woensdag 8 april 2020 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 Januari 2004
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  NIEUW OP DE SITE  >  ARCHIEF  >  JAAR 2004
 >  JANUARI 2004 
NIEUW OP DE SITE - ARCHIEF JANUARI 2004
 
zondag 25  januari 2004 

Nieuws (berichten in volgorde van plaatsing vandaag):

 • hspace=0  Allochtone vrouwen en de WAO (novatv.nl, 24 januari 2004). Allochtonen komen sneller in de WAO dan Nederlandse vrouwen en melden zich ook vaker ziek. Donderdag berichtte NOVA over een nieuw onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Daaruit blijkt dat het totaal aantal allochtone vrouwen in de WAO snel stijgt. Niemand weet hoe dit probleem moet worden aangepakt. NOVA ging kijken bij een Amsterdams schoonmaakbedrijf waar het ziekteverzuim drie keer zo laag is als bij andere bedrijven in deze sector. Bijna al het personeel is allochtoon en de helft van hen is vrouw.
 • Pieter van den Blink: Frankrijk | Gesprek van de dag: reli-tekens (Trouw, 23 januari 2004, tijdelijke link). De ''opzichtige religieuze tekens'', lees: de hoofddoeken, zijn nu het gesprek van de dag in Frankrijk. Diverse parlementariŽrs zijn na de moslimdemonstraties in verwarring, aan de voor avond van het debat over een wettelijk verbod.

Nieuwsarchief :

 • Ieme van der Poel: Eerwraak, sluiers en bruiden uit het land van herkomst (De Groene Amsterdammer, 17 januari 2004). Veertig jaar geleden hield de nu 96-jarige Franse etnologe Germaine Tillion zich al bezig met traditionele familiestructuren die kenmerkend zijn voor het hele Middellandse-Zeegebied, en niet alleen voor de islam, zoals tegenwoordig dikwijls wordt aangenomen. Dat maakt haar tot een voorbeeld voor huidige experts in het integratiedebat.zaterdag 24  januari 2004 

Nieuws (berichten in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Annet de Jong en Roelien Wierstra: ''Emancipatie is nooit klaar''. Minister De Geus nuanceert gewraakte uitspraken (De Telegraaf, 24 januari 2004). Het was even slikken voor Aart Jan De Geus toen er een storm van kritiek losbarstte nadat hij op een feestje ter ere van het 25-jarig bestaan van de vrouwenbeweging had geopperd dat de emancipatie ''af'' is. De Geus trekt zich alle kritiek aan en neemt daarom een beetje gas terug. In essentie blijft hij bij zijn pleidooi: de minister voor Emancipatie is een achterhaald concept en alle bewindslieden krijgen wat hem betreft emancipatie op hun bordje. ''Wanneer is de emancipatie klaar ? Volgens mij nooit'', nuanceert hij zijn woorden.
 • Voortijdig uitzetten slachtoffers van mensenhandel. Antwoord dd. 20 januari 2004 van minister Verdonk (VI) op vragen van TK-lid Vos (Groenlinks). Veel slachtoffers willen geen aangifte doen en komen dus niet in aanmerking van een tijdelijke B9-verblijfsvergunning, aldus Verdonk. Ze wijst een regeling zoals in BelgiŽ af. Daar krijgt een slachtoffer als zij meewerkt aan het strafproces een permanente verblijfsvergunning.
 • Autochtone man vindt sneller goede baan (Reformatorisch Dagblad, 23 januari 2004). Vrouwen en allochtonen met een universitaire opleiding doen er langer over een passende baan te vinden dan autochtone Nederlandse mannen die van de universiteit komen. Vrouwen verdienen na het afstuderen 2 tot 3 procent minder dan mannen, maar allochtonen valt een gelijke beloning ten deel als autochtonen.
 • Demonstratie tegen Frans hoofddoekverbod (Telegraaf, 24 januari 2004). Ongeveer 200 mensen demonstreren zaterdagmiddag in Den Haag tegen het aanstaande verbod op het dragen van hoofddoekjes in Frankrijk. De betogers zijn mannen, vrouwen met hoofddoek, kinderen en een groep Sikhs. 
 • Vrijheid, gelijkheid en broederschap. Tekst van een petitie die op zaterdag 24 januari 2004 in Den Haag wordt aangeboden aan de Franse ambassadeur, bij de afsluiting van een demonstratie van moslimvrouwen.
 • Nieuwe familiewet Marokko door parlement (De Telegraaf, 23 januari 2004). Marokko heeft met de goedkeuring vrijdag door de senaat een nieuwe familiewet. De wet versterkt de juridische positie van de vrouw in het patriarchaal ingestelde islamitische koninkrijk.
 • Leefbaar Rotterdam wil hoofddoekjesverbod ambtenaren (De Telegraaf, 23 januari 2004). Leefbaar Rotterdam (LR) bereidt een voorstel aan de gemeenteraad voor om religieuze uitingen in overheidsgebouwen te verbieden. Als ik mijn paspoort ga halen, wil ik niet geconfronteerd worden met de opvattingen van de ambtenaar. Ik kom voor een dienst en de ambtenaar moet die dienst verlenen , aldus fractieleider SŲrensen.

