donderdag 22 april 2021 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 Mei 2005
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  NIEUW OP DE SITE  >  ARCHIEF  >  JAAR 2005
 >  MEI 2005 
NIEUW OP DE SITE - ARCHIEF MEI 2005

Overzichtspagina archief ''Nieuw op de site'' 
dinsdag 31 mei 2005

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Paus steunt bisschoppen in IVF-debat (RefD, 31 mei 2005). Paus Benedictus XI heeft zich gemengd in het debat in Italië over kunstmatige bevruchting en sprak zich uit tegen zwangerschapsbehandelingen  als IVF. Voorstanders van de wet willen dat ook alleenstaande vrouwen en homoseksuele stellen in aanmerking komen voor IVF, en dat embryo-onderzoek mogelijk wordt.
 • Abortusdebat laait op in Argentinië (RefD, 31 mei 2005). De twintigjarige Argentijnse Romina Tejerina kan volgende maand tot levenslang veroordeeld worden omdat ze haar pasgeboren dochtertje vermoordde. Tejerina werd zwanger na een verkrachting; de dader ging vrijuit. De dramatische zaak zwengelt het abortusdebat in Argentinië aan. Zwangerschaponderbreking is in Argentinië enkel in uitzonderlijke omstandigheden toegelaten. Abortus na een verkrachting kan alleen als het slachtoffer geestelijk gehandicapt of mentaal gestoord is, of als de zwangerschap de gezondheid van de vrouw bedreigt.
 • Vrouwen verdienen een beter Europa (PvdA, 30 mei 2005). Vrouwen kunnen beter vóór een Europese Grondwet stemmen, schrijven PvdA TKlid Jet Bussemaker en PvdA Europarlementariër Emine Bozkurt vandaag in Trouw: 'Zonder Europa zou Nederland op het gebied van gelijke rechten in het stenen tijdperk leven. Gelijke rechten voor vrouwen zijn door Europa al vanaf haar oprichting in 1957 op de kaart gezet. Europese wetten schrijven de kaders voor, lidstaten zijn daarbinnen vrij zelf invulling aan de wet te geven.'
 • Merkel kan eerste vrouwelike Bondskanselier worden (Telegraaf, 30 mei 2005). Angela Merkel is bij de vervroegde landelijke verkiezingen in september de belangrijkste uitdager van de Duitse bondskanselier Gerhard Schröder. Merkels standpunten op diverse terreinen plaatsen haar in de gematigde vleugel van de conservatieve CDU. Zij is bijvoorbeeld tegen abortus, maar wil liever vrouwen overhalen zwangerschappen niet te laten afbreken dan abortus verbieden.
 • Ferry Piekart: Reken dansend met 'ontucht-trauma' af (AD, 30 mei 2005). Mannen die ooit seksueel zijn misbruikt, hebben hun trauma vaak diep weggestopt. Ze houden mensen op afstand. Vluchten in hun werk en hebben zo een eigen overlevingsmechanisme gecreëerd. Danstherapeut Zvika Frank laat hen in het Delta Psychiatrisch Ziekenhuis dansen om hun trauma's te verwerken.
 • Meer mensen in ziekenhuis opgenomen (CBS webmagazine, 30 mei 2005). Hieruit: Het percentage vrouwen dat werd opgenomen in verband met zwangerschapscomplicaties in de periode vóór de geboorte is tussen 1995 en 2003 met 41% gestegen. Belangrijke oorzaak: een toename van het aantal zwangerschappen (gemeten aan het aantal geboorten) met name bij moeders van hogere en zeer jonge leeftijd. Maar ook als hiervoor wordt gecorrigeerd, is er nog steeds sprake van een stijging van 23%.
 • Brede steun voor rapport Bozkurt over vrouwenrechten Turkije (PvdA, 30 mei 2005). Het rapport over vrouwenrechten in Turkije van PvdA-europarlementariër Emine Bozkurt is met een grote meerderheid aangenomen in de Commissie Vrouwenrechten van het Europees Parlement. Het rapport prijst Turkije voor de nieuwe wetgeving over vrouwenrechten, maar stelt dat er nu vooral in de praktijk veel moet veranderen. Zo moeten er meer opvanghuizen komen voor vrouwen die het slachtoffer zijn van geweld. Ook moeten er quota komen voor vrouwen in de Turkse politiek als een tijdelijke maatregel om de teleurstellende participatie van vrouwen in de politiek te verbeteren.  Zie ook:
 • Women's Empowerment: Measuring the Global Gender Gap (World Economic Forum, 16 mei 2005). World Economic Forum Launches New “Gender Gap Index” Measuring Inequality between Women and Men in 58 Countries. Zweden, Noorwegen en IJsland bezetten de eerste drie plaatsen, Pakistan, Turkije en Egypte staan onderaan.  Nederland staat op de 14e plaats.

