donderdag 22 april 2021 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 Januari 2007
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  NIEUW OP DE SITE  >  ARCHIEF  >  JAAR 2007
 >  JANUARI 2007 
NIEUW OP DE SITE - ARCHIEF JANUARI 2007

Naar het archief van deze rubriek ''Nieuw op de site''
woensdag 31 januari 2007

Nieuws (berichten in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Een dwingende regeling voedt het wantrouwen tegen vrouwen aan de top (Trouw, 31 januari 2007, hoofdredactioneel commentaar). Op de kandidatenlijsten van de PvdA voor de Eerste en Tweede Kamer staan om en om een man en een vrouw. Dat dit op het oog eerlijke systeem helaas niets zegt over de werkelijke positie van de vrouwelijke PvdA-politici, bewijst deze kabinetsformatie. PvdA-leider Wouter Bos passeerde aan de onderhandelingstafel echter zijn hoogste vrouw, Nebahat Albayrak. En partijvoorzitter Michiel van Hulten gaf als verklaring voor de lage plaats van Klaas de Vries dat er vanwege het evenredige aanbod van vrouwen maar weinig plaats was voor mannelijke kandidaten. Dat verband had hij beter niet kunnen leggen. Want nu lijkt het alsof het de vrouwen zijn die goede mannen in de weg zitten.
 • SGP dreigt subsidie mis te lopen (AD, 30 januari 2007). De SGP dreigt ook dit jaar niet op subsidie van de overheid te hoeven rekenen. Vorig jaar liep de partij 800.000 euro mis omdat de rechter bepaalde dat er geen subsidie mocht worden gegeven zolang vrouwelijke leden niet dezelfde rechten hebben als mannelijke. Minister Remkes moet er nog een besluit overnemen. Mogelijk gebeurt dat nog deze week, aldus een SGP-woordvoerder. De SGP wil nu wel opheldering waarom eerst vanuit het ministerie een afwijzing van het verzoek te horen was.
 • Werken en grenzen zorgtaken (E-Quality, 30 januari 2007). E-Quality en Marokko.nl zijn een discussie gestart voor jongeren op www.wensenengrenzen.nl over de verdeling van werk- en zorgtaken. Door middel van prikkelende stellingen, herkenbare beelden en uitdagende columns gaan we de komende tien weken op allerlei manieren de discussie met de community op marokko.nl aan. De kern van het discussiespel bestaat uit het formuleren van het meest aansprekende voorbeeld en de beste tip voor hoe je een partner kiest die bij je past en hoe werk- en zorgtaken het beste gecombineerd kunnen worden.

Gesignaleerd:

 • Henriëtte Neuyen: Visies op lichamelijke integriteit. Met artikelen over loverboys, verkrachting, cosmetische chirurgie, verschuivende grenzen in seksualiteit onder jongeren, anorexia en meisjesbesnijdenis. Publikatie van Enzovoort, december 2006. Gratis te bestellen bij: info@enzovoort.org
 • Factsheet Inburgering en Emancipatie. Uitgave: E-Quality, december 2006. Deze factsheet is geschreven voor lokale P-teams (participatieteams van vrouwen uit etnische minderheden), zelforganisaties van migranten(vrouwen) en gemeentelijke adviesraden of –commissies die zich bezighouden met integratie, diversiteit, en/of emancipatie.
  De factsheet is een hulpmiddel bij het adviseren van de gemeente over de uitvoering van de Wet Inburgering. Natuurlijk kan de factsheet ook interessant zijn voor beleidsambtenaren en gemeenteraadsleden.

Agenda:

 • dinsdag 13 februari 2007: promotie Petra Verdonk: Gender Matters in medical education. Integrating a gender perspective in medical curricula. Tijd: 15.30 uur. Plaats: Academiezaal Aula, Comeniuslaan 2, Nijmegen. Gezondheidsverschillen tussen de seksen hangen samen met biologische, psychische, sociale en culturele factoren. Man-vrouwverschillen bestaan in risicofactoren, medische consumptie, klachtpresentatie, gevolgen van ziekte, maar ook bejegening door de hulpverlener. Dokters hebben onvoldoende kennis van deze verschillen.
 • vrijdag 16 februari 2007: Oratie Yvonne Benschop: 'Van lippendienst tot tegengas. Een kritische benadering van gender in organisatieverandering'. Tijd: 15.45 uur. Plaats: Academiezaal Aula, Comeniuslaan 2, Nijmegen. Decennialang zijn organisaties al bezig om meer vrouwen in de top te krijgen. Met mager succes. Organisaties leren op dit terrein niet of nauwelijks. Een belangrijke oorzaak hiervan is dat 'het glazen plafond' nog steeds wordt gedefinieerd als het dominante probleem, en dat maatregelen zich alleen richten op het doorbreken daarvan.
 • Agenda FNV Vrouwenbond: met nieuwe link!

