donderdag 22 april 2021 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 November 2005
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  NIEUW OP DE SITE  >  ARCHIEF  >  JAAR 2005
 >  NOVEMBER 2005 
NIEUW OP DE SITE - ARCHIEF NOVEMBER 2005

Overzichtspagina archief ''Nieuw op de site''
zaterdag 10 december 2005

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Eveline Brandt: Abortus - een zaak van de politiek of van de vrouw ? (Trouw, 10 december 2005). Is abortus een zaak van de vrouw of van de politiek? Na de recente evaluatie van de Wet Afbreking Zwangerschap (WAZ) werd hierover gisteren in De Rode Hoed verhit gedebatteerd. Een bloemlezing uit de stevige standpunten.
 • Congres PvdA kiest nieuw partijbestuur (PvdA.nl, 10 december 2005). Die voordracht werd gedaan door een commissie onder leiding van Jacques Wallage. Absoluut wapenfeit: voor het eerst in haar bestaan heeft de partij een bestuur dat uit meer vrouwen dan mannen bestaat.woensdag 30 november 2005

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Vaticaan spreekt opener over homo's maar blijft angstig binnen oude kaders (Trouw, 30 november 2005). Er ligt een wereld van verschil tussen de actuele Vaticaanse instructie over het toelaten van homo’s op de seminaries en het taboe dat een generatie geleden elk realistisch zicht op dit thema verduisterde. Priesterstudenten dienen de ’gay culture’ te mijden, moeten vóór de wijding minstens drie jaar seksueel schadevrij zijn, laat het Vaticaan weten.
 • 'Vrouwen welkom op onderzeeërs' (RefD, 30 november 2005). De Koninklijke Marine is bereid de onderzeedienst open te stellen voor vrouwen. De marine breekt daarmee met een lange traditie. Voorstel is om verder onderzoek te doen naar de haalbaarheid van vrouwen op onderzeeboten. In Noorwegen en Duitsland is het al langer gebruikelijk dat vrouwen deel uitmaken van de bemanning van onderzeeboten.
 • Hof VS buigt zich weer over abortus (RefD, 30 november 2005). Het Amerikaanse hooggerechtshof buigt zich woensdag voor het eerst in vijf jaar over een abortusdossier. Het gaat hier om een wet van de staat New Hampshire die minderjarigen verplicht hun ouders te informeren wanneer zij besluiten tot een abortus.
 • Sheila Kamerman: Therapie stopt jonge groepsverkrachters (NRC-Handelsblad, 29 november 2005). Jeugdige groepsverkrachters plegen na poliklinische behandeling niet opnieuw een zedendelict. Zonder behandeling recidiveert 12%. Van de soloverkrachters pleegt 5% na behandeling opnieuw een zedendelict, zonder behandeling is dat 10%. Zie ook:
  • Sheila Kamerman: 'Ik wist toen nog niet dat het verkeerd was' (NRC-Handeslbald, 29 november 2005). Groepsdaders zijn vaak machotypes met antisociale trekken, zegt Hendriks. Ze hebben een zwak empathisch vermogen (ze kunnen zich niet goed inleven in een ander) en denken egocentrisch.
 • Opvang door scholen mist garanties (Volkskrant, 30 november 2005). Gebrek aan buitenschoolse opvang is, vooral voor moeders, reden minder te werken of te stoppen met hun betaalde baan. Als kinderen naar de basisschool gaan, breekt het moment aan waarop ouders werk en zorg voor kinderen niet meer kunnen combineren. Een verplichting voor basisscholen tot buitenschoolse opvang, zal volgens door de Volkskrant geraadpleegde deskundigen niet veel bijdragen aan een verandering hierin. Dit omdat de kwaliteit van de opvang niet wordt gegarandeerd. 'Aantoonbare kwaliteit bepaalt voor de meeste ouders of ze hun kinderen aan een dagopvang toevertrouwen', zegt Marina Pool van de Nederlandse Gezinsraad.
 • Kabinet heeft nauwelijks oog voor armoede. SCP verwijt regering te weinig gerichte maatregelen (Trouw, 30 november 2005). De armoede is sinds 2002 toegenomen van 8,8 procent naar 10,5 procent van alle huishoudens.  ... De invloed van inkomensafhankelijke uitkeringen blijkt gering, stelt het SCP. Uit onderzoek blijkt dat gezondheid, opleiding, leeftijd en geslacht bepalende factoren zijn voor uitkeringsgerechtigden om naar werk te zoeken. Het SCP adviseert het kabinet dan ook om weer een vorm van armoedebeleid te gaan voeren.
 • Armoedemonitor 2005. Armoede toegenomen. Daling verwacht in 2006 (persbericht SCP, 29 november 2005). O.m.: Hoge armoedecijfers onder allochtonen. Het aandeel lage inkomens is hoog bij uitkeringsontvangers jonger dan 54 jaar (48%) en eenoudergezinnen (37%.dinsdag 29 november 2005