Nieuwsarchief:

hspace=0

Joke Blom, directeur IIAV, wordt PvdA-wethouder in Alkmaar

Na ruim 8 jaar directeurschap neemt Joke Blom afscheid van het Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging (IIAV) te Amsterdam. Per 1 februari treedt zij aan als wethouder in de gemeente Alkmaar. Zij krijgt de verantwoordelijkheid over de portefeuille Welzijn, Cultuur en Sport.

Onder haar leiding heeft het IIAV een enorme ontwikkeling doorgemaakt. In 1996 was het een van de eerste organisaties die informatie online beschikbaar stelden. Momenteel is de gehele collectie online raadpleegbaar via www.iiav.nl. De oprichting van de afdeling Internationale Samenwerking heeft de internationale positie van het IIAV versterkt. Al met al heeft Joke Blom het IIAV omgevormd tot een modern kennis- en informatiecentrum en een financieel slagvaardige organisatie (IIAV, aankondiging 14 januari 2004).

NB: Op 27 januari 2004 moesten wij helaas melding maken van het plotselinge overlijden van Joke Blom. Zie de nieuwsrubriek van die datum en later.

Emancipatie algemeen > Vrouwen in en uit het nieuws:
vrijdag 23 januari 2004 

Servicepagina > Oproepen:

Nieuws (berichten in volgorde van plaatsing vandaag):Visitatiecommissie emancipatiebeleid

 • Emancipatie-politie op alle ministeries (De Telegraaf, 23 januari 2004). CDA-coryfee Tineke Lodders gaat de komende drie jaar in opdracht van minister De Geus (Sociale Zaken) alle ministers en staatssecretarissen achter hun broek zitten om emancipatiebeleid op alle departementen meer prioriteit te geven.
 • Commissie brengt emancipatiebeleid departementen in kaart (Ministerie van SZW, persbericht 23 januari 2004). Een speciale commissie onder leiding van voormalig CDA-senator Tineke Lodders-Elfferich gaat vanaf 1 april 2004 bij alle departementen langs om het emancipatiebeleid in kaart te brengen. Dit is besloten door minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en coŲrdinerend minister voor het emancipatiebeleid. Deze visitatiecommissie bekijkt of en hoe emancipatiedoelen in het beleid van de verschillende ministeries tot uitdrukking komen.

