woensdag 28 juli 2021 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 December 2005
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  NIEUW OP DE SITE  >  ARCHIEF  >  JAAR 2005
 >  DECEMBER 2005 
NIEUW OP DE SITE - ARCHIEF DECEMBER 2005

dinsdag 20 december 2005

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

Meerjarenbeleidsplan Emancipatie 2006 - 2010

 • Ook maatschappelijke participatie doelstelling emancipatiebeleid (Ministerie van SZW, persbericht 19 december 2005).
  Naast een hogere arbeidsdeelname van vrouwen, wordt ook maatschappelijke participatie doelstelling van het emancipatiebeleid. Dat is nodig, omdat (nog) niet iedereen in staat is een zelfstandig bestaan op te bouwen en economische zelfstandigheid te bereiken. Dit heeft meestal te maken met een laag opleidingsniveau. Verder belemmert gebrekkige kennis van de Nederlandse taal en samenleving vooral vrouwen uit etnische minderheden. Bij maatschappelijke deelname gaat het om bijvoorbeeld vrijwilligerswerk in buurt of school, gastouderschap of actief lidmaatschap van een vereniging. Op deze manieren kunnen vrouwen kennis en vaardigheden ontwikkelen en daarmee hun rol in opvoeding en schoolprestaties van hun kinderen versterken. Zo legt grotere participatie nu de basis onder maatschappelijk succes van de volgende generatie volwassenen.
  Dit staat in de Evaluatie Meerjarenbeleidsplan Emancipatie waarmee de ministerraad heeft ingestemd op voorstel van minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, tevens coördinerend bewindspersoon voor Emancipatiebeleid. De notitie schetst op hoofdlijnen wat er in de periode 2000-2005 op emancipatiegebied is bereikt en gaat in op de beleidsprioriteiten voor de periode 2006-2010.

 • Commentaar Wet Inburgering (E-Quality, december 2005). Op verzoek van de TK-Commissie Integratiebeleid heeft E-Quality commentaar gegeven op de Wet Inburgering. Het commentaar betreft:
  • kinderopvang;
  • de positie van bijstandsmoeders zonder arbeidsplicht
  • zwangerschapsverlof voor inburgeringsplichtigen
  • verblijfsrechtelijke gevolgen
  • voortrajecten
 • De glazen tussenwand. Reactie dd. 19 december 2005 van minister De Geus (SZW) op het rapport van de Nederlandse Gezinsraad. Hieruit o.m.:
  • De informatie is niet geheel actueel, want gebaseerd op gegevens over met nmae verlofregelingen en de levensloopregeling in 2003.
  • betaald ouderschapsverlof: 62% van de mannen en 58% van de vrouwen die ouderschapsverlof opnemen in 2004 kreeg doorbetaald. Laatste nieuws:  inmiddels neemt 18% van de vader ouderschapsverlof op.
  • verlenging kraamverlof vaders: is aan de sociale partners.
  • voorlichting over verlofrechten: gebeurt via www.verlofregelingen.szw.nl
  • kinderopvang: voor lage inkomens is de kinderopvang al zeer betaalbaar. Voor midden- en hogere inkomens komt voor 2006 130 miljoen extra beschikbaar.
  • stimulans en op peil houden van kennis van ouders die voor de kinderen zorgen. Is belangrijk, maar taak van gemeenten.
 • Verslag van de Raad WSBVC van 8 december 2005. Brief van minister De Geus dd. 16 december 2005. Hieruit: Zoals verwacht werden wel akkoorden bereikt op het PROGRESS programma en de zogenaamde herschikkingsrichtlijn voor de gelijke behandeling van mannen en vrouwen.

Actueel > Tijdschriftenrek:

Oproepen:

 • LOVER zoekt redacteur met idealen. Heb je belangstelling? Stuur dan voor 15 januari 2005 een e-mail met je motivatie en cv naar de redactie: M.Buhring@iiav.nl of per post naar: Redactie LOVER Obiplein 4 1094 RB Amsterdam Voor meer informatie kun je contact opnemen met: Manu Buhring 06- 45330594.

