zondag 5 december 2021 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 Juni 2004
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  NIEUW OP DE SITE  >  ARCHIEF  >  JAAR 2004
 >  JUNI 2004 
NIEUW OP DE SITE - ARCHIEF JUNI 2004

Overzichtspagina archief ''Nieuw op de site''
woensdag 30  juni 2004

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Verzekeraars perken kraamzorg verder in (Nederlands Dagblad, 30 juni 2004). Ouders krijgen straks na de geboorte van hun baby minder kraamzorg. De zorgverzekeraars zijn bezig met het ontwikkelen van een indicatiesysteem voor de toewijzing van kraamzorg. Ouders krijgen gemiddeld 10 uur minder kraamzorg dan nu nog het geval is.
 • Christen Unie: Gezin in Nederland veel te duur uit (Nederlands Dagblad, 30 juni 2004). Het Nederlandse gezinsbeleid scoort in financieel opzicht belabberd vergeleken met andere welvarende landen. Alleen in Griekenland zijn ouders met kinderen duurder uit. De ChristenUnie wil daarom dat het kabinet voortaan inzichtelijk maakt wat de gevolgen van maatregelen zijn voor de koopkracht van gezinnen.
 • Crèche in gebouw Tweede Kamer (Reformatorisch Dagblad, 30 juni 2004). In het gebouw van de Tweede Kamer komt kinderopvang, zo besloot het bestuur van het parlement. Van de opvang kan behalve het kroost van Kamerleden ook dat van medewerkers van fracties, ambtelijk personeel van de Kamer en van de parlementaire pers gebruikmaken.
 • Turks verbod schendt mensenrechten (Volkskrant, 30 juni 2004). Human Rights Watch beschouwt het verbieden van het hoofddoekje op Turkse universiteiten als een kwalijke inperking van de academische vrijheid en van het recht op beleving van godsdienst. HRW ziet het hoofddoekverbod als een gevolg van de bovenmatige invloed van de militairen in het politieke leven in Turkije.
 • Besluit heeft weinig gevolgen voor Nederland (Volkskrant, 30 juni 2004). Het is nog maar de vraag of het Turkse hoofdoekjesvonnis van het EHRM veel aan de situatie in Nederland zal veranderen. 'Uitingen van godsdienstige aard, zoals het dragen van een hoofddoekje, worden in Nederland in principe beschermd', zegt woordvoerder Richard de Groot van de Commissie Gelijke Behandeling (CGB). 'Maar de Algemene wet gelijke behandeling kent enkele uitzonderingsbepalingen. Zo mogen scholen voor bijzonder onderwijs onder bepaalde voorwaarden kledingvoorschriften stellen aan de leerlingen en docenten.'
 • Hof: Turkije mag hoofddoekje verbieden (Volkskrant, 30 juni 2004). Het verbieden van hoofddoekjes op Turkse universiteiten is geen onaanvaardbare inbreuk op de mensenrechten. De Turkse overheid heeft het recht hoofddoekjes te weren om het seculiere, democratische karakter van de staat te beschermen. Deze uitspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg kan ook gevolgen hebben voor het debat over het hoofddoekje elders in Europa.
 • Europees Hof tegen hoofdoek (Trouw, 30 juni 2004). Turkse universiteiten mogen studentes weren die een hoofddoek dragen, zo heeft het Europese Hof voor de Mensenrechten in Straatsburg gisteren bepaald. De hoofddoek mag worden verboden als dat nodig is ter bescherming van de seculiere staat, aldus het Hof. De uitspraak ondersteunt verbod op scholen in andere landen in Europa.
 • Bernard Bouwman: Hof staat verbieden hoofddoek toe (NRC-Handelsblad, 29 juni 2004). Turkije mag meisjes die een hoofddoek dragen de toegang ontzeggen tot universiteiten. Dat heeft het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg vanmorgen bepaald. Ook in een aantal andere Europese landen speelt de kwestie van de hoofddoek. Zo heeft het Franse parlement een wet aangenomen die het dragen van 'opzichtige religieuze symbolen', binnen het onderwijs door zowel leerlingen als leraren verbiedt. In Duitsland hebben conservatieve deelstaten, zoals Baden-Württemberg en Beieren, het dragen van een hoofddoek door docenten verboden.
 • De Geus: campagne 'Discriminatie? Bel gelijk!' nodig (persbericht SZW, 29 juni 2004). We weten dat discriminatie voorkomt, maar we doen er zelf niet aan mee. Zo kijken we er graag tegen aan. Maar als we even nadenken, weten we dat ons zelfbeeld niet zo mooi kan zijn als we zelf graag aannemen. We moeten op zijn minst onze alertheid opschroeven, aldus minister de Geus (SZW) bij de opening van het telefonisch meldpunt.
 • Instellingsbesluit Visitatiecommissie Emancipatie en bijbehorend benoemingsbesluit leden (Staatscourant, 29 juni 2004). Benoemd zijn: Tineke Lodders-Elfferich (voorzitter), Trudy Blokdijk-Hauwert, Ila Kasem, Tineke van den Klinkenberg, Louise Mulder, Joyce Outshoorn, Joop Schippers (leden), Saskia Keuzenkamp (adviserend lid namens het SCP) en Jeroen de Wildt (secretaris / adviserend lid).

