zondag 24 januari 2021 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 Maart 2006
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  NIEUW OP DE SITE  >  ARCHIEF  >  JAAR 2006
 >  MAART 2006 
NIEUW OP DE SITE - ARCHIEF MAART 2006


donderdag 16 maart 2006

Nieuws (berichten in volgorde van vandaag):

 • Jeltje van Nieuwenhoven stopt (AD, 15 maart 2006). PvdA-prominente Jeltje van Nieuwenhoven (62) stopt per direct als gedeputeerde voor de provincie Zuid-Holland. Het besluit dat zij woensdag bekendmaakte, nam zij op advies van haar artsen.
 • Yvonne Wiggers: Schoolopvang zet mama niet aan het werk (AD, 15 maart 2006). Zelfs bij perfect geregelde kinderopvang gaan maar weinig Nederlandse vrouwen meer werken. Dat schrijft het Centraal Planbureau (CPB) in een nog vertrouwelijk rapport aan het kabinet. Slechts 5 procent van de moeders zal meer uren op kantoor slijten als de kinderen bij goede buitenschoolse opvang terechtkunnen. Daarmee lijken de rekenmeesters van het kabinet weinig heel te laten van het met veel bombarie gepresenteerde plan van VVD’er Van Aartsen en PvdA’er Bos voor verplichte opvang op scholen. Het kabinet beslist in april over verplichte opvang op scholen.
 • Nibud zet beide ouders aan de slag (ND, 15 maart 2006). Ouders houden meer geld over door allebei een baan te nemen in plaats van een strikte verdeling tussen betaald en huishoudelijk werk. Door verschillende belastingeffecten gaan een half miljoen huishoudens erop vooruit als beide partners parttime gaan werken. Dat heeft het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) gisteren gezegd.
 • Rob Kooyman: Geen vrouwen, toch subsidie (ND, 15 maart 2006).  De SGP kan haar beginsel trouw blijven en toch de subsidie terugkrijgen die haar werd ontzegd omdat ze vrouwen weerde als lid. Ze hoeft slechts in de statuten vast te leggen dat leden - en niet mannen - de beginselen van de partij onderschrijven.
 • Homohuwelijk in Tsjechië (RefD, 15 maart 2006).  Als eerste ex–communistische staat heeft Tsjechië een geregistreerd partnerschap voor homo’s ingevoerd. Na jarenlange discussie ging het parlement in Praag woensdag akkoord met de regeling.woensdag 15 maart 2006

Nieuws (berichten in volgorde van vandaag):

 • Private arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zwangere zelfstandigen. Brief dd. 14 maart 2006 van minister De Geus (SZW) aan de Tweede Kamer. Het hoger beroep in deze zaak is vertraagd en zal op z'n vroegst pas zomer 2006 tot een uitspraak leiden. Zodra er meer gegevens zijn, ook over de advisering van de Commissie Gelijke Behandeling en de ILO, zal de minister dit rapporteren.
 • Kabinet verdeeld over verbod burqa (Volkskrant, 14 maart 2006). Het kabinet is verdeeld over een verbod van de burqa, een gewaad van moslims dat het hele lichaam bedekt. Minister Verdonk (Integratie) heeft een aantal opties dinsdag besproken met de meest betrokken ministers, maar ze krijgt de neuzen niet één kant op.
 • Buitenweg eist zwangerschapsverlof (GroenLinks,13 maart 2006). Woensdag 15 maart bespreekt de Tweede Kamer de wet om zwangerschapsverlof voor alle politieke vertegenwoordigers mogelijk te maken. GroenLinks wil repareren dat Europeparlementariërs hiervan uitgesloten zijn.
 • Vrouw op hoge positie: uitzondering maar geliefd (Sp!ts, 13 maart 2006). Vrouwen zijn duidelijk nog niet door het glazen plafond heen. Zeker in het hoger onderwijs is de verdeling tussen vrouwen en mannen nog niet evenwichtig, zo bleek bij de presentatie van het nieuwste EQUALproject van het Centrum voor Gender en Diversiteit van de Universiteit Maastricht (UM) op de Internationale Vrouwendag. Er zijn alleen al 390 vrouwelijke hoogleraren extra nodig om Lissabon-norm in 2010 te halen,
 • Algemeen Overleg Emancipatie, 23 maart 2006. Reactie van het FNV dd. 9 maart 2006 ten behoeve van het Algemeen Overleg van de Tweede Kamer met minister De Geus (SZW) waarin een tiental beleidsthema's aan de orde komen. De FNV gaat in op: gelijke beloning, rapportage VN-Vrouwenverdrag, Meerjarenbeleidsplan 2006-2010.
 • Meerjarenbeleidsplan 2006-2010. Commentaar van de Nederlandse Vrouwenraad dd. 23 februari 2006.

