relatief geringe aantal uren betaalde arbeid van Nederlandse vrouwen.  In zowel Europa als de VS spreken mannen meer een voorkeur uit voor meer uren werken en meer verdienen dan vrouwen.
 • Mannen en vrouwen zijn bijna hetzelfde (Planet.nl, 20- september 2005). Een nieuwe Amerikaanse studie, waarbij onderzoeken van de laatste twintig jaar werden vergeleken, wijst uit dat de verschillen tussen vrouwen en mannen veel kleiner zijn dan we denken. Volgens de Amerikaanse psychologe Janet Hyde die het onderzoek verrichtte, zijn de verschillen tussen mannen en vrouwen klein en de overeenkomsten groot.
 • Anti-abortusbeleid VS opnieuw op de korrel (RefD, 20 september 2005). Minister Van Ardenne van Ontwikkelingssamenwerking zal volgend jaar opnieuw de strijd aanbinden tegen wat zij noemt „de conservatieve lobby” op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid.
Gesignaleerd:

 • Marike van Zanten: Mevrouw, mijne heren. 25 vrouwen over de weg naar de top.De enige vrouwelijke CEO van een AEX-fonds, de hoogste vrouw bij ABN Amro of de eerste vrouwelijke generaal in spe: hoe bereikten zij de top? In ‘Mevrouw, mijne heren…’ interviewt journaliste Marike van Zanten vijfentwintig topvrouwen over hun drijfveren, hun loopbaanstrategie en hun persoonlijke offers.woensdag 21 september 2005

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Vrouwen maken inhaalslag qua internetgebruik (MKB-net, 21 september 2005). Hoewel vrouwen tegenwoordig net zo vaak online zijn als mannen, ervaren vrouwen meer dan mannen problemen op internet. Een goede wegwijzer zou uitkomst kunnen bieden. Dit blijkt uit `De digitale dames`, een onderzoek in opdracht van Sanoma Uitgevers Vrouwen. Vrouwen hebben de afgelopen 5 jaar een grote inhaalslag gemaakt.

 Rijksbegroting 2006:
dinsdag 20 september 2005

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Man zieker door gebrek door gebrek aan doorgroei dan vrouw (Sp!ts, 19 september 2005). Mannen die blijven steken op de carrièreladder, worden daardoor veel harder getroffen dan vrouwen, zo blijkt uit recent onderzoek waarvan de BBC melding maakt. Hoewel vrouwelijke werknemers twee keer zo vaak neerwaarts bewegen op die ladder, lijkt het dat zij veel beter in staat zijn een depressie af te weren dan mannen. Volgens de onderzoekers van de Engelse universiteit komt dat doordat mannen zelfvertrouwen halen uit hun carrière; vrouwen halen meer voldoening uit hun familieleven.
 • Kinderopvangsubsidie tot inkomens tot een ton (Volkskrant, 19 september 2005). Door extra geld dat het kabinet uittrekt voor kinderopvangsubsidie komen volgend jaar ouders met een gezamenijk inkomen tot ruim 96.000 euro bruto per jaar in aanmerking voor subsidie bij het eerste kind. De bovengrens nu nog op 74.000 euro. Minister De Geus heeft van de 200 miljoen extra voor kinderopvang nu voor130 miljoen euro een bestemming gevonden. In oktober hoopt de minister duidelijkheid te hebben over de overige 70 miljoen euro.
 • Discriminatie, gelijkheid en broederschap (Friesch Dagblad, 19 september 2005). De strijd tegen discriminatie. Zo kunnen de pogingen worden gezien van een aantal vrouwenorganisaties om de SGP aan te pakken op het punt van discriminatie van vrouwen (die niet volwaardig lid kunnen worden van de partij). In de discussies over discriminatie wordt steeds artikel 1 van de Grondwet genoemd. En terecht. ...Discriminatie mag niet. Dat is zo, maar de praktijk van recht en politiek is wat ingewikkelder. Want er zijn meer grondrechten
 • Meer flitsscheidingen (ND, 19 september 2005). Als een huwelijk stukloopt in een scheiding, willen steeds meer paren het ook snel achter de rug hebben. Vorig jaar is het aantal flitsscheidingen weer licht toegenomen, tot 5.000 . De klassieke echtscheiding, met tussenkomst van de rechter, is op zijn retour en bedraagt nu 31.000 tegen 37.000 in 2001. Er is veel steun voor een alternatief voor het mogelijk verdwijnen van de flitsscheiding: een administratieve scheiding. Een meerderheid in de Tweede Kamer is daar voorstander vanmaandag 19 september 2005

