donderdag 1 oktober 2020 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 November 2005
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  NIEUW OP DE SITE  >  ARCHIEF  >  JAAR 2005
 >  NOVEMBER 2005 
NIEUW OP DE SITE - ARCHIEF NOVEMBER 2005


dinsdag 8 november 2005

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • 'Afblijven!' (Sp!ts, 7 november 2005). Grappen over seks waar je niet van gediend bent, een baas die ongewenst handtastelijk wordt, collega's die een pornografische afbeelding op je computer zetten als je even naar de wc bent - seksuele intimidatie kan vele vormen aannemen. Tot nu toe moesten slachtoffers bewijzen dat hun iets vervelends was overkomen, maar er lijkt nu verandering op til.Een werknemer hoeft nu niet meer te bewijzen dat er iets ontoelaatbaars is gebeurd - als een werknemer enigszins aannemelijk kan maken dat er sprake is van seksuele intimidatie, is het, volgens het wetsvoorstel, aan de 'wederpartij' om aan te tonen dat dat niet het geval is. 
 • hspace=0 Weinig vrouwen in het leger (Twee Vandaag, 7 november 2005). Staatssecretaris Van Der Knaap ( Defensie) deed vorig jaar de belofte dat van elke tien militairen die het leger aanneemt, er minstens drie vrouw zijn. Omdat resultaat uitblijft, komen de PvdA en de militaire vakbond AFMP vandaag met een alternatief plan
 • Marc Peperkorn: IVF te duur voor veel echtparen (Volkskrant, 8 november 2005). Echtparen met een laag inkomen zien vaker af van IVF (in vitro fertilisatie) sinds ze de eerste behandeling zelf moeten betalen, z blijkt uit onderzoek van de Vereniging voor Obstretrie en Gynaecologie. ‘IVF wordt een elitebehandeling en dat is geen goede zaak’.
 • Aantal IVF-behandelingen gedaald (RefD, 8 november 2005). Het aantal IVF-behandelingen is in 2004 voor het eerst gedaald tot 15.297, 3% minder dan in 2003 toen het aantal behandelingen nog met 6% steeg. Kremer denkt dat minder mensen gebruik maken van IVF, omdat de eerste behandeling niet meer wordt vergoed.

Gesignaleerd:

 • Nederlanders zijn de snelste koks (ND, 8 november 2005). Nederlanders draaien het snelst een maaltijd in elkaar, gemiddeld in 40 minuten per dag, ofwel jaarlijks ongeveer 243 uur. Russen besteden wereldwijd de meeste tijd aan koken, dagelijks meer dan anderhalf uur. Nog altijd koken vrouwen vaker dan mannen.

Vrouwen in en uit het nieuws:

 • SYBILLA DEKKER. Sanne ten Hove: Een verdomd aardige carrièrevrouw zonder politieke genen (Volkskrant, 8 november 2005). Bouwondernemers dragen haar op handen vanwege haar zakelijke, nuchtere aanpak. Maar Kamerleden vinden de VROM-minister te afwachtend. ‘Ze is de minister van de papieren en het overleg.’maandag 7 november 2005