Geisgnaleerd (bericht niet online):

 • Rechtszaak tegen SGP deze week van start (persbericht Proefprocessenfonds Clara Wichmann, 31 emi 2005). De SGP moet zijn statuten wijzigen zodat vrouwen volwaardig lid kunnen worden en de Staat mag een partij die vrouwen discrimineert niet langer gedogen en subsidiëren. Dat vinden het Proefprocessenfonds Clara Wichmann en zeven andere maatschappelijke organisaties, die zowel de SGP als de Staat voor de rechter hebben gedaagd. Op 2 en 7 juni worden in de Haagse Rechtbank de pleidooien gehouden.maandag 30 mei 2005

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

Terug van weg

Twintig jaar, van 1978 tot 1997 verzorgde het Ministerie van CRM, later dat van SZW, de publicatie ''Emancipatie van de vrouw in de memories van toelichting''. Alle emancipatierelevante passages uit de begrotingsstukken van alle departementen opgezocht, geknipt en geplakt. De uitgave werd gestaakt toen overheidspublicaties online kwamen.

De Visitatiecommissie Emancipatie (VCE) onderzoekt van 2004-2007 op alle ministeries hoe men daar vorm geeft aan emancipatiebeleid en zorg draagt voor gender mainstreaming. Zij had behoefte aan weer zo'n overzicht. Daarom, voor enkele jaren, terug van weg: ''Emancipatie in de begrotingsstukken''.