Gesignaleerd > Europese Unie:

 • Commission to tackle gender inequality with new roadmap and €50 million gender institute (European Commission, March 1, 2006).
  Gender inequality in the EU will be tackled by 21 specific activities over the next five years, which are outlined in a new gender equality roadmap published by the European Commission. Proposed Commission activities in the 'Roadmap for equality between men and women 2006-10' include helping set up a new €50 million European institute for gender equality, reviewing all existing EU gender equality law, increasing awareness of gender inequality, ensuring gender equality is considered in all policies and pressing for better statistics. The roadmap aims to, inter alia, tackle the pay gap between men and women, support better work/life balance, eliminate violence and trafficking, support gender budgeting and promote gender equality both within and outside the EU.

Oproepen > Vacatures:

 • NVR-vertegenwoordigster in de Koninkrijksdelegatie naar de Algemene Vergadering van de VN in 2007. Met de invulling van deze functie is een tijdsbeslag van tenminste 6 uur per week gedurende 2 jaar gemoeid. Sollicitaties: Benoemingsadviescommissie AVVN 2007, Benoordenhoutseweg 23, 2596 BA Den Haag
 • Vrouwenvertegenwoordiger UN Commission Sustainable Development . De vrouwenvertegenwoordiger in de regeringsdelegatie heeft een tweeledige functie. Zij is de intermediair tussen overheid en de major group vrouwen en bewaakt het genderperspectief en andere prioriteiten van haar achterban. Anderzijds draagt zij bij aan de betrokkenheid van de Nederlandse vrouwen bij het internationale beleid op het vlak van duurzame ontwikkeling, armoedebestrijding, water en gender. Informatie: Alice Bouman of Margaretha Bakker, 070 3469304
 • Vertegenwoordigsters naar de Algemene Vergadering van de European Womens' Lobby 2006-2007 . Wij zoeken minstens twee vrouwen die in najaar 2006 en 2007 gedurende twee dagen deelnemen aan de Algemene Vergadering van de EWL en ter voorbereiding daarvan zich nader in het EU – emancipatiebeleid verdiepen. Sollicitaties kunnen tot 20 april per e-mail gestuurd worden naar : secretariaat a.i. NCEWL, Annelies Pierrot-Bults, pierrot@uva.nl o.v.v. “NCEWL Benoemingsadviescommissie EWL 2006-7dinsdag 14 maart 2006

Nieuws (berichten in volgorde van vandaag):

 • Europees instituut voor gendergelijkheid operationeel in 2007 ? (Europees Parlement, briefing 7 maart 2005). De commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid steunt het voorstel van de Europese Commissie om een Europees instituut voor gendergelijkheid in het leven te roepen en hoopt dat dit al in 2007 operationeel is. De commissieleden zien een sterkere rol weggelegd voor de nieuwe instelling en vragen meer garanties voor een genderevenwicht in de raad van beheer.
  • Verslag d.d. 27 februari 2006 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een Europees Genderinstituut
 • Bernard Bouwman: Ook Turkse meisjes eisen meer vrijheid (NRC-Handelsblad, 13 maart 2006). In landen waar veel moslims wonen, wordt de vrouw beschouwd als de hoedster van de zedelijkheid. Maar in het snel moderniserende Turkije heeft een nieuwe generatie vrouwen genoeg van die rol. Vooral in steden als Istanbul staan jonge vrouwen op die niet meer klakkeloos aannemen wat vader, moeder of de imam zeggen maar hun eigen leven willen invullen.
 • Gerard Beverdam: Huiselijk geweld in kerk bespreken (ND, 13 maart 2006). Huiselijk geweld is in de kerk geen issue. Terwijl er geen enkele reden is aan te nemen dat christelijke gezinnen hier minder mee te maken hebben. ''Er zijn geen cijfers over huiselijk geweld in christelijke kring'', vertelt Erica Drewes, preventiemedewerker van stichting Eleos. ,,Maar er is vooralsnog geen reden om aan te nemen dat het in de christelijke gemeente of kerk minder gebeurt''.
 • Internationale Vrouwendag. Weblog Edith Snoey (ABVAKABO, 10 maart 2006). Op 8 maart was het internationale vrouwendag. Dat hebben we gevierd. Hoe kan dat ook anders als de bond met het grootste percentage vrouwelijke leden na de kappersbond. En: Waarom zouden mannen meer moeten werken, zoals het kabinet en werkgevers bepleiten? Waarom niet korter? 32 uur. Dan kunnen hun partners dat ook doen. Per huishouden spring je dan gemiddeld van 48 uur werk per week naar 64.
 • Onterechte loonongelijkheid uit de wereld (CNV, 10 maart 2006). De werkgroep ‘Gelijke beloning, dat werkt!’, die is ingesteld door minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, gaat tot en met 26 januari 2007 de strijd aan tegen ongelijke beloning. Door op zoek te gaan naar de echte oorzaken en concrete oplossingen om de ‘loonkloof’ te verkleinen. 8 September 2006 is uitgeroepen tot ‘dag van de gelijke beloning’. Interview met voorzitter Paulien Osse.

