dinsdag 20 april 2021 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 Maart 2006
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  NIEUW OP DE SITE  >  ARCHIEF  >  JAAR 2006
 >  MAART 2006 
NIEUW OP DE SITE - ARCHIEF MAART 2006


donderdag 9  maart 2006

Nieuws (berichten in volgorde van vandaag):

 • ABVAKABO: vrouwen moeten ook willen werken (AD, 8 maart 2006). Vakbondsvoorzitter E. Snoey van de Abvakabo FNV gooide woensdag in Rotterdam op Internationale Vrouwendag knuppels in het hoederhok. Tijdens een bijeenkomst van de FNV-bond stelde zij dat voorzieningen als de kinderopvang beter moeten, maar dat vrouwen ook moeten willen werken. ,,Vinden we het normaal dat er vrouwen zijn die na het volgen van jarenlang dure studies, stoppen met werken als ze kinderen hebben gekregen? Die hebben toch een prikkel nodig?'' vroeg Snoey de aanwezige vrouwen.
 • Hilde Janssen: Vrouwen betogen tegen Islamitische wetten (AD, 8 maart 2006). Duizenden vrouwen in heel Indonesië hebben gisteren, op Internationale Vrouwendag, gedemonstreerd tegen de discriminerende wetgeving. In de overwegend islamitische provincie Atjeh betoogden vrouwen tegen de sharia, de islamitische wetgeving. ,,De shariawet is niet alleen voor vrouwen,’’ riepen de betoogsters.
 • Peter-Paul Verbeek : Vader wil meer achterlaten dan glanzende carrière (Trouw, 9 maart 2006). Bij een goed mannenleven passen zorgtaken. Werk en zorg laten zich pas goed combineren als man en vrouw dat allebei doen. Aan Macranders stuk ontbreekt een perspectief dat in deze discussie nagenoeg altijd afwezig is, namelijk dat van de man. Het wordt de hoogste tijd voor een minister van sociale zaken die daar een bijdrage aan gaat leveren.
 • Hester Macrander: Vrouwendag | Liever deeltijd dan glanzende carrièrevrouw (Trouw, 8 maart 2006). Moeders willen wel werken, maar als het erop aankomt gaat de zorg voor hun kinderen voor. De maatschappij miskent die behoefte van vrouwen. Vandaag, 8 maart 2006, moeten we concluderen dat de vrouwenemancipatie klemvast zit.
 • 'Jonge vrouwen langer binden aan universiteit' (Volkskrant, 8 maart 2006). Jonge onderzoekers moeten langer dan drie of vier jaar na hun afstuderen aan de universiteit de tijd krijgen om te promoveren. Dat zou vrouwen meer mogelijkheden geven om een loopbaan in de wetenschap te combineren met de zorg voor kinderen, aldus Theo Bovens, Open Universiteit, op een symposium ter gelegenheid van Internationael Vrouwendag.
 • Ilona Eveleens: Vrouwen maken zich weer mooi in gevangenis (ND, 8 maart 2006). Nairobi: Internationale Vrouwendag wordt vandaag uitbundig gevierd in de vrouwengevangenis in Langata, Kenia. Er is genoeg reden voor de gedetineerden om te feesten, want sinds de hervorming van het gevangeniswezen is het leven draaglijker geworden.
 • Cokky van Limpt: God de moeder ging aan God de vader vooraf (Trouw, 8 maart 2006). Annine van der Meer vond de vrouwelijke kant van God terug. Haar studie wordt vandaag, op vrouwendag, gepresenteerd. Van der Meer denkt dat vrouwen, als ze hun roemrijk verleden herontdekken, gemakkelijker zullen opkomen voor hun zelfstandigheid – sociaal, economisch en religieus. „Ik breng het vergeten beeld van de moedercultuur en het goddelijk vrouwelijke in herinnering.”
