maandag 28 september 2020 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 April 2004
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  NIEUW OP DE SITE  >  ARCHIEF  >  JAAR 2004
 >  APRIL 2004 
NIEUW OP DE SITE - ARCHIEF APRIL 2004

zondag 18 april 2004

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • deels hspace=0 Wat doen wij met onze ouders (VPRO, thema-avond 18 april 2004 en website).
 • Mark Traa: Ruimtevaart / Helaas, André Kuipers is een man (Trouw, 17 april 2004, tijdelijke link). Leuk dat de tweede Nederlandse astronaut maandagmorgen de lucht in gaat. Maar André Kuipers had beter Andrea kunnen heten -dan zouden meisjes óók eens exacte vakken kiezen.
 • Primaat ouders niet langer heilig (NRC-Handelsblad, 17 april 2004). Kinderrechters besluiten steeds vaker om kinderen met een hechtingsstoornis bij hun pleegouders te laten en hen niet terug laten keren naar hun eigen ouders. Dat is mogelijk geworden na de uitspraak van de Hoge Raad in september 2003. Toen bepaalden de rechters dat een jongetje van ruim twee, dat al meer dan een jaar bij zijn pleegouders woonde, niet mocht worden teruggestuurd naar zijn moeder. Het jongetje was gehecht geraakt aan zijn pleegouders. De rechters vonden dat het recht van het kind om in een veilige en vertrouwde omgeving te blijven belangrijker dan het recht van de moeder om haar kind op te voeden.
 • Jutta Chorus: Rita Kok redde kabinet-Lubbers (NRC-Handelsblad, 17 april 2004). Maandag verschijnt het boek ''Getrouwd met de premier, De first lady's van Nederland''. Hoe Rita Kok een kabinet redde.
 • hspace=0 Optilon (Andere tijden, 13 april 2004). Dertig jaar geleden gingen ze langdurig in staking, omdat ze minder verdienden dan hun mannelijke collega's: de vrouwen van Optilon, een ritssluitingenfabriek in Winschoten. Ze hielden vol, en ze wonnen er de Libelle Emancipatieprijs mee.

 
zaterdag 17 april 2004

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • VVD: toch scheiden zonder rechter. Beëindiging van huwelijk in onderling overleg moet norm zijn (Trouw, 17 april 2004). Minister Donner heeft nog maar net aangekondigd dat hij een einde wil maken aan de ''flitsscheidingen'' of de VVD komt met een wetsvoorstel dat ''beter aansluit bij de maatschappelijke realiteit''.
 • Sanne ten Hoove: VVD: scheiden zonder rechter moet kunnen (De Volkskrant, 17 april 2004). De VVD-fractie in de Tweede Kamer wil scheiden zonder tussenkomst van de rechter mogelijk maken. Het liberale Kamerlid Luchtenveld heeft een wetsvoorstel ingediend om dit mogelijk te maken. ''Als je samen kunt trouwen, moet je ook samen kunnen scheiden'', vindt hij. PvdA, GroenLinks en D66 steunen hem in grote lijnen, waarmee een Kamermeerderheid ontstaat.
 • Pay-Uun Hiu: ''Seks arts en patiënt geen incident'' (De Volkskrant.17 april 2004). Seksueel contact tussen huisarts en patiënt is ongeoorloofd en zelfs al in de artseneed van Hippocrates expliciet verboden. Toch heeft van de Nederlandse huisartsen 3,3 procent seksueel contact gehad met een patiënt.

hspace=0

Peter Rehwinkel e.a.
Getrouwd met de premier
De first lady's van Nederland - in veertien portretten.

Veertien vrouwen, van veertien naoorlogse premiers. Wie waren ze ? Welke invloed hadden ze - op hun man en op Nederland ? In dit  boek worden ze geportretteerd. Deed Barbara Schermerhorn meer dan koffers pakken ? Wat las Mini Marijnen met haar man in bed ? En Rita Kok - gaf ze Wim Kok een zetje om het eerste paarse kabinet te vormen ? Veertien portretten, zestig jaren waarin vrouwen van diensters veranderden in feministes. En vandaar in zelfstandige carrièremaaksters - toevallig getrouwd met de premier.

Emancipatie algemeen > Prijzen en lezingen:

 • Zakenvrouw van het jaar 2004 is Mariëtte Barnhoorn, algemeen directeur van de Luba Groep, die behoort tot de toptien van de uitzendbranche in Nederland.
vrijdag 16 april 2004