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Gijs Moes: Indiase textiel heeft ze graag onderdanig (Trouw, 7 november 2005).  Meer dan 200000 jonge vrouwen werken in textielbedrijven in Bangalore. Ze worden vaak slecht behandeld en zijn nauwelijks georganiseerd. .. Seksuele intimidatie is het grootste probleem in de textielfabrieken”, zegt advocate Hemalatha Mahishi, die de werkneemsters regelmatig verdedigt. „Vrouwen worden lastiggevallen en misbruikt.”   
 • Moeders druk met halen en brengen (CBS webmagazine, 7 november 2005). Werkende moeders met kinderen jonger dan twaalf jaar zijn 2,5 keer zo vaak op pad voor halen en brengen als werkende vaders.
 • Mirjam Hommes: Emancipatie: Meiden slecht af met sociale dienstplicht (Trouw, 7 november 2005). Nu weer zit de sociale dienstplicht in de 55 punten die Peter R. de Vries ontvouwde als opmaat voor zijn entree in de politiek. .. Er wordt bij al die overwegingen een belangrijk element vergeten, dat ook de discussie over het basisinkomen steevast doet stuklopen, namelijk de gelijke behandeling van vrouwen en mannen, van meiden en jongens.
 • Leger moet instroom vrouwen versoepelen (Volkskrant, 7 november 2005). De Tweede Kamer verlangt extra maatregelen om vrouwen toe te laten tot de krijgsmacht. Staatssecretaris Van der Knaap van Defensie heeft er wel oren naar. PvdA-Kamerlid Eijsink presenteert vandaag plannen voor onder meer opleidingsbataljons die uitsluitend uit vrouwen bestaan. CDA-Kamerlid Aasted-Madsen stelt dat er ‘een langduriger fysieke training’ voor vrouwen moet komen.
 • PvdA-plan voor meer vrouwen bij defensie (PvdA, 7 november 2005). Ondanks plannen van staatssecretaris van der Knaap is het aandeel van vrouwen binnen de krijgsmacht nauwelijks gestegen. PvdA Tweede-Kamerlid Angelien Eijsink heeft daarom samen met miliaire vakbond AFMP/FNV het plan ‘Zonder actie, geen reactie’ gepresenteerd, met hierin concrete voorstellen om het aandeel van vrouwen te vergroten en het mannenbolwerk van Defensie te doorbreken. Naast een aantal pilots stellen Eijsink en de militaire vakbond zeven concrete maatregelen voor.
 • PvdA wil meer vrouwen in het leger (Volkskrant, 5 november 2005). De PvdA-fractie in de Tweede Kamer heeft samen met de FNV-bond AFMP een actieplan opgesteld om meer vrouwen in het leger aan het werk te krijgen. Ondanks het vrouwvriendelijk beleid van staatssecretaris van der Knaap (Defensie), is het aantal vrouwen in de krijgsmacht sinds 2000 nog nauwelijks gestegen.
 • Gerard Beverdam: Loverboy nu ook in dorpen (ND, 5 november 2005). Loverboys veranderen hun technieken, blijkt uit onderzoek in Zwolle. Ze wijken uit naar kleinere gemeenten en richten zich op wat oudere meisjes, en zitten niet stil. ,Zo snel als wij doorhebben welke technieken ze gebruiken, ontwikkelen zij alweer nieuwe'', zegt een maatschappelijk werker van het Scharlaken Koord.
 • Meer allochtone jongeren tegen homoseksualiteit (RefD, 4 november 2005). Steeds meer allochtone jongeren in Rotterdam wijzen homoseksualiteit af. Vooral Turkse jongens uit de eerste klas van het voortgezet onderwijs zijn negatief, aldus de Rotterdame Jeugdmonitor.vrijdag 4 november 2005

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Gerard Vroegindeweij: Clara's brengen ons niet van de wijs (RefD, 4 november 2005). Niks opstapje naar vrouwelijke SGP-Kamerleden. Niks toegeven aan druk vanuit de rechterlijke macht. Het bestuur van de SGP-jongeren heeft volgens voorzitter Christian van Bemmel een eigen afweging gemaakt in het voorstel om vrouwen volwaardig te laten participeren in de organisatie.
 • SGP-jeugd wil vrouw in bestuur (RefD, 4 november 2005). De leiding van de SGP-jongerenorganisatie wil vrouwen toelaten tot haar bestuur. Het SGP-hoofdbestuur ziet geen bezwaren:  Het werk van de jongerenorganisatie valt van de SGP-jeugd niet onder het regeerambt. Eventuele aanvaarding van het voorstel betekent niet dat vrouwen tijdens openbare bijeenkomsten de algehele leiding mogen hebben. Dat blijft voorbehouden aan mannen.
 • 'Homo-sollicitant niet direct afwijzen' (RefD, 4 november 2005). Scholen kunnen niet op voorhand homoseksualiteit als grond voor afwijzing van sollicitanten gebruiken, aldus mr. A. G. Castermans van de Commissie Gelijke Behandeling gistermiddag tijdens het congres ”Christen en recht” in Putten.
 • Signaleringsrapport beroepsziekten 2005. Brief dd. 3 november 2005 van staatssecretaris van Hoof (SZW) aan de Tweede Kamer. Hieruit: Een aantal signalen worden in het bijzonder onder de aandacht gebracht: het aantal mensen dat met geweld en intimidatie op de werkplek wordt geconferonteerd is toegenomen. En: zwaar werk tijdens zwangerschap vroegtijdig beperken. Er zijn aanwijzingen dat  dit leidt tot vroeggeboorte en een laag geboortegewicht.  
 • 'Vroeg geboren baby's eerder behandeld' (Trouw, 3 november 2005). Kinderartsen gaan de grens verlagen, waarop ze vroeg geboren baby's in leven proberen te houden. Nu worden baby's behandeld als ze 25 à 26 weken oud zijn. Die grens wordt verlaagd naar 24 weken. Abortus is volgens de Nederlandse wet mogelijk tot 24 weken, de grens voor levensvatbaarheid.donderdag 3 november 2005