Nieuwsarchief:
dinsdag 29  juni 2004

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Werken onder hoge tijdsdruk blijft dalen (persbericht CBS, 29 juni 2004). In 2003 werkte 28% van de werkenden regelmatig onder tijdsdruk, een percentage dat sinds 1999 daalt, zowel onder voltijds- als deeltijdwerkenden. Zie ook de hierin opgenomen tabel arbeidsomstandigheden naar geslacht en leeftijd.
 • Fleur Booys en Carine Neefjes: Man werk, vrouw altijd thuis (Gelderlander, 28 juni 2004). Duizenden Turkse en Marokkaanse vrouwen krijgen thuis taalles, omdat ze de deur niet uit mogen. Of durven. Ik niet werken, geen school. Ik altijd thuis. Voor elk wissewasje moet Mina haar kinderen bellen, en eigenlijk is ze dat spuugzat. Ze wil niet langer afhankelijk zijn van haar kinderen. Ik zelf doen, zegt de 67-jarige Marokkaanse vrouw, die al 37 jaar in Nederland is.
 • Voortgang prenatale screening. Brief dd. 28 juni 2004 vanstaatssecretaris Ross (VWS aan de Tweede Kamer. Ter vervolge op het Algemeen Overleg van 8 juni 2004: 'Het streven moet zijn eenzelfde kwaliteit te bereiken die bijvoorbeeld de screeningsprogramma's op borstkanker en baarmoederhalskanker garanderen. Uitgangspunt is daarbij dat de kwaliteit van screening voor vrouwen aan wie dit wordt aangeboden (zwangeren van 36 jaar en ouder) dezelfde moet zijn als voor jongere zwangeren.'
 • Eveline Brandt: Interview Hauser: We waren alleen met die spannende ivf bezig (Trouw, 29 juni 2004). Veel vrouwen hebben last van gezondheidsproblemen die direct verband houden met hun vruchtbaarheid. De Utrechtse hoogleraar Fauser wil een aparte kliniek openen om daar meer onderzoek naar te doen: stevig wetenschappelijk onderbouwde zorgverlening voor vrouwen, meer aandacht voor specifieke vrouwengezondheidsvraagstukken en goed academisch onderzoek daarnaar. Ten onrechte wordt er in de geneeskunde vaak met dédain op die 'vrouwenkwaaltjes' neergekeken.
 • WAO-risico daalt sneller bij vrouwen dan bij mannen (Reformatorisch Dagblad, 29 juni 2004). Mannen hebben nog altijd een kleinere kans dan vrouwen om arbeidsongeschikt te raken. Vrouwen lopen hun achterstand echter wel in, aldus de uitvoerder van de WAO, het UWV. In 2003 kwam 1,1% van de vrouwen in de WAO terecht, tegen 0,8% van de mannen. In 2002 was dat nog respectievelijk 1,7% en 1,1%.
 • Jongeren eerder uit huis (CBS-Webmagazine, 28 juni 2004). Jongeren verlaten weer eerder het ouderlijk huis. Ieder jaar verlaten bijna een kwart miljoen jongeren het ouderlijk huis. Sommigen vertrekken al voor hun achttiende verjaardag, de meesten pas na hun twintigste. Meisjes gaan gemiddeld twee jaar eerder het huis uit dan jongens. Het langst thuis wonen jongeren met een lage opleiding.
 • Peter Bergwerff: Ouderlinge (Nederlands Dagblad, 28 juni 2004). De Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK) hebben besloten vrouwen toe te laten tot het ambt van ouderling. Ook tegen vrouwelijke predikanten hebben de NGK geen principieel bezwaar meer. Belangrijk is dat de landelijke vergadering die vrijdag in Lelystad tot de toelating van vrouwelijke ambtsdragers besloot, niet spreekt van een bijbels gebod daartoe.
 • Marieke Kremer: Vrouwelijke criminelen doen hun verhaal (Sp!ts, 25 juni 2004). Ze zijn veroordeelde moordenaressen, fraudeurs en bendeleden. Schrijver Wally Lamb  trok zich het lot van deze vrouwen aan. In de verhalenbundel Van binnen uit geschreven geeft hij hun een stem. Vrouwengevangenissen in de VS, en waarschijnlijk ook elders in de wereld, worden bevolkt door daders die vóór ze tot hun misdaad kwamen, vooral slachtoffer waren.