Inzien / downloaden | Bestellen

 • Natasja de Groot: Transseksueel en onbemiddelbaar (AD, 28 mei 2005). Na 25 jaar trouwe dienst bij TPG mag Jennifer-Ashley Kuiper (49) uit Den Haag haar biezen pakken. Dat ze eruit moet vanwege een reorganisatie is triest, maar dat is niet wat haar het meest steekt. Wél dat ze wordt weggestuurd omdat ze transseksueel is. ,,Ze zeiden tegen me: jou bemiddelen zal toch niet lukken, want je ziet er niet uit.''
 • Parlement Turkije past strafwet aan (NRC-Handelsblad, 28 mei 2005). Het Turkse parlement heeft gisteren onder druk van de Europese Unie een aantal wijzigingen van het strafrecht aangenomen. De nieuwe strafwetgeving, de eerste grote hervorming op dit gebied in 79 jaar, betekent een verbetering van de rechten van vrouwen en kinderen. Verkrachting binnen het huwelijk en ongewenste intimiteiten worden strafbaar gesteld. Verder wordt er harder opgetreden tegen verkrachting, pedofilie, mensensmokkel en marteling.
 • Dorien Pels: 'Vader als autoriteit verdwijnt in rap tempo' (Trouw, 28 mei 2005). Allochtone vaders worden steeds moderner. Ze zouden hun zonen en dochters graag meer tijd en aandacht geven dan ze feitelijk doen. ,,Creools-Surinaamse vaders hebben de modernste opvattingen. Daar is het vanzelfsprekend dat moeders werken, gewoner ook dan in autochtone gezinnen. De Marokkaanse gezinnen zijn het meest traditioneel. Vrouwen werken zelden buitenshuis. De man is de kostwinner, de vrouwen doen de zorgtaken.'' Toch wordt ook de betrokkenheid van Marokkaanse vaders groter. 
 • Allochtone vaders voeden moderner op (NRC-Handelsblad, 27 mei 2005). De huidige jonge migrantenvaders voeden hun kinderen meer op volgens het westerse model dan vorige generaties. De vaders zijn meer betrokken bij hun kinderen, minder autoritair en opener. De Nederlandse manier van opvoeden vinden ze echter van te weinig respect getuigen en overassertief, zo blijkt uit het onderzoek Diversiteit in Vaderschap van het Verweij-Jonkerinstituut.
 • Nieuwe generatie migrantenvaders: minder patriarch, meer kameraad (Verweij-Jonkerinstituut, 27 mei 2005). De jongere generatie vaders in migrantengezinnen voedt in rap tempo anders op dan voorheen. De opvoeding wordt losser, van afstandelijk en autoritair (berust op bevelen en soms slaan) naar opener en autoritatief (berust op uitleg en praten). De vaders raken meer betrokken bij hun kinderen en willen meer tijd met ze doorbrengen. Er is behoefte aan kennis en steun om vragen en problemen bij de opvoeding het hoofd te bieden.
 • Kabinet: verplicht ouderschapsplan bij echtscheiding (persbericht ministerraad, 27 mei 2005). De ministerraad heeft op  voorstel van minister Donner (Justitie) ingestemd met een wetsvoorstel dat ouders verplicht afspraken te maken over verzorging en opvoeding van hun kinderen als zij gaan scheiden. De afspraken worden vastgelegd in een ouderschapsplan. Het wetsvoorstel maakt ook een einde aan de flitsscheiding.zondag 29 mei 2005

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Allochtone opvoeding wordt losser (ND,28  mei 2005). De jongere allochtone vader voedt zijn kinderen steeds losser op. Hij luistert meer, is minder autoritair en willen nauwer betrokken zijn bij de opvoeding. Dat blijkt uit een onderzoek door het Verwey-Jonker Instituut onder Chinese, Marokkaanse en Creools-Surinaamse vaders. Maar allochtone vaders willen wel meer tijd besteden aan hun kroost, meer met ze praten, naar ze luisteren, zich minder autoritair opstellen. Dat heeft invloed op de ontwikkeling van de kinderen, menen de onderzoekers. En op de moeders, want de houding van de vaders maakt dat die vaker buitenshuis kunnen gaan werken en zich zo kunnen ontplooien.

