vrijdag 10 april 2020 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 Mei 2005
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  NIEUW OP DE SITE  >  ARCHIEF  >  JAAR 2005
 >  MEI 2005 
NIEUW OP DE SITE - ARCHIEF MEI 2005

maandag 23 mei 2005

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Jaap Cordia: Mannen (ND, 23 mei 2005). Werkgevers mogen mannen niet uitsluiten bij sollicitatieprocedures. Het kabinet heeft dat besloten op grond van het Europese recht. Dat lijkt goed nieuws voor werkzoekende mannen. Maar wat het kabinet met de ene hand geeft, neemt het met de andere terug. Het opmerkelijkste aan deze mededeling van het kabinet is niet het symbolische gebaar richting mannen. Dat is de onderliggende conclusie, dat de non-discriminatieregelgeving waarop Nederland prat gaat, tekortschiet. Talloze relevante regelingen, waaronder de Algemene wet gelijke behandeling, hebben niet kunnen verhinderen dat ons land kennelijk door Brussel is berispt.
 • Flitsscheiding populair (CBS webmagazine, 23 mei 2005). In 2004 zijn 5.000 huwelijk geeindigd in een flitsscheiding. Het totaal aantal echtscheidingen is gedaald van 37.000 (2001) tot 32.000 (2004). De flitsscheiding is dus een serieus alternatief voor de formele echtscheiding. Voorts: het aantal partnerregistraties is fors toegenomen, van 3.000 (2001) naar 11.000 (2004). Vooral partnerregistraties tussen een man en een vrouw zijn gestegen.
 • Huisvrouwen gaan netwerken (ND, 23 mei 2005). De Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen (NVVH) wil af van haar oubollige imago. Daarom heeft ze de naam gewijzigd in NVVH vrouwennetwerk. In de jaren '70 telde de vereniging 70.000 leden, momenteel zijn dat er nog 19.000. Het nieuwe programma richt zich vooral op de jongere vrouw.
 • Minder halfnaakte vrouwen in reclame (AD, 23 mei 2005). De Zweedse premier Persson wil via wetgeving grenzen stellen aan het gebruik van afbeeldingen van schaars of niet geklede vrouwen in media en advertenties. Hij zei dat in een toespraak op het vrouwencongres van zijn sociaal-democratische partij.
 • Sander Becker: Wie is kampioen vreemdgaan? (Trouw, 23 mei 2005). 'Vrouw gaat iets vaker vreemd als man', kopte Trouw op 4 maart boven een klein berichtje. Dat hebben we geweten. De enquête is uitgevoerd door psycholoog Henk Noort, verbonden aan het bureau Motivaction. Hij verklaart de inhaalslag van de vrouw vooral uit het feit dat ze eerlijker is geworden: de vrouw is niet meer economisch afhankelijk van de man, dus zij heeft minder reden om te zwijgen over haar pleziertjes.