Vacatures:

Oproepen:
dinsdag 30 januari 2007

Nieuws (berichten in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Secil Arda: Kabinetsformatie | We hebben te hard voor abortusrecht gevochten (Trouw, 30 januari 2007). Als bij de formatieonderhandelingen paal en perk gesteld wordt aan de vrijheid van abortus is dat bijzonder schadelijk voor de emancipatie van allochtone vrouwen. Die dreigen terug te vallen in het duistere verleden. ...De religieus conservatieve mannen van alle monotheïstische religies en in alle culturen lijken op elkaar. Zij willen de eigen interpretatie met alle punten en komma’s van hun geloof aan vrouwen opleggen.
 • Als Máxima koningin wordt moet mr Pieter tenminste prins worden (Trouw, hoofdredactioneel commentaar, 30 januari 2007). Voorstanders die vinden dat prinses Máxima straks koningin genoemd moet worden (en dat zijn er nogal wat) beschikken over sterke argumenten. Maar de echtgenoten van onze achtereenvolgende koninginnen brachten het nooit verder dan prins en in het buitenland is het al niet anders. .. Het is nog gekker als we bedenken wat de echte reden is, namelijk dat een mannelijke koning als echtgenoot van het vrouwelijke staatshoofd als verwarrend en bedreigend wordt ervaren. .. Zo moest mr. Pieter van Vollenhoven het zonder de titel prins stellen, terwijl de echtgenotes van de prinsen ogenblikkelijk prinses werden.
 • Anieke Kranenberg: 'Man rijdt roekelozer, agressiever dan vrouw' (Volkskrant, 29 januari 2007). 'Mannen kúnnen beter rijden, maar ze doen het niet.’ Zegt psycholoog Wildervanck. ‘Vrouwen rijden beter dan mannen’, kopten zij op basis van wetenschappelijke studies en de laatste statistieken over het jaar 2005 in Nederland. Dat heeft vooral te maken met de omstandigheden, zegt verkeerspsycholoog Cees Wildervanck. ‘Vrouwen doen vaker boodschappen en halen de kinderen van school. Binnen de bebouwde komt de meeste blikschade voor.’
 • Emancipatiemonitor 2006. Brief dd. 29 januari 2007 van minister De Geus (SZW) aan de Tweede Kamer ter aanbieding van:
 • Europees Jaar Gelijke Kansen voor iedereen van start (SZW, 29 januari 2007). Het vergroten van de kennis over en bewustwording van gelijke kansen staat centraal tijdens het Europees Jaar van Gelijke Kansen voor iedereen. De activiteiten in het kader van het jaar zijn gericht op het terugdringen van discriminatie en het benadrukken van de voordelen van diversiteit. Er is een miljoen euro subsidie beschikbaar voor organisaties die projecten willen uitvoeren. Deze moeten zich richten op het bestrijden van onderscheid op grond van godsdienst en levensovertuiging, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, handicap of chronische ziekte en leeftijd. Meer informatie : www.agentschapszw.nl
 • Hogere arbeidsdeelname vooral te halen bij mensen met een deeltijdbaan (SZW, 29 januari 2007). De grootste winst om mensen meer en langer aan het werk te krijgen, valt te behalen bij werknemers met een deeltijdbaan. Ook herintreders vormen een grote groep. Voor werklozen op het sociaal minimum zijn er de minste financiële prikkels om weer aan de slag te gaan. Voor herintreders is het financieel het meest gunstig om weer aan de slag te gaan. Dit blijkt uit een rapport over de armoedeval dat demissionair minister De Geus SZW) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De armoedeval onder deeltijders (ruim 2 miljoen mensen) is in de periode 2002-2006 groter geworden.
  • B. Taner, P. Hendrix: De armoedeval. Een nieuwe kijk op een oud probleem. SZW (zonder datum). Hieruit: Het achterliggende doel van het verminderen van de armoedeval is het verhogen van het arbeidsaanbod. De vraag is, in welke mate vermindering van de armoedeval het arbeidsaanbod stimuleert.
   • Mensen met een lage kans om door te stromen naar beter betaalde banen maar wel kans maken op een laagbetaalde baan kunnen vaak op eigen kracht geen grote inkomensvooruitgang vanuit een uitkeringssituatie realiseren.
   • Voor mensen die geen perspectief op doorgroei hebben en geen kans maken op een laagbetaalde baan is de armoedeval niet het meest relevante probleem.
   • Bij welke groep is nog de meeste winst te halen?. Met de WWB is er aan de onderkant van de arbeidsmarkt veel bereikt. Ten opzichte van het verleden zijn er ook steeds minder partners zonder eigen inkomsten. Participatiebevordering door grotere deeltijdbanen biedt nog mogelijkheden voor de toekomst.

