donderdag 1 oktober 2020 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 November 2005
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  NIEUW OP DE SITE  >  ARCHIEF  >  JAAR 2005
 >  NOVEMBER 2005 
NIEUW OP DE SITE - ARCHIEF NOVEMBER 2005


donderdag 17 november 2005

Nieuws (berichten in volgorde van plaatsing vandaag):

Prof. Lamberts

De Dies Natalis-rede 2005 van prof. Lamberts, rector van de Erasmusuniversiteit, staat ondanks andersluidende berichten toch online. Zie:

 • Rechter veroordeelt discriminerende verzekeraar (RefD, 16 november 2005). Duizenden zwangere zelfstandigen hebben weer zicht op een arbeidsongeschiktheidsverzekering. De  rechter heeft de hoogzwangere advocate G. Mesters in het gelijk gesteld. Movir, dochteronderneming van Nationale Nederlanden, heeft zich schuldig gemaakt aann discriminatie en moet Mesters alsnog een volledige arbeidsongeschiktheidsuitkering geven. Proefprocessenfonds Clara Wichmann: 'Deze uitspraak is van groot belang voor andere verzekeraars die ook discriminerende bepalingen in hun polissen opnemen.'
 • Geen subsidie voor organsaties die vrouwen discrimineren (RefD, 16 november 2005). Behalve aan de SGP geeft de overheid voor zover bekend geen subsidie aan maatschappelijke organisaties die vrouwen uitsluiten of discrimineren, zo bleek uit antwoorden van minister Remkes.
 • Subsidiering SGP. Antwoord dd. 14 november 2005 van minsters Remkes en Pechtold (BZK) op vragen van TK-leden Luchtenveld en Hirsi Ali (VVD). Hieruit:  Subsidieaanvragen van de SGP die na het vonnis binnen komen van de SGP zullen worden afgewezen op de in het vonnis genoemde gronden en onder de daarin genoemde omstandigheden; al genomen subsidiebeslissingen worden niet teruggedraaid. En: Naar mijn weten worden er buiten de subsidierelatie die met de SGP is aangegaan op grond van de Wet subsidiëring politieke partijen, geen andere subsidierelaties onderhouden met de in artikel 7 van het Vrouwenverdrag bedoelde organisaties waarvan vrouwen niet op gelijke voet lid kunnen worden dan mannen.
 • Douwe Douwes: Langere looptijd voor levensloopregeling (De Volkskrant, 16 november 2005). Werknemers krijgen meer bedenktijd voor de levensloopregeling. Ook wie zich na 1 januari aanmeldt, kan aan de nieuwe, fiscaal gestimuleerde spaarregeling meedoen. Staatssecretaris Wijn van Financiën, die verantwoordelijk is voor fiscale zaken, heeft dat dinsdag toegezegd.woensdag 16 november 2005

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag)

