donderdag 1 oktober 2020 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 November 2005
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  NIEUW OP DE SITE  >  ARCHIEF  >  JAAR 2005
 >  NOVEMBER 2005 
NIEUW OP DE SITE - ARCHIEF NOVEMBER 2005


vrijdag 25 november 2005

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Michaël Zeeman: Vaticaan wil geen priesters met 'homo'- neigingen (Volkskrant, 24 november 2005). ‘De Kerk kan tot de seminaries of tot de gewijde orden geen mensen toelaten die de homoseksualiteit praktiseren, die krachtige homoseksuele neigingen vertonen of die zich inlaten met de zogeheten gay-cultuur.’ Dat is de centrale aanbeveling in het document ‘Criteria om roepingen te beoordelen van personen met homoseksuele neigingen’ dat a.s. dinsdag verschijnt. 'Het zou buitengewoon oneerlijk zijn wanneer een kandidaat voor priesterwijding zijn eigen homoseksualiteit zou verhullen’,aldus het stuk. ‘Die houding verdraagt zich slecht met de waarheid, de loyaliteit en de beschikbaarheid van hen die beweren geroepen te zijn om Christus en zijn Kerk te dienen binnen het priesterambt.’

Actueel > Tijdschriftenrek:

Gesignaleerd:

 • Yvette Konijn: Culturele bagage. Het belang van oral history voor migrantenvrouwen (LOVER, december 2005). In de historische canon – vol van oorlogen en veldslagen en staatsmannen – is voor het alledaagse leven en voor niet-dominante bevolkingsgroepen maar weinig plek ingeruimd. Het resultaat: een vertekend beeld van de geschiedenis. Om deze leemte in de recente geschiedschrijving te vullen, zijn historici sinds een paar decennia druk doende om de levensverhalen van ‘gewone’ burgers op te tekenen. Vooral voor migrantenvrouwen is orale geschiedenis onmisbaar, stelt Yvette Kopijn.
 • Iris van der Tuin: De opvolgster van Haraway en Butler. Het veelbelovende gedachtegoed van Karen Barad (LOVER, december 2005). Nog niet veel mensen hebben gehoord van Karen Barad. Maar volgens Iris van der Tuin gaat daar snel verandering in komen, want ze snijdt interessante kwesties aan. Vijf redenen om deze theoretica goed in de gaten te gaan houden!
 • Vrouwen betalen meer voor auto dan man (RefD, 24 november 2005). Autodealers laten vrouwen meer betalen voor een nieuwe auto. Kortingen en leuke extra’s die mannen krijgen gaan de vrouwen voorbij. Uit een onderzoek van het Britse autoblad ’What Car?’ blijkt dat vrouwen gemiddeld zo’n 534 pond, ruim 800 euro, meer moeten betalen.donderdag 24  november 2005