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Levensloop en prépensioen in één stelsel (persbericht FNV, 16 april 2004). FNV, PvdA, GroenLinks, LPF en de SP: Er moet één geïntegreerd stelsel voor levensloop en prepensioen komen. Werknemers kunnen daardoor zelf kiezen of ze extra vrije tijd willen vlak voor hun pensioen (het prepensioen), of de tijd willen opmaken als tussentijds verlof eerder in hun carrière. Het voorstel zorgt voor een beter evenwicht tussen leren, werken, zorgen en rusten en voor een goed evenwicht tussen solidariteit en keuzevrijheid.
 • VVD wil scheiding zonder rechter mogelijk maken (De Volkskrant, 16 april 2004). De VVD-fractie in de Tweede Kamer wil echtscheiding zonder tussenkomst van de rechter mogelijk maken. Kamerlid Luchtenveld heeft daartoe vrijdag een initiatiefvoorstel gepresenteerd. Zeker als er geen kinderen zijn, moet scheiden zonder de rechter kunnen, vindt hij. ''Als je samen kunt trouwen, moet je ook samen kunnen scheiden.'' Zie ook:

Gesignaleerd:

 • Sleutels tot succes. Onderzoek van Van Doorne Huiskes en partners, in opdracht van het ministerie van SZW naar de onzichtbare hobbels in de loopbanen van vrouwen. De komende maanden verschijnt op de website van Mixed-equal telkens één hoofdstuk. Nu: hoofdstuk 7: Cultuur-aspecten van de organisatie.

 
 donderdag 15 april 2004

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Twaalf uur werken mag weer. Ook recht op pauzes wordt beperkt in soberder Arbeidstijdenwet (Rotterdams Dagblad, 15 april 2004, tijdelijke link). Nederlandse werkgevers krijgen wettelijk het recht hun werknemers twaalfurige werkdagen te laten draaien in een zestigurige werkweek. Het recht op pauzes wordt beperkt. Dat is het gevolg van de ''versobering'' van de Arbeidstijdenwet waar de Tweede Kamer vandaag over beslist. Nederland daalt daarmee qua werknemersrechten af tot het Europese minimumniveau op dat gebied.
 • Werkloosheid snel gestegen (persbericht CBS, 15 april 2004). In het eerste kwartaal van 2004 is de werkloosheid gestegen tot een half miljoen, ofwel gemiddeld 6,6%. Uit tabel 2: ten opzichte van het eerste kwartaal 2003 steeg de werkloosheid onder vrouwen van 5,6 tot 7,5%, die onder mannen van 4,6 naar 6%.  
 • Donner: Flitsscheiding verbieden (Trouw, 15 april 2004). Minister waarschuwt dat buitenland scheiding buiten rechter om niet erkent. Hij wil ook regelen dat ouders die gaan scheiden, in het verzoekschrift aan de rechter afspraken vastleggen over de wijze waarop zij het ouderlijk gezag blijven uitoefenen. In de wet wil hij opnemen dat een gescheiden ouder niet alleen recht heeft op omgang met zijn kind(-eren), maar ook de plicht daartoe.
 • Donner wil einde aan flitsscheiding (Volkskrant, 15 april 2004). Donner wil een einde maken aan de 'flitsscheiding', de sinds april 2001 bestaande mogelijkheid om het huwelijk om te zetten in een geregistreerd partnerschap, dat snel ontbonden kan worden. Een meerderheid van PvdA, VVD, GroenLinks en D66 in de Tweede Kamer is het niet met Donner eens
 • Sandra Donker: Kamer: Ook scheiden bij de notaris (AD, 14 april 2004). Scheiden zonder tussenkomst van de rechter moet mogelijk blijven, vindt een ruime meerderheid in de Tweede Kamer. Als echtparen het eens zijn over de ontbinding van hun huwelijk, moet de scheiding ook bij de notaris zijn te regelen. Zie ook:
 • Donner schrapt flitsscheiding (Reformatorisch Dablad, 14 april 2004). Aan de flitsscheiding kleven grote bezwaren. Zo kunnen bij het ontbinden van het geregistreerd partnerschap geen voorzieningen over kinderen worden getroffen. Die mogelijkheid is destijds bewust uitgesloten, omdat er bij een partnerschap niet automatisch een band ontstaat tussen de vader en een tijdens het partnerschap geboren kind. Veel landen, waaronder Duitsland, erkennen deze vorm van echtscheiding niet. Mocht iemand in zo’n land na een flitsscheiding trouwen, pleegt hij bigamie, aldus minister Donner.
 • Ayaan Hirsi Ali: De islam: sla haar (AD, 14 april 2004, column). 'Sla haar', zegt Allah in de koran, hoofdstuk 4, vers 34. 'Verkracht haar in het huwelijk', herhaalt Allah, alhorend en alwetend, in hoofdstuk 2, vers 424. 'Ontneem haar haar geslachtsdelen', zegt de gids voor islamitische opvoeding... Met opgeheven vinger wijst minister Donner ons erop dat heel wat misdaad tegen moslimvrouwen niets met de islam te maken heeft.
 • Ayaan Hirsi Ali: Hoezo uiting van trots? (NRC-Handelsblad, 13 april 2004). Waarom moeten wij ons druk maken om een stuk textiel? Omdat het hoofddoekje symbool staat voor de vrouw als ondergeschikt wezen. De eerste reactie die bij mij opkomt, is dan ook: doe niet zo raar, natuurlijk ben ik tegen een verbod op hoofddoekjes. Hebben wij niets beters te doen dan debatteren over een stuk textiel?