hspace=0

[biografie] • Vrouwen Alliantie bedreigd in voortbestaan (VA, persbericht 23 januari 2004). De Vrouwen Alliantie (VA) is verbijsterd door het besluit van minister De Geus van Sociale Zaken om de subsidie aan de Vrouwen Alliantie na 2004 stop te zetten. Hij vindt het geen taak van het kabinet om belangenbehartigende organisaties te subsidiŽren. Met dit besluit staat het voortbestaan van een van de grootste koepelorganisaties van de vrouwenbeweging in Nederland op het spel.  Bovendien staat dit beleid haaks op het VN-Vrouwenverdrag dat Nederland heeft ondertekend.
 • Henk Glimmerveen: Hoofddoek-affaire loopt uit de hand (Rotterdams Dagblad, 23 januari 2004). Luc Ferry, de Franse minister van Onderwijs, wil dat in de klas les wordt gegeven, liefst op fatsoenlijk niveau, en dat kinderen naar hun juf of meester luisteren. Nu heeft hij geregeld de indruk dat sommige kinderen niet in de eerste plaats naar school gaan om te leren, maar om godsdienstoorlogje te voeren.
 • hspace=0  Meer vrouwen in de WAO (novatv.nl, 22 januari 2004). Het aantal WAO-ers daalt. Dat was de blijde boodschap van het kabinet eind vorig jaar. Maar uit onderzoek van NOVA blijkt dat die daling alleen geldt voor Nederlandse mannen. Het aantal Nederlandse vrouwen en het aantal allochtonen in de WAO was vorig jaar groter dan het jaar daarvoor. Het valt op dat juist het aantal allochtone WAO-vrouwen is gestegen. En het lijkt vrijwel onmogelijk om deze vrouwen, die al jaren in de WAO zitten, weer aan het werk te krijgen. In Oost-Nederland is een speciaal project gestart dat daar verandering in wil brengen.
 • Dirk Verhofstadt: De derde feministische golf (Liberales, column, 23 januari 2004).  Mensen, welke religie ze ook aanhangen, mogen aan geen enkele vorm van discriminatie of onderdrukking onderworpen worden. Dat vloeit voort uit de strijd die we sinds de Verlichting voeren. Een derde feministische golf, zoals voorgesteld door Ayaan Hirsi Ali, is dan ook broodnodig. De derde feministische golf zou een inhaalbeweging zijn voor islamitische en andere vrouwen die dit niet hebben meegekregen. Ze verdienen de steun van alle ware progressieven. Omdat het niet langer kan dat vrouwen die geen hoofddoek dragen of zich niet schikken naar de wensen van de man, wereldwijd vernederd, geslagen, verkracht, verstoten en vermoord worden.
 • Vrouwen strijden om burgemeesterschap (De Telegraaf, 23 januari 2004, tijdelijke link). Twee vrouwen zijn in de race voor het burgemeesterschap van Delfzijl. Dat heeft een woordvoerder van de gemeente vrijdag gezegd. Voor het eerst gaat de strijd in een burgemeesterreferendum tussen twee vrouwen.
 • Emancipatiesubsidies voor projecten voor vrouwen in achterstandsituaties (Ministerie van SZW, persbericht 23 januari 2004). Emancipatiesubsidies gaan voortaan vooral naar projecten en veel minder naar instellingen. Het gaat daarbij om projecten voor vrouwen die een achterstand hebben op andere vrouwen als het gaat om werk, deelname aan besturen of aan het sociale leven. De vrouwen zelf moeten betrokken zijn bij het initiatief tot het project en bij de uitvoering ervan.

Dossiers:
donderdag 22 januari 2004 

Nieuws (berichten in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Peter van Nuijsenburg: ''Slimme prostitutie'' van schoolmeisjes in Tokyo (Rotterdams Dagblad, 21 januari 2004, tijdelijke link). De nieuwste kruistocht van de gouverneur van Tokyo, Shintaro Ishihara,  is gericht tegen de schoolmeisjesprostitutie. Dat is in Tokyo een groot probleem. Volgens een ruwe schatting verleent eenderde van de meisjes tussen dertien en zestien jaar regelmatig seksuele diensten.
 • Frankrijk worstelt met hoofddoekjes (Nederlands Dagblad, 21 januari 2004). Kan uitbundige ,,harigheid'' op of rond het hoofd een opzichtige religieuze uiting zijn? Met dergelijke vragen worstelen dezer dagen de Franse volkvertegenwoordigers.