Agenda:
zondag 22 mei 2005

Nieuwsbrieven:
zaterdag 21 mei 2005

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Voorkeursbehandeling mag geen mannen uitsluiten (SZW, 20 mei 2005). Werkgevers mogen geen mannen uitsluiten bij werving van personeel. Dit blijkt uit de nota Voorkeursbehandeling waarmee de ministerraad heeft ingestemd, op voorstel van minister De Geus (SZW). Vergaande voorkeursbehandeling van vrouwen, zoals uitsluitend selecteren onder vrouwen, is niet geoorloofd. Wel is toegestaan om vrouwen de voorkeur te geven bij gelijke geschiktheid of hen in het bijzonder uit te nodigen om te solliciteren. De inperking vloeit voor uit Europese uitspraken, jursiprudentie en richtlijnen. Over voorkeursbehandeling van andere groepen heeft het Europese Hof van Justitie zich (nog) niet uitgelaten, maar het kabinet hecht eraan daarbij dezelfde bepalingen te hanteren als bij vrouwen.
 • Toine Heijmans en Michiel Kruyt: Verdonk weer in de fout (Volkskrant, 21 mei 2005). Minister Verdonk voor Vreemdelingenzaken heeft vrijdag de Tweede Kamer opnieuw onjuist geïnformeerd over vrouwen die door hun mannen in Marokko zijn achtergelaten. Zij deed dat in een brief aan de Kamer waarin zij een andere fout rechtzet. PvdA en GroenLihnnks willen een spoeddebat.
 • Toine Heijmans en Michiel Kruyt: Hannou jaagt overal op mij (Volkskrant, 21 mei 2005). Vorige maand ontsnapte Mina uit Marokko, waar haar man haar had gedumpt. Zonder paspoort. Deze week keerde ze terug naar Nederland. ‘Ik ga aangifte doen bij de politie.’
 • Elma Drayer: Islam | De vrouw van het vrijdaggebed (Trouw, 21 mei 2005). Amina Wadud baarde onlangs wereldwijd opzien door in New York het vrijdaggebed te leiden voor een gemengd publiek. ,,Niemand heeft het recht een fatwa over mij uit te spreken.'' Dr. Amina Wadud (52) - ze is hoogleraar islamstudies aan de Virginia Commonwealth University - was deze week in Amsterdam om te confereren over 'islam en feminisme'.
 • Caroline Roelants en Froukje Santing: 'Ik ben deel van de nieuwe islam' (NRC-Handelsblad, 20 mei 2005). Eerste islamitische vrouw die mannen voorging in gebed. De Amerikaanse moslimtheologe Amina Wadud veroorzaakte grote opschudding in de islamitische wereld toen zij 18 maart in New York als eerste vrouw voorging in een publieke islamitische gebedsdienst waaraan ook mannen deelnamen. Vrouwen mogen wel vrouwen leiden, en dan liefst achter gesloten deuren, maar ,,vrouwen leiden mannen niet in religieuze verplichtingen'', aldus de invloedrijke Egyptische geestelijke sjeik Yusuf Qaradawi.
 • Lichte toename aantal ontslagaanvragen bij CWI in 2004. (SZW, 19 mei 2005). Het aantal ontslagaanvragen is in 2004 met 5% toegenomen tot 90.000. In 84% van de gevallen is ontslag verleend. Daarnaast zijn 73.000 arbeidsovereenkomsten via de  kantonrechter ontbonden.
  • Ontslagstatistiek 2004. Hieruit (bldz. 7 e.v.): Het aandeel ontslag wegens arbeidsongeschiktheid is bij vrouwen 33%, bij mannen veel lager: 17%. Het aandeel ontslag wegens bedrijfseconomische redenen is bij mannen hoger: 78%, en bij vrouwen 63%. Vooral voor vrouwen van 55 jaar en ouder in vaste dienst zijn naar verhouding veel ontslagvergunningen verleend: 2,8% , tegen 1,7% bij mannen van 55 jaar en ouder in vaste dienst.
 • Markt voor persoonlijke dienstverlening. Brief dd. 18 mei 2005 van staatssecretaris van Hoof (SZW) ter aanbieding van de kabinetsreactie op de notitie Beleidsvarianten Huishoudelijke Dienstverlening van het CPB.
  • Kabinetsreactie Markt voor Persoonlijke Dienstverlening. Het kabinet acht voortzetting van de RSP ('witte werkster') niet wenselijk. Ook defiscalisering wijst het kabinet af. Dienstencheques zijn niet wenselijk. Er is meer cntrole nodig op de 'zwarte' persoonlijke dienstverlening. Afschaffing van de heffingskorting van de niet-werkende partner is niet aan de orde. Op het terrein van zelfstandig ondernemerschap in deze martk zijn veel initiatieven in gang gezet, meer stiumulansen zijn niet nodig.
  • CPB notitie Beleidsvarianten Huishoudelijke Dienstverlening, 29 april 2005. Hieruit: Er zijn goede redenen om dienstverlening lager te belasten als deze betrekking heeft op activiteiten die huishoudens ook zelf kunnen uitvoeren. Noch legalisering noch het creeren van een wit aanbod dat rijstechnisch kan concurreren met het bestaande informele aanbod zullen resulteren in (formele plus informele) werkgelegenheidswinst van enige betekenis in deze sector.vrijdag 20 mei 2005