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Kabinet stemt in met nieuwe inburgeringswet (persbericht Justitie dd. 16 september 2005). Er komt een inburgeringsplicht voor alle vreemdelingen van 16 tot 65 jaar die als nieuw- of oudkomer duurzaam in Nederland mogen verblijven, en ook voor enkele specifieke groepen genaturaliseerde Nederlanders. Zij zijn zelf verantwoordelijk. Voor bijzondere groepen inburgeringsplichtigen, onder wie bepaalde uitkeringsgerechtigden en vrouwen in achterstandsposities, bestaat daarnaast de mogelijkheid van een gemeentelijk aanbod voor een inburgeringstraject.
 • TU Eindhoven werft vrouwelijk toptalent (TU/e, 16 september 2005). De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) lanceert zaterdag 17 september een wervingscampagne voor vrouwelijk toptalent. Op dit moment zijn er onder de 158 hoogleraren 7 vrouwen. En dat is nog minder bij universitaire hoofddocenten; 4 van de 127. Rector Magnificus prof.dr.ir. Hans van Duijn: “Dat aantal moet omhoog. De vijf vrouwelijke onderzoekers die nu worden geworven, zullen tijdelijk worden aangesteld als universitair docent met uitzicht op een vaste aanstelling als universitair hoofddocent.
  • Women-in-Science. Website van de TU Eindhoven ter ondersteuning van hun programma vrouwelijk toptalent.
 • Discriminatie van vrouwen en jongeren bij zorgtoeslag. Brief dd. 15 september 2005 van FNV-Bondgenoten aan de Tweede Kamer. Alleenstaande jongeren en parttimers krijgen onvoldoende compensatie voor de hoge kosten van het nieuwe zorgstelsel dat op 1 januari 2006 ingaat. Daardoor is sprake van discriminatie. Jongeren werken immers volgens jeugdschalen en vrouwen werken vaker dan mannen in deeltijd. “Dit is onverdedigbaar en dus onacceptabel”, vindt vakbondsvoorzitter Henk van der Kolk.
 • Neelie Kroes: Europa snakt naar een vrouw als kanselier (Trouw, september 2005). Duitsland is klaar voor een vrouwelijke bondskanselier: Angela Merkel. De verkiezing van deze top-politica zou geweldig zijn voor heel Europa.
 • Gert-Jan Rohmensen: Niet afkijken in het stemhokje (Trouw, 19 september 2005) Hieruit: Bij het vrouwenstembureau valt de opkomst aanvankelijk tegen. Veel vrouwen komen lopend en zijn daardoor later. Hele groepen anderen worden per vrachtwagen aangevoerd. .. De 35-jarige Sjajahan vertelt van onder haar witte burka dat ze voor beide verkiezingen op mannen heeft gestemd. „Ik heb geen vrouwen zien campagne voeren. Maar deze mannen zijn goede mensen.''
 • Opkomst Afghanistan valt tegen (Trouw, 19 september 2005). Hieruit: Bij veel stembureaus moesten de vrouwelijke kiezers door een achterdeur naar binnen om in een afgescheiden ruimte hun stem uit te brengen. Bij een stembureau ten oosten van de hoofdstad Kabul zag een cameraman van APTN dat vrouwen hun stembiljet aan mannen gaven. Medewerkers van het stembureau lieten dit passeren.
 • Bart-Jan Spruyt: Moderne liberalen slopen de democratie (ND, 17 september 2005). De rechterlijke uitspraak tegen de SGP toont de uitholling van de democratie. Democratie is het vehikel geworden voor de uitvoering van het progressieve programma.
 • Jan van Klinken: Jarenlang voer voor juristen (RefD, 16 september 2005). Unieke zaak tegen de SGP lijkt pas in Straatsburg te eindigen.
 • Juridische slijtageslag (RefD, 16 september 2005).De rechtszaak tegen de SGP en de staat zal naar verwachting uitlopen op een juridische slijtageslag. Alle mogelijkheden op een rijtje: 
 • Tienermoeders vaak langdurig alleenstaand (CBS webmagazine, 19 september 2005). In 2004 hadden 3.000 kinderen een moeder die bij de bevalling jonger dan 20 jaar was. Daarmee behoort Nederland tot de landen met het laagste aantal tienermoeders. Van één op de vijf kinderen zijn geen officiële gegevens over de vader bekend. Ruim een derde van de kinderen met een jonge moeder leeft in een eenoudergezin. Antilliaanse/Arubaanse meisjes hebben niet alleen de grootste kans om tienermoeder te worden, ze hebben ook  de grootste kans op alleenstaand ouderschap. Turkse en Marokkaanse tienermoeders zijn meestal gehuwd.