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Armoede treft vooral allochtonen (Telegraaf, 29 november 2005). De armoede in Nederland is de sinds 2002 met 100.000 toegenomen, 10% van alle huishoudens. Hij treft vooral allochtonen. Ook alleenstaande ouders en huishoudens met een uitkering vormen risicogroepen. 
 • Raoul du Pré: Opvang basisschool niet op tijd klaar (Volkskrant, 29 november 2005). Verplichte kinderopvang op basisscholen per 1 januari 2007 is onmogelijk, schrijven de gezamenlijke schooldirecteuren, besturen, onderwijskoepels en lerarenbonden aan de Tweede Kamer. Het kinderopvangplan mist een ‘solide financiële grondslag’ en is daarom gedoemd te mislukken als het kabinet er niet meer geld en tijd voor uittrekt. 'Schoolgebouwen zullen op grote schaal moeten worden uitgebreid en aangepast, nieuwe locaties moeten worden gevonden.'.
 • Kinderopvang door school stuit op verzet Kamer (Volkskrant, 29 november 2005). Het voorstel om scholen zelf kinderen te laten opvangen stuit op groot verzet in de Tweede Kamer, omdat ouders dit moeten gaan betalen en de kwaliteit niet gegarandeerd is. 'Dit betekent een enorme kostenstijging voor de ouders’, vreest VVD-Kamerlid Balemans.
 • Robin Gerrits: School negeert homoseksualiteit (Volkskrant, 29 november 2005). Natuurkundedocent Erwin Kunnen daagt zijn school voor de Commissie Gelijke Behandeling. ‘Stomme eikel’ is iets anders dan ‘Vuile flikker’. 'Mijn school doet te weinig om homoseksualiteit op een normale manier zichtbaar te maken.’
 • Scholen onveilig voor homo's (AD, 26 november 2005). Scholen moeten scheldwoorden over homo’s in de klas verbieden. Ook zou een verbod moeten gaan gelden als leerlingen scheldwoorden over discriminatie gebruiken. Bij overtredingen moet de school maatregelen nemen die standaard in een beleid zijn opgenomen en bij elke leerling en docent bekend zijn. Dat is de eis die de lesbienne- en homowerkgroep van de Algemene Onderwijs Bond (AOB) dinsdag 29 november voorlegt aan de Commissie Gelijke Behandeling.

