donderdag 22 april 2021 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 Augustus 2005
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  NIEUW OP DE SITE  >  ARCHIEF  >  JAAR 2005
 >  AUGUSTUS 2005 
NIEUW OP DE SITE - ARCHIEF AUGUSTUS 2005

Overzichtspagina archief ''Nieuw op de site''
woensdag 31 augustus 2005

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • WMO-pilots. Brief dd. 30 augustus 2005 van staatssecretaris Ross (VWS) aan de Tweede Kamer naar aanleiding van moties van TK-lid Tonkens (GL). Hieruit: Ik heb het NIZW verzocht  een emancipatie-effectrapportage uit te voeren over het effect dat de Wmo zal hebben op de deelname aan vrijwilligerswerk, de verdeling van arbeid en zorg en het beroep op mantelzorgers. De rapportage kunt u half oktober tegemoet zien.
 • Leiden haalt mozaieksubsidies binnen (Universiteit Leiden, 30 augustus 2005). De Universiteit Leiden heeft maar liefst 7 van de 22 NWO-Mozaïeksubsidies binnengehaald, bedoeld voor jonge, talentvolle allochtone afgestudeerden. Vrouwen presteerden net als vorig jaar opvallend goed. In Leiden gaan zelfs alle subsidies naar vrouwen.
 • Allochtoon talent krijgt 4 miljoen (NWO, 29 augustus 2005). De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft 22 jonge, talentvolle allochtone afgestudeerden een zogeheten Mozaïeksubsidie toegekend. Ruim driekwart van de gehonoreerden is vrouw, terwijl van de indieners ongeveer tweederde vrouw was. Ze kunnen vier jaar lang een promotie-onderzoek uitvoeren.
 • Kinderopvang. Antwoord dd. 29 augustus van minister De Geus (SZW) op vragen van TK-lid Gerkens (SP). Hieruit: De daling in de vraag naar kinderopvang is ook voor het Kabinet een punt van aandacht. De schaalvergroting in kinderopvang leidt niet, zoals Gerkens stelt, zozeer tot minder keuzevrijheid, beperkte spreiding en minder toegankelijkheid, maar tot efficientie en differentiatie in prijs en kwaliteit.

Agenda:

Gesignaleerd:

 • Thijs Peters: Man heeft vrouw liever dom (Intermediair, 30 augustus 2005). Nederlandse mannen zijn bang voor hoogopgeleide vrouwen. Ze willen in elk geval zelden een relatie met een vrouw die beter is opgeleid dan zij zelf, zo beweert e-matching, dating-bureau voor hoger opgeleiden. 84% wil een vrouw met een lager of even hoog niveau. Vrouwen willen daarentegen juist een man van hun eigen niveau (48%) of beter opgeleid dan zijzelf (39%).dinsdag 30 augustus 2005

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Waldenzen voor het eerst geleid door een vrouw (RefD, 30 augustus 2005). De synode van de grootste protestantse kerk in Italie, de Unie van Waldenzen en Methodisten, heeft voor het eerst een vrouw, Maria Bonafede, tot moderator van het kerkbestuur gekozen. De Waldenzengemeenschap geldt als de oudste protestantse kerk ter wereld. 
 • Twijfel aan speciale opvang slachtoffers eerwraak (ND, 30 augustus 2005). Het ministerie van VWS betwijfelt of er een gespecialiseerd opvanghuis moet komen voor meisjes die vluchten voor eerwraak: dat leidt wellicht tot te veel nadruk op de specifieke problemen van de meisjes. Maar  volgens L. Terpstra van Vrouwenopvang Friesland komen ze vaak niet in aanmerking voor opvang in de jeugdzorg. Bovendien kan de jeugdzorg doorgaans geen anoniem adres garanderen.
 • Rol jeugdarts in opsporing besnijdenis (NEC-Handelsblad, 26 augustus 2005). Artsen in de jeugdgezondheidszorg worden verplicht om het onderwerp genitale verminking in gesprekken met patiëntes ter sprake te brengen. Ook gaat de verjaringstermijn van dit misdrijf in als het slachtoffer achttien jaar is, in plaats van op het moment van besnijdenis, zoals nu het geval is.Deze twee maatregelen maken deel uit van een pakket met voorstellen van het kabinet ter bestrijding van genitale verminking bij meisjes.
 • Onderzoek GroenLinks toont discriminatie bij stages aan (GroenLinks, 26 augustus 2005). Onderzoek van de Universiteit van Utrecht toont aan dat Marokkaanse jongeren gemiddeld 30% minder kans hebben op een stageplaats dan hun autochtone leeftijdgenoten. In de bouw hebben ze zelfs bijna drie keer zo weinig kans. GroenLinks vindt dat onaanvaardbaar. Overheid en werkgevers moeten maatregelen nemen.
  • Samenvatting onderzoek stages. Hieruit: Ook het geslacht van de proefpersonen kan een verklaring bieden voor de gevonden verschillen. In de bouw zijn alleen mannelijke proefpersonen ingezet en in de andere bedrijfstakken alleen vrouwen. De hoge mate van discriminatie in de bouw kan daarom ook voortkomen uit een lagere status van Marokkaanse jongens ten opzichte van Marokkaanse meiden. Over Marokkaanse jongens is op het moment veel negatieve publiciteit. Mogelijk beschouwen werkgevers het in dienst nemen van Marokkaanse jongens beschouwen werkgevers mogelijk als een verhoogd risico.