 • Sybilla Klaus: Eén man,vier vrouwen (Trouw, 8 maart 2006). Polygamie is in Europa verboden. Frankrijk worstelt er desondanks mee: vooral onder immigranten uit Mali trouwen de mannen meerdere vrouwen. Zij kiezen voor een systeem dat in Mali nog vast verankerd is. Malinese mannen gaan massaal door met het trouwen van meerdere vrouwen, zowel in Mali als in Parijs. Dat polygamie in Frankrijk verboden is, blijkt geen beletsel.
 • Lissabon: wet voor meer vrouwen op kieslijsten (RefD, 8 maart 2006). De regering van Portugal komt met een wetsvoorstel dat politieke partijen zal dwingen meer vrouwen op hun kieslijsten te plaatsen. Het voorstel bepaalt dat voortaan geen van de seksen meer dan twee derde van het aantal kandidaten per lijst mag uitmaken.
 • De Geus: Verhoog arbeidsdeelname door flexibele werkplekken en werktijden (persbericht SZW, 8 maart 2006). Minister De Geus van Sociale zaken en Werkgelegenheid verwacht een hogere arbeidsdeelname van vrouwen als sociale partners zorgen voor flexibele werktijden en werkplekken die aansluiten bij de behoeften van de werknemer. De minister deed zijn uitspraak bij een bijeenkomst van de ABVAKABO ter gelegenheid van internationale Vrouwendag. Het thema van de bijeenkomst was 'arbeidsparticipatie van vrouwen'.
 • Dag van gelijke beloning in september (Trouw, 8 maart 2006). Werkgevers en werknemers worden tijdens een landelijke actiedag op 8 september opgeroepen na te gaan of sprake is van onterechte salarisverschillen.
 • Activiteiten tegen ongelijke beloning (persbericht SZW, 8 maart 2006). Er komt een speciale dag van de gelijke beloning. Daarnaast zullen trainingen worden gegeven aan werknemers om goed over hun salaris te onderhandelen. Ook komen er speciale instrumenten waarmee werknemers gemakkelijk kunnen nagaan of er sprake is van gelijke beloning en correcte inschaling. Dit staat in het werkplan van de werkgroep ‘Gelijke beloning, dat werkt!’ dat minister De Geus aan de Tweede Kamer heeft gezonden.
 • Joan Ferrier: Kies een vrouw voor representatieve raad (ND, 7 maart 2006). Met de campagne 'Stem op een vrouw' wil minister De Geus (verantwoordelijk voor emancipatiezaken) meer vrouwen in de gemeenteraden krijgen. Volgens Jellie Kiefte-Boersema (Nederlands Dagblad 14 februari) bepaalt de minister zo wat goed is voor vrouwen zonder naar hen te luisteren. Joan Ferrier bestrijdt dat en gaat vandaag stemmen op één van de vele talentvolle zwarte, migranten- en vluchtelingenvrouwen die Nederland rijk is.
 • Arbeid en zorg in CAO's 2004. Brief dd. 6 maart 2006 van minister De Geus (SZW) aan de Tweede Kamer. Hieruit: In 98% van de CAO's komen één of meer afspraken voor over wettelike en niet-wettelike verlofvormen. In vergeliking met 2003 is sprake van een lichte afname van het aantal bovenwettelike afspraken. Het aantal afspraken over betaald ouderschapsverlof nam iets af (van 10% naar 9% van de CAO's, en minder CAO's hadden een bovenwettelijke afspraak over kraamverlof (20% tegen 24% in 2003).
 • 'Women's Banking Day geeft goede voorbeeld' (CNV, 3 maart 2006).  Ook het bedrijfsleven krijgt steeds meer oog voor de noodzaak van gelijke posities voor mannen en vrouwen in de organisatie. Voor echte mannenorganisaties als de bankenwereld betekent dit letterlijk dat er meer vrouwen moeten doorstromen naar de top. ABN Amro geeft het goede voorbeeld. Tijdens de Women’s Banking Day ging de bank op zoek naar vrouwelijk talent. “Jonge vrouwen moeten worden geprikkeld om hun talenten te ontwikkelen, carrière te maken en door te stromen naar de top van het bedrijfsleven. Want zonder vrouwen redden de bedrijven het niet in de toekomst”, zo luidde de boodschap op deze vrouwendag.