Nieuwsarchief (berichten vóór 21 juni 2004):

 • Materieel ontvoerde vrouwen en kinderen in Marokko. Vragen van TK-leden Hirsi Ake en Wilders (VVD) aan minister Donner (Justitie). Over het bericht in het Algemen Fagblad dd. 10 juni 2004 dat elk jaar zo’n dertig in Nederland wonende Marokkanen na familiebezoek of vakantie hun gezin – met name vrouwen en kinderen - achterlaten in Marokko, waarbij tevens de papieren van hen worden afgepakt. Wat vindt de miister en wat wil hij doen?

Emancipatie algemeen > Biografische berichten:

 • Verwey-Jonker, Hilda
  • Hilda Verwey-Jonker, 1908 - 2004 (PvdA, 28 juni 2004). Donderdag 24 juni jongstleden overleed Hilda Verwey-Jonker. Hilda Verwey-Jonker was van zeer bijzondere betekenis voor de PvdA. De PvdA en de Wiardi Beckman Stichting denken met diep respect en bewondering aan haar terug, vooral aan haar grote inzet voor de sociaal-democratie en het feminisme in Nederland.
  • Hilda Verwey-Jonker, gedreven politica en sociologe (Vereniging voor Vrouwengeschiedenis, september 2003)
  • H.Verwey-Jonker (Parlement en Politiek). Biografie met een uitputtende opsomming van loopbaan, functies en nevenfuncties.
  • Joke Mat: Vrouwelijke pionier in mannenbastions (NRC-Handelsblad, maart 2000) . Zelf dochter van een feministe-pur-sang, was de sociologe Hilda Verwey-Jonker een van de eerste vrouwen met een carrière in het openbare leven. Ze is een gematigd salon-solcialiste, slim, maar niet bevlogen.
  • Partij van de duurzaamheid. Interview met Hilda Verwey-Jonker.(Milieudefensie, juni 1998). De tegenstelling tussen arbeid en kapitaal zal plaats maken voor de tegenstelling groen en groei. Hilda Verwey-Jonker (90) feministe en een van de oprichters van Partij van de Arbeid staat aan de kant van de groen-denkers.
  • 'Er moet een vrouw in: herinneringen in een kentering van de tijd'. Autobiografie Hilda Verwey-Jonker. Arbeiderspers, 1988. ISBN:  90-295-5151-8  
     
    
maandag 28  juni 2004

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Janny Groen en Lidy Nicolasen: Nederlander ziet moslim niet staan (Volkskrant, 26 juni 2004). Nederlanders hebben nauwelijks contact met moslims, willen niets over de islam weten en toch denkt ruim eenderde negatief over deze bevolkingsgroep. Jongeren oordelen vaker negatief (43%) dan gemiddeld, en mannen (42%) zijn vaker negatief dan vrouwen (31%).
 • NGK wachten nog even met vrouwelijke predikant (Reformatorisch Dagblad, 26 juni 2004). De Nederlands Gereformeerde Kerken hebben het voorlopig besluit genomen om het ambt van predikant nog niet open te stellen voor vrouwen. Eerst moet een Commisie de uitvoerbaarheid daarvan onderzoeken.
 • NGK kiezen voor vrouwen in ambt (Nederlands Dagblad, 25 juni 2004). De Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK) hebben het ambt van ouderling opengesteld voor vrouwen. Omdat openstelling wordt gezien als een zaak van christelijke vrijheid, is ze ,,niet geboden'', oordeelde de Landelijke Vergadering gisteravond in Lelystad. De vergadering schaarde zich ook achter de hoofdconclusie van het commissierapport 'Vrouwelijke ouderlingen en predikanten', dat vrouwen ouderling en predikant mogen worden. Invoering van de vrouw in het ambt van predikant uitgesteld, omdat nog niet alle praktische consequenties te overzien zijn.zondag 27  juni 2004