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • 'Organiseer vrouwenopvang anders' (RefD, 24 november 2005). Vrouwen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld worden te veel „weggestopt” in blijf-van-mijn-lijfhuizen. Behalve op deze geheime locaties zou er een goed beveiligde opvangmogelijkheid moeten komen op een algemeen bekend adres, aldus directeur Roel van de Stichting Blijf van m'n Lijf Alkmaar. De helft van de vrouwen die nu in blijf-van-mijn-lijfhuizen verblijven hoeven niet per se op een geheim adres te worden ondergebracht.
 • Meer werkende vrouwen zijn 'een succes' (ND, 24 november 2005). De belastingherziening die in 2001 werd ingevoerd, is een succes, aldus de evaluatie die minister Zalm naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Als succesfactoren worden in de evaluatie o.a. genoemd dat er meer gehuwde vrouwen buitenshuis zijn gaan werken. Vooral gehuwde vrouwen zonder jonge kinderen en vrouwen met een laagopgeleide partner zijn meer buitenshuis gaan werken.
 • Aimée Kiene: Vijf procent van de pubers snijdt zichzelf (Volkskrant, 24 november 2005). Ruim 5 procent van de jongeren tussen 14 en 17 jaar heeft zichzelf opzettelijk iets aangedaan. Ze hebben in hun eigen lichaam gesneden of gekrast, een overdosis pillen ingenomen en/of geprobeerd zelfmoord te plegen. Twee keer zoveel meisjes als jongens verwonden zichzelf. Meer dan de helft van de meisjes en jongens noemde als motief voor hun gedrag dat ze wilden sterven.
 • Dick Hofland: Geen kinderen voor verstandelijk gehandicapten (ND, 24 november 2005). Verstandelijk gehandicapten kunnen vaak niet goed voor een kind zorgen. Hanneke Veeren, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG), vindt dat we er alles aan moeten doen om te voorkomen dat deze groep kinderen krijgt. 'Met tweederde gaat het niet goed. Bij de rest gaat het niet goed genoeg.'
 • 'Dwing slechte moeders tot anticonceptie' (AD, 24 november 2005). De PvdA wil dat moeders die hun kind ernstig hebben verwaarloosd of mishandeld worden gedwongen tot het gebruik van anticonceptiemiddelen zodat ze niet opnieuw zwanger worden. Het CDA reageert terughoudend op het PvdA-voorstel. ,,Er zijn internationale verdragen die gedwongen anticonceptie of sterilisatie afwijzen. Bovendien zijn er morele, juridische en ethische bezwaren’’. De VVD wil nog niet reageren.
 • Marc Peeperkorn: We gaan beslist niet iemand steriliseren (Volkskrant, 24 november 2005). De PvdA wil slechte moeders verbieden opnieuw kinderen te maken. Anticonceptie gebeurt bij voorkeur in overleg met de ouder, maar desnoods onder dwang. ‘Het gaat om het belang van toekomstige kinderen.’
 • Vrouwenbesnijdenis komt vaker voor dan gedacht (Volkskrant, 24 november 2005). Vrouwenbesnijdenis komt vaker voor dan gedacht, zo blijkt uit een rapport van UNICEF. Jaarlijks worden naar schatting drie miljoen meisjes slachtoffer van genitale verminking. Tot nu toe werd uitgegaan van twee miljoen gevallen per jaar.
 • Vrouwenbesnijdenis komt veel meer voor dan gedacht (UNICEF, 24 november 2005). Vrouwenbesnijdenis blijkt veel meer voor te komen dan voorheen werd verondersteld. Jaarlijks worden ongeveer drie miljoen vrouwen en meisjes in de Afrikaanse landen beneden de Sahara en het Midden-Oosten besneden. Besnijdenis van vrouwen en jonge meisjes is zeer pijnlijk en is een flagrante schending van hun rechten. In het rapport, met de titel Changing a Harmful Social Convention: Female Genital Mutilation/Cutting, wordt gesteld dat de strijd tegen vrouwenbesnijdenis een lang en complex proces is.
 • Zwangere vrouw vaker in het ziekenhuis (Trouw, 24 november 2005). De kans dat een vrouw tijdens haar zwangerschap wegens complicaties wordt opgenomen in een ziekenhuis, is fors gestegen. Het aantal opnames nam met 41% toe tussen 1995 en 2003. Ook het aantal baby’s dat kort na de geboorte wordt opgenomen, is gestegen: met 20%. Mogelijke oorzaken: het toenemend aantal zwangere vrouwen ouder dan 35 jaar, en het groeiend aantal allochtone vrouwen.