 • Voortgangsrapportage Emancipatie en Integratie. Brief dd. 15 november 2005 van minister De Geus (SZW) aan de Tweede Kamer. Hieruit: Het is voor gemeenten niet eenvoudig kwantitatieve gegevens te verzamelen. Dit komt vermoedelijk omdat zij nog vooral bezig zijn met de ontwikkeling van projecten en in mindere mate met de implementatie daarvan. En: Aan het SCP is opdracht gegeven in 2005 een Sociale Atlas vrouwen uit etnische minderheden op te stellen, als verdieping van de eerdere CP-publicatie Emancipatie in Estafette. Ook vermeldt de minister een aantal activiteiten zoals een Toolkit participatie, de campagne Thuis in Nederland, contactmethodieken, maatjesprojecten, bemiddelingsmethodieken en mannenprojecten.
 • Politie registreert etnische afkomst (AD, 16 november 2005). Twee politieregio's beginnen in januari met een proef om de etnische afkomst bij huiselijk geweld te registreren. Daarmee wil minister Donner (Justitie) inzicht krijgen in de mate van huiselijk geweld onder allochtonen. De registratie vindt plaats in de regio's Zuid-Holland Zuid en Twente. De afkomst van zowel daders als slachtoffers wordt bijgehouden.
 • Moslimvrouw zonder hoofddoek ten onrechte geweigerd (Trouw, 15 november 2005). Een moslimvrouw is in juni ten onrechte geweigerd als lerares Arabisch op een islamitische school in Amsterdam, aldus de Commissie Gelijke Behandeling. De vrouw werd afgewezen omdat ze geen hoofddoek draagt. De commissie stelt dat sprake is van 'verboden onderscheid' ofwel discriminatie.
 • Verplichten hoofddoek bij islamitische docente niet toegestaan (CGB, 15 november 2005). De docente weigerde een hoofddoek te dragen, hetgeen binnen de school voor alle vrouwelijke medewerkers en leerlingen verplicht is. De CGB heeft geoordeeld dat hier verboden onderscheid op grond van godsdienst is gemaakt, nu deze eis niet zo strak geldt voor niet-moslimmedewerkers.
 • Werken onder hoge tijdsdruk neemt af (CBS Webmagazine, 14 november 2005). Het aandeel werkenden dat melding maakt van werken onder hoge tijdsdruk lag in 2004 op 27%, minder dan tijdens de hoogconjunctuur eind jaren negentig, toen het om 33% van de werkenden ging. Mannen melden vanaf dertig jaar vaker een hoge werkdruk dan vrouwen. Bij de 20-29-jarigen zijn er naar verhouding meer vrouwen met een hoge werkdruk. Rond hun dertigste, wanneer er kinderen komen, maken veel vrouwen de overstap naar deeltijdwerk.
 • hspace=0  Saoedische oplossingen II. Ook het tweede deel van Saoedische oplossingen (uitgezonden 13 november 2005) is nu op internet te zien. Herhaling op t.v.: zondag 20 november 2005, 11.00 uur (Net 3).

Actueel > Tijdschriftenrek:

Agenda:

 • vrijdag 18 november 2005: Passie voor vrijheid. Clara Wichmann. 1855-1922. Presentatie van haar biografie door Ellie Smollenaars. Plaats: Giordano Brunohuis, Brigittenstraat 15, Utrecht. Tijd: 15.00 - 16.30 uur. Zie ook onze eerdere aankondiging op zaterdag 12 november jl.dinsdag 15 november 2005

Prijzen:

 • Annie Romeinprijs naar Maria Stahlie (Opzij, november 2005). ‘Het werk van Maria Stahlie getuigt,’ aldus de jury, ‘van een grenzeloze fantasie en originaliteit. Haar proza is lyrisch, intelligent en lichtvoetig. Ze dompelt de lezer onder in een door haar zorgvuldig geschapen wereld, een wereld die intrigeert en hongerig maakt naar meer. Zij is in staat het onmogelijke te laten gebeuren zonder dat het ongeloofwaardig wordt.’
 • Harriët Freezerrring 2005 toegekend aan Elsbeth Boor en het Clara Wichmann Proefprocessenfonds (Opzij, november 2005). De prijs is toegekend voor hun jarenlange inzet om de SGP te dwingen vrouwen toegang te verlenen tot die partij. Na jarenlange strijd won het fonds in september 2005 bij de rechtbank in Den Haag een belangrijk gedeelte van zijn eis: de Nederlandse staat mag de SGP niet langer subsidiëren. De Amsterdamse juriste Elsbeth Boor was al die jaren de initiator en drijvende kracht achter dit proces. 

Nieuws (n volgorde van plaatsing vandaag):

 • Martijn van Calmthout: Mijn zorg is juist het falen van mannen (Volkskrant, 15 november 2005). Rector Steven Lamberts van de Erasmus Universiteit in Rotterdam verwees vorige week in zijn dies-rede naar een inmiddels zeer omstreden studie, waaruit zou blijken dat jongens een hoger IQ hebben dan meisjes. Nu zegt hij o.m.:
  • 'Die opmerking over het IQ-verschil was een volstrekt terloopse. Iets wat eigenlijk toevallig langskwam toen ik mijn rede voorbereidde. Ik dacht dat het aardig was.’