Focus > Onze vrouw in New York:

 • Marieke Sanders: 'Internationale Vrouwendag'.  Vijfde bijdrage (3 t/m 8 maart 2006) van de vrouwenvertegenwoordiger 2006, die nu in New York de vergadering bijwoont van de Commission on the Status of Women.woensdag 8  maart 2006, Internationale Vrouwendag

emancipatie.nl is jarig - 6 jaar, mevrouw !
Op internet is een paar jaar geschiedenis voldoende voor nostalgie: zie onze oude site, zoals deze begin maart 2002 online stond. Maar daarna terug naar vandaag: vrouwendag.nl ...

Onze andere sites > www.vrouwendag.nl:

Nieuws (berichten in volgorde van vandaag):

 • Deedee Derksen en Sara de Sloover: Meer vrouwen aan de macht, maar nog niet genoeg (Volkskrant, 8 maart 2006). Was er in Latijns Amerika eerst geen land te bekennen met een vrouw aan het roer, binnenkort zijn het er misschien wel drie. Maar de groei van het aantal vrouwelijke politici gaat de deskundigen te langzaam.
 • Hamas belooft vrouwenrechten te beschermen (Volkskrant, 8 maart 2006). De fundamentalistische Hamas zal de rechten van Palestijnse vrouwen beschermen, aldus aankomend premier en Hamas-topman Ismail Haniyeh. Vrouwen maken volgens hem een belangrijk deel uit van de politiek en de samenleving. In het te vormen kabinet neemt een nog onbekend aantal vrouwen zitting, zei hij.
 • Rabiatou wint Wereldvrouw verkiezing (cvinterationaal.nl, 8 maart 2006). Met ruim driekwart van de stemmen heeft de Afrikaanse Rabiatou Serah Diallo (55) uit Guinee de Wereldvrouw-verkiezing van CNV Internationaal gewonnen. De verkiezing is onderdeel van de campagne ‘Wereldvrouwen’, waarin het CNV op zoek is naar goede voorbeelden en oplossingen voor de nog altijd bestaande ongelijkheid tussen vrouwen en mannen op de werkvloer en binnen de vakbeweging.
 • Gemeenteraden nog geen afspiegeling van de bevolking: wel vooruitgang geboekt (E-Quality.nl, 8 maart 2006). De gemeenteraden zijn ook in 2006 nog geen afspiegeling van de bevolking, al is er wel vooruitgang geboekt. Dat concludeert E-Quality op basis van een inventarisatie van de verkiezingsuitslag. De resultaten van de voorkeursstemmen zijn in deze conclusies nog niet verwerkt. “Laten we hopen dat die resultaten het beeld straks nog verbeteren,” aldus E-Quality-directeur Joan Ferrier.
 • In slechte crèches zijn peuters bang (NRC-Handelsblad, 7 maart 2006).  Ruim één op de twintig crèches is slecht. Dat concludeert pedagoog Mirjam Gevers Deynoot-Schaub uit een onderzoek dat ze deed naar de ervaringen van kinderen in Nederlandse crèches.
 • Vrouwen in EU vaker werkloos dan mannen (De Volkskrant, 6 maart 2006). Vrouwen zijn in de Europese Unie nog altijd vaker werkloos dan mannen, meldde het Duitse bureau voor Statistiek maandag. Het gemiddelde werkloosheidspercentage is bij vrouwen 9,8 procent en bij mannen 7,9 procent.
 • Meer rechten Japanse vrouw op arbeidsmarkt (De Volkskrant, 7 maart 2006). Het Japanse kabinet heeft voor het eerst in bijna tien jaar ingestemd met enkele wetswijzigingen die de positie van de vrouw op de arbeidsmarkt moeten verbeteren. De nieuwe wetgeving, die in april 2007 ingaat, maakt het makkelijker om met zwangerschapsverlof te gaan. Verder wordt het werkgevers verboden vrouwelijke personeelsleden die zwanger zijn of kleine kinderen hebben, te benadelen. Ook komen er maatregelen tegen seksuele intimidatie.