Onze andere sites > vrouwenverdrag.nl :

 • VN ondervraagt Nederland over naleving Vrouwenverdrag (HOM.nl, 27 januari 2007). Het VN-Comité bij het Vrouwenverdrag heeft de Nederlandse regering in New York deze week kritische vragen gesteld over de mate waarin Nederland zich inspant om vrouwendiscriminatie tegen te gaan. 21 Nederlandse mensenrechten- en vrouwenorganisaties en het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM) zijn verheugd dat de VN hun belangrijkste kritiekpunten heeft overgenomen.maandag 29 januari 2007

Nieuws (berichten in volgorde van plaatsing vandaag):

 • 'Homohuwelijk voor ambtenaar plicht' (ND, 27 januari 2007). Gemeenten mogen strenger zijn voor ambtenaren met gewetensbezwaren tegen het sluiten van een homohuwelijk. Dat zei Alex Geert Castermans, voorzitter van de Commissie gelijke behandeling, in de Daleslezing 2007. Hij erkent dat het dilemma lastig is, omdat belangen met elkaar botsen. De functie van overheidsdienaar brengt mee, dat geen onderscheid gemaakt mag worden tussen mensen, meent Castermans. Gemeenten kunnen daar strenger op toezien.
 • Burgemeester Daleslezing door Alex Geert Castermans (CGB, 27 januari 2007). Op vrijdag 26 januari 2007 heeft Alex Geert Castermans, voorzitter van de CGB, de jaarlijkse Burgemeester Dales Lezing gehouden. Hij heeft daarbij zijn visie op de waarde en de werking van Artikel 1 van de Grondwet gegeven in het betoog 'Behoud van identiteit'.
  • Alex Geert Castermans: Behoud van identiteit. Burgemeester Daleslezing 2007. Hieruit: Dit jaar is het Europees Jaar van gelijke kansen voor iedereen. Daarbij past een oproep aan alle burgers, werkgevers en werknemers, onderwijsgevenden en studenten om respect te hebben voor elkaar en elkaars verschillen, om zich ervan bewust te zijn dat discriminatie op de loer ligt, en om zich in te zetten voor sociale cohesie. Alleen het bij elkaar brengen van mensen met verschillende achtergronden kan achterstelling en uitsluiting van mensen tegengaan.
 • Kamer voorstander: Máxima koningin (Telegraaf, 27 januari 2007). De Tweede Kamer vindt het volstrekt logisch dat prinses Máxima straks de titel koningin krijgt als haar man prins Willem-Alexander koning Willem IV wordt. Volgens een ruime meerderheid van CDA, PvdA, VVD en GroenLinks verdient Máxima het om koningin te worden genoemd. 'In de harten van de Nederlanders is ze dat al en ik kan me voorstellen dat we dat ook formaliseren', zegt CDA-Kamerlid Liesbeth Spies. De SP neemt nog geen standpunt in.

Oproepen:
zaterdag 28 januari 2007

Nieuws (berichten in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Vrouwen aan de macht (NOS Journaal, 28 januari 2007). Hillary Clinton en Ségolène Royal hebben zich in de strijd geworpen voor het hoogste ambt in hun land. Duitsland en Groot-Brittannië hebben al ervaring met een vrouw op nummer één. Buitenlandcorrespondenten Wouter Kurpershoek, Saskia Dekkers, Margriet Brandsma en Tim Overdiek over de opmars van vrouwen naar de politieke top.vrijdag 26 januari 2007

VN-comité (CEDAW) bespreekt Nederlandse rapportage Vrouwenverdrag

Nieuws:

Onze andere sites > vrouwenverdrag.nl > Margreet de Boer en Marjan Wijers wonen de CEDAW-vergadering bij:

 • Zesde dagboek : En nu hun verslag van the heart of the matter, de constructive dialogue van CEDAW met de Nederlandse delegatie. Met de higlights van de vragen en antwoorden. De niet beantwoorde vragen. En een aantal opmerkelijke antwoorden vanuit Nederland.
 • Vijfde dagboek, met: een interview met PM magazine, een gesprek met Frank Majoor (de Nederlandse Permanent Vertegenwoordiger), en de vragen die het CEDAW aan Oostenrijk stelde. Margreet en Marjan spraken opnieuw met Francoise Gaspard, de CEDAW-rapporteur voor Nederland, over de VCE, de Nederlandse review-committee. Voor CEDAW-lid mevrouw Tan schreven zij een nieuw factsheet, nu over legal aid. 

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Ambassade waarschuwt voor mensenhandel (Trouw, 26 januari 2007). De Nederlandse ambassade op de Filipijnen heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken gewaarschuwd voor mensenhandel vanuit het land naar Nederland door misbruik van de au pair-regeling: Filipijnse vrouwen vragen een werkvergunning voor Nederland aan via een au pair-regeling, maar en deel van hen zou in het illegale circuit verdwijnen, bijvoorbeeld in de prostitutie. Ondanks de negatieve adviezen van de ambassade zou de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) meisjes uit de Filipijnen toch werkvergunningen geven. De Tweede Kamer wenst opheldering.
 • Defensie wil meer vrouwen en allochtonen trekken (Volkskrant, 25 januari 2007). Defensie wil de komende jaren meer vrouwen en allochtonen binnenhalen. Om het werk voor deze doelgroepen aantrekkelijker te maken, moet wel het personeelsbeleid flexibeler worden en moeten de arbeidsomstandigheden worden aangepast. Aldus staatssecretaris van der Knaap (Defensie) op een symposium. Voor vrouwen moeten wat hem betreft meer voorzieningen komen zoals kinderopvang en bijvoorbeeld bijzonder verlof bij ziekte van kinderen. Dat geldt ook voor jonge mannen.

Oproepen:
donderdag 25 januari 2007

Onze andere sites > vrouwenverdrag.nl > Margreet de Boer en Marjan Wijers wonen de CEDAW-vergadering bij:

 • Vierde dagboekaantekening (woensdag 24 januari 2007). De CEDAW-behandeling van het Nederlandse rapportage is achter de rug. Margreet de Boer en Marjan Wijers zijn tevreden dat het CEDAW veel vragen heeft gebaseerd op de schaduwrapportage van de Nederlandse NGO's. Verslag volgt ! [En u kunt op deze pagina zien of het persbericht van het CEDAW inmiddels is verschenen]

Nieuws (berichten in volgorde van plaatsing vandaag);

 • Abortus: de vrouw beslist. Open brief aan de PvdA van Wij Vrouwen Eisen, 25 januari 2007. Hieruit:
  • Wij zijn niet bang dat in de onderhandelingen de mogelijkheid tot een legale en medisch verantwoorde abortus in Nederland zal verdwijnen. Wel vrezen wij dat aan de huidige wet een uitleg en uitvoering zal worden gegeven waardoor in de praktijk zowel de toegankelijkheid als de veiligheid van abortus verminderen. Bovendien hebben wij bezwaar tegen een discussie waarin de ‘noodsituatie’ van de vrouw voortdurend wordt  afgewogen tegen de beschermwaardigheid van ongeboren leven. Daardoor raakt het principiële punt van het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen uit het zicht. DE VROUW BESLIST !
 • Elma Drayer: Merkwaardig. Alsof meisjesbesnijdenis pas verwerpelijk wordt als het op grote schaal voorkomt (Trouw, 25 januari 2007). De daad is in Nederland net zo strafbaar als pakweg moord, diefstal en het witwassen van geld. Toch is hier nog nooit iemand opgepakt dan wel aangeklaagd op beschuldiging van genitale verminking. Laat staan dat het tot een veroordeling kwam.
 • Gert Jan Rohmensen: Atjeh | Sharia-politie maakt zich niet populair (Trouw, 25 januari 2007). In de Indonesische provincie Atjeh is in 2001 de islamitische wetgeving ingevoerd. Op de naleving wordt toegezien door de sjaria-politie, die steeds harder optreedt en het vaak voorzien heeft op jongeren en vrouwen.

Oproepen:[ Pagina: 1 2 3 4 5  >>>]