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Kinderen groeien vaker op bij moeder (RefD, 2 november 2005).  Het aantal kinderen dat bij een alleenstaande moeder opgroeit zal alleen maar stijgen. Als gevolg hiervan schuift Nederland steeds meer in de richting van een matriarchale samenleving, zoals in de Caraïben. Moeders worden steeds belangrijker. Aldus  hoogleraar demografie dr. J. Latten in de Jantje Betonlezing.
 • Beta-talenten in Nederland onderbenut (Radboud Universiteit, oktober 2005). Annemarie van Langen concludeert in haar promotie-onderzoek: Nederlandse scholieren hebben nóg minder belangstelling voor een bètaopleiding dan leerlingen uit andere westerse landen. Vooral meisjes kiezen minder vaak voor bèta dan ze zouden kunnen. Minder dan 5% van alle meisjes op havo en vwo kiest voor het profiel Natuur & Techniek (N&T), terwijl velen van hen qua wiskundeprestaties nauwelijks onderdoen voor de jongens die dit profiel kiezen.
 • Kiezen tussen een jongen of een meisje (Planet.nl, 27 oktober 2005). Een zwangerschapskliniek in de Verenigde Staten mag mensen met een kinderwens laten bepalen of ze een meisje of een jongen krijgen. Het gaat voorlopig om een testfase. In veel landen, waaronder Nederland, is het gebruik van de methode voor geslachtsbepaling verboden. Francoise Shenfield, lid van de Europese sociëteit voor menselijke reproductie en embryologie en verbonden aan het universiteitsziekenhuis van Londen: “Als je overtuigd bent van de gelijkheid binnen de internationale gemeenschap dan is het kiezen van het geslacht van een kind geen probleem. Maar die gelijkheid bestaat niet, de ene sekse wordt geprevaleerd boven de andere”.woensdag 2 november 2005

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • hspace=0 De abortuspraktijk in Nederland (NOVA tv. 1 november 2005). Artsen die in Nederland abortus uitvoeren vinden dat de verplichte bedenktijd van vijf dagen uit de wet moet worden gehaald, zo blijkt uit een telefonische enquête die NOVA hield onder de 17 abortusklinieken in Nederland. Ook de gynaecologen die abortussen uitvoeren in ziekenhuizen vinden de vijf dagen bedenktijd overbodig.
 • Pauline Valkenet: Vrouwen geven elkaar een uurtje cadeau (Trouw, 2 november 2005). In het Italiaanse Concesio geven vrouwen seksegenoten een uurtje van hun tijd. Zodat die zich kunnen ontworstelen aan alle verplichtingen: „Vrouwen zijn niet alleen maar werkneemster of partner of moeder.''dinsdag 1 november 2005

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Bush nomineert ultraconservatief Alito voor Hooggerechtshof (De Tijd, - Belgie, 31 oktober 2005). Met Alito hoopt Bush het Supreme Court het conservatieve overwicht te geven om de abortuswetgeving ongedaan te maken. Hij vindt het een plicht van vrouwen om eerst hun echtgenoot op de hoogte te brengen/toestemming te vragen.
 • eBaybaas machtigste zakenvrouw (Telegraaf, 31 oktober 2005). Meg Whitman, bestuursvoorzitter van het Amerikaanse veilinghuis eBay, is door het zakenblad Fortune voor de tweede keer op rij uitgeroepen tot machtigste zakenvrouw ter wereld. Het klassement met de 50 meest invloedrijke zakenvrouwen is maandag gepubliceerd. Op de lijst prijkt geen enkele Nederlandse zakenvrouw.
 • Ambassadeursnetwerk 2005/6 van start voor meer vrouwen in de top (PriceWaterhouseCoopers, 28 oktober 2005). Voorzitter Jos Nijhuis, voorzitter van de Raad van Bestuur van PricewaterhouseCoopers koos als thema ‘Ambities verzilveren’ en heeft drie speerpunten: een grotere diversiteit bereiken bij de organisaties van de deelnemende ambassadeurs, de voordelen van een grotere diversiteit voor organisaties meetbaar maken en het thema op de Nederlandse politieke agenda zetten.  “Met ambities verzilveren bedoelen we vrouwen stimuleren hun ambities te realiseren.''

Nieuwsarchief:

 • Linda de Mol best verdienende actrice (Janvis, augustus 2004). Nederlandse tv-rouwen verdien minder dan tv-mannen, aldus maandblad Quote. Linda de Mol verdient weliswaar het meest, 900.000, maar de nummer 2 van de vrouwen, Caroline Tensen, zit met 450.000 ruim onder de eerste 3 mannen die 600.000 krijgen.

Agenda:

 • donderdag 3 november 2005: Eindrapport Commissie PaVEM. Mondeling overleg in de Tweede Kamer. Tijd: 13.00 - 15.00 uur.
 • dinsdag 29 november 2005: VrouwEnCarrièredag. Met o.a. Monique Brummans, Marjet van Zuijlen en Oldenbroek. Plaats: Station Galgenwaard, Utrecht. Inschrijven kan via www.i-br.nl

Onze andere sites > emancipatie.pagina.nl:Overzichtspagina archief ''Nieuw op de site''[ Pagina: <<< 1 2 3 4 ]