Allochtone vrouwen

 • Margreet Vermeulen: Achterstand allochtone vrouwen slinkt (De Volkskrant, 7 maart 2006). Allochtone vrouwen willen veel meer betaald werk verrichten dan ze nu doen. Ze hebben bovendien minder traditionele opvattingen dan vaak wordt gedacht. Dat blijkt uit de Sociale Atlas van vrouwen uit etnische minderheden van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). Het rapport werd - met een samenvattende beschouwing - maandag gepresenteerd ter gelegenheid van de eerste landelijke vrouwenweek.
  • 'Surinaamse vrouwen doen het goed' (De Volkskrant, 7 maart 2006). Mildred van Loon (50): ‘Natuurlijk ben ik mij bewust, als allochtone vrouw, van onze achterstandspositie. Je ziet aan alles in de samenleving dat onze positie veel beter kan. Al doen Surinaamse vrouwen het wel beter, wat werk en opleiding betreft, dan bijvoorbeeld Turkse en Marokkaanse vrouwen.
  • Andrea Lietz-Schneider en Stieven Ramdharie: 'Ik ervaar geen achterstandspositie' (De Volkskrant, 7 maart 2006). Cornelly Fränkel (47): ‘Ik voel niet dat ik in een achterstandspositie zit. Ik heb een baan en ik kan mij goed redden. Je hoort en leest ook veel meer over verschillen tussen autochtone en allochtone mannen. Dat het ook tussen vrouwen niet goed zit, lijkt mij meer dan logisch.
  • 'De eerste Marokkaanse bankmanager' (De Volkskrant, 7 maart 2006). Saima Zaizon (21): ‘Zie je wel eens een Marokkaanse bankmanager? Of een vrouwelijke directrice? Ik wil dat beeld doorbreken, als ik mijn hbo-opleiding Financial Services Management heb afgerond. Ik heb altijd in de bankwereld willen werken.
 • Bevordering allochtone vrouwen vooral op lokaal niveau (SZW, 6 maart 2006). 'Emancipatie en integratie van allochtone vrouwen moet vooral op lokaal niveau bevorderd worden', aldus zei minister De Geus (SZW) in reactie op de Sociale Atlas van vrouwen uit etnische minderheden. Vooral de buurt, school, moskee en consultatiebureau zijn dé plekken waar allochtone vrouwen het beste bereikt worden met bijvoorbeeld taalcursussen en projecten voor maatschappelijke participatie.
dinsdag 7  maart 2006

Nieuws (berichten in volgorde van vandaag):