Actueel > Agenda:

 • zaterdag 13, zondag 14, dinsdag 16 en woensdag 17 mei: Princess Magogo (Amsterdam, Muziektheater, voorstelling door het Zuid-Afrikaanse operagezelschap African Renaissance Opera Productions).
  De hoofdrol in Princess Magogo wordt gezongen door één van Zuid-Afrika's grootste sterren, de mezzosopraan Sibongile Khumalo. Zij vertolkt de rol van Zuluprinses Magogo kaDinizulu Buthelezi (1899-1984). Princess Magogo was een politiek activiste, zangeres en componiste. In de moderne geschiedenis van Zuid-Afrika neemt zij een belangrijke plaats in. In de voorstelling kijkt de stervende Princess Magogo terug op haar leven. Een leven dat in het teken stond van de strijd voor eenwording van haar Zulu-volk. Maar ook een leven waarin Magogo het niet zo nauw nam met de traditionele verplichtingen als koningsdochter en als vrouw.maandag 13 maart 2006

Nieuws (berichten in volgorde van vandaag):

 • Steven Adolf: Lik op stuk tegen macho-geweld in Spanje (NRC-Handelsblad, 10 maart 2006). Een uniek strafrechtelijk lik op stuk-beleid moet in Spanje een einde maken aan het huiselijk geweld. Aangifte en veroordeling verlopen sneller dan de sociale aanpassing.
 • E-Quality: Factsheet Participatie (E-Quality.nl, 7 maart 2006). Een nieuwe Factsheet over de deelname van vrouwen aan arbeid, onderwijs, vrijwilligerswerk en politiek. Deze factsheet biedt gemeentelijke beleidsmakers en politici een beknopt overzicht van de participatie van vrouwen met verschillende etnische achtergronden (zowel autochtone vrouwen als vrouwen uit etnische minderheidsgroepen). Daarnaast adviseert deze factsheet gemeenten over maatwerk bij het bevorderen van participatie, zoals het betrekken van (organisaties van) de doelgroep bij het ontwikkelen van beleid.
 • Recordbedrag geworven voor vrouwenrechten. 'Campagne 88 dagen' van Mama Cash levert ruim € 130.500 op (mamacash.nl, 9 maart 2006). Voor het eerst in de geschiedenis van goede doelen in Nederland is er meer dan € 130.500 ingezameld, specifiek bestemd voor vrouwenrechten. Dit unieke bedrag is door stichting Mama Cash geworven tijdens de Campagne 88 Dagen, die refereert aan de 88 dagen tussen de Internationale Dag van de Mensenrechten (10 december 2005), en Internationale Vrouwendag (8 maart 2006). De opbrengst besteedt Mama Cash aan het subsidiëren van vrouwenprojecten wereldwijd.
 • Stan Verdult: Internationale Vrouwendag in La Bonbonnière (seniorenmaastricht.web-log.nl, 12 maart 2006). Stichting 8 maart Internationale Vrouwendag en Mondiaal Centrum hadden vandaag in La Bonbonnière een dag vol activiteiten, debat, muziek en vrouwencultuur georganiseerd, waarbij centraal stond “de wereld in Maastricht”
 • Archief Directie Coördinatie Emancipatiebeleid (DCE) naar Nationaal Archief (archieven.nl, 8 maart 2006). Een belangrijke recente aanwinst is het geheel openbare archief van de Directie Coördinatie Emancipatiebeleid (DCE) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van enige commissies (1978-1988).
 • Paulien Schrooyen en Marianne Widschut: 'Dwing mensen niet om naar jouw definitie gelukkig te zijn' (Idee, maart 2006). Interview met  Nezos Demirel, eigenaresse van reïntegratiebedrijf Topview en voorzitter van PaFemme, de spin off van de commissie Pavem. Hieruit: Ze heeft ook niet zo heel veel op met de feministen van de oude stempel. Vooral als die klagen over het glazen plafond. Zelf is ze meer van de pragmatische aanpak. “Goed we leven nou eenmaal in een mannencultuur. Als het systeem zo werkt dan moet je je daaraan aanpassen. Zo bereik je als vrouw veel meer dan als je je hakken in het zand zet. En als het je eenmaal is gelukt om je plekje in die mannenwereld te veroveren dan kun je daar vanzelf invloed op uitoefenen. Wat voor vrouwen geldt, geldt ook voor allochtonen.''
 • Bregtje van der Haak krijgt Martha Heringbroche (Mediavrouwen, 8 maart 2006). Op 8 maart is de Martha Hering Broche 2006 feestelijk uitgereikt aan Bregtje van der Haak als meest inspirerende programmamaakster van het afgelopen jaar.