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Vrouwen willen glazen plafond aan diggelen (FEMBusiness, 25 juni 2004). Vrouwelijke managers willen net zo graag als mannen de baas zijn bij hun bedrijf. Ze hebben geen enkele behoefte zich terug te trekken uit de ratrace. Onderzoeksbureau Catalyst deed in de Verenigde Staten een onderzoek onder vrouwelijke en mannelijke leden van het hoger management van grote bedrijven.zaterdag 26  juni 2004

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Gelijke vertegenwoordiging van vrouwen in nieuwe Europese Commissie (persbericht, 25 juni 2004). Om de Europese Unie en de nieuwe Europese Grondwet acceptabel te maken voor álle Europese burgers, mannen én vrouwen, moet er direct en serieus aandacht geschonken worden aan de gelijke vertegenwoordiging van beide seksen in de eerste Europese Commissie van het uitgebreide Europa. Dit vinden de 3 koepels van de vrouwenbeweging in Nederland, de Nederlandse Vrouwenraad, Tiye International en de Vrouwen Alliantie, die gezamenlijk 95 landelijke organisaties vertegenwoordigen. Zij steunen hiermee de campagne die door de Europese Vrouwen Lobby is gestart in de EU-lidstaten.
 • Kabinet akkoord met fiscaal raamwerk prepensoen en levensloopregeling. (persbericht SZW, 25 juni 2004). Kabinetsbesluit levensloopregeling: werknemers mogen per jaar maximaal 12% van hun loon belastingvrij sparen; ze mogen het opnemen voor de financiering van onbetaald verlof of prepensioen; het maximum saldo is 150% van het jaarloon, en is hervulbaar.
 • Gijs Herderschée: Kabinet wil snel einde atv-dagen (Volkskrant, 25 juni 2004). Nog voor 2007 moet de werkweek weer veertig uur worden. CAO's die deze werkweken niet toestaan, zijn in strijd met het algemeen belang en worden niet meer aan sectoren opgelegd. Dit betekent dat atv-dagen uit CAO's moeten verdwijnen. Ook moeten belemmeringen worden weggenomen die het voor deeltijdwerkers onaantrekkelijk maken langer te gaan werken.
 • Mogelijkheden voor kinderopvang bij gastouders worden uitgebreid (Ministerie van SZW, persbericht 25 juni 2004). De mogelijkheden voor kinderopvang door gastouders worden uitgebreid. Een gastouder mag - na overleg met het gastouderbureau - voortaan maximaal zes kinderen opvangen (dat was vier). Dit is exclusief de eigen kinderen. Het kabinet maakt het mogelijk dat gastouderopvang van kinderen ook plaatsvindt buiten de gezinssituatie van de gastouder, zolang het maar wel op het woonadres van de gastouder is.
 • Kabinet benoemt leden Visitatiecommissie Emancipatie (Ministerie van SZW, persbericht 25 juni 2004).  Op voorstel van minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en coördinerend minister voor het emancipatiebeleid heeft de ministerraad besloten over de samenstelling van de Visitatiecommissie Emancipatie.

Nieuwsarchief:

 • Gert van Langendonck: Verkrachting betekent doodvonnis (De Groene, 19 juni 2004). Tal van getuigenissen wijzen erop dat in de Amerikaanse gevangenissen in Irak behalve mannen ook Iraakse vrouwen seksueel zijn misbruikt. De vreselijke waarheid is dat het er in zekere zin niet toe doet of er daadwerkelijk vrouwen zijn verkracht. Het vermoeden alleen kan een doodvonnis betekenen voor vrouwen die uit de gevangenis worden vrijgelaten.