Evaluatie abortuswet

 • Vaste vijf-dagen termijn bij abortus moet variabel worden (Trouw, 15 november 2005). Er moet een variabele bedenktijd komen in de abortuswet, menen onderzoekers van het Academisch medisch centrum in Amsterdam. De huidige vaste termijn van vijf dagen is voor veel vrouwen emotioneel te belastend. „De termijn is geen doel op zich', stellen de onderzoekers. Een kamermeerderheid is voor, maar staatssecretaris Ross (Volksgezondheid) loopt op eieren.
 • Bedenktijd abortus kan vervallen (Volkskrant, 15 november 2005). De verplichte bedenktijd van vijf dagen voor vrouwen die een abortus willen, kan worden geschrapt. Hulpverleners en vrouwen vinden de wachttijd overbodig en bevoogdend, blijkt uit de eerste evaluatie van de abortuswet. Staatssecretaris Ross (CDA) van Volksgezondheid ziet vooralsnog geen redenen de wet op dit punt te wijzigen. De regeringspartijen zijn verdeeld over het laten vallen van de vijfdagentermijn. Het CDA-Kamerlid Buijs noemt het verdwijnen van de termijn ‘onwenselijk’. Coalitiepartners VVD en D66 willen er wel van af en weten zich gesteund door PvdA en GroenLinks. De VVD betwijfelt of zij de kwestie belangrijk genoeg vindt om de confrontatie te zoeken met het CDA.
 • Rouvoet: CDA, rug recht in abortuslobby (ND, 14 november 2005). Het CDA moet onverbloemd laten zien dat het de abortuswetgeving niet wil verruimen. Die oproep doet ChristenUnie-leider Rouvoet. Hij is bang dat het CDA zwicht voor de druk van de coalitiegenoten VVD en D66 en de abortusklinieken. Die willen dat de vijf dagen bedenktijd bij een abortusaanvraag wordt geschrapt.
 • Gerard Beverdam: Abortusgrens en bedenktijd centraal in evaluatie (ND, 14 november 2005). De langverwachte evaluatie van de abortuswet verschijnt vandaag. Belangrijke discussiepunten zijn of de abortusgrens omlaag moet en of er iets moet veranderen aan de wettelijke bedenktijd van vijf dagen, voordat de abortus daadwerkelijk wordt uitgevoerd.
 • 'Breng overtijdbehandeling onder in abortuswet' ((Volkskrant, 14 november 2005). De overtijdbehandeling die nu tot en met zestien dagen na de verwachte menstruatie mogelijk is, moet worden ondergebracht in de abortuswet,aldus professor J. Gevers (Amsterdamse Academisch Medisch Centrum AMC) bij de presentatie van de evluatie van de abortuswet.
 • Ross ontvangt evaluatie Wet afbreking zwangerschap (VWS, 14 november 2005). Staatssecretaris Ross neemt in maart 2006 een standpunt in over de adviezen rond de Wet afbreking zwangerschap (Waz). Zij ontving vandaag de evaluatie van de abortuswetgeving. Hierin wordt geconcludeerd dat de wet in het algemeen goed wordt nageleefd. Op een aantal punten kan volgens de onderzoekscommssie bijstelling plaatsvinden.