Emancipatie algemeen > Biografische berichten:

 • Publiciste Anne Biegel overleden (Planet.nl, 8 april 2004). Publiciste Anne Biegel stierf 6 april 2004 in haar geboorteplaats Bussum. Ze werd 98 jaar. Biegel was de eerste vrouw op de redactie van het toenmalige katholieke dagblad De Tijd. Zij hield zich in haar loopbaan vooral bezig met de man-vrouw-verhouding en ouder worden.woensdag 14 april 2004

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Donner wil van het huwelijk weer een heilig huisje maken (GroenLinks, 14 april 2004). GroenLinks verwerpt het idee van minister van Justitie Donner om een einde te maken aan de flitsscheidingen. Marijke Vos wil snel een Kamerdebat over dit conservatieve voornemen.
 • Scheidings- en omgangsregelingen worden verbeterd (Ministerie van Justitie, persbericht 14 april 2004). Om te stimuleren dat mensen die gaan scheiden vooraf goede afspraken maken zullen er eisen worden gesteld aan het inleidend verzoekschrift tot echtscheiding. Afspraken over de wijze van uitoefening van het ouderlijk gezag wordt een verplicht onderdeel van het verzoekschrift. In de wet zal worden vastgelegd dat een ouder niet alleen recht heeft tot omgang met zijn kind maar ook de plicht tot omgang heeft. Er komt geen wettelijk vastgestelde standaardnorm voor omgang met kinderen en echtscheiding zonder tussenkomst van de rechter wordt afgewezen. De sinds april 2001 bestaande mogelijkheid tot ''flitsscheiding'' wordt ongedaan gemaakt.
 • Projectplan Commissie Participatie Vrouwen uit Etnische Minderheden (Ministerie van SZW, 14 april 2004).
 • Aandacht voor genderverschillen in het integratiebeleid. Brief dd. 13 april 2004 van E-Quality aan de Tweede Kamer. Ervaring leert dat een integratiebeleid dat geen rekening houdt met genderverschillen nooit optimaal kan zijn. Dat is een 'verborgen conclusie' uit het rapport van de Commissie Blok. E-Quality geeft de Kamer in overweging om deze conclusie uit te spreken, en om de regering te vragen in het integratiebeleid vanaf heden wel steeds bewust stil te staan bij genderverschillen en emancipatiemogelijkheden.
 • PvdA verontrust door discriminatie bij pensioenfondsen (nieuwsbericht PvdA.nl, 13 april 2004). PvdA-Kamerleden Gerdi Verbeet en Staf Depla zijn verontrust over discriminatie van vrouwen door het gros van pensioenfondsen, zoals onlangs door de Commissie Gelijke Behandeling (CBG) is geconstateerd. Ze hebben hierover vragen gesteld aan staatssecretaris Rutte (SZW) De PvdA ziet in de uitspraak een bewijs voor haar stelling dat veel pensioenregelingen nadelig uitpakken voor vrouwen.
 • Enova Nieuwsbrief april 2004. Enova is het emancipatie adviesbureau Drenthe.
 • Mohamed Sini: Moslimvrouw onmisbaar voor integratie (NRC-Handelsblad, 13 april 2004). Onderdrukking van moslimvrouwen moet stoppen, want zonder een volwaardige rol van de vrouw in het gezin kunnen kinderen niet goed worden voorbereid op de moderniteit.

Nieuwsarchief:

 • Voordracht presidium voor opvolging griffier (persbericht Tweede Kamer, 8 april 2004). Het presidium draagt unaniem mr Jacqueline Biesheuvel-Vermeijden voor als griffier van de Tweede Kamer. Zij is nu eerste plaatsvervangend griffier. Noot redactie: Jacqueline Biesheuvel was van 1985-1993 lid van de Emancipatieraad.
 • Emma Brockes: Do keep up (The Guardian, April 12, 2004). She is famously abrasive, sardonic and intellectually rigorous. Does it all stem from Margaret Atwood's upbringing in a family of self-sufficient scientists, or is she just a natural nit-picker ?
 • Vrouwen worstelen met ambitie (MKB-net nieuwsbericht, 10 april 2004). Vrouwen maken vaker keuzes met betrekking tot het realiseren van hun ambities dan mannen. Bovendien kiezen ze er vaker voor een ambitie niet te realiseren.

Emancipatie algemeen > Vrouwen in en uit het nieuws:

 • hspace=0  Margreet de Boer, burgemeester van Leeuwarden (Buitenhof, tv-programma 11 april 2004). Een afscheidsinterview met PvdA-prominent, ex-minister van Milieu en tegenwoordig burgemeester van Leeuwarden, Margreet de Boer. Zij gaat deze maand met pensioen.
  • Zie ook: M. de Boer - biografie op Parlement & Politiek.

Aktueel > Agenda:
dinsdag 13 april 2004

Actueel > agenda:
maandag 12 april 2004

Nieuwsbrieven:[ Pagina: <<< 1 2 3 4 5  >>>]