 • Bouwsector laat kwaliteiten vrouwelijke professionals liggen (Bouwnetwerk, persbericht 7 maart 2006). Bedrijven in de bouwsector hebben in toenemende mate te kampen met gebrek aan instroom in de kaderfuncties. Daarnaast is meer diversiteit in het personeelsbestand een voorwaarde om de noodzakelijke vernieuwingen in de bouw te laten slagen. Uit het onderzoek ‘getallen op tafel’ van Bouwnetwerk Nederland blijkt echter dat van deze diversiteit geen sprake is en dat bovendien vrouwen met de benodigde kwaliteiten niet doorstromen.
 • 'Thuis in Nederland' (De Twensche Courant, 6 maart 2006). Wethouder Mieke Kuik-Verweg geeft op maandag 6 maart om negen uur ‘s ochtends in wijkcentrum ‘t Veurbrook het startsein voor de campagne ‘Thuis in Nederland? Thuis in Almelo!’ De campagne moet geïsoleerde allochtone vrouwen bij de Almelose samenleving betrekken. Tijdens de Vrouwenweek hebben allerlei activiteiten van en voor vrouwen plaats. Vooral allochtone vrouwen zijn in de Vrouwenweek het stralende middelpunt.Het thema van de Internationale vrouwendag is dit jaar ‘Ruimte voor vrouwen’.
 • Delftse Roos voor Joke Tummers (AD, 5 maart 2006). De Delftse Roos is zaterdagmiddag uitgereikt aan Joke Tummers. Dat gebeurde tijdens een feestelijke bijeenkomst in Speakers. Tummers krijgt de Roos vanwege haar enorme inzet als vrijwilliger voor het Stadsdiaconaat.
 • Eveline Lammerding :  Vrouw krijgt nog steeds minder loon (AD, 3 maart 2006). Een jarenlange strijd voor gelijke rechten voor mannen en vrouwen levert tot grote schrik van emancipatievoorvechtsters een ommekeer naar oude normen op. En daarom alleen al is Nederland nog lang niet uitgeëmancipeerd, stelt Judith Andries van het centrum voor emancipatie Importante. Dat centrum organiseert de Vrouwenweek in Den Haag die rondom 8 maart Internationale Vrouwendag wordt gehouden. Andries bestrijdt de stelling van minister De Geus dat de emancipatie voor westerse Nederlandse vrouwen is voltooid.
 • Christa van der Hoff: Vrouwendag : weten wat je wil (AD, 3 maart 2006). Extra geld voor de kinderopvang, en vrouwen in Europa hebben voor het eerst meer loonsverhoging gekregen dan mannen. We hebben 364 dagen per jaar om te klagen. Laten we daarom vandaag eens stilstaan bij wat vrouwen hebben bereikt,’’ aldus Agnes Jongerius, de eerste vrouwelijke voorzitter van Vakbond FNV. De FNV-vrouwen vierden zaterdag in Amsterdam alvast hun feestje in aanloop naar de Internationale Vrouwendag op woensdag 8 maart. Jonge en ‘zwarte’ vrouwen waren op de vingers van een hand te tellen. „Dat is inderdaad onze achilleshiel’’. Fatima Elatik (32), stadsdeelwethouder (PvdA) in de Amsterdamse wijk Zeeburg, en stand-up comedian Soundos El Ahmadi (24) waren dé inspiratiebronnen deze middag.
 • Bevordering emancipatie allochtone vrouwen vooral op lokaal niveau (Ministerie van SZW, persbericht 6 maart 2006). ''Emancipatie en integratie van allochtone vrouwen moet vooral op lokaal niveau bevorderd worden''. Dat zei minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in zijn reactie op de Sociale Atlas naar de positie van vrouwen uit etnische minderheden van het Sociaal Cultureel Planbureau.

Onze andere sites > vrouwendag.nl:

Focus > Onze vrouw in New York:

Actueel > Agenda:

 • maandag 13 maart 2006 : Niqaab of naveltruitje? Debat georganiseerd door de Liga voor de Rechten van de Mens over de (keuze)vrijheid van de vrouw. Sprekers o.a: Nahed Selim, tolk/vertaalster, columniste en schrijfster; dr. Karen Vintges, universitair docent Sociale en Politieke Filosofie aan de Universiteit van Amsterdam, dr. Alkeline van Lenning, docent Faculteit Sociale Wetenschappen aan de Universiteit van Tilburg en Ceylan Pektas-Weber, voorzitter Stichting Nederlandse moslimvrouwen Al Nisa. Plaats: Studie 80, Amstel 80, Amsterdam. Tijd: 20.00 uur (zaal open vanaf 19.30 uur)

maandag 6  maart 2006

Onze andere sites > vrouwendag.nl:

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):