 • Homohuwelijk in trek (AD, 14 november 2005). Het aantal homoparen in Nederland is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Begin 2005 waren er bijna 53.000 samenwonende mannen- en vrouwenparen. Tien jaren geleden waren dat nog geen 39.000. Zie ook:
  • Ruim 50.000 homoparen (CBS Webmagazine, 14 november 2005). Het aantal mannenparen (29.000) overtreft het aantal vrouwenparen (24.000). Ondanks de sterke toename vormen de paren van gelijk geslacht maar iets meer dan 1% van het totaal aantal samenwonende paren.
 • Lex de Jonge: 'Seksisme' in jaarrede rector (AD Rotterdam, 12 november 2005). Met een ’seksistische’ rede heeft de rector magnificus van de Erasmus Universiteit zich de woede op de hals gehaald van universiteitsmedewerkers. Rector magnificus Steven Lamberts van de Erasmus Universiteit Rotterdam noemt het in zijn jaarrede ’een probleem’ dat er meer vrouwen aan universiteiten studeren dan mannen. Ook stelt hij dat opleidingen met een hoog percentage mannelijke studenten ’van cruciaal belang zijn voor Nederland als kennisland’. De gewraakte rede is inmiddels van de website van de universiteit gehaald.
 • Zwangerschap: Particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. Brief dd. 11 november 2005 van minister De Geus (SZW) aan de Tweede Kamer. Hieruit: Het zwangerschapsrisico is mee te verzekeren, hoewel niet alle verzekeraars hiervoor verzekeringen aanbieden. Voor een zwangerschapsuitkering geldt doorgaans een wachttijd van 6 maanden tot 2 jaar. Zwangerschap die optreedt binnen de wachttijd wordt uitgesloten. Ik heb de ILO en de Commissie Gelijke Behandeling in september jl. over de uitsluiting om advies gevraagd.
 • Kinderopvang. Antwoord dd. 9 november 2005 van minister De Geus (SZW) op vragen van TK-lid Koser-Kaya (D66). Hieruit inzake administratieve lasten: Ik laat in 2006 reeds onderzoek doen naar de omvang van de administratieve lasten van burgers bij kinderopvang. Mede op grond van de onderzoeksresultaten streef ik naar een (verdere) reductie daarvan. De resultaten zal ik u aanbieden vóór september 2006.maandag 14 november 2005

Nieuwsbrieven:

Vacatures:

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Mineke Schipper: Hoofddoek is belediging voor de man (Trouw, 12 november 2005). Dat vrouwen hun haar moeten bedekken is geen compliment voor mannen. Zij worden neergezet als bruten die hun driften niet kunnen beheersen.
 • Depressieve meisjes zoeken sneller hulp (ND, 12 november 2005). Marokkaanse meisjes met depressieve gevoelens zoeken vaker dan verwacht hulp op internet. Een in april geopende website met een zelftest is tot nu toe ingevuld door 2700 bezoekers van 15 tot 23 jaar. De website www.depri-en-dan.nl werd gelanceerd toen uit onderzoek van de GGZ bleek dat depressies onder Hindoestaanse, Turkse en Marokkaanse meisjes veel voorkomen. Ook bleek het aantal zelfmoorden onder Marokkaanse meisjes hoog.
 • Noorwegen eist vrouwen in top (NRC_Handelsblad, 12 november 2005). Het Noorse kabinet komt met strenge wetgeving die het bedrijfsleven verplicht veel meer vrouwen in het topmanagement te benoemen. In de raden van bestuur van het bedrijfsleven moeten minimaal 40% vrouwen zitten. De wet moetop 1 januari volgend jaar van kracht gaan. Bij overtreding van de wet mag de overheid bedrijven sluiten of opsplitsen.
 • Eveline Brandt: Lieve meisjes komen niet ver. Stop dus met ploeteren, met aardig en behulpzaam zijn (Trouw, 11 november 2005). Susan was prettig gezelschap, vonden haar collega’s. Ze werkte altijd hard en het was fijn als zij bij vergaderingen was. ... Aan het begin van haar carrière leverde dit gedrag haar wel wat op. Maar nu stond ze al bijna twintig jaar stil in het bedrijf waar ze werkte, terwijl ze hogerop wilde. Ze begreep het niet. Lois Frankel - auteur van Opzij! Opzij! Opzij! - , die haar observeerde en later coachte, begreep het wel. Susan gedroeg zich als een meisje.
 • Maarten Brakema: Emancipatie is stiefkind (AD, 11 november 2005). De Haagse politieke partijen besteden in hun verkiezingsprogramma’s veel te weinig aandacht aan de emancipatie van vrouwen. „Wij zijn echt teleurgesteld,’’ aldus de directeur van het Vrouwen Informatie Punt en Centrum voor Emancipatie Importante, Charlie Ortega.
  • De lijsttrekkers van politieke partijen gaan op initiatief van Importante op dinsdag 15 november met elkaar in debat over emancipatie. Aanvang 19.00 uur in de raadzaal van het stadhuis aan het Spui.
 • Isobel Wijnberg: Mantelzorgers in beeld: koers op emancipatie en integratie (Staatscourant 10 november 2005, tekst op E-Quality.nl). De vraag is of een structurele inzet op een vergroting van de arbeidsparticipatie van vrouwen, zowel vanuit het oogpunt van emancipatie als vanuit sociaal-economisch perspectief, niet meer rendement oplevert dan een zorgbeleid dat een groter beroep doet op mantelzorg, met het risico daarmee vrouwen terug te dringen van de arbeidsmarkt.
 • 'Nieuwe Welzijnswet slecht voor vrouwen' (AD, 11 november 2005). De nieuwe welzijnswet wmo is slecht voor werkende vrouwen. De wet heeft een negatief effect op de arbeidsparticipatie en economische zelfstandigheid van vrouwen. Vooral vrouwen van 55 tot 65 jaar, vrouwen die net geen voltijd baan hebben, allochtone vrouwen en vrouwen op het platteland lopen risico.
 • Arbeidsparticipatie vrouwen daalt door groter beroep op mantelzorg (NIZW, 9 november 2005). De voorgenomen Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) doet nadrukkelijk een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van mensen om voor elkaar te zorgen. Het grote beroep op mantelzorg zal waarschijnlijk een nadelig effect hebben op de arbeidsparticipatie en economische zelfstandigheid van vrouwen. Ook is de verwachting dat de arbeidsverdeling tussen mannen en vrouwen schever zal worden door de Wmo. Aldus de conclusie in de emancipatie-effectrapportage op de WMO.
  • Marjolein Morée: Een EER voor de Wmo. Emancipatie-effectrapportage inzake de Wet maatschappelijke ondersteuning. EIZ/NIZW, oktober 2005.