Actueel > Tijdschriftenrek:
woensdag 23 november 2005

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • PvdA wil wet voor gedwongen anticonceptie (Volkskrant, 23 november 2005). Moeders die hun kind ernstig hebben verwaarloosd of mishandeld, moeten kunnen worden gedwongen tot gebruik van anticonceptiemiddelen zodat nieuwe zwangerschappen worden voorkomen. De rechter moet de straf opleggen. Volgens initiatiefneemster TK-lid Van Dijken (PvdA) staat nog niet vast hoe de vrouw gedwongen moet worden tot het gebruik van de anticonceptie, en wie moet toezien op uitvoering van de wet.
 • Michaël Zeeman: Vaticaan stort zich in abortusdebat (Volkskrant, 23 november 2005). ‘De geest van de Italiaanse abortuswet wordt voortdurend geschonden en de consulenten zijn hooguit verstrekkers van een verwijsbriefje voor een abortus,’ aldus l' Oservatore Romano. Terwijl het Vaticaan aandringt op uitvoeriger consultatie, waarschuwt minister voor Gelijke Kansen Stefania Prestigiacomo voor ‘Amerikaanse toestanden’, waarbij tegenstanders ‘piketdiensten gaan houden bij abortusklinieken’.
 • Geëmancipeerde vrouwen : boeken belangrijker dan seks (OPZIJ, 22 november 2005). Uit OPZIJ-lezersonderzoek blijkt: Goed opgeleide, geëmancipeerde vrouwen vinden betaald werk en boeken belangrijker dan seks. Op de vraag ‘ik kan me geen leven voorstellen zonder’ komt een betaalde baan op de zesde plaats, terwijl seks op de negende plaats eindigt. Bij de doorsnee Nederlandse vrouw komt werk pas op de elfde plaats en seks al op de zevende plaats. Andere kenmerken van deze Opzij-vrouwen: ze hebben meer zelfvertrouwen dan de doorsnee Nederlandse vrouw, maar zijn minder behulpzaam en ook minder bescheiden.
 • Begroting 2006 Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Antwoorden dd. 22 november 2005 van minister De Geus (SZW) op vragen over de begroting 2005. Inzake emancipatie: vanaf bladz. 69.
 • Maatwerk UWV en ontheffing sollicitatieplicht WW. Brief dd. 18 november 2005 van minister De Geus (SZW) aan de Tweede Kamer. Hieruit:
  • Introductie Calamiteitenontheffing. Het kabinet heeft besloten tot het introduceren van een calamiteitenontheffing. In geval van een ernstige crisis in de directe familie, bijvoorbeeld bij ernstige ziekte of een sterfgeval van een partner of kind van de WW-gerechtigde, kan de noodzaak aanwezig tijdelijk ontheffing te verlenen van de sollicitatieplicht van enkele weken. Ook het laten verstrijken van de inschrijving bij het CWI in een dergelijke ontheffingsperiode zou niet tot een sanctie moeten leiden.
  • Vrijstelling i.v.m. vrijwilligerstaken en mantelzorg. De Commissie Gelijke Behandeling zal begin 2006 advies uitbrengen over de gelijke behandelingsaspecten (m.n. leeftijdsgrenzen) over een structurele regeling in deze.
 • Europese mannen maken zich zorgen om anticonceptie (TNS-NIPO, 17 november 2005). Meer dan de helft van de mannen maakt zich zorgen om de anticonceptie van hun partner. Ze zijn bang dat hun partner de pil vergeet en herinneren haar er dan ook aan om deze in te nemen, zo blijkt uit internationaal onderzoek door TNS NIPO. De Spaanse mannen (80%) zijn het meest bezorgd, gevolgd door de Franse en Duitse mannen (beiden 60%). De Nederlandse mannen (41%) maken zich, net als zowel de Deense als de Zweedse mannen (beiden 36%) zich het minst druk.