Agenda:

Gesignaleerd:

 • Pieter Klein Beernink: Klantenkaart laat consument volstrekt koud (Telegraaf, 18 december 2005). Klanten gaan gewoon hun eigen gang. Of ze nu een klantenkaart hebben, airmiles krijgen of zegeltjes plakken. Het enige dat werkt, zo ondervond de onderzoekster, is een aparte benadering van mannen en vrouwen.  maandag 19 december 2005

  Nieuwsbrieven:

  Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

  • VWO'ers meest succesvol in hoger onderwijs (CBS webmagazine, 19 december 2005). Ruim 80% van de vijf vwo-scholieren die aan een studie in het hoger beroepsonderwijs beginnen, behalen een diploma in het hoger onderwijs, tegen 70% van de studenten die vanuit het mbo en het havo komen. Vrouwen presteren beter dan mannen. In het HBO slaagt uiteindelijk 88% van de vrouwen en 76% van de mannen. In het WO liggen die percentages ( na 9 jaar) op 85% (vrouwen) en 72% (mannen).
  • Nu ook Oostenrijks pleidooi erkennen homo-relaties (RefD, 16 december 2005).  De Oostenrijkse minister van Justitie, Karin Gastinger, heeft vrijdag geopperd dat homo’s en lesbiennes in Oostenrijk het recht moeten krijgen op partnerschapsregistratie. Het Tsjechische parlement heeft vrijdag een soortgelijk wetsvoorstel gesteund.  zondag 18 december 2005

  Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

  • Peter Bergwerf: SGP. (ND, 17 december 2005). Waarschijnlijk gaat het te ver een al te directe relatie te veronderstellen tussen het vonnis van de rechter inzake stopzetting van de overheidssubsidie aan de SGP en de recente turbulentie binnen deze partij. Maar wel is het opvallend dat de rechterlijke beslissing niet heeft geleid tot het sluiten van de gelederen.
  • Frank Renout: Pensioenleeftijd moet omhoog (AD, 15 december 2005). De Nederlandse vrouwen werken te weinig. De pensioenleeftijd moet omhoog. En openingstijden bvan winkels kunnen verder worden uitgebreid, zo vindt de OESO. Belangrijke oorzaak dat de economie zich hier trager herstelt is dat 60% van de vrouwen slechts parrtime werkt.  vrijdag 16 december 2005

  Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

  • Hilbert Meijer, Annemarie van Donselaar: Meiden vaker veeldrinkers (ND, 16 december 2005). Het alcoholgebruik onder jonge meiden is zo snel toegenomen, dat het nationaal gezondheidsinstituut NGIZ alarm slaat. In vier jaar tijd is het aantal drinkende meisjes van twaalf jaar toegenomen met 30 procent. En één op de vijf meisjes van veertien jaar is minstens een keer per maand dronken. ,,Tot en met 14 jaar zijn meiden zelfs vaker dronken dan jongens'', aldus NIGZ jongerencoördinator Martijn Planken.
  • Nieuwe alcoholcampagne voor jongeren van start: jonge meiden over de grens door drank (NIGZ, 15 december 2005). Veel meiden gaan door drank verder met seks dan zij aanvankelijk wilden. Achteraf voelen ze spijt of schaamte. Door de drank vrijen ze bovendien minder veilig. Ze vergeten het condoom of schatten de risico’s van onveilig vrijen laag in. Zie ook:
  • Eerste vrouw aan top bouwfederatie (Bouwunie, 15 december 2005). De leden van de algemene vergadering van Bouwunie verkozen juriste Hilde Masschelein tot nieuwe gedelegeerd bestuurder. Tijdens de Bouwunie-persconferentie over 'vrouwen in de bouw' van 15 december stelde Hilde Masschelein de actiepunten voor waaraan Bouwunie onder haar leiding werkt.
   • Vrouwen in de bouw: zij zijn met weinig maar wel gelukkig in hun job (Bouwunie, 15 december 2005). Onbekend maakt onbemind. Deze spreuk geldt zeker voor de aantrekkingskracht van de bouwsector op vrouwen en meisjes. In de bouw zijn vrouwen een minderheid en maar heel weinig meisjes volgen een bouwopleiding. Maar zij die voor de bouw kiezen, hebben er hun plaats gevonden en voelen zich goed.
  • Werkloosheid licht afgenomen (CBS, 15 december 2005). In de afgelopen drie maanden was 6,2% van de beroepsbevolking werkloos tegen 6,3% in 2004. Deze daling van de jeugdwerkloosheid komt vrijwel volledig voor rekening van de mannen. Het merendeel van hen lijkt niet meer op zoek te zijn naar werk voor ten minste twaalf uur in de week, maar heeft een kleinere baan aanvaard, volgt een opleiding of doet een combinatie hiervan. De werkloosheid onder vrouwen was bijna even hoog als een jaar geleden.
  • School blijft bij draagplicht hoofddoekje (Volkskrant, 16 december 2005). Het Islamitisch College Amsterdam (ICA) legt de uitspraak van de Commissie Gelijke Behandeling over het verplicht dragen van een hoofddoekje naast zich neer. Directeur Bijkerk: De commissie heeft alleen vastgesteld dat de hoofddoek ‘technisch gesproken niet noodzakelijk is voor het geven van Arabische les. ‘Maar het gaat ons niet om technische noodzaak, maar om een geloofsovertuiging.’
  • Hof: transseksuele vrouw moet nu pensioen krijgen (RefD, 16 december 2005). De advocaat-generaal van het Europese Hof van Justitie heeft Groot-Brittannië donderdag op de vingers getikt. Het land moet een transseksuele vrouw (een man die zich operatief in een vrouw liet veranderen) vanaf haar 60e jaar pensioen uitbetalen en niet pas op een leeftijd van 65 jaar.
  • Vrouwen kunnen niet goed tegen kritiek van de baas (Telegraaf, 15 december 2005). Kritiek van de baas of een collega komt bij veel vrouwen harder aan dan kritiek van de partner of vriendinnen. De emancipatie heeft er niet voor gezorgd dat vrouwen beter bestand zijn tegen kritiek, maar ze zijn wel strijdbaarder en zelfstandiger, zo blijkt uit onderzoek van OPZIJ.  donderdag 15 december 2005

  Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

  Gesignaleerd:

  • Helga Kormos: De betaalde oppas-oma (AD, 14 december 2005). Je moeder betalen als ze de kinderen opvangt terwijl jij werkt? Het kan met toeslagen van de belastingdienst en werkgevers mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Gastouderbureau Via Trumpy is er in gespecialiseerd.

   
  woensdag 14 december 2005

  Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

  • Effecten bedenktijd abortus slecht onderzocht (ND, 13 december 2005). De vijf dagen bedenktijd voor zwangere vrouwen dreigen klakkeloos uit de abortuswet te worden geschrapt. Volgens hulpverleningsinstantie Stichting Ambulante Fiom heeft de onderzoekscommissie nauwelijks de effecten van de verplichte termijn onderzocht. 20% van de zwangere vrouwen is positief over de bezinningsperiode van vijf dagen. 40% van de vrouwen staat er neutraal tegenover.
  • Iris Dijkstra: Te weinig ICT-vrouwen (Sp!ts, 12 december 2005). Alle overheidscampagnes ten spijt, is nog steeds slechts één op de acht ICT'ers een vrouw. Dat zijn er veel te weinig, vindt expertisebureau VHTO, want bedrijven zitten te springen om vrouwelijk ICT-talent.
  • SGP schept ruimte voor CU-vrouw (ND, 13 december 2005). Het SGP-hoofdbestuur heeft het besluit over samenwerking met de ChristenUnie in Enkhuizen, Zoetermeer, Amersfoort en Gorinchem 'opgeschort'. Volgens voorzitter W. Kolijn betekent dit dat de lijstcombinaties nu toch tot stand kunnen komen.
  • Bestuur SGP komt terug op besluit (RefD, 13 december 2005). Het  Hoofdbestuur gaat, in nauwe samenspraak met de Tweede Kamerfractie, opnieuw in gesprek met de vier kiesverenigingen, met de uitdrukkelijke intentie de lijstineenschuivingen toe te staan.

  Nieuwsarchief (berichten voor 12 december 2005):

  • Vertrouwenspersoon Inclusief (CU, 1 december 2005). De werkgroep Inclusief bevordert de participatie van vrouwen in de politiek. Sinds dit najaar is Coby van der Stoep vertrouwenspersoon voor Inclusief. 'Vrouwen kunnen zich bij mij melden (telefonisch of per mail) als ze vanwege hun vrouwzijn niet worden gehoord, betrokken of benoemd voor politieke functies. Samen met de klaagster kijk ik wat er aan de hand kan zijn en welke activiteiten daarbij passen.'  dinsdag 13 december 2005

  Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

  • Teun Lagas: Vrouwenkwestie | Breuk in SGP ternauwernood afgewend (Trouw, 13 december 2005). De zeeën gingen erg hoog de afgelopen dagen, over de vrouwenkwestie. Het hoofdbestuur van de Staatskundige Gereformeerde Partij wist gisteren ternauwernood een dreigende versplintering van de oudste partij van Nederland te voorkomen.
  • Raoul du Pré: SGP draait verbod terug op samenwerking CU-vrouwen (De Volkskrant, 13 december 2005). Het hoofdbestuur van de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) heeft maandag het omstreden verbod op samenwerking met ChristenUnie-vrouwen teruggedraaid. De onrust over dit verbod liep de afgelopen dagen hoog op in de partij.
  • Theo Stielstra: Mannen steeds vaker met ouderschapsverlof (De Volkskrant, 13 december 2005). Ouderschapsverlof begint langzamerhand ook bij mannen aan te slaan. In 2000 waren negen van de honderd verlofaanvragen van een man, vorig jaar is dat gestegen naar achttien mannen. Volgens het CBS, dat deze cijfers verzamelde, is de stijging te verklaren uit het feit dat werknemers steeds vaker gedeeltelijk worden doorbetaald.
  • Petra de Koning: Kieskwestie vrouwen doet SGP wankelen (NRC-Handelsblad, 12 december 2005). De SGP verkeert in een crisis, nadat twee leden van het bestuur opstapten. Mag een vrouw op de lijst of niet? Wethouder Jan Boogaard uit het Zuid-Hollandse Korendijk vreest ,,het ergste'' voor zijn partij. ,,Het zou me niks verbazen'', zegt SGP-lid Janssen, ,,als de partij het vrouwenlidmaatschap nu gaat toestaan om de partij niet helemaal in de afgrond te storten.''
  • SGP draait besluit vrouwen op de lijst terug (Volkskrant, 12 december 2005). Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2006 jaar mogen er tóch vrouwen staan op de gecombineerde kandidatenlijsten van de SGP en de ChristenUnie, zo besloot het hoofdbestuur, naar eigen zeggen om de eenheid in de partij te bewaren.
  • Samenwerking CU-SGP. Persverklaring dd. 12 december 2005 van de SGP. Uitgangspunt is het door het Hoofdbestuur onverkort gehandhaafde standpunt dat het regeerambt niet in overeenstemming is met de roeping van de vrouw. Voor de korte termijn heeft het Hoofdbestuur om de eenheid binnen de partij te bewaren besloten het besluit d.d. 2 december op te schorten.
  • Coen van de Luytgaarden: 'Met de SGP kan ik niet verder' (Noordhollands Dagblad, 9 december 2005). Hoewel rechtgeaarde SGP'er keert Klaas Kooiman uit Enkhuizen zijn partij de rug toe. Veertig jaar lang diende hij, in volle overtuiging, het staatkundig gedachtegoed. Wat hem echter opbreekt, is het gewraakte 'vrouwenstandpunt'. ,,Daar kan ik geen respect voor opbrengen.''
  • Gelijkheid en non-discriminatie. Jaarrapport 2005 (VNG.net, online december 2005). Dit verslag biedt een samenvatting van de ontwikkelingen die zich in het afgelopen jaar in de lidstaten en op Europees vlak hebben voorgedaan in de strijd tegen discriminatie.
  • Clara Wichmann Penning 2005 uitgereikt aan Britta Böhler (Liga Rechten van de Mens, 10 december 2005). De Clara Wichmann Pening 2005 ging naar Britta Böhler,
  • Dorien Pels: Controle op prostitutie is veel te laks (Trouw, 12 december 2005). Er wordt in Nederland veel te laks opgetreden tegen misstanden in de prostitutie. Die ernstige kritiek komt van Jan Piedfort, hoofdinspecteur van de Antwerpse politie. Piedfort: „Verschil met Nederland is dat vrouwen hier als ze meewerken aan een proces tegen mensenhandelaren verzekerd zijn van een verblijfsvergunning.”
  • Dorien Pels: Werken op de Wallen heeft niets romantisch (Trouw, 12 december 2005).  Zijn de Wallen een ’gezellig symbool van een tolerante stad’? Volgens Karina Schaapman, raadslid voor de PvdA, moet Amsterdam snel van dat idee af. Want veel prostituees worden onderdrukt of gedwongen tot het werk. Op het illegale circuit is al helemaal geen zicht. Schaapman krijgt inmiddels gehoor bij het stadsbestuur. ’Kijk, hier zitten de vrouwen als vee opgestapeld.’
  • Steeds meer mannen nemen ouderschapsverlof (CBS webmagazine, 12 december 2005). Vrouwen nemen twee keer zo vaak ouderschapsverlof op als mannen. Maar het percentage mannen dat ouderschapsverlof opneemt in tussen 2000 en 2004 gestegen van 9% naar 18%. En: Het doorbetalen van loon tijdens de verlofperiode lijkt een stimulans om gebruik te maken van ouderschapsverlof. Bij mannen wordt met 62% iets vaker doorbetaald dan bij vrouwen (58%).
  • Eén op de 11 werknemers heeft auto van de zaak (CBS webmagazine, 12 december 2005). Hieruit: Het zijn vooral mannen die een auto van de zaak hebben. Een op de 7 mannelijke werknemers heeft een auto van de zaak, terwijl dit bij vrouwelijke werknemers maar 1 op de 38 is.


  [ Pagina: <<< 1 2 3 4  >>>]