Nieuwsarchief (berichten vóór 28 november 2005):

 • Zwangere ondernemer moet uitkering krijgen (MKB, 22 november 2005). Zwangere ondernemers moeten net als zwangere werknemers een tijdelijke uitkering krijgen rond hun bevalling. Dat vindt een ruime meerderheid van 66% van de bezoekers van de website van MKB-Nederland. De ondernemersorganisatie meent dat een zwangerschapsuitkering van drie maanden een stimulerende werking heeft op het ondernemerschap onder jonge vrouwen.
 • MKB wil uitkering voor zwangere ondernemers (Planet.nl, 21 november 2005).Het midden- en kleinbedrijf in Nederland vindt dat het kabinet op korte termijn een nieuwe uitkering in het leven moet roepen voor zwangere ondernemers. De kosten: ongeveer 15 miljoen euro. ,,In een moderne samenleving kan het niet zo zijn dat er niets is geregeld voor een ondernemer die zwanger raakt'', zei J. Warmerdam (MKB).maandag 28 november 2005

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Sterfte door aids stabiel (CBS webmagazine, 28 november 2005). Hieruit: Nog steeds zijn vooral mannen het slachtoffer, maar het aandeel vrouwen neemt toe. Vrouwen overlijden gemiddeld jonger dan mannen.
 • Liechtenstein kiest voor legalisering abortus (AD, 27 november 2005). Bijna 80% van de Liechtensteiners heeft zondag per referendum gestemd voor de legalisering van abortus. Tot nu toe kon abortus in het ministaatje worden bestraft met maximaal een jaar gevangenisstraf. Naar schatting vijftig vrouwen weken jaarlijks naar het buitenland uit om de procedure te laten uitvoeren. Van de Europese landen is abortus nu alleen verboden in Malta en Ierland.
 • SGP eist einde samenwerking vanwege verkiesbare plek vrouw (AD, 27 november 2005). De SGP wil dat de Gorcumse afdeling de samenwerking met de ChristenUnie verbreekt, omdat die een vrouw op een verkiesbare plaats heeft gezet. Maar de SGP Gorinchem heeft geen problemen met deze keuze van de CU.
 • Geld voor taallessen, voor- en naschoolse opvang, tegengaan voortijdig schoolverlaten (SZW, 25 november 2005). Gemeenten en scholen kunnen doorgaan met geplande projecten om allochtone vrouwen taalles te geven, de voor- en naschoolse kinderopvang te verbeteren en te voorkomen dat jongeren voortijdig van school gaan. Er is uit de algemiddelen 195 miljoen voor uitgetrokken, omdat sinds oktober het ESF-budget is uitgeput. 

Agenda:

 • donderdag 1 december 2005: Nota voorkeursbehandeling. Mondeling overleg met bewindspersonen SZW, ook over actieve vervolging van discriminatie op de arbeidsmarkt (27 223, nr. 73), het instrumentenonderzoek gelijke behandeling (28 170, nr. 43) en het bedrijvenonderzoek 'Gelijke behandeling bedrijf' (nummer nog niet bekend).  Tijd: 15.00 - 18.00 uur. Plaats: Troelstrazaal, Tweede Kamergebouw, Den Haag.
 • donderdag 15 december 2005: Ik ben niet besneden. Conferentie over meisjesbesnijdenis, georganiseerd door Pharos. Plaats: Nieuwe Herengracht 50, 1011 RX te Amsterdam. Tijd: 9.30 - 12.45 uur. Inschrijven vóór 1 december 2005.
 • vrijdag 16 december 2005: Het glazen plafond van Curacaose vrouwen. Lezing door Paula Kibbelaar. Plaats: Oudezijds Achterburgwal 237 1012 DL  Amsterdam. Tijd: 15.00 - 17.00 uur.
 • De aankondiging van de conferentie op dinsdag 13 december 2005: Symposium gezondheidszorg en mensenrechten is verplaatst. 

Gesignaleerd:

 • Menno de Bruyne: Van Hare naar Zijne Majesteit (ND, 28 november 2005). Mannen én vrouwen mogen er nú al graag over speculeren: wat zal er gebeuren als koningin Beatrix wordt afgelost door haar zoon, prins Willem-Alexander? Als niet meer een vrouw de scepter over Nederland zal zwaaien, maar een man. Hoe zal dat gaan? Wat zal er veranderen als het koningschap na ruim honderd jaar overspringt van de ene op de andere sekse? Als we overschakelen van een matriarchaat naar een patriarchaat?