Meisjesbesnijdenis [2]

 • Onderzoek: voorlichting en training helpen bij voorkoming van meisjesbesnijdenis (Ministerie van SZW, persbericht 22 januari 2004). Het voorkomen van besnijdenis van meisjes is vooral gebaat bij voorlichting en training van de betrokken bevolkingsgroepen, hulpverleners, politie en justitie.  Hoewel meisjesbesnijdenis in Nederland en veel andere landen strafbaar is, blijkt dat voor de preventie weinig uit te maken. Desondanks stellen de onderzoekers voor dat besnijdenis in Nederland ook strafbaar wordt als het plaatsvindt in een land waar meisjesbesnijdenis wel is toegestaan. De onderzoekers verwachten dat hiervan een belangrijke signaalwerking uitgaat.
 • ''Vrouwenbesnijdenis ook in buitenland verbieden'' (De Telegraaf, 22 januari 2004). Het moet voor Nederlanders en mensen die in Nederland verblijven, ook strafbaar worden hun dochters in het buitenland te laten besnijden. Dat staat in een onderzoek dat de Vrije Universiteit in Amsterdam in opdracht van de ministeries van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Justitie heeft uitgevoerd.
 • GroenLinks wil genitale verminking in het buitenland strafbaar stellen (GroenLinks.nl, 22 januari 2004). Vrouwen- en meisjesbesnijdenis in het buitenland is op dit moment niet strafbaar, zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. Gezien de ingrijpende, inhumane en verschrikkelijke gevolgen van genitale verminking voor vrouwen en meisjes pleit GroenLinks voor snelle strafwetgeving die besnijdenis in het buitenland strafbaar stelt. GroenLinks pleit voor snelle actie om te voorkomen dat het gruwelijke lot van genitale verminking in het buitenland nog iemand ten deel valt
 • VVD: extra inspectie tegen besnijdenis (De Volkskrant, 22 januari 2004). Er moet een landelijk controlesysteem komen ter bestrijding van vrouwenbesnijdenis. Dat vindt de VVD. Meisjes uit 'risicolanden' als SomaliŽ, Sudan en Egypte zouden jaarlijks een medische inspectie moeten krijgen.

Nieuwsarchief:

Dossiers:

Aktueel > Agenda:
woensdag 21 januari 2004 

Nieuws (berichten in volgorde van plaatsing vandaag):

Meisjesbesnijdenis [1]

 • VVD: Betrouwbaar controlesysteem genitale verminking noodzakelijk (VVD.nl, 21 januari 2004). VVD-woordvoerder Ayaan Hirsi Ali reageert op de uitslag van het onderzoek van Sociale Zaken naar genitale verminking als volgt: ,,Het is op zichzelf een goed onderzoek, maar het loopt vast op het vlak van controlesystemen. Het is te vrijblijvend. Wat moet er dan wel gebeuren? Ik vind dat een controlesysteem ter bestrijding van genitale verminking noodzakelijk is.Ē
  • Het betreffende rapport is donderdag 22 januari online gekomen op de site van SZW. Zie hierboven.

 • Bush pleit voor verbod homohuwelijk (Rotterdams Dagblad, 21 januari 2004). De Amerikaanse president Bush heeft in zijn State of the Union het traditionele huwelijk tussen man en vrouw met kracht verdedigd. Hij liet doorschemeren mogelijk een grondwetswijziging te zullen voorstellen waarin het homohuwelijk nadrukkelijk wordt verboden. 

Aktueel > Agenda:

 • woensdag 28 januari 2004: Femcafť. Feminisme voor mannen en vrouwen. De Klinker, Van Broeckhuysenstraat 46, Nijmegen, 20.00 uur Gratis. Geen info online. Bel 024-3238162.

Focus > Internationale Vrouwendag 2004:

Emancipatie algemeen > Prijzen en lezingen:

 • woensdag 28 april 2004 wordt ''De Triomf'' voor de tweede maal uitgereikt: een blijk van waardering voor de bijdrage van een persoon, initiatief of organisatie aan empowerment, het omzetten van de kracht en kwaliteiten van zwarte, migranten- en vluchtelingenvrouwen in het verkrijgen van invloed, zeggenschap en macht. Zie de gegevens op de nieuwe website, die de tweede helft van januari 2004 online gaat.


[ Pagina: <<< 1 2 3 4 5 6  >>>]