Emancipatie algemeen > Biografische berichten:

Emancipatie algemeen > Vrouwen in en uit het nieuws:

 • Margreet Fogteloo: Harde realiste met humane inborst (De Groene, 19 juni 2004). Portret van minister Rita Verdonk van Vreemdelingenzaken en Integratie. ''Rond Rita Verdonk hangen grote emoties. Niet vanwege haar persoonlijkheid, want ze is een nuchter en stoïcijns type. Het is haar ferme beleid dat heftige reacties oproept. Als bij geen ander binnen de regering-Balkenende II manifesteert zich bij de minister van Vreemdelingenzaken en Integratie de botsing tussen de oude en de nieuwe politiek''.vrijdag 25  juni 2004

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Ouderen steeds vaker ziek, maar hebben er minder last van (persbericht RIVM, 23 juni 2004). Hieruit o.m.: Mede dankzij ingrepen van medische zorg en hulpmiddelen hebben mannen er in het afgelopen decennium  2,6 gezonde jaren bij gekregen en vrouwen 3,8 gezonde jaren. Dat is meer dan de toename in de levensverwachting.
 • Lodewijk Dros: Recensie | Christelijke homo-emancipatie verfletst (Trouw, 25 juni 2004). Men werpe de homo van een hoog gebouw. Deze islamitische oproep riep afgelopen maanden twee soorten reacties op: die van vooral politici - zij wilden dat het boek 'De weg van de moslim' verboden werd - en die welke het gedoe op multiculturele wijzerelativeerde: die christenen, dat waren ook geen lekkertjes. Kees Posthumus in zijn boek 'Kringen in de branding' : gelovigen speelden in de homo/lesbische emancipatiebeweging een belangrijke rol,  ze stonden zelfs aan de wieg ervan. Bovendien: ,,Wat van de burgerlijke overheid pas in 2001 mocht, kon in de kerken al jarenlang: trouwen.''
 • Werkplan 2004 Taskforce Vrouwen, Veiligheid en Conflict. Brief dd. 24 juni 2004 van minister De Geus aan de Tweede Kamer. Dit werkplan volgt op het instellingsbesluit van 13 november 2003.
 • SGP en CU stellen kamervragen over rapport Amnesty (Reformatorisch Dagblad, 24 juni 2004). SGP en ChristenUnie hebben donderdagmorgen naar aanleiding van berichten in deze krant kamervragen gesteld aan minister Kamp van Defensie over het rapport ”So does it mean that we have the rights” van Amnesty International, dat handelt over de toename van gedwongen prostitutie na de komst van NAVO en VN in Kosovo.
 • Wil Thijssen: Vrouwen in opstand tegen Walmart (de Volkskrant, 24 juni 2004). Opnieuw zijn Amerikaanse vrouwen opgestaan wegens sekse-discriminatie, zij het nu niet vanwege billenknijperij. Zes vrouwen die voor de Amerikaanse supermarktketen Wal-Mart werken, hebben dit bedrijf aangeklaagd omdat het vrouwen stelselmatig zou negeren als het gaat om promoties. Bovendien steken de lonen van de vrouwelijke werknemers akelig pover af bij die van hun mannelijke collega's, zeggen zij.
 • Omstreden wet tegen Franse homohaat (NRC-Handelsblad, 24 juni 2004). ,,Het is een beetje de wet-Nouchet'', heeft Dominique Perben, de Franse minister van Justitie gezegd. Hoewel de minister zelf de schepper is geweest van het gisteren door de ministerraad goedgekeurde wetsontwerp tegen homohaat, gunt hij de eer ervan aan de inspirator: Sébastien Nouchet. Deze werd in januari van dit jaar in zijn tuin in het Noord-Franse plaatsje Noeux-les-Mines door onbekenden met benzine overgoten en in brand gestoken. Nouchet heeft de aanslag overleefd en groeide uit tot het symbool van agressie tegen homoseksuelen .
 • Astrid Elbers: Forum over vrouwen in Saoedi-Arabië levert twijfelachtig resultaat op (Divazine, 23 juni 2004). In Medina (Saoedi-Arabië) vond van 12 tot en met 14 juni 2004 het ''National Dialogue Forum'' plaats. Het forum focuste op de rechten en plichten van vrouwen in de Saoedische samenleving. Het resultaat is moeilijk te beoordelen. Sommigen betreuren in de eerste plaats het overwicht van de conservatieve stemmen. Anderen vinden de bespreekbaarheid van de vrouwenthema’s op zich al een grote stap voorwaarts.
 • Women in IT - ADA nieuwsbrief nr. 3 (juni 2004)

Agenda:

Gesignaleerd:[ Pagina: 1 2 3 4 5  >>>]