Prijzen:

 • Wie verdient de emancipatieprijs 2006? (Den Helder, november 2005). Vanaf 1995 kent de gemeente Den Helder elk jaar een emancipatieprijs toe aan een persoon, organisatie of instelling die zich verdienstelijk maakt of heeft gemaakt voor de emancipatie van vrouwen in onze gemeente. De emancipatieprijs bestaat uit een kunstvoorwerp met oorkonde. De twaalfde emancipatieprijs wordt op of rond 8 maart 2006, bij de viering van de Internationale Vrouwendag, uitgereikt. Voordrachten kunt u tot 10 december 2005 sturen aan: Gemeente Den Helder, afdeling Onderwijs, Welzijn en Sport, Postbus 36, 1780 AA Den Helder.

Gesignaleerd:

 • hspace=0  Baas in eigen buik. Of mag het allemaal wel weer iets minder (Nederland 3, Buitenhof, 13 november). Maandag 14 komt het ministerie van VWS  met het evaluatierapport 20 jaar abortuswet. In Buitenhof een blik vooruit met Vonne van der Meer, schrijfster en gynaecoloog  Gunilla Kleiverda. 
  • Herhaling zondagnacht in de 'carrousel' op Nederland 3 en maandagmiddag 13.20 op Nederland 1zaterdag 12 / zondag 13 november 2005

Nieuws (berichten in volgorde van plaatsing):