Agenda > Aktueel:

Emancipatie algemeen > Vrouwen in en uit het nieuws:

 • hspace=0  Zomerserie: Vincent Bijlo en Mariska Reijmerink (tweevandaag.com, 27 juli 2005). In deze aflevering portretteert verslaggeefster Caroline van den Heuvel de blinde cabaretier Vincent Bijlo en zijn vrouw Mariska Reijmerink, met wie hij al 17 jaar samen is. Vanaf september aanstaande staan Bijlo en zijn vrouw in het theater.maandag 29 augustus 2005

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Despite new opportunities, stereotypes still keep women out of key jobs, Annan says (UN, 25 augustus 2005). Lingering stereotypes and rigid gender roles can keep them from entering male-dominated sectors or accessing top managerial positions, United Nations Secretary-General Kofi Annan says in a new report. Further efforts are needed to address the gender wage gap and gender segmentation of the labour market and to improve women’s job security.  “Increased attention should be given to gender-specific barriers to migration, recruitment practices, access to information, human rights protection and remittance procedures,” he adds.
 • Kabinetsstandpunt RVZ-advies bestrijding vrouwelijke genitale verminking. Brief dd. 26 augustus 2005 van staatssecretaris Ross (VWS) aan de Tweede Kamer. Zie ook het eerder gepubliceerde persbericht Drie miljoen extra voor vrouwelijke genitale verminking. Het Kabinet neemt een 12-tal maatregelen, en spreekt de verwachting uit dat hiermee vrouwelijke genitale verminking binnen afzienbare tijd tot het verleden behoort.
 • Kustaw Bessems: Geen opvang als eerwraak dreigt (Trouw, 29 augustus 2005). Het ontbreekt aan opvang voor jonge meisjes die op de vlucht zijn voor eerwraak. Soms kunnen zij nergens terecht of worden zij bij gebrek aan beter opgesloten in jeugdgevangenissen. „We weten nog niet om hoe veel gevallen het gaat”, zegt een VWS- woordvoerster, „maar we zien een specifiek probleem voor minderjarige meisjes die van huis weglopen omdat eergerelateerd geweld dreigt. Deze opvang zal waarschijnlijk niet in de Randstad plaatsvinden, omdat de meesten daarvandaan komen.” Zij zijn dan te dicht bij hun families die hen juist bedreigen.
 • Lesbisch stel mag zich op Aruba registreren (RefD, 25 augustus 2005). Twee in Nederland wonende vrouwen mogen zich bij de burgerlijke stand in Aruba - maar niet in het bevolkingsregister - als gehuwd laten registreren, zo heeft het gemeenschappelijk hof van Aruba en de Nederlandse Antillen bepaald. Op Aruba wordt het homohuwelijk niet erkend.

Emancipatie algemeen > Vrouwen in en uit het nieuws:

 • hspace=0  In de serie dubbelportretten (tweevandaag.com, 26 augustus 2005 ) Erica Terpstra en Lucille Werner. Een gesprek op de sintelbaan bij het NOC*NSF over gehandicapt zijn, de kracht om door te gaan en de schoonheid van het leven. En natuurlijk over het presenteren van Lingo...

Gesignaleerd:

 • Yvette den Brok-Rouwendal: Validisme en gender. Over leven met een handicap (Utrecht, Lemma, 2005. ISBN: 90 5931 357 7. NUR: 740. 2005. 140 blz.€ 17,50). De samenleving is onvoldoende ingesteld op mensen met een handicap. Zij zullen zelf het voortouw moeten nemen om hun plek in de samenleving te veroveren. Om dit initiatief te kunnen nemen is het echter nodig dat zij in zichzelf geloven. Dat is de belangrijkste boodschap van Validisme en gender. Over leven met een handicap.
zondag 28 augustus 2005

Nieuwsbrieven:

Nieuws (berichten in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Campagne tegen genitale verminking (Volkskrant, 27 augustus 2005). Het kabinet investeert 3 miljoen euro in een campagne om genitale verminking van minderjarige meisjes te voorkomen, ‘een vorm van geweld’ waaraan zo snel mogelijk een einde moet komen. Ook wordt de verjaringstermijn voor meisjesbesnijdenis verlengd. Die termijn gaat voortaan pas in na de 18de verjaardag van een meisje, zodat zij als volwassene jaren de tijd heeft om haar ouders aan te klagen wegens mishandeling. 