&

De balans opgemaakt &  Sociale atlas van vrouwen uit etnische minderheden

 • De Sociale atlas van vrouwen uit etnische minderheden (SCP, 6 maart 2006) biedt een breed en diepgaand zicht op de maatschappelijke positie en participatie van deze vrouwen. De volgende thema’s komen aan de orde: onderwijs, betaalde arbeid, de combinatie van betaalde arbeid en zorg, inkomens, gezondheid, geweld tegen meisjes en vrouwen, vrijetijdsbesteding, deelname aan de ‘civil society’ en politieke participatie. De meeste aandacht gaat daarbij uit naar vrouwen uit de vier grootste groepen allochtonen: Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen. Maar bij sommige onderwerpen komen ook enkele grote, zogenoemde ‘nieuwe’ groepen aan bod: Afghanen, Irakezen, Iraniërs, Joegoslaven en Somaliërs. De groepen vrouwen worden steeds onderling én met autochtone vrouwen vergeleken, evenals met de mannen uit de eigen etnische groep. De atlas levert beschrijvingen en verklaringen van verschillen tussen groepen. Er is nagegaan of de huidige situatie verschilt met wat de Nederlandse regering in haar emancipatiebeleid voor ogen heeft.
 • In de publicatie De balans opgemaakt zijn de belangrijkste bevindingen op een rij gezet.

 • Uitreiking Aletta Jacobsprijs aan Riek Bakker (RUG, 2 maart 2006). De Rijksuniversiteit Groningen reikt op woensdag 8 maart 2006 de Aletta Jacobsprijs uit aan Riek Bakker. Zij ontvangt de prijs vanwege haar innovatieve werk in de stedenbouw. ‘Een mannenwereld’, schrijft de jury, ‘waarin ze zich op een bewonderenswaardige manier staande houdt’.
 • Theo Koelé, Michiel Kruyt: Homo naar Iran terugsturen is kranzinnig (Volkskrant, 4 maart 2006). In en buiten de Tweede Kamer is commotie ontstaan over het voornemen van minister Verdonk voor Vreemdelingenzaken om uitgeprocedeerde homoseksuele en christelijke asielzoekers naar Iran uit te zetten. Een Kamermeerderheid vraagt de minister ‘geen onomkeerbare stappen’ te zetten totdat er overleg met haar is geweest.
 • Illegale prostitutie aangepakt (ND, 4 maart 2006). Gemeenten willen nieuwe, landelijke regels om illegale prostitutie beter aan banden te kunnen leggen. De huidige lokale wetgeving schiet daarvoor tekort. Dat zeggen woordvoerders van diverse grote gemeenten. Louche bureaus, die zich schuldig maken aan wanpraktijken, zoals gedwongen prostitutie, zijn zeer mobiel. Ze verhuizen gemakkelijk naar gemeenten waar geen vergunningplicht geldt of waar nauwelijks op misstanden wordt gecontroleerd.
 • Genomineerden voor de Martha Heringprijs (Netwerk Mediavrouwen, maart 2006). De Martha Hering Broche wordt eens in de 2 jaar toegekend door het Netwerk Mediavrouwen aan een vrouw uit de media die een voorbeeldfunctie vervult voor anderen. Ze zet zich positief in voor vrouwen in het algemeen en in de media in het bijzonder, en staat positief tegenover vrouweninitiatieven en netwerken. Genomineerden: Sophie Hilbrand, Bregtje van der Haak, Doreen Boonekamp.