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Verdonk moet alsnog zorgen voor goede bescherming gedumpte vrouwen (persbericht GroenLinks, 20 mei 2005). GroenLinks vraagt een spoeddebat aan: de minister moet zich verantwoorden voor haar fout. Ze moet haar beslissing alsnog onderbouwen en haar overwegingen geven. Ze moet ook de motie-Hirsi Ali c.s. uitvoeren. De regering moet nog voor de zomer zorgen voor een fatsoenlijke bescherming van deze vrouwen, omdat veel vrouwen juist in de somer worden gedumpt.
 • Minister Verdonk geeft fout toe (AD, 20 mei 2005). Minister Verdonk (VI) heeft de Tweede Kamer woensdag in een debat onjuist geïnformeerd over een aantal dossiers van Marokkaanse vrouwen die door hun mannen in Marokko zijn gedumpt. Volgens een woordvoerder van de bewindsvrouw heeft zij de Kamer gëinformeerd op basis van gegevens die ,,op dat moment voorhanden waren''. Zij zal een brief sturen om de zaak recht te zetten.
 • Michiel Kruyt: Verdonk informeerde Tweede Kamer onjuist (Volkskrant, 20 mei 2005). Minister Verdonk voor Vreemdelingenzaken heeft woensdag de Tweede Kamer onjuist geïnformeerd over dossiers van vrouwen die door hun mannen in Marokko zijn achtergelaten. Zij zei dat zij zes vrouwen niet toestaat naar Nederland terug te keren, mede omdat deze vrouwen geen kinderen met de Nederlandse nationaliteit hebben. Maar dat is in vier gevallen onjuist.
 • Jan Hunin: Seksisme tiert welig in Poolse tv-spots (Volkskrant, 20 mei 2005). Hoe verder naar het oosten, hoe dieper de décolletés. Hoewel de ergste seksistische uitwassen in Polen zijn verdwenen, valt er volgens de vrouwenbeweging nog een wereld te winnen. 'De blondine van de spot wordt gereduceerd tot lustobject, ze heeft niet eens een gezicht’, verduidelijkt Sylwia Spurek, de woordvoerder van minister Sroda. ‘Dat is in strijd met de gelijke behandeling van mannen en vrouwen.’
 • In stelling: Biologische vader moet betalen (RefD, 20 mei 2005).De Rotterdamse wethouder Geluk (Onderwijs en Integratie) vindt het principieel onjuist dat vaders die hun kind niet erkennen, de verantwoordelijkheid voor hun nakomeling afwentelen op de gemeenschap. Biologische vaders moeten financieel bijdragen aan de opvoeding en verzorging van hun kind. De meningen van o.m.  prof C. de Hoog, G. Cardol (Kinderbescherming) en M.R. Sanches (Vrouwenopvang).

Aangestreept:

 • Makkelijk voor mannen: 20-05-05 (RefD, 2 mei 2005). Trouwen was vandaag populair. Door de mooie datum liep het vandaag storm. En, zoals de woordvoerster van Alemere zegt: 'Het is voor mannen lekker makkelijk te onthouden'.donderdag 19 mei 2005