Nieuwsbrieven:
zondag 27 november 2005

Nieuws (berichten in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Marie-José van Bavel overleden. Donderdag 24 november overleed, na een kort ziekbed, Marie-José van Bavel, medewerkster van de Directie Communicatie van het Ministerie van SZW. Ze was onder andere langdurig betrokken bij vormgeving en uitvoering van het emancipatiebeleid, eerst als woordvoerder van het ministerie, later als speechschrijver voor een reeks bewindspersonen.

Lily Boeykens (1930-2005)

 • Lily Boeykens overleden (vrouwendag.be). Op 22 november 2005 overleed in Antwerpen Lily Boeykens, een vooraanstaand feministe, onder andere mede-oprichtster van het Vrouwen Overleg Komité (VOK) en drijvende kracht achter de eerste Vrouwendag in België (1972).
zaterdag 26 november 2005

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Kabinet: advies kinderopvang (Nederlands Dagblad, 26 november 2005). Het kabinet vraagt nog advies aan de Onderwijsraad en het Centraal Planbureau (CPB) over kinderopvang op scholen voordat dit per 1 januari 2007 ingevoerd wordt. Als uit de adviezen blijkt dat er nog te veel obstakels zijn, kan de kinderopvang in 2007 ook in stappen gestalte krijgen.
 • Pastorale homo-groep boos, Bodar vol lof (Nederlands Dagblad, 26 november 2005). Krenkend en onderdrukkend, vindt een groep homoseksuele pastores de richtlijn van het Vaticaan over homoseksualiteit en priesterschap. De in Rome wonende priester Antoine Bodar is juist enthousiast over het stuk.
 • Vrouwenrapport strandt (Nederlands Dagblad, 26 november 2005). De protestantse synode heeft gisteren verhinderd dat een geschrift waarin wordt gesteld dat het klassieke gereformeerde huwelijksformulier geweld tegen vrouwen aanwakkert, wordt verspreid in plaatselijke kerken.
 • Jan Tromp: Reli-rechts in VS belaagt wolf in poppenkleren (De Volkskrant, 26 november 2005). Een winkelbedrijf dat meisjes aanmoedigt ''sterk, slim en dapper'' te zijn, is het doelwit van demonstranten. Poppen als Molly, Kit en Felicity zouden een dekmantel zijn van radicaal-feministen.
 • Arjen Ribbens: Na sluiting tippelzone Rotterdam: Verslaafde prostituee wil geen hulp (NRC-Handelsblad, 26 november 2005). De hulpverlening aan de prostituees van de verdwenen tippelzone in Rotterdam verloopt moeizamer dan verwacht. Veel vrouwen weigeren de aangeboden hulpverlening en huisvesting.
 • Raoul du Pré: Basisschool doet straks zelf opvang (De Volkskrant, 26 november 2005). Basisscholen mogen de voor- en naschoolse kinderopvang zelf verzorgen. Zij kunnen hiervoor bijvoorbeeld de hulp van ouders of vrijwilligers inroepen. De manier waarop de opvang wordt georganiseerd, moet wel worden goedgekeurd door de ouderraad.
 • Lijstverbinding SGP-CU levert in vier plaatsen problemen op (De Volkskrant, 25 november 2005). De SGP heeft vier van haar kiesverenigingen verboden een lijstverbinding aan te gaan met de ChristenUnie omdat die vrouwen op een prominente plaats op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen heeft staan. Dit heeft SGP-voorzitter Kolijn vrijdag bevestigd.
 • Stappenplan voor- en naschoolse opvang (Regering.nl, 25 november 2005).Het kabinet komt in april 2006 met een concreet stappenplan voor de invoering van voor- en naschoolse opvang. Het voorstel voor invoering wordt samen met scholen, ouderorganisaties en kinderopvang uitgewerkt.


[ Pagina: 1 2 3 4  >>>]