Vacatures:

 • Bestuur IDEA zoekt voorzitter. IDEA is de stedelijke organisatie in Utrecht voor emancipatie, interculturele samenwerking, projectontwikkeliing en bebliotheek- en informatievoorziening. Idea staat voor Informatie,  Diversiteit, Emancipatie en Aktiviteiten. Voor de voorzitter geldt in het bijzonder: ervaring met het besturen van een gesubsidieerde non-profitinstelling, een netwerk in Utrecht en ervaring als voorzitter. Reageren: tot 10 december (gesprekken worden gevoerd in week 50)dinsdag 22 november 2005

Geisgnaleerd:

 • Campagne 88 dagen. Campagne van MamaCash: Tussen vandaag en 8 maart 2006 kun je helpen vrouwen te beschermen tegen huiselijk-, seksueel- en oorlogsgeweld en hen gelijke behandeling op de arbeidsmarkt garanderen. Je kunt overheden dwingen actie te ondernemen voor vrouwen en grensverleggende initiatieven steunen. Stem voor de She Changes the World - prijs. Laat je informeren. Steun MamaCash. En steun vanaf 20 december de petitie aan de EU.
 • Kaartenserie She Changed The World. Vele Nederlandse vrouwen hebben zich de afgelopen eeuwen met hart en ziel ingezet om op allerlei gebieden gelijke rechten en kansen voor vrouwen te bewerkstelligen.Mama Cash en het IIAV willen deze vrouwen opnieuw voor het voetlicht brengen en hebben twee kaartenseries uitgegeven die u nu kunt bestellen. Prijs per serie: 10 euro (+ verzendkosten). 
  • Serie I : Anna Maria van Schurman/ Belle van Zuylen/ Wilhelmina Drucker/ Aletta Jacobs/Johanna Naber/ Raden Adjeng Kartini/ Rosa Manus/ Clara Wichmann/ Sophie Redmond/ Corry Tendeloo 
  • Serie II: Willemijn Posthumus-van der Groot/ Marga Klompé/ Joke Smit/ Fokkelien van Dijk-Hemmes/ Asta Elstak/ Henny de Swaan/ Tania Leon/Anneke van Baalen/ Dorelies Kraakman/ Andreas Burnier

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Eveline Brandt: Alimentatie wordt vaak als machtsmiddel gebruikt (Trouw, 22 november 2005). Ongeveer 70 procent van de gescheiden mannen wil of kan geen alimentatie betalen. ,,Een zeer zorgelijke ontwikkeling', vindt echtscheidingsonderzoeker Ed Spruijt (Universiteit Utrecht). Er zijn steeds meer mensen –lees: mannen– die vanwege de ’economische tegenwind’ niet kunnen betalen, zegt het LBIO. Maar er zijn er ook die niet wíllen betalen, als ze bijvoorbeeld hun kind te weinig mogen zien naar hun zin. Spruyt: ''Niemand zegt het hardop, maar het geld wordt vaak als machtsmiddel gebruikt.”
 • Merkel gekozen tot eerste vrouwelijke kanselier (Volkskrant, 22 november 2005). De Bondsdag heeft de christen-democrate Angela Merkel dinsdag gekozen tot eerste vrouwelijke bondskanselier van Duitsland.
 • Meer mannen in vrouwenberoepen dan andersom (RefD, 22 november 2005). Vrouwelijke automonteurs en lassers zijn er nauwelijks. Mannen worden maar zelden dokterassistent of gezinsverzorger. Anno 2004 zijn er nog steeds beroepen waarin vrijwel alleen mannen of alleen vrouwen werken, zo blijkt uit cijfers van het CBS.
 • Joyce Outshoorn: Zie je wel, de abortuswet werkt heel goed (Trouw, 17 november 2005). De abortuswet werkt goed, maar de morning-afterpil moet er niet onder gaan vallen. Wel is het de hoogste tijd de vijf dagen bedenktijd te schrappen. 'Als deze onder de abortuswet komt te vallen, dan gaat de verstrekking verlopen via de abortushulpverlening; een vrouw kan hem dan niet zonder recept krijgen.; een vrouw kan hem dan niet bij de huisarts krijgen.'
 • UK: New poll finds that third of people believe women who flirt partially responsible for being raped (Amnesty International, 21th November 2005). ICM Poll shows widespread ignorance of extent of rape and low conviction rates.  Amnesty director Kate Allen: ''It is shocking that so many people will lay the blame for being raped at the feet of women themselves. The government must launch a new drive to counteract this sexist 'blame culture'.maandag 21 november 2005