emancipatie.pagina.nl:

 • Women-in-Science. Website van de TU Eindhoven ter ondersteuning van hun programma vrouwelijk toptalent.

Gesignaleerd:

 • Geen koeiestal meer voor menstruerende Nepalezen (AD, september 2005). Het hooggerechtshof in Nepal heeft een streep gezet door een gebruik in het westen van het land om vrouwen die menstrueren vier dagen in een koeienstal te zetten. Volgens de rechters is de traditie discriminerend, zo berichtte de Britse omroep BBC donderdag.zaterdag 17 september 2005

Actueel > Agenda:

België, Brussel, 16 oktober 2005 | Confêttia vervangt Vrouwendag. Geen traditionele Vrouwendag op 11 november deze keer. De honderdste verjaardag van de Nederlandstalige Vrouwenraad/Conseil des Femmes Francophones de Belgique was de aanleiding voor deze organisaties en voor het Vrouwen Overleg Komitee (VOK) om samen een groot vrouwenfeest te bouwen. Dat gebeurt niet toevallig op zondag 16 oktober, wanneer de Wereldvrouwenmars in diverse steden ter wereld in beweging komt om de noden van vrouwen op vlak van armoede en geweld onder de aandacht te brengen. Het wordt dus een Belgisch feest met internationale allure.

Nieuws (berichten in volgorde van plaatsing vandaag):

Staat moet subsidie aan SGP staken zolang deze vrouwen blijft discrimineren [8]

 • Jos van Gennip: Nog maar het begin (Katholiek Nieuwsblad, 16 september 2005). De Nederlandse overheid mag de Staatkundig Gereformeerde Partij geen subsidie meer geven. Dat heeft de rechtbank in Den Haag vorige week woensdag bepaald. De partij laat geen vrouwen als volwaardig lid toe en dat is in strijd met het VN-Vrouwenverdrag. Maar hoe zit het dan met de subsidiering van GroenLinks? Nederland heeft zich per verdrag verbonden een stevige bijdrage te leveren aan de verdediging van het Atlantisch Bondgenootschap, en GroenLinks is daar principieel tegen. En wat moet er gebeuren met de financiering van al die partijen die voor een zo liberaal mogelijk abortusbeleid zijn: hebben wij ons niet internationaal verplicht het menselijk leven te beschermen?
 • Anti-SGP woedend op Remkes (SGPnee.nl, 15 september 2005). Gisteren heeft minister J.W. Remkes de landsadvokaat gevraagd in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechter dat de SGP geen overheidssubsidie meer mag ontvangen. Remkes geeft hiermee een heel verkeerd signaal aan de samenleving.Heb je een homepage of persoonlijke website met veel emancipatie-inhoud ?
Meld die dan aan bij het
homepages-overzicht van emancipatie.pagina.nl en emancipatie-lokaal.pagina.nl.[ Pagina: <<< 1 2 3 4 5  >>>]