Focus > Onze vrouw in New York:

Gesignaleerd:

 • Huwelijk slecht voor vrouw (AD, 27 februari 2006). Uit een Europese studie blijkt dat getrouwde mannen langer leven, maar de vrouw is minder goed af. De studie, onder 100.000 Europeanen, stond onder leiding van de Duitse Magdeburg-universiteit. Het huwelijk geeft mannen 1,7 jaar extra, maar bekort dat van de vrouw met 1,4 jaar. Passief roken, stress en te veel seks verkorten haar leven, aldus de krant The Independent.zondag 5 maart 2006

Onze andere sites > vrouwendag.nl:

Aktueel > Tijdschriftenrek:
zaterdag 4 maart 2006

Onze andere sites > www.vrouwendag.nl:

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Sheila van Doorselaer en Raymond de Frel: Vrouwen praten mee in stropdassenland (BN De Stem, 4 maart 2006). Minister Aart-Jan de Geus brak onlangs een lans voor politiek actieve vrouwen. „Mannen, stem tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op een vrouw!“, bulderde hij. Een geweldige oproep, vindt Petra de Boevere (39,VVD), 'Ik stem altijd op een vrouw'. Catlijne Akkermans (27, SP):  „Ik ben redelijk feministisch, dus eigenlijk zou ik het juist denigrerend moeten vinden... Maar ik denk dat de oproep bijdraagt aan een goed evenwicht in de politiek.'' Ellen Mekkaoui (41, lokale partij) is minder lyrisch:  „Want waarom moeten vrouwen in een uitzonderingspositie worden gebracht? ''
 • Yvette den Brok: Emancipatie / Gehandicapt en vrouw, dubbel pech (Trouw, 4 maart 2006). Gehandicapte vrouwen hebben ook recht op een zelfstandig bestaan. Dat wordt door overheden en hulpverleners niet altijd gestimuleerd. Misschien kan het nieuwe VN-Verdrag over rechten van gehandicapten daar ietseen beetjeeen beetje aan veranderen. Er gaan stemmen op om in dat verdrag specifieke aandacht aan de positie van vrouwen met een handicap te besteden. Verschillende regeringen van EU- landen, waaronder de de Nederlandse regering, staan daar niet positief tegenover.
 • Uitzetten Iraanse homo's en christenen valt slecht (Volkskrant, 3 maart 2006). Minister Verdonk (Vreemdelingenzaken) mag van de Tweede Kamer voorlopig geen uitgeprocedeerde christen-asielzoekers uit Iran terugsturen. Een Kamermeerderheid vindt dat Verdonk zich aan een bestaande motie moet houden.
  • D66 wil spoeddebat over terugsturen Iraanse homo's (Volkskrant, 3 maart 2006). D66 in de Tweede Kamer wil volgende week met minister Verdonk (Vreemdelingenzaken) debatteren over haar voornemen om uitgeprocedeerde homoseksuele asielzoekers uit Iran weer uit te zetten. D66-fractievoorzitter Van der Laan noemde het eerder op de dag al ‘volstrekt krankzinnig, naïef en onverantwoord’ om afgewezen Iraanse homo's weer terug te sturen.
 • Theo Koelé, Michiel Kruijt: 'Iran weer veilig voor homoseksuelen ' (Volkskrant, 3 maart 2006). Minister Verdonk voor Vreemdelingenzaken wil homoseksuele asielzoekers uit Iran weer gaan terugsturen. De bewindsvrouw staakte het uitzetten vorig jaar, nadat de Tweede Kamer alarm had geslagen over de ophanging van twee jonge Iraanse homo’s. Verdonk schrijft nu in een brief aan de Kamer ‘dat er geen sprake is van executie/een doodstrafvonnis op grond van het enkele feit dat iemand homoseksueel is’.
 • Enquète zorgkwaliteit reumapatiënten (Medisch Contact, 2 maart 2006). Minister Hoogervorst (VWS) nam donderdag het boek in ontvangst: 'Je kunt niet zien hoe ik me voel', een samenvatting van de gesprekken die tien vrouwelijke politici hadden met tien vrouwelijke reumapatiënten over de manier waarop zij met hun ziekte omgaan. moest bekennen nog weinig van de ziekte af te weten. Zo wist hij niet dat drie van de vier reumapatiënten vrouwen zijn en dat het geen oudere ziekte is, maar iets wat men ook op jonge leeftijd kan krijgen.


[ Pagina: <<< 1 2 3 4 5  >>>]