Nieuwsbrieven:

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag:

 • Een top-tien van mannen- en vrouwenberoepen (CBS Webmagazine, 21 november 2005). Er zijn anno 2004 nog steeds beroepen die vrijwel volledig aan mannen of aan vrouwen voorbehouden zijn. Het gaat dan vooral om beroepen op laag en middelbaar niveau. Bouw en techniek zijn mannenbolwerken: meer dan 99% van de werkenden is man. Vrouwen werken vooral in verzorging en administratie. Mannen werken naar verhouding vaker in vrouwenberoepen dan vrouwen in mannenberoepen. Van de bejaarden-, zwakzinnigen- en ziekenverzorgenden was bijvoorbeeld rond de 6 procent man. In de hogere beroepen is er een gelijkere verdeling man-vrouw.
 • Geef kinderen hoogste prioriteit (ND, 19 november 2005). Als de overheid meer investeert in kinderbeleid, is dat uiteindelijk gunstig voor de economie, aldus deskundigen op een congres over kinderbijslag, georganiseerd door de SVB. Staatssecretaris Van Hoof deelde die mening niet: ,,Gezinsbeleid is vooral een zaak van ouders.'' Esping-Andersen hield de paar honderd belangstellenden voor dat het Scandinavische model voor kinderopvang, waarbij zwaar gesubsidieerde opvang voor iedereen openstaat, tot nu toe de beste resultaten oplevert.

SGP en vrouwen (vervolg)

 • Vrouwenstandpunt SGP niet monddood maken (ND, 21 november 2005). Op basis van tal van bijbelse gegevens is niet vol te houden dat vrouwen principieel uit de politiek geweerd moeten worden. Die conclusie trok Wim van Duijn gisteravond tijdens het congres van de SGP-Jongeren over de 'vrouwenkwestie'. Critici werden in de hoek gezet van emancipatiedrijvers en zouden in de ban zijn van de tijdgeest. ,,Zo wordt je verdacht én monddood gemaakt'', zei Van Duijn. Partijvoorzitter Wim Kolijn heeft namens het hoofdbestuur erkend, in gesprek met een delegatie van kritische burgemeesters en wethouders, dat ook voorstanders van de vrouw in de politiek ,,volwaardige SGP'ers zijn''.
 • Piet de Jong: SGP-vrouwen (ND, 21 november 2005). De emancipatiedrijvers verenigd in het Clara Wichmann proefprocessenfonds willen met juridische instrumenten de SGP in het nauw drijven. Ze hebben bij de Haagse rechtbank, via de indirecte route van de staat, de SGP een eerste slag toegebracht. Tegen die achtergrond is het moedig dat de SGP-jongeren zich door dat ongunstige klimaat niet laten afschrikken inhoudelijk het debat te voeren over het vrouwenstandpunt van de SGP. Met die voortgaande inhoudelijke bezinning staat nu al vast dat het debat over het vrouwenstandpunt onverminderd zal doorgaan.
 • Piet de Jong: SGP-jongeren bepleiten meer ruimte voor vrouw (ND, 21 november 2005). Twee dagen lang spraken de SGP-jongeren over de positie van de vrouw. Niet alleen met de partijtop. Ook vrouwen waren uitgenodigd hun mening te geven. Zij willen meer ruimte voor deelname aan het werk van de SGP. Een zee van groene kaarten en een tiental rode kaarten gaan de lucht in. Daarmee geven de SGP-jongeren, eerlijk verdeeld over meisjes en jongens, aan dat wat hen betreft het vrouwenstandpunt van de moederpartij gewijzigd moet worden. .. Nieuw op het congres was de inhoudelijke inbreng van een drietal SGP-dames.
 • SGP-jongeren: meer ruimte voor vrouw (RefD, 18 november 2005). SGP-jongeren hebben geen bezwaar tegen vrouwen die volwaardig lid zijn van een kiesvereniging. Ook met vrouwelijke bestuursleden hebben zij geen moeite, zo bleek uit een peiling op een SGP-jongerencongres over de positie van de vrouw.
zaterdag 19 november 2005

Nieuws (berichten in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Vijf dagen bedenktijd afschaffen ? (NRC-Handelsblad, 19/20 november 2005). De stelling luidde: 'De verplichte bedenktijd van vijf dagen voor vrouwen die een abortus willen moet worden afgeschaft'. Na 250 stemmen luidde de stand: 67% eens, 26% oneens, 7% geen mening. Lees de argumenten.
 • Donner: onderzoek groepsverkrachtingen (Nederlands Dagblad, 19 november 2005). Minister Donner laat een wetenschappelijk onderzoek verrichten naar het fenomeen groepsverkrachtingen. Daarin zal ook aandacht zijn voor de mogelijke rol van internetgebruik en seks op televisie.

Gesignaleerd:

NIEUW !

In de loop van 2006 willen we onze rubriek over de feministe Joke Smit (1933-1981) omzetten in een zelfstandige website jokesmit.nl.

Dankzij de welwillende medewerking van de Stichting Historic Future beschikken we inmiddels over een complete digitale versie van de bundel 'Er is een land waar vrouwen willen wonen', de verzamelde feministische teksten (1967-1981) van Joke Smit. Die is nu al in te zien of te downloaden. In de loop van 2006 zullen de afzonderlijke artikelen online komen op de nieuwe website.

Een van de producten die het Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging (IIAV) voor het onderwijs maakt, betreft full text informatie over de geschiedenis van de vrouwenbeweging.
Met dank aan de schrijver en uitgever is dit veelgevraagde boek de eerste in de rij:

Feminisme : Politiek veelstromenland / Anneke Ribberink. - Leiden : Stichting Burgerschapskunde : Nederlands Centrum voor Politieke Vorming, 1987. - 64 p. : ill. : lit.

“De eerste periode waarin het feminisme sterk op de voorgrond trad, wordt aangeduid met de term ‘eerste feministische golf’. Deze grote, internationale beweging duurde globaal van 1850 tot 1920. Zij was op haar sterkst in de Verenigde Staten, het land van herkomst, en in Engeland. In Nederland kwam zij vooral op gang na 1870.
Van ca. 1920 tot de tweede helft van de jaren zestig boette de feministische stroming aan kracht in. In de late jaren zestig leefde ze weer op, waardoor er gesproken werd van een ‘tweede feministische golf’ “ staat in de introductie te lezen.

In dit boek wordt aandacht besteed aan de geschiedenis van het feminisme, aan de ideologische wortels, aan de zogenaamde eerste en tweede feministische golf en het feminisme in de jaren tachtig, de achtergronden hiervan en de invloed op de samenleving.