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Hans Jacobs: Maxima geeft appeltjes aan stoere vrouwen (ND, 19 mei 2005). De blijdschap spetterde eraf bij de winnaars van de Appeltjes van Oranje. De prijzen werden gekoesterd en triomfantelijk in de lucht gehouden. ,,Dit is zó mooi'', zei de Zwolse Rachida el-Houmouri, één van de door prinses Máxima bekroonden.
 • Stijntje Blankendaal: Vliegverbod dreigt voor vervoerder sekstoeristen (Trouw, 19 mei 2005). De Nederlandse reisorganisatie Q-International hangt een verbod boven het hoofd om te vliegen op Brazilië. De organisatie zou vooral sekstoeristen vervoeren. De autoriteiten van de provincie Ceará in het noordoosten van Brazilië hebben het verzoek om een verbod ingediend bij de centrale regering.
 • Kartika Liotard: Vrouwvriendelijk Europa is nog ver weg (Europa in Beweging, mei 2005, overgenomen door SP.nl). Zelfs met een Europa dat streeft naar een gelijke kansenbeleid en met een Grondwet waarin de gelijkheid tussen mannen en vrouwen als één van de grondbeginselen geldt, zal Europa niet over belangrijke bevoegdheden beschikken in de strijd tegen discriminatie. Een sociaal en vrouwvriendelijk Europa, waar het dichten van de kloof prioritair gesteld wordt, is met deze Grondwet dus nog veraf. Met recht en reden moet deze dan ook worden afgewezen.
 • Dertien nieuwe leden voor KNAW (RefD, 18 mei 2005). De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) heeft dertien nieuwe leden gekozen. Onder hen zijn drie vrouwen: classicus prof. dr. Annette Harder, literatuurwetenschapper prof. dr. Ann Rigney en theoloog prof. dr. Ellen van Wolde.
 • Prinses Maxima reikt appeltjes van oranje 2005 uit (persbericht Oranjefonds, mei 2005). Dit jaar is het thema ‘Slagvaardige vrouwen’. De drie winnende projecten zijn belangrijke schakels voor de integratie en participatie van vrouwen in Nederland en dienen als voorbeeld voor andere organisaties. De drie Appeltjes zijn toegekend aan de ‘Bezoekvrouwen’ van Stichting TRAVERS uit Zwolle, het Vrouwen Informatie Punt van Stichting Buurtwerk Alexander uit Rotterdam en aan vrouwenopvang Fundacion pa Hende Muhe den Dificultad uit Aruba.
 • Margreet Vermeulen: Rol man bepalend voor geluk (Volkskrant, 18 mei 2005). Mannen en vrouwen beleven meer plezier aan hun huwelijk als ze de traditionele rolverdeling loslaten. Dat blijkt uit onderzoek van de Vlaamse sociologe Ann Van der Troost. Aanleiding voor het onderzoek, dat werd gehouden onder echtparen van de naoorlogse generatie, is het breekbare karakter van het huwelijk.
 • Huwelijk in balans als man ook opvoedt  (ND, 18 mei 2005). Mannen die een deel van de zorg- en opvoedtaken op hun schouders nemen, zorgen tevens voor tevredenheid over het huwelijk. Zowel mannen als vrouwen zijn positiever over hun relatie naarmate de man meer zorgt en meer vrouwelijke kenmerken vertoont. In 'lagere' sociale klassen scoort de traditionele mannelijke man nog goed. Maar de meeste stellen geven de voorkeur aan een man met vrouwelijke trekjes, omdat die een grotere rol speelt bij het opvoeden van de kinderen. Huishoudelijke kwaliteiten zijn bij niemand een voorwaarde voor een tevreden huwelijk.
 • Willem Beusekamp: Kwartier keurig knuffelen tegen homohaat (Volkskrant, 18 mei 2005). Agressie tegen homo’s is van alle tijden, maar wordt de laatste tijd heftiger. ‘Of je nu door een Jordanees, een boer of een Marokkaan in elkaar wordt geslagen, maakt niet uit.’ Zevenhonderd homo's protesteren tegen geweld 'dat wel wat extremer wordt'.woensdag 18 mei 2005