Actueel > Tijdschriftenrek:
vrijdag 27 mei 2005

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Plan voor scheiding niet rijp (ND, 27 mei 2005). Minister Donner (Justitie) ziet tal van haken en ogen aan het initiatiefwetsvoorstel van VVD-Tweede-Kamerlid Luchtenveld om te komen tot een administratieve echtscheiding en een gelijke verdeling van het ouderlijk gezag. De Kamer praat op een later moment verder over het voorstel van Luchtenveld.
 • Minister Verdonk komt weg met excuses (ND, 26 mei 2005). Minister Verdonk (VI) heeft gisteren verzekerd dat zij de Tweede Kamer niet bewust en opzettelijk verkeerde informatie heeft verstrekt. Dat gebeurde tot twee keer toe: in een debat over achtergelaten migrantenvrouwen en opnieuw in de brief die zij twee dagen later schreef om een en ander recht te zetten. De Kamer wil dat Verdonk de vrouwen die kunnen aantonen dat zij tegen hun wil door hun man zijn gedumpt in Marokko of Turkije en Nederlandse kinderen hebben, snel naar Nederland laat terugkeren. Daarover heeft de Kamer vorig najaar al een motie aangenomen. Nu blijkt echter dat de minister deze vrouwen niet in alle gevallen toestemming geeft terug te keren.
 • Minister ontvangt publicaties homoseksualiteit en onderwijs (COC, mei 2005). Op donderdag 26 mei 2005 draagt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het Receptenboek Homoseksualiteit in het Onderwijs en een conferentieboek over aan minister Van der Hoeven van Onderwijs.
 • Voor het eerst vrouwelijke voorzitter (FNV, 25 mei 2005). Voor het eerst in de geschiedenis heeft een Nederlandse vakcentrale een vrouw als voorzitter. Agnes Jongerius (44) nam vanmiddag de voorzittershamer over van Lodewijk de Waal.
  • Lippenstift verpest voor Agnes Jongerius. Agnes Jongerius was nog geen voorzitter, of vanuit de zaal vormde zich een lange rij vrouwen. Ieder had een roos in de hand. In tal van kleuren. Het eerste eerbetoon van de vrouwelijke collega’s.
 • Allochtone mantelzorgsters vaak overbelast (Sp!its, 26 mei 2005). Turkse of Marokkaanse vrouwen die een terminaal ziek familielid verzorgen, raken daardoor vaak overbelast omdat deze bevolkingsgroepen nauwelijks gebruik maken van thuiszorg. Dat blijkt uit een onderzoek van onderzoeksbureau Nivel. De soms maandenlange zorg voor de stervende is vrijwel altijd in handen van één vrouwelijk familielid die daardoor grote kans loopt om overbelast te raken. Volgens huisartsen en thuiszorgmedewerkers maken Turkse en Marokkaanse patiënten nauwelijks gebruik van de thuiszorg door taal- en cultuurbarrières.
 • Geannoteerde agenda Raad WBSC van 2 juni 2005. Brief van minster De Geus (SZW) aan de Tweede Kamer. Hieruit: Oprichting Europees Gender Instituut.Nederlandse opstelling: Nederland staat positief tegenover de oprochting van een Genderinstituut. Nederland is van mening dat een dergelijke instituut bij de uitwisseling van informatie en ervaringen inzake gendermainstreaming en gender-equality op Eurpees niveau een positieve rol kan spelen. Voorwaarde is dat de oprichting budgettair neutraal geschiedt. Nederland kan niet akkoord met het budget zolang er geen akkoord is over de Financiele Perspectieven.
 • European Commission promotes gendermainstreaming in the Structural Funds (EU, 25 mei 2005). Today Danuta Hübner, European Commissioner for Regional Policy, has hosted the third meeting of the High Level Group on Gender Mainstreaming, which comprises senior civil servants from EU Member States responsible for promoting the gender dimension in the management of the structural funds. Best practice examples include a Gender Institute in Sachsen-Anhalt (Germany), pre-school care facilities in Kent (UK) and a micro-credit scheme for female entrepreneurs in Finland.
 • Stichting: ruim 400 kinderen in vier jaar ontvoerd (Volkskrant, 25 mei 2005). De afgelopen vier jaar zijn minstens 423 kinderen uit Nederland ontvoerd naar het buitenland. De grootste groep kinderen, zestig, kwam terecht in Egypte, aldus de stichting Gestolen Kinderen. Hun woordvoerster: 'Vooral Egyptische vaders opereren vaak met een vooropgezet plan. Ze komen naar Nederland, trouwen en krijgen een kind. Als ze een verblijfsvergunning hebben, sturen ze het kind naar Egypte omdat het daar volgens hen een betere toekomst heeft. De vrouw heeft zich daar maar bij neer te leggen.’ 

Oproepen:

 • Hoogopgeleide allochtone vrouwen in/uit de WAO (E-Quality, mei 2005). Mijn naam is Rachel Brussen en in het kader van mijn afstuderen doe ik een onderzoek voor E-Quality. Dit onderzoek gaat over het reïntegratieproces van hoger opgeleide (HBO of WO werk- en denkniveau) allochtone vrouwen. Hierover is weinig bekend, vandaar dat ik uw hulp nodig heb! tel: 070-3129785 (kantooruren) of via de e-mail: r.brussen@e-quality.nlwoensdag 25 mei 2005

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 Gesignaleerd:

 • Amanda Kluveld: Een onwrikbaar geloof in rechtvaardigheid. Aletta Jacobs, 1854-1929 door Mineke Bosch. Recensie in Historisch Nieuwsblad, 2005 nr. 5. Hieruit: Eerder wil ik aangeven dat de historica een indrukwekkend verhaal heeft geschreven, gebaseerd op een ontzagwekkende hoeveelheid onderzoek naar de nationale en internationale politieke en culturele context waarin Jacobs haar leven als eerste vrouwelijke 'doctoresse' van Nederland leefde en waarbinnen de strijd voor vrouwenkiesrecht werd gevoerd.