Gesignaleerd:

 • Laura van Schalkwijk: Reclame omarmt volle, ronde vrouw (AD, 27 augustus 2005). Het is de nieuwe hype: Beautymerk Dove en wasmiddelenfabrikant Dreft hebben de ronde vrouw al ontdekt. Ook Nike gaat nu de vollere dame inzetten in zijn nieuwe reclamecampagne. Uit een eerder onderzoek van Dove blijkt dat 70% van de vrouwen vindt dat er in reclames en media een onrealistisch beeld wordt neergezet van de vrouw. Met zijn campagne 'Echte vrouwen, echte rondingen' hoopt het merk dat wel te doen.

Actueel > Tijdschriftenrek:

 
zaterdag 27 augustus 2005

Nieuws (berichten in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Drie miljoen extra voor vrouwelijke genitale verminking [dames en heren VWS-voorlichters, zullen we daar maar tegen vrouwelijke verminking van maken ?] (Ministerie van VWS, 26 augustus 2005). Het kabinet trekt 3 miljoen euro extra uit voor een steviger, integrale aanpak van vrouwelijke genitale verminking. Dit bedrag wordt grotendeels ingezet in de regio’s Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Rotterdam, Tilburg en Utrecht, waar relatief veel mensen wonen uit de risicolanden. De betrokken GGD’en maken een plan van aanpak. Pharos (kenniscentrum voor Vluchtelingen en Gezondheid), basisscholen en lokale zelfzorgorganisaties participeren in het project. Het project loopt van 2005 tot en met 2008. vrijdag 26 augustus 2005

Groot nieuws (voor wie weet dat emancipatie niet genoeg is):

 • De Bonte Was presenteert deze week haar nieuwe site radicaalfeminisme.nl. Hierop de publicaties en acties van de radicaal-feministische beweging waarvan Anneke van Baalen de grondlegster was en uitgeverij De Bonte Was de belangrijkste organisatie. De site is vooral historisch, maar haar redactie hoopt natuurlijk dat bezoekers er feministische kennis en inspiratie vinden voor het hier en nu.

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Dirk van Harten: Homocultuur van aids tot zwemmen (Volkskrant, 26 augustus 2005). Gisteren werd een heuse homo-encyclopedie gepresenteerd: ‘Buiten Amsterdam is nog veel te doen.’ De samenstellers Thijs Bartels en Jos Versteegen willen een overzicht bieden van de geschiedenis en de cultuur van de mannelijke homoseksualiteit. Omdat de vrouwelijke homocultuur in veel opzichten afwijkt van de mannelijke, laten ze die buiten beschouwing.
 • Mannen hoger IQ dan vrouwen (AD, 26 augustus 2005). Mannen hebben gemiddeld een hoger IQ dan vrouwen. Het gaat om een verschil van vijf punten, dat vanaf 14-jarige leeftijd ontstaat, zo blijkt uit een studie van wetenschappers van de universiteit van het Britse Manchester. Naarmate het IQ toeneemt, wordt de kloof groter: Twee keer zoveel mannen dan vrouwen hebben een IQ van 125 punten. Op het 'geniale' niveau van 155 staan tegenover elke vrouw 5,5 mannen.
 • Yvonne Noorduyn, Philippe Remarque: De Geus biedt crèche enig soelaas (Volkskrant, 25 augustus 2005). Hij is nog geen negen maanden oud, en nu al is de nieuwe Wet Kinderopvang onderhevig aan reparatie. Minister De Geus van Sociale Zaken trekt 200 miljoen euro uit om gevolgen van de wet te herstellen. En het is nodig: tientallen crèches sluiten hun deuren, omdat de opvang voor veel ouders te duur is geworden. Waar ging het mis?

Gesignaleerd:

 • Miranda Megens: Moeders, borstvoeden kan hier! (AD, 26 augustus 2005). Het Voedingscentrum vindt dat de horeca, werkgevers en winkels met een vignet moeten aangeven dat moeders hun kind kunnen voeden in de zaak. ,,We weten uit onderzoeken dat er veel schroom is in het openbaar borstvoeding te geven'', zegt Patricia Schutte van het Voedingscentrum, dat het beeldmerk momenteel bij bedrijven aanbiedt.


[ Pagina: 1 2 3 4  >>>]