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Sanne Hart: Relaties | De beste echtgenoot is een beetje vrouw (Trouw, 18 mei 2005). Welke factoren zorgen voor een gelukkig huwelijk? Interview met de Belgische sociologe Ann van den Troost: ,,Het belangrijkste is dat de man regelmatig de 'vrouwelijke' manier van communiceren toepast en zich op zijn gezin richt. De vrouw kan hierbij een handje helpen door duidelijker te zijn in wat ze wil.''.
 • Zorgende man zorgt voor huwelijksgeluk (Volkskrant, 17 mei 2005). Mannen die een deel van de zorg- en opvoedtaken op hun schouders nemen, hebben gemiddeld betere huwelijken. Zowel mannen als vrouwen zijn positiever over hun relatie naarmate de man meer zorgtaken op zich neemt en meer vrouwelijke kenmerken vertoont, zo blijkt uit onderzoek van de Vlaamse sociologe A. Van den Troost.
 • Zorgende mannen belangrijk voor tevreden huwelijk (Radboud Universiteit, 17 mei 2005). Mannen spelen een belangrijke rol in een tevreden huwelijk. Beide partners voelen zich gelukkiger in hun relatie wanneer mannen ook meer  ‘vrouwelijke’ kenmerken vertonen, zoals het laten zien van emoties en het verrichten van zorgtaken. In hedendaagse meer egalitaire relaties vervagen de traditionele sekserollen, werken beide partners, hebben zowel mannen als vrouwen een rol in de opvoeding en zorg voor kinderen. En beide partners zijn ook gelukkig met die veranderende rollen. Gezinsgerichtheid is voor zowel mannen als vrouwen belangrijk voor een tevreden relatie. Onderzoekster Ann Van den Troost promoveert op 24 mei aan de Radboud Universiteit Nijmegen.   
 • Judit Neurink: Koeweit | Vrouwen veroveren kiesrecht (Trouw, 18 mei 2005).     Vrouwen in Koeweit krijgen na jaren van actievoeren kiesrecht. ,,Eindelijk is er een einde gekomen aan de discriminatie'', zegt de Koeweitse juriste Badria al-Awadhi hoorbaar opgetogen in Koeweit-Stad. Ze was een van de vrouwen die jarenlang vergeefs probeerden de kieswet veranderd te krijgen. Die sloot vrouwen uit, terwijl ze voor de Grondwet toch gelijk zijn aan mannen.
 • Honderden homo's kussen tegen homofobie (Volkskrant, 17 mei 2005). Honderden homo's en lesbiënnes stonden dinsdagavond kussend en knuffelend op het Leidseplein in Amsterdam. Ze gaven gehoor aan de oproep om ‘actie te voeren’ op de internationale dag tegen homofobie.dinsdag 17 mei 2005

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Koeweit geeft vrouwen kiesrecht (Elsevier, 17 mei 2005). Onder luid applaus van tientallen vrouwen op de tribune heeft het parlement van Koeweit gisteren een wet goedgekeurd die vrouwen voor het eerst in de geschiedenis kiesrecht geeft. Bij de verkiezingen van 2007 mogen vrouwen stemmen én zich kandidaat stellen als volksvertegenwoordiger. Vrouwen in Koeweit hebben jaren gestreden voor kiesrecht, maar tot nu toe werd dit altijd geblokkeerd door conservatieve parlementsleden. Aan de wet is op aandringen van de conservatieven wel een clausule toegevoegd die stelt dat de vrouwelijke kandidaten en kiezers zich aan de islamitische wetgeving moeten houden. Saudi-Arabië is nu het laatste land in het Midden-Oosten waar vrouwen niet mogen stemmen.
 • Alleenstaande ouders vaker actief op arbeidsmarkt (CBS webmagazine, 17 mei 2005). De arbeidsparticipatie van alleenstaande ouders  sinds 1996 sterk toegenomen, van 54% naar 65%. Met name alleenstaande moeders met kinderen op de middelbare school zijn relatief vaak actief op de arbeidsmarkt. Werkende moeders met kleine kinderen geven naar verhouding vaak aan minder uren te willen werken. De meeste werkende vaders met kinderen zijn tevreden over hun arbeidsduur. Alleenstaande moeders zijn relatief vaak werkloos: 12%, twee maal zo veel als moeders met een partner. 

Nieuwsarchief (berichten vóór 17 mei 2005):

 • Geen geld voor salaris Britse minister Vrouwenzaken (RefD, 16 mei 2005). Tony Blair is beschuldigd van seksime omdat hij de nieuwe minister voor vrouwenzaken, Meg Munn, zou hebben gevraagd de functie op zich te nemen zonder de bijpassende beloning.
 • Koeweitse vrouwen krijgen kiesrecht (RefD, 16 mei 2005). De vrouwen van Koeweit krijgen in 2007 actief en passief kiesrecht. Dat is de uitkomst van een stemming in het parlement: 45 vóór, 23 tegen en 1 onthouding.

Agenda:[ Pagina: <<< 1 2 3 4  >>>]