 
vrijdag 18 november 2005

Nieuws (berichten in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Gescheiden vaders betalen vaak alimentatie niet meer (De Volkskrant, 18 november 2005). Gescheiden vaders betalen vaak geen alimentatie voor hun kinderen. Ongeveer 70 procent van de gescheiden ouders die de bijdrage moeten betalen, kan of wil niet aan de verplichting voldoen.
 • Minder vrouwen werken door dure kinderopvang (Volkskrant, 17 november 2005).De hoge kosten van de kinderopvang zijn een belangrijke oorzaak dat er meer vrouwen werkloos zijn dan mannen, zegt . FNV-voorzitter Jongerius. Uit de nieuwe kwartaalcijfers van het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) blijkt dat er nu 353.000 vrouwen werkloos zijn, tegen 333.000 mannen. Voor het eerst in drie jaar overtreft het aantal werkloze vrouwen het aantal mannen zonder werk. Volgens Jongerius tonen de cijfers opnieuw aan dat investeren in de kinderopvang ‘geen luxe maar noodzaak’ is om meer vrouwen aan de slag te krijgen.
 • Vaders ontduiken vaak betaling alimentatie (AD, 17 november 2005). Gescheiden vaders proberen op grote schaal onder het betalen van hun alimentatie uit te komen. Bijna 70 procent van hen wil of kan niet aan deze verplichting voldoen. Het gaat in totaal om 12.000 zaken. Bij 20 procent van de kwesties lukt de betaling na bemiddeling nog steeds niet, zo concludeert het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO). ''De situatie in een gezin is dan vaak al schrijnend te noemen'', benadrukt directeur De Bakker. ,,Iedere dag wachten is er dan al een te veel.''
 • Alimentatieplicht massaal ontdoken (ND, 17 november 2005). Gescheiden vaders ontduiken massaal de plicht alimentatie te betalen voor hun kinderen. Ongeveer zeventig procent die de bijdrage moeten betalen, wil of kan dit niet. Een derde blijft na intensieve bemiddeling nog steeds in gebreke. Hierdoor zitten al twaalfduizend gezinnen in de problemen. Volgens directeur L. de Bakker (LBIO) neemt het aantal probleemgevallen mede door de economische terugval snel toe. Mensen verliezen hun baan of hun bedrijf, waardoor ze de alimentatie niet meer kunnen betalen. Maar er zijn ook veel ex-partners die alles doen om onder de alimentatieplicht uit te komen.
 • Werkloosheid licht gedaald (NRC-Handelsblad, 17 november 2005). De werkloosheid is in het afgelopen kwartaal licht gedaald. In totaal zochten 484.000 mensen werk, drieduizend minder dan tussen juli en september. Vooral mannen profiteren van de betere arbeidsmarkt. De werkloosheid onder vrouwen steeg juist licht ten opzichte van het jaar ervoor, van 7,1 naar 7,3 procent, terwijl het percentage werkzoekende mannen daalde van 5,5 naar 5,3 procent.
 • Meindert van der Kaay: Abortuswet: CDA wil vijf dagen blijven nadenken (Trouw, 17 november 2005). Buitenlands abortustoerisme is nooit ontstaan, en Nederlandse vrouwen lieten zich niet lichtvaardig aborteren. Uit vrees dat dat juist wel zou gebeuren kwam ooit ’vijf dagen bedenktijd’ in de abortuswet. De vrees werd niet bewaarheid. Toch wil het CDA geen gemorrel aan de termijn.
 • Remkes zet subidie aan SGP stop (ND, 17 november 2005). De SGP krijgt vanaf komend jaar geen subsidie meer. Dat heeft minister Remkes (Binnenlandse Zaken) aan de Tweede Kamer geschreven, in antwoord op vragen van de VVD. De partij heeft een noodplan achter de hand, mocht er vanaf 2006 geen subsidie meer binnenkomen. ,,Dan moet worden gedacht aan giftenacties en verhoging van de contributie. Op zulke maatregelen bereiden we ons wel voor, maar zover is het dus nog niet''.
 • SGP bereidt inzamelingsacties voor (Volkskrant, 17 november 2005). De SGP (Staatkundig Gereformeerde Partij) bereidt inzamelingsacties voor om het wegvallen van de rijkssubsidie financieel te kunnen opvangen en het voortbestaan van de partij zeker te stellen. Dat is nodig omdat Minister Remkes (BZK) als gevolg van de rechterlijke uitspraak inzake de 'vrouwenkwestie' per 1 januari 2006 de jaarlijkse subsidie van 800.000 euro beeindigt.


[ Pagina: <<< 1 2 3 4  >>>]