Nieuwsarchief:
dinsdag 24 mei 2005

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Misbruik kind forse kostenpost (ND, 24 mei 2005). Kindermishandeling kost de Nederlandse samenleving jaarlijks minstens één miljard euro, zo blijkt uit nieuw onderzoek, een voorzichtige becijfering. Bijna de helft van de één miljard euro gaat op aan directe zorg bij kindermishandeling. Nog veel meer geld gaat op aan de indirecte schade, die zich vaak pas jaren later openbaart: slachtoffers van kindermishandeling blijven hun hele leven relatief 'duur'.
 • Merkel mogelijk eerste vrouwelijke bondskanselier (RefD, 24 mei 2005).  „Vrouwen kunnen net zo hard zijn en net zo goed hun zin doordrukken als mannen”, antwoordde Angela Merkel ooit op de vraag of Duitsland klaar is voor een vrouwelijke bondskanselier. Het lijkt erop dat haar partij, de christen-democratische CDU, het met haar eens is.
 • Van Ardenne: Vrouwenrechten schieten tekort (Metro, 23 mei 2005). De internationale gemeenschap moet meer doen om de positie van vrouwen op het gebied van seksualiteit en zwangerschap te verbeteren. De ontwikkelingsagenda schiet op dat terrein tekort, aldus minister Van Ardenne (Ontwikkelingssamenwerking). Door toegang te hebben tot voorbehoedmiddelen kunnen gezinnen in een afgemeten tempo groeien en kunnen de bevolkingsgroei en de aidsepidemie worden afgeremd, aldus de bewindsvrouw.
 • Vrouwen minder vaak failliet (Sp!ts, 23 mei 2005). Het CBS constateerde vorig jaar in de eerste negen maanden van 2004 een recordaantal faillissementen: 6900.  Onderzoeker Blom (Grayton): Wel is de sekse van de eigenaar van invloed. Vrouwen gaan minder vaak failliet en als het mis gaat, is de schade die ze aanrichten kleiner dan bij mannen, stelt hij.

Agenda:

 • donderdag 2 juni 2005: Wereldvrouwenmars: Charter en quilt in Nederland. Plaats: Utrecht. Tijd: 13.30 uur verzamelen bij Stadhuis. 14.00 uur: overhandiging aan burgemeester Annie Brouwer. 14.30 - 17.00 uur informatieve bijeenkomst, Telingstraat 2, Utrecht. Meer informatie: Charlotte Pierik, 030–2347300.

Nieuwsarchief (berichten vóór 23 mei 2005):

 • Flex-aupair. Antwoorden dd. 20 mei 2005 van minister De Geus (SZW) op vragen van TK-lid Gerfkens. Hieruit: Bureaus die bemiddelen voor aupairs worden niet centraal geregistreerd. Voor gastouderopvang is het spreken van de Nederlandse taal vooralsnog niet verplicht. Aupairs die otreden als gastouder worden meegenomen in het onderzoek naar de effecten van de Wet Kinderopvang op de gebruikers.

Emancipatie algemeen > Biografische berichten:

 • Engelen-Sewing, Cato (1868-1961), sopraan (AVRO Klassiek). “Wanneer mevrouw Engelen-Sewing in het Paleis voor Volksvlijt zong,  vielen de leeuwerikken van jaloezie dood neer, omdat de arme beestjes niet in staat waren van haar mooie coloraturen te evenaren!” Dat werd althans zo beweerd!


[ Pagina: 1 2 3 4  >>>]