 • Gerard Reijn: Rector Erasmus vindt jongens stuk slimmer (De Volkskrant, 12 november 2005). Jongens zijn intelligenter dan meisjes. De endocrinoloog Steven Lamberts, rector magnificus van de Erasmus Universiteit in Rotterdam, heeft het zelf in de British Journal of Psychology gelezen. Het IQ van jongens ligt gemiddeld vijf punten hoger dan dat van meisjes. Genieën, met een IQ hoger dan 155, zijn vijf keer zo vaak man als vrouw.
 • Monique Kremer: Europese vergelijking verzorgingsstaten en arbeidsdeelname van vrouwen (Universiteit Utrecht, november 2005). In Europa zijn de meeste vrouwen aan het werk; er heeft met recht een revolutie plaatsgevonden. Toch zijn er binnen Europa grote verschillen en veranderingen. Nederlandse vrouwen zijn pas laat gaan werken en werken vooral in deeltijd. Terwijl Deense vrouwen al veel langer en vooral fulltime werken. Daarentegen werken Belgische vrouwen historisch gezien meer dan de Nederlandse, maar gaan steeds meer in deeltijd werken. Vaak wordt gedacht - door wetenschappers en beleidsmakers - dat dit komt door zorgbeleid in verzorgingsstaten. Dat klopt niet helemaal, stelt Monique Kremer. Het Deense belastingsstelsel is zeer voordelig voor eenverdieners, toch werken de meeste vrouwen. Het Vlaamse kinderopvangstelsel is uitgebreid en zeer goedkoop, maar vrouwen gaan nauwelijks meer werken. Niet de financiële stimulansen zijn voor moeders het allerbelangrijkste. Bij hen gaat het vooral om morele idealen van zorg: wie zorgt er voor mijn kinderen als ik aan het werk ben? Die zorgidealen verschillen in Europa. De Deense overheid promoot het ideaal van professionele zorg; moeders met weinig schuldgevoel fulltime aan het werk. De Nederlandse deeltijddominantie kan verklaard worden door het ideaal van parental sharing: samen zorgen. In België heeft kinderopvang de vorm van surrogaatmoederschap - oppasmoeders -; er is dus nog steeds een sterke moederschapideologie. Engeland kent nauwelijks een alternatief ideaal van zorg dat het traditionele moederschapideaal kan vervangen. Kortom: de verschillen en veranderingen in arbeidsdeelname van vrouwen zijn terug te voeren op welk cultureel ideaal van zorg door de overheid gepromoot wordt. Verzorgingstaten doen er nog steeds toe, maar vooral als culturele motor.
  • Monique Kremer promoveert dinsdag 16 november 2005 aan de Universiteit Utrecht (10.30 uur, Academiegebouw, Domplein) op dit onderzoek 'How Welfare States Care. Culture, Gender and Citizenship in Europe'.
  • Samenvatting van de dissertatie

Gesignaleerd:

Tweede en derde golf

 • Vilan van de Loo: Het nieuwe onbehagen. Op naar een derde feministische golf. (Nieuw, verschijnt oktober). Uitgeverij Inmerc, € 9,95 9066118040. Bevat ook een kortingsbon voor:
 • Vilan van de Loo: De vrouw beslist. De tweede feministische golf in Nederland. Uitgeverij Inmerc, € 19,95 9066115440. (Nieuw, verschijnt november).

Emancipatie algemeen > Biografische berichten:

 • Ellie Smolenaars: Passie voor vrijheid. Clara Wichmann (1885-1922). Amsterdam, uitgeverij Aksant, ISBN 90 5260 173 9, 248 pagina’s, geïllustreerd, € 24,90. Passie voor vrijheid is de biografie van een hoogbegaafde vrouw: Clara Wichmann. Het korte leven van de juriste en essayiste Clara Wichmann (1885-1922) staat in het teken van haar zoektocht naar vrijheid. Haar levensverhaal speelt zich af in een gegoed en geleerd Nederlands-Duits milieu dat, wreed verstoord door de Eerste Wereldoorlog en de Russische Revolutie, op drift raakt. Het is het requiem van een tijdperk waarin vrouwen voor het eerst mochten stemmen en studeren om vervolgens, zoals Clara Wichmann, je talent nauwelijks te kunnen inzetten en in diepe depressies te geraken.
vrijdag 11 november 2005