UITGELICHT - Lik op stuk tegen macho-geweld in Spanje | Logboek (8 maart - 22 april 1981) van het Landelijk Komitee van de Vrouwenstaking tegen de abortuswetGunilla Kleiverda over de evaluatie van de abortuswet | Zes regeringsleiders pleiten voor Europees Pact voor Gelijkheid M/V | Mishandeling en misbruik Rotterdamse pubers 'aanzienlijk' | Leontine Bijleveld moet bij het FNV-vrouwensecretariaat blijven |zondag 12  maart 2006

Nieuws (berichten in volgorde van vandaag):

 • Des-dochters willen hogere schadevergoeding (ND, 12 maart 2006). Letselschadebureau Pals Groep wil namens slachtoffers van het hormoon DES een procedure beginnen voor hogere schadevergoedingen tegen farmaceutische bedrijven en hun verzekeraars. De eerdere vergoeding van 38 miljoen euro noemt het 'een schijntje'. Zwangere vrouwen die tussen 1947 en 1976 het hormoon diethylstilboestrol hebben geslikt om een miskraam te voorkomen, en hun dochters, kregen aandoeningen variërend van een misvormde vagina tot vagina- of baarmoederhalskanker. In totaal zijn 17.000 slachtoffers geregistreerd.
 • Margreet Vermeulen: 'Ik besef nu dat mijn leven in Iran geen leven was' (Volkskrant, 11 maart 2006). Homoseksueel zijn in Iran is levensgevaarlijk. Wie tijdens een seksuele handeling wordt betrapt, is zijn leven niet zeker. Als een zaak voor de rechter komt, wordt er altijd een andere ‘misdaad’ bijgesleept.
 • Afghaanse president wil einde aan geweld tegen vrouwen (Sp!ts, 9 maart 2006). Afghaanse vrouwen, actief in verschillende delen van de maatschappij, nemen deel aan een bijeenkomst om stil te staan bij Internationale Vrouwendag in de hoofdstad Kabul. Afghaanse vrouwen worden nog steeds onderdrukt, hoewel hun rechtspositie sinds de verdrijving van het streng islamitische Taliban-regime is verbeterd, zei president Karzai gisteren. Hij pleitte voor een campagne om een einde te maken aan het geweld tegen vrouwen.
 • SHELL start campagne om meer vrouwen aan te trekken (Shell, 8 maart 2006). Shell lanceert een wereldwijde campagne om meer vrouwen aan te trekken. Die lancering vindt plaats op internationale vrouwendag, de dag die is gewijd aan de inspanningen om gelijke kansen te bereiken voor mannen en vrouwen. Uit onderzoek kwam onder meer naar voren dat er overeenkomsten zijn tussen mannen en vrouwen maar soms ook aanzienlijke verschillen.vrijdag 10  maart 2006

Nieuws (berichten in volgorde van vandaag):

 • Carolien Omidi: Betrapte homo in Iran krijgt zweepslagen of doodstraf (Trouw, 10 maart 2006). In Iran is homoseksualiteit niet alleen een groot taboe, maar ook een misdaad die bestraft kan worden. Met zweepslagen bijvoorbeeld of met de dood.
 • Werkgelegenheid/Herintredende vrouwen. Brief dd. 9 maart 2006 van staatssecretaris Van Hoof (SZW) aan de Tweede Kamer ter aanbieding van Ruim Baan voor vrouwen. Hieruit: In afwachting van adviezen van de RWI en gezien de positieve trend van de werkgelegenheid en genomen beleidsmaatregelen, gevoegd bij de actieve houding van vrouwen op de arbeidsmarkt, zie ik op dit moment geen aanleiding de RWI separaat te vragen om een advies over de wijze waarop vrouwen van de aantrekkende werkgelegenheid kunnen profiteren.
  • Ruim baan voor vrouwen. Hierin zijn leerpunten en aanbevelingen inzake herinstreedsters achter elkaar gezet, worden voorbeelden van projecten gegeven en toekomstverwachtingen uitgesproken.
 • A statistical view on lives of men and women in the EU (EUROSTAT, 8th march 2006). In conjunction with International Women's Day on 8 March Eurostat publishes statistical tables providing information on women in the EU, showing differences and similarities with men.


[ Pagina: <<< 1 2 3 4 5  >>>]