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Geen garantie op bedenktijd abortus (ND, 11 november 2005). Staatssecretaris Ross-van Dorp (Volksgezondheid) vindt het nog te vroeg om te bevestigen dat de zorgvuldigheidseisen van de abortuswet gehandhaafd blijven. Aanstaande maandag wordt de lang verwachte evaluatie van de Wet afbreking zwangerschap aan de bewindsvrouw aangeboden. Het kabinet reageert daar begin 2006 op.
 • Kees Broere: Oma Ellen toch populairder dan King George (Volkskrant, 11 november 2005). Voor het eerst is in Afrika een vrouw tot president gekozen. Ellen Johnson Sirleaf (66) wordt zo goed als zeker de nieuwe leider van Liberia. Vooral de vrouwen van Liberia hebben op haar gestemd.
 • Adri Vermaat: Sommige gebruiken passen hier niet, in onze cultuur (Trouw, 11 november 2005). Moslims die hun echtgenotes verbieden Nederlandse taalles te volgen, moeten ’moreel’ worden uitgesloten van de samenleving, aldus wethouder van de Anker (Rotterdam). Ook moslims die hun dochter(s) ertoe dwingen met een geloofsgenoot te huwen, horen op morele gronden niet thuis in Nederland.
 • Marc Peeperkorn: Medicijnen mogen niet worden geweigerd (Volkskrant, 11 november 2005). Hieruit: Meer moeite heeft de VVD-bewindsman met de wens van de Kamer om alle IVF-behandelingen (reageerbuisbevruchting) per 1 juli 2007 weer te vergoeden via de basisverzekering. Hoogervorst beloofde vóór 1 mei met een voorstel te komen, waarbij hij een eigen bijdrage voor de IVF niet uitsluit.
 • Turkije mag hoofddoek verbieden (Volkskrant, 11 november 2005). Turkije mag het dragen van hoofddoeken op universiteiten verbieden, aldus het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg.
 • Hof steunt verbod hoofddoekjes (NRC-Handelsblad, 11 november 2005).  Het Europese Hof voor de Mensenrechten heeft vandaag geoordeeld dat het Turkse verbod op het dragen van hoofddoekjes aan universiteiten gerechtvaardigd is. Volgens het Hof is het verbod niet strijdig met de vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst, zoals vastgelegd in het Europese Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens.
 • Schaduwmacht groeit, Brinkman nummer 1 (GroenLinks, 10 november 2005). De svchaduwmachtvan adviescommissies groeit nog steeds. In het afgelopen anderhalf jaar zijn 24 nieuwe adviescommissies ingesteld. Redactie: Bij de top-10 is 1 vrouw: Joan Leemhuis-Stout (nr 2)

Gesignaleerd:

 • Pieter van der Ven: Mannendag om de wereld te weerstaan (Trouw, 11 november 2005). Mannendag op Urk. De mannenbroeders van het geloof hebben wat extra’s nodig – uit dat besef zijn ’mannendagen’ ontstaan. .. De mannen op Urk – van Urk, maar ook uit Friesland, van de Veluwe en elders – zijn met ongeveer 150. Opvallend is het grote aantal betrekkelijk jonge vaders.woensdag 9 november 2005

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Vrouw kandidaat voor SGP (AD Zoetermeer, 9 november 2005). Voor het eerst in de geschiedenis van de SGP zou een vrouw de verkiezingslijst kunnen aanvoeren. Een kandidaat uit Zoetermeer kan deze historische rol vervullen. Het huidig ondersteunende raadslid Helen du Bois is namelijk de belangrijkste kandidaat voor het lijsttrekkerschap van de gecombineerde lijst ChristenUnie/SGP voor de gemeenteraadsverkiezingen van 7 maart 2006.
 • Esther Hageman: Enkele feiten over de migrant in Nederland (Trouw, 9 november 2005). Over allochtonen in Nederland is veel debat. Zo verwees Ayaan Hirsi Ali onlangs naar het hoge kindertal van moslims. Ook klinken er uitspraken over schoolverlaters zonder diploma, over criminaliteit en over familiaal geweld. Trouw brengt enkele feiten en cijfers. Over aantallen, herkomst, gezinshereniging, tradtionele opvattingen, huiselijk geweld, criminaliteit en onderwijs.
 • Cathalijne Boland: VU benoemt meer vrouwelijke hoogleraren (Intermediair, 7 november 2005). De VU stelt deze week vier leerstoelen in voor vrouwelijk toptalent. De universiteit probeert zo een slechte score op te vijzelen: slechts 6,9 procent van haar hoogleraren is vrouw, lager dus dan het landelijk gemiddelde van 9,3%. De vier VU-vrouwen mogen vijf jaar op hun Fenna Diemer-Lindeboomleerstoelen zitten.
 • hspace=0 Saoedische oplossingen (VPRO Tegenlicht, 6 november 2005, Saoedische oplossingen). Video van de aflevering van 7 november 2005.

Gesignaleerd:[ Pagina: <<